Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1391) Carte cu Cântece de Stea
 • Opera
 • Imagini
Carte cu Cântece de Stea
12949 • Carte cu Cântece de Stea. Vicleimi, Colinde şi Irozi ce se cântă în ziua Naşterei Domnului şi de Anul Nou. Cu 6 ilustraţiuni. Bucureşti (Tip. Concurenţa), [1909]. (16,5 x 12). 64 p. cu il. 50 bani (I 16766)
Pe copertă, titlul: "Cântece de Stea, Vicleim, Colinde şi Erozi". Cu mici diferenţe, acelaşi text cu următoarea.
12950. • Cântece de Stea. Vicleimi, Colinde şi Irozi ce se cântă în ziua Naşterei Domnului şi de Anul Nou cu mai multe ilustraţiuni. [Bucureşti], De vânzare la antiquaria Labori La Pinat, [1909]. (16 x 11.5). 64 p. (I 14805)
Pe copertă, titlul: "Cântece de Stea, Vicleim, Colinde şi Pluguşor, etc".

Nu exista imagini
  1392) Cântece Noi de Dor
 • Opera
 • Imagini
Cântece Noi de Dor
12951. • Cântece Noi de Dor. [Bucureşti] (Tip. Concurenţa), [190?] (16 x 12,5). 31 p. (I 147364)
Cuprinde 31 cîntece.

Nu exista imagini
  1393) Cântece patriotice
 • Opera
 • Imagini
Cântece patriotice
12952. • Cântece patriotice. Roman (Tip. şi Libr. Beram), 1915. (16,5 x 10,5). 20 p. (I 42760)
Fără menţiunea autorilor.

Nu exista imagini
  1394) Cântece poporale
 • Opera
 • Imagini
Cântece poporale
12953. • *Cântece poporale din răsboiu, primite din partea vitejilor noştri de pe câmpul de luptă. Vol. I-II. [1916?]. (Grofşoreanu, cop. 4)
12954. • Cântece poporale pentru tinerime. Ed. nouă. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1908. (16 x 12). VIII, 160 p. 50 bani. (I 147332)
12955. • Cântece populare cântate de corul ceremonial al bisericei Madona-Dudu în diua de ... Martie 1894. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1894. (15,5 x 9.5). [8] f. (I 391608)
Fără copertă.

Nu exista imagini
  1395) Cântecele soldatului
 • Opera
 • Imagini
Cântecele soldatului
12956. • Cântecele soldatului. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Nicolae Stroilă), 1915. (12 x 8). 64 p. (Bibl. ostaşilor, nr. 1) (I 45121)

Nu exista imagini
  1396) Cântecul lui Adam, când l-au scos din Rai
 • Opera
 • Imagini
Cântecul lui Adam, când l-au scos din Rai
12957. • Cântecul lui Adam, când l’au scos din Raiu. Şi alte versuri frumóse păstrate din betrâni şi acum pentru întâiaşi-dată date în tipar. Manuscrisul original se află la Academia Română în Bucuresci, dăruit de Editorul. Proprietatea Editorului. Braşov, Libr. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1900. (15 x 11,5). 48 p. 12 cor. (I 410815)
12958. • *Canturi de Irodi, la nascerea domnului, impreunate cu câte-va dintre cele mai frumose versuri naţionali, istorice şi eroice. Brasiovu, Edit. Frank & Dressnandt, [1874]. în 16°. 40 p. 20 cr. (A-P, 9(1874), nr. 90, dec. 8/20, p. 3 : Varietăţi; Hinţescu, cop. 4)
12959. • *Cântece de irodi, la nascerea Domnului Isus Christos, împreună cu câte-va cântece naţionale. Ed. II, Braşov, Frank şi Dressnand, 1876. 16°. 40 p. 60 bani. (BR, 1(1879), nr. 6, iun., p. 61 ; Popescu. Siese ani..., p. 29)
12960. • *Cânturi la Nascerea D. N. I. Chr. şi alte stihuri morale. Braşov, 1857. (Iarcu, p. 153)

Nu exista imagini
  1397) Cîrciuma roşie
 • Opera
 • Imagini
Cîrciuma roşie
12961. • Cârciuma roşie. 30 de ani de crime. [Roman în 74 fasc.]. [Bucureşti, Edit. Societăţei Anonime pe acţiuni, Adevărul. 1908]. (30 x 21). 292 p. 5 bani fascicula. Fasc. 1 gratis. (III 11611)
Descriere după titlul de la începutul textului. Edit. la finalul fiecărei fascicule. Începînd cu fasc. 2, adaugă la titlu: "Prin otravă, prin ştreang, prin foc". Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  1398) Cîrdăşia Burdia-Ionescu
 • Opera
 • Imagini
Cîrdăşia Burdia-Ionescu
12962. • Cârdăşia Burdia-Ionescu. Patru articoli, din Drapelul. Lugos (Tip. Adolf Auspitz), [1909]. (20,5 x 16,5). 8 p. (I 37758)
Se referă la alegerea episcopului diecezei Caransebeş şi la alegerile sinodale din aceeaşi dieceză.

Nu exista imagini
  1399) Câteva cuvinte despre folosul limbii romănesci
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte despre folosul limbii romănesci
• Câteva cuvinte despre folosul limbei romănesci. Vezi: MORARIU, C. Câteva cuvinte... Cernăuţi 1896.

Nu exista imagini
  1400) Câteva cuvinte despre oportunitatea de a cultiva dudul...
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte despre oportunitatea de a cultiva dudul...
• Câte-va cuvinte despre oportunitatea de a cultiva dudul... Vezi: BORGHETTI, A. Câte-va cuvinte... Bucureşti, 1875.

Nu exista imagini