Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1341) CIUGOLEA, GHEORGHE D. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUGOLEA, GHEORGHE D. (1856-?)
12855. ~ Despre apa de băut a oraşului Focşani, de Dr. G. Ciugolea, medicul urbei Focşani. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1906. (23 x 16). 20 p. (II 3704)

Nu exista imagini
  1342) CIUHANDU, GHEORGHE (1875?-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUHANDU, GHEORGHE (1875?-?)
12856. ~ Chestiunea ritului răsăritean în desvoltarea sa penă azi pe teritoriul ungar, de Dr. George Ciuhandu. Cernăuţi, Edit. autorului (Societatea tipografică bucovineană), 1907. (27 x 18,5). 41 p. 1 cor. (Tipărire separată din Candela, 1907. nr. 7) (BCU-ClN 57528)
Cu menţiunea: "Se vinde în folosul internatului Ştefan cel Mare din Rădăuţi".
12857. ~ Şcoala noastră poporală şi Darea cultuală. Un raport oficios, [de Dr. Gheorghe Ciuhandu]. Cuprinsul: O lămurire; Introducere; Anul cultual 1906; Anul cultual 1912; Anul cultual 1916; Rezumarea celor trei ani cultuali; Spre cărări nouă; În loc de propuneri; Adnexă: Conspect statistic sumar. Arad (Tip. diecezană greco-orientală română), 1918. (19,5 x 12,5). 51 p., 1 tab. (I 52017)
Descriere după copertă. Autorul, la finalul textului.

Nu exista imagini
  1343) CIUHANDU, OCTAVIA
 • Opera
 • Imagini
CIUHANDU, OCTAVIA
12858. ~ O dreaptă cerere către veneratul Consistor român gr. or. din Arad şi cătră vener. Sinod diecezan din anul 1914, de Octavia Ciuhandu, profesoară la Şcoala civilă de fete din Arad, cu privire la regularea situaţiei sale la aceeaşi şcoală. Arad (Tipografia diecezană), [1914]. (22,5 x 15). 62 p. (BCU-ClN 173254)

Nu exista imagini
  1344) CIULEI, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
CIULEI, CONSTANTIN I.
12859. ~ Fermele noastre. Ferma model Dersca Dorohoi. Proprietatea D-lui Eduard de Burbure de Wesember. Descriere ştiinţifică datorită D-lui Const. I. Ciuleiu, Agronom diplomat al Şcoalei Superioare de la Hohenheim. Bucureşti, Edit. revistei România Agricola (Tip. Universala Iancu Ionescu), 1910. (24 x 16). 30 p. cu il. (II 19438)
12860. ~ La noi, în Dor-Mărunt. (Păreri şi sfaturi). Obştia de Arendare, Tovărăşia de creştere de vite, Comitetul şcolar, [de] Const. I. Ciulei, Diplomat al Şc. sup. de agricultură Hohenheim-Germania, Administrator-Agronom Obştea din Dor-Mărunt. Călăraşi (Tip. şi Leg. de Cărţi Ioniţă Christescu), 1915. (21 x 13). 128 p. 2 lei. (II 44238)
12861. ~ Noblesse Oblige. Un Apel către agronomii noştri [de] Const. I. Ciulei. Bucureşti (Tip. Vocea Poporului), 1911. (23,5 x 16). 12 p. (Biblioteca Viaţa Agricolă) (II 23461)
Descriere după copertă. Titlul de la începutul textului:" Noblesse Oblige. Reflexiuni asupra situaţiei actuale".
12862. ~ Spre vremuri mai bune pentru înfiinţarea sindicalului agricol al Moldovei de Sus, [de] Const. I. Ciulei. O anchetă agricolă în întreaga regiune. Botoşani (Tip. Concurenţa O. Marcovici), 1914. (22 x 16). 1 f., 53 p. (II 35101)

Nu exista imagini
  1345) CIULLEY, IOAN AN.
 • Opera
 • Imagini
CIULLEY, IOAN AN.
12863. ~ Legatele în dreptul roman şi român, [de] Ioan An. Ciulley. Bucuresci (Lito-Tip. I. S. Codreanu), 1897. (22,5 x 15). 34 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412666)
Pe copertă, menţiunea: "Tesă pentru licenţă de Ioan An. Ciulley".

Nu exista imagini
  1346) CIUMETTI, ST. G.
 • Opera
 • Imagini
CIUMETTI, ST. G.
12864. ~ Dare de seamă asupra Lucrărilor technice executate în Judeţ [judeţul Durostor] dela anexare şi până la 31 Decembrie 1915, de Inginer St. G. Ciumetti, Şeful Serviciului tehnic al Judeţului. Silistra (Noua Tipografie Modernă, Legătoria şi Librăria Const. Antonescu), 1916. (21,5 x 15,5). 22 p., 1 h. (Ministerul Lucrărilor Publice. Serviciul de Poduri şi Şosele, Judeţul Durostor) (II 47914)

Nu exista imagini
  1347) CIUNCANU, ION I.
 • Opera
 • Imagini
CIUNCANU, ION I.
12865. ~ Doine şi alte cântece culese, de Ion I. Ciuncanu. Craiova (Tip. Fulgerul), 1911. (17,5 x 13). 61 p. 30 bani. (Biblioteca Folcloristică, nr. 10) (I 23802)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  1348) CIUNTU, GRIGORE M.
 • Opera
 • Imagini
CIUNTU, GRIGORE M.
12866. ~ Probele în dreptul penal. Teză pentru licenţă de Grigore M. Ciuntu. Bucureşti (Tip. de Lux), 1897. (23 x 16). 126 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412667)
Anul, pe copertă.

Nu exista imagini
  1349) CIUNTU, ŞERBAN N. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUNTU, ŞERBAN N. (1875-?)
12867. ~ Geografia continentelor, pentru clasa IV-a primară urbană şi pentru Divizia III-a (anul al II-lea) a şcoalelor rurale. Carte aprobată de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunii publice, prin deciziunea No. 50634 din 3 Iulie 1913, lucrată de Şerban N. Ciuntu, institutor în Brăila. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph, Göbl S-sori), [1913]. (23 x 16). 116 p. cu il., 7 h. 1,60 lei. (II 44301)
12868. ~ Idem. Brăila, Edit. Librăriei Viitorul, Apostol N. Ciuntu (Bucureşti, Tip. Gutenberg), [1913]. (22,5 x 15,5). 117 p. cu il., 7 h. 1,60 lei. (II 33664)
12869. ~ Idem. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), [1916]. (23 x 15,5). 116 p. cu il., 7 h. (II 47933)
12870. ~ Geografia Judeţului Brăila, cu vederi şi desemne, pentru clasa II primară urbană şi divisia II anul I (clasa II-a şi III-a) a şcolelor rurale, de Ş. N. Ciuntu, institutor în Brăila. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1900?]. (26 x 20,5). 24 p. cu il. 1 leu. (Cartea şcolarului) (II 2881)
12871. ~ Idem. Ed. II revedută. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [190?]. (27 x 20,5). 24 p. cu il. 1 leu. (Cartea şcolarului) (II 2882)
12872. ~ Idem. Ed. III revedută. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [190?]. (27 x 21). 24 p. cu il. (Cartea Şcolarului) (II 2883)
12873. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), [1905]. (26 x 20,5). 24 p. (II 2884)
Datat după fişa de catalog a Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi.
12874. ~ Idem. Ed. V. revăzută şi aranjată după noua împărţire administrativă. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1907]. (25,5 x 20,5). 24 p. cu il. 1 leu. (II 7591)
Datat după anul înregistrării exemplarul legal în BAR.
12785. ~ Idem. Ed. VI[...]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), [1909]. (26 x 20,5). 24 p. cu il. 1 leu. (Cartea Şcolarului) (II 14858)
12876.~ Idem. Ed. VIII[...]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1910. (25,5 x 20,5). 24 p. cu il. 1 leu. (Cartea Şcolarului) (II 20435)
12877. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-ri), [1911]. (23,5 x 16). 44 p. cu il. 1 leu. (Cartea şcolarului) (II 23951)
12878. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), [1913]. (22,5 x 15). 44 p. cu il. 1 leu. (Cartea şcolarului) (II 33665)
12879. ~ Geografia României şi a Ţinuturilor locuite de Români, [pe copertă: Pentru] Casa III-a Primară Urbană şi Divizia III-a, Anul I, a Şcoalelor Rurale, de Şerban N. Ciuntu, institutor în Brăila. Ed. I. Brăila, Edit. Librăriei Viitorul [pe copertă şi: Apostol N. Ciuntu]. (Bucureşti, Tip. Gutenberg), 1913. (22,5 x 15,5). 96 p. cu il., 4 h. 1,30 lei. (II 33663)
12880. ~ Idem. Carte aprobată de Onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunii publice, prin deciziunea No. 50634 din 3 Iulie 1913, de Şerban N. Ciuntu, institutor în Brăila. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), [1916]. (22,5 x 16). 96 p. cu il., 4 h. 1,30 lei. (I 45536)
Datat după anul înregistrării exemplarului legal în BAR.
În colaborare:
12881. ~ Carte de aritmetică, pentru clasa II-a primară urbană, de Ş. N. Ciuntu, Revizor şcolar, [şi] T. Bostan, învăţător înaintat. Ed. III. Craiova, Inst. de Editură Samitca, I. Samitca şi D. Baraş (Inst. Grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), 1911. (20 x 13). 81 p. 65 b. (I 35521)
12882. ~ Carte de aritmetică şi geometrie, pentru Clasa a III-a primară urbană, [de] Ş.N. Ciuntii, Revizor şcolar şi Teodor Bostan, învăţător înaintat. Ed. II. Craiova, Inst. de Editură Samitca, I. Samitca şi D. Baraş (Inst. Grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), 1911. (20 x 13,5). 106 p. 80 bani. (II 33863)
12883. ~ Idem, pentru Clasa a IV-a primară urbană, de[...]. Ed. II. Craiova, Inst. de Editură Samitca, I. Samitca şi D. Baraş (Inst. Grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), 1911. (20 x 13). 102 p. 80 bani. (II 33862)
12884. ~ Idem, pentru Divizia III-a primară rurală (anul I şi II) de[...]. Ed. II. Craiova, Inst. de Editură Samitca, I. Samitca şi D. Baraş (Inst. Grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), 1911. (19,5 x 13). 170 p. 1 leu. (I 35522)
12885. ~ Exerciţii şi probleme de aritmetică, pentru Divizia I rurală (clasa I), de Ş. N. Ciuntu, Revizor şcolar, [şi] T. Bostan, învăţător înaintat. Ed. II. Craiova, Inst. de Editură Samitca, I. Samitca şi D. Baraş (Inst. Grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), 1911. (20 x 12,5). 59 p. cu il. 40 bani. (II 33864).

Nu exista imagini
  1350) CIUNTU, ŞTEFAN (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUNTU, ŞTEFAN (1866-?)
12886. ~ Pentru care cauză vor învinge puterile centrale, de Ştefan Ciuntu, Avocat, Fost senator. Roman (Tip. Friedmann), 1915. (19,5 x 12,5). 20 p. (I 42369)
12887. ~ Der Zwangsvergleich im Konkurs. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctor-würde von der juristischen Fakultät der Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin genehmigt und nebst den Beigefügten Thesen öffentlich zu verteidigen am 30. Mai 1892 von Stefan Ciuntu. Berlin (Druck von Otto V. Holten, Kunst- und Buchdruckerei), 1892. (22 x 14,5). 97 p. (BCU-ClN 13623)

Nu exista imagini