Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1361) CIURCU, GEORGE I. (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
CIURCU, GEORGE I. (1859-?)
12917. ~ Despre limfadenie. Tesa pentru doctoratu în medicină şi chirurgie. Presentata şi susţinută în luna Iulie 1886 de George I. Ciurcu, fostă internă alu spitaleloru civile. Internă alu Spit. Brâncovenescu, Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1886. (22,5 x 15,5). 79 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 150) (II 252565)

Nu exista imagini
  1362) CIURCU, HARITON N.
 • Opera
 • Imagini
CIURCU, HARITON N.
Traduceri:
OLĂNESCU-ASCANIO, C. D. *Regentage. Trad. de ~. Resicza, 1887.

Nu exista imagini
  1363) CIURCU, IOAN I.
 • Opera
 • Imagini
CIURCU, IOAN I.
12918. ~ Culegere de diferite cântece cuprinzând: hore, doine, sârbe, cântece de petrecere, marşuri, serenade, cântece poporale şi diverse, întocmită de Ioan I. Ciurcu. Brasso-Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1910. (19 x 14). 2 f., 217[-224] p. (I 134544)
Cu portretul editorului.
12919. ~ Versuri alese. Poezii poporale. Poezii de dragoste ş.a. Poezii cătăneşti. Poezii religioase morale. Adunate de Ioan I. Ciurcu. Brassó, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1913. (17 x 11). 168 p. (Astra-S 15352)
Cuprinde şi versuri de: N. Beldiceanu, P. Dordea, Al. Tuducescu, S. Onea, L. V. Mureşan, N. Borza, Petru Barbu, I. Dologa, I. Poruţ, Gr. Sima al lui Ion, Cueşdeanul, Maria Suciu, V. B. Muntenescu, G. S. Stancaţian, P. Petrilcanu, Marioara Cornea, Pompiliu Predovan, St. Tuţescu, C. Z. Buzdugan, M. Ilie Ighel, Smara, V. Grigorescu Elvir, George Russe, Alin, De la Penteleu, Ilie Demetrescu, Al. Filoreanu, Gheorghe din Moldova, St. C., A. Pann, Din Moldova, N. Velia, Z., G. B., Fodor András, V. Alecsandri, G. Sion, G. Popp, Imit. A. M. B., I.I. Many, Petöfi (după), Endymion, I. G. Bibicescu, G. Coşbuc.

Nu exista imagini
  1364) CIURCU, NICOLAE I.
 • Opera
 • Imagini
CIURCU, NICOLAE I.
Prefeţe, edit. de texte:
• Genoveva sau învingerea nevinovăţiei. Ed. noue. Ed. şi pref. de ~. Braşov, 1890.

Nu exista imagini
  1365) CIURDARIU, ELEONORA
 • Opera
 • Imagini
CIURDARIU, ELEONORA
12920. ~ *A lápok antropogeografiája különös tekintettelaz Ecsedi-lápra. Budapest (Fritz A.), 1914. 22 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, 150)

Nu exista imagini
  1366) CIURE, I. A. (1840-1891)
 • Opera
 • Imagini
CIURE, I. A. (1840-1891)
12921. ~ De l’érysipèle du pharynx ou angine pharyngée érysipélateuse. Thèse pour le doctorat en médecine, Présentée et soutenue le 5 août 1864, Par Jean-Alexandre Ciure né à Jassy (Roumanie), docteur en médecine, ancien Élève en Médecine et en Chirurgie des Hôpitaux de Paris. Paris (A. Parent, Impr. de la Faculté de Médecine (successeur de M. Rignoux)), 1864. (24,5 x 21). 68 p. (Faculté de Médecine de Paris) (II 379031)
12922. ~ Programul cursului de medicină legală pe 1871-72. Iaşi, 1871. 8°. 13 p. (Crăinicianu, p. 43)
Vezi de asemenea:
• Protestul corpului profesoralu a Universităţii din Iassi... Iassi, 1877.

Nu exista imagini
  1367) CIUREA, ALEXANDRU (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUREA, ALEXANDRU (1881-?)
12923. ~ Natura şi Caracterele Pedepsei. Tesă pentru licenţă de Alexandru Ciurea. T.-Măgurele (Tip. Modernă Dimitrache & Stoicescu), 1904. (23,5 x 16). 59, IV p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3806)

Nu exista imagini
  1368) CIUREA, ALEXANDRU GR. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUREA, ALEXANDRU GR. (1873-?)
12924. ~ Despre forma testamentelor în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Alexandru Gr. Ciurea. Susţinută în diua de... 1898. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1898. (23 x 16). 82 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412669)

Nu exista imagini
  1369) CIUREA, C. N.
 • Opera
 • Imagini
CIUREA, C. N.
12925. ~ Despre quasi-contracte în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă Susţinută de C. N. Ciurea. Iaşi (Tip.-edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu, 1899. (23 x 15). 47 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 412671)

Nu exista imagini
  1370) CIUREA, EUGEN
 • Opera
 • Imagini
CIUREA, EUGEN
12926. ~ Tyfosul Canin. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Eugen Ciurea. Bucureşti (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1902.(23,5 x 16). 45 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 138) (II 412670)

Nu exista imagini
  1371) CIUREA, IOAN (1878-1944)
 • Opera
 • Imagini
CIUREA, IOAN (1878-1944)
12927. ~ Deux cas d’hématurie chez le boeuf produite par des papillomes muqueux de la vessie urinairc Papilloma polyposum myxomatodes, avec deux planches, par Ioan Ciurea, Médecin vétérinaire de la ville Piatra-N. S.l., [1910]. (24,5 x 17). 4 p. (II 37379)
Descriere după titlul de la începutul textului Datat după anul depzitului legal în BAR.
12928. ~ Larvele de diphyllobolhrium latum (L) la peştii din bălţile Dunărei, de Ioan Ciurea, Medic Veterinar al oraşului Piatra-N. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. şi C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu) 1913. (23 x 15,5). 7 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXV, Mem. secţ. ştiinţifice, nr. 16, p. 125-131) (II 33070)
Descriere după copertă.
12929. ~ Lymphosarcom primititf du thymus avec métastase dans les organes géniaux chez la vache, avec deux planches et trois figures, par Ioan Ciurea, Médecin vétérinaire de la ville Piatra N. S.l., [1909]. (24 x 16,5). 8 p. cu il., 1 f. pl. (II 15915)
12930. ~ Recherches sur la source d’infection de l’homme et des animaux par les distomes de la famille des Opisthorchiidés, par Jean Ciurea, médecin vétérinaire à Piatra N. Bucureşti (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (24 x 17). P. 201-205. (Academia Română) (Bulletin de la section Scientifique de l’Académie Roumaine. II-éme année 1914, nr. 7) (II 41944)
Descriere după copertă.
12931. ~ Sarcome globocellulaire généralisé chez un gallinacé (avec 2 planches), par Ioan Ciurea, Médecin vétérinaire de la ville de Piatra-N. S.l., [1909]. (24,5 x 16,5). 4 p. cu il. (II 37380)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1372) CIUREA, NICOLAE GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
CIUREA, NICOLAE GHEORGHE
12932. ~ Etude critique sur l’infanticide. Dissertation. Présentée à la Faculté de Droit de l’Académie de Genève. Par Nicolas Gges Ciurea. Pour obtenir le grade de licencié en droit. Genève (Impr. Carey Frères), 1870. (23 x 15,5). 61[-63] p. (II 412672)

Nu exista imagini
  1373) CIUREA, T.
 • Opera
 • Imagini
CIUREA, T.
12933. ~ Gospodăria (Fascicola I). Bucureşti, 1906. 59 p. (Exemplar existent la Biblioteca Judeţeană T. Severin)

Nu exista imagini
  1374) CIURILEANU, D. I.
 • Opera
 • Imagini
CIURILEANU, D. I.
12934. ~ Metoda automată de calculul suprafeţelor prin coordonate - Aplicaţiunile maşinei de calcul în topografie, [de] D. I. Ciurileanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sor), 1915. (23 x 15,5). 8 p. (II 44611)
Descriere după copertă.
12935. ~ Metodă nouă de triangulaţie bazată pe aplicaţiunea maşinei de calcul în topografie, [de] D. I. Ciurileanu, Inginer silvic şi hotarnic al Ministerului de Domenii. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sor), 1915. (23 x 16,5). 42 p. (II 44602)
12936. ~ Parcelarea prin calcul. Metode proprii, stabilite în vederea utilizării la maximum a maşinei de calcul, [de] D. I. Ciurileanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg), 1916. (24,5 x 16,5). 48 p. (II 47947)

Nu exista imagini
  1375) CIURILEANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CIURILEANU, IOAN
12937. ~ Fragmente istorice din anii 1848-1849, de Ioan Ciurileanu, fost tribun. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1887. (17,5 x 10). 87 p. (I 60385)
12938. ~ Stărpirea filoxerii şi a insectelor veninoase precum şi desinfectarea odăilor în timp de holeră, de Ioan Ciurileanu. [Bucureşti, 1887]. (15,5 x 10). 16 p. (Tesaurul omenirei) (I 466214)

Nu exista imagini
  1376) CIVICA, P.
 • Opera
 • Imagini
CIVICA, P.
12939. ~ Despre raportul succesoral în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de P. Civica. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), 1894. (24,5 x 16,5). 40 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413372)

Nu exista imagini
  1377) CIVIS
 • Opera
 • Imagini
CIVIS
Vezi:
• Caveant cónsules. Bucureşti, 1878.

Nu exista imagini
  1378) CIVRIEUX, comandant
 • Opera
 • Imagini
CIVRIEUX, comandant
12940. ~ Intervenţia României şi Campania din Muntenia, de Comandantul Civrieux. Răsboiul României-1916, de Colonelul K. Egli din armată elveţiană. în româneşte de V. Popescu-Râmniceanu şi I. Tohăneanu. Iaşi, Edit. Bibliotecei istorice, 1918. (26 x 18). IV ,47p. (II 49480)

Nu exista imagini
  1379) Câmpiile Mortuare ale Siberiei
 • Opera
 • Imagini
Câmpiile Mortuare ale Siberiei
12941. • Câmpiile Mortuare ale Siberiei. [Bucureşti], (Tip. G. Ionescu), [1912]. (23 x 15,5). 2076 p. (140 fascicole). 10 bani fascicola. Fascicola 1-a gratis. (II 31005)
Tipografia, la finalul unora dintre fascicole.

Nu exista imagini
  1380) Cîmpulungul cu împrejurimi
 • Opera
 • Imagini
Cîmpulungul cu împrejurimi
• Câmpulungul cu împrejurimi. Vezi: DIMITRIU, G. Câmpulungul... Câmpulung, 1907.

Nu exista imagini
  1381) Cîmpuri pentru tragerea redusă de luptă
 • Opera
 • Imagini
Cîmpuri pentru tragerea redusă de luptă
12942. ~ Câmpuri pentru tragerea redusă de luptă. Bucureşti (Stab. grafic Albert Baer), 1908. (15,5 x 10,5). 14 p., 3 pl. (I 10385)

Nu exista imagini
  1382) Cântăreţii noştri
 • Opera
 • Imagini
Cântăreţii noştri
• Cântăreţii noştri de Ioţa lu Toboc, 1907. Vezi: BRANISCE, V.

Nu exista imagini
  1383) Cântări...
 • Opera
 • Imagini
Cântări...
• Cântări... de Alin, [1903]. Vezi: BURLĂNESCU-ALIN, N.

Nu exista imagini
  1384) Cântece ale poporului
 • Opera
 • Imagini
Cântece ale poporului
• Cântece ale poporului. Vezi: [DUMITRESCU RENY, N. I.] Cântece ale poporului. Cărticica I-III, Vălenii de Munte, 1908. (Bibl. pop. a Neamului Românesc).

Nu exista imagini
  1385) Cântece şi versuri alese din cei mai buni scriitori români
 • Opera
 • Imagini
Cântece şi versuri alese din cei mai buni scriitori români
• Cîntece şi versuri alese din cei mai buni scriitori români. Vezi: MADAN, GH. Cîntece... Bucureşi, 1911

Nu exista imagini
  1386) Cântecul Mobilizării din vara anului 1913
 • Opera
 • Imagini
Cântecul Mobilizării din vara anului 1913
• Cântecul Mobilizărei din vara anului 1913. Vezi: DELEANU, I. Cântecul mobilizărei din vara anului 1913 şi alte cîntece. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1387) Cântare de laudă sionicească
 • Opera
 • Imagini
Cântare de laudă sionicească
12943. ~ Cântare de laudă sionicească. Typărită acum întâia oară în zilele prea Inălţatulu D[o]mnului nostru Carol, I-iu. Cu Binecuvântarea Inaltpreasf[i]nţ: Arhiepiscop şi Mitrop: al Moldovei şi Sucevii Chiriu Chir Calinic Miclescu. Prin zelul prea Cuvi: sale Chir Timotheiu Arhim: şi Stareţ, Sfi: M. Neamţ şi Secul. Cu toată osârdiia şi cheltuiala Sf[i]nţ: Schim[ona]h: Evpraxiia Vârnav Liteanu. Tălmăcită acum întăia oară din limba Elinească, în cea Românească, Ieroshimo[na]h: Neofig[!] Iliadi. În Typ. Sfi: Mo: Neamţul. Anul, 1871. De Ieromo[na]h: Cleopa Typograful. (17 x 12,5). 4, 135 f., 35 f.pl. (I 274186)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1388) Cântarea înalţă sufletul
 • Opera
 • Imagini
Cântarea înalţă sufletul
12944. • Cântarea înalţă sufletul! Un mic dar din partea Libr. H. Zeidner, Brasso (Braşov Fondată 1867. Braşov, Edit. H. Zeidner ([Tip.] Br. Schneider & Feminger), [1906]. (17 x 11). 24 p. (I 156227)
Descriere după copertă. Conţine o prezentare a operei şi a vieţii compozitorului George Dima, redactată în l. română şi germană şi un catalog al compoziţiilor sale. Tip., la p. 24. Anul, la p. 6.
12945.• Cântările Evangheliei. O colecţiune de cântări spirituale de laudă şi de psalmi aleşi. Pentru corurile creştine, precum şi pentru adunările tânârimei şi acelor de evanghelisaţie. [Traducere din limba maghiară de Mihai Brumar şi Vasiliu Berbecar]. Budapesta, Edată de Tipografia Baptiştilor din Ungaria, 1913. (22,5 x 14,5). XVI, 480 p. (BSS II 6731)
Lipsă coperta. Traducătorii, la p. IV.

Nu exista imagini
  1389) Cântările Sionului
 • Opera
 • Imagini
Cântările Sionului
12946. • Cântările Sionului. Colecţiuni de cântări spirituale pentru adunările creştineşti. Budapesta (Tipografia Baptiştilor din Ungaria), 1912. 323 p. (BCU-ClN 161718)Nu exista imagini
  1390) Cântec scupcinar
 • Opera
 • Imagini
Cântec scupcinar
12947. • Cântec scupcinar. Se cântă pe aria populară din Prahova Frunză verde ce nu este. Eu sunt doctor de neveste etc. [Bucureşti, 1904]. (18,5 x 10). 17 f. (I 2652)
12948. • *[Cântece]. [Bucureşti, 1907]. (16,5 x 12,5). 32 p. (A 5177)
Pe prima p.: "Dodă dodă (Fetele din dealul Spirei)" şi "Sărba fetelor din Popa Nan". Pe ultima p.: "Tabla de materii" (65 de cîntece). Broşura face parte din seria broşurilor: "Cîntece de dor, cîntece de amor, etc". În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  1391) Carte cu Cântece de Stea
 • Opera
 • Imagini
Carte cu Cântece de Stea
12949 • Carte cu Cântece de Stea. Vicleimi, Colinde şi Irozi ce se cântă în ziua Naşterei Domnului şi de Anul Nou. Cu 6 ilustraţiuni. Bucureşti (Tip. Concurenţa), [1909]. (16,5 x 12). 64 p. cu il. 50 bani (I 16766)
Pe copertă, titlul: "Cântece de Stea, Vicleim, Colinde şi Erozi". Cu mici diferenţe, acelaşi text cu următoarea.
12950. • Cântece de Stea. Vicleimi, Colinde şi Irozi ce se cântă în ziua Naşterei Domnului şi de Anul Nou cu mai multe ilustraţiuni. [Bucureşti], De vânzare la antiquaria Labori La Pinat, [1909]. (16 x 11.5). 64 p. (I 14805)
Pe copertă, titlul: "Cântece de Stea, Vicleim, Colinde şi Pluguşor, etc".

Nu exista imagini
  1392) Cântece Noi de Dor
 • Opera
 • Imagini
Cântece Noi de Dor
12951. • Cântece Noi de Dor. [Bucureşti] (Tip. Concurenţa), [190?] (16 x 12,5). 31 p. (I 147364)
Cuprinde 31 cîntece.

Nu exista imagini
  1393) Cântece patriotice
 • Opera
 • Imagini
Cântece patriotice
12952. • Cântece patriotice. Roman (Tip. şi Libr. Beram), 1915. (16,5 x 10,5). 20 p. (I 42760)
Fără menţiunea autorilor.

Nu exista imagini
  1394) Cântece poporale
 • Opera
 • Imagini
Cântece poporale
12953. • *Cântece poporale din răsboiu, primite din partea vitejilor noştri de pe câmpul de luptă. Vol. I-II. [1916?]. (Grofşoreanu, cop. 4)
12954. • Cântece poporale pentru tinerime. Ed. nouă. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1908. (16 x 12). VIII, 160 p. 50 bani. (I 147332)
12955. • Cântece populare cântate de corul ceremonial al bisericei Madona-Dudu în diua de ... Martie 1894. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1894. (15,5 x 9.5). [8] f. (I 391608)
Fără copertă.

Nu exista imagini
  1395) Cântecele soldatului
 • Opera
 • Imagini
Cântecele soldatului
12956. • Cântecele soldatului. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Nicolae Stroilă), 1915. (12 x 8). 64 p. (Bibl. ostaşilor, nr. 1) (I 45121)

Nu exista imagini
  1396) Cântecul lui Adam, când l-au scos din Rai
 • Opera
 • Imagini
Cântecul lui Adam, când l-au scos din Rai
12957. • Cântecul lui Adam, când l’au scos din Raiu. Şi alte versuri frumóse păstrate din betrâni şi acum pentru întâiaşi-dată date în tipar. Manuscrisul original se află la Academia Română în Bucuresci, dăruit de Editorul. Proprietatea Editorului. Braşov, Libr. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1900. (15 x 11,5). 48 p. 12 cor. (I 410815)
12958. • *Canturi de Irodi, la nascerea domnului, impreunate cu câte-va dintre cele mai frumose versuri naţionali, istorice şi eroice. Brasiovu, Edit. Frank & Dressnandt, [1874]. în 16°. 40 p. 20 cr. (A-P, 9(1874), nr. 90, dec. 8/20, p. 3 : Varietăţi; Hinţescu, cop. 4)
12959. • *Cântece de irodi, la nascerea Domnului Isus Christos, împreună cu câte-va cântece naţionale. Ed. II, Braşov, Frank şi Dressnand, 1876. 16°. 40 p. 60 bani. (BR, 1(1879), nr. 6, iun., p. 61 ; Popescu. Siese ani..., p. 29)
12960. • *Cânturi la Nascerea D. N. I. Chr. şi alte stihuri morale. Braşov, 1857. (Iarcu, p. 153)

Nu exista imagini
  1397) Cîrciuma roşie
 • Opera
 • Imagini
Cîrciuma roşie
12961. • Cârciuma roşie. 30 de ani de crime. [Roman în 74 fasc.]. [Bucureşti, Edit. Societăţei Anonime pe acţiuni, Adevărul. 1908]. (30 x 21). 292 p. 5 bani fascicula. Fasc. 1 gratis. (III 11611)
Descriere după titlul de la începutul textului. Edit. la finalul fiecărei fascicule. Începînd cu fasc. 2, adaugă la titlu: "Prin otravă, prin ştreang, prin foc". Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  1398) Cîrdăşia Burdia-Ionescu
 • Opera
 • Imagini
Cîrdăşia Burdia-Ionescu
12962. • Cârdăşia Burdia-Ionescu. Patru articoli, din Drapelul. Lugos (Tip. Adolf Auspitz), [1909]. (20,5 x 16,5). 8 p. (I 37758)
Se referă la alegerea episcopului diecezei Caransebeş şi la alegerile sinodale din aceeaşi dieceză.

Nu exista imagini
  1399) Câteva cuvinte despre folosul limbii romănesci
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte despre folosul limbii romănesci
• Câteva cuvinte despre folosul limbei romănesci. Vezi: MORARIU, C. Câteva cuvinte... Cernăuţi 1896.

Nu exista imagini
  1400) Câteva cuvinte despre oportunitatea de a cultiva dudul...
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte despre oportunitatea de a cultiva dudul...
• Câte-va cuvinte despre oportunitatea de a cultiva dudul... Vezi: BORGHETTI, A. Câte-va cuvinte... Bucureşti, 1875.

Nu exista imagini