Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1351) CIUNTU, THEODOR N.
 • Opera
 • Imagini
CIUNTU, THEODOR N.
12888. ~ Dicţionarul geografic, statistic şi istoric al judeţului Tecuciu, de Theodor N. Ciuntu. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa Adunării Generale de la 5 Martie 1894, şi sub presidenţia Majestăţei Sale Regelui. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1897. (24 x 16,5). VIII, 293[-295] p. 3 lei. (Societatea Geografică Română. Premiul D-lui Mihail Balş) (II 117371)

Nu exista imagini
  1352) CIUPAGEA, ANA (1865-1908)
 • Opera
 • Imagini
CIUPAGEA, ANA (1865-1908)
Vezi:
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  1353) CIUPAGEA, ERACLIE (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUPAGEA, ERACLIE (1871-?)
În colaborare:
12889. ~ La première année de français, à l’usage des classe secondaires, [par] E. Ciupagea et L. Lévêque. Approuvé par le Ministère de l’Instruction publique et des Cultes (No. 337, 26 Mai 1915). Bucarest (Impr. Universala, I. Ionesco), 1915. (21 x 13,5). 147 p. cu il. 2 Francs. (I 84517)
12890. ~ La deuxième année de français, à l’usage des classes secondaires, [par] E. Ciupagea et L. Lévêque [...]. Bucarest (Impr. Universala, I. Ionesco), 1915. (20 x 15,5). 174 p. cu il., III p., 1 h. 2,50 fr. (I 45320)

Nu exista imagini
  1354) CIUPAGEA, IOAN G. (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUPAGEA, IOAN G. (1848-?)
12891. ~ *Noţiuni asupra instrucţiunei serviciului în campanie, [de] I. G. Ciupagea. Elaborat după ediţia oficială şi alţi autori. Galaţi (Tip. Nebunelii 1883. (19 x 12). 71 p. 1 f. (BR, 4-6(1882-1884), p. 7).
12892. ~ Resboiu, pace şi problema desarmarei. Studiu istoric, filosofic, politic şi militar în doue părţi lucrat dupe mai toţi autorii celebri în această materie, [de] I. G. Ciupagia. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1899. (21 x 13,5). 2 f., III p., p. 3-102. 2 lei. (II 1975).
Pe v. p. de titlu: "A 10-a conferinţă ţinută la Clubul Militar şi Gimnasiul Văcărescu din Târgovişte".

Nu exista imagini
  1355) CIUPE, VASILE
 • Opera
 • Imagini
CIUPE, VASILE
Vezi:
• Cererile Românilor din Monarhia austriacă. Viena, 1849.

Nu exista imagini
  1356) CIUPERCESCU, POMPEI G. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUPERCESCU, POMPEI G. (1875-?)
12893. ~ Analisa urinei. Calitativă şi Cantitativă, de P[ompei] G. Ciupercescu, Licenţiat în Farmacie. Calafat (Libr. şi Tip. Petre Gheorgulescu), 1900. (20 x 13). 54 p. 1,50 lei. (I 411681)
12894. ~ Tabele pentru Analisa Chimică Minerală, de P. Ciuperciescu (farmacist, Brăila). [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1902 [pe copertă: 1903]. (23,5 x 16). 15 p. (II 1513).

Nu exista imagini
  1357) CIUPERCOVICI, MIRON
 • Opera
 • Imagini
CIUPERCOVICI, MIRON
În colaborare:
12895. ~ Unerledigte Bittschrift des Miron Czuperkowitz und des Andreas Pralle, Deputirte der Freisassen-Gemeinden Kimpolung, Sadowa, Fundul-Moldovei, Czokanestie, Iakobeny, Dorna-Watra, Kandreny, Scharu-Dorna, Wale-Putna und Posoritta în der Bukowina, an Se. Kaiserl. königl. Majestät übergeben im Iuli 1844, und seitdem zum Ostern vergeblich wieder în Anregung gebracht. Wien (Gedruckt bei Carl Ueberreuter), im Iuli 1848. (20,5 x 14). 1 f., 48 p. (BCU-Iaşi II B 17170) Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1358) CIURA, ALEXANDRU (1876-1936)
 • Opera
 • Imagini
CIURA, ALEXANDRU (1876-1936)
(Al.)
12896. ~ Amintiri, [pe copertă, şi: Schiţe şi nuvele], [de] Alexandru Ciura. Orăştie, Edit. Librăriei Naţionale, S. Bornemisa (Tip. Nouă, I. Moţa), 1912. (20,5 x 14). VII, 264 p. 1,60 cor. (Biblioteca scriitorilor dela noi. Apare sub asupiciile Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român. îngrijită de Oct. C. Tăslăuanu) (I 30044)
Cu o biografie a autorului de O.C.T. [=Oct. C. Tăslăuanu] şi un portret. Pe v. p. de titlu; anul 1911.
12897. ~ *Colinde adunate de elevii déla şcoalele medii din Blaj, sub conducerea prof. Al. Ciura. Orăştie (Tipografia Nouă), [1908]. Broşura se vinde în favorul mesei studenţilor din Blaj. (Luc, 8(1909), nr. 2, p. 43: Dări de seamă ; Cara-costea-Bîrlea, p. 309)
12898. ~ Colonelul Anchidim Sioldea (1858-1915). Cuvânt funebru, rostit în biserica Catedrală din Blaj, la 23 Iunie 1915, de Alexandru Ciura. Blaj (Tip. Semin. teologic greco-catolic), 1915. (28 x 16,5). 11[-13] p. cu portr. (BCU-ClN 162701)
12899. ~ Educaţia vechilor Elini, [de] Alexandru Ciura. Blaj (Tip. Seminarului Arhidiecezan), 1906. (21,5 x 13). 40 p. 50 fileri. (Reproducere din Anuarul Institutelor de învăţămînt din Blaj, 1905-6) (II 65665)
12900. ~ Eminescu şi Coşbuc, note comparative, de Alexandru Ciura. Blaş (Tip. Seminarului Archidiecesan), 1903. (20 x 13). 2 f., II, 108 p. 1 coroană. (I 410212)
12901. ~ Foiletoane (1907-1910), [de] Alexandru Ciura. Beiuş, Tiparul şi Edit. Tip. Doina, 1912. (21,5 x 15,5). 161[-163] p. 1,60 cor. în România 1,80 lei. (II 164175)
12902. ~ Fraţii. Povestiri din răsboiu. De Al. Ciura. A.rad, Edit. Librăriei Diecezane (Tiparul Tip. diecezane), 1916. (16 x 11). 78 p. 40 fil. (Biblioteca Semănătorul, nr. 1) (I 149423)
12903. ~ Icoane, [de] Alexandru Ciura. Budapesta, Inst. Tipografic şi de Editură Luceafărul, 1906. (20 x 13,5). 108 p. 1 cor. 20 fl. Pentru România, 1,60 lei. (I 5036)
12904. ~ Răsboiu. Schiţe, [de] Al. Ciura. Blaj (Tip. Semin. teologic greco-catolic), 1915. (19 x 12). 106[-109] p. (BCU-ClN 149010)
12905. ~ *Prietenii. Povestire pentru popor, de A. Ciura. Lugos, Librăria diecezană, [1917]. 30 fileri. (Biblioteca Creştină, nr. 1) (Drap, 17(1917), nr. 126, nov. 18/dec. 1, p. 4: Dar de de Crăciun)
12906. ~ Proprietatea din punctul de vedere al dreptului civil şi constituţional. Tesă pentru licenţă susţinută la... de Alexandru Ciura. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1898. (23,5 x l6). 74 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412668)
12907. ~ Scrisoare în cealaltă lume, [de] Al. Ciura. Schiţe din războiu. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. 80 p. (Exemplar existent la Biblioteca Episcopiei Buzăului)
12908. ~ Idem. Arad, Edit. Librăriei Diecezane (Tiparul Tip. diecezane), 1917. (14 x 10,5). 80 p. 40 fil. (Biblioteca Semănătorul, nr. 26) (BCU-ClN S 6207)
12909. ~ Vestitorii credinţii, scrisori de ale misionarilor din toate colţurile lumii. [Adunate şi traduse de Al. [=Alexandru Ciura)]. Vol. I. Blaj (Tip. Seminarului teol. gr.-cat), 1911. (16 x 11). 70 p. 24 fil. (Biblioteca din Blaj, nr. 1) (I 460378)
În prefaţa semnată "Al.", se menţionează: "Am adunat într’un mănunchiu câteva din interesantele scrisori ale misionarilor reslăţiţi peste întreg rotogolul pămîntului... Scrisorile sînt traduse în cea mai mare parte din revista... A Kath. hitterjesztés lapjai cu autorizarea redacţiei". Autorul identificat după: CultC, 1(1911), nr. 16, p. 592: Cărţi şi reviste.
12910. ~ Visuri trecute, [de] Alexandru Ciura. Schiţe şi nuvele. Blaş (Balázsfalva) (Tip. Seminarului Archidiecesan), 1903. (20 x 12). 121 p. 1 coróna. (II 2253)
În colaborare:
12911. ~ Copiii în răsboiu. Schiţe din zilele de acum. De Al. Ciura, A. Melin şi Toma Cocişiu. Blaj-Balázsfalva (Tip. Seminarului Teologic Gr.-Cat.), 1918. (15 x 11). 40 p. (Cărţile răsboiului. întocmite de A. Melin) (I 68747)
Cuprinde: "Dela cei rămaşi acasă" şi "Moş Crăciun" de A. Melin; "Fecioraşul moşului" şi "Acasă" de Toma Cocişiu; "Nicuşor" de Al.-Ciura.
Vezi şi:
RAŢIU, I. şi ~. Poetică şi Legendar poetic. Balázsfalva, 1911.
Traduceri :
LAZAR, ŞTEFAN, Floarea Betuliei. Trad. de ~. Orăştie 1913.
Vezi de asemenea:
• Întru amintirea profesorului Aurel P. Bota. Blaj, 1905.
• În amintirea prof. dr. Ioan Raliu 1869-1917. Blaj, [1917].
• Rumänische Erzählungen ... Bukarest, 1907.

Nu exista imagini
  1359) CIURA, LEONTINA
 • Opera
 • Imagini
CIURA, LEONTINA
Ì2912. ~ Făt-Frumos din aer. De Leontina Ciura. Blaj (Tip. Seminarului gr. cat.), 1913. (18,5 x 11). 20 p. (I 252854)
Povestire despre Aurel Vlaicu.

Nu exista imagini
  1360) CIURCU, AL. (1854-1922[1924?])
 • Opera
 • Imagini
CIURCU, AL. (1854-1922[1924?])
12913. ~ Absenteismul. Conferinţă ţinută la soc. centrală agricolă, de Al. Ciurcu. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1905. (16 x 10). 48 p. (Societatea agronomică) (I 2696)
129914. ~ Arendăşia, de Al. Ciurcu. Bucureşti, Edit. România Agricolă (Tip. Universala I. Ionescu), 1912. (19,5 x 12,5). 32 p. 1 leu. (Biblioteca României Agricole) (I 28403)
12915. ~ Congresul viticol din 1913, de Al. Ciurcu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1914. (24 x 19,5). 105 p., 1 pl. (II 38963)
12916. ~ Lipsă de nutreţ (Cîte-va articole apărute în Timpul), de Al. Ciurcu. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic, Ispasescu & Bratanescu), 1899. (17,5 x 12,5). 108 p. (I 105808)

Nu exista imagini