Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1441) CLAPARÈDE, ED.
 • Opera
 • Imagini
CLAPARÈDE, ED.
12993. ~ Psichologia copilului şi pedagogia experimentală, [de] Dr. Ed. Claparède, privat-docent şi director al laboratorului de psichologie al Universitaţii din Geneva. Din limba franceză de Constantin G. Ionescu, Profesor la Liceul Lazăr. Bucureşti, Edit. Libr. Româneşti Cooperative din Caracal ([Bucureşti], Tip. Voinţa Naţională), 1906. (20,5 x 13,5). 1 f., III, 47 p. 50 bani. (I 7808)
Prefeţe:
DEWEY, JOHN. Scoala şi copilul. Pref. de ~. Câmpulung, 1914.

Nu exista imagini
  1442) CLAPS
 • Opera
 • Imagini
CLAPS
12994.~ Sfârşitul Lumei, de Claps. Cu o prefaţă de G. Ranetti. Constanţa (Tip. Dimitrie Nicolaescu), 1905. (17 x 11). 68 p. (I 2717)

Nu exista imagini
  1443) CLARETIE, JULES
 • Opera
 • Imagini
CLARETIE, JULES
12995. ~ Drapelul [Le Drapeau de Jules Claretie]. Traducere din franţuzeşte de Zaharia Bărbulescu. Ilustraţii de A. Seceni. Vălenii-de-Munte, Edit. revistei Curierul Liceului (Tip. Soc. Cooperative Neamul Românesc), 1912. (21 x 13,5). V, 57 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca şcoalei secundare, nr. 5) (II 24988)
În loc de prefaţă de D. Munteanu-Râmnic, Profesor la Liceul din Ploieşti. Autorul, menţionat în prefaţă.
12996. ~ Idem. Traducere de Zaharia Bărbulescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1914]. (16 x 11). 95 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 857) (I 36022)
12997. ~ În faţa eşafodului. Roman, de Jules Claretie. [Traducere], Bucuresci, Edit. Tip. Luigi Cazzavillan, 1891. (24,5 x 17). 168 p. 2,50 lei. (5 bani fasc.) (II 73334)
12998. ~ Mansarda [de] Jules Claretie. [La Mansarde]. Traducere de J. B. Hetrat. Bucureşti, Minerva, Inst. de. Arte Grafice şi Editură, 1909. (14,5 x 9,5). 100 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 43) (I 14785)

Nu exista imagini
  1444) CLARÉTIE, LÉO
 • Opera
 • Imagini
CLARÉTIE, LÉO
Prefeţe:
XENOPOL, ADÈLE. Comédies. [Préface de ~]. Paris, 1910.

Nu exista imagini
  1445) CLARK, M.
 • Opera
 • Imagini
CLARK, M.
12999. ~ The Economie History (Istorie economică). M. Clark, Profesor la Columbia University din New-York. Traducere din limba engleză de I. Popescu şi Rich. Beek. Elevi ai Şcoalei superioare de Ştiinţe de Stat. [Bucureşti, 1900]. (21 x 17). 221 p. (BCU-Iaşi III 17980)
Litografiat.

Nu exista imagini
  1446) CLARKE, R. F.
 • Opera
 • Imagini
CLARKE, R. F.
Vezi:
CRIŞAN, IOAN. *Patimile Domnului. După ~. Arad, 1917.

Nu exista imagini
  1447) CLARNET, ADOLPHE (?-1937)
 • Opera
 • Imagini
CLARNET, ADOLPHE (?-1937)
13000. ~ Cu cine? [De] Clarnet. Opiniile d-lor: George Diamandy, de Kerguèzec, D-r Profesor Ion Gantacuzino, prinţul Constantin Brâncoveanu, D. Anghel, I. Al. Brâtescu-Voineşti, profesor C. Rădulescu-Motru, profesor A. D. Xenopol. Bucureşti (Atel. grafice Eminescu), 1914. (15,5 x 11,5). 62 p. 50 bani. (I 39164)
Cu menţiunea: "Depozitul la Administraţia ziarului Facla".
13001. ~ Les Juifs Roumains, [par] Adolphe Clarnet. Réponse à m. A. D. Xenopol, Membre de l’Académie Roumaine, Membre correspondant de l’Institut de France etc. Paris (Impr. Millot et Antoine), 1903. (20,5 x 13,5). 24 p. Un franc. (II 26626)
Autorul, menţionat numai pe copertă. Răspuns articolului lui Xenopol La question israélite en Roumanie. Renaissance latine, 15 oct. 1902.
Traduceri, prefeţe:
CARAGIALE, I. L. Le cierge de Pâques. Trad. de ~. Paris, 1912.
EMINESCU, MIHAI. *Împărat şi proletar. Trad. de ~. S.l., 1907.
FIERS, ROBERT de. Les Serbes en Dobroudja. Pref. de ~. Iaşi, 1917.
FRANCE, ANATOLE. Afacerea Crainquebille. Trad. de ~. Lyon, 1904.
FRANÇOIS, B. Germania în oglindă. Pref. de ~. Iaşi, 1918.
Vezi de asemenea:
• La morminte de eroi. [Patru discursuri]. Pref. de ~. Iaşi, 1917.

Nu exista imagini
  1448) Clasificarea generală a brevetelor regale române
 • Opera
 • Imagini
Clasificarea generală a brevetelor regale române
• Clasificaţiunea generală a brevetelor regale române.
Vezi: MINISTERUL Industriei şi Comerţului. Direcţia industriei. Biroul Brevetelor de invenţiuni

Nu exista imagini
  1449) Claud Stoc : roman
 • Opera
 • Imagini
Claud Stoc : roman
13002. • Claud Stoc. [Roman]. Tradus din franţozeşte de Nicolae D. Racoviţă. Bucureşti (Tip. lui C. A. Roseti şi Vinterhalder), 1847. (17,5 x 11,5). 198 p. (1 176871)
Cu alfabet de tranziţie.


Nu exista imagini
  1450) GLAUSEWITZ, CARL von (1780-1831)
 • Opera
 • Imagini
GLAUSEWITZ, CARL von (1780-1831)
13003. ~ Principii esenţiale pentru Conducerea Resbelului, [de] Clausewitz. Traducere de Maiorul Ştefan Stoika din Artilerie. Focşani (Tip. Modernă M. Luis), 1891. (16,5 x 12,5). 107 p. (I 138208)
13004. ~ Idem. Traducere de Lt.-Colonel Ştefan Stoika din Artilerie. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1897. (15,5 x 11,5). 106 p. (I 410856)
Cu o biografie a lui Clausewitz.
13005. ~ Teoria marelui resboiu, [de] General De Clausewitz. Traducere depe Locot.-Colonel de Vatry de Majorul I. G. Istrate. Introducere [fasc. 1-2]. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893-1894. (24 x 17). VII, 99 p. (I) ; p. 101-199(II). 6 lei. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 62-a Publicaţiune) (II 157033)
Fasc. 2, la "Tip. şi Fond. de litere Thoma Basilescu". Descriere după copertă.
13006. ~ Idem. Traducere depe Locot.-Colonel de Vatry de Locot.-Colonel Adjutant I. G. Istrate. Vol. I. Bucuresci (Tip. Şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1897. (24 x 16). 380,III p. 8 lei. (Cercul Publicaţiunilor militare. A 71-a Publicaţiune) (II 157033)

Nu exista imagini