Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1431) Câteva fapte din viaţa lui Dimitrie C. Butculescu
 • Opera
 • Imagini
Câteva fapte din viaţa lui Dimitrie C. Butculescu
12982. • Câte-va fapte din viaţa lui Dimitrie C. Butculescu Iniţiatorul spiritului de Asociaţiune şi întemeietorul Societăţilor şi Esposiţiunilor Cooperative din Terră. 1878-1895. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1895. (24 x 16,5). 167 p., 1 f. portr. (II 105341)

Nu exista imagini
  1432) Câteva învăţăminte din războiul Sud-African
 • Opera
 • Imagini
Câteva învăţăminte din războiul Sud-African
12983. • Câte-va învăţăminte din resboiul Sud-African, [de] General. Traducere din limba franceză cu autorisaţia autorului de L.-Colonel Gărdescu, Bucuresci (Tip. l’Independance Roumaine), 1903. (18,5 x 12.5). XIX p., p. 5-102. 1,50 lei. (I 120215)

Nu exista imagini
  1433) Câteva mici calcule şi câteva date
 • Opera
 • Imagini
Câteva mici calcule şi câteva date
12984. • Câteva mici calcule şi câteva date. Buzău (Impr. Alessandru Georgescu), 1908. (24 x 16). 94 p., 6 pl. (II 10845)
Calcule şi date necesare în război şi la exerciţiile în timp de pace.
12985. • Idem. Ploeşti (Inst. de Arte Grafice Progresul), 1909. (23 x 15,5). 96 p., 5 pl. (II 16386)

Nu exista imagini
  1434) Câteva observaţiuni asupra legii burselor
 • Opera
 • Imagini
Câteva observaţiuni asupra legii burselor
12986. • Câte-va observaţiuni asupra legei burselor, de Un membru al Asociaţiunei comercianţilor de cereale din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1904. (20 x 12). 24 p. (II 2363)

Nu exista imagini
  1435) Câteva observaţiuni asupra proiectului de lege comunală
 • Opera
 • Imagini
Câteva observaţiuni asupra proiectului de lege comunală
12987. • Câte-va observaţiuni asupra proiectului de lege comunală. Bucuresci (Tip. Mencoff), [1904]. (23 x 16). 61 p., 3 tab. (II 62447)
Descriere după copertă. Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  1436) Câteva observaţii asupra unor chestiuni de economie rurala
 • Opera
 • Imagini
Câteva observaţii asupra unor chestiuni de economie rurala
12988. • Câte-va observaţii asupra unoru cestiuni de economia rurala, [de St.]. 1857. Bucureşti (Impr. Naţională a lui Iosif Romanow et Comp.), 1857 [pe copertă: 1858]. (22 x 13,5). 37 p. (II 123223)
Textul cu alfabet de tranziţie. P. de titlu cu caractere latine. La finalul textului semnează: "St." [= C. Steriade?].

Nu exista imagini
  1437) Câteva păreri în chestia ţărănească
 • Opera
 • Imagini
Câteva păreri în chestia ţărănească
12989. • Câteva păreri în chestia ţărănească, [de G. B.]. Târgu Jiu (Tip. artistică Lumina Fraţii Niculescu), 1914. (23,5 x 16,5). 128 p. 2 lei (II 37163)
12990. • Câte-va reflexiuni asupra Legii instr. publice, presentată onorabelei Camere. Consideraţiune generale. Bucureşti (Impr. Naţională C. N. Rădulescu), 1872. (22,5 x 14). 34 p. (II 22506)

Nu exista imagini
  1438) Câteva versuri şi bucăţi alese pentru Copilaşii noştri
 • Opera
 • Imagini
Câteva versuri şi bucăţi alese pentru Copilaşii noştri
12991. • Câteva versuri şi bucăţi alese pentru Copilaşii noştri. Bucureşti (Atel. Socec), 1909. (19,5 x 12,5). 22[-24] p. 30 bani. (Biblioteca Pedagogică şi Literară nr. 1. Publicat de o seamă de institutori şi sortit a veni cu produsul realizat în sprijinul orfanilor rămaşi fără ajutor) (I 16150)
Descriere după copertă. Majoritatea textelor semnate cu iniţiale. Cuprinde şi traduceri după Pestalozzi, Lamennais, Puşkin.

Nu exista imagini
  1439) CLAIN, SAMUIL MICU
 • Opera
 • Imagini
CLAIN, SAMUIL MICU
Vezi: MICU, SAMUIL

Nu exista imagini
  1440) CLAIRVILLE, NICOLAS
 • Opera
 • Imagini
CLAIRVILLE, NICOLAS
În colaborare:
12992. ~ Versurile din Fata mamei Angot. Operă comică în trei acte, de D. D. Clairville, Siraudin şi Koping. Musica de Lecocq. Tradusă de G. Bengescu. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1875. (21,5 x 14,5). 44 p. 1,50 lei. (II 263453)
Reprezentată pentru întîia oară la Iaşi, la 1 Martie 1875.
Vezi şi:
DUMANOIR şi ~. 33,333 de franci şi 33 de centime pe di. Bucureşti, 1859.

Nu exista imagini