Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  141) CANIANU, MIHAIL (1867-1933)
 • Opera
 • Imagini
CANIANU, MIHAIL (1867-1933)
9832. ~ Crestomaţie. Bucăţi alese din autori germani, traduse de Mihail Canianu. Cu note biografice şi literare urmate de un tabel resumativ al evoluţiunei literaturei germane şi al monumentelor principale literare din timpurile cele mai vechi până în zilele noastre. Bucureşti (Atel. I. V. Socec), 1901. (20,5 x 14). 638 p. 4 lei. (II 19938)
9833. ~ Idem. Traducere română [de Mihail Canianu]. Bucureşti, Edit. Casei Scoalelor de pe lângă Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice (Stab. grafic I. V. Socecu), 1901. (21 x 14). 638 p. (Administraţiunea Casei Şcólelor) (Biblioteca Rurală) (II 255051)
Diferă de precedenta prin p. de titlu şi tipar. Nesemnată.
9834. ~ Grigorie T. Brătianu, [de] Mihail Canianu. Bucureşti, Edit. Librăriei C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1893. (14,5 x 9,5). 112 p., 1 portr. (I 547753)
Pe copertă: "Grigorie T. Brătianu. Moartea şi înmormântarea lui, de Mihail Canianu".
9835. ~ Poezii populare. Doine. Culese şi publicate întocmai cum se zic, de Mihail Canianu. Iaşi, Edit. Librăriei fraţii Şaraga (Tipografia Naţională), 1888. (19,5 x 13). XV, 270 p. 4 lei. (I 156362)
9836. ~ Idem. Iaşi, Edit. Librăriei Fratii Şaraga (Tipografia Naţională), [1893]. (18 x 12). XV, 252 p., 1 f. erata. (Colecţia Şaraga, nr. 3) (BCU-Iaşi II 69393)
Lipsă coperta. Prefaţa datată: Iaşi, 1888, Fevruarie în 20. Pp. 241-252: "Explicaţiunea cuvintelor neobicinuite peste tot (ca la ed. precedentă)".
În colaborare:
9837. ~ Dicţionar geografic al judeţului Putna, de Mihail Canianu şi Aureliu Candrea, Lucrare premiată de Societatea Geografică Română în şedinţa adunărei generale din Martie 1893. Bucureşti (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1897. (24,5 x 17). 404 p. 3 lei. (Societatea Geografică Română. Premiul M. S. Regelui) (III 69113)
Vezi şi
CUMBARY, ANA ş.a. Dicţionar geografic al judeţului Doljiu. Bucureşti, 1896.
Traduceri:
DOSTOIEVSKI, T. Crimă şi pedeapsă. Trad. de ~. Vol. I-II. Bucureşti, 1899-1898/1902.
NORDAU, MAX. Minciunile convenţionale. Trad. de ~. Bucureşti, 1895 ;1909.

Nu exista imagini
  142) CANILLI, C.
 • Opera
 • Imagini
CANILLI, C.
9838. ~ Povaţa Romanului. Obiceiurile nunţilor aflate pe la ţară. Cronica Sinaia şi O poesie, de C. Canilli. Bucureşti (Stab. de tipo-lit. Dor. P.Cucu), 1884. (20 x 13). IV, 108 p. 2 lei. (I 410206)

Nu exista imagini
  143) CANINI, MARCO ANTONIO
 • Opera
 • Imagini
CANINI, MARCO ANTONIO
9839. ~ Il cinque Gennajo 1859 quando Alessandro-Giovanni I per unanimi voti elelto saliva il trono di Moldavia. Marco Antonio Canini. Alia România questo carme DDD. [Iaşi] (Tip. Buciumului Romanu, Proprietari T. Codrescu şi D.Guşti), [1859]. (24 x 17). 8 p. (II 105082)
Descriere după titlul de la p. 1. Text paralel în l. italiană şi română (cu alfabet de tranziţie).
9840. ~ Studii istorice asupra originei naţiunii române, de Marcu Antoniu Canini. Bucureşti (Tip. Copainig), 1858. (18,5 x 12). 82 p. 1,5 sfanţi. (I 66044)
Traduceri:
ALECSANDRI, V. La Rumania. Trad. de ~. Bucureşti, 1878.
ROMANI, FELICE. Norma. Trad. de ~. ş.a. Bucureşti, 1858.

Nu exista imagini
  144) Canoanele a născătoarei de Dumnezeu
 • Opera
 • Imagini
Canoanele a născătoarei de Dumnezeu
9841.• Canoanele. A Născătoarei de Dumnezeu 1. Apoi a Cuvioasăi[!] glas: 4. le facerea lui Meletie Surigu, avându stihii pe margine la greci: laudu pre Parascheva odrasla fecioriei. S.l., [185?]. (22 x 14,5). 46 p. (II 74822)
Descriere după titlul dela începutul textului. Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  145) Canoanele făcute în Sinodul Sfântei Biserici Archidiecesane gr cat. rom. de Alba-Iulia...
 • Opera
 • Imagini
Canoanele făcute în Sinodul Sfântei Biserici Archidiecesane gr cat. rom. de Alba-Iulia...
9842. • Canoanele făcute in Sinodulu Sântei Baserece Archidiecesane gr cat. rom. de Albia Julia-Fagarasiu, carele s’a tienutu la Blasiu in 20-22 Octobre anulu Domnului 1869. (20,5 x 13,5). 29 p. (BSS II 9612)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  146) Canoanele Mărturisirii religiei creştine păzite de Biserica Armenească
 • Opera
 • Imagini
Canoanele Mărturisirii religiei creştine păzite de Biserica Armenească
9843. • Canoanele Mărturisirii religii crescinesci păzite de Biserica Armenească. Uvraj al Prea Sfinţii Sale Arhiepiscopul Norodului Armenesc din Imperiul Rusii, Tradus din limba Rusească de V. I. Mustacov şi dat întâia oară în tipar cu cheltuiala D. A. Danilopul. Bucureşti (Tip. lui Anton Pann), 1850. (21 x 14). 183 p. (II 72432)
Pe copertă, după titlu, urmează: "Dată întîia oară în tipar cu cheltuiala D. A. Daniilopolu, prin îndemnarea şi dorinţa sfinţii sale părintelui Ohan-Melic, Protopopul Armenesc, şi a D-lui Hirurg Hagi Asadur". Cu caractere chirilice. Autorul originalului, neidentificat.

Nu exista imagini
  147) Canoanele Soborului Mare din 1833
 • Opera
 • Imagini
Canoanele Soborului Mare din 1833
9844. • *Canoanele Săborului mare din 1833. În Blaj, 3 Iulie 1833. (Pop, p. 30; Iarcu, p. 32; Urechia I, p. 253)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  148) Canoanicele îndatoriri ale preoţilor
 • Opera
 • Imagini
Canoanicele îndatoriri ale preoţilor
9845. • Canoanicele îndatoriri ale preoţilor. În zilele prea înălţatului Domnu Principatelor-Unite Alecsandru Ioan I. Cu binecuvîntarea înalt prea sfinţitului Arhiepiscopii şi Mitropolitu al Ungro-României. [Pe copertă: Cu bine-cuvîntarea Prea Sfinţitului Mitropolit al Ţării] D. D. Nifon. Tradusă din limba Slavă de Arhimandritu Visarion. Bucureşti (Tip. lui Toma Teodorescu), 1864. (19 x 12). 34 p. (I 73633)
Cu alfabet de tranziţie.
9846. • Idem. Bucureşti (Tip. lui Toma Teodorescu), 1865. (21,5 x 13,5). 36 p. (II 74520)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  149) Canon de paraclis şi Rugăciune către Preacurata Născătoare de Dumnezeu
 • Opera
 • Imagini
Canon de paraclis şi Rugăciune către Preacurata Născătoare de Dumnezeu
9847. • Canon de paraclis şi Rugăciune cătră Preacurata Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria Care să cîntă în vreme de Ciumă, şi la alte neprasnice boale. Acum întîia oară dată în tipăriu Cu blagosloveniia Preaosfinţitului Iubitoriului de D[u]mnezeu Episcopul Rîmnicului şi Ocîrmuitoriu Sf[i]ntei Mitropolii a Valahiei, Kyriu Kyr Neofyt. Prin osîrdiia Sf[i]nţiilor sale smeriţilor Ierodiaconi Ioanichie al Sf[i]ntei Mitropolii şi Climent al Sf[i]ntei Episcopii Rîmnicul. Bucureşti (Privilighiata Typografie), 1831. (24,5 x 18,5). 34 p. (II 7463)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  150) Canon de rugăciune către Domnul Nostru Iisus Christos
 • Opera
 • Imagini
Canon de rugăciune către Domnul Nostru Iisus Christos
9848. • Canon de rogăciune cătră Domnul Nostru Isus Christos. Ediţiune separată Iubiliară. Gherla (cu literile tipografiei diecesane), 1900. (19,5 x 14). 14 p. cu il. (Astra-S 8135)
Pe copertă, menţiunea: "Epistola Pastorală a Episcopului provinciei, gr.-catolice de sub N. 470 din 6/18 Januariu a.c. a dispus ca acest Canon se se cânte ori se se cetéscă cel pucin de 4 ori în decursul an 1900".
9849. ~ Idem. Ed. II. Gherla (Tipografia Diecezană), [1917]. 16 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)

Nu exista imagini