Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  131) CANDALE, A.
 • Opera
 • Imagini
CANDALE, A.
În colaborare:
CRIŞAN, GR. ş.a. Expoziţia internaţională şi Congresul agricol şi silvic din Viena (1890). Bucureşti, 1891.

Nu exista imagini
  132) CANDIANI, ION A.
 • Opera
 • Imagini
CANDIANI, ION A.
9781. ~ Monografia Domeniului Buşteni din Judeţul Prahova, de Ion A. Candiani, Diplomat al Şcoalei speciale de silvicultură de la Brăneşti, silvicultor. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (24 x 16). 34[-36] p. cu il., 2 hărţi. (Biblioteca Populară a Administraţiei Domeniului Coroanei, Cărticica XLII) (II 122589)

Nu exista imagini
  133) CANDIANO-POPESCU, ALEXANDRU (1841-1901)
 • Opera
 • Imagini
CANDIANO-POPESCU, ALEXANDRU (1841-1901)
9782. ~ Cavaleria. Cum a fost, cum este şi cum trebuie să fie. Conferinţă ţinută la Cercul Militar în presenţa M. S. Regelui, ASR Principelui Ferdinand şi Oficerilor din garnisoana Bucuresci, de Generalul Candiano-Popescu. [Pe copertă: Partea I. Cavaleria cum a fost]. Bucuresci (Tip. şi Fond de Litere Thoma Basilescu), 1897. (23,5 x 15,5). 25 p. (II 398341)
9782 a. ~ Idem. Partea II. Cavaleria română cum este. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1897. (24 x 16,5). 28 p. (II 398341)
9782 b. ~ Idem. Partea III. Conferinţa despre: Cavaleria Română, cum trebuie să fie. Târgovişte (Tip. şi Leg. de Cărţi Viitorul, Elie Angelescu). 1898. (22,5 x 15,5). 34 p. (II 398341)
9783. ~ Cându n’aveamu [pe copertă: n’avém] ce face. Poesii, de Alexandru Candiano. Bucuresci (Tipografia Nationale), 1866. (21,5 x 14). 163, II p. 2 sfanţi. (II 241147)
9784. ~ Idem. (Ed. II, radicalmente îndreptată), Craiova (Typ. G. Chiţiu şi I. Theodorianu), 1875. (22,5 x 14,5). 141, II p. (II 57842)
9785. ~ Cuvîntărî Ostăşeşti de Generalul Candiano-Popescu. Bucureşti (Tip. Heliade), 1901. (17 x 11). 147 p., 1 h. 50 bani. (I 252940)
9786. ~ *O pagină din istoria resboiului poporului român din anul 1877-1878. Craiova, Benvenisti, 1878. 13°. 52 p. 50 b. (BR, 1(1879), nr. 3, martie, p. 15; Ceauşescu-Mocanu, p. 91, unde autorul nu este menţionat).
9787. ~ Războiul Neatârnărei. Istorie critică. Asaltul şi luarea redutei Griviţa, [de] General Candiano Popescu. Bucureşti, Instit. de Arte Grafice şi Editură. Flacăra, 1913. (24,5 x 17,5). 276[-278], III p., 1 f. erată, 3 f., 6 f. pl. (II 32260)
Cu portretul autorului.
9788. ~ Ţara, [de] Colonelul Candiano. Bucureşti. Edit. Libr. Socecu & Comp. (Stab. Grafic IV. Socecu), 1891. (19 x 12). 1 f., 45 p., 1 portr. 1 leu. (I 459637)
În colaborare:
KALINDERU, JEAN şi ~. Une poignée de vérités à nos prétendants par Un paysan du Danube. Bucureşti, 1888.
Vezi de asemenea:
• Rumänische Dichtungen. Deutsch von Carmen Sylva. Ed. II. Bonn, 1884; ed. III, 1889.

Nu exista imagini
  134) CANDID, I.
 • Opera
 • Imagini
CANDID, I.
9789. ~ Introducţie la organisarea muncei industriale în România, [de] I. Candid. I. Bucuresci (Stab. Grafic Albert Baer), [1903]. (17,5 x 11). 2 f., XI, 119 p. 1 leu. (Biblioteca Profesiunilor, nr. 1) (I 410963)
Data după nr. 4 al colecţiei (apărut în 1904).

Nu exista imagini
  135) Candidaţi conservatori în buna companie
 • Opera
 • Imagini
Candidaţi conservatori în buna companie
9790. • Candidaţi Conservatori în buna companie. [Paul P. Brătăşanu şi D. B. Locusteanu]. [Caracal, 1905]. (25 x 18). 1 f., 9[-11] p. cu il. (Supliment al Jurnalului Caracalul) (II 15878)
Datat după informaţiile apărute în ziarul Caracalul din febr. 1905, ziar naţional liberal, care a iniţiat o serie de articole de demascare a celor doi candidaţi conservatori.

Nu exista imagini
  136) CANDOLLE, ALPHONSE de
 • Opera
 • Imagini
CANDOLLE, ALPHONSE de
În colaborare:
9791.~ Darwin (Vieaţa, doctrina şi importanţa lui), [de] Alphonse de Candolles[ !] şi Albert Südekum. Cu portretul lui Darwin. Traducere de I. Husar. Craiova, Instit. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Nationale, Ralian şi Ignat Samitca). [1897]. (17 x 11). 84 p. cu 1 portr. 30 bani. (Biblioteca de Popularizare pentru Literatura, Ştiinţa, Arta, nr. 26) (I 293970)
Catalogul colecţiei, la p. 3-4. Data după nr. 38 al colecţiei (apărut în 1898).

Nu exista imagini
  137) CANDREA, GEORGE (1862-1899)
 • Opera
 • Imagini
CANDREA, GEORGE (1862-1899)
9792. ~ *Der Begriff des Erhabenen bei Burke und Kant. [Strasbourg, 1894]. (Teza de doctorat în filos.) (Adamescu II, p. 262)
În colaborare:
FRÂNCU, TEOFIL şi ~. Românii din Munţii Apuseni. Bucureşti, 1888.
FRÂNCU, TEOFIL şi ~. Rotacismul la Moli. Bucureşti, 1886.

Nu exista imagini
  138) CANDREA, ION-AUREL (1872-1950)
 • Opera
 • Imagini
CANDREA, ION-AUREL (1872-1950)
(Aurel Candrea, I. A. Candrea-Hecht, Brochet şi Senea)
9793. ~ *Câte-va substrate latine vulgare. Bucureşti, 1892. (Candrea, p. 2; Candréa. Cours, p. II ; Macrea, p. 11, cu an de apariţie: 1893)
9794. ~ Cours complet de grammaire roumaine, par J.-A. Candréa-Hecht. Paris, H. Welter, Editeur (Macon, Protat Frères, Impr.), 1900. (19 x 12). VIII, 364 p. (I 345856)
9795. ~ Cours complet de langue française. Troisième partie pour la troisième classe secondaire, par J. A. Candréa, Docteur ès lettres de l’Université de Paris, Professeur. Première édition. Bucarest, Socec & C-ie, Libraires-Editeurs. (Atel. graph. Socec & Co.), 1905. (20 x 13). 1 f., 160 p. 2,50 lei. (J.-A. Candrea & D. A. Teodoru. [Cours complet de langue française]) (I 2373)
9796. ~ Cours de langue française, par J.-A. Candréa. Troisième Livre destiné à la 3-e classe des lycées et gymnases, des écoles secondaires de jeunes filles et des écoles professionnelles. Bucarest (Imp. Minerva), 1913. (24 x 16,5). 195 p. cu il. 3,60 fr. (II 30293)
9797. ~ Idem. Ouvrage approuvé par le Ministère de l’Instruction publique et des Cultes. Bucureşti, Librairie Léon Alcalay & Co. (Tip Instit. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1914. (22,5 x 15,5). 200 p. cu il. 3,60 fr. (II 38642)
9798. ~ Idem. Bucarest, Librairie Leon Alcalay & Co. (Tip. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1915. (23,5 x 16). 200 p. cu il. 3,60 lei. (II 44309)
9799. ~ Idem. Troisième Livre destiné à la 3-e classe des écoles secondaires de jeunes filles et des écoles professionnelles. Bucarest, Libr. Alcalay & Co. (Tip. Inst. Minerva), 1916. (22,5 x 16,5). 200 p. cu il. 4 frs. (II 47998)
9800. ~ Cours complet de langue française. Quatrième partie pour la quatrième classe secondaire, par J.-A. Candréa, Docteur ès lettres de l’Université de Paris, Professeur. Première édition. Bucarest, Socec & C-ie, Libraires Editeurs (Atel. graph. Socec & Co.), 1906. (20 x 13). 172 p. 2,80 lei. (J. A. Candrea & D. A. Teodoru. [Cours complet de langue française]) (I 2373)
Pentru ediţiile ulterioare (1909-1915), vezi: Candrea, I.-A. şi D. A. Teodoru
9801. ~ Cours de langue française, par J.-A. Candréa. Cinquième Livre destiné à la 5-e classe des lycées, des écoles secondaires de jeunes filles et des écoles professionnelles. Bucarest (Impr. Minerva), 1913. (22,5 x 15,5). 2 f. , 220 p. cu il. 4 fr. (II 33668)
9802. ~ Idem. Bucarest, Libr. Alcalay & Co. (Tip. Institutului Minerva), 1916. (22,5 x 16,5). 224 p. cu il. 4,25 frs. (II 47997)
9803. ~ Curs de l. albaneză, ţinut de Dl. I.-Aurel Candrea, conferenţiar de filologie romanică la Facultatea de litere. Editat de Tache Papahagi. Bucureşti, 1914-1915. (21 x 17,5). 152 p. cu il. (II 505945)
Litografiat.
9804. ~ Curs practic de limba franceză. Metoda cea mai lesnicioasă: pentru a învăţa în scurt timp limba franceză fără profesor, [de] J. A. Candrea. Bucureşti, Libr. Leon Alcalay (Minerva, Instit. de Arte. Grafice şi Editură), 1913. (23 x 15). XX, 245 p. cu il., 1 f., 2 h. (II 31578)
Descriere după copertă.
9805.~ Dicţionar de proverbe şi zicători, [de] I. Aureliu Candrea. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională), [1912]. (16 x 15,5). IV, 316 p. 1,80 lei. (Biblioteca pentru toţi, 713-718) (I 26803)
La p. 295-316: Catalogul Bibiotecii pentru toţi.
9806.~ Dicţionar de rime, conţinînd tóte cuvintele româneci aşedate după rimă şi accent în ordine alfabetică, de Brochet şi Senea [I. A. Candrea]. Bucureci, Edit. Librăriei Pinath, 1890. (12 x 18). 48 p. (I 409687)
Autorul, identificat după: Straje, p. 121-122 ; Adamescu III, p. 240.
9807. ~ Din Bătrâni. Cum şi ce povestesc cronicarii despre vremile şi domniile din trecut, [de] I.-A. Candrea. Bucureşti, Minerva Instit. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (14,5 x 10). 128 p. 30 bani (Biblioteca Minervei, nr. 37) (I 14779)
9808. ~ Din elementele latineşti ale limbii române, de I. Aureliu Candrea, Doctor în litere Membru al Societăţii de Linguistică din Paris Seria I-III. Bucureşti (Atel. Grafice I. V. Socecu), 1904-1905. (24 x 16,5). 15 p. (I) ; 15 p. (II) ; 22 p. (III). (II 408649)
Seria II-III a apărut în 1905.
9809. ~ Les éléments latins de la langue roumaine. Le consonantisme, par J.-A. Candrea-Hecht, Thèse présentée pour le doctorat de l’Université de Paris (Lettres). Paris, Libr. Emile Bouillon, éditeur (Maçon, Protat frères, Impr.), 1902. (25,5 x 16,5). XXVII, 111 p. (II 547251)
9810. ~ Idem, par J.-A. Candréa-Hecht, Docteur ès lettres, Paris. Paris, Libr. Emile Bouillon, Editeur (Maçon, Protat Frères, Impr.), 1902. (25 x 16). XXVII, 110 p., 1 f. (II 44807)
9811. ~ Etymologies roumaines, par J. A. Candréa-Hecht. Paris (Maçon, Protat Frères, Impr.), 1902. (25 x 16,5). 21 p. (Extrait de la "România", tome XXXI, p. 296-314) (II 27780)
9812. ~ Graiul din Ţara Oaşului, de I. A. Candrea. Bucureşti (Atel. Socec), 1907. (24 x 16). 53 p., 3 f. pl., 1 h. 1,50 lei. (Extras din Buletinul Societăţei filologice, II) (II 8589)
9813. ~ *Influenţa Ţiganilor asupra literaturii poporane române. Bucureşti, 1893. (Candrea, p. 2 ; Candrea, Cours, p. II).
9814.~ Limba textelor rotacizante din veacul al XVI-lea, de I. A. Candrea. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1916. (24,5 x 17). 2 f., p. CXIII-CCXXVII. (Extras din Psaltirea Scheiană comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI şi XVII) (Comisia istorică a României) (II 47940)
9815.~ Poreclele la Români, [de] Aureliu Candrea. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (18,5 x 12). 140 p. (I 49998)
9816. ~ *Idem, 1907. (Macrea, p. 11)
9817.~ Psaltirea Scheiană comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. Ediţiune critică, de I.-A. Candrea, Conferenţiar la Facultatea de Litere din Bucureşti, [pe copertă şi: I. Introducerea cu unsprezece planşe]. II. Textul şi Glosarele. Bucureşti (Atel. Graf. Socec & Co.), 1916. (24 x 16,5). CCXXXVIII p., 1 f., XI f. pl. (I) ; 3 f., 551 p. (II). (Comisia Istorică a României) (II 48712)
9818. ~ Straturi de cultură şi straturi de limbă la popoarele romanice, de I.-Aurel Candrea, conferenţiar de filologie romanică la Facultatea de Litere. Bucureşti (Tip. profesională Dimitrie C. Ionescu), 1914. (25,5 x 16). 22 p. 1 leu. (II 36628)
În colaborare:
9819. ~ Cours de langue française, par J. A. Candrea & D. A. Teodoru. Quatrième Livre destiné à la 4-e classe des lycées et gymnases, des écoles secondaires de jeunes filles et des écoles professionnelles. Bucarest, Minerva, Instit. de Arte Grafice şi Editură Libr. de l’Indépendance roumaine, 1909. (20 x 13,5). 239 p. 3,80 fr. (I 15724)
9820. ~ Idem. Bucarest, Libr. de l’Indépendance Roumaine (Tip. Instit. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1911. (23,5 x 16). 3 f., 231 p. cu il., 1 pl. 3,80 fr. (II 23630)
9821. ~ Idem. Bucarest (Impr. Minerva), 1912. (23 x 15,5). 239 p. cu il. 4 fr. (II 28172)
9922. ~ Idem. Bucarest (Impr. Minerva), 1913. (22,5 x 15,5). 3 f., 216 p cu il. (II 33667)
9823. ~ Idem. Ouvrage approuvé par le Ministère de l’Instruction Publique et de Cultes. Bucarest, Libr. Léon Alcalay & Co, (Tip. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1915. (23,5 x 16). 244 p. cu il. 4 fr. (II 44311)
9824. ~ Dicţionarul etimologic al limbii romîne[!]. Elementele latine, de I. A. Candrea [şi] Ov. Densusianu. Publicat de Librăria Socec & Comp. cu ocasiunea a 50 de ani dela înfiinţarea Casei. Fasc. I-IV. Bucureşti (Atelierele Socec & Comp), 1907-1914. (23,5 x 15,5). 1 f. , 224 p. (II 631006)
Descriere după copertă. Fasc. I: A-Cere, 1907; II: Cere-Fîn, 1907; III. Fîn-Lat, 1910; IV. Laţ-Putea, 1914.
9825. ~ Idem. [Ed. II]. Fasc. I-IV. A-Putea. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Comp)., 1914. (24 x 17). 1 f., 224 p. (II 157119)
Descriere după copertă.
9826. ~ Dicţionar general al limbii române din trecut şi de astăzi cuprinzînd: formele literare cu citaţiuni din scriitorii vechi şi de astăzi, formele dispărute azi din limbă, cu indicarea izvoarelor din sec. al XVI-lea - XVIII-lea, formele populare din tot domeniul daco-român cu indicarea regiunii unde se întrebuinţează etimologia cuvintelor a căror orgine e bine stabilită, de I.-Aureliu Candrea [şi] Ovid Densusianu. Bucureşti, Libr. Edit. Socec & Co., 1909. (21,5 x 14). 192 p. (II 228879)
Descriere după copertă. Cuprinde: a-azvârli. Pe cop. 4: "Întreaga lucrare va forma un volum de aproape 100 de coale şi va apărea în fascicole de câte 8-10 coale la intervale de 2-3 luni". Preţul pentru subscriitori, 14 lei.
9827. ~ Din popor [pe copertă, în continuare: Cum grăeşte şi simte ţăranul român. Texte publicate de I. A. Candrea şi Ov. Densusianu]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1908. (15,5 x 9,5). 2 f., 192 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 351-352) (I 12242)
9828. ~ Graiul nostru. Texte din toate părţile locuite de români, publicate de I. A. Candrea. Ov. Densusianu, Th. D. Speranţia [pe copertă: Vol. I. România. Vol. II. Basarabia, Bucovina, Maramureş, Ţara Oaşului, Transilvania, Crişana, Bănat, Serbia. Graiul istro-românilor, megleniţilor şi aromânilor]. Bucureşti (Atel. Grafice Socec, & Co.), 1906 [pe copertă 1906-1907]-1908. (24,5 x 16,5). VIII p., 1 f., 553 p. 4 lei. (I) ; 2 f., 191 p. 2,50 lei (II) (Din publicaţiunile Ministerului Instrucţiunii şi al Cultelor cu prilejul jubileului de 40 de ani de domnie a M. S. Regelui Carol I) (II 14544)
După: Adamescu III, p. 240, ar fi apărut 3 vol. (1906-1908)
9829. ~ Poezii Populare din diferite regiuni locuite de români, [de] I. A. Candrea şi Ov. Densusianu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1909]. (14,5 x 10). 2 f., 116 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 522) (I 20018)
Datat după alte numere ale colecţiei.
9830. ~ Poveşti din diferitele ţinuturi locuite de Români, [de] I. A. Candrea şi Ovid Densusianu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Grossmann), 1909. (15,5 x 10,5). 2 f., 206[-208] p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 464-465) (I 15335)
Vezi şi:
CANIANU, MIHAIL şi ~. Dicţionar geografic al judeţului Putna. Bucureşti, 1897.
COMAN, G. şi ~. Curs de limbă germană, cl. IV-a sec. Bucureşti, 1913.
~. Curs de limba germană, cl. IV-a sec. Bucureşti, 1914.
CUMBARY, ANA ş.a. Dicţionar geografic al judeţului Doljiu... Bucureşti, 1896.
DENSUSIANU, OV. ş.a.. Curs de limba romană, cl. I sec. Ed. I. Bucureşti, 1910 ; ed. II, 1912 ; ed. III, 1914 ; 1915.
~. Curs de limba română, cl. II sec. Ed. I Bucureşti, 1910 ; ed. II, 1913 ; 1915.
~. Curs de limba romană, cl. III sec. Ed. I. Bucureşti, 1910; ed. V, [191?].
GHIACIOIU, V. şi ~. La classe de français en VII-e année. Édition pour les écoles sec. (filles). Bucureşti, 1914.
TEODORU, D. A. şi ~. Cours de langue française. Premier Livre destiné à la 1-re classe. Bucureşti, 1909; 1910; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916.
TEODORU, D. A. şi ~. Cours de langue française. Deuxième livre destiné à la 2-e classe. Bucureşti, 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916.

Nu exista imagini
  139) CANELLA, C.
 • Opera
 • Imagini
CANELLA, C.
Traduceri:
• Vocabular dé quâte-va vorbe synonime.Tad. de ~. Ed. I. Bucureşti, 1867.

Nu exista imagini
  140) CANIANU, MARGARETA R.
 • Opera
 • Imagini
CANIANU, MARGARETA R.
9831. ~ Legende din mitologia greacă şi romană, traduse dupe Hey, de Margareta R. Canianu. Ilustrate cu 12 cadre în culori. Bucureşti, Ig. Haimann, Librar-Editor (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1894 [pe copertă: 1895]. (21,5 x 15). 150 p., 12 f. pl. color. Broşat, 6 lei, în legătură de lux, 8 lei. (II 547424)

Nu exista imagini