Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1351) CIUNTU, THEODOR N.
 • Opera
 • Imagini
CIUNTU, THEODOR N.
12888. ~ Dicţionarul geografic, statistic şi istoric al judeţului Tecuciu, de Theodor N. Ciuntu. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa Adunării Generale de la 5 Martie 1894, şi sub presidenţia Majestăţei Sale Regelui. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1897. (24 x 16,5). VIII, 293[-295] p. 3 lei. (Societatea Geografică Română. Premiul D-lui Mihail Balş) (II 117371)

Nu exista imagini
  1352) CIUPAGEA, ANA (1865-1908)
 • Opera
 • Imagini
CIUPAGEA, ANA (1865-1908)
Vezi:
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  1353) CIUPAGEA, ERACLIE (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUPAGEA, ERACLIE (1871-?)
În colaborare:
12889. ~ La première année de français, à l’usage des classe secondaires, [par] E. Ciupagea et L. Lévêque. Approuvé par le Ministère de l’Instruction publique et des Cultes (No. 337, 26 Mai 1915). Bucarest (Impr. Universala, I. Ionesco), 1915. (21 x 13,5). 147 p. cu il. 2 Francs. (I 84517)
12890. ~ La deuxième année de français, à l’usage des classes secondaires, [par] E. Ciupagea et L. Lévêque [...]. Bucarest (Impr. Universala, I. Ionesco), 1915. (20 x 15,5). 174 p. cu il., III p., 1 h. 2,50 fr. (I 45320)

Nu exista imagini
  1354) CIUPAGEA, IOAN G. (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUPAGEA, IOAN G. (1848-?)
12891. ~ *Noţiuni asupra instrucţiunei serviciului în campanie, [de] I. G. Ciupagea. Elaborat după ediţia oficială şi alţi autori. Galaţi (Tip. Nebunelii 1883. (19 x 12). 71 p. 1 f. (BR, 4-6(1882-1884), p. 7).
12892. ~ Resboiu, pace şi problema desarmarei. Studiu istoric, filosofic, politic şi militar în doue părţi lucrat dupe mai toţi autorii celebri în această materie, [de] I. G. Ciupagia. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1899. (21 x 13,5). 2 f., III p., p. 3-102. 2 lei. (II 1975).
Pe v. p. de titlu: "A 10-a conferinţă ţinută la Clubul Militar şi Gimnasiul Văcărescu din Târgovişte".

Nu exista imagini
  1355) CIUPE, VASILE
 • Opera
 • Imagini
CIUPE, VASILE
Vezi:
• Cererile Românilor din Monarhia austriacă. Viena, 1849.

Nu exista imagini
  1356) CIUPERCESCU, POMPEI G. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUPERCESCU, POMPEI G. (1875-?)
12893. ~ Analisa urinei. Calitativă şi Cantitativă, de P[ompei] G. Ciupercescu, Licenţiat în Farmacie. Calafat (Libr. şi Tip. Petre Gheorgulescu), 1900. (20 x 13). 54 p. 1,50 lei. (I 411681)
12894. ~ Tabele pentru Analisa Chimică Minerală, de P. Ciuperciescu (farmacist, Brăila). [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1902 [pe copertă: 1903]. (23,5 x 16). 15 p. (II 1513).

Nu exista imagini
  1357) CIUPERCOVICI, MIRON
 • Opera
 • Imagini
CIUPERCOVICI, MIRON
În colaborare:
12895. ~ Unerledigte Bittschrift des Miron Czuperkowitz und des Andreas Pralle, Deputirte der Freisassen-Gemeinden Kimpolung, Sadowa, Fundul-Moldovei, Czokanestie, Iakobeny, Dorna-Watra, Kandreny, Scharu-Dorna, Wale-Putna und Posoritta în der Bukowina, an Se. Kaiserl. königl. Majestät übergeben im Iuli 1844, und seitdem zum Ostern vergeblich wieder în Anregung gebracht. Wien (Gedruckt bei Carl Ueberreuter), im Iuli 1848. (20,5 x 14). 1 f., 48 p. (BCU-Iaşi II B 17170) Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1358) CIURA, ALEXANDRU (1876-1936)
 • Opera
 • Imagini
CIURA, ALEXANDRU (1876-1936)
(Al.)
12896. ~ Amintiri, [pe copertă, şi: Schiţe şi nuvele], [de] Alexandru Ciura. Orăştie, Edit. Librăriei Naţionale, S. Bornemisa (Tip. Nouă, I. Moţa), 1912. (20,5 x 14). VII, 264 p. 1,60 cor. (Biblioteca scriitorilor dela noi. Apare sub asupiciile Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român. îngrijită de Oct. C. Tăslăuanu) (I 30044)
Cu o biografie a autorului de O.C.T. [=Oct. C. Tăslăuanu] şi un portret. Pe v. p. de titlu; anul 1911.
12897. ~ *Colinde adunate de elevii déla şcoalele medii din Blaj, sub conducerea prof. Al. Ciura. Orăştie (Tipografia Nouă), [1908]. Broşura se vinde în favorul mesei studenţilor din Blaj. (Luc, 8(1909), nr. 2, p. 43: Dări de seamă ; Cara-costea-Bîrlea, p. 309)
12898. ~ Colonelul Anchidim Sioldea (1858-1915). Cuvânt funebru, rostit în biserica Catedrală din Blaj, la 23 Iunie 1915, de Alexandru Ciura. Blaj (Tip. Semin. teologic greco-catolic), 1915. (28 x 16,5). 11[-13] p. cu portr. (BCU-ClN 162701)
12899. ~ Educaţia vechilor Elini, [de] Alexandru Ciura. Blaj (Tip. Seminarului Arhidiecezan), 1906. (21,5 x 13). 40 p. 50 fileri. (Reproducere din Anuarul Institutelor de învăţămînt din Blaj, 1905-6) (II 65665)
12900. ~ Eminescu şi Coşbuc, note comparative, de Alexandru Ciura. Blaş (Tip. Seminarului Archidiecesan), 1903. (20 x 13). 2 f., II, 108 p. 1 coroană. (I 410212)
12901. ~ Foiletoane (1907-1910), [de] Alexandru Ciura. Beiuş, Tiparul şi Edit. Tip. Doina, 1912. (21,5 x 15,5). 161[-163] p. 1,60 cor. în România 1,80 lei. (II 164175)
12902. ~ Fraţii. Povestiri din răsboiu. De Al. Ciura. A.rad, Edit. Librăriei Diecezane (Tiparul Tip. diecezane), 1916. (16 x 11). 78 p. 40 fil. (Biblioteca Semănătorul, nr. 1) (I 149423)
12903. ~ Icoane, [de] Alexandru Ciura. Budapesta, Inst. Tipografic şi de Editură Luceafărul, 1906. (20 x 13,5). 108 p. 1 cor. 20 fl. Pentru România, 1,60 lei. (I 5036)
12904. ~ Răsboiu. Schiţe, [de] Al. Ciura. Blaj (Tip. Semin. teologic greco-catolic), 1915. (19 x 12). 106[-109] p. (BCU-ClN 149010)
12905. ~ *Prietenii. Povestire pentru popor, de A. Ciura. Lugos, Librăria diecezană, [1917]. 30 fileri. (Biblioteca Creştină, nr. 1) (Drap, 17(1917), nr. 126, nov. 18/dec. 1, p. 4: Dar de de Crăciun)
12906. ~ Proprietatea din punctul de vedere al dreptului civil şi constituţional. Tesă pentru licenţă susţinută la... de Alexandru Ciura. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1898. (23,5 x l6). 74 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412668)
12907. ~ Scrisoare în cealaltă lume, [de] Al. Ciura. Schiţe din războiu. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. 80 p. (Exemplar existent la Biblioteca Episcopiei Buzăului)
12908. ~ Idem. Arad, Edit. Librăriei Diecezane (Tiparul Tip. diecezane), 1917. (14 x 10,5). 80 p. 40 fil. (Biblioteca Semănătorul, nr. 26) (BCU-ClN S 6207)
12909. ~ Vestitorii credinţii, scrisori de ale misionarilor din toate colţurile lumii. [Adunate şi traduse de Al. [=Alexandru Ciura)]. Vol. I. Blaj (Tip. Seminarului teol. gr.-cat), 1911. (16 x 11). 70 p. 24 fil. (Biblioteca din Blaj, nr. 1) (I 460378)
În prefaţa semnată "Al.", se menţionează: "Am adunat într’un mănunchiu câteva din interesantele scrisori ale misionarilor reslăţiţi peste întreg rotogolul pămîntului... Scrisorile sînt traduse în cea mai mare parte din revista... A Kath. hitterjesztés lapjai cu autorizarea redacţiei". Autorul identificat după: CultC, 1(1911), nr. 16, p. 592: Cărţi şi reviste.
12910. ~ Visuri trecute, [de] Alexandru Ciura. Schiţe şi nuvele. Blaş (Balázsfalva) (Tip. Seminarului Archidiecesan), 1903. (20 x 12). 121 p. 1 coróna. (II 2253)
În colaborare:
12911. ~ Copiii în răsboiu. Schiţe din zilele de acum. De Al. Ciura, A. Melin şi Toma Cocişiu. Blaj-Balázsfalva (Tip. Seminarului Teologic Gr.-Cat.), 1918. (15 x 11). 40 p. (Cărţile răsboiului. întocmite de A. Melin) (I 68747)
Cuprinde: "Dela cei rămaşi acasă" şi "Moş Crăciun" de A. Melin; "Fecioraşul moşului" şi "Acasă" de Toma Cocişiu; "Nicuşor" de Al.-Ciura.
Vezi şi:
RAŢIU, I. şi ~. Poetică şi Legendar poetic. Balázsfalva, 1911.
Traduceri :
LAZAR, ŞTEFAN, Floarea Betuliei. Trad. de ~. Orăştie 1913.
Vezi de asemenea:
• Întru amintirea profesorului Aurel P. Bota. Blaj, 1905.
• În amintirea prof. dr. Ioan Raliu 1869-1917. Blaj, [1917].
• Rumänische Erzählungen ... Bukarest, 1907.

Nu exista imagini
  1359) CIURA, LEONTINA
 • Opera
 • Imagini
CIURA, LEONTINA
Ì2912. ~ Făt-Frumos din aer. De Leontina Ciura. Blaj (Tip. Seminarului gr. cat.), 1913. (18,5 x 11). 20 p. (I 252854)
Povestire despre Aurel Vlaicu.

Nu exista imagini
  1360) CIURCU, AL. (1854-1922[1924?])
 • Opera
 • Imagini
CIURCU, AL. (1854-1922[1924?])
12913. ~ Absenteismul. Conferinţă ţinută la soc. centrală agricolă, de Al. Ciurcu. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1905. (16 x 10). 48 p. (Societatea agronomică) (I 2696)
129914. ~ Arendăşia, de Al. Ciurcu. Bucureşti, Edit. România Agricolă (Tip. Universala I. Ionescu), 1912. (19,5 x 12,5). 32 p. 1 leu. (Biblioteca României Agricole) (I 28403)
12915. ~ Congresul viticol din 1913, de Al. Ciurcu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1914. (24 x 19,5). 105 p., 1 pl. (II 38963)
12916. ~ Lipsă de nutreţ (Cîte-va articole apărute în Timpul), de Al. Ciurcu. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic, Ispasescu & Bratanescu), 1899. (17,5 x 12,5). 108 p. (I 105808)

Nu exista imagini
  1361) CIURCU, GEORGE I. (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
CIURCU, GEORGE I. (1859-?)
12917. ~ Despre limfadenie. Tesa pentru doctoratu în medicină şi chirurgie. Presentata şi susţinută în luna Iulie 1886 de George I. Ciurcu, fostă internă alu spitaleloru civile. Internă alu Spit. Brâncovenescu, Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1886. (22,5 x 15,5). 79 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 150) (II 252565)

Nu exista imagini
  1362) CIURCU, HARITON N.
 • Opera
 • Imagini
CIURCU, HARITON N.
Traduceri:
OLĂNESCU-ASCANIO, C. D. *Regentage. Trad. de ~. Resicza, 1887.

Nu exista imagini
  1363) CIURCU, IOAN I.
 • Opera
 • Imagini
CIURCU, IOAN I.
12918. ~ Culegere de diferite cântece cuprinzând: hore, doine, sârbe, cântece de petrecere, marşuri, serenade, cântece poporale şi diverse, întocmită de Ioan I. Ciurcu. Brasso-Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1910. (19 x 14). 2 f., 217[-224] p. (I 134544)
Cu portretul editorului.
12919. ~ Versuri alese. Poezii poporale. Poezii de dragoste ş.a. Poezii cătăneşti. Poezii religioase morale. Adunate de Ioan I. Ciurcu. Brassó, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1913. (17 x 11). 168 p. (Astra-S 15352)
Cuprinde şi versuri de: N. Beldiceanu, P. Dordea, Al. Tuducescu, S. Onea, L. V. Mureşan, N. Borza, Petru Barbu, I. Dologa, I. Poruţ, Gr. Sima al lui Ion, Cueşdeanul, Maria Suciu, V. B. Muntenescu, G. S. Stancaţian, P. Petrilcanu, Marioara Cornea, Pompiliu Predovan, St. Tuţescu, C. Z. Buzdugan, M. Ilie Ighel, Smara, V. Grigorescu Elvir, George Russe, Alin, De la Penteleu, Ilie Demetrescu, Al. Filoreanu, Gheorghe din Moldova, St. C., A. Pann, Din Moldova, N. Velia, Z., G. B., Fodor András, V. Alecsandri, G. Sion, G. Popp, Imit. A. M. B., I.I. Many, Petöfi (după), Endymion, I. G. Bibicescu, G. Coşbuc.

Nu exista imagini
  1364) CIURCU, NICOLAE I.
 • Opera
 • Imagini
CIURCU, NICOLAE I.
Prefeţe, edit. de texte:
• Genoveva sau învingerea nevinovăţiei. Ed. noue. Ed. şi pref. de ~. Braşov, 1890.

Nu exista imagini
  1365) CIURDARIU, ELEONORA
 • Opera
 • Imagini
CIURDARIU, ELEONORA
12920. ~ *A lápok antropogeografiája különös tekintettelaz Ecsedi-lápra. Budapest (Fritz A.), 1914. 22 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, 150)

Nu exista imagini
  1366) CIURE, I. A. (1840-1891)
 • Opera
 • Imagini
CIURE, I. A. (1840-1891)
12921. ~ De l’érysipèle du pharynx ou angine pharyngée érysipélateuse. Thèse pour le doctorat en médecine, Présentée et soutenue le 5 août 1864, Par Jean-Alexandre Ciure né à Jassy (Roumanie), docteur en médecine, ancien Élève en Médecine et en Chirurgie des Hôpitaux de Paris. Paris (A. Parent, Impr. de la Faculté de Médecine (successeur de M. Rignoux)), 1864. (24,5 x 21). 68 p. (Faculté de Médecine de Paris) (II 379031)
12922. ~ Programul cursului de medicină legală pe 1871-72. Iaşi, 1871. 8°. 13 p. (Crăinicianu, p. 43)
Vezi de asemenea:
• Protestul corpului profesoralu a Universităţii din Iassi... Iassi, 1877.

Nu exista imagini
  1367) CIUREA, ALEXANDRU (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUREA, ALEXANDRU (1881-?)
12923. ~ Natura şi Caracterele Pedepsei. Tesă pentru licenţă de Alexandru Ciurea. T.-Măgurele (Tip. Modernă Dimitrache & Stoicescu), 1904. (23,5 x 16). 59, IV p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3806)

Nu exista imagini
  1368) CIUREA, ALEXANDRU GR. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUREA, ALEXANDRU GR. (1873-?)
12924. ~ Despre forma testamentelor în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Alexandru Gr. Ciurea. Susţinută în diua de... 1898. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1898. (23 x 16). 82 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412669)

Nu exista imagini
  1369) CIUREA, C. N.
 • Opera
 • Imagini
CIUREA, C. N.
12925. ~ Despre quasi-contracte în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă Susţinută de C. N. Ciurea. Iaşi (Tip.-edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu, 1899. (23 x 15). 47 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 412671)

Nu exista imagini
  1370) CIUREA, EUGEN
 • Opera
 • Imagini
CIUREA, EUGEN
12926. ~ Tyfosul Canin. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Eugen Ciurea. Bucureşti (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1902.(23,5 x 16). 45 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 138) (II 412670)

Nu exista imagini
  1371) CIUREA, IOAN (1878-1944)
 • Opera
 • Imagini
CIUREA, IOAN (1878-1944)
12927. ~ Deux cas d’hématurie chez le boeuf produite par des papillomes muqueux de la vessie urinairc Papilloma polyposum myxomatodes, avec deux planches, par Ioan Ciurea, Médecin vétérinaire de la ville Piatra-N. S.l., [1910]. (24,5 x 17). 4 p. (II 37379)
Descriere după titlul de la începutul textului Datat după anul depzitului legal în BAR.
12928. ~ Larvele de diphyllobolhrium latum (L) la peştii din bălţile Dunărei, de Ioan Ciurea, Medic Veterinar al oraşului Piatra-N. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. şi C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu) 1913. (23 x 15,5). 7 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXV, Mem. secţ. ştiinţifice, nr. 16, p. 125-131) (II 33070)
Descriere după copertă.
12929. ~ Lymphosarcom primititf du thymus avec métastase dans les organes géniaux chez la vache, avec deux planches et trois figures, par Ioan Ciurea, Médecin vétérinaire de la ville Piatra N. S.l., [1909]. (24 x 16,5). 8 p. cu il., 1 f. pl. (II 15915)
12930. ~ Recherches sur la source d’infection de l’homme et des animaux par les distomes de la famille des Opisthorchiidés, par Jean Ciurea, médecin vétérinaire à Piatra N. Bucureşti (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (24 x 17). P. 201-205. (Academia Română) (Bulletin de la section Scientifique de l’Académie Roumaine. II-éme année 1914, nr. 7) (II 41944)
Descriere după copertă.
12931. ~ Sarcome globocellulaire généralisé chez un gallinacé (avec 2 planches), par Ioan Ciurea, Médecin vétérinaire de la ville de Piatra-N. S.l., [1909]. (24,5 x 16,5). 4 p. cu il. (II 37380)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1372) CIUREA, NICOLAE GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
CIUREA, NICOLAE GHEORGHE
12932. ~ Etude critique sur l’infanticide. Dissertation. Présentée à la Faculté de Droit de l’Académie de Genève. Par Nicolas Gges Ciurea. Pour obtenir le grade de licencié en droit. Genève (Impr. Carey Frères), 1870. (23 x 15,5). 61[-63] p. (II 412672)

Nu exista imagini
  1373) CIUREA, T.
 • Opera
 • Imagini
CIUREA, T.
12933. ~ Gospodăria (Fascicola I). Bucureşti, 1906. 59 p. (Exemplar existent la Biblioteca Judeţeană T. Severin)

Nu exista imagini
  1374) CIURILEANU, D. I.
 • Opera
 • Imagini
CIURILEANU, D. I.
12934. ~ Metoda automată de calculul suprafeţelor prin coordonate - Aplicaţiunile maşinei de calcul în topografie, [de] D. I. Ciurileanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sor), 1915. (23 x 15,5). 8 p. (II 44611)
Descriere după copertă.
12935. ~ Metodă nouă de triangulaţie bazată pe aplicaţiunea maşinei de calcul în topografie, [de] D. I. Ciurileanu, Inginer silvic şi hotarnic al Ministerului de Domenii. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sor), 1915. (23 x 16,5). 42 p. (II 44602)
12936. ~ Parcelarea prin calcul. Metode proprii, stabilite în vederea utilizării la maximum a maşinei de calcul, [de] D. I. Ciurileanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg), 1916. (24,5 x 16,5). 48 p. (II 47947)

Nu exista imagini
  1375) CIURILEANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CIURILEANU, IOAN
12937. ~ Fragmente istorice din anii 1848-1849, de Ioan Ciurileanu, fost tribun. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1887. (17,5 x 10). 87 p. (I 60385)
12938. ~ Stărpirea filoxerii şi a insectelor veninoase precum şi desinfectarea odăilor în timp de holeră, de Ioan Ciurileanu. [Bucureşti, 1887]. (15,5 x 10). 16 p. (Tesaurul omenirei) (I 466214)

Nu exista imagini
  1376) CIVICA, P.
 • Opera
 • Imagini
CIVICA, P.
12939. ~ Despre raportul succesoral în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de P. Civica. Bucuresci (Tip. Modernă Gr. Luis), 1894. (24,5 x 16,5). 40 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413372)

Nu exista imagini
  1377) CIVIS
 • Opera
 • Imagini
CIVIS
Vezi:
• Caveant cónsules. Bucureşti, 1878.

Nu exista imagini
  1378) CIVRIEUX, comandant
 • Opera
 • Imagini
CIVRIEUX, comandant
12940. ~ Intervenţia României şi Campania din Muntenia, de Comandantul Civrieux. Răsboiul României-1916, de Colonelul K. Egli din armată elveţiană. în româneşte de V. Popescu-Râmniceanu şi I. Tohăneanu. Iaşi, Edit. Bibliotecei istorice, 1918. (26 x 18). IV ,47p. (II 49480)

Nu exista imagini
  1379) Câmpiile Mortuare ale Siberiei
 • Opera
 • Imagini
Câmpiile Mortuare ale Siberiei
12941. • Câmpiile Mortuare ale Siberiei. [Bucureşti], (Tip. G. Ionescu), [1912]. (23 x 15,5). 2076 p. (140 fascicole). 10 bani fascicola. Fascicola 1-a gratis. (II 31005)
Tipografia, la finalul unora dintre fascicole.

Nu exista imagini
  1380) Cîmpulungul cu împrejurimi
 • Opera
 • Imagini
Cîmpulungul cu împrejurimi
• Câmpulungul cu împrejurimi. Vezi: DIMITRIU, G. Câmpulungul... Câmpulung, 1907.

Nu exista imagini