Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1481) CLINTOCU, IOAN (1849-1914)
 • Opera
 • Imagini
CLINTOCU, IOAN (1849-1914)
13077. ~ Acrosticonu dedicatu cu cea mai profundă devoţiune Ilustraţii Sale Préonoratului Domnu Mihailu Pavelu Episcopulu gr. cat. alu Oradii Mari, Cavalerulu Ordului Franciscu Iosifu I. Pregratiosului Părinte etc. etc. cu ocasiunea venirii Sale prime în Beiusiu în anulu 1879 de Ioanu Glintocu, profesoriu la gimnasiulu superiorii romanescu gr. cat. de Beiusiu. Oradea Mare (Cu Tipariulu lui Armeniu Laszky), 1879. (20 x 16). 4 f. (I 439771)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1482) CLIPA, GHERASIM, episcop (1760-1826?)
 • Opera
 • Imagini
CLIPA, GHERASIM, episcop (1760-1826?)
13078. ~ *Înalt Prea Sfinţiei Sale, înalt Prea sfinţitului Preşedinte al Sfântului Sinod al Sfintei Biserici autocefale Ortodoxe Române, cărui Sfânt Sinod se alătură Consistoriul Superior Bisericesc-Bucureşti. [Memoriul Episcopului de Roman [Gherasim Clipa] în problema necanonicităţii consistorului superior bisericesc]. Bucureşti (Atelierele Socec), 1909. (JL, 6(1909), nr. 11-12, nov.-dec, p. 242: Cărţi).
Traduceri:
• Carte numită Thicará. Trad. de ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  1483) O clipă din viaţa veteranului Predescu Ilie...
 • Opera
 • Imagini
O clipă din viaţa veteranului Predescu Ilie...
13079. ~ O clipă din viaţa veteranului Predescu Ilie care a luptat în resboiul independenţei din 1877/78. Bucureşti (Tip. J. Binder), 1909. (15,5 x 11,5). 23 p. cu portr., 2 f. portr. (I 16783)

Nu exista imagini
  1484) Clipe de odihnă în calea vieţii
 • Opera
 • Imagini
Clipe de odihnă în calea vieţii
Clipe de odihnă în calea vieţei, ed. II. Vezi: • Momente de odihnă în calea vieţei

Nu exista imagini
  1485) CLOCOCEANU, AUREL
 • Opera
 • Imagini
CLOCOCEANU, AUREL
Vezi: STOICA-CLOCOCEANU, AUREL

Nu exista imagini
  1486) CLONŢA, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CLONŢA, NICOLAE
13080. ~ Trifon Ţiganul şi Popa. Poveste de Nicolae Ciontă, învěţător. Ţěranul şi Vulpea. Fabulă de V. G.[!] Carp. Braşov, Edit. Librăriei N. I. Ciurcu (Tip. Alexi), [1887]. (19 x 12).8 p. 2 cr. (Biblioteca Copiilor, nr. 13) (I 418854)
Tip., la p. 8. Pentru an, vezi: Lumin, 8(1887), nr. 16, febr. 25 (9 mart.), p. 3: Din Bibliotec’a copiilor.
13081. ~ Trifon ţiganul şi popa. Poveste de Nicolae Clonţa, învăţător. Ţěranul şi Vulpea, fabulă de V. G.[!] Carp. Copilaşi cu inimioară, [de C. Popescu]. Ed. II. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1899. (20 x 12,5). 8 p. 2 cr. (Biblioteca copiilor, nr. 13) (I 147480)

Nu exista imagini
  1487) CLONY, VASILE P. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
CLONY, VASILE P. (1877-?)
13082. ~ Studiu juridic asupra divorţului în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Vasile P. Clony. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1900. (23 x 15,5). 73 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412780)

Nu exista imagini
  1488) Clopotul
 • Opera
 • Imagini
Clopotul
Clopotul. (Istorióră morală). Vezi: ARICESCU, C. Bătălia dela Călugăreni; Clopotul. Braşov, 1904.

Nu exista imagini
  1489) Clopotul Mitropoliei
 • Opera
 • Imagini
Clopotul Mitropoliei
Clopotul Mitropoliei ... de P.M.G., 1888. Vezi: GEORGESCU, P. M.

Nu exista imagini
  1490) CLOPOŢEL, ION (1892-?)
 • Opera
 • Imagini
CLOPOŢEL, ION (1892-?)
13083. ~ Antologia scriitorilor români dela 1821 încoace, [de] Ion Clopoţel. vol. I-IV. Arad, Edit. Librăriei diecezane (Tiparul Tip. diecezane gr. ort. rom.), 1917-1918. (13,5 x 10). 159 p. (I) ; 144[-147] p. (II) ; 312 p. (III) ; 304 p. (IV). (Biblioteca Semănătorul nr. [27-30] sau [35-38]?) (BCU-ClN, S. 19064; I 295354)
Vol. 1-2 au apărut în 1917, vol. 3-4 în 1918.
13084. ~ Însemnări pe răboj. Jertfe româneşti în răsboiul neamurilor. De: Ion Clopoţel. Arad, Edit. Tipografiei şi Libr. diecezane (Tiparul Tip. diecezane), 1916. (14,5 x 10,5). 79 p. 40 fileri. (Biblioteca Semănătorul, nr. 7) (I 418952)

Nu exista imagini