Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1501) COANDĂ, NICOLAE N.
 • Opera
 • Imagini
COANDĂ, NICOLAE N.
13101. ~ Despre adopţiune în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă susţinută la [11 Maiu] 1884 de Nicolae N. Conda. Bucuresci (Tipografia Statului), 1884. (23,5 x 16). 34 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 385046)

Nu exista imagini
  1502) Coarde sparte
 • Opera
 • Imagini
Coarde sparte
• Córde sparte. Versuri de T.G. Dj. Vezi: DJUVARA, T. G.

Nu exista imagini
  1503) COATU, G. I. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
COATU, G. I. (1871-?)
Vezi: COATU-GERNA, G. I. (1871-?)

Nu exista imagini
  1504) COATU, GRIGORE N. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
COATU, GRIGORE N. (1869-?)
13102. ~ De pe câmpul cooperativelor săteşti, [de] Grigore N. Coatu, Controlor la băncile populare şi coop. săteşti. Ed. I. Bârlad, Edit. Tip. Const. D. Lupaşcu, 1915. (21,5 x 14). 272 p. cu il. 3 lei. (II 46776)
Cu portretele cooperatorilor.
13103. ~ Din viaţa ţărănească, [de] Grigore N. Coatu. Ed. I. Bucureşti, Minerva Inst. de arte grafice şi Editură, 1904. (19,5 x 12,5). 260 p., 2 f. portr. 1 leu. (II 120295)
13103a. ~ Idem. Vol. II. Bucureşti, Impr. şi Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1905. (20 x 13). 224 p., 1 f. portr. 1,50 lei.
13103b. ~ Idem. Vol. III. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1909. (15 x 10). 195 p. 0,80 cor. (I, II 120295)
Lipsă coperta.
13104. ~ Noul Abecedar ilustrat, pentru scris şi citit. Partea I-a pentru clasa I-a primară de Grigore N. Coatu, învăţător. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Şcolelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (20 x 12,5). 64 p. 40 bani. (I 4230)
În colaborare:
MOGA, N. I. ş.a. Povăţuitor... pentru împletiturile de răchită. Bârlad, 1908.

Nu exista imagini
  1505) COATU, TEODOR N. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
COATU, TEODOR N. (1886-?)
13105. ~ Curs de arpentaj raţional [pe copertă şi: (sau Măsurătoarea ştiinţifică a ogoarelor)] necesar conducătorilor fireşti ai satelor, preoţilor şi învăţătorilor, absolvenţilor a 4 clase liceale, candidaţi pentru titlul de geometri arpentori precum şi conducătorilor obştiilor săteşti pentru rezolvirea diferitelor probleme de măsurătoare. Lucrat de T. N. Coatu, învăţător-geometru, Banca-Tutova. Bârlad (Tip. Constantin D. Lupaşcu), 1912. (20,5 x 13,5). 159[-163] p. cu il., erata. 1,80 lei. (II 27968)
13106. ~ Măsurătoarea ştiinţifică a ogoarelor sau Arpentaj raţional necesar agricultorilor, conducătorilor fireşti ai satelor, preoţilor şi învăţătorilor, absolvenţilor a 4 clase liceale candidaţi pentru titlul de geometri arpentori precum şi conducătorilor obştiilor săteşti pentru rezolvirea diferitelor probleme de măsurătoare. Lucrat de T. N. Coatu, învăţător-geometru, Banca-Tutova. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay Alcalay & Co., [1912]. (19 x 12,5). 160 p. cu il., 3 tab. (Biblioteca Agricultorului Român) (I 544248)
Lipsă coperta. Prefaţa autorului datată: "Banca, 31 Decemvrie 1911".

Nu exista imagini
  1506) COATU-CERNA, GABRIEL I. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
COATU-CERNA, GABRIEL I. (1871-?)
13107. ~ *Hai noroc!... (Din isprăvile rachiului) piesă în 4 acte cu cântece pentru teatrul sătesc. S.l., [1903]. 40 bani. (Biblioteca anti-alcoolică) (A-B, 6(1903), nr. 35, iun. 1, p. 944: Bibliografii)
13108. ~ Istorióre morale. Nu despreţuiţi meseriile. O păsărică, de G. I. Coatu, învăţător Corn. Cerna-Tulcea. Tulcea, Edit. Librăriei D. P. Maloskitsky (Tip. Română Maloskitsky), 1901. (16 x 12). 26 p. 40 bani. (Biblioteca şcolarului, nr. 1) (I 410906)
13109. ~ Înainte ... Versuri pentru copiii ţerii mele, de G. I. Coatu, învăţător Corn. Gerna. Tulcea. Tulcea, Edit. Librăriei D. P. Maloskitsky (Tip. Română Maloskitsky), 1902. (16,5 x 12,5). 44 p. 40 bani. (Biblioteca şcolarului, nr. 4) (I 411005)
Uneori iscăleşte: "G. I. Coatu-Cerna".
13110. ~ Momente vitejeşti. Schiţe din timpul războiului, [de] G. Doatu-Cerna. Vălenii-de-Munte, Neamul Românesc, Tip., Edit., Leg. de cărţi, 1910. (21,5 x 13,5). 51 p. 50 bani. (II 21392)
13111. ~ *Păcăleala, comedie populară într’un act pentru teatrul sătesc, de G. I. Coatu-Cerna. S.l., [1905]. 25 bani. (VI-5, 8(1905), nr. 45-46, aug. 7-14, p. 1226: Bibliografie)
13112. ~ Tatăl nostru şi alte Istorióre morale: Bunicul părăsit, Moş Nechifor, etc. de G. I. Coatu, învăţător Com. Cerna-Tulcea. Tulcea, Edit. Librăriei [imprimat greşit: Liararei]. D. P. Maloskitsky (Tip. Română Maloskitsky), 1901. (16 x 12). 40 p. 30 bani. (Biblioteca şcolarului, nr. 3) (I 410907)
13113. ~ Teatru pentru copii. Cum trebue să ne purtăm? Piesă în versuri, de G. I. Coatu, învăţător Com. Cerna-Tulcea. Tulcea, Edit. Librăriei D. P. Maloskitsky (Tip. Română Maloskitsky), 1901. (16 x 12). 15 p. 15 bani. (Biblioteca şcolarului, nr. 2) (I 447967)
13114. ~ Idem. Dzece Maiu. Piesă în două acte, de G. I. Coatu, învăţător Com. Cerna-Tulcea. Tulcea, Edit. Librăriei D. P. Maloskitsky (Tip. Română Maloskitsky), 1902. (16,5 x 12). 2 f., 16 p. 15 bani. (Biblioteca şcolarului, nr. 5) (I 411006)

Nu exista imagini
  1507) COBĂLCESCU, GRIGORE (1832-1892)
 • Opera
 • Imagini
COBĂLCESCU, GRIGORE (1832-1892)
13115. ~ Botanica. Curs predat în clasa 2-a de Domnul Profesor Gr. Cobalcescu. Iassy (Presa autografa a Scoalei fiilor de Militari), 1881. (24,5 x 21). 103 p. cu il. (Scoală Fiilor de Militari) (BCU-Iaşi IV 38622)
Curs litografiat.
13116. ~ Despre originea şi modulu de zăcere alu petrolului în generalu şi în particularu în Carpaţi. Discursu de recepţiune de Gr. Cobalcescu, Membru alu Academiei Române. Urmatu de răspunsulu rostitu de Dr. D. Brandza, Membru alu Academiei Române. Şedinţa de la 20 martie 1887. Bucuresci (Tip. Academiei Române), 1887. (27,5 x 21,5). 1 f., 65 p. 70 bani. (Academia Română) (II 15783)
13117. ~ Despre originea şi zăcămintele petrolului în general şi particular în Carpaţi. Discurs de recepţiune la Academia Romănă de Gr. Cobălcescu, revezut şi ornat cu figuri. Urmat de respunsul D-lui D. Brănză, Membru al Academiei Romăne, Profesor la Universitatea din Bucureşti etc. Ambele cetite în şedinţa Academiei din 20 Martie 1887. Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (19,5 x 14). 1 f., 111 p. (I 111214)
13118. ~ Eleminte de Geologie pentru clasele gimnasiale, prelucrată dupâ Beudant, de Gr. Cobolcescu [pe copertă: Cobălcescu], Profesoru de ştiinţile naturale la Gimnasiulu din Iassi. Iassi (Tip. lui Goldner), 1859. (19,5 x 12). 2 f., 116 p. 2,50 lei. (I 116675)
Cu alfabet de tranziţie.
13119. ~ Geografia fisică a Daciei moderne. Curs predat de D-nu Grigore Cobălcescu, Profesoru, Membru al Academiei Române. vol. I. Clasa III-a. Iassy, Autografia Scólei de fii de Militari, 1888. (26 x 10,5). 1 f., VIII, 117 p. (II 510444)
Lipsă coperta. Litografiat. La p. 117, menţiunea: "Finele părţii întâia. Scrisă de Iacobescu Constantin. Clasa (II. 8/1., 1888)".
13120. ~ Geografia fisică a ţărilor române şi a ţărilor vecine. Curs predat de D-nul Grigore Cobâlcescu, Profesor, Membru al Academiei Române. vol. II. Clasa IV-a. [Iaşi] (Autografia Scólei de fii de Militari), 1888. (26 x 20,5). 4 f., 10, 161 p. cu il., 4 f. (II 510445)
Lipsă coperta. Litografiat.
13121 ~ Geologia. Curs predat în Classea IV-a de D-lu Profesor Gr. Cobălcescu. Iassi (Presa autografă a Scólei), 1881. (25,5 x 22). 3 f., 270 p. cu il. (Scóla Fiilor de Militari) (II 95859)
Litografiat. La p. 270 menţiunea: "Scrisă de Elevul I. S. Gafencu, cl. IV".
13122. ~ Schiţă geologică despre partea sud-estică a Carpaţiloru Pocuţiei şi ai Maramureşului de Hugo Zapalowicz. Dare de sémă de Gr. Cobălcescu, membru alu Academiei Române. Bucureşti (Tip. Academiei Române), 1889. (26 x 20,5). 1 f., 199 p., 1 pl. 2 lei 50 bani. (Extrasu din Analele Academiei Romane. Seria II. Tom. XI. Memoriile Secţiunei Ştiinţifice, p. 95-293) (II 117433)
13123. ~ Studii geologice şi paleontologice asupra unor teramuri terţiare din unile părţi ale României de G. Cobălcescu, professor la Scóla militară şi la Universitatea de Iaşi, professor repetitor la Scóla normală superioară, membru al Asociaţiunei institutelor unite din Iaşi şi a mai multor societăţi savante. Bucuresci (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1883. (31,5 x 24). 4 f., 161[-165] p., 18 f. pl. (Memoriile geologice ale Scolei militare din Iaşi. Memoriul I) (III 117484)
Text paralel în limbile română şi franceză.
13124. ~ Zoologia. Curs predat în Classa 2 de Domnul Profesor Gr. Cobâlcescu. Iassy (Presa autografa a Scólei fiilor de Militari), 1881. (25 x 21). 192 p. cu il. (Scóla fiilor de Militari) (BCU-Iaşi IV 3195)
Curs litografiat.
Prefeţe:
LEON, N. Călăuza zoologului. Pref. ~. Iaşi, 1891.

Nu exista imagini
  1508) COBB, WILLIAM
 • Opera
 • Imagini
COBB, WILLIAM
Vezi: LERMINA, JULES

Nu exista imagini
  1509) COBILANSCHI, SIMEON (1842-1910)
 • Opera
 • Imagini
COBILANSCHI, SIMEON (1842-1910)
13125. ~ Dumitru Stan. Novelă după Cioche, de Simeon Cobilanschi. Cernăuţi (Tip. Archiepiscopală), 1884. (17,5 x 12,5). 145 p. (I 247364)
Menţiune suplimentară pe p. de titlu: "Venitul e menit pentru Şcoala română din Suceava".
13126. ~ *Idem, novelă poporală, de S. Cobilanschi. Cernăuţi, Edit. Librăriei, R. Schally, 1888. (Biblioteca poporală bucovineană, nr. 9) (Loghin, p. 179).
13127. ~ Oglinda vieţei sociale seau Convorbiri economico-publice după Manuel de l’économie politique morale, de M. I.-I. Rapet. Prelucrat pentru poporul român de Exarchul archiepiscopesc Simion Cobilanschi, paroch la biserica săntei Parascheve în Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. autorului (Societatea Tipografică Bucovineană), 1904. (26,5 x 18). 4 f., 346 p. (II 63645)

Nu exista imagini
  1510) COBILOVICI ALEXANDRU (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
COBILOVICI ALEXANDRU (1866-?)
13128. ~ Câte-va Cuvinte asupra modificărei legei sanitare, de Doctorul Cobilovici, Medicul Spitalului comunal Tulcea, Membru fondator al asociaţiei generale a medicilor din ţară. Tulcea (Tip. Naţională), 1907. (16 x 10,5). 12 p. (I 6806)
13129. ~ Contribution à l’étude des infections ombilicales chez le nouveau-né, par Le Docteur Alexandre Cobilovici, externe des hôpitaux et de la maison d’accouchements Baudelocque. Paris, Ollier-Henry, Libraire-éditeur (Mayenne, Impr. de l’Ouest, A. Nézan), 1893. (25,5 x 17). 70 p. (II 257059)
Menţionată ca teză în: Rally I, p. 73.

Nu exista imagini