Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1481) CLINTOCU, IOAN (1849-1914)
 • Opera
 • Imagini
CLINTOCU, IOAN (1849-1914)
13077. ~ Acrosticonu dedicatu cu cea mai profundă devoţiune Ilustraţii Sale Préonoratului Domnu Mihailu Pavelu Episcopulu gr. cat. alu Oradii Mari, Cavalerulu Ordului Franciscu Iosifu I. Pregratiosului Părinte etc. etc. cu ocasiunea venirii Sale prime în Beiusiu în anulu 1879 de Ioanu Glintocu, profesoriu la gimnasiulu superiorii romanescu gr. cat. de Beiusiu. Oradea Mare (Cu Tipariulu lui Armeniu Laszky), 1879. (20 x 16). 4 f. (I 439771)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1482) CLIPA, GHERASIM, episcop (1760-1826?)
 • Opera
 • Imagini
CLIPA, GHERASIM, episcop (1760-1826?)
13078. ~ *Înalt Prea Sfinţiei Sale, înalt Prea sfinţitului Preşedinte al Sfântului Sinod al Sfintei Biserici autocefale Ortodoxe Române, cărui Sfânt Sinod se alătură Consistoriul Superior Bisericesc-Bucureşti. [Memoriul Episcopului de Roman [Gherasim Clipa] în problema necanonicităţii consistorului superior bisericesc]. Bucureşti (Atelierele Socec), 1909. (JL, 6(1909), nr. 11-12, nov.-dec, p. 242: Cărţi).
Traduceri:
• Carte numită Thicará. Trad. de ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  1483) O clipă din viaţa veteranului Predescu Ilie...
 • Opera
 • Imagini
O clipă din viaţa veteranului Predescu Ilie...
13079. ~ O clipă din viaţa veteranului Predescu Ilie care a luptat în resboiul independenţei din 1877/78. Bucureşti (Tip. J. Binder), 1909. (15,5 x 11,5). 23 p. cu portr., 2 f. portr. (I 16783)

Nu exista imagini
  1484) Clipe de odihnă în calea vieţii
 • Opera
 • Imagini
Clipe de odihnă în calea vieţii
Clipe de odihnă în calea vieţei, ed. II. Vezi: • Momente de odihnă în calea vieţei

Nu exista imagini
  1485) CLOCOCEANU, AUREL
 • Opera
 • Imagini
CLOCOCEANU, AUREL
Vezi: STOICA-CLOCOCEANU, AUREL

Nu exista imagini
  1486) CLONŢA, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CLONŢA, NICOLAE
13080. ~ Trifon Ţiganul şi Popa. Poveste de Nicolae Ciontă, învěţător. Ţěranul şi Vulpea. Fabulă de V. G.[!] Carp. Braşov, Edit. Librăriei N. I. Ciurcu (Tip. Alexi), [1887]. (19 x 12).8 p. 2 cr. (Biblioteca Copiilor, nr. 13) (I 418854)
Tip., la p. 8. Pentru an, vezi: Lumin, 8(1887), nr. 16, febr. 25 (9 mart.), p. 3: Din Bibliotec’a copiilor.
13081. ~ Trifon ţiganul şi popa. Poveste de Nicolae Clonţa, învăţător. Ţěranul şi Vulpea, fabulă de V. G.[!] Carp. Copilaşi cu inimioară, [de C. Popescu]. Ed. II. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1899. (20 x 12,5). 8 p. 2 cr. (Biblioteca copiilor, nr. 13) (I 147480)

Nu exista imagini
  1487) CLONY, VASILE P. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
CLONY, VASILE P. (1877-?)
13082. ~ Studiu juridic asupra divorţului în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Vasile P. Clony. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1900. (23 x 15,5). 73 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412780)

Nu exista imagini
  1488) Clopotul
 • Opera
 • Imagini
Clopotul
Clopotul. (Istorióră morală). Vezi: ARICESCU, C. Bătălia dela Călugăreni; Clopotul. Braşov, 1904.

Nu exista imagini
  1489) Clopotul Mitropoliei
 • Opera
 • Imagini
Clopotul Mitropoliei
Clopotul Mitropoliei ... de P.M.G., 1888. Vezi: GEORGESCU, P. M.

Nu exista imagini
  1490) CLOPOŢEL, ION (1892-?)
 • Opera
 • Imagini
CLOPOŢEL, ION (1892-?)
13083. ~ Antologia scriitorilor români dela 1821 încoace, [de] Ion Clopoţel. vol. I-IV. Arad, Edit. Librăriei diecezane (Tiparul Tip. diecezane gr. ort. rom.), 1917-1918. (13,5 x 10). 159 p. (I) ; 144[-147] p. (II) ; 312 p. (III) ; 304 p. (IV). (Biblioteca Semănătorul nr. [27-30] sau [35-38]?) (BCU-ClN, S. 19064; I 295354)
Vol. 1-2 au apărut în 1917, vol. 3-4 în 1918.
13084. ~ Însemnări pe răboj. Jertfe româneşti în răsboiul neamurilor. De: Ion Clopoţel. Arad, Edit. Tipografiei şi Libr. diecezane (Tiparul Tip. diecezane), 1916. (14,5 x 10,5). 79 p. 40 fileri. (Biblioteca Semănătorul, nr. 7) (I 418952)

Nu exista imagini
  1491) CLUBUL CONSERVATOR CONSTANŢA
 • Opera
 • Imagini
CLUBUL CONSERVATOR CONSTANŢA
13085. ~ Adevărul în cestiunea apei de Dunăre. Constanţa (Tip. Vulcan, Const. Irimescu), 1915. (15,5 x 10,5). 44 p. (Clubul conservator Constanţa. (I 42865)

Nu exista imagini
  1492) CLUBUL MESERIAŞILOR DIN ROMÂNIA. COMITETUL CENTRAL
 • Opera
 • Imagini
CLUBUL MESERIAŞILOR DIN ROMÂNIA. COMITETUL CENTRAL
13086. ~ Desiderate asupra unor modificări ce ar trebui de introdus în Legea meseriilor şi asupra nevoilor pe cari le întâmpină meseriaşii alcătuite de Comitetul central al Clubului meseriaşilor din România. 7 şi 8 Noembrie 1904. [Bucureşti, 1904]. (23 x 16). 1 f., 53 p. (II 114954)
13087. ~ Desiderate discutate şi votate în Congresul Meseriaşilor Români Ţinut în Bucureşti la 10 şi 11 Octombrie 1911 cu privire la modificarea legei meseriilor şi la diferite nevoi de care suferă clasa meseriaşilor români. Bucureşti (Tip. Vocea Poporului, Alexandru Agapie), 1911. (23 x 16). 80 p. (Clubul meseriaşilor din România Comitetul Central) (II 24921)
Autorul-colectiv, la p. 4.

Nu exista imagini
  1493) CLUBUL MUNCITORILOR DIN GALAŢI
 • Opera
 • Imagini
CLUBUL MUNCITORILOR DIN GALAŢI
13087 bis. ~ Programul Partidului social-democrat al muncitorilor din România. Statutele Clubului muncitorilor din Galaţi şi ale societăţei de ajutor mutual. înfrăţirea muncitorilor. Galatz (Tip. Aurora, Fraţi C. Dimitriadi), 1893. (15,5 x 11,5). 44 p. 30 bani. (Clubul muncitorilor din Galaţi) (I 391351)

Nu exista imagini
  1494) CLUBUL NAŢIONAL-LIBERAL
 • Opera
 • Imagini
CLUBUL NAŢIONAL-LIBERAL
13088. ~ Cum a sprijinit D-l M. G. Orleanu Chestia Ţărănească, Exproprierea şi Votul Universal. Galaţi (Stab. de Arte Grafice Moldova), 1918. (22,5 x 15,5). 85 p. (Clubul naţional-liberal) (II 267112)

Nu exista imagini
  1495) CLUBUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DIN CRAIOVA
 • Opera
 • Imagini
CLUBUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DIN CRAIOVA
13089. ~ Amintire de la Balul social-democrat organisat de Clubul muncitorilor din Craiova. 29 Ianuarie 1895. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1895. (16 x 10,5). 16 p. cu il. (Clubul Social-Democrat al Muncitorilor din Craiova) (I 411010)
Cuprinde: portretele lui Ioan Nădejde, Const. Dobrogeanu-Gherea, Vasile G. Morţun, poezia "Noi vrem pămînt!" de George Coşbuc şi monologul "Rezervistul" de Anton Bacalbaşa.

Nu exista imagini
  1496) CLUCENCU, VASILE (1844-?)
 • Opera
 • Imagini
CLUCENCU, VASILE (1844-?)
13090. ~ *Ueber das Vorhommen der Pellagra in der Bukowina, vom Dr. Kluczenko, Bezirks.arzt in Suczawa, [1889]. (Separat-Abdruck aus der Wiener Klinischen Wochenschrift) (BPol, 4(1889), nr. 4, febr. 15, p. 8: Bibliografie)

Nu exista imagini
  1497) CLUCERESCU, SAVEL
 • Opera
 • Imagini
CLUCERESCU, SAVEL
13091. ~ [Despre deposit şi sequestraţiune]. Tesa pentru licentia sustienuta de Savel Clucerescu. Iassy (Tipo. Lit. Buciumului Roman), 1881. (20,5 x 14). 40 p. (Facultatea Juridica din Iassy) (II 412113)
13092. ~ Coaliţia [La Coalition]. [Tălmăcită de pe limba franţeză de Teodor Aslan]. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1860. (21,5 x 13,5). 4 f., 25 p. (I 111188)
Cu alfabet de tranziţie. Cu o pref. a traducătorului; nu se menţionează autorul.

Nu exista imagini
  1498) COANDĂ, CONSTANTIN C. (1857-1932)
 • Opera
 • Imagini
COANDĂ, CONSTANTIN C. (1857-1932)
13093. ~ Cours[!] de Artilerie Predat de D-nu Căpitan C. Coandă. [Partea I. Proiectile. Partea II. Artileria de câmp şi de munte. Partea III. Pulberi şi dinamite. Partea IV. Artileria de Assediu. Partea V Arme portative]. Bucuresci (Autographia Scólei), 1884-1885. (24 x 18,5). 1 f., 309 p. cu il., 28 pl. (Scola Militară de Infanterie şi Cavalerie) (II 174134)
Curs litografiat.
13094. ~ Projectile şi Focóse. [Curs de artilerie. Predat de Căpitan C. Coandă?]. [Bucureşti, 1884?]. (25 x 21). 170 p. cu il., 6 f. pl. ([Scoală Militară de Infanterie şi Cavalerie]) (II 163639)
Descriere după titlul de la începutul textului. Litografiat. Ultima dată menţionată în text: 1883.

Nu exista imagini
  1499) COANDĂ, GEORGE G.
 • Opera
 • Imagini
COANDĂ, GEORGE G.
13094. ~ Câteva cuvinte în chestia Dobrogei, de Locotenent George Gg. Coandă. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1908. (27 x 19). 14 p. 40 bani. (II 9219)
13095. ~ Undele electrice şi Telegrafia fără fir, Aplicaţiunile ei posibile. Conferinţă ţinută la Clubul Militar din Galaţi, de Sub-Locotenentul George Gg. Coandă din Marină. Subiectul e tratat astfel ca să fie inteligibil tuturor cititorilor. Bucuresci (Tip. Minerva), 1903. (23 x 16). 31 p. cu il. 1 leu. (II 117163)

Nu exista imagini
  1500) COANDĂ, GRIGORE T. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
COANDĂ, GRIGORE T. (1868-?)
13096. ~ Asupra alegerei mele, [de] Gr. T. Coandă, deputat al Colegiului I de Argeş. Piteşti (Tip. Mihail Lazar Fiu), [1911]. (24 x 15,5). 7 p. (II 22719)
13097. ~ Criză, [de] Gr. T. Coandă. Conferinţă ţinută în Piteşti la 25 Martie 1901. Piteşti (Tip. Mihail Lazar Fii), 1901. (15,5 x 11,5). 80 p. 40 bani. (I 116457)
Se menţionează: "După scoterea cheltuielilor de imprimare prisosul în folosul şcoalei comerciale, din iniţiativă particulară, din Piteşti".
13099. ~ Modul Practic de Organizare al Sindicatelor Agricole, [de] Gr. T. Coandă. (Conferinţă ţinută la Congresul Societăţei Agrare din 1902). Pitesci (Lito-Tip. şi Leg. de Cărţi M. Lazar Fii), 1903. (21,5 x 13). 16 p. (II 7266)
13100. ~ Noua Convenţiune între Stat şi Banca Naţională [comentată de Gr. T. Coandă]. Piteşti (Tip. Mihail Lazăr, Fii), 1901. (18 x 19,5). 16 p. 30 bani (I 116537)
Descriere după copertă. Autorului, la finalul textului.

Nu exista imagini
  1501) COANDĂ, NICOLAE N.
 • Opera
 • Imagini
COANDĂ, NICOLAE N.
13101. ~ Despre adopţiune în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă susţinută la [11 Maiu] 1884 de Nicolae N. Conda. Bucuresci (Tipografia Statului), 1884. (23,5 x 16). 34 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 385046)

Nu exista imagini
  1502) Coarde sparte
 • Opera
 • Imagini
Coarde sparte
• Córde sparte. Versuri de T.G. Dj. Vezi: DJUVARA, T. G.

Nu exista imagini
  1503) COATU, G. I. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
COATU, G. I. (1871-?)
Vezi: COATU-GERNA, G. I. (1871-?)

Nu exista imagini
  1504) COATU, GRIGORE N. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
COATU, GRIGORE N. (1869-?)
13102. ~ De pe câmpul cooperativelor săteşti, [de] Grigore N. Coatu, Controlor la băncile populare şi coop. săteşti. Ed. I. Bârlad, Edit. Tip. Const. D. Lupaşcu, 1915. (21,5 x 14). 272 p. cu il. 3 lei. (II 46776)
Cu portretele cooperatorilor.
13103. ~ Din viaţa ţărănească, [de] Grigore N. Coatu. Ed. I. Bucureşti, Minerva Inst. de arte grafice şi Editură, 1904. (19,5 x 12,5). 260 p., 2 f. portr. 1 leu. (II 120295)
13103a. ~ Idem. Vol. II. Bucureşti, Impr. şi Edit. Librăriei Şcoalelor C. Sfetea, 1905. (20 x 13). 224 p., 1 f. portr. 1,50 lei.
13103b. ~ Idem. Vol. III. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1909. (15 x 10). 195 p. 0,80 cor. (I, II 120295)
Lipsă coperta.
13104. ~ Noul Abecedar ilustrat, pentru scris şi citit. Partea I-a pentru clasa I-a primară de Grigore N. Coatu, învăţător. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Şcolelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (20 x 12,5). 64 p. 40 bani. (I 4230)
În colaborare:
MOGA, N. I. ş.a. Povăţuitor... pentru împletiturile de răchită. Bârlad, 1908.

Nu exista imagini
  1505) COATU, TEODOR N. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
COATU, TEODOR N. (1886-?)
13105. ~ Curs de arpentaj raţional [pe copertă şi: (sau Măsurătoarea ştiinţifică a ogoarelor)] necesar conducătorilor fireşti ai satelor, preoţilor şi învăţătorilor, absolvenţilor a 4 clase liceale, candidaţi pentru titlul de geometri arpentori precum şi conducătorilor obştiilor săteşti pentru rezolvirea diferitelor probleme de măsurătoare. Lucrat de T. N. Coatu, învăţător-geometru, Banca-Tutova. Bârlad (Tip. Constantin D. Lupaşcu), 1912. (20,5 x 13,5). 159[-163] p. cu il., erata. 1,80 lei. (II 27968)
13106. ~ Măsurătoarea ştiinţifică a ogoarelor sau Arpentaj raţional necesar agricultorilor, conducătorilor fireşti ai satelor, preoţilor şi învăţătorilor, absolvenţilor a 4 clase liceale candidaţi pentru titlul de geometri arpentori precum şi conducătorilor obştiilor săteşti pentru rezolvirea diferitelor probleme de măsurătoare. Lucrat de T. N. Coatu, învăţător-geometru, Banca-Tutova. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay Alcalay & Co., [1912]. (19 x 12,5). 160 p. cu il., 3 tab. (Biblioteca Agricultorului Român) (I 544248)
Lipsă coperta. Prefaţa autorului datată: "Banca, 31 Decemvrie 1911".

Nu exista imagini
  1506) COATU-CERNA, GABRIEL I. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
COATU-CERNA, GABRIEL I. (1871-?)
13107. ~ *Hai noroc!... (Din isprăvile rachiului) piesă în 4 acte cu cântece pentru teatrul sătesc. S.l., [1903]. 40 bani. (Biblioteca anti-alcoolică) (A-B, 6(1903), nr. 35, iun. 1, p. 944: Bibliografii)
13108. ~ Istorióre morale. Nu despreţuiţi meseriile. O păsărică, de G. I. Coatu, învăţător Corn. Cerna-Tulcea. Tulcea, Edit. Librăriei D. P. Maloskitsky (Tip. Română Maloskitsky), 1901. (16 x 12). 26 p. 40 bani. (Biblioteca şcolarului, nr. 1) (I 410906)
13109. ~ Înainte ... Versuri pentru copiii ţerii mele, de G. I. Coatu, învăţător Corn. Gerna. Tulcea. Tulcea, Edit. Librăriei D. P. Maloskitsky (Tip. Română Maloskitsky), 1902. (16,5 x 12,5). 44 p. 40 bani. (Biblioteca şcolarului, nr. 4) (I 411005)
Uneori iscăleşte: "G. I. Coatu-Cerna".
13110. ~ Momente vitejeşti. Schiţe din timpul războiului, [de] G. Doatu-Cerna. Vălenii-de-Munte, Neamul Românesc, Tip., Edit., Leg. de cărţi, 1910. (21,5 x 13,5). 51 p. 50 bani. (II 21392)
13111. ~ *Păcăleala, comedie populară într’un act pentru teatrul sătesc, de G. I. Coatu-Cerna. S.l., [1905]. 25 bani. (VI-5, 8(1905), nr. 45-46, aug. 7-14, p. 1226: Bibliografie)
13112. ~ Tatăl nostru şi alte Istorióre morale: Bunicul părăsit, Moş Nechifor, etc. de G. I. Coatu, învăţător Com. Cerna-Tulcea. Tulcea, Edit. Librăriei [imprimat greşit: Liararei]. D. P. Maloskitsky (Tip. Română Maloskitsky), 1901. (16 x 12). 40 p. 30 bani. (Biblioteca şcolarului, nr. 3) (I 410907)
13113. ~ Teatru pentru copii. Cum trebue să ne purtăm? Piesă în versuri, de G. I. Coatu, învăţător Com. Cerna-Tulcea. Tulcea, Edit. Librăriei D. P. Maloskitsky (Tip. Română Maloskitsky), 1901. (16 x 12). 15 p. 15 bani. (Biblioteca şcolarului, nr. 2) (I 447967)
13114. ~ Idem. Dzece Maiu. Piesă în două acte, de G. I. Coatu, învăţător Com. Cerna-Tulcea. Tulcea, Edit. Librăriei D. P. Maloskitsky (Tip. Română Maloskitsky), 1902. (16,5 x 12). 2 f., 16 p. 15 bani. (Biblioteca şcolarului, nr. 5) (I 411006)

Nu exista imagini
  1507) COBĂLCESCU, GRIGORE (1832-1892)
 • Opera
 • Imagini
COBĂLCESCU, GRIGORE (1832-1892)
13115. ~ Botanica. Curs predat în clasa 2-a de Domnul Profesor Gr. Cobalcescu. Iassy (Presa autografa a Scoalei fiilor de Militari), 1881. (24,5 x 21). 103 p. cu il. (Scoală Fiilor de Militari) (BCU-Iaşi IV 38622)
Curs litografiat.
13116. ~ Despre originea şi modulu de zăcere alu petrolului în generalu şi în particularu în Carpaţi. Discursu de recepţiune de Gr. Cobalcescu, Membru alu Academiei Române. Urmatu de răspunsulu rostitu de Dr. D. Brandza, Membru alu Academiei Române. Şedinţa de la 20 martie 1887. Bucuresci (Tip. Academiei Române), 1887. (27,5 x 21,5). 1 f., 65 p. 70 bani. (Academia Română) (II 15783)
13117. ~ Despre originea şi zăcămintele petrolului în general şi particular în Carpaţi. Discurs de recepţiune la Academia Romănă de Gr. Cobălcescu, revezut şi ornat cu figuri. Urmat de respunsul D-lui D. Brănză, Membru al Academiei Romăne, Profesor la Universitatea din Bucureşti etc. Ambele cetite în şedinţa Academiei din 20 Martie 1887. Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (19,5 x 14). 1 f., 111 p. (I 111214)
13118. ~ Eleminte de Geologie pentru clasele gimnasiale, prelucrată dupâ Beudant, de Gr. Cobolcescu [pe copertă: Cobălcescu], Profesoru de ştiinţile naturale la Gimnasiulu din Iassi. Iassi (Tip. lui Goldner), 1859. (19,5 x 12). 2 f., 116 p. 2,50 lei. (I 116675)
Cu alfabet de tranziţie.
13119. ~ Geografia fisică a Daciei moderne. Curs predat de D-nu Grigore Cobălcescu, Profesoru, Membru al Academiei Române. vol. I. Clasa III-a. Iassy, Autografia Scólei de fii de Militari, 1888. (26 x 10,5). 1 f., VIII, 117 p. (II 510444)
Lipsă coperta. Litografiat. La p. 117, menţiunea: "Finele părţii întâia. Scrisă de Iacobescu Constantin. Clasa (II. 8/1., 1888)".
13120. ~ Geografia fisică a ţărilor române şi a ţărilor vecine. Curs predat de D-nul Grigore Cobâlcescu, Profesor, Membru al Academiei Române. vol. II. Clasa IV-a. [Iaşi] (Autografia Scólei de fii de Militari), 1888. (26 x 20,5). 4 f., 10, 161 p. cu il., 4 f. (II 510445)
Lipsă coperta. Litografiat.
13121 ~ Geologia. Curs predat în Classea IV-a de D-lu Profesor Gr. Cobălcescu. Iassi (Presa autografă a Scólei), 1881. (25,5 x 22). 3 f., 270 p. cu il. (Scóla Fiilor de Militari) (II 95859)
Litografiat. La p. 270 menţiunea: "Scrisă de Elevul I. S. Gafencu, cl. IV".
13122. ~ Schiţă geologică despre partea sud-estică a Carpaţiloru Pocuţiei şi ai Maramureşului de Hugo Zapalowicz. Dare de sémă de Gr. Cobălcescu, membru alu Academiei Române. Bucureşti (Tip. Academiei Române), 1889. (26 x 20,5). 1 f., 199 p., 1 pl. 2 lei 50 bani. (Extrasu din Analele Academiei Romane. Seria II. Tom. XI. Memoriile Secţiunei Ştiinţifice, p. 95-293) (II 117433)
13123. ~ Studii geologice şi paleontologice asupra unor teramuri terţiare din unile părţi ale României de G. Cobălcescu, professor la Scóla militară şi la Universitatea de Iaşi, professor repetitor la Scóla normală superioară, membru al Asociaţiunei institutelor unite din Iaşi şi a mai multor societăţi savante. Bucuresci (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1883. (31,5 x 24). 4 f., 161[-165] p., 18 f. pl. (Memoriile geologice ale Scolei militare din Iaşi. Memoriul I) (III 117484)
Text paralel în limbile română şi franceză.
13124. ~ Zoologia. Curs predat în Classa 2 de Domnul Profesor Gr. Cobâlcescu. Iassy (Presa autografa a Scólei fiilor de Militari), 1881. (25 x 21). 192 p. cu il. (Scóla fiilor de Militari) (BCU-Iaşi IV 3195)
Curs litografiat.
Prefeţe:
LEON, N. Călăuza zoologului. Pref. ~. Iaşi, 1891.

Nu exista imagini
  1508) COBB, WILLIAM
 • Opera
 • Imagini
COBB, WILLIAM
Vezi: LERMINA, JULES

Nu exista imagini
  1509) COBILANSCHI, SIMEON (1842-1910)
 • Opera
 • Imagini
COBILANSCHI, SIMEON (1842-1910)
13125. ~ Dumitru Stan. Novelă după Cioche, de Simeon Cobilanschi. Cernăuţi (Tip. Archiepiscopală), 1884. (17,5 x 12,5). 145 p. (I 247364)
Menţiune suplimentară pe p. de titlu: "Venitul e menit pentru Şcoala română din Suceava".
13126. ~ *Idem, novelă poporală, de S. Cobilanschi. Cernăuţi, Edit. Librăriei, R. Schally, 1888. (Biblioteca poporală bucovineană, nr. 9) (Loghin, p. 179).
13127. ~ Oglinda vieţei sociale seau Convorbiri economico-publice după Manuel de l’économie politique morale, de M. I.-I. Rapet. Prelucrat pentru poporul român de Exarchul archiepiscopesc Simion Cobilanschi, paroch la biserica săntei Parascheve în Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. autorului (Societatea Tipografică Bucovineană), 1904. (26,5 x 18). 4 f., 346 p. (II 63645)

Nu exista imagini
  1510) COBILOVICI ALEXANDRU (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
COBILOVICI ALEXANDRU (1866-?)
13128. ~ Câte-va Cuvinte asupra modificărei legei sanitare, de Doctorul Cobilovici, Medicul Spitalului comunal Tulcea, Membru fondator al asociaţiei generale a medicilor din ţară. Tulcea (Tip. Naţională), 1907. (16 x 10,5). 12 p. (I 6806)
13129. ~ Contribution à l’étude des infections ombilicales chez le nouveau-né, par Le Docteur Alexandre Cobilovici, externe des hôpitaux et de la maison d’accouchements Baudelocque. Paris, Ollier-Henry, Libraire-éditeur (Mayenne, Impr. de l’Ouest, A. Nézan), 1893. (25,5 x 17). 70 p. (II 257059)
Menţionată ca teză în: Rally I, p. 73.

Nu exista imagini
  1511) COBUZ, A.
 • Opera
 • Imagini
COBUZ, A.
Traduceri:
FIERS, ROBERT de ş.a. Măgarul lui Buridan. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  1512) Cobza lui Marinică
 • Opera
 • Imagini
Cobza lui Marinică
13130. •* Cobza lui Marinică, poezii diverse (anunţată de red. ziar. Conservatorul) (Cons, 1(1856), secţ. II, nov., p. 72: [De vînzare])

Nu exista imagini
  1513) COCA, CALISTRAT (1853-1918)
 • Opera
 • Imagini
COCA, CALISTRAT (1853-1918)
13131. ~*Acatistier, cuprinzend acatistele îndătinate şi alte rugăciuni, întocmit cu binecuventarea fericitului Archiepiscop şi Mitropolit D. D. Silvestru, de Galistrat Coca. Cernăuţi, Edit. fondului religionar, 1900. 8° mic. 35 coli de tipar. 2 cor. 80 bani. (De, 9(1901), nr. 82, oct. 21/nov. 3, p. 3; 11(1903), nr. 21, mart. 13/26, p. 5: Bibliografie)
13132. ~ Acatisteriu. Partea a doua, întocmit cu Binecuventarea Inalt-preasfinţitului Archiepiscop şi Mitropolit D. D. Vladimir de Galistrat Coca, protoprosviter ort. or. Cernăuţi, Editura fondului religionar gr. or. al Bucovinei (S’a tipărit la Carol Gorischek în Viena), 1904. (18,5 x 12,5). 1 f., 184 p. (BSS I 10081)
Fără copertă. Tipografia, pe v. p. de titlu.
13133. ~ Apologetica creştină ortodoxă pentru clasele superioare ale şcoalelor secundare şi alte institute mai înalte de cultură, de Galistrat Coca, protopresbiter şi profesor de religiune la şcoala reală superioară gr. or. din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. fondului religionar gr. or. Al Bucovinei (S’a tipărit la Carol Gorischek în Viena), 1898. (21,5 x 14). 248 p. (Exempl. leg. 2 C. 70 b, neleg. 2 C. 60 bani. (II 143695)
Tip., la p. 248.
13134. ~ *Carte de rugăciune întocmită de protopresviterul Calistrat Coca şi aprobată de Consist, arhiep. ort.-or. din Cernăuţi, cu emisul din 22 sept. (5 oct.) 1901 nr. 5207. [Cernăuţi, 1904]. 319 p. 8° mic, cu il. 2 cor. De, 12 (1904), nr. 80, oct. 10(23), p. 3: Bibliografie)
13135. ~ *Catehizmul mic al bisericei drept-credincioase a Răsăritului, compus pentru scoale poporale de Calistrat Coca. Viena, în edit. i.r.a. cărţilor scolastice, [1904]. 50 bani. I aprobat de Consistoriul arhiep. cu emisul din 5 iun. 1903 nr. 2697 şi admis la învăţăm. de religie a tineret. din an. şc. III şi IV al şcoalelor poporale) (De, 12(1904), nr. 69, sept. 2(15), p. 3: Bibliografie)
13136. ~ Catehism mic de C. Coca. Cl. I-II. Viena, 1911. (BSS I 8469)
13137. ~ Istoria bisericească pentru clasele superioare ale şcoalelor secundare şi alte institute mai înalte de cultură de Calistrat Coca, profesor de religiune la şcoala reală superioară gr.-or. din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. Fondului religionariu gr.-or. al Bucovinei (Tipo. şi lit. concesiunată Arch. Silvestru Morariu-Andrievici), 1891. (23 x 16). XIV, 282 p. 2 fl. 50 cr.v.a. (II 280546)
13138. ~ Idem. (Ed. II, revedută şi completată). Cernăuţi, Edit. Fondului religionariu gr.-or. al Bucovinei (S’a tipărit la Carol Gorischek în Viena), 1900. (21,5 x 14,5). 2 f., VIII, 323 p., 1 h. Broşată 3 coroane 50 bani, legată 3 coroane 60 bani. (II 185826)
Tip., la p. 323. Harta, lipită între foile de legătură, are legendă în limba ungară. Se poate să fi fost anexată de unul din posesorii cărţii.
13139. ~ Istoria sântă a Testamentului nou compusă pentru şcoale secundare de Calistrat Coca, profesor de religiune la şcoala reală superioară gr. or. din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. Fondului religionariu gr. or. al Bucovinei (Tipografia archipiescopală), 1889. (22 x 14). VIII, 206 p., 1 f. (erata). 85 cr.v.a. (BCU-ClN 181344); BSS II 14874)
13140. ~ Istoria sântă a Testamentului vechiu compusă pentru şcoalele secundare de Calistrat Coca, profesor de religiune la şcoala reală superioară gr. or. din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. Fondului religionariu gr. or. al Bucovinei (Tipografia archiepiscopală), 1889. (21 x 14). VIII, 215 p.,.1 h. 90 cr.v.a. (BSS II 14874)
13141. ~ Întimpinare la critica publicată de Al. Simion Popescu în Convorbiri Literare anul XXVI. nr. 4, 1892 asupra Manualului Istoria Bisericească, de Calistrat Coca, profesor de religiune la şcoala reală sup. gr. or. din Cernăuţi. Cernăuţi (Tipo şi lit. concesionată Arch. Silvestru Morariu-Andrievici), [1892]. (22,5 x 15,5). 22 p. (Reproducere separată din Candela nr. 11, 1892) (II 60042)
13142. ~ Înveţătura credinţei şi a moralei creştine ortodocse, pentru şcoalele secundare, de Calistrat Coca, profesor de religiune la şcoala reală superioară gr. ort. din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. Fondului religionariu gr.-ort. al Bucovinei (Tip. şi Ht. concesiunată Arch. Silvestru Morariu-Andrievici), 1893. (23 x 15). VII, 159 p. 97 cr. v.a. (BSS II 5991)
13143. ~ Inveţătura dogmatică a Bisericii ortodoxe. Partea generală şi specială întocmită pentru clasele superioare ale şcoalelor secundare şi alte institute mai înalte de cultură de Calistrat Coca, protopresbiter şi profesor de religiune la şcoala reală superioară gr. or. din Cernăuţi. Cernăuţi, Edit. fondului religionar gr. or. al Bucovinei, 1898. (21 x 14). 240 p. Exempl. leg. 2 C 70 b., neleg. 2 C 50 b. (II 156627)
13144. ~ Inveţătura moralei creştine ortodoxe pentru clasele superioare ale şcoalelor secundare şi alte institute mai înalte de cultură de Calistrat Coca, protopresbiter şi profesor de religiune la şcoala reală superioară gr. or. din Cernăuţi. Cernăuţi. Edit. fondului religionar gr. or. Al Bucovinei (Viena. Carol Gorischek), 1898. (21 x 14). 132 p. Exempl. leg. 1 C. 50 b., neleg. 1 C. 40 b. (II 156626)
Tip., la p. 132.
13145. ~ Manual de istoria bisericească, întocmit pentru şcoale reale, pedagogii şi alte institute mai înalte de cultură, de Calistrat Coca, profesor de religiune. Cernăuţi, Edit. Fondului religionariu gr.-or. al Bucovinei (Viena, Tipărit la Carol Gorischek). 1901. (21,5 x 14,5). 2 f., IV, 167 p. Broşat 1 coroane 90 bani, legat 2 coroane. (II 218552)
Tip., la p. 167.
13146. ~ *Materialismul în consecinţele lui practice [de] Calistrat Coca. Cernăuţi, 1884. (Brochüre) (Morariu, p. 315)
13147. ~ *Octoichul mic cu Catavasier, cuprinzând şi serviciul Serendei şi cel al Utreniei cu s. Liturgie, rugăciunile de mulţâmire lui D-zeu... şi renduiala pentru cei repăusaţi cu indicaţiuni ritualiste, tipiconele, întocmit în modul acesta cu binecuvântarea Prea-sânţitului Arhiepiscop şi Mitropolit D. D. Vladimir, de Prof. Calistrat Coca. Cernăuţi, Edit. fondului religionar gr.-or. al Bucovinei (Societatea tipografică bucovineană), [1903]. 27 coale. 8° mic. (De, 11(1903), nr. 18, mart. 2(15), p. 3: Bibliografie)

Nu exista imagini
  1514) COCA, ION (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
COCA, ION (1882-?)
13148. ~ Apa de Căciulata în litiaza renală urică (Studiu clinic şi experimental). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la [25 Febr. 1911] de Ion Coca. Bucureşti (Inst. grafic Universala,, I. Ionescu), 1911. (23 x 15,5). 66 p., 1 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti. Laboratorul de terapeutică Prof. Dr. A. Teohari, nr. 1177) (II 15944)
13149. ~ Idem. Studiu clinic şi experimental de Dr. Ion Coca, Fost asistent al D-lui Dr. Frumuşianu. Medic în staţiunea Călimăneşti-Căciulata. Bucureşti (Inst. Grafic Universala, I. Ionescu), 1911. (23 x 15,5). 66 p., 1 pl. (Societatea Govora-Călimăneşti) (II 22585)

Nu exista imagini
  1515) COCÂRLA-LEANDRU, ION (1882-1943)
 • Opera
 • Imagini
COCÂRLA-LEANDRU, ION (1882-1943)
13150. ~ Jalea satelor, [de] Ion Cocârla-Leandru. [Versuri]. Suceava (Tip. Societatea Şcoala Română), 1911. (23,5 x 16). 130[-132] p. (II 413061)

Nu exista imagini
  1516) COCCIO, ALEXANDRE
 • Opera
 • Imagini
COCCIO, ALEXANDRE
Vezi: COCIU, ALEXANDRU

Nu exista imagini
  1517) COCEA, CORNELIU (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
COCEA, CORNELIU (1875-?)
13151. ~ Comparaţie între maşina cu aburi alternativă şi turbina cu aburi, de Corneliu Cocea, Ofiţer de Artilerie, Licenţiat în Matematici, Inginer Electrician. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1910. (23 x 10). 21 p. 1,45 lei. (II 33550)
13152. ~ Studiu asupra supapelor electrice, de Corneliu Cocea, ofiţer de artilerie, licenţiat în matematici, inginer electrician. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1910. (24 x 16,5). 24 f. cu il. 1 leu. (II 29974)

Nu exista imagini
  1518) COCEA, GH.
 • Opera
 • Imagini
COCEA, GH.
13153. ~ Despre contractul de căsătorie în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă. Susţinută la ...1891 de Gh. Cocea. Iassy (Tip. Petru C. Popovici), 1891. (23 x 15,5). 50 p. (Facultatea Juridică din Iassy) (II 412389)

Nu exista imagini
  1519) COCEA, N. D. (1880-1949)
 • Opera
 • Imagini
COCEA, N. D. (1880-1949)
(Nelly; N. D. C.)
13154. ~ Asupra fundamentului pedepsei, [de] N. Cocea. [Teză de licenţă]. Bucuresci, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1903. (23 x 16). 70 p. (II 3633)
13155. ~ Copil din flori, [de] Nelly. Ilustraţii de Mihai Paşcan. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1898. (21,5 x 9). 111 p. cu il., 1 f. cat. 1,50 lei. (Noua colecţiune Ochi albaştri) (II 423644)
13156. ~ Poet-Poetă, [de] Nelly. Roman. Cu o prefaţă de Grigore Pişculescu. Bucuresci (Tipo-lit. şi Fonderia de litere Dor P. Cucu), 1898. (20 x 15). 449[-451] p. 2,50 lei pentru România. (I 119668)
Autorul, identificat cu cerneală pe exemplarul din BAR.
13157. ~ Spre Roma. Torino-Milano-Venezia-Bolognia[!] - Florenţa-Neapole-Roma, [de] N. D. Cocea. Note de călătorie. Cu 60 de ilustraţii în text. Bucureşti (Atel. ziarului Adeverul), [pe copertă: Atel. Adeverului Societ. de edit. Facla], 1911. (18 x 12,5). 224 p. cu il. 1 leu. (Extrase din ziarul Dimineaţa) (I 23812)
Traduceri, prefeţe:
ANDOUX, M. Maria-Clara. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
FRANCE, A. Thaïs. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
TOLSTOI, L. Cei cari trăiesc şi cei cari mor... Pref. de ~. Bucureşti 1910.
Vezi de asemenea:
• Poliţistul Reichmann. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  1520) COCEA, SOFIA (1839-1861)
 • Opera
 • Imagini
COCEA, SOFIA (1839-1861)
Vezi: CHRISOSCOLEU, SOFIA (1839-1861)

Nu exista imagini