Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1311) CIOVÂRNACHE, CONSTANTIN (1881?-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOVÂRNACHE, CONSTANTIN (1881?-?)
12752. ~ Corossuccinul şi întrebuinţarea lui în chirurgia veterinară. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Constantin Ciovernache. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1906. (23,5 x l6). 51[-55] p. (Şcoala superioară de medicină veterinară,. nr. 178) (II 3270)

Nu exista imagini
  1312) CIPARIU, TIMOTEI (1805-1887)
 • Opera
 • Imagini
CIPARIU, TIMOTEI (1805-1887)
12753. ~ Acte şi fragmente latine romanesci. Pentru istori’a beserecei romane mai alesu unite. Edite şi anotate de Tim. Cipariu, canonicu gr. cat. etc. Blasiu (Cu tipariulu Semin. diecesanu), 1855. (21 x 13,5). XVI, 280 p. (I 54444)
12754. ~ Compendiu de gramatec’a limbei române, de Timoteu Cipariu, Canonicu gr. cat., directoriu gimn. etc. Blasiu (Cu tipariulu Sem. Diecesanu), 1855. (19 x 12). 104 p. (I 116602)
12755. ~ Idem. Ed. II indereptata de Timoteu Cipariu[...]. Blasiu (Cu tipariulu Sem. Diecesanu), 1858. (20 x 12). 104 p. (I 174739)
12756. ~ Idem. Ed. III. Blasiu (Cu Tiparulu Sem. Diecesanu), 1862. (18 x 11). 112 p. (I 31816)
12757. ~ Idem. Ed. IV, emendata. Sabiniu (Tipăriu şi in provedietura la S. Filtsch), 1865. (18 x 11,5). 120 p. (I 56004)
12758. ~ Idem. Ed. V. Sabiniu, Edit. Librăriei lui Iuliu Spreer (Tipariulu tip. eredei de Closius), 1876. (18 x 12). 120 p. (I 96051)
Tip., la p. 120. Lipsă coperta.
12759. ~ *Idem. Ed. VI, edată de profesorulu Silvestru Nestoru. [Blaj, 1892?] (Uni, 2(1892), nr. 2, p. 14: Literat, bisericescă şi scolastică sub. guvernulu E. S. Mitrop. Vancea)
12760. ~ Idem, pentru scólele primari şi secundari. Ed. VII de Silvestru Nestor, profesor. Blaş (Tip. Seminarului gr.-cat.), 1897. (19 x 13,5). 2 f., 112 p. 35 cr. v.a. (I 531604)
La p. 109-112: "Bucăţi de cetire cu litere cirile".
12761. ~ Crestomaţia sau Analecte literarie dein cartile mai vechi şi noue romanesci, tipărite şi manuscrise, incepundu dela secolulu XVI pana la alu XIX, cu notitia literaria, adunate şi alese de Tim. Cipariu. Blasiu (Cu tipariulu Seminariului), 1858. (19 x 12). XXXVIII p., 1 f., 256 p. (I 56003)
La p. V-XXXVIII: "Prefatiune" de T. Cipariu, cu caractere latine, restul cu caractere chirilice.
12762. ~ Idem. Blaj (Tip. Seminarului teologic greco-catolic), 1916. (21 x 13,5). 1 f., XXXVIII, 257 p. (II 46624)
Pe prima faţă a foii de la începutul textului, menţiunea: "Dr. Victor Mihály de Apşa aflând că ezemplarele Analectelor s’au petrecut toate, s’a hotărît să le retipărească întocmai cu spesele sale (reproducînd p. de titlu a ediţiei din 1858)".
12763. ~ Cuventu la inaugurarea Asociatiunei Rom. transilv. in IV, Nov. MDCCCLXI Aparatu în cuntr’a unei critice. De T. Cipariu. Blasiu (Cu tiparulu Seminariului A. diecesanu), 1862. (18,5 x 11,5). 136 p. (I 31799)
12764. ~ Idem, in IV Nov MDCCCLXI aparatu în cuntr’a unei critice de T Cipariu [Pe copertă şi: Ed. II. Dupa Gazet’a Transilvaniei]. Blasiu cu tipariulu Seminariului A. diecesanu), 1862. (19,5 x 13). 135 p. (I 267281)
12765. ~ *De latinitate linguae valachicae. Blasiu, 1855. (Extras din Analele gimnaziului din Blaj) (Adamescu, I, p. 82)
12766. ~ Discursu tienutu în Adunarea generale a Asociatiunei romane transilvane pentru literatur’a şi cultur’a poporului romanii în 29 Juliu 1862 de Timotei Cipariu, canonicu metropolitanu etc. etc. şi Vice-Presiedentele Asociatiunei. Brasiovu (Cu tipariulu lui Joane Gött), 1862. (18 x 11,5). 24 p. (I 116560)
12767. ~ Ecloga întru mărirea Măriei Sale prealuminatului şi prea-santitului domnu d. Joanu Lemenyi prin m. principatu al Ardealului şi partiloru împreunate, episcopulu Fagarasiului greco-catholicu la diua installatiei sale în diecesu II. July 1833, subtu numele clerului tineru din Blasiu o închină umilitulu fiu şi capelanu Timotheu Cipariu al S. theologie dogmatice professoru etc. Blasiu (Cu tipariulu Collegiului Reformaţii din Aiudu), 1833. (18 x 11.5). 26 p., 1 f. (I 1009)
12768. ~ Elemente de filosofia, dupa W. T. Krug, de T. Cipariu. [Vol. I]. Blasiu (Cu Tipariulu Seminarului Diecesanu), 1861. (18 x 10,5). 336 p. (I 31798)
12768a. ~ Idem. vol. II. Blasiu (Cu Tipariulu Seminariului Diecesanu), 1863. (18 x 10,5). 2 f., p. 337 -676. (I 31798)
Lipsă coperta.
12769. ~ Elemente de limb’a romana dupa dialecte şi monumente vechi, de Tim. Cipariu, canonicu gr. catolicu etc. Blasiu (cu tipariulu Sem. Diecesanu), 1854. (18 x 11). VIII, 200 p. (I 31815)
12770. ~ Elemente de poetica, metrica şi versificatiune. Scrisa de Tim. Cipariu. Blasiu (Cu tipariulu Seminariului), 1860. (19 x 11,5). 224 p. ,
1 f. errata. (I 31801)
Spre deosebire de cealaltă ed. din 1860, de 200 p., aceasta cuprinde, pentru exemplificare una mica drama în metru italienescu compusa inca la an. 1832... (ed. I în 1833), intitulată: Drama Pastorale. Ediţiunea II. [Personagii. Damon, Philetas, Aminta,...].
12771. ~ Idem. Blasiu (Cu Tipariulu Seminariului), 1860. (19 x 11,5). 200 p., 1 f. erata. (I 529336)
Lipsă coperta.
12772. ~ *Ermeneutica cu litere latine (1841-42), [de] T. Cipariu. Blasiu, 1841. (Iarcu, p. 44)
12773. ~ Ecstract de Ortografie cu litere latinesci pre temeiul limbeii[!] şi ortografiei Besereceşti şi osebirea Dialectelor; precum sau urmat dela 1835 în Typografia de mai jos, [de T. Cipariu]. Blaj (Tipografia Seminariului), 1841. (18,5 x 12). 2 f., 16 p. (I 118219)
Cuvînt înainte de T. Cipariu, Prof. şi Tipograf. Cu caractere chirilice. Autorul identificat după catalogul-fişier din BAR.
2774. ~ Gramateca latina, pentru II. III. şi IV. clase a gimnasiului de diosu, dupa M. Schinagl, de T. Cipariu. Partea I. Blasiu (Cu Tipariulu Seminariului), 1857. (19 x 11,5). 277 p. (I 31800)
12775. ~ Gramatica latina, pentru II, III. şi IV. clase a gimnasiului de diosu, dupa M. Schinagl, de T. Ciparie. Ed. II emendata. Partea I. Sabiiu (tip. în provedietura lui S. Filtsch), 1865. (19 x 11,5). 239 p. (BCU-ClN 205706)
12776. ~ Idem. Partea II. Blasiu (Cu tipariulu sem. diecesanu), 1860. (19 x 11,5). 272 p. (I 31800)
12777. ~ Idem. Ed. II. Partea II. Blasiu (Cu Tipariulu Sem. Archidiecesanu), 1869. (18 x 12). 304 p. (I 116563)
12778. ~ Gramatec’a limbei romane. Partea I. Analitica, de Tim. Cipariu, Canonicu Metropolitana etc. (Cu spesele Societatei Academice Romane). Bucureşti (Cu tipariulu Seminariului A. Diecesanu dein Blasiu), 1869 [pe copertă: 1870]. (23,5 x 16,5). XIV, 388 p. (II 117160)
12779. ~ Idem. Partea II. Sintetica, de Tim. Cipariu, Prepositu Capital. Metrop. etc. (Cu spesele Societatei Academice Romane). Bucureşti (Tip. lui S. Filtsch (W. Krafft) în Sabiniu), 1877. (23,5 x 16,5). IV, 355 p. (II 117160)
12780. ~ Despre limb’a romana. Suplementu la Sintactica. De Tim. Cipariu. Blasiu (Tip. lui S. Filtsch (W. Krafft) în Sabiniu), 1877. (23,5 x 16,5). 59 p. (II 117160)
12781. ~ Istori’a santa seau biblica a Testamentului rechiu şi nou pentru inceputori scrisa de Tim. Cipariu. Blasiu (Cu tipariulu Seminariului), 1855. (19,5 x 12). 80 p. (Astra-S 3513)
12782. ~ Idem. Ed. II. Blasiu (Cu Tipariulu Seminariului), 1859. (19 x 11,5). 80 p. (I 116668)
12784. ~ Inceputulu crestinariei Romanilor în părţile orientali ale imperiului rom. şi anume pre marginile Dunărei în Daci’a şi Moesi’a date autentice prein T. Cipariu. Blasiu (Tipariulu Seminariului Archi-Diecesanu), 1865. (19 x 12). XXXI p. (Dein Schematismulu archi-diecesanu) (BCU-ClN 61425 şi I 116626)
12784. ~ Principia de limba şi de scriptura, de T. Cipariu. Ed. II revediuta şi immultita. Blasiu (Cu Tipariulu Seminariului), 1866. (19,5 x 12). IV, 407 p. (I 116653)
Fragmentele publicate în "Organul Luminării" din 1847-1848 au fost considerate ca o primă ediţie a acestei lucrări. Vezi prefaţa, p. III.
12785. ~ Scienti’a S. Scripture de Timoteu Cipariu, canonicu G.r.c. şi profes. de limbele şi scientiele biblice. Blasiu (Cu Tipariulu Seminar. Diecesanu), 1854. (19,5 x 12,5). VI, 240[-242] p (I 105727)
Traduceri:
• Portarea de buna cuvenentia intre omeni. Trad. de ~. Blasiu, 1855 ; ed. II. Sabiniu, 1863.
Vezi de asemenea:
NĂDEJDE, I. Gramatica limbei române. După ~. Iaşi, 1884.
NEAGOE, Ş. Gramatic’a romana. După ~. Barladu, 1869.

Nu exista imagini
  1313) CIPĂIANU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CIPĂIANU, GEORGE
În colaborare:
POPOVICI, M. şi ~ Manual de agricultură. Ed. I. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1314) CIPLEA, ALEXANDRU (1885-1938)
 • Opera
 • Imagini
CIPLEA, ALEXANDRU (1885-1938)
12786. ~ Documente privitoare la Episcopia din Maramurăş, de preotul Dr. Alexandru Cziple. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (27,5 x 22). 128 p. 1,20 lei. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXVIII. Memoriile Secţiunii Istorice, nr. 9, p. 249-376) (II 47965)
Descriere după copertă.
12787. ~ A máramarosi püspökség kérdése. Doktor értekezés. Cziple Sandor. Budapest (Nagel Istvan), 1910. (21,5 x 14,5). 154 p. 4 kor. (II 21520)
Descriere după copertă.
12788. ~ Mica biblie sau Istoria descoperirii dumnezeieşti. Partea primă: Legea veche. Manual pentru şcolile secundare, alcătuit de Preotul Dr. Alexandru Cziple. Cu hartă şi ilustraţii. Blaj (Tip. Seminarului Teologic Greco-Catolic), 1918. (19 x 13,5). 160 p. cu il. (1 340735)
12789. ~ Poezii populare din Maramureş, adunate de Alexandru Ţiplea. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1916. (27,5 x 21). 120 p. 1,20 lei. (Extras din: Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVIII. Memoriile Secţiunii Literare, nr. 7, p. 413-532) (II 5638)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1315) CIPOLLONI, ULDERIC M.
 • Opera
 • Imagini
CIPOLLONI, ULDERIC M.
12790. ~ *Calea cerului. Carte de rugăciuni, [de p. Ulderic M. Cipolloni]. Iaşi, 1907, 1 leu. (Biblioteca religioasă, nr. 6) (CdRC, 1908, cop. 2)
12791. ~ *Idem. Ed. II. [Roman?, 1914?]. 32 p. (CdC, 1915, cop. 3)
Ed. a III-a a apărut la Huşi în anul? (v. Alm V, 1925, p. 59: Bibliografia franciscana din Moldova, de P.M.).
12792. ~ Cuvântare funebră, rostită de Fr. Ulderic Ma. Cipolloni, O.M.C. Vicar General în Catedrala Catolică din Iaşi la înmormîntarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Mons. Nicolae Iosif Camilli Arhiepiscop-Episcop Catolic de Iaşi. Iaşi (Inst. Grafic N.V. Ştefăniu & Co.), [1916]. (18 x 12). 14 p. cu portr. (BCU-Iaşi I 27655)
La finalul textului, data: "Iaşi, 2 Ianuarie 1916".
12793. ~ Istoria Vechiului şi a Noului Testament, prelucrata de Fr. Ulderic M. Cipolloni, Preot din ordinul Minorilor Conventuali ai S. Francisc. Roman (Tip. Fraţi Rothenberg), 1904. (21,5 x 14). 230,VI p., 1 f.pl. 1 leu. (II 1351)
12794. ~ *Idem. Iaşi, 1907. 1 leu. (Biblioteca religioasă, nr. [4]) (CdRC, 1908, p. 2 cop).
12795. ~ *Viaţa sfântului Francisc de Assisi întemeietorul celor trei ordine franciscane, [de Sfinţia Sa Fr. Ulderic M. Cipolloni, O.M.C. superiorul franciscanilor din România]. Iaşi (Inst N.V. Ştefăniu), 1916. 96 p. 30 bani. (Biblioteca populară catolică, nr. 5) (CultC, 6(1916), nr. 7, p. 224)

Nu exista imagini
  1316) CIPRIANI, AMILCARE
 • Opera
 • Imagini
CIPRIANI, AMILCARE
Prefeţe:
PETRESCU, C. *La seconde moisson. Pref. de ~. Paris, 1910/1909.

Nu exista imagini
  1317) CIPRIAN, sfânt
 • Opera
 • Imagini
CIPRIAN, sfânt
Vezi: CYPRIANUS THASCIUS CAECILIUS, episcopul Cartaginei.

Nu exista imagini
  1318) CIRCA, IRIMIA
 • Opera
 • Imagini
CIRCA, IRIMIA
12796. ~ Cáte-va norme didactice dedicate instrucţiunii primare, de Irimia Circa, Profesoru licealu. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1881. (23,5 x 15,5). 24 p. (I 55706)
12797. ~ Gramatic’a Limbei Romanesci. Partea I Etimologi’a, de Irimi’a Circa, vechiu bursieru al academiei teresiane d’en Vien’a, licentiatu en dreptu dela facultatea d’en Vien’a, profesoru en clasele superiore ale liceului Mateiu Basarabu bene merenti clas’a II. Bucuresci, Edit. Libr. Socecu & Comp. (Stab. en Artele Grafice So-cecu, Sander & Teclu), 1878. (21 x 13). 146 p. (2 lei noui) (II 374766)
12798. ~ Sintas’a limbei latine lucrata dupa [pe copertă: după] sistemul Dr. Ferd. Schultz şi publicata en [pe copertă: în] usul şcólelor romane, de Irimi’a Çirea, profesoru en Liceul Mateiu Basarabu. Carte autorisata de Onor, ministeriu al instrucţiunii publice. Bucuresci, Librari-Editori G. Ioanid şi A. Spirescu (Typ. Naţionale, Intreprindiatoriu: C.N. Rădulescu), 1872. (24 x 16,5). 339 p. 5 lei nuoi. (II 55529)
Editorii, numai ne copertă.

Nu exista imagini
  1319) CIREŞ, VASILE ST. (1866-1930)
 • Opera
 • Imagini
CIREŞ, VASILE ST. (1866-1930)
12799. ~ Art. 132 din constituţie şi legiuirile la care se referă, de V. Cireş, Doctorand în drept. Cu oprefaţă de Dim. Alexandresco, Decanul Facultăţii juridice din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1914. (20 x 13). VIII, 64 p. 1 leu. (II 38395)
12800. ~ Consideraţiuni estetice asupra poeziei populare române. Teză de licenţă în litere şi filosofie de V. Cireş. Focşani (Tip. Alexandru Codreanul, 1888. (20,5 x 13). 41 p. (II 428402)
Lipsă coperta.
12801. ~ Cum judecă D. judecător V. M. Popovici dela Ocolul II Rural-Iaşi, [de V. Cireş. Avocat-Iaşi] Iaşi (Tip. Nouă C. Abermann) 1911. (23 x 15,5). 16 p. (II 23495)
Descriere după copertă. Autorul, la finalul textului.
12802. ~ În chestia reformei Invăţămîntului, de V. Cireş, Profesor de limba romînă[!] la gimnaziul Ştefan cel Mare. din Iaşi. Fost la Seminarul Veniamin. [Iaşi, 1905]. (17 x 10). 48 p., 1 tab. 25 bani. (Extras din "Evenimentul", nr. 144-156 din August 1905) (I 2723)
Lipsă coperta.
12803. ~ Legende şi poesii, pentru învăţămîntul istoriei în clasa II şi III primară rurală, conform programei în vigoare. Cu întrebări şi note, de V. Cireş. Focşani, Edit. Librăriei Al. Codreanu (Tip. Al. Codreanu), 1892. (18 x 13). 95 p. cu il. (I 73076)
12804. ~ Note din gramatica franceză, pentru uzu scoalelor[!] secondare, de V. Cireş, Fost elev al şcoalei normale superioare din Iaşi, Licenţiat în litere şi filosofie, Profesor. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1890. (19,5 x 12,5). 163 p. (BCU-Iaşi II 63867)
Lipsă coperta.
12805. ~ Presa şi poşta. Un proces interesant, [de V. Cireş]. [Iaşi, 1905]. (16 x 10,5). 15 p. 10 bani. (Extras din "Evenimentul", nr 117 din August, 1905) (I 6499)
Descriere după copertă. În legătură cu refuzul lui P. A. Zahariade, care, în calitate de dir. gen. al Poştelor, a confiscat o broşură, apărută la Iaşi, de demascare a unui scandal de la schitul Tărîţă.
12806. ~ Studii. Participiul şi supinul în limba română. Cronicarul Ioan Neculcea. Limba română în Seminarii. Estetica poeziei populare. Din goana vieţii de Al. Vlahuţă (recensiune). Câte-va anomalii în învăţâmîntul secundar, de V. Cireş, Licenţiat în litere şi filosofie dela facultatea de litere din Iaşi; profesor de limba şi literatura română la Seminarul Veniamin. Iaşi (Tipografia Naţională), 1899. (21,5 x 13,5). 176 p. (II 412140)
În colaborare:
PAMFIL, G. I. şi ~ Cîteva observaţiuni asupra programelor liceelor clasice. Focşani, 1889.

Nu exista imagini
  1320) CIREŞEANU, BADEA (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
CIREŞEANU, BADEA (1859-?)
12807. ~ Curs de Catihetică, după prelegerile D-lui Dr. B. Cireşanu, Profesor. Litografiate de G. Stephanescu, Student, Com. Lipia-Buzeu. S.l., 1899. (20,5 x 17). 81 p. (BSS II 3478).
Curs litografiat.
12808. ~ Omiletica, după prelegerile D-lui Profesor Dr. B. Cireşeanu. Litografiată de I. C. Popescu, Gura Padini-Romanaţi. S.l., [1904]. (21,5 x 17). 254 p. (BSS II 7541)
Curs litografiat început în nov. 1903 şi terminat la 14 ian. 1904 (v. p. de titlu şi p. 254). Cuprinde şi "Catehetica" litografiată în 1903, în Litografia Andreescu.
12809. ~ Tezaurul liturgic al Sfintei Biserici creştine ortodoxe de răsărit. Tomul I. Istoria şi literatura liturgică cuprinzînd monumentele şi scrierile liturgice răsăritene şi apusene, împreună cu autorii lor, dela începutul creştinismului şi pînă astăzi. Cursuri universitare rostite de Badea Cireşeanu, Doctor în teologie, profesor de liturgică, pastorală, omiletica şi catechetică la facultatea de teologie a Universităţii din Bucureşti. Cu 44 ilustraţii. Acest Tezaur Liturgic este aprobat de sfântul Sinod din Bucureşti al Bisericei ortodoxe române în şedinţa sa din 23 Octombre, anul 1909. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1910. (26 x 18). LIX, 164 p. cu il., 1 f. erori de tipar. 6 lei. (II 30004)
Cu portretul autorului.
12809a. ~ Idem. Tomul II. Studiul liturgic general. Cuprinzînd cercetări ştiinţifice cu privire la cultele păgâne, începuturile caselor de rugăciune ale creştinilor, bisericile din epoca de aur a creştinismului şi din timpurile următoare, architectura, pictura, ierarhia, odoarele liturgice, cântarea, rugăciunea bisericeasca, simbolica cultului, etc, întemeiate pe ştiinţa proprie, şi pe texte originale clasice din scrierile sfinţilor părinţi şi ale marilor scriitori. Cursuri universitare rostite de Badea Cireşeanu, doctor în teologie, profesor de liturgică, pastorală, omiletica şi catehetica la facultatea de teologie din Bucureşti. Cu 112 ilustraţii. Acest Tezaur Liturgic este aprobat de Sfântul Sinod din Bucureşti al Bisericei ortodoxe române, în şedinţa sa din 23 Octombrie, anul 1909. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1911. (26 x 18). 624 p. 20 lei.
12809b. ~ Idem. Tomul III. Studiul liturgic special Cuprinzând cercetări ştiinţifice asupra cultului dumnezeesc public, asupra sfintelor liturgii ortodoxe cu explicaţiuni amănunţite, cercetări serbatorale, cum şi asupra sfinţirilor, binecuvântărilor bisericeşti, posturilor, etc. Întemeiate pe ştiinţa proprie, şi texte originale clasice, din scrierile sfinţilor părinţi şi ale marilor scriitori. Cursuri universitare rostite de Badea Cireşeanu, doctor în teologie, profesor de liturgică, pastorală, omiletica şi catehetica la facultatea de teologie a Universităţei din Bucureşti. Cu 62 ilustraţii. Acest Tezaur Liturgic este aprobat de Sfântul Sinod din Bucureşti al Bisericii ortodoxe române, în şedinţa sa din 23 Octombrie, anul 1909. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1912. (26 x 18). 430 p. cu il., 1 f. erori de tipar. 14 lei.

Nu exista imagini