Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  151) Canonul, acatistul şi viaţa Sf. Muceniţe Ecaterina
 • Opera
 • Imagini
Canonul, acatistul şi viaţa Sf. Muceniţe Ecaterina
9850. • Canonul, acatistul şi viaţa Sf. Marei Muceniţe Ecaterina tipărite în dilele Prea înălţatului nostru Domn Carol I Regele României. Cu autorizarea şi bine-cuvîntarea Sfîntului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Bucuresci (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1897. (27 x 19). 45 p. 1 leu plus transportul 45 bani. (II 413670)
9851. • Canonul Domnului nostru Isus Hristos. La Pavecerniţă. în sfânta şi marea zi Vineri. S.l, s.a. [187?]. (21,5 x 16). 8 p. (II 410174)
Descriere după titlul de la începutul textului. La finalul textului, menţiunea: "Sa tipărit cu cheltueala Dumnealui Nicolae Gherman din Pitesci şi s-a împărţit bisericilor de către prot. Gheorghe Iconomul şi Coculescu". Cu alfabet de tranziţie.
9852. • Canonul sfinţilor. S.l., s.n., [185?]. (23 x 16). 23 p. (II 74946)
Descriere după titlul de la începutul textului. Cu caractere chirilice. Colon titlul: "Acaftistul Sfinţilor Mucenici".

Nu exista imagini
  152) Canonul şi acatistul Sf. Mucenic Mina
 • Opera
 • Imagini
Canonul şi acatistul Sf. Mucenic Mina
9853. • Canonul şi Acatistul S-lui Marelui Mucenic Mina (după ediţia din Iaşi 1862) [a Post. Manolaki Drăghici)]. Retipărit în dilele prea înălţatului nostru Domn Carol I Regele României. Cu autorizarea şi Bine-cuvântarea Sf. Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Bucuresci (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1897. (15 x 11). 47 p. (I 522872)
9854. • Idem. Tipărit în zilele Maiestăţii sale iubitorului de Hristos Ferdinand I Regele României. Cu aprobarea şi bine-cuvântarea Sf. Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ordodoxe Române. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1915 [pe copertă: 1916]. (16,5 x 12). 72 p. (I 70414)
Cuprinde şi: "Vieaţa sfântului marelui mucenic Mina", de Arhiereul Meletie, Directorul Tipografiei Cărţilor Bisericeşti, p. 49-72.

Nu exista imagini
  153) CANTA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CANTA, IOAN
Vezi:
KOGĂLNICEANU, M. Letopisiţile Ţării Moldovii. Tom. III. Iaşi, 1846/1847.

Nu exista imagini
  154) CANTACUZEN, NECULAI V. (1864-1948)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZEN, NECULAI V. (1864-1948)
9855. ~ Privilegiile în dreptul roman şi român. Teza de Licenţă Susţinută la... de Neculai V. Cantacuzen. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1889. (24 x 16). 2 f., 69 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 350239)

Nu exista imagini
  155) CANTACUZIN BAŞOTĂ, ALEX. C.
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZIN BAŞOTĂ, ALEX. C.
(fiul lui Gheorghe C. şi a Elenei Başotă, ramura mold.)
9856.~ Scrisoare cătră alegătorii Colegiului II de Iaşi de Alex. G. Cantacuzin Başotă. Iaşi (Tip. Fulgerul, D. Ghiorghiu), 1892. (19,5 x 12,5). 31 p. (I 70504)

Nu exista imagini
  156) CANTACUZINO
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO
Traduceri:
• Micul luntrasiu. Trad. de ~. Bucureşti, 1873.

Nu exista imagini
  157) CANTACUZINO, militar
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, militar
9857. ~ Încercări [de Sub-Lt.Cantacuzino]. I-II. Iaşi (Tipografia Comercială), 1918. (23,5 x 16,5). 11 p. (I) ;16 p. (II). 50 bani broşura. (II 49483)
Cu menţiunea în ceerneală pe exemplarul din BAR: "Pe chitanţa Tipografiei dela 29 Ianuarie 1919 se arată ca autor Sub. Lt. Cantacuzino". Povestirea "Amin" este semnată: GNBC. "Paserile călătoare" şi "Ion Pescarul", semnate Miron Dan.

Nu exista imagini
  158) CANTACUZINO, A. A., prinţ
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, A. A., prinţ
(fiul lui Alex.C. şi a Elisei Daragan; Min. de externe şi finanţe în 1862-63)
9858. ~ Răspunsul adresat D. redactor a ziarului Romanul spre întîmpinare la Corespondenţa Anonimului C... din Iaşi, începotă[!] în No. 33 a acelui ziaru. Iaşi (Tip. lui A. Bermann), 1862. (20 x 13,5). 14 p. (I 105709)
Cu alfabet de tranziţie. La finele textului, p. 14, semnează: "Pr. A. A. Cantacuzino".
9859. ~ Soluţia legală a chestiunei rurale. A. A. Cantacuzino. Galatz (Typ. Frédéric Thiel), 1861. (20,5 x 13,5). 2 f., 43 p. trei zwanzig. (II 12646)
P. de titlu cu caractre latine; textul, cu alfabet de tranziţie. Cu menţiunea: "Se vinde în folosul inundatzilor de Galatz".

Nu exista imagini
  159) CANTACUZINO ADOLF C. (1831-1911)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO ADOLF C. (1831-1911)
Vezi:
BESTELEI, M. A. Despre causele înmulţirii concubinatelor... şi Răspunsul D-lui Prim-Preşedinte ~ Bucureşti, 1886.
OECONOMU, CIRU Câteva cuvinte asupra istoriei dreptului român. Răspunsul de ~ Bucureşti, 1882.
OECONOMU, CIRU. Despre penalităţile la Români... Răspunsul de ~ Bucureşti, 1883.
POPULIANU, SIMEON. Despre unele dificultăţi ce întîmpină aplicarea legilor la populaţia rurală. Şi Răspunsul D-lui ~ Bucureşti, 1885.
PRETORE, IOAN. Discurs asupra divorţului... urmat de respunsul D-lui ~ Bucureşti, 1879.
STOICESCU, CONSTANTIN J. Despre detenţiunea preventivă... Urmat de răspunsul D-lui ~ Bucureşti, 1880.

Nu exista imagini
  160) CANTACUZINO, ALEXANDRU G. (1838-1922)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, ALEXANDRU G. (1838-1922)
(Alca)
9860. ~ America vis-à-vis cu România, de Alexandru Cantacuzino. Octombrie. Bucuresci (Typ. Curţii, Lucr. Asociaţi), 1876. (22,5 x 14,5). 32 p. 1 leu nou. (II 70144)

Nu exista imagini
  161) CANTACUZÈNE, ALICE
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZÈNE, ALICE
(Alex d’Arc)
9861. ~ Croquis russes, par la Princesse Alice Cantacuzène (Alex d’Arc). Paris, Libr. Fischbacher (Strasbourg , Impr. Alsacienne Anet G. Fischbach), 1897. (19,5 x 12,5). 3 f., 370[-372] p. (I 197924)

Nu exista imagini
  162) CANTACUZÈNE, CHARLES-ADOLPHE (1874-1949)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZÈNE, CHARLES-ADOLPHE (1874-1949)
9862. ~ Les Adorables Coincidences. Poésies, [par] Charles-Adolphe Cantacuzène. Paris, Librairie Académique Perrin et C-ie, Libraires-Editeurs (Tours, Imp. E. Arrault et C-ie), 1912. (17,5 x 11). 3 f., 265[-267] p. (I 263541)
9863. ~ Amour de Juliette, [par] Charles-Adolphe Cantacuzène. Paris, Librairie Académique Perrin et C-ie, Libraires-Editeurs (Tours, Imp. E. Arrault et C-ie), 1913. (17 x 14). 2 f., 180 p. (I 260851)
9864. ~ *Apothéoses de Météores. Vers. [Paris], Libr. Acad. Perrin, 1912. 12° IX-219 p. (Cantacuzène, Amour, pe v. p. de titlu falsă ; Cantacuzène. Hypotyposes, pe v. p. de titlu, Rally I, p. 60)
9865. ~ *Bêtises pour Phébé. Amsterdam (Veldt), 1906. 16°. (Cantacuzène, pe v. p. de titlu; false; Rally I, p. 60)
9866. ~ Les Chimères en danger. Les fiançailles fallacieuses. Les guirlandes de cyprès et de violettes. Sourires vers le passé, [par] Charles-Adolphe Catacuzène. Paris, Librairie Académique Didier, Perrin et C-ie, Libraires-Editeurs, 1898. (18,5 x 11,5). 3 f., 128 p. (I 263542)
9867. ~ Cinglons les Souvenirs et Cinglons vers les Rêves!... L’automne fatidique et coquet. Les coeurs en partance, [par] Charles-Adolphe Cantacuzène. Paris, Librairie Académique Didier Perrin & C-ie, Libraires-Editeurs (Tours, Imp. Deslis Frères), 1900. (19 x 12). 3 f., 149[-151] p. (I 472835)
9868. ~ Les Douleurs Cadettes, [par] Charles-Adolphe Cantacuzène. Paris, Librairie Académique, Didier, Perrin et C-ie, Libraires-Editeurs (Tours, Imp. Deslis Frères) [pe copertă: Imp. E. Capiomont et C-ie], 1897. (18 x 11,5). XI, 119 p. (I 436310)
9869. ~ Les Grâces Inemployées, [par] Charles-Adolphe Cantacuzène. Paris, Librairie Académique Didier, Perrin et C-ie, Libraires-Editeurs (Imp. Deslis Frères, Tours), 1904. (18,5 x 12). 232 p. (I 437378)
9870. ~ Hypotyposes. Aléas et Alinéas, [par] Charles-Adolphe Cantacuzène. Paris, Librairie Académique Perrin et C-ie, Libraires-Editeurs (Poitiers, Impr. G. Roy), 1916. (19 x 12). 3 f., 157[-159] p. 3,50 fr. (I 458872)
9871. ~ Larmes Fouettées, [par] Charles-Adolphe Cantacuzène. (Suivies du Dernier Dialogue). Paris, Librairie Académique Perrin et C-ie, Libraires-Editeurs (E. Grevin, Imp. de Lagny), 1911. (18 x 11,5). 4 f., 167[-171] p. (I 263540)
9872. ~ Litanies et Petits Éta’s d’âme, [par] Charles-Adolphe Cantacuzène. Paris, Librairie Académique Didier Perrin et C-ie, Libraires-Editeurs (Tours, Imp. Deslis Frères), 1902. (19 x 12). 4 f., 155 p. (I 477427)
Pe copertă: "Paris, Impr. E. Capiomont et C-ie".
9873. ~ *Mes brouillards de roses. Vers. Paris, Perrin et C-ie, 1914. 16°. 224 p. (Cantacuzène, Hypotyposes, pe v. p. de titlu; Rally I, p. 61)
9874. ~ *Poussières et falbalas. Vers. Paris, Perrin et C-ie, 1905. 16°. 198 p. (Cantacuzène. Remember, pe v. p. de titlu falsă ; Cantacuzène. Amour, pe v. p. de titlu falsă ; Cantacuzène. Hypotyposes, pe v. p. de titlu falsă ; Rally I. p. 60)
9875. ~ *Les Realités roses. Paris, Perrin et C-ie, 1918. 8°. 32 p. (Rally I, p. 61)
9876. ~ Remember, [par] Charles-Adolphe Cantacuzène. Paris, Librairie Académique Didier Perrin et C-ie, Libraires-Editeurs. (Tours, Impr. Deslis Frères) [pe copertă: Imp. E. Capiomont et C-ie], 1903. (18 x 11,5). 3 f., 199 p. (I 436002)
9877. ~ Les Retrouvailles, [par] Charles-Adolphe Cantacuzène. Paris, Librairie Académique Perrin et C-ie, Libraires-Editeurs (Poitiers, Imp. Biais et Roy), 1908. (19 x 11,5). 4 f.-f 181[-183] p. (I 469788)
Pe copertă: "Imp. E. Capiomont, Paris".
9878. ~ *Sonnets en petit deuil. Vers. Paris. Perrin et C-ie, 1901, 16°. 162 p. (Cuntacuzène, Remember, pe v. p. de titlu falsă ; Cantacuzène. Amour, pe v. p. de titlu falsă ; Cantacuzène. Hypotyposes, v. p. de titlu falsă ; Rally I, p. 60)
9879. ~ Les sourires glacés, [par] Charles-Adolphe Cantacuzène. Paris, Librairie Académique Didier, Perrin et C-ie, Libraires-Editeurs (Tours, Imp. Deslis Frères), 1896. (18,5 x 12). 3 f., 234 p. (I 255163)
9880. ~ *Synthèse attristée de Paris, suivie d’une lettre de M. Max Nordau, et d’un dialogue avec le Prince de Ligne. Paris, Librairie Académique Perrin, 1906. 16°. 79 p. (Cantacuzène. Amour, pe v. p. de titlu falsă ; Cantacuzène. Hypolvposes, pe v. p. de titlu falsă ; Rally I, p. 60).
Prefeţe :
LIGNE, Prince de. *Mes adieux à Beloeil. Pref. de ~. Bruxelles, 1914.

Nu exista imagini
  163) CANTACUZINO, CONSTANTIN, stolnic (1640-1716)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, CONSTANTIN, stolnic (1640-1716)
9881. ~ Operele lui Constantin Cantacuzino publicate de N. Iorga. Bucureşti, Inst. de arte grafice şi editură Minerva, 1901. (17 x 11). XLIV, 180 p. (Scrierile Cantacuzinilor) (I 101881)

Nu exista imagini
  164) CANTACUZINO, CONSTANTIN C. (1849-1920)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, CONSTANTIN C. (1849-1920)
9882. ~ Des foyers d’auscultation en obstétrique, par C. Cantacuzène, Docteur en médecine de la Faculté de Paris. Paris, H. Lauwereyns, Libraire-Editeur, G. Steinheil, successeur (A. Parent, imp. de la Fac. de médec, A. Darey, S-sseur), 1884. (22 x 14,5). 56 p., 21 f. pl. (II 267146)
Menţionată ca teză în: Rally I, p. 60.

Nu exista imagini
  165) CANTACUZINO, CONSTANTIN GEORGE (1800-1875)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, CONSTANTIN GEORGE (1800-1875)
9883.~ Pièces et Documents Relatif au Monastère de Cotroscheni, présentés le 14/26 Avril, à Son Excellence Kiamil Bey, président de la Commission internationale chargée de la question des monastères, par Constantin Georges Cantacuzène, de Valachie, ex-Capitaine. Constantinople (Imprimerie Centrale). 1865. (32 x 23.5). 15 p. (III 453708)
9884. ~ Idem. II-ème éd. corrigée. Constantinople (Imprimerie Centrale), 1865. (32 x 23,5). 15 p. (III 453709)
Ediţia, numai pe copertă.

Nu exista imagini
  166) CANTACUZINO, CONSTANTIN G. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, CONSTANTIN G. (1879-?)
9885.~ Locaţiunea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de C. G. Cantacuzino. Bucureşti (Tip. Lucr. Asociaţi Marinescu & Serban), 1901. (21,5 x 15). 76, III p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 374712)

Nu exista imagini
  167) CANTACUZINO, D. A. M.
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, D. A. M.
9886. ~ Jos banul şi camăta, sus creditul şi munca [de] D. A. M. Cantacuzino. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1894. (24 x 15,5). 15 p. 50 bani. (II 413227)
9887. ~ Trei Rugăciuni Ortodoxe pentru judecată, plecarea la drum şi Desfacerea Farmecelor colecţionate de D. A. M. Cantacuzino. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1894. (16 x 11,5). 29 p. 70 bani. (I 410905)

Nu exista imagini
  168) CANTACUZINO, DIMITRIE A.
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, DIMITRIE A.
9888. ~ Memoar sau Espunere de împregiurări relative la vânzarea moşiei Grozeştii a D-sale Vornicului Lascar Gordan pentru îndestularea creditorilor de Prinţul Dimitre A. Cantacuzino. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1862. (19 x 12). 31 p. (I 118211)
Cu alfabet de tranziţie.
9889. ~ Respunsu la decisiunea ministerială Nr. 8906 Publicaţu în colónele părţii oficiale a Monitorului Nr. 279 din 14/26 Decembre 1866, privilàre la remonta de petrişă contractată în anulu 1864 cu D. I. Fětu şi Compania, şi lămurire în privirea polemice [!] iscate înnaintea opiniunei publice între D-l I. Melic, fostulu Directore allu Ministeriului Agriculturei, comerciului şi lucrărilor publice şi D-l George I. Lahovari, capulu divisiunei I-ii a acellui Ministeriu, distribuită în foi volante, annexate pe lângă diarul Românulu cu data din 10 şi 16 Ianuarie anulu corentu. Bucuresci (Typ. Lucrătorii Associaţi), 1868. (20 x 14,5). 35 p. (I 380032)
Descriere după copertă. Autorul, la p. 35.
9890. ~ Răspunsu la Interpelaţiune făcută D. Ministru al Cultelor de D. Mihail Kogălniceanu în Şedinţa Adunării din 19 Martie 1862 [dat de Prinţul Dimitrie A. Cantacuzino]. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1862. (19,5 x 12). 15 p. (I 104206)
Autorul, la p. 8. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  169) CANTACUZINO, ECATERINA G. (1844-1923)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, ECATERINA G. (1844-1923)
Vezi:
LEAGĂNUL Sfânta Ecaterina. [Înfiinţarea şi scopul lui, de ~]. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  170) CANTACUZINO, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, GEORGE
9891. ~ [Droit romain. Théorie de la novation. Droit français. De la novation]. Thèse pour le doctorat. L’acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le 25 août 1858, Par Georges Cantacuzène, Né à Bucharest (Valachie). Paris (Imp. de Madame V-e Lacour), 1858. (21 x 13,5). 2 f., 232 p. (II 127965)
Descriere completată cu titlurile de la p. 3 şi 135.

Nu exista imagini
  171) CANTACUZINO, GEORGE C. (1845-1898)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, GEORGE C. (1845-1898)
(GOGU) (din ramura Răfovenilor)
9892. ~ Gestiunea agiului, de G. C. Cantacuzino. (Decembre 1888). Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1888. (17,5 x 11). 88 p. (Publicaţiile Clubului Naţional-Liberal, nr. 1), (I 13111)
9893. ~ Modificarea tarifului general al vămilor, de G. C. Cantacuzino. (Studiu publicat în Voinţa Naţională) Maiu 1889. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1889. (19 x 13). 69 p. (Publicaţiile Clubului Naţional-Liberal, nr. 6) (I 105745)
9894. ~ Noua lege a patentelor, propusă de D-nul G. Cantacuzino, Ministru de Finanţe. Comparaţie între drepturile ce se vor aplica după noua lege şi cele ce se aplică acum în Bucureşti. Bucureşti (Tip. Epoca), 1898. (20,5 x 13,5). 27 p. (II 105500)
Vezi de asemenea:
PARTIDUL Naţional-Liberal 1895-1898. Discursuri de ~. ş.a. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  172) CANTACUZINO, GEORGE G. (184?-?)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, GEORGE G. (184?-?)
9895.~ Cenni sulla Romania, del signor G.G. Cantacuzino, primo Segretario dell’agenzia diplomatica de Romania, Membro titolare della Società antropologica di Parigi. Con carte. Roma (Tip. dell’Opinione), 1875. (22,5 x 15). 14 p., 1 h. (Estratto dal Bollettino della Società Geografica, vol. XII, fasc. 1-2) (II 454341)
9896. ~ Contribution à la craniologie des Etrusques, [par le] Prince Georges Cantacuzène, correspondant du Muséum d’Histoire Naturelle. Paris, A. Masson et C-ie, Editeurs (Angers, Imp. Orientale A. Burdin et C-ie), 1909. (25 x 16,5). 24 p. cu il. (Extrait de l’Anthropologie. Tome XX, (No. 3-4, Mai-Juin-Juillet-Août 1909), p. 329-352) (II 15779)
Descriere după copertă.
9897. ~ Contribution à la craniologie des Romains anciens, [par le] Prince Georges Cantacuzène, correspondant du Muséum d’histoire naturelle. Paris, Masson et C-ie, Editeurs (Angers, Imp. A. Burdin et C-ie), 1910. (25 x 16,5). 20 p. (Extrait de l’Anthropologie. Tome XXI, (No. 1 Janvier-Février 1910), p. 55-74) (II 22799)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  173) CANTACUZINO, GEORGE MATHEI
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, GEORGE MATHEI
(fiul lui Mathei şi a Ernestinei Ghica?)
9898. ~ Traseul direct al liniei ferate Galaţi-Bîrlad propus de George Mathei Cantacuzino. Galaţi (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1891. (21,5 x 16). 1 f., 10 p. (II 412097)

Nu exista imagini
  174) CANTACUZINO, GHEORGHE GR. (1837-1913)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, GHEORGHE GR. (1837-1913)
(Nababul)
9899. ~ Cinci Discursuri Politice, 1907-1908, [de] Gheorghe Gr. Cantacuzino. Cu o prefaţă de domnul Barbu Delavrancea. Bucureşti (Minerva), [1908]. (19,5 x 12,5). 95 p. (I 10511)
9900. ~ Discours de M. Georges Gr. Cantacucuzène, président du Conseil des Ministres au Sénat et à la Chambre. Bucarest (Impr. La Roumanie), 1899. (21 x 14). 32 p. (Discussion de la réponse au message du trône) (I 53242)
9901.~ Discursul D-lui G.Gr. Cantacuzino, Preşedintele Consiliului de Miniştri ţinut la Iaşi în ziua de 14 Maiu 1899. Bucuresci (Tip. Corpului didactic C. Ispăsescu & G. Brătănescu), 1899. (20,5 x 13). 22 p. (II 411764)
Apel pentru sprijinirea partid, conservator la 40 ani de activitate.
9902. ~ Douě discursuri. Discursurile d-lui G.Gr. Cantacuzino, Preşedintele Consiliului de Miniştri şi Ministru de Interne, rostite în şedinţa Camerei de la 29 Noembre 1899 şi în şedinţa Senatului de la 9 Decembre 1899. Dupe notele stenografice. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăsescu & G. Brătănescu), 1899. (20 x 13). 31 p. (Supliment gratuit la ziarul Timpul) (I 65927)
În cele două cuvîntări, G. Gr. Cantacuzino expune principiile partidului conservator şi răspunde atacurilor opoziţiei în chestiunea unor circulari privitoare la asigurările contra incendiilor.
9903. ~ [Programul Partidului Conservator]. Discurs rostit de D-l G.Gr. Cantacuzino, Preşedintele Consiliului de Miniştri la întrunirea de la 16 Ianuarie, în Iaşi. Campulung (Tip., Libr. şi Papetăria G. N. Vladescu), 1905. (16,5 x 9,5). 20 p. (I 5268)
Titlul menţionat numai pe copertă.
9904. ~ Idem. Discurs rostit de D-l G. Gr. Cantacuzino, preşedintele consiliului de miniştri de la întrunirea de la 16/29 Ianuarie 1905, în Iaşi. Bucuresci, 1905. (23 x 16). 15 p. (II 6717)
Editări de texte:
CANTACUZINO, MIHAI. Genealogia Cantacuzinilor. Bucureşti, 1902.
Vezi de asemenea:
• Întrunirea conservatoare de la Iaşi. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  175) CANTACUZINO, GHEORGHE I. (1869-1937)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, GHEORGHE I. (1869-1937)
9905. ~ O mică propunere relativă la Grupa de infanterie, de Maiorul Gh. I. Cantacuzino. Bucureşti (Tip. Albert Baer), 1912. (20 x 13). 24 p. Gratuit. (Chestiuni militare) (I 26944)

Nu exista imagini
  176) CATANCUZINO, GRIGORE G. (1872-1930)
 • Opera
 • Imagini
CATANCUZINO, GRIGORE G. (1872-1930)
9906-9909. ~ Ameliorarea stărei miceii proprietăţi, [de] Grigore G. Cantacuzino. Conferinţă ţinută la Congresul Agrar în ziua de 15 Decembre 1902. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1903. (16 x 11). 35 p. (I 408860)
9910. ~ Convenţia comercială cu Germania. Discurs rostit în şedinţa Camerei de la 18 Martie 1905, de D-nul raportor Grigore G. Cantacuzino. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1905. (20 x 13). 32 p. (I 12953)
9911. ~ Discurs rostit în şedinţa Camerei dela 12 Decembrie 1913 asupra mesajului, de Gr. G. Cantacuzino. Bucureşti (Tip. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1914. (18 x 11,5). 48 p. (I 35683)
9912. ~ Discurs rostit la congresul Băncilor populare din Craiova în anul 1909 [de] Grigore G. Cantacuzino. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (19 x 12,5). 30 p. 30 bani. (I 16167)
9913. ~ Discursul d-lui Grigore G. Cantacuzino rostit în şedinţa de la 6 Fevruarie a Senatului. După notele stenografice. Bucureşti (Minerva), [1915]. (16,5 x 10,5). 18 p., p. 18a-18g., p. 19-36. (I 42831)
La p. 19-36: Catalogul Editurii Minerva. Gr. G. Cantacuzino se apără împotriva acuzaţiei aduse de Toma Ionescu, de a fi vîndut acţiuni ale Institutului Minerva unei societăţi austro-germane.
9914. ~ Discursul D-lui Gr. G. Cantacuzino rostit la discuţia adresei din Cameră în şedinţa de Vineri 18 Martie 1911. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1911. (16,5 x 10). 62 p. (Supliment la ziarul "Epoca") (I 22226)
9915. ~ Intenţii bune. Soluţii greşite, [de] Gr. G. Cantacuzino. Bucureşti, Minerva, [1908]. (17 x 10,5). 31 p. (I 11502)
Comentariu asupra propunerilor din memoriul Prinţului Ştirbey privitoare la problema ţărănească.
Vezi de asemenea:
• Discursurile... cu ocazia inagurărei noului local al partidului conservator. Bucureşti, 1915.
• Inaugurarea noului local al Clubului Conservator din Bucureşti. Brăila 1915.

Nu exista imagini
  177) CANTACUZINO, IOAN A. (1829-1898)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, IOAN A. (1829-1898)
Traduceri:
SCHOPENHAUER, A. Aphorismes sur la Sagesse dans la vie. Trad. de ~. Paris, 1880 ; ed. IV, 1890 ; ed. X, 1914.
~. Critique de la Philosophie kantienne. Trad. de ~. Bucureşti, 1889.
~. De la quadruple racine du principe de la raison suffisante. Trad. de ~. Paris, 1882.
~. Le monde comme volonte... Trad. de ~. Vol. I-II. Leipzig, 1885 ; Bucarest, 1885/1886.

Nu exista imagini
  178) CANTACUZINO, ION B. (1852-1929)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, ION B. (1852-1929)
9916. ~ Die Vergrösserung und Neuanlage des Hafens Constantza Auszug aus dem Berichte des Herrn I. B. Cantacuzino, General-inspector im technischen Corps des Ministeriums der Öffentlichen Arbeiten. Director des Fluss- und Seebaudienstes. Bukarest (K. Hofbuchdruck. F. Göbl’s Söhne), [1897?]. (10 x 16,5). 8 p., 4 f.pl. (I 271503)

Nu exista imagini
  179) CANTAGUZINO, IOAN I. (1863-1934)
 • Opera
 • Imagini
CANTAGUZINO, IOAN I. (1863-1934)
9917. ~ Appareils el fonction phagocitaires dans le régne animal, par le Dr. J. Cantacuzène. (Préface de M. E. Metchnikoff). [Paris, 1896]. (23 x 15). 47 p. (Extrait de l’Année biologique, II, 1896, chap. XIV, 294-340) (II 252390)
Descriere după titlul de la începutul textului.
9918. ~ De certaines réactions cellulaires, provoquées par l’inoculation experimentale des bacilles, paratuberculeux (bacille du Timothée), par M. J. Cantacuzène. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1905]. (24 x 15,5). 2 f. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance du 4 Novembre 1905), T. LIX, p. 383) (II 252411)
Cuprinde şi: "Sur l’acidorésistance des cultures jeunes des bacilles du Timothée", de acelaşi autor.
9919. ~ Instrucţiuni pentru tratamentul preventiv şi curativ al tetanosului, [de Profesor doctor I. Cantacuzino, Medic, Maior în rezervă)]. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1916. (16 x 10). 10 p. (Ministerul de Război) (I 61321)
Autorul, la finalul textului.
9920. ~ Nouvelles recherches sur le mode de destruction des vibrions dans l’organisme. Par M.le Dr. J. Cantcuzène. (Travail de Laboratoire de M. Metchnikoff). Sceaux (Imp. A. Charaire), [1899]. (25,5 x 16,5). 28 p. (Extrait des Annales de l’Institut Pasteur, p. 273-300) (II 252412)
9921. ~ Phénomènes d’intoxication produits chez le cobaye par l’injection intropéritoneale de bacilles tuberculeux dégraissés, par M. J. Cantacuzène. Essai d’immunisation contre l’action toxique des bacilles tuberculeux dégraissés, par M. J. Cantacuzène. [Paris (L. Maretheux, imprimeur), 1905]. (24 x 16). [2] f. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance du 21 Octobre 1905), T.LIX, p. 314) (II 252500)
Descriere după titlul de la începutul fiecărui text în parte.
9922. ~ Recherches sur la maladie expérimentale provoquée par l’Inoculation de bacilles tuberculeux dégraissés. Par le Dr. J. Cantacuzène. Sceaux (Imp. Charaire), [1905]. (25 x 16). P. 699-714. (Extrait des Annales de l’Institut Pasteur. Tome XXIII, Novembre 1905) (II 252413)
Descriere după titlul de la începutul textului.
9923. ~ Recherches sur le mode de destruction du vibrion cholérique dans l’organisme. Contribution à l’étude du problème de l’immunité, par Le Dr. Jean Cantacuzène de la Faculté de Paris. Licencié ès sciences naturelles. Paris, G. Stein-heil, éditeur (Imp. Lemale et C-ie, Havre), 1894. (25,5 x 16,5). 192 p., 4 f., 4 f. pl. (II 12889)
9924. ~ Recherches sur l’origine des précipitines. Par le Dr. J. Cantacuzène. Sceaux (Imp. Charaire), 1908. (24 x 16). 12 p. (Extrait des Annales de l’Institut Pasteur, 1908. Tome XXII, Janvier, p. 54-65) (II 340336)
9925. ~ Les Roumains d’Autriche-Hongrie. Leur nombre d’après les statistiques de l’Etat Hongrois. Persécutions et violences des autorités hongroises contre la population roumaine, [par Dr. Jean Cantacuzino]. Paris (Typ. Plon-Nourrit et C-nie), [1915]. (23 x 18). 37[-39] p., l h. (II 72583)
Autorul, la p. 8. Datat după: Rally I, p. 62.
9926. ~ Sur une Epidémie d’Ictère observée en Roumanie pendant la Campagne de 1917, par Le Dr. J. Cantacuzène, Professeur à la Faculté de Médecine de Bucarest. Paris, Masson et C-ie, Editeurs Libraires de l’Acad. de Médecine (L. Maretheux, imprimeur), 1918. (20 x 14). 19 p. (Extrait de la Presse Médicale, No. 59, du 24 Octobre 1918) (II 252642)
Descriere după copertă.
9927.~ Titluri şi lucrări ştiinţifice ale Doctorului Ion J. Cantacuzino, Licenţiat în ştiinţe naturale (Facultatea de ştiinţe din Paris 1891), Doctor în medicină (Facultatea de Medicină din Paris 1894), Professor suplinitor de morfologie animală la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi (1894-1895); (1895-1896), Asistent de microbie morfologica la Instituţii Pasteur din Paris (1896-1901). Paris (Imp. des Malmaisons A. Jequier), 1901. (23,5 x 15,5). 2, 40 p. (II 346436)
Prefeţe :
FISCHER, GEORGE. Febra tifoidă. Pref. de ~. Bucureşti, 1910.
POPESCU, CONSTANTIN Starea higienică şi sanitară a industriei noastre. Partea I-II. Pref. de ~. Bucureşti, 1909.
Vezi de asemenea:
ASOCIAŢIA generală a Medicilor din ţară. Al XIX-lea Congres... 1915. Raporte de ~. Bucureşti, 1915.
PARTIDUL Muncei. Manifestul şi programul. [În numele Partidului semnează ~]. Iaşi, 1917; [1917].

Nu exista imagini
  180) CANTACUZINO, MIHAI (1723-1787)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, MIHAI (1723-1787)
9928. ~ Genealogia Cantacuzinilor, de Banul Mihai Cantacuzino. Publicată şi adnotată de N. Iorga. [pe copertă: Editată de G. Gr. Cantacuzino]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Edit. Minerva), 1902. (18 x 11), XI, 565 p., 9 tab. (I 101884)
Prefaţă de N. Iorga. Tabla numelor de familie, la p. 559-565. Vezi şi: Despre Cantacuzini şi Documente privitoare la familia Cantacuzino, publicate de N. Iorga în acelaşi an.
9929. ~ Istoria politică şi geografică a Ţerrei Romanesci de la cea mai veche a sa întemeere până la anulu 1774, dată mai întaiu la lumina în limba grecésca la anul 1806 de Fraţii Tunusli, tradusă de George Sion. Bucureşti (Typ. Naşională alui Stephan Rassidescu), 1863. (24,5 x 16,5). 1 f., VI, II, 192 p. (II 100358)
Autorul, identificat după: Crăciun-Ilieş, p. 191.

Nu exista imagini