Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1331) CIUCHI, EUGEN. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUCHI, EUGEN. (1883-?)
12846. ~ Din Taina Vieţii. Poezii (1903-1915), [de] Eug. Ciuchi. [Vol.] I. Bucureşti (Tip. Lupta, N. Stroilă), 1915. (21,5 x 16). 131 p. 2 lei. (II 41323)
Vol. II-III au apărut în 1926-1934.

Nu exista imagini
  1332) CIUCIU, EMIL J.-G.
 • Opera
 • Imagini
CIUCIU, EMIL J.-G.
12847. ~ *Préservation de l’enfance par le grand air. (Thèse) [par] Émile J.-G. Ciucili. Paris, 1908. 8°. 127 p. (Citat după Cat. tezelor Paris, în: Rally I, p. 72)

Nu exista imagini
  1333) CIUCULESCU, PETRE C.
 • Opera
 • Imagini
CIUCULESCU, PETRE C.
12848. ~ Collatio bonorum la romani şi raportul în dreptu civil român. Teză pentru licenţă de Petre C. Ciuculescu, Bacalaureat în Litere şi Sciinţe. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1903. (24,5 x 16,5). 70[-72] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 408571)

Nu exista imagini
  1334) CIUCULESCU, S.
 • Opera
 • Imagini
CIUCULESCU, S.
12849. ~ Discursu ţinut de Dna S. Ciuculésca, Institutricea superióra a scólei primare de fete din Urba Brăila la 30 Iunie, Cu ocasia distribuirei premielor scholare. Anul scolasticu 1868-1869. Brăila (Typ. I. Boerescu & Comp.), 1869. (20 x 12,5). 7 p. (I 411682)

Nu exista imagini
  1335) CIUDIN, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CIUDIN, CONSTANTIN
În colaborare:
BUTUREANU, C. şi ~. Colecţiune de diferite dislegări şi instrucţiuni... Iassi, 1864.

Nu exista imagini
  1336) CIUDIN, CONSTANTIN A. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUDIN, CONSTANTIN A. (1868-?)
12850. ~ Aparatul verificator de ochire de Căpitanul C. A. Ciudin din Marina Regală. [Bucureşti, 1901]. (21 x 13,5). 1 f., 8 p. cu il. (Extras din "România Militară", 1901, p. 349[-356]) (II 508847)

Nu exista imagini
  1337) CIUDIN, OLIMPIA
 • Opera
 • Imagini
CIUDIN, OLIMPIA
12851. ~ Despre raporturi urinare în nefrite. Teza pentru Doctorat în Medicină şi chirurgie Susţinută în Mai 1904 de Olympia Ciudin, Asistentă a Laboratorului de Chimie medicală şi terapeutică. Fost externă cu concurs a Spitalului Sf. Spiridon. Iaşi (Tipografia-editoare Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1904. (22,5 x 15,5). 2 f., 74[-79] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 185) (II 3965)

Nu exista imagini
  1338) CIUFLEA, I. (?-1897?)
 • Opera
 • Imagini
CIUFLEA, I. (?-1897?)
12852. ~ Dare de seamă asupra lucrărilor Congresului Pacei şi a Conferinţei interparlamentare din Berna. Raport citit în adunarea generală a grupului Parlamentar naţional, în săra de 11 Ianuarie 1893 de I. Ciuflea, vice-preşedintele secţiunei Române, deputat al Colegiului I de Dâmboviţa. Bucuresci (Tip. Miulescu), 1893. (22,5 x 15). 16 p. (II 63519)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1339) CIUFLEA, THEODOR IOAN (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CIUFLEA, THEODOR IOAN (1870-?)
12853. ~ Despre administraţiunea tutorelui în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţă susţinută în diua de... 1893 de Theodor Ioan Ciuflea. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893. (20,5 x 13,5). 97, IV p. (Facultatea de drept din Bucuresci) (I 80859)

Nu exista imagini
  1340) CIUFU, COSTACHE
 • Opera
 • Imagini
CIUFU, COSTACHE
12854. ~ Manual de teorii a soldatului de Infanterie prelucrat de Sergentul-Major Ciufu Costache din Regimentul R-.Sărat nr. 9. Rîmnicu-Sărat, 1902. (19,5 x 12). 1 f., V, p. 9-200. (I 408776)

Nu exista imagini