Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1441) CLAPARÈDE, ED.
 • Opera
 • Imagini
CLAPARÈDE, ED.
12993. ~ Psichologia copilului şi pedagogia experimentală, [de] Dr. Ed. Claparède, privat-docent şi director al laboratorului de psichologie al Universitaţii din Geneva. Din limba franceză de Constantin G. Ionescu, Profesor la Liceul Lazăr. Bucureşti, Edit. Libr. Româneşti Cooperative din Caracal ([Bucureşti], Tip. Voinţa Naţională), 1906. (20,5 x 13,5). 1 f., III, 47 p. 50 bani. (I 7808)
Prefeţe:
DEWEY, JOHN. Scoala şi copilul. Pref. de ~. Câmpulung, 1914.

Nu exista imagini
  1442) CLAPS
 • Opera
 • Imagini
CLAPS
12994.~ Sfârşitul Lumei, de Claps. Cu o prefaţă de G. Ranetti. Constanţa (Tip. Dimitrie Nicolaescu), 1905. (17 x 11). 68 p. (I 2717)

Nu exista imagini
  1443) CLARETIE, JULES
 • Opera
 • Imagini
CLARETIE, JULES
12995. ~ Drapelul [Le Drapeau de Jules Claretie]. Traducere din franţuzeşte de Zaharia Bărbulescu. Ilustraţii de A. Seceni. Vălenii-de-Munte, Edit. revistei Curierul Liceului (Tip. Soc. Cooperative Neamul Românesc), 1912. (21 x 13,5). V, 57 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca şcoalei secundare, nr. 5) (II 24988)
În loc de prefaţă de D. Munteanu-Râmnic, Profesor la Liceul din Ploieşti. Autorul, menţionat în prefaţă.
12996. ~ Idem. Traducere de Zaharia Bărbulescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1914]. (16 x 11). 95 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 857) (I 36022)
12997. ~ În faţa eşafodului. Roman, de Jules Claretie. [Traducere], Bucuresci, Edit. Tip. Luigi Cazzavillan, 1891. (24,5 x 17). 168 p. 2,50 lei. (5 bani fasc.) (II 73334)
12998. ~ Mansarda [de] Jules Claretie. [La Mansarde]. Traducere de J. B. Hetrat. Bucureşti, Minerva, Inst. de. Arte Grafice şi Editură, 1909. (14,5 x 9,5). 100 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 43) (I 14785)

Nu exista imagini
  1444) CLARÉTIE, LÉO
 • Opera
 • Imagini
CLARÉTIE, LÉO
Prefeţe:
XENOPOL, ADÈLE. Comédies. [Préface de ~]. Paris, 1910.

Nu exista imagini
  1445) CLARK, M.
 • Opera
 • Imagini
CLARK, M.
12999. ~ The Economie History (Istorie economică). M. Clark, Profesor la Columbia University din New-York. Traducere din limba engleză de I. Popescu şi Rich. Beek. Elevi ai Şcoalei superioare de Ştiinţe de Stat. [Bucureşti, 1900]. (21 x 17). 221 p. (BCU-Iaşi III 17980)
Litografiat.

Nu exista imagini
  1446) CLARKE, R. F.
 • Opera
 • Imagini
CLARKE, R. F.
Vezi:
CRIŞAN, IOAN. *Patimile Domnului. După ~. Arad, 1917.

Nu exista imagini
  1447) CLARNET, ADOLPHE (?-1937)
 • Opera
 • Imagini
CLARNET, ADOLPHE (?-1937)
13000. ~ Cu cine? [De] Clarnet. Opiniile d-lor: George Diamandy, de Kerguèzec, D-r Profesor Ion Gantacuzino, prinţul Constantin Brâncoveanu, D. Anghel, I. Al. Brâtescu-Voineşti, profesor C. Rădulescu-Motru, profesor A. D. Xenopol. Bucureşti (Atel. grafice Eminescu), 1914. (15,5 x 11,5). 62 p. 50 bani. (I 39164)
Cu menţiunea: "Depozitul la Administraţia ziarului Facla".
13001. ~ Les Juifs Roumains, [par] Adolphe Clarnet. Réponse à m. A. D. Xenopol, Membre de l’Académie Roumaine, Membre correspondant de l’Institut de France etc. Paris (Impr. Millot et Antoine), 1903. (20,5 x 13,5). 24 p. Un franc. (II 26626)
Autorul, menţionat numai pe copertă. Răspuns articolului lui Xenopol La question israélite en Roumanie. Renaissance latine, 15 oct. 1902.
Traduceri, prefeţe:
CARAGIALE, I. L. Le cierge de Pâques. Trad. de ~. Paris, 1912.
EMINESCU, MIHAI. *Împărat şi proletar. Trad. de ~. S.l., 1907.
FIERS, ROBERT de. Les Serbes en Dobroudja. Pref. de ~. Iaşi, 1917.
FRANCE, ANATOLE. Afacerea Crainquebille. Trad. de ~. Lyon, 1904.
FRANÇOIS, B. Germania în oglindă. Pref. de ~. Iaşi, 1918.
Vezi de asemenea:
• La morminte de eroi. [Patru discursuri]. Pref. de ~. Iaşi, 1917.

Nu exista imagini
  1448) Clasificarea generală a brevetelor regale române
 • Opera
 • Imagini
Clasificarea generală a brevetelor regale române
• Clasificaţiunea generală a brevetelor regale române.
Vezi: MINISTERUL Industriei şi Comerţului. Direcţia industriei. Biroul Brevetelor de invenţiuni

Nu exista imagini
  1449) Claud Stoc : roman
 • Opera
 • Imagini
Claud Stoc : roman
13002. • Claud Stoc. [Roman]. Tradus din franţozeşte de Nicolae D. Racoviţă. Bucureşti (Tip. lui C. A. Roseti şi Vinterhalder), 1847. (17,5 x 11,5). 198 p. (1 176871)
Cu alfabet de tranziţie.


Nu exista imagini
  1450) GLAUSEWITZ, CARL von (1780-1831)
 • Opera
 • Imagini
GLAUSEWITZ, CARL von (1780-1831)
13003. ~ Principii esenţiale pentru Conducerea Resbelului, [de] Clausewitz. Traducere de Maiorul Ştefan Stoika din Artilerie. Focşani (Tip. Modernă M. Luis), 1891. (16,5 x 12,5). 107 p. (I 138208)
13004. ~ Idem. Traducere de Lt.-Colonel Ştefan Stoika din Artilerie. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1897. (15,5 x 11,5). 106 p. (I 410856)
Cu o biografie a lui Clausewitz.
13005. ~ Teoria marelui resboiu, [de] General De Clausewitz. Traducere depe Locot.-Colonel de Vatry de Majorul I. G. Istrate. Introducere [fasc. 1-2]. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893-1894. (24 x 17). VII, 99 p. (I) ; p. 101-199(II). 6 lei. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 62-a Publicaţiune) (II 157033)
Fasc. 2, la "Tip. şi Fond. de litere Thoma Basilescu". Descriere după copertă.
13006. ~ Idem. Traducere depe Locot.-Colonel de Vatry de Locot.-Colonel Adjutant I. G. Istrate. Vol. I. Bucuresci (Tip. Şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1897. (24 x 16). 380,III p. 8 lei. (Cercul Publicaţiunilor militare. A 71-a Publicaţiune) (II 157033)

Nu exista imagini
  1451) CLAVEL, AUGUSTE R.
 • Opera
 • Imagini
CLAVEL, AUGUSTE R.
13007. ~ Dumbrava le Dorobantz (épisode de la guerre d’Orient 1877-78). Poème roumain par Auguste R. Clavel. A Monsieur le Prince Nicolas G. de Soutzo. Jassy (Impr.-Edit. Ant. Se. Savul, 1880. (23,5 x 15,5). 38[-40] p. (II 7453)
13008. ~ Les Maudits. Poème biblique. Auguste Clavel. Dédié à Mr. Victor Chaillol. Iassy (Impr. des Ouvriers Roumains Associés), 1872. (24,5 x 18,5). 17 p. [imprimat greşit 13]. 1 franc. (II 385091)
13009. ~ Vasile Alecsandri, Mirceşti, [de] Aug. R.-Clavel (ARC) (Schiţe şi impresiunii) [pe copertă corect: impresiuni]. Bucuresci, Edit. diarului L’Independance Roumaine (Stab. I. V. Socecu), 1890. (23,5 x 16). 69 p. 2 lei. (II 297685)

Nu exista imagini
  1452) CLAYMOOR
 • Opera
 • Imagini
CLAYMOOR
Vezi: VĂCĂRESCU, MIŞU

Nu exista imagini
  1453) CLĂBUCEA, A.
 • Opera
 • Imagini
CLĂBUCEA, A.
13010. ~ Schimbări şi numiri noui în Corpul didactic primar din Călăraşi, [de] A. Clăbucea. Bucuresci, 1905. (20,5 x 13,5). 24 p. (II 1920)

Nu exista imagini
  1454) CLĂNĂU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
CLĂNĂU, PETRU
Vezi:
• Fragment istoric scris în vechea limbă română din 14 95. Iaşii, 1856.
ARBORE, campoduce. Fragment istoric al Moldo-Romănilor. După ~. Focşani, 1879.

Nu exista imagini
  1455) CLECANU, ANDREI
 • Opera
 • Imagini
CLECANU, ANDREI
13011. ~ Reflesiuni la Cârtirea facuta prin inspectorulu de şcóle. Dr. Pavelu Vasiciu in Higien’a, [de Andreiu Clecanu]. [Timişoara] (Tipografia diecesana), [1876]. (20,5 x 16,5). 2 f. (II 134336)

Nu exista imagini
  1456) CLÉMENCEAU, GEORGES
 • Opera
 • Imagini
CLÉMENCEAU, GEORGES
13012. ~ Cele Două Drapele, [de] Georges Clemenceau. [Traducere de A. Luca]. Bucureşti, Edit. revistei Lumen (Tip. Gutenberg)[1914]. (19 x 12). 15 p. 20 bani. (Biblioteca roşie 1914, nr. 1) (I 39513)
Traducătorul, la p. 15. Cuprinde şi: "Elevul lui Bismarck".
Prefeţe:
BERNHARDI, F. von. Viitorul nostru. Pref. de ~. Bucureşti, 1916.
Vezi de asemenea:
• Opinia publică europeană şi chestiunea evree în România. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  1457) CLEMENS, ANDREAS
 • Opera
 • Imagini
CLEMENS, ANDREAS
13013. ~ *Gramatica română. Ed. II. Buda, 1836. (Kroner, p. 18)
13014. ~ Kleines Walachisch-Deutsch und Deutsch-Walachisches Woerterbuch von Andreas Clemens, evangelischen Pfarrer in Brenndorf bey Kronstadt in Siebenbürgen. Zweite, verbesserte Auflage. Hermannstadt (bei W. H. Thierry), 1837. (19,5 x 12). 440 p. (I 73146)

Nu exista imagini
  1458) CLEMENS, TITUS FLAVIUS
 • Opera
 • Imagini
CLEMENS, TITUS FLAVIUS
Vezi :
RUNCEANU, N. Care bogat se va mîntui? De Clement Alexandrinul. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  1459) CLÉMENT-HÉMERY, ALBERTINE
 • Opera
 • Imagini
CLÉMENT-HÉMERY, ALBERTINE
Vezi:
• Collecţie de nuvelle. Bucureşti, 1847.

Nu exista imagini
  1460) CLEMENT, ERACLE (1847-?)
 • Opera
 • Imagini
CLEMENT, ERACLE (1847-?)
13015. ~ Despre testiculul sifilitic. Memoriu prezentat şi susţinut la concursul de chirurg primar în spitalele Eforiei de Doctorul E. Clement. Bucuresci (Tip. Alexandru A. Grecescu),. 1884. (22,5 x 15,5). 2 f., 120 p. (II 174482)
13016. ~ Traitement de la gravelle urique. Avec-de nouvelles Expériences sur l’action des alcalins, par E. Climent, docteur en médecine de la Faculté de Paris. Paris, Adrien Delahaye, Libraire-Editeur (A. Parent, impr. de la Faculté de-Médecine), 1874. (24 x 16). 54 p. (II 19494)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1461) CLEMENT-BACĂU
 • Opera
 • Imagini
CLEMENT-BACĂU
Traduceri :
HAECKEL, E. Despre minuni. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  1462) CLIMENT, ERACLE
 • Opera
 • Imagini
CLIMENT, ERACLE
Vezi: CLEMENT, ERACLE (1847-?)

Nu exista imagini
  1463) CLIMESCU, CONSTANTIN (1844-1926)
 • Opera
 • Imagini
CLIMESCU, CONSTANTIN (1844-1926)
13017. ~ Algebră, pentru usulu aspiraţiloru la Bacalaureaţii şi a eleviloru din Gimnasii şi Licee, prelucrată de Constantin Climescu, fost elevu a Scólei Normale superioare din Paris; Licenţiaţu în Ştiinţele Matematice şi Fizice, Profesorii la Universitatea din Iassi. Iassi (Tip. Lucrătorilor Români Associaţi), 1872. (22,5 x 15,5). 224[-230] p. 3,25 lei noi. (II 350188)
13018. ~ Idem, pentru uzul elevilor din Gimnazii, Licee şi candidaţilor la examenul de bacalaureat, de Constantin Climescu, Fost elev al Şcoalei Normale Superioare din Paris Licenţiat în Ştiinţele Matematice şi Fizice de la Facultatea de Ştiinţi din Paris; Profesor la Facultatea de Ştiinţi din Iaşi. Ed. II corectată şi adăogită. Aprobată, prin Oficia N-ru 2921 din 9 Martie 1887, de onor. Ministeriu de Culte şi Instrucţiune publică ca carte didactică pentru Şcoalele secundare. Iaşi, Edit. şi Tip. H. Goldner 1887. (22,5 x 15,5). 232, IV p. (II 114911)
13019. ~ *Idem, [de] Const. Climescu. Ed. III. [Iaşi, 189?]. S-a deosebit de ed. II prin Adaosul cu determinanţii. (Climescu. Algebra IV, p. 4 cop).
13020. ~ Idem, de Constantin Climescu. Fost elev al Şcoalei Normale Superioare din Paris. Licenţiat în Ştiinţele Matematice şi Fizice de la Facultatea de Ştiinţi din Paris. Profesor la Facultatea de Ştiinţi din Iaşi. Membru corespondent al Academiei Române. A patra ed. corectată şi adăogită. Iaşi, Edit. şi Tip. H. Goldner, 1894. (22,5 x 14,5). 2 f., 264 p. 3,50 lei. (Ştiinţele matematice pentru şcoalele secundare) (II 350179)
13021. ~ *Idem. Ed. V. [Iaşi, 189?]. 3,50 lei. (Climescu. Geometrie, cop. 4)
13022. ~ Curs de aritmetica raţionată, pentru uzul elevilor din şcolile secundare, de Constantin Climescu, Fost elev al Şcoalei Normale Superioare din Paris, Licenţiat în Ştiinţele Matematice şi Fizice de la Facultatea de Ştiinţi din Paris, Profesor la Facultatea de ştiinţi din Iaşi. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1890. (20,5 x 12,5). 310 p. 3,50 lei. (II 257812)
13023. ~ Aritmetica raţionată, de Constantin Climescu[...] Membru corespondent al Academiei Române. Ed. II corectată. Iaşi, Edit. şi tip. H. Goldner, 1896 [pe copertă: 1897]. (22,5 x 14,5). 306 p. 3,50 lei. (Curs de ştiinţele matematice pentru şcolile secundare) (II 412165)
13024. ~ *Idem. Ed. III. [Iaşi, 189?]. 3,50 lei. (Climescu. Geometrie, cop. 4)
13025. ~ Idem, şi aplicaţiuni pentru Elevii din clasa a V-a a Liceului real de Constantin Climescu[...]. Iaşi, Edit. şi Tip. H. Goldner, 1901. (22 x 14). 306 p. 3,50 lei. (II 499173)
13026. ~ Curs de geometrie analitică predat la Facultatea de Ştiinţi din Iaşi de Constantin Climescu, Profesor la Facultatea de Ştiinţi din Iaşi. Membru Corespondent al Academiei Române. Partea I. Secţiuni conice. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1898. (24 x 16). VII, 344 p. cu fig. 6 lei. (II 413216)
13027. ~ Geometria elementara pentru uzul elevilor din şcolile secundare şi candidaţilor la examenul de bacalaureat de Constantin Climescu[...]. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1890. (21 x 13,5). 376 p. (II 73177)
13028. ~ Idem, pentru elevii din şcolile secundare[...]. Ed. II. Iaşi, Edit. Tipo-Litografiei H. Goldner, 1895. (20 x 13). 387 p. 4 lei. (I 51984)
13029. ~ Idem. Pentru elevii din clasa II-a Gimnazială, conform programei oficiale de[...]. Iaşi, Edit. Tipografiei H. Goldner, 1901. (20 x 13). 64 p. (I 51985)
13030. ~ Idem, pentru Elevii din clasa a III-a Gimnazială, conform programei oficiale de[...]. Iaşi, Edit. Tip. H. Goldner, 1901. (20 x 13). 72 p. (I 51986)
13031. ~ Idem, pentru Elevii din clasa a IV-a Gimnazială. Conform Programei Oficiale de[...]. Iaşi, Edit. Tipografiei H. Goldner), 1901. (21 x 14,5). 184 p. 2,25 lei. (II 112212)
La p. 151-184: "Aplicaţiunile geometriei" care au circulat şi în broşură separată, cu copertă proprie.
13032. ~ Aplicaţiunile geometriei, pentru Elevii din clasa a IV-a Gimnaziala, după programa oficiala, de Constantin Climescu, Fost elev al Şcoalei Normale Superioare din Paris. Profesor la Facultatea de Ştiinţi din Iaşi, etc. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1903. (22 x 14). p. 151-184. 60 bani. (II 2137)
Descriere după copertă. Pe cop. 4, menţiunea: "Această broşură se dă gratis elevilor cari au cumpărat cartea de Geometrie elementară pentru clasa a IV-a Gimnazială".
13033. ~ Şcoli săteşti, de Constantin Climescu, senator colegiului II din Iaşi, profesor la Facultatea de ştiinţi din Iaşi. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1888. (19 x 12). 100 p. (I 364523)
Vezi de asemenea:
• Protestul corpului profesoralu a Universităţii din Iassi... Iaşi, 1877.

Nu exista imagini
  1464) CLIMESCU, CONSTANTIN D. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CLIMESCU, CONSTANTIN D. (1875-?)
13034. ~ Fidejussiunea în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă de Constantin D. Climescu. Buzeu (Tip. Al. Georgescu), 1898. (22,5 x 15,5). 126 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 412396)

Nu exista imagini
  1465) CLIMESCU, CONSTANTIN M. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CLIMESCU, CONSTANTIN M. (1874-?)
13035. ~ Reformele Constituţionale. Reprezentarea proporţională de Constantin M. Climescu, Consilier al Curţii de apel din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1917. (18 x 12). 32 p. 1 leu. (I 54272)
Despre reforma electorală în România.

În colaborare:
13036. ~ Povăţuitor pentru transformarea măsurilor vechi de lungime, suprafaţă şi volum în măsurile sistemului metric, de C. M. Climescu, Magistrat, şi D. Keminger, Avocat, Inginer Hotarnic. Bacău, Edit Librăriei B. H. Margulius (Tip. B. H. Margulius), 1906. (20,5 x 13). 21 p. 1 leu. (I 5813)
13037. ~ Idem. Ed. II. Bacău (Tip. B. H. Margulius), 1907. (20 x 12,5). 24 p. 1 leu. (II 9658)

Nu exista imagini
  1466) CLIMESCU, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
CLIMESCU, MIHAIL
Traduceri:
• Nepoata lui Harpagon. Trad. de ~. Bacău, 1868.

Nu exista imagini
  1467) CLIMESCU, MICHAIL D.
 • Opera
 • Imagini
CLIMESCU, MICHAIL D.
13038. ~ Despre novaţiunea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Climescu D. Michail. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1903. (23,5 x 16). 57 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409154)

Nu exista imagini
  1468) CLIMESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CLIMESCU, NICOLAE
13039. ~ Reforma Funcţiunilor Publice. Funcţionarii publici. Cine au fost, Cine sunt, Cine ar trebui să fie. Studiu critic asupra organizării înaintării lor, [de] Nicolae Climescu. Bucureşti Stab. de Arte Grafice Energia), 1915. (18 x 12,5). XII, 155 p. (I 229580)

Nu exista imagini
  1469) CLIMESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
CLIMESCU, N.
În colaborare:
CREANGĂ, I. ş.a. Metoda nouă de scriere şi cetire, centru uzul clasei I primară, Iaşi, 1868 ; ed. II, 1868 ; ed. VI, 1872 ; ed. VIII, 1874 ; ed. IX, 1874 ; ed. X, 1876 ; ed. XII, 1878 ; ed. XVI, 1882 ; ed. XIX, 1886 ; ed. XX, 1887 ; ed. XXI, 1889 ; ed. XXII, 1891 ; ed. XXIII, 1893.

Nu exista imagini
  1470) CLIMESCU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
CLIMESCU, VASILE
13040. ~ Despre Proprietate. Teză de licenţă de Vasile Climescu. Călăraşi (Tip. V. R. Bracacescu), 1906. (22 x 16). 31 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţi de Stat. Palatul Universitate Bucureşti) (II 3397)

Nu exista imagini
  1471) CLINCEANU, CONSTANTIN C. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CLINCEANU, CONSTANTIN C. (1869-?)
13041. ~ Consideraţiuni asupra cocainei, mai ales din punctul de vedere al aplicaţiunei în chirurgie. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... 1895 de Const. C. Clinceanu, Vechiu intern al spitalelor Eforiei. Fost membru redactor al revistei medicale Spitalul. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1895. (23 x 15,5). 100[-102] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 371) (II 412673)

Nu exista imagini
  1472) CLINCEANU, GEORGE AL. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CLINCEANU, GEORGE AL. (1880-?)
13042. ~ Societatea anonimă. Teză pentru licenţă susţinută de George Al. Clinceanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24,5 x 17). 71 p. (Facultatea juridică din Bucureşti) (II 3593)

Nu exista imagini
  1473) CLINCEANU, IOAN D.
 • Opera
 • Imagini
CLINCEANU, IOAN D.
13043. ~ Despre agenţii diplomatici (dreptul internaţional public). Tesa pentru licenţa Susţinută la [28] Iunie 1895 de Ion D. Clinceanu. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (22,5 x 15). 72 p. (Scola Superioră de Sciinţe de Stat. Secţiunea juridică, administrativă şi financiară) (II 63504)

Nu exista imagini
  1474) CLINCEANU, V.
 • Opera
 • Imagini
CLINCEANU, V.
13044. ~ Neretroactivitatea legilor. Teza pentru licenţa de V. Clinceanu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1897. (23 x 15). 82 p. (Facultatea de drept din Bucureşti) (II 61685)
Anul de apariţie, modificat cu cerneală, în 1899.

Nu exista imagini
  1475) CLINCENI, PARTHENIE S. (1847-1916)
 • Opera
 • Imagini
CLINCENI, PARTHENIE S. (1847-1916)
13045. ~ Aγορευσις απαγγελθεσα εν τη ρομουνικης γερουσια κατα την συνεδριασιν της 19 Δεκεμβριου 1894 συζητονμενης της τροποποιησεως του 1872 του επιγραφομενου περι εκλογης Μιτροπολιτων και Επισκοπων και περι συντασεως της Ιερας Συνοδου. Υπο του Πανιερωτατου Επισκοπου Κατω Δουναβεως Παρθενιου Σ. Κληντσινη Διδακτορος της Φεολογιας. Μεταφροσις εκ του ρωμουνικου. Εν Αθηναις (Εκ του τυπογραφειου Π. Δ. Σακελλαριου), 1895. (22,5 x 15,5). 156 p. , 1 f. portr. (Η Ιερας Συνοδος της Αυτοκεφαλου Ορθοδοξου Ρωμανικης Εκκλησιας απεναυτι της κοσμικης εξοσιας) (BSS II 8492)
Lipsă coperta.
13046. ~ Biserica autocefală orthodoxă română faţă cu legea clerului miren şi seminarielor. Cuvântările rostite şi amendamentele propuse în Senat, de prea Sânţitul Parthenie S. Clinceni, Episcopul Dunărei de Jos. Cu anexele: Lege-pentru alegerea Mitropoliţilor şi Episcopilor-Eparchişti cum şi a constituirei Sântului Sinod al Sântei Biserici autocefale orthodoxe-române Şi tablourile. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (24 x 16). 220 p. (II 75410)
13047. ~ Carte pastorală a prea sânţitului episcop al eparchiei Dunărei-de-jos D. D. Parthenie către fii spirituali din eparchia sa. Dată în anul mântuirei 1887. Bucureşti (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericeşti), 1887. (25 x 16). 27 p. (BSS II 2882)
13048. ~ Carte pastorală pentru indictionul anului bisericesc 1908 septembre I-iu trimisă preoţilor jurisdicţiunei metropolitane în zilele-Majestăţei Sale Iubitorului de Christos Carol I regele României, de Smeritul Arhiereu Parthenie S. Clinceni, mitropolitul Moldovei şi Sucevei. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1908. (27 x 18,5). 1 f., 74 p. (II 12929)
13049. ~ Ochire istorică asupra fondării (originei) monastirii Bisericanii şi Cîte-va cuvinte despre Monastirile zise închinate cu un tablou al Bisericii bine litografiat, de Arhimandritul Partenie. Bucureşti (Tip. Oprea Demetrescu), 1863. (22,5 x 15). 38 p., 1 pl. (BSS II 5558)
Planşa, dedicată Arhim. Partenie de pr. Grig. Musceleanu, a fost executată în litogr. lui J. Pernet. Lipsă cop. 3-4.
13050. ~ Η ορθοδοξος αυτοκεφαλος Ρωμανικη Εκκλησια α πεναντι του περι εγγαμου κληφου και των ιερατικων σχολων νομου. Αγορευσεις και προταθεισαι προποποιησεις εν τη ρωμουνικη γδερουσια υπο του Διδακτορος της Φεολογιας του εν Αθηναις ορθοδοξου Πανεπιστημιου επισκοπου κατω Δουναβειος Παρθενιου Σ. Κληντσινη. Μετα παραρτηματων. Μεταφρασις εκ του ρωμουνικου. Εν Αθηναις (Εκ του τυπογραφειου Π. Δ. Σακελλαριου), 1894. (23 x 16). 332 p. (II 7466)
13051. ~ Sântul Sinod al Bisericei Autocefale Ortodoxe Române şi puterea lumescă. Cuvântare rostită în Senatul Român, în şedinţa de la 19 Decembrie 1894 pentru alegerea mitropoliţilor şi episcopilor cum şi a constituirei Sântului Sinod de P. S. Episcop al Dunărei-de-Jos, Doctor Parthenie S. Clinceni. Bucuresci (LitoTip. Carol Göbl), 1895. (23,5 x 15,5). 128 p. (II 423154)
Vezi de asemenea:
• Autocefalia Bisericei române... replica P. S. Partenie, Episcop al Dunărei-de-Jos. Bucureşti, 1890.

Nu exista imagini
  1476) CLINCIU, NIL, monah
 • Opera
 • Imagini
CLINCIU, NIL, monah
Editări de texte:
• *Acatestul Sfântului Mormânt. Ed. II dată la tipar de ~. Braşov, 1911.
• *Cărticică cu Troparele şi Condacele Sfinţilor ... ian.-nov. Culese şi date la tipar de ~. Braşov, 1911.
• *Cărticică cu Troparele şi Condacele Sfinţilor... din luna August. Culese şi date la tipar de ~. Braşov, 1913.

Nu exista imagini
  1477) CLINCIU, IOAN (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CLINCIU, IOAN (1864-?)
13052. ~ Consideraţiuni istorice asupra evoluţiunii popórelor şi Aplicaţiunea lor la naţiunea nóstră, de Ioan Clinciu, Profesor de Istorie la liceul Lazăr. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere, Dor. P. Cucu), 1899. (20 x 13). 141 p. 2 lei. (II 411843)
13053. ~ Despre asociaţiunea ideilor. Tesa pentru licenţa. Susţinuta la [23 Decembre] 188[7] de Ioan Clinciu. Bucuresci (Tip. Centrală Fraţii Popescu), 1887. (22,5 x 14,5). 1 f., 87 [-89] p. (Facultatea de Litere din Bucuresci) (II 17116)
13054. ~ Istoria universală, pentru clasa I secundară după noul program, de Ioan Clinciu, profesor la Liceul Lazăr. Partea I. [pe copertă: Lumea Veche]. Ed. III. Bucuresci, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (21 x 13,5). IV p., 160 p. cu il. 2 lei. (II 76261)
Ed. I, 1892 şi ed. II, 1896 au fost publicate în colaborare cu G. Coman.
13055. ~ Manual de istoria universală, pentru clasa I-a secundară, de Ioan Clinciu, profesor la liceul Lazăr. Partea I. Întocmită după noua programă şi aprobată cu text didactic, conform noilor disposiţiuni, prin adresa Nr. 2948 din 21 Martie 1902. Ed. IV. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1902. (21 x 14). IV, 160 p. cu il. 2 lei. (II 76316)
13056. ~ Idem. Partea I. întocmită după noua programă şi aprobată ca text didactic de Onor. Minister prin adresa Nr. 6587 din 18 Iulie, 1903. Ed. V. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1903. (20,5 x 13,5). 180 p. cu il. 2,75 lei. (I 76245)
13057. ~ Istoria universală, pentru clasa II secundară, de Ioan Clinciu, profesor de istorie la liceul Lazăr. Partea II. Evul mediu. Cu 2 hărţi istorice şi 11 figuri în text. Bucureşti (Tipo-Lit. E. Wiegand & C. C. Săvoiu), 1893. (20 x 14). 172 p. cu il., 2 pl. h. 2,50 lei. (II 76270)
13058. ~ Idem, după noul program de[...]. Partea II. Evul mediu. Ed. III. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editura Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (20 x 13,5). 2 f., 170 p. cu il. 2 lei. (II 76271)
13059. ~ Manual de istoria universală, pentru clasa II-a secundară, de Ioan Clinciu, profesor la Liceul Lazăr. Partea II. Întocmită după noua programă şi aprobată ca text didactic, conform noilor disposiţiuni, prin adresa No. 2948 din 21 Martie 1902. Ed. IV. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1902. (20,5 x 13,5). 2 f., 170 p. cu il. 2 lei. (II 76322)
13060. ~ Observaţiuni asupra învăţământului particular, [de] Ioan Clinciu, profesor la Liceul Lazăr şi director de institut. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1907. (20,5 x 13). 47 p. (I 7818)
În colaborare:
13061. ~ Istoria universală, pentru clasa I secundară, de Ioan Clinciu, profesor de istorie la liceul Lazăr, şi George Coman, prof. la gimnas. Mihai Bravul şi şcóla specială de Artilerie şi Geniu. Partea I. Lumea vechie cu 5 hărti istorice şi 13 figuri în text. Bucureşti (Tipo-Lit. Wiegand, C. Savoiu & C-nie), 1892. (20,5 x 13,5). 2 f., 180 p., 1 pl., 4 f. (=Atlas) (II 76260)
Atlasul a apărut cu titlul: "Atlas istoric anexă la Istoria universală..." cu aceleaşi date editoriale.
13062. ~ Idem. Partea I. Lumea veche. Cu 24 figuri în text. Ed. II. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (21 x 13,5). 196 p. 2,75 lei. (I 76250)
13063. ~ Manual de istoria universală, pentru clasa I secundară, de Ioan Clinciu şi M. Dimitrescu, profesori la Liceul Lazăr. Aprobat de onor Minister şi premiat de Academia Română. Ed. VI. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (20,5 x 13,5). 158 p. cu il. 2,75 lei. (I 76239)
Pe copertă: "în depozit spre vânzare la Libr. Leon Alcalay, Bucureşti". Ed. I-II au apărut în colaborare cu G. Coman; ed. IV-V, sub numele lui singur.
13064. ~ Idem. Ed. VII Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1918. (21 x 14). 157 p. cu il. (I 50521)
13065. ~ Idem, pentru clasa II secundară, de I. Clinciu şi M. Dimitrescu, profesori la Liceul Lazăr. Partea II. [Evul mediu. Evul modern]. Întocmită după noua programă şi aprobată ca text didactic de onor Minister prin adresa Nr. 23639 din Iunie 1904. Ed. V. Revizuită şi îmbogăţită cu multe ilustraţiuni. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1904. (20,5 x 13,5). VI, 190 p. 2,90 lei. (I 76237)
Primele ed. au apărut sub numele lui I. Clinciu singur.
13066. ~ Idem. [pe copertă: cu 75 ilustraţiuni]. Ed. VI. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (20,5 x 13,5). 184 p. cu il. 3 lei. (I 76246)
13067. ~ Idem. Ed. VII. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1913. (20,5 x 13,5), 183, IV p. cu il. 3,25 lei. (II 76276)
Pe cop. 4: "Depozitul la Libr. Alcalay Co".
13068. ~ Idem. Ed. VIII. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1916. (21 x 13,5). IV, 192 p., cu il. 3,25 lei. (II 49954)
Pe copertă: "Manual de istoria universală, pentru clasa II-a secundară de Ioan Clinciu şi M. Dimitrescu. Aprobată de Onor. Minister şi premiat de Academia Română. A opta ed. îmbunătăţită".
13069. ~ Idem, pentru clasa III-a secundară, de I. Clinciu şi M. Dimitrescu, Profesori la Liceul Lazăr. Partea III [Lumea contemporană], întocmită după noua programă. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1902. (21 x 14). VII, 185 p. cu il., 16 f. pl. 2,25 lei. (II 76321)
13070. ~ Idem. Partea III întocmită după noua programă şi aprobată ca text didactic de Onor. comisiune instituită pentru cercetarea cărţilor didactice. Ed. II. Bucuresci, Inst. De Arte Grafice şi Editură Minerva, 1903. (19,5 x 13). XIV, 232 p. cu il. 3,20 lei. (I 76238)
Pe copertă: "Întocmită după noua programă şi aprobată ca text didactic de Onor. Ministru prin adresa No. 6587 din 17 iulie 1903".
13071. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (20 x 13). VIII, 222 p. cu il., 1 pl. 3 lei. (I 15723)
13072. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1913. (21 x 14). 1 f., 208, IV p. cu il., 1 pl. 3,25 lei. (II 76274)
Pe copertă: "Depozitul la libr. Alcalay Co.".
13073. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1915. (21 x 14). 228, III, 8 p. cu il. 3,50 lei. (II 76275)
Vezi şi:
DIMITRESCU, M. şi ~ Manual de Istoria Universală, cl. V. Bucureşti, 1903 ; ed. II, 1906 ; ed. III, 1912 ; ed. IV, 1918.

Nu exista imagini
  1478) CLINCIU, NICOLAE (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CLINCIU, NICOLAE (1874-?)
13074. ~ Cura radicală a herniilor inguinale cu Fire temporare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 15 Iunie 1900 de Nicolae Clinciu. Bucuresci, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (22,5 x 16). 84 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 553) (II 412355)

Nu exista imagini
  1479) Clinica oftalmologică din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Clinica oftalmologică din Bucureşti
• Clinica oftalmologică din Bucureşti. Vezi: STĂNCULEANU, G. Clinica oftalmológica... Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  1480) CLINICA OFTALMOLOGICĂ A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
 • Opera
 • Imagini
CLINICA OFTALMOLOGICĂ A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI
13075. ~ Memoriile medicilor militari detaşaţi de Ministerul de răsboiu. 1 Noembrie 1910-1 aprilie 1911. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1911. (25 x 17). 154 p. cu il. (Clinica oftalmologică a Universităţei din Bucureşti) (II 157099)
Prefaţa semnată de Dr. G. Stănculeanu. Profesor agregat la Facultatea de medicină. Cuprinde lucrări de: Cpt. Dr. Bălescu, Dr. Lt. Lucian Cornea, Dr. Cpt. G. Eftimopol, cpt. D. Marosin, Dr. Lt. Oardă, Dr. Cpt. Panaitescu, Dr. Lt. Tutoveanu.
13076. ~ Idem. 1 Noembrie 1911-1 Aprilie 1912. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1912. (23 x 16). 172 p. (Clinica oftalmologică a Universităţei din Bucureşti) (II 29987)
Prefaţa de Dr G. Stănculeanu. Cuprinde lucrări de: Dr. Maior Gh. Bădescu, Dr. Cpt. D. Badiu, Dr. Cpt. Mihail Păunescu, Dr. Lt. Stelian Constantinescu, Dr. Cpt. Bălăcioiu, Dr. Lt. Zlătescu, Dr. Lt. Lascar, Dr. Cpt. Teoharide, Dr. Cpt. Ciapâru.

Nu exista imagini