Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  151) Canonul, acatistul şi viaţa Sf. Muceniţe Ecaterina
 • Opera
 • Imagini
Canonul, acatistul şi viaţa Sf. Muceniţe Ecaterina
9850. • Canonul, acatistul şi viaţa Sf. Marei Muceniţe Ecaterina tipărite în dilele Prea înălţatului nostru Domn Carol I Regele României. Cu autorizarea şi bine-cuvîntarea Sfîntului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Bucuresci (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1897. (27 x 19). 45 p. 1 leu plus transportul 45 bani. (II 413670)
9851. • Canonul Domnului nostru Isus Hristos. La Pavecerniţă. în sfânta şi marea zi Vineri. S.l, s.a. [187?]. (21,5 x 16). 8 p. (II 410174)
Descriere după titlul de la începutul textului. La finalul textului, menţiunea: "Sa tipărit cu cheltueala Dumnealui Nicolae Gherman din Pitesci şi s-a împărţit bisericilor de către prot. Gheorghe Iconomul şi Coculescu". Cu alfabet de tranziţie.
9852. • Canonul sfinţilor. S.l., s.n., [185?]. (23 x 16). 23 p. (II 74946)
Descriere după titlul de la începutul textului. Cu caractere chirilice. Colon titlul: "Acaftistul Sfinţilor Mucenici".

Nu exista imagini
  152) Canonul şi acatistul Sf. Mucenic Mina
 • Opera
 • Imagini
Canonul şi acatistul Sf. Mucenic Mina
9853. • Canonul şi Acatistul S-lui Marelui Mucenic Mina (după ediţia din Iaşi 1862) [a Post. Manolaki Drăghici)]. Retipărit în dilele prea înălţatului nostru Domn Carol I Regele României. Cu autorizarea şi Bine-cuvântarea Sf. Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Bucuresci (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1897. (15 x 11). 47 p. (I 522872)
9854. • Idem. Tipărit în zilele Maiestăţii sale iubitorului de Hristos Ferdinand I Regele României. Cu aprobarea şi bine-cuvântarea Sf. Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ordodoxe Române. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1915 [pe copertă: 1916]. (16,5 x 12). 72 p. (I 70414)
Cuprinde şi: "Vieaţa sfântului marelui mucenic Mina", de Arhiereul Meletie, Directorul Tipografiei Cărţilor Bisericeşti, p. 49-72.

Nu exista imagini
  153) CANTA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CANTA, IOAN
Vezi:
KOGĂLNICEANU, M. Letopisiţile Ţării Moldovii. Tom. III. Iaşi, 1846/1847.

Nu exista imagini
  154) CANTACUZEN, NECULAI V. (1864-1948)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZEN, NECULAI V. (1864-1948)
9855. ~ Privilegiile în dreptul roman şi român. Teza de Licenţă Susţinută la... de Neculai V. Cantacuzen. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1889. (24 x 16). 2 f., 69 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 350239)

Nu exista imagini
  155) CANTACUZIN BAŞOTĂ, ALEX. C.
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZIN BAŞOTĂ, ALEX. C.
(fiul lui Gheorghe C. şi a Elenei Başotă, ramura mold.)
9856.~ Scrisoare cătră alegătorii Colegiului II de Iaşi de Alex. G. Cantacuzin Başotă. Iaşi (Tip. Fulgerul, D. Ghiorghiu), 1892. (19,5 x 12,5). 31 p. (I 70504)

Nu exista imagini
  156) CANTACUZINO
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO
Traduceri:
• Micul luntrasiu. Trad. de ~. Bucureşti, 1873.

Nu exista imagini
  157) CANTACUZINO, militar
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, militar
9857. ~ Încercări [de Sub-Lt.Cantacuzino]. I-II. Iaşi (Tipografia Comercială), 1918. (23,5 x 16,5). 11 p. (I) ;16 p. (II). 50 bani broşura. (II 49483)
Cu menţiunea în ceerneală pe exemplarul din BAR: "Pe chitanţa Tipografiei dela 29 Ianuarie 1919 se arată ca autor Sub. Lt. Cantacuzino". Povestirea "Amin" este semnată: GNBC. "Paserile călătoare" şi "Ion Pescarul", semnate Miron Dan.

Nu exista imagini
  158) CANTACUZINO, A. A., prinţ
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, A. A., prinţ
(fiul lui Alex.C. şi a Elisei Daragan; Min. de externe şi finanţe în 1862-63)
9858. ~ Răspunsul adresat D. redactor a ziarului Romanul spre întîmpinare la Corespondenţa Anonimului C... din Iaşi, începotă[!] în No. 33 a acelui ziaru. Iaşi (Tip. lui A. Bermann), 1862. (20 x 13,5). 14 p. (I 105709)
Cu alfabet de tranziţie. La finele textului, p. 14, semnează: "Pr. A. A. Cantacuzino".
9859. ~ Soluţia legală a chestiunei rurale. A. A. Cantacuzino. Galatz (Typ. Frédéric Thiel), 1861. (20,5 x 13,5). 2 f., 43 p. trei zwanzig. (II 12646)
P. de titlu cu caractre latine; textul, cu alfabet de tranziţie. Cu menţiunea: "Se vinde în folosul inundatzilor de Galatz".

Nu exista imagini
  159) CANTACUZINO ADOLF C. (1831-1911)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO ADOLF C. (1831-1911)
Vezi:
BESTELEI, M. A. Despre causele înmulţirii concubinatelor... şi Răspunsul D-lui Prim-Preşedinte ~ Bucureşti, 1886.
OECONOMU, CIRU Câteva cuvinte asupra istoriei dreptului român. Răspunsul de ~ Bucureşti, 1882.
OECONOMU, CIRU. Despre penalităţile la Români... Răspunsul de ~ Bucureşti, 1883.
POPULIANU, SIMEON. Despre unele dificultăţi ce întîmpină aplicarea legilor la populaţia rurală. Şi Răspunsul D-lui ~ Bucureşti, 1885.
PRETORE, IOAN. Discurs asupra divorţului... urmat de respunsul D-lui ~ Bucureşti, 1879.
STOICESCU, CONSTANTIN J. Despre detenţiunea preventivă... Urmat de răspunsul D-lui ~ Bucureşti, 1880.

Nu exista imagini
  160) CANTACUZINO, ALEXANDRU G. (1838-1922)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, ALEXANDRU G. (1838-1922)
(Alca)
9860. ~ America vis-à-vis cu România, de Alexandru Cantacuzino. Octombrie. Bucuresci (Typ. Curţii, Lucr. Asociaţi), 1876. (22,5 x 14,5). 32 p. 1 leu nou. (II 70144)

Nu exista imagini