Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1381) Cîmpuri pentru tragerea redusă de luptă
 • Opera
 • Imagini
Cîmpuri pentru tragerea redusă de luptă
12942. ~ Câmpuri pentru tragerea redusă de luptă. Bucureşti (Stab. grafic Albert Baer), 1908. (15,5 x 10,5). 14 p., 3 pl. (I 10385)

Nu exista imagini
  1382) Cântăreţii noştri
 • Opera
 • Imagini
Cântăreţii noştri
• Cântăreţii noştri de Ioţa lu Toboc, 1907. Vezi: BRANISCE, V.

Nu exista imagini
  1383) Cântări...
 • Opera
 • Imagini
Cântări...
• Cântări... de Alin, [1903]. Vezi: BURLĂNESCU-ALIN, N.

Nu exista imagini
  1384) Cântece ale poporului
 • Opera
 • Imagini
Cântece ale poporului
• Cântece ale poporului. Vezi: [DUMITRESCU RENY, N. I.] Cântece ale poporului. Cărticica I-III, Vălenii de Munte, 1908. (Bibl. pop. a Neamului Românesc).

Nu exista imagini
  1385) Cântece şi versuri alese din cei mai buni scriitori români
 • Opera
 • Imagini
Cântece şi versuri alese din cei mai buni scriitori români
• Cîntece şi versuri alese din cei mai buni scriitori români. Vezi: MADAN, GH. Cîntece... Bucureşi, 1911

Nu exista imagini
  1386) Cântecul Mobilizării din vara anului 1913
 • Opera
 • Imagini
Cântecul Mobilizării din vara anului 1913
• Cântecul Mobilizărei din vara anului 1913. Vezi: DELEANU, I. Cântecul mobilizărei din vara anului 1913 şi alte cîntece. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1387) Cântare de laudă sionicească
 • Opera
 • Imagini
Cântare de laudă sionicească
12943. ~ Cântare de laudă sionicească. Typărită acum întâia oară în zilele prea Inălţatulu D[o]mnului nostru Carol, I-iu. Cu Binecuvântarea Inaltpreasf[i]nţ: Arhiepiscop şi Mitrop: al Moldovei şi Sucevii Chiriu Chir Calinic Miclescu. Prin zelul prea Cuvi: sale Chir Timotheiu Arhim: şi Stareţ, Sfi: M. Neamţ şi Secul. Cu toată osârdiia şi cheltuiala Sf[i]nţ: Schim[ona]h: Evpraxiia Vârnav Liteanu. Tălmăcită acum întăia oară din limba Elinească, în cea Românească, Ieroshimo[na]h: Neofig[!] Iliadi. În Typ. Sfi: Mo: Neamţul. Anul, 1871. De Ieromo[na]h: Cleopa Typograful. (17 x 12,5). 4, 135 f., 35 f.pl. (I 274186)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1388) Cântarea înalţă sufletul
 • Opera
 • Imagini
Cântarea înalţă sufletul
12944. • Cântarea înalţă sufletul! Un mic dar din partea Libr. H. Zeidner, Brasso (Braşov Fondată 1867. Braşov, Edit. H. Zeidner ([Tip.] Br. Schneider & Feminger), [1906]. (17 x 11). 24 p. (I 156227)
Descriere după copertă. Conţine o prezentare a operei şi a vieţii compozitorului George Dima, redactată în l. română şi germană şi un catalog al compoziţiilor sale. Tip., la p. 24. Anul, la p. 6.
12945.• Cântările Evangheliei. O colecţiune de cântări spirituale de laudă şi de psalmi aleşi. Pentru corurile creştine, precum şi pentru adunările tânârimei şi acelor de evanghelisaţie. [Traducere din limba maghiară de Mihai Brumar şi Vasiliu Berbecar]. Budapesta, Edată de Tipografia Baptiştilor din Ungaria, 1913. (22,5 x 14,5). XVI, 480 p. (BSS II 6731)
Lipsă coperta. Traducătorii, la p. IV.

Nu exista imagini
  1389) Cântările Sionului
 • Opera
 • Imagini
Cântările Sionului
12946. • Cântările Sionului. Colecţiuni de cântări spirituale pentru adunările creştineşti. Budapesta (Tipografia Baptiştilor din Ungaria), 1912. 323 p. (BCU-ClN 161718)Nu exista imagini
  1390) Cântec scupcinar
 • Opera
 • Imagini
Cântec scupcinar
12947. • Cântec scupcinar. Se cântă pe aria populară din Prahova Frunză verde ce nu este. Eu sunt doctor de neveste etc. [Bucureşti, 1904]. (18,5 x 10). 17 f. (I 2652)
12948. • *[Cântece]. [Bucureşti, 1907]. (16,5 x 12,5). 32 p. (A 5177)
Pe prima p.: "Dodă dodă (Fetele din dealul Spirei)" şi "Sărba fetelor din Popa Nan". Pe ultima p.: "Tabla de materii" (65 de cîntece). Broşura face parte din seria broşurilor: "Cîntece de dor, cîntece de amor, etc". În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  1391) Carte cu Cântece de Stea
 • Opera
 • Imagini
Carte cu Cântece de Stea
12949 • Carte cu Cântece de Stea. Vicleimi, Colinde şi Irozi ce se cântă în ziua Naşterei Domnului şi de Anul Nou. Cu 6 ilustraţiuni. Bucureşti (Tip. Concurenţa), [1909]. (16,5 x 12). 64 p. cu il. 50 bani (I 16766)
Pe copertă, titlul: "Cântece de Stea, Vicleim, Colinde şi Erozi". Cu mici diferenţe, acelaşi text cu următoarea.
12950. • Cântece de Stea. Vicleimi, Colinde şi Irozi ce se cântă în ziua Naşterei Domnului şi de Anul Nou cu mai multe ilustraţiuni. [Bucureşti], De vânzare la antiquaria Labori La Pinat, [1909]. (16 x 11.5). 64 p. (I 14805)
Pe copertă, titlul: "Cântece de Stea, Vicleim, Colinde şi Pluguşor, etc".

Nu exista imagini
  1392) Cântece Noi de Dor
 • Opera
 • Imagini
Cântece Noi de Dor
12951. • Cântece Noi de Dor. [Bucureşti] (Tip. Concurenţa), [190?] (16 x 12,5). 31 p. (I 147364)
Cuprinde 31 cîntece.

Nu exista imagini
  1393) Cântece patriotice
 • Opera
 • Imagini
Cântece patriotice
12952. • Cântece patriotice. Roman (Tip. şi Libr. Beram), 1915. (16,5 x 10,5). 20 p. (I 42760)
Fără menţiunea autorilor.

Nu exista imagini
  1394) Cântece poporale
 • Opera
 • Imagini
Cântece poporale
12953. • *Cântece poporale din răsboiu, primite din partea vitejilor noştri de pe câmpul de luptă. Vol. I-II. [1916?]. (Grofşoreanu, cop. 4)
12954. • Cântece poporale pentru tinerime. Ed. nouă. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1908. (16 x 12). VIII, 160 p. 50 bani. (I 147332)
12955. • Cântece populare cântate de corul ceremonial al bisericei Madona-Dudu în diua de ... Martie 1894. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1894. (15,5 x 9.5). [8] f. (I 391608)
Fără copertă.

Nu exista imagini
  1395) Cântecele soldatului
 • Opera
 • Imagini
Cântecele soldatului
12956. • Cântecele soldatului. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Nicolae Stroilă), 1915. (12 x 8). 64 p. (Bibl. ostaşilor, nr. 1) (I 45121)

Nu exista imagini
  1396) Cântecul lui Adam, când l-au scos din Rai
 • Opera
 • Imagini
Cântecul lui Adam, când l-au scos din Rai
12957. • Cântecul lui Adam, când l’au scos din Raiu. Şi alte versuri frumóse păstrate din betrâni şi acum pentru întâiaşi-dată date în tipar. Manuscrisul original se află la Academia Română în Bucuresci, dăruit de Editorul. Proprietatea Editorului. Braşov, Libr. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1900. (15 x 11,5). 48 p. 12 cor. (I 410815)
12958. • *Canturi de Irodi, la nascerea domnului, impreunate cu câte-va dintre cele mai frumose versuri naţionali, istorice şi eroice. Brasiovu, Edit. Frank & Dressnandt, [1874]. în 16°. 40 p. 20 cr. (A-P, 9(1874), nr. 90, dec. 8/20, p. 3 : Varietăţi; Hinţescu, cop. 4)
12959. • *Cântece de irodi, la nascerea Domnului Isus Christos, împreună cu câte-va cântece naţionale. Ed. II, Braşov, Frank şi Dressnand, 1876. 16°. 40 p. 60 bani. (BR, 1(1879), nr. 6, iun., p. 61 ; Popescu. Siese ani..., p. 29)
12960. • *Cânturi la Nascerea D. N. I. Chr. şi alte stihuri morale. Braşov, 1857. (Iarcu, p. 153)

Nu exista imagini
  1397) Cîrciuma roşie
 • Opera
 • Imagini
Cîrciuma roşie
12961. • Cârciuma roşie. 30 de ani de crime. [Roman în 74 fasc.]. [Bucureşti, Edit. Societăţei Anonime pe acţiuni, Adevărul. 1908]. (30 x 21). 292 p. 5 bani fascicula. Fasc. 1 gratis. (III 11611)
Descriere după titlul de la începutul textului. Edit. la finalul fiecărei fascicule. Începînd cu fasc. 2, adaugă la titlu: "Prin otravă, prin ştreang, prin foc". Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  1398) Cîrdăşia Burdia-Ionescu
 • Opera
 • Imagini
Cîrdăşia Burdia-Ionescu
12962. • Cârdăşia Burdia-Ionescu. Patru articoli, din Drapelul. Lugos (Tip. Adolf Auspitz), [1909]. (20,5 x 16,5). 8 p. (I 37758)
Se referă la alegerea episcopului diecezei Caransebeş şi la alegerile sinodale din aceeaşi dieceză.

Nu exista imagini
  1399) Câteva cuvinte despre folosul limbii romănesci
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte despre folosul limbii romănesci
• Câteva cuvinte despre folosul limbei romănesci. Vezi: MORARIU, C. Câteva cuvinte... Cernăuţi 1896.

Nu exista imagini
  1400) Câteva cuvinte despre oportunitatea de a cultiva dudul...
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte despre oportunitatea de a cultiva dudul...
• Câte-va cuvinte despre oportunitatea de a cultiva dudul... Vezi: BORGHETTI, A. Câte-va cuvinte... Bucureşti, 1875.

Nu exista imagini
  1401) Câteva aprecieri economice
 • Opera
 • Imagini
Câteva aprecieri economice
• Câte-va aprecieri economice. Vezi: CRUCEANUL. Câte-va aprecieri economice de... Bucureşti, 1885.

Nu exista imagini
  1402) Câteva Circulare şi Instrucţii date de Consistorul archidiecezei...
 • Opera
 • Imagini
Câteva Circulare şi Instrucţii date de Consistorul archidiecezei...
• Câteva Circulari şi Instrucţii date de Consistorul archidiecezei ort. rom. din Transilvania în anii 1910-1912. Vezi: GHIBU, O. Cîteva Circulari... Sibiiu, 1913.

Nu exista imagini
  1403) Câteva consideraţiuni critice relative la Proiectul de lege asupra învăţământului public
 • Opera
 • Imagini
Câteva consideraţiuni critice relative la Proiectul de lege asupra învăţământului public
• Câteva consideraţiuni critice relative la Proectul de lege asupra invatiamentului publicu. Vezi: VIZANTI, A.

Nu exista imagini
  1404) Câteva cuvinte asupra aşa zisului proiect de îmbunătăţirea soartei clerului amirean
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte asupra aşa zisului proiect de îmbunătăţirea soartei clerului amirean
• Câte-va cuvinte asupra aşa disului proiect de îmbunătăţirea soartei clerului amirean. Vezi: NICOLESCO, C. K. Câteva cuvinte... Bucureşti, 1893

Nu exista imagini
  1405) Câteva cuvinte asupra bisericilor Sf. Nicolae-Domnesc şi Trei-Ierarhi din Iaşi
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte asupra bisericilor Sf. Nicolae-Domnesc şi Trei-Ierarhi din Iaşi
• Câteva cuvinte asupra bisericilor Sf. Nicolae-Domnesc şi Trei-Ierarhi din Iaşi. Vezi: LĂPEDATU, A. ş.a. Câteva cuvinte... Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  1406) Câteva cuvinte asupra Doctrinei D. V. Plasu
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte asupra Doctrinei D. V. Plasu
• Cîteva cuvinte asupra Doctrinei D. V. Plasu. Vezi: CORNE, D. Cîteva Cuvinte Asupra Doctrinei... Iassi, 1860.

Nu exista imagini
  1407) Câteva cuvinte asupra Ştiinţelor Oculte
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte asupra Ştiinţelor Oculte
• Câteva cuvinte asupra Ştiinţelor Oculte. Vezi: NICOLAU, C. Câteva cuvinte asupra Ştiinţelor Oculte. Bârlad, 1911.

Nu exista imagini
  1408) Câteva ore de colegiu
 • Opera
 • Imagini
Câteva ore de colegiu
• Quate-va ore de collegiu. Vezi: ARICESCU, C. D. Quate-va ore... Bucureşti, 1846.

Nu exista imagini
  1409) Câteva reflexiuni asupra situaţiei financiare a României
 • Opera
 • Imagini
Câteva reflexiuni asupra situaţiei financiare a României
• Căte-va reflexiuni assupra situaţiunei financiare a României [de Cosmopolitain], 1877.Vezi: LANG, L.

Nu exista imagini
  1410) Câteva suspine
 • Opera
 • Imagini
Câteva suspine
• Câteva suspine. Vezi: BUTOIAN, E. Câteva suspine. Brăila, 1868.

Nu exista imagini