Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1301) CIORNEI, SCARLAT (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CIORNEI, SCARLAT (1867-?)
(D’Apolodor)
12728. ~ Drama din strada Sevastopol sau Sinuciderea Principelui Gr. Gr. M. Sturza, de D’Apolodor. Bucuresci, Libr. La Gheosdan, 1895. (14,5 x 10). 16 p. (I 410778)
Se menţionează numai librăria "La Gheosdan". La finalul epilogului: "Procesul Milionarilor sînt reproduse după ziarul Républicain, concluziile procurorului general în procesul Sturdza-Gorciacoff". Numele autorului, "Ciornei", cu cerneală, pe coperta exemplarului din BAR.
12729. ~ Mărunţelu cu banda lui. Biografiele, Crimele şi Prinderea lor, de d’Apolodor. Bucuresci, 1894. (23,5 x 16). 16 p. 10 bani. (II 124666)
Descriere după copertă. Diferă prin p. de titlu şi paginaţie de următoarea.
12730. ~ Idem. Bucuresci (Typ. Miulescu), 1894. (23,5 x 16). 14 p. 10 bani. (II 63617)

Nu exista imagini
  1302) CIOROGARIU, P. (?-1909)
 • Opera
 • Imagini
CIOROGARIU, P. (?-1909)
12731. ~ Cîntece din popor. Versuri şi muzică. Adunate de P. Ciorogariu. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec. & Co., 1909. (15 x 9,5). 134 p. 80 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, nr. 42-44. Bibl. cult. (Secţia poporană)) (I 13474)

Nu exista imagini
  1303) CIOROGARIU, ROMAN ROMUL (1852-1936)
 • Opera
 • Imagini
CIOROGARIU, ROMAN ROMUL (1852-1936)
12732. ~ Constituţia patriei, după cursurile prof. Romul Ciorogariu [descrisă de: Vincenţiu Tomi, stud. teol. de a III-lea]. [Arad, 1893]. (30,5 x 23). 64 p. (III 541048)
Curs litografiat. Datat: "Arad, la 10/22 Aprilie 1893" (v. p. 64). Cuprinde lecţiuni de constituţia Ungariei.
12733. ~ Constituţia Ungariei [Alkotmánytani jegyzetek] după cursurile prof. Roman R. Ciorogariu. [Arad, 1893]. (30 x 23). 32 p. (III 378645)
Textul în l. maghiară. Descriere după titlul de la începutul textului. Curs litografiat.
12734. ~ Spre prăpastie, de Roman R. Ciorogariu. Arad (Tribuna, Inst. tipografic, Nichin şi cons.), 1911. (18,5 x 12). 68 p. 50 fileri. (I 25500)
Prefeţe:
BOTIŞ. TEODOR ş.a. Institutul pedagogic gr.-or.-rom. din Arad. Pref. de ~. Arad, 1912.
MERA, IULIU T. Din ţări străine. Pref. de ~. Arad, 1911.

Nu exista imagini
  1304) CIOROIANU, C
 • Opera
 • Imagini
CIOROIANU, C
12735. ~ PSS Athanasie Mironescu Episcop al Râmnicului Noului-Severin [imprimat greşit: Nolui] ca scriitor. Dare de seamă, de C. Cioroianu. Bucureşti (Tip. Dor. P. Cucu), 1908. (24 x 16). 35 p. (II 9560)
12736. ~ Un Episcop Plagiator [Atanasie Mironescu, Episcop al Râmnicului Noului Severin], [de] C. Cioroianu. Bucureşti (Stab. Grafic Basilescu), 1908. (23,5 x 15,5). 20 p. (II 13652)

Nu exista imagini
  1305) CIOROIANU, MIHAIL (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOROIANU, MIHAIL (1875-?)
12737. ~ Contribuţiuni la studiul operaţiunei de cură radicală a herniilor crurale. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută în ziua de 27 Aprilie 1904 de Mihail Cioroianu. Bucureşti (Tip. l’Indépendance Roumaine), 1904. (24 x 16,5). VIII, 77 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 724) (II 3589)

Nu exista imagini
  1306) CIOROIANU, N. B.
 • Opera
 • Imagini
CIOROIANU, N. B.
12738. ~ Mandatul în dreptul roman şi român. Thesa pentru Licenţa Susţinută la [7 Decembrie] 1890 de N.B. Cioroianu. Bucuresci (Tip. Fraţii Popescu), 1890. (22 x 14,5). 75[-78] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (BCU-Iaşi II 71881)

Nu exista imagini
  1307) CIOROIANU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
CIOROIANU, ŞTEFAN
12739. ~ Brazde în ogorul lui Hristos, [de] Dr. Ştefan Cioroianu. Arad (Tiparul Tip. Diecezane Gr. Or. Române), 1918. (23 x 15,5). 132 p. 6 lei. (BCU-ClN 178014)
12740. ~ Dor de lumină, [de] Dr. Ştefan Cioroianu. Arad (Tiparul Tip. Diecezane Gr.-Or. Rom.), 1917. (19,5 x 12,5). 180 p. 4 cr. (BCU-ClN 173969)
Povestiri morale.
12741. ~ Merinde pentru sufletele credincioase. Cuvântări ocazionale de Dr. Ştefan Cioroianu, Preot ort. rom. în Banat-Comloş. Arad (Tiparul Tip. diecezane Gr. Ort. Române), 1917. (19,5 x 12,5). 131 p. (I 644831)
Lipsă copertă.
Vezi de asemenea:
PĂCĂŢIAN, MIHAI. Conlucrarea omului cu Dumnezeu. Arad, 1916.

Nu exista imagini
  1308) CIORTEA, AUREL (1872-1929)
 • Opera
 • Imagini
CIORTEA, AUREL (1872-1929)
12742. ~ Aritmetică pentru şcoalele medii, [de] Dr. Beke Manó, prelucrată de Aurel Ciortea, Profesor. (Originalul unguresc aprobat de înaltul Minister reg. ung. de culte şi instrucţiune publică cu n-rul 3925 din anul 1903). Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu, 1905. (23 x 15). 2 f., 272 p. (II 174315)
12743. ~ Catalogul Bibliotecii scólelor centrale române gr. or. din Braşov. Secţiunea I. Istorie. Aranjat şi publicat cu spesele Eforiei şcolare, de Aurel Ciortea, bibliotecar. Brasso-Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1903. (22,5 x 15). 58 p. (BCU-ClN 101228)
12744. ~ Curenţii şi razele electrice. Fisica şi Esposiţia universală din 1900 în Paris, [de] Prof. A. Ciortea. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1901. (24,5 x 16,5). IV-62[- 64] p. cu il. (BCU-ClN 551007)
12745. ~ Din viaţa stelelor. Conferinţă cetită în favorul Reuniunei române de femei din Braşov, de Prof. Aurel Ciortea. Cernăuţi, Edit. diarului Patria (Societatea tipografică bucovineană), 1898. (22 x 15). 1 f., 18 p. (Retipărire din Patria, nr. 134 şi 135) (II 13241)
12746. ~ Matematică financiară. Interese compuse, rente, anuităţi, efecte publice, curs, asigurări asupra vieţii şi tabele, de Prof. Aurel Ciortea. Brasso-Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1906. (17 x 12). V p., 1 f., 131 p., 28 tab. (BCU-ClN 182363)
12747. ~ Renta perpetuă cu rate, cari cresc în progresiune geometrică, de Aurel Ciortea, profesor. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1900. (24 x 17,5). 14 p. (BCU-ClN 68647)
În colaborare:
12748. ~ Curs de fizică experimentală (cu un supliment de geografie matematică şi astronomie) întocmit pentru cl. VII-VIII. gimn., de A. Ciortea, profesor, [şi] T. L. Blaga, profesor. Vol. II. Căldură, Magnetism, Electricitate şi Astronomie. (Cu 237 figuri). Manual aprobat de Înal. ministeriu reg. ung. de culte şi instrucţiune publică sub Nr. 4750 din 20 Ianuarie 1913 pe seama şcoalelor secundare cu limba de propunere românească. Brasso (Tip. Ciurcu & Comp.), 1913. (21,5 x 14,5). VIII, 460 p. cu il., 2 p. erata. 5 kor. (Astra-S 22534)
12749. ~ Fizică şi Chemie pentru şcoalele poporale lucrată pe baza noului plan ministerial, de A. Ciortea, profesor, [şi] T. L. Blaga, profesor. Cu 89 ilustraţiuni în text. Aprobată de Înaltul Ministeriu reg. ung. pentru şcoalele poporale cu limba de propunere română sub Nrul 50607/908. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu &Comp.), 1908. (21 x 13,5). 2 f., 120 p. cu il. 70 fil. (Bj-Bv 7807)

Nu exista imagini
  1309) CIOSU, PLATON (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOSU, PLATON (1867-?)
12750. ~ Studiu istorico-exegetic asupra Epistolei către Ebrei. Tesă de Licenţă în Theologie de Platon Ciosu Susţinută în diua de [12] Octombrie 1900. Bucuresci (Tip. Gazetei Săteanului), 1900. (22,5 x 14,5). 4 f., 150 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Theologie) (II 174483)

Nu exista imagini
  1310) CIOTORI, DIMITRIE N.
 • Opera
 • Imagini
CIOTORI, DIMITRIE N.
12751. ~ Calea Robilor, [de] D.N. Ciotori. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamului Românesc), 1912. (16,5 x 12). 1 f., 164 p. 1,50 lei. (I 24697)
În colaborare:
BUCOVINEANU, I. şi ~. Chestiuni şcolare. Craiova, 1909.
Traduceri:
BJÖRNSON, B. Synnóve Solbakken. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
~ Veselul ştrengar. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
IBSEN, H. Rosmersholm. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
LAGERLÖF, S. Legendele lui Iisus... Trad. de ~. Vălenii-de Munte, 1911.

Nu exista imagini