Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1421) Câteva cuvinte asupra piesei Turnul Coltzei
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte asupra piesei Turnul Coltzei
12972. • Cate-va cuvinte asupra piesei Turnul Coltzei. Bucureşti (Tip. Fraţii Popescu), 1890. (14,5 x 10). 1 f., 14 p. (I 14816)
La finalul textului (p. 13) iniţiala: "N.". Despre piesa lui Tonciescu, "Turnul Colţei", reprezentată la Teatrul Dacia.

Nu exista imagini
  1422) Câteva cuvinte asupra proiectului de lege privitor la regularea proprietăţii în Dobrogea
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte asupra proiectului de lege privitor la regularea proprietăţii în Dobrogea
12973. • Câte-va cuvinte asupra proiectului de lege privitor la regularea proprietatei în Dobrogea. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1882. (23,5 x 14,5). 53 p. 25 bani. (II 374642)

Nu exista imagini
  1423) Câteva cuvinte asupra şcoalei superioare de ştiinţe de stat şi a titraţilor ei
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte asupra şcoalei superioare de ştiinţe de stat şi a titraţilor ei
12974. • Câte-va cuvinte asupra şcoalei superioare de ştiinţe de stat şi a titraţilor ei, [de] Un student în ştiinţe de stat (Istoricul şi critica ce se face Scoalei şi titraţilor ei. Profesorii Şcoalei. Programul studiilor şi extras din regulamentul ei de funcţionare). Bucureşti (Tip. La Roumanie), 1908. (16 x 9,5). 35 p. 1 leu. (I 10397)

Nu exista imagini
  1424) Câteva cuvinte despre felul şi rostul Cruţării
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte despre felul şi rostul Cruţării
12975. • Câteva cuvinte despre felul şi rostul Cruţării. Ediţia băncii Asociaţiunea de credit din Haţeg, ca membră a Asociaţiunei de credit regn. centrală, înregistrată: Hátszegi hitelszövetkezet, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja, Hátszegen. Haţeg (Hátszeg) (Gherla-Szamosujvár, Tiparul inst. de arte grafice, Alexandru Anca), 1913. (14 x 10). 13 p. (BCU-ClN 166662)

Nu exista imagini
  1425) Câteva cuvinte despre spiritism, magnetism şi ocultism
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte despre spiritism, magnetism şi ocultism
12976. • Câte-va cuvinte despre spiritism, magnetism şi ocultism. Bucureşti, Edit. Revistei Ştiinţelor Oculte (Tip. Unirea), [1911]. (19,5 x 12,5). 14 p. (Supliment la Revista Ştiinţelor Oculte) (I 42402)
Tip., la p. 4. Anul, dedus din reclama de pe cop. 2.

Nu exista imagini
  1426) Câteva cuvinte în chestia agrară
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte în chestia agrară
12977. • Câte-va cuvinte în chestia agrară, de Un diplomat agricol. Galaţi (Tip. Buciumul Român, P. P. Stănescu), 1907. (21,5 x 13). 23 p. 50 bani. (II 6286)

Nu exista imagini
  1427) Câteva cuvinte şi reflecţiuni asupra cestiuni arendaşilor...
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte şi reflecţiuni asupra cestiuni arendaşilor...
12978. • Câte-va cuvinte şi reflecţiuni asupra cestiuni arendaşilor presentată onor. Cameri legiuitóre în sesiunea 1878-79. Bucuresci (Typ. Stefan Mihălescu), 1879. (16 x 10). 11 p. (I 13392)

Nu exista imagini
  1428) Câteva date biografice asupra D-lui Cnst. Alimaneştianu
 • Opera
 • Imagini
Câteva date biografice asupra D-lui Cnst. Alimaneştianu
12979. • Câteva date biografice asupra D-lui Cnst. Alimaneştianu, inginer de mine fost director al industriei comerţului şi minelor, extrase din Albumul ilustrat al celui de al IV-lea congres al camerilor de comerţ şi industrie din România, publicat în 1903 de D-nii Ştefan G. Saita, secretar al Camerii de comerţ din Craiova şi C. Zamfirol, publicist şi din Almanachul Hygeia pe 1905, publicat de D-l Aurel Scurtu [de I. B.]. Câmpulung (Tip., Libr. şi Leg. de Cărţi G. N. Vlădescu), 1905. (22 x 15,5). 30 p. (II 1884)
La finalul textului semnează "I.B."

Nu exista imagini
  1429) Câteva dezvoltări asupra concesiunii pentru înfiinţare de hale...
 • Opera
 • Imagini
Câteva dezvoltări asupra concesiunii pentru înfiinţare de hale...
12980. • Câte-va desvoltări asupra concesiunii pentru înfiinţare de hale şi alte lucrări de utelitate[!] în capitala României. Bucuresci (Tip. Ion Weiss), 1867. (20 x 12,5). 11 p. (I 408769)

Nu exista imagini
  1430) Câteva explicaţiuni relative la Legea asupra numelui
 • Opera
 • Imagini
Câteva explicaţiuni relative la Legea asupra numelui
12981. • Câte-va explicaţiuni relative la Legea asupra numelui. De Un deputat. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (25,5 x 20,5). 31 p. (II 413663)

Nu exista imagini