Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1471) CLINCEANU, CONSTANTIN C. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CLINCEANU, CONSTANTIN C. (1869-?)
13041. ~ Consideraţiuni asupra cocainei, mai ales din punctul de vedere al aplicaţiunei în chirurgie. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... 1895 de Const. C. Clinceanu, Vechiu intern al spitalelor Eforiei. Fost membru redactor al revistei medicale Spitalul. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1895. (23 x 15,5). 100[-102] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 371) (II 412673)

Nu exista imagini
  1472) CLINCEANU, GEORGE AL. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CLINCEANU, GEORGE AL. (1880-?)
13042. ~ Societatea anonimă. Teză pentru licenţă susţinută de George Al. Clinceanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24,5 x 17). 71 p. (Facultatea juridică din Bucureşti) (II 3593)

Nu exista imagini
  1473) CLINCEANU, IOAN D.
 • Opera
 • Imagini
CLINCEANU, IOAN D.
13043. ~ Despre agenţii diplomatici (dreptul internaţional public). Tesa pentru licenţa Susţinută la [28] Iunie 1895 de Ion D. Clinceanu. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (22,5 x 15). 72 p. (Scola Superioră de Sciinţe de Stat. Secţiunea juridică, administrativă şi financiară) (II 63504)

Nu exista imagini
  1474) CLINCEANU, V.
 • Opera
 • Imagini
CLINCEANU, V.
13044. ~ Neretroactivitatea legilor. Teza pentru licenţa de V. Clinceanu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1897. (23 x 15). 82 p. (Facultatea de drept din Bucureşti) (II 61685)
Anul de apariţie, modificat cu cerneală, în 1899.

Nu exista imagini
  1475) CLINCENI, PARTHENIE S. (1847-1916)
 • Opera
 • Imagini
CLINCENI, PARTHENIE S. (1847-1916)
13045. ~ Aγορευσις απαγγελθεσα εν τη ρομουνικης γερουσια κατα την συνεδριασιν της 19 Δεκεμβριου 1894 συζητονμενης της τροποποιησεως του 1872 του επιγραφομενου περι εκλογης Μιτροπολιτων και Επισκοπων και περι συντασεως της Ιερας Συνοδου. Υπο του Πανιερωτατου Επισκοπου Κατω Δουναβεως Παρθενιου Σ. Κληντσινη Διδακτορος της Φεολογιας. Μεταφροσις εκ του ρωμουνικου. Εν Αθηναις (Εκ του τυπογραφειου Π. Δ. Σακελλαριου), 1895. (22,5 x 15,5). 156 p. , 1 f. portr. (Η Ιερας Συνοδος της Αυτοκεφαλου Ορθοδοξου Ρωμανικης Εκκλησιας απεναυτι της κοσμικης εξοσιας) (BSS II 8492)
Lipsă coperta.
13046. ~ Biserica autocefală orthodoxă română faţă cu legea clerului miren şi seminarielor. Cuvântările rostite şi amendamentele propuse în Senat, de prea Sânţitul Parthenie S. Clinceni, Episcopul Dunărei de Jos. Cu anexele: Lege-pentru alegerea Mitropoliţilor şi Episcopilor-Eparchişti cum şi a constituirei Sântului Sinod al Sântei Biserici autocefale orthodoxe-române Şi tablourile. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (24 x 16). 220 p. (II 75410)
13047. ~ Carte pastorală a prea sânţitului episcop al eparchiei Dunărei-de-jos D. D. Parthenie către fii spirituali din eparchia sa. Dată în anul mântuirei 1887. Bucureşti (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericeşti), 1887. (25 x 16). 27 p. (BSS II 2882)
13048. ~ Carte pastorală pentru indictionul anului bisericesc 1908 septembre I-iu trimisă preoţilor jurisdicţiunei metropolitane în zilele-Majestăţei Sale Iubitorului de Christos Carol I regele României, de Smeritul Arhiereu Parthenie S. Clinceni, mitropolitul Moldovei şi Sucevei. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1908. (27 x 18,5). 1 f., 74 p. (II 12929)
13049. ~ Ochire istorică asupra fondării (originei) monastirii Bisericanii şi Cîte-va cuvinte despre Monastirile zise închinate cu un tablou al Bisericii bine litografiat, de Arhimandritul Partenie. Bucureşti (Tip. Oprea Demetrescu), 1863. (22,5 x 15). 38 p., 1 pl. (BSS II 5558)
Planşa, dedicată Arhim. Partenie de pr. Grig. Musceleanu, a fost executată în litogr. lui J. Pernet. Lipsă cop. 3-4.
13050. ~ Η ορθοδοξος αυτοκεφαλος Ρωμανικη Εκκλησια α πεναντι του περι εγγαμου κληφου και των ιερατικων σχολων νομου. Αγορευσεις και προταθεισαι προποποιησεις εν τη ρωμουνικη γδερουσια υπο του Διδακτορος της Φεολογιας του εν Αθηναις ορθοδοξου Πανεπιστημιου επισκοπου κατω Δουναβειος Παρθενιου Σ. Κληντσινη. Μετα παραρτηματων. Μεταφρασις εκ του ρωμουνικου. Εν Αθηναις (Εκ του τυπογραφειου Π. Δ. Σακελλαριου), 1894. (23 x 16). 332 p. (II 7466)
13051. ~ Sântul Sinod al Bisericei Autocefale Ortodoxe Române şi puterea lumescă. Cuvântare rostită în Senatul Român, în şedinţa de la 19 Decembrie 1894 pentru alegerea mitropoliţilor şi episcopilor cum şi a constituirei Sântului Sinod de P. S. Episcop al Dunărei-de-Jos, Doctor Parthenie S. Clinceni. Bucuresci (LitoTip. Carol Göbl), 1895. (23,5 x 15,5). 128 p. (II 423154)
Vezi de asemenea:
• Autocefalia Bisericei române... replica P. S. Partenie, Episcop al Dunărei-de-Jos. Bucureşti, 1890.

Nu exista imagini
  1476) CLINCIU, NIL, monah
 • Opera
 • Imagini
CLINCIU, NIL, monah
Editări de texte:
• *Acatestul Sfântului Mormânt. Ed. II dată la tipar de ~. Braşov, 1911.
• *Cărticică cu Troparele şi Condacele Sfinţilor ... ian.-nov. Culese şi date la tipar de ~. Braşov, 1911.
• *Cărticică cu Troparele şi Condacele Sfinţilor... din luna August. Culese şi date la tipar de ~. Braşov, 1913.

Nu exista imagini
  1477) CLINCIU, IOAN (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CLINCIU, IOAN (1864-?)
13052. ~ Consideraţiuni istorice asupra evoluţiunii popórelor şi Aplicaţiunea lor la naţiunea nóstră, de Ioan Clinciu, Profesor de Istorie la liceul Lazăr. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere, Dor. P. Cucu), 1899. (20 x 13). 141 p. 2 lei. (II 411843)
13053. ~ Despre asociaţiunea ideilor. Tesa pentru licenţa. Susţinuta la [23 Decembre] 188[7] de Ioan Clinciu. Bucuresci (Tip. Centrală Fraţii Popescu), 1887. (22,5 x 14,5). 1 f., 87 [-89] p. (Facultatea de Litere din Bucuresci) (II 17116)
13054. ~ Istoria universală, pentru clasa I secundară după noul program, de Ioan Clinciu, profesor la Liceul Lazăr. Partea I. [pe copertă: Lumea Veche]. Ed. III. Bucuresci, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (21 x 13,5). IV p., 160 p. cu il. 2 lei. (II 76261)
Ed. I, 1892 şi ed. II, 1896 au fost publicate în colaborare cu G. Coman.
13055. ~ Manual de istoria universală, pentru clasa I-a secundară, de Ioan Clinciu, profesor la liceul Lazăr. Partea I. Întocmită după noua programă şi aprobată cu text didactic, conform noilor disposiţiuni, prin adresa Nr. 2948 din 21 Martie 1902. Ed. IV. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1902. (21 x 14). IV, 160 p. cu il. 2 lei. (II 76316)
13056. ~ Idem. Partea I. întocmită după noua programă şi aprobată ca text didactic de Onor. Minister prin adresa Nr. 6587 din 18 Iulie, 1903. Ed. V. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1903. (20,5 x 13,5). 180 p. cu il. 2,75 lei. (I 76245)
13057. ~ Istoria universală, pentru clasa II secundară, de Ioan Clinciu, profesor de istorie la liceul Lazăr. Partea II. Evul mediu. Cu 2 hărţi istorice şi 11 figuri în text. Bucureşti (Tipo-Lit. E. Wiegand & C. C. Săvoiu), 1893. (20 x 14). 172 p. cu il., 2 pl. h. 2,50 lei. (II 76270)
13058. ~ Idem, după noul program de[...]. Partea II. Evul mediu. Ed. III. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editura Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (20 x 13,5). 2 f., 170 p. cu il. 2 lei. (II 76271)
13059. ~ Manual de istoria universală, pentru clasa II-a secundară, de Ioan Clinciu, profesor la Liceul Lazăr. Partea II. Întocmită după noua programă şi aprobată ca text didactic, conform noilor disposiţiuni, prin adresa No. 2948 din 21 Martie 1902. Ed. IV. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1902. (20,5 x 13,5). 2 f., 170 p. cu il. 2 lei. (II 76322)
13060. ~ Observaţiuni asupra învăţământului particular, [de] Ioan Clinciu, profesor la Liceul Lazăr şi director de institut. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1907. (20,5 x 13). 47 p. (I 7818)
În colaborare:
13061. ~ Istoria universală, pentru clasa I secundară, de Ioan Clinciu, profesor de istorie la liceul Lazăr, şi George Coman, prof. la gimnas. Mihai Bravul şi şcóla specială de Artilerie şi Geniu. Partea I. Lumea vechie cu 5 hărti istorice şi 13 figuri în text. Bucureşti (Tipo-Lit. Wiegand, C. Savoiu & C-nie), 1892. (20,5 x 13,5). 2 f., 180 p., 1 pl., 4 f. (=Atlas) (II 76260)
Atlasul a apărut cu titlul: "Atlas istoric anexă la Istoria universală..." cu aceleaşi date editoriale.
13062. ~ Idem. Partea I. Lumea veche. Cu 24 figuri în text. Ed. II. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (21 x 13,5). 196 p. 2,75 lei. (I 76250)
13063. ~ Manual de istoria universală, pentru clasa I secundară, de Ioan Clinciu şi M. Dimitrescu, profesori la Liceul Lazăr. Aprobat de onor Minister şi premiat de Academia Română. Ed. VI. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (20,5 x 13,5). 158 p. cu il. 2,75 lei. (I 76239)
Pe copertă: "în depozit spre vânzare la Libr. Leon Alcalay, Bucureşti". Ed. I-II au apărut în colaborare cu G. Coman; ed. IV-V, sub numele lui singur.
13064. ~ Idem. Ed. VII Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1918. (21 x 14). 157 p. cu il. (I 50521)
13065. ~ Idem, pentru clasa II secundară, de I. Clinciu şi M. Dimitrescu, profesori la Liceul Lazăr. Partea II. [Evul mediu. Evul modern]. Întocmită după noua programă şi aprobată ca text didactic de onor Minister prin adresa Nr. 23639 din Iunie 1904. Ed. V. Revizuită şi îmbogăţită cu multe ilustraţiuni. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1904. (20,5 x 13,5). VI, 190 p. 2,90 lei. (I 76237)
Primele ed. au apărut sub numele lui I. Clinciu singur.
13066. ~ Idem. [pe copertă: cu 75 ilustraţiuni]. Ed. VI. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (20,5 x 13,5). 184 p. cu il. 3 lei. (I 76246)
13067. ~ Idem. Ed. VII. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1913. (20,5 x 13,5), 183, IV p. cu il. 3,25 lei. (II 76276)
Pe cop. 4: "Depozitul la Libr. Alcalay Co".
13068. ~ Idem. Ed. VIII. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1916. (21 x 13,5). IV, 192 p., cu il. 3,25 lei. (II 49954)
Pe copertă: "Manual de istoria universală, pentru clasa II-a secundară de Ioan Clinciu şi M. Dimitrescu. Aprobată de Onor. Minister şi premiat de Academia Română. A opta ed. îmbunătăţită".
13069. ~ Idem, pentru clasa III-a secundară, de I. Clinciu şi M. Dimitrescu, Profesori la Liceul Lazăr. Partea III [Lumea contemporană], întocmită după noua programă. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1902. (21 x 14). VII, 185 p. cu il., 16 f. pl. 2,25 lei. (II 76321)
13070. ~ Idem. Partea III întocmită după noua programă şi aprobată ca text didactic de Onor. comisiune instituită pentru cercetarea cărţilor didactice. Ed. II. Bucuresci, Inst. De Arte Grafice şi Editură Minerva, 1903. (19,5 x 13). XIV, 232 p. cu il. 3,20 lei. (I 76238)
Pe copertă: "Întocmită după noua programă şi aprobată ca text didactic de Onor. Ministru prin adresa No. 6587 din 17 iulie 1903".
13071. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (20 x 13). VIII, 222 p. cu il., 1 pl. 3 lei. (I 15723)
13072. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1913. (21 x 14). 1 f., 208, IV p. cu il., 1 pl. 3,25 lei. (II 76274)
Pe copertă: "Depozitul la libr. Alcalay Co.".
13073. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1915. (21 x 14). 228, III, 8 p. cu il. 3,50 lei. (II 76275)
Vezi şi:
DIMITRESCU, M. şi ~ Manual de Istoria Universală, cl. V. Bucureşti, 1903 ; ed. II, 1906 ; ed. III, 1912 ; ed. IV, 1918.

Nu exista imagini
  1478) CLINCIU, NICOLAE (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CLINCIU, NICOLAE (1874-?)
13074. ~ Cura radicală a herniilor inguinale cu Fire temporare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 15 Iunie 1900 de Nicolae Clinciu. Bucuresci, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (22,5 x 16). 84 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 553) (II 412355)

Nu exista imagini
  1479) Clinica oftalmologică din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Clinica oftalmologică din Bucureşti
• Clinica oftalmologică din Bucureşti. Vezi: STĂNCULEANU, G. Clinica oftalmológica... Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  1480) CLINICA OFTALMOLOGICĂ A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
 • Opera
 • Imagini
CLINICA OFTALMOLOGICĂ A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
13075. ~ Memoriile medicilor militari detaşaţi de Ministerul de răsboiu. 1 Noembrie 1910-1 aprilie 1911. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1911. (25 x 17). 154 p. cu il. (Clinica oftalmologică a Universităţei din Bucureşti) (II 157099)
Prefaţa semnată de Dr. G. Stănculeanu. Profesor agregat la Facultatea de medicină. Cuprinde lucrări de: Cpt. Dr. Bălescu, Dr. Lt. Lucian Cornea, Dr. Cpt. G. Eftimopol, cpt. D. Marosin, Dr. Lt. Oardă, Dr. Cpt. Panaitescu, Dr. Lt. Tutoveanu.
13076. ~ Idem. 1 Noembrie 1911-1 Aprilie 1912. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1912. (23 x 16). 172 p. (Clinica oftalmologică a Universităţei din Bucureşti) (II 29987)
Prefaţa de Dr G. Stănculeanu. Cuprinde lucrări de: Dr. Maior Gh. Bădescu, Dr. Cpt. D. Badiu, Dr. Cpt. Mihail Păunescu, Dr. Lt. Stelian Constantinescu, Dr. Cpt. Bălăcioiu, Dr. Lt. Zlătescu, Dr. Lt. Lascar, Dr. Cpt. Teoharide, Dr. Cpt. Ciapâru.

Nu exista imagini
  1481) CLINTOCU, IOAN (1849-1914)
 • Opera
 • Imagini
CLINTOCU, IOAN (1849-1914)
13077. ~ Acrosticonu dedicatu cu cea mai profundă devoţiune Ilustraţii Sale Préonoratului Domnu Mihailu Pavelu Episcopulu gr. cat. alu Oradii Mari, Cavalerulu Ordului Franciscu Iosifu I. Pregratiosului Părinte etc. etc. cu ocasiunea venirii Sale prime în Beiusiu în anulu 1879 de Ioanu Glintocu, profesoriu la gimnasiulu superiorii romanescu gr. cat. de Beiusiu. Oradea Mare (Cu Tipariulu lui Armeniu Laszky), 1879. (20 x 16). 4 f. (I 439771)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1482) CLIPA, GHERASIM, episcop (1760-1826?)
 • Opera
 • Imagini
CLIPA, GHERASIM, episcop (1760-1826?)
13078. ~ *Înalt Prea Sfinţiei Sale, înalt Prea sfinţitului Preşedinte al Sfântului Sinod al Sfintei Biserici autocefale Ortodoxe Române, cărui Sfânt Sinod se alătură Consistoriul Superior Bisericesc-Bucureşti. [Memoriul Episcopului de Roman [Gherasim Clipa] în problema necanonicităţii consistorului superior bisericesc]. Bucureşti (Atelierele Socec), 1909. (JL, 6(1909), nr. 11-12, nov.-dec, p. 242: Cărţi).
Traduceri:
• Carte numită Thicará. Trad. de ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  1483) O clipă din viaţa veteranului Predescu Ilie...
 • Opera
 • Imagini
O clipă din viaţa veteranului Predescu Ilie...
13079. ~ O clipă din viaţa veteranului Predescu Ilie care a luptat în resboiul independenţei din 1877/78. Bucureşti (Tip. J. Binder), 1909. (15,5 x 11,5). 23 p. cu portr., 2 f. portr. (I 16783)

Nu exista imagini
  1484) Clipe de odihnă în calea vieţii
 • Opera
 • Imagini
Clipe de odihnă în calea vieţii
Clipe de odihnă în calea vieţei, ed. II. Vezi: • Momente de odihnă în calea vieţei

Nu exista imagini
  1485) CLOCOCEANU, AUREL
 • Opera
 • Imagini
CLOCOCEANU, AUREL
Vezi: STOICA-CLOCOCEANU, AUREL

Nu exista imagini
  1486) CLONŢA, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CLONŢA, NICOLAE
13080. ~ Trifon Ţiganul şi Popa. Poveste de Nicolae Ciontă, învěţător. Ţěranul şi Vulpea. Fabulă de V. G.[!] Carp. Braşov, Edit. Librăriei N. I. Ciurcu (Tip. Alexi), [1887]. (19 x 12).8 p. 2 cr. (Biblioteca Copiilor, nr. 13) (I 418854)
Tip., la p. 8. Pentru an, vezi: Lumin, 8(1887), nr. 16, febr. 25 (9 mart.), p. 3: Din Bibliotec’a copiilor.
13081. ~ Trifon ţiganul şi popa. Poveste de Nicolae Clonţa, învăţător. Ţěranul şi Vulpea, fabulă de V. G.[!] Carp. Copilaşi cu inimioară, [de C. Popescu]. Ed. II. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1899. (20 x 12,5). 8 p. 2 cr. (Biblioteca copiilor, nr. 13) (I 147480)

Nu exista imagini
  1487) CLONY, VASILE P. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
CLONY, VASILE P. (1877-?)
13082. ~ Studiu juridic asupra divorţului în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Vasile P. Clony. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1900. (23 x 15,5). 73 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412780)

Nu exista imagini
  1488) Clopotul
 • Opera
 • Imagini
Clopotul
Clopotul. (Istorióră morală). Vezi: ARICESCU, C. Bătălia dela Călugăreni; Clopotul. Braşov, 1904.

Nu exista imagini
  1489) Clopotul Mitropoliei
 • Opera
 • Imagini
Clopotul Mitropoliei
Clopotul Mitropoliei ... de P.M.G., 1888. Vezi: GEORGESCU, P. M.

Nu exista imagini
  1490) CLOPOŢEL, ION (1892-?)
 • Opera
 • Imagini
CLOPOŢEL, ION (1892-?)
13083. ~ Antologia scriitorilor români dela 1821 încoace, [de] Ion Clopoţel. vol. I-IV. Arad, Edit. Librăriei diecezane (Tiparul Tip. diecezane gr. ort. rom.), 1917-1918. (13,5 x 10). 159 p. (I) ; 144[-147] p. (II) ; 312 p. (III) ; 304 p. (IV). (Biblioteca Semănătorul nr. [27-30] sau [35-38]?) (BCU-ClN, S. 19064; I 295354)
Vol. 1-2 au apărut în 1917, vol. 3-4 în 1918.
13084. ~ Însemnări pe răboj. Jertfe româneşti în răsboiul neamurilor. De: Ion Clopoţel. Arad, Edit. Tipografiei şi Libr. diecezane (Tiparul Tip. diecezane), 1916. (14,5 x 10,5). 79 p. 40 fileri. (Biblioteca Semănătorul, nr. 7) (I 418952)

Nu exista imagini
  1491) CLUBUL CONSERVATOR CONSTANŢA
 • Opera
 • Imagini
CLUBUL CONSERVATOR CONSTANŢA
13085. ~ Adevărul în cestiunea apei de Dunăre. Constanţa (Tip. Vulcan, Const. Irimescu), 1915. (15,5 x 10,5). 44 p. (Clubul conservator Constanţa. (I 42865)

Nu exista imagini
  1492) CLUBUL MESERIAŞILOR DIN ROMÂNIA. COMITETUL CENTRAL
 • Opera
 • Imagini
CLUBUL MESERIAŞILOR DIN ROMÂNIA. COMITETUL CENTRAL
13086. ~ Desiderate asupra unor modificări ce ar trebui de introdus în Legea meseriilor şi asupra nevoilor pe cari le întâmpină meseriaşii alcătuite de Comitetul central al Clubului meseriaşilor din România. 7 şi 8 Noembrie 1904. [Bucureşti, 1904]. (23 x 16). 1 f., 53 p. (II 114954)
13087. ~ Desiderate discutate şi votate în Congresul Meseriaşilor Români Ţinut în Bucureşti la 10 şi 11 Octombrie 1911 cu privire la modificarea legei meseriilor şi la diferite nevoi de care suferă clasa meseriaşilor români. Bucureşti (Tip. Vocea Poporului, Alexandru Agapie), 1911. (23 x 16). 80 p. (Clubul meseriaşilor din România Comitetul Central) (II 24921)
Autorul-colectiv, la p. 4.

Nu exista imagini
  1493) CLUBUL MUNCITORILOR DIN GALAŢI
 • Opera
 • Imagini
CLUBUL MUNCITORILOR DIN GALAŢI
13087 bis. ~ Programul Partidului social-democrat al muncitorilor din România. Statutele Clubului muncitorilor din Galaţi şi ale societăţei de ajutor mutual. înfrăţirea muncitorilor. Galatz (Tip. Aurora, Fraţi C. Dimitriadi), 1893. (15,5 x 11,5). 44 p. 30 bani. (Clubul muncitorilor din Galaţi) (I 391351)

Nu exista imagini
  1494) CLUBUL NAŢIONAL-LIBERAL
 • Opera
 • Imagini
CLUBUL NAŢIONAL-LIBERAL
13088. ~ Cum a sprijinit D-l M. G. Orleanu Chestia Ţărănească, Exproprierea şi Votul Universal. Galaţi (Stab. de Arte Grafice Moldova), 1918. (22,5 x 15,5). 85 p. (Clubul naţional-liberal) (II 267112)

Nu exista imagini
  1495) CLUBUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DIN CRAIOVA
 • Opera
 • Imagini
CLUBUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DIN CRAIOVA
13089. ~ Amintire de la Balul social-democrat organisat de Clubul muncitorilor din Craiova. 29 Ianuarie 1895. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1895. (16 x 10,5). 16 p. cu il. (Clubul Social-Democrat al Muncitorilor din Craiova) (I 411010)
Cuprinde: portretele lui Ioan Nădejde, Const. Dobrogeanu-Gherea, Vasile G. Morţun, poezia "Noi vrem pămînt!" de George Coşbuc şi monologul "Rezervistul" de Anton Bacalbaşa.

Nu exista imagini
  1496) CLUCENCU, VASILE (1844-?)
 • Opera
 • Imagini
CLUCENCU, VASILE (1844-?)
13090. ~ *Ueber das Vorhommen der Pellagra in der Bukowina, vom Dr. Kluczenko, Bezirks.arzt in Suczawa, [1889]. (Separat-Abdruck aus der Wiener Klinischen Wochenschrift) (BPol, 4(1889), nr. 4, febr. 15, p. 8: Bibliografie)

Nu exista imagini
  1497) CLUCERESCU, SAVEL
 • Opera
 • Imagini
CLUCERESCU, SAVEL
13091. ~ [Despre deposit şi sequestraţiune]. Tesa pentru licentia sustienuta de Savel Clucerescu. Iassy (Tipo. Lit. Buciumului Roman), 1881. (20,5 x 14). 40 p. (Facultatea Juridica din Iassy) (II 412113)
13092. ~ Coaliţia [La Coalition]. [Tălmăcită de pe limba franţeză de Teodor Aslan]. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1860. (21,5 x 13,5). 4 f., 25 p. (I 111188)
Cu alfabet de tranziţie. Cu o pref. a traducătorului; nu se menţionează autorul.

Nu exista imagini
  1498) COANDĂ, CONSTANTIN C. (1857-1932)
 • Opera
 • Imagini
COANDĂ, CONSTANTIN C. (1857-1932)
13093. ~ Cours[!] de Artilerie Predat de D-nu Căpitan C. Coandă. [Partea I. Proiectile. Partea II. Artileria de câmp şi de munte. Partea III. Pulberi şi dinamite. Partea IV. Artileria de Assediu. Partea V Arme portative]. Bucuresci (Autographia Scólei), 1884-1885. (24 x 18,5). 1 f., 309 p. cu il., 28 pl. (Scola Militară de Infanterie şi Cavalerie) (II 174134)
Curs litografiat.
13094. ~ Projectile şi Focóse. [Curs de artilerie. Predat de Căpitan C. Coandă?]. [Bucureşti, 1884?]. (25 x 21). 170 p. cu il., 6 f. pl. ([Scoală Militară de Infanterie şi Cavalerie]) (II 163639)
Descriere după titlul de la începutul textului. Litografiat. Ultima dată menţionată în text: 1883.

Nu exista imagini
  1499) COANDĂ, GEORGE G.
 • Opera
 • Imagini
COANDĂ, GEORGE G.
13094. ~ Câteva cuvinte în chestia Dobrogei, de Locotenent George Gg. Coandă. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1908. (27 x 19). 14 p. 40 bani. (II 9219)
13095. ~ Undele electrice şi Telegrafia fără fir, Aplicaţiunile ei posibile. Conferinţă ţinută la Clubul Militar din Galaţi, de Sub-Locotenentul George Gg. Coandă din Marină. Subiectul e tratat astfel ca să fie inteligibil tuturor cititorilor. Bucuresci (Tip. Minerva), 1903. (23 x 16). 31 p. cu il. 1 leu. (II 117163)

Nu exista imagini
  1500) COANDĂ, GRIGORE T. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
COANDĂ, GRIGORE T. (1868-?)
13096. ~ Asupra alegerei mele, [de] Gr. T. Coandă, deputat al Colegiului I de Argeş. Piteşti (Tip. Mihail Lazar Fiu), [1911]. (24 x 15,5). 7 p. (II 22719)
13097. ~ Criză, [de] Gr. T. Coandă. Conferinţă ţinută în Piteşti la 25 Martie 1901. Piteşti (Tip. Mihail Lazar Fii), 1901. (15,5 x 11,5). 80 p. 40 bani. (I 116457)
Se menţionează: "După scoterea cheltuielilor de imprimare prisosul în folosul şcoalei comerciale, din iniţiativă particulară, din Piteşti".
13099. ~ Modul Practic de Organizare al Sindicatelor Agricole, [de] Gr. T. Coandă. (Conferinţă ţinută la Congresul Societăţei Agrare din 1902). Pitesci (Lito-Tip. şi Leg. de Cărţi M. Lazar Fii), 1903. (21,5 x 13). 16 p. (II 7266)
13100. ~ Noua Convenţiune între Stat şi Banca Naţională [comentată de Gr. T. Coandă]. Piteşti (Tip. Mihail Lazăr, Fii), 1901. (18 x 19,5). 16 p. 30 bani (I 116537)
Descriere după copertă. Autorului, la finalul textului.

Nu exista imagini