Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1281) CIOLAN, DANIEL V. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOLAN, DANIEL V. (1856-?)
12691. ~ Despre deosebitele. ordini de succesiune ab intestat în dreptul roman şi român. Thesă de licenţă susţinută la... de Daniel Ciolan. Iaşi (Tip. Lucrătorilor Români Asociaţi), 1885. (24,5 x 16,5). 72 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 413440)
12692. ~ Religia celor puţini. Răspuns D-lui Dr. N. Leon prin care se înlătură monismul materialistic ori ateismul, şi rămâne neclintită credinţa în D-zeu, conform religiunei şi moralei creştine şi conform filosofiei critice-cotimporane[!], de Daniel Ciolan, Profesor, Licenţiat în drept şi în istorie şi filosofic Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1910. (21 x 13,5). 16 p. 50 bani. (II 25950)

Nu exista imagini
  1282) CIOLOCA, DIMITRIE (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOLOCA, DIMITRIE (1874-?)
12693. ~ Cântece din războiu. I. Vitejeşti. 1. Adunate de Dr. Dimitrie Cioloca. Karansebeş (Caransebeş) (Tipar. Tip. Dicezane). 1915. (15,5 x XII). 96 p. 40 fil. (I 386367)
12693a. ~ Idem. II. Dor şi jale. 1. Adunate de Dr. Dimitrie Cioloca. Karansebeş (Caransebeş! (Tiparul Tip. diecezane), 1916. (15,5 x 12). 96 p. (I 386367)
Lipsă coperta.
Editări de texte:
TARNOVSCHI, T. ş.a. Predici... Ed. II, îngrijită de ~. Caransebeş, 1909-1911.

Nu exista imagini
  1283) CIOMAC, CHRISTIAN G. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOMAC, CHRISTIAN G. (1882-?)
12694. ~ Copiii naturali (în dreptul roman, german şi român). Teză pentru licenţă de Chr. Ciomac. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1904. (23,5 x 16). 136 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3844)

Nu exista imagini
  1284) CIOMAC, EMANOIL G. (1890-1962)
 • Opera
 • Imagini
CIOMAC, EMANOIL G. (1890-1962)
12695. ~ George Enescu, [de] Em. Ciomac. [Bucureşti] (Tip. Speranţa), [1915]. (19,5 x 14,5). 23 p. (I 45225)
Traduceri:
MUSSET, ALFRED de. Noaptea de Octombrie. Trad. de ~. Ed. II, Paris, 1910.

Nu exista imagini
  1285) CIONCA, AURELIA
 • Opera
 • Imagini
CIONCA, AURELIA
Despre
12696. • Aurelia Cionca. [Bukarest (Graphische Anstalt Albert Baer), 1908]. (19,5 x 14,5). 12 p. (I 10492)
Cuprinde cronicile muzicale apărute în anii 1905-1908 în presa din Germania şi România. Tip., la finalul textului.

Nu exista imagini
  1286) CIONCA, IOAN I. ST. (?-1910)
 • Opera
 • Imagini
CIONCA, IOAN I. ST. (?-1910)
12697. ~ Carte elementară pentru a inveţa a scrie şi citi intr’un timp foarte scurt, [de] Ioane I. St. Cionca. Bucureşti (Noua Typografie a Laboratorilor Romanii, 1876. (17 x 12). 64 p. (BSS I 12097)
12698. ~ Conducetorul copiilor la scriere şi citire. Carte întocmită după metoda cuvintelor normale, de I. Cionca, profesor. Ed. I. Bucureşti, Edit, Librăriei Carol Müller (Tipografia Nouă, Gr. Panaitescu), 1895. (20 x 13). 132 p. cu il. 1,25 lei. (I 411672)
12699. ~ Gramatica teoretică-practică a Limbei Germane pentru usulu tinerimei române, de Iónu Cionca, profesoru de Limba Română la Şcóla reală şi la Şcola superioară de fete a Comunităţii Evanghelice din Bucureşti. Etimologia şi Sintaxa cu o mulţime de teme şi versiuni precum şi un vocabularu bogatu. Bucureşti (Tip. Curtei Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1885. (20 x 13). 264, IV p. (II 247565)
În prefaţă, p. II, menţiunea: "La compunerea acestei gramatici autorulu s-a servitu de operile următorilor autori: Dr. L. Georg, E. Favre, S. Strebinger. Dr. E. Otto. P.S. Schieininger şi G. Traut".
12700. ~ Idem. Carte aprobată de On. Ministeru alu Culteloru şi Instrucţiunii publice, prin decisiunea No.11267, din 1886. Etimologia şi sintaxa cu o mulţime de teme şi versiuni. Ed. II revedută şi îmbunătăţită. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab, graficu Socecu & Teclu). 1887. (18,5 x 12). IV-330 p. (I 411395)
12701. ~ Practische[!] Grammatik der rumänischen Sprache (nach Dr. Ahn’s Methode), von Ioan I. St. Cionca, Lehrer der rumänischen Sprache an der röm. kath. Hauptschule und dem Seminar în Bucarest. Bucarest, Verlag Bibliografia Romana. Alexander Degenmann (Tip. Romanulu, Carol Göbl), 1880. (21 x 13). 127 p. 2 Francs. (II 257284)
12702. ~ Idem für den Schul- und Selbst-Unterricht von I. Cionca, Lehrer der rumänischen Sprache an der röm. kath. Hauptschule und dem Seminar în Bucarest. II. Aufl. Bucarest, Verlag der Bibliografia Romana Alexander Degenmann (Buchdruckerei Romanul, Carol Göbl), 1881. (19 x 13). 144 p. 2 fr. (I 372865)
12703. ~ Idem. III. verbesserte und vermehrte Auflage. Bucarest, Alexander Degenmann, Commissionverlag von Sotschek & Comp. (K. Hofbuchdruck. F. Göbl’s Söhne), 1885. (19,5 x 13). VIII-183 4- IV p. (BCU-ClN 98140)
Lipsă coperta.
12704. ~ *Idem. IV. verbesserte Auflage. [Bucureşti, 1888]. 2,50 lei. (RoL, 12(1888), nr. 3107, ian. 10(22), p. 3: Notiţe literare)
12705. ~ Idem. V. verbesserte und vermehrte Auflage. Bucarest (Druck und Verlag von Socecu & Comp.), 1892. (20 x 12,5). 1 f., 280 p. 2,50 lei. (II 71835)
12706. ~ Idem. VI. verbesserte und vermehrte Auflage. Bucarest, Druck und Verlag von Socecu &Comp., 1896. (19,5 x 13). 285 p. 2,50 lei (fl., 1,20) (I 467784)
12707. ~ Idem. VII. verbesserte Auflage. Bucarest, Druck und Verlag von Socec & Comp., 1908. (19 x 12,5). 138 p. (I 458358)
12708. ~ Prima carte de scriere şi citire după metoda cuvintelor normale, pentru clasa I-a primară de ambele sexe, de Ion Cionca. Partea I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (20 x 13,5). 98 p. 50 bani. (I 411679)
Partea a II-a a apărut în 1895.
12709. ~ Prima carte de citire, pentru clasa I primară de ambele sexe, de Ion Cionca. Carte didactică ilustrată, aprobată în 20 Maiu 1895 de Onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Partea II. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (20 x 12,5). 64 p. cu il. 10 bani. (II 428493)
12710. ~ Poveţuitorul inveţătorului de clasa I primară, de I. Cionca, Profesor. Bucuresci, Edit. Librăriei Carol Müller (Tipografia Noua, Gr. Panaitescu), 1894 [pe copertă: 1895]. (20 x 13). 35 p. (I 411680)

Nu exista imagini
  1287) CIONESCU, STERIU N.
 • Opera
 • Imagini
CIONESCU, STERIU N.
(S. C.)
12711. ~ Carte de scriere şi lectură séu Abecedaru pentru Românilli din Turcia, de S. C. [=Stere Cionescu, înveţătoriu în Cruşova]. Partea I-II. Bucuresci (Tip. modernă, Gr. Luis), [1883?]. (18 x 12). 7 p. (BCU-ClN 204025)
Lipsă coperta. Identificarea autorului făcută de BCU Cluj-Napoca. Datat după RoL, 8 (1884), nr. 1952, ian. 6, p. [3]: Bul. bibliogr.
Traduceri:
• Vieaţa şi mârturisirea sfântului Anastasiu Persul: Trad. de ~. Bucureşti, 1907
• Vieaţa sf. impăraţi Constantin şi Elena. Trad. de ~. Bucureşti, 1907
• Vieaţa şi faptele Sf. Haralambie. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa şi faptele sfintei Irina. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa şi mărturisirea sfintei Marina. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa sf. cuvioase Matrona. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa şi faptele cuviosului Onufriu Egipteanul. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa şi mărturisirea sfintei Varvara. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  1288) CIOPALĂ, ŞTEFAN C. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOPALĂ, ŞTEFAN C. (1883-?)
12712. ~ Reacţia Rivalta. Aplicaţia sa clinică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... 1911 de Ştefan C. Ciopală, Fost intern al Spitalelor şi Maternităţei. Bucureşti (Inst. Grafic Universala, Iancu Ionescu), 1911. (23 x 16). 88 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 1179) (II 22581)

Nu exista imagini
  1289) CIORAN, EMILIA
 • Opera
 • Imagini
CIORAN, EMILIA
Traduceri:
PAUL DE ALEP. Căletoriile Patriarchului Macarie. Tesă pentru licenţă de ~. Bucureşti, 1900.
Vezi de asemenea:
IOSIF, ST. O. Tablouri culturale din trecutul Românilor. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1290) CIORANU, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
CIORANU, CONSTANTIN I.
Traduceri:
BLOCH, ALBERT ş.a. Substanţa universală. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  1291) CIORANU, MIHAI
 • Opera
 • Imagini
CIORANU, MIHAI
12713. ~ Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, de Mihai Cioranu. Bucuresci (Tip. C.A. Rosetti), 1859. (21 x 13,5). 117 [-120] p. (II 185772)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1292) CIORAPCIU, FILIP (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
CIORAPCIU, FILIP (1873-?)
12714. ~ Enciclopedia juridică. Partea I. Jurisprudenţa Română. Vol. I, [de] F. Ciorapciu. Bucureşti (Tip. Aurora), 1905 [pe copertă: 1906]. (24,5 x 17,5). VIII, XVI, 792 p. (II 37482)
12714a. ~ Idem. Partea I. Jurisprudenţa Română. Vol. II. Bucureşti (Tip. Aurora), 1906. (24,5 x 17). 766, IV p.
Descriere după copertă.
12714b. ~ Idem. Partea I. Jurisprudenţa Română. Vol. III. Tom. III. Bucureşti (Tip. Aurora), 1906. (24,5 x 17). 1 f., X, 576 p.
12714c. ~ Idem. Partea I. Jurisprudenţa Română. Vol. IV. Tom. III. Bucureşti (Tip. Aurora), 1906. (24,5 x 17). 1 f., VIII p., p. 577-1162.

Nu exista imagini
  1293) CIORĂNEANU, ION GH.
 • Opera
 • Imagini
CIORĂNEANU, ION GH.
12715. ~ Despre consuli. de Ion Gh. Ciorăneanu. Teză pentru licenţă în drept. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1900. (23,5 x 15,5). 63 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412998)

Nu exista imagini
  1294) CIORĂNEANU, PETRE GH.
 • Opera
 • Imagini
CIORĂNEANU, PETRE GH.
12716. ~ Căsătoria Religioasă a Străinilor în România. (Doctrină şi jurisprudenţa românească). Cu o introducere asupra Conflictului Legilor şi a Personalităţei Dreptului Roman. Teza de licenţă a lui Petre Gh. Ciorăneanu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1903. (20 x 13,5). 98, 11 p. (Facultatea de Drept din Iaşi) (II 252770)
12717. ~ Idem. [Studiu]. Iaşi (Tipografia Naţională), 1903. (21,5 x 14). 96, II p. (II 408711)

Nu exista imagini
  1295) CIORĂNESCU, ION (1874-1948)
 • Opera
 • Imagini
CIORĂNESCU, ION (1874-1948)
12718. ~ Carte de cetire a elev... din divizia II-a, clasa II-a primară, lucrată de Ion Ciorănescu, învăţător. Bucureşti, Edit. Librăriei Scoalelor C. Sfetea, [1911]. (20 x 12,5). VIII[-X], 400 p. 1,40 lei. (I 25634)
Datat după anul depozitului legal în BAR.
În colaborare:
12719. ~ Abecedar, pentru clasa I urbană şi divizia I rurală, de Ion Ciorănescu, învăţător la Moreni (Dâmboviţa) şi Constantin Stan, Institutor în Târgu-Neamţ. Ed. III..[Partea I]-II. Bucureşti, Edit. Librăriei Scoalelor C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), [1911]. (20 x 13). 62[-84] p. 50 bani (I) ; 88 p. 50 bani (II). (II 25619)
Menţiunea: "Partea I", numai pe copertă.
Vezi şi:
COSTESCU, GH. N. ş.a. Geografia Europei, cl. IV urb. şi div. III rur. an II. Bucureşti, 1911 ; 1912 ; 1914-15 ; 1916-17.
~ Geografia jud Ilfov, cl. II prim. urb. şi div. II rur., an. I. Bucureşti, 1912 ; ed. II, 1915.
~ *Geografia judeţului Mehedinţi. Bucureşti, [191?].
~ Noţiuni geografice şi România, div. II rur., an II. Bucureşti, 1912 ; 1914-15;
~ România... cl. III urb. şi div. III rur., an. I. Bucureşti, 1911 ; ed. II, 1915-16.
STAN, CONST. şi ~. Abecedar, div. I rur. Ed. III. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  1296) CIORBEA, LAURENŢIU
 • Opera
 • Imagini
CIORBEA, LAURENŢIU
12720. ~ Apa tinereţelor şi alte Poveşti poporale, de Laurenţiu Ciorbea. Brassó, Edií. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1904. (17 x 11). 98 p. (BCU-ClN 84955)
12721. ~ De când se numesce femeia porumbiţă. Poveste [pe copertă: poporală] de Laurenţiu Ciorbea. Gherla, Edit. şi tip. Tipografiei Aurora A. Todoran, 1895. (13,5 x 10). 43 p., 1 f. (=catalogul tipografiei) (BCU-ClN 64112)
12722. ~ Dóue turturele de aur. Poveste poporală de Laurenţiu Ciorbea. Gherla, Edit. şi tip. Tipografiei Aurora A. Todoran, 1895. (13,5 x 10). 40 p. (BCU-ClN 64116)
12723. ~ Idem. Ed. II. Bassó, Edit. Librăriei Ciurcu, 1903. (17 x 10). 48 p. (BCU-ClN 55441)

Nu exista imagini
  1297) CIORDAŞ, I.
 • Opera
 • Imagini
CIORDAŞ, I.
12724. ~ *Din cetatea sfîntă, de dr. I. Ciordaş. Beiuş, Ed. Doina, 1912. (Faur II, p. 140)
12725. ~ *Mozaic, de dr. I. Ciordaş. Beiuş, Ed. Doina, 1912. (Faur, II, p. 140)

Nu exista imagini
  1298) CIORDAŞ
 • Opera
 • Imagini
CIORDAŞ
Vezi: VIORA DIN BIHOR

Nu exista imagini
  1299) CIORESCU-BOGDANA, I. G.
 • Opera
 • Imagini
CIORESCU-BOGDANA, I. G.
12726. ~ Chestia ţărănească. Cooperativele Săteşti. Starea lor actuală şi menirea în viitor, [de] I. G. Ciorescu-Bogdana. Bârlad (Tip. George V. Munteanu), 1907. (23,5 x 16). 43 p. 50 bani. (II 8587)
Pe copertă, numele autorului: "I. G. Ciorescu".

Nu exista imagini
  1300) CIORNEI, NICOLAE N. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CIORNEI, NICOLAE N. (1881-?)
12727. ~ Puterea Paternă în Dreptul Roman şi Român. Teza pentru licenţă susţinută de Neculai N. Ciornei. Bucuresci (Tip. Griviţa, M. M. Antonescu), 1902. (24 x 16,5). 42 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept) (II 473245)

Nu exista imagini
  1301) CIORNEI, SCARLAT (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CIORNEI, SCARLAT (1867-?)
(D’Apolodor)
12728. ~ Drama din strada Sevastopol sau Sinuciderea Principelui Gr. Gr. M. Sturza, de D’Apolodor. Bucuresci, Libr. La Gheosdan, 1895. (14,5 x 10). 16 p. (I 410778)
Se menţionează numai librăria "La Gheosdan". La finalul epilogului: "Procesul Milionarilor sînt reproduse după ziarul Républicain, concluziile procurorului general în procesul Sturdza-Gorciacoff". Numele autorului, "Ciornei", cu cerneală, pe coperta exemplarului din BAR.
12729. ~ Mărunţelu cu banda lui. Biografiele, Crimele şi Prinderea lor, de d’Apolodor. Bucuresci, 1894. (23,5 x 16). 16 p. 10 bani. (II 124666)
Descriere după copertă. Diferă prin p. de titlu şi paginaţie de următoarea.
12730. ~ Idem. Bucuresci (Typ. Miulescu), 1894. (23,5 x 16). 14 p. 10 bani. (II 63617)

Nu exista imagini
  1302) CIOROGARIU, P. (?-1909)
 • Opera
 • Imagini
CIOROGARIU, P. (?-1909)
12731. ~ Cîntece din popor. Versuri şi muzică. Adunate de P. Ciorogariu. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec. & Co., 1909. (15 x 9,5). 134 p. 80 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, nr. 42-44. Bibl. cult. (Secţia poporană)) (I 13474)

Nu exista imagini
  1303) CIOROGARIU, ROMAN ROMUL (1852-1936)
 • Opera
 • Imagini
CIOROGARIU, ROMAN ROMUL (1852-1936)
12732. ~ Constituţia patriei, după cursurile prof. Romul Ciorogariu [descrisă de: Vincenţiu Tomi, stud. teol. de a III-lea]. [Arad, 1893]. (30,5 x 23). 64 p. (III 541048)
Curs litografiat. Datat: "Arad, la 10/22 Aprilie 1893" (v. p. 64). Cuprinde lecţiuni de constituţia Ungariei.
12733. ~ Constituţia Ungariei [Alkotmánytani jegyzetek] după cursurile prof. Roman R. Ciorogariu. [Arad, 1893]. (30 x 23). 32 p. (III 378645)
Textul în l. maghiară. Descriere după titlul de la începutul textului. Curs litografiat.
12734. ~ Spre prăpastie, de Roman R. Ciorogariu. Arad (Tribuna, Inst. tipografic, Nichin şi cons.), 1911. (18,5 x 12). 68 p. 50 fileri. (I 25500)
Prefeţe:
BOTIŞ. TEODOR ş.a. Institutul pedagogic gr.-or.-rom. din Arad. Pref. de ~. Arad, 1912.
MERA, IULIU T. Din ţări străine. Pref. de ~. Arad, 1911.

Nu exista imagini
  1304) CIOROIANU, C
 • Opera
 • Imagini
CIOROIANU, C
12735. ~ PSS Athanasie Mironescu Episcop al Râmnicului Noului-Severin [imprimat greşit: Nolui] ca scriitor. Dare de seamă, de C. Cioroianu. Bucureşti (Tip. Dor. P. Cucu), 1908. (24 x 16). 35 p. (II 9560)
12736. ~ Un Episcop Plagiator [Atanasie Mironescu, Episcop al Râmnicului Noului Severin], [de] C. Cioroianu. Bucureşti (Stab. Grafic Basilescu), 1908. (23,5 x 15,5). 20 p. (II 13652)

Nu exista imagini
  1305) CIOROIANU, MIHAIL (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOROIANU, MIHAIL (1875-?)
12737. ~ Contribuţiuni la studiul operaţiunei de cură radicală a herniilor crurale. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută în ziua de 27 Aprilie 1904 de Mihail Cioroianu. Bucureşti (Tip. l’Indépendance Roumaine), 1904. (24 x 16,5). VIII, 77 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 724) (II 3589)

Nu exista imagini
  1306) CIOROIANU, N. B.
 • Opera
 • Imagini
CIOROIANU, N. B.
12738. ~ Mandatul în dreptul roman şi român. Thesa pentru Licenţa Susţinută la [7 Decembrie] 1890 de N.B. Cioroianu. Bucuresci (Tip. Fraţii Popescu), 1890. (22 x 14,5). 75[-78] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (BCU-Iaşi II 71881)

Nu exista imagini
  1307) CIOROIANU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
CIOROIANU, ŞTEFAN
12739. ~ Brazde în ogorul lui Hristos, [de] Dr. Ştefan Cioroianu. Arad (Tiparul Tip. Diecezane Gr. Or. Române), 1918. (23 x 15,5). 132 p. 6 lei. (BCU-ClN 178014)
12740. ~ Dor de lumină, [de] Dr. Ştefan Cioroianu. Arad (Tiparul Tip. Diecezane Gr.-Or. Rom.), 1917. (19,5 x 12,5). 180 p. 4 cr. (BCU-ClN 173969)
Povestiri morale.
12741. ~ Merinde pentru sufletele credincioase. Cuvântări ocazionale de Dr. Ştefan Cioroianu, Preot ort. rom. în Banat-Comloş. Arad (Tiparul Tip. diecezane Gr. Ort. Române), 1917. (19,5 x 12,5). 131 p. (I 644831)
Lipsă copertă.
Vezi de asemenea:
PĂCĂŢIAN, MIHAI. Conlucrarea omului cu Dumnezeu. Arad, 1916.

Nu exista imagini
  1308) CIORTEA, AUREL (1872-1929)
 • Opera
 • Imagini
CIORTEA, AUREL (1872-1929)
12742. ~ Aritmetică pentru şcoalele medii, [de] Dr. Beke Manó, prelucrată de Aurel Ciortea, Profesor. (Originalul unguresc aprobat de înaltul Minister reg. ung. de culte şi instrucţiune publică cu n-rul 3925 din anul 1903). Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu, 1905. (23 x 15). 2 f., 272 p. (II 174315)
12743. ~ Catalogul Bibliotecii scólelor centrale române gr. or. din Braşov. Secţiunea I. Istorie. Aranjat şi publicat cu spesele Eforiei şcolare, de Aurel Ciortea, bibliotecar. Brasso-Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1903. (22,5 x 15). 58 p. (BCU-ClN 101228)
12744. ~ Curenţii şi razele electrice. Fisica şi Esposiţia universală din 1900 în Paris, [de] Prof. A. Ciortea. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1901. (24,5 x 16,5). IV-62[- 64] p. cu il. (BCU-ClN 551007)
12745. ~ Din viaţa stelelor. Conferinţă cetită în favorul Reuniunei române de femei din Braşov, de Prof. Aurel Ciortea. Cernăuţi, Edit. diarului Patria (Societatea tipografică bucovineană), 1898. (22 x 15). 1 f., 18 p. (Retipărire din Patria, nr. 134 şi 135) (II 13241)
12746. ~ Matematică financiară. Interese compuse, rente, anuităţi, efecte publice, curs, asigurări asupra vieţii şi tabele, de Prof. Aurel Ciortea. Brasso-Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1906. (17 x 12). V p., 1 f., 131 p., 28 tab. (BCU-ClN 182363)
12747. ~ Renta perpetuă cu rate, cari cresc în progresiune geometrică, de Aurel Ciortea, profesor. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1900. (24 x 17,5). 14 p. (BCU-ClN 68647)
În colaborare:
12748. ~ Curs de fizică experimentală (cu un supliment de geografie matematică şi astronomie) întocmit pentru cl. VII-VIII. gimn., de A. Ciortea, profesor, [şi] T. L. Blaga, profesor. Vol. II. Căldură, Magnetism, Electricitate şi Astronomie. (Cu 237 figuri). Manual aprobat de Înal. ministeriu reg. ung. de culte şi instrucţiune publică sub Nr. 4750 din 20 Ianuarie 1913 pe seama şcoalelor secundare cu limba de propunere românească. Brasso (Tip. Ciurcu & Comp.), 1913. (21,5 x 14,5). VIII, 460 p. cu il., 2 p. erata. 5 kor. (Astra-S 22534)
12749. ~ Fizică şi Chemie pentru şcoalele poporale lucrată pe baza noului plan ministerial, de A. Ciortea, profesor, [şi] T. L. Blaga, profesor. Cu 89 ilustraţiuni în text. Aprobată de Înaltul Ministeriu reg. ung. pentru şcoalele poporale cu limba de propunere română sub Nrul 50607/908. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu &Comp.), 1908. (21 x 13,5). 2 f., 120 p. cu il. 70 fil. (Bj-Bv 7807)

Nu exista imagini
  1309) CIOSU, PLATON (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOSU, PLATON (1867-?)
12750. ~ Studiu istorico-exegetic asupra Epistolei către Ebrei. Tesă de Licenţă în Theologie de Platon Ciosu Susţinută în diua de [12] Octombrie 1900. Bucuresci (Tip. Gazetei Săteanului), 1900. (22,5 x 14,5). 4 f., 150 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Theologie) (II 174483)

Nu exista imagini
  1310) CIOTORI, DIMITRIE N.
 • Opera
 • Imagini
CIOTORI, DIMITRIE N.
12751. ~ Calea Robilor, [de] D.N. Ciotori. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamului Românesc), 1912. (16,5 x 12). 1 f., 164 p. 1,50 lei. (I 24697)
În colaborare:
BUCOVINEANU, I. şi ~. Chestiuni şcolare. Craiova, 1909.
Traduceri:
BJÖRNSON, B. Synnóve Solbakken. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
~ Veselul ştrengar. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
IBSEN, H. Rosmersholm. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
LAGERLÖF, S. Legendele lui Iisus... Trad. de ~. Vălenii-de Munte, 1911.

Nu exista imagini
  1311) CIOVÂRNACHE, CONSTANTIN (1881?-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOVÂRNACHE, CONSTANTIN (1881?-?)
12752. ~ Corossuccinul şi întrebuinţarea lui în chirurgia veterinară. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Constantin Ciovernache. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1906. (23,5 x l6). 51[-55] p. (Şcoala superioară de medicină veterinară,. nr. 178) (II 3270)

Nu exista imagini
  1312) CIPARIU, TIMOTEI (1805-1887)
 • Opera
 • Imagini
CIPARIU, TIMOTEI (1805-1887)
12753. ~ Acte şi fragmente latine romanesci. Pentru istori’a beserecei romane mai alesu unite. Edite şi anotate de Tim. Cipariu, canonicu gr. cat. etc. Blasiu (Cu tipariulu Semin. diecesanu), 1855. (21 x 13,5). XVI, 280 p. (I 54444)
12754. ~ Compendiu de gramatec’a limbei române, de Timoteu Cipariu, Canonicu gr. cat., directoriu gimn. etc. Blasiu (Cu tipariulu Sem. Diecesanu), 1855. (19 x 12). 104 p. (I 116602)
12755. ~ Idem. Ed. II indereptata de Timoteu Cipariu[...]. Blasiu (Cu tipariulu Sem. Diecesanu), 1858. (20 x 12). 104 p. (I 174739)
12756. ~ Idem. Ed. III. Blasiu (Cu Tiparulu Sem. Diecesanu), 1862. (18 x 11). 112 p. (I 31816)
12757. ~ Idem. Ed. IV, emendata. Sabiniu (Tipăriu şi in provedietura la S. Filtsch), 1865. (18 x 11,5). 120 p. (I 56004)
12758. ~ Idem. Ed. V. Sabiniu, Edit. Librăriei lui Iuliu Spreer (Tipariulu tip. eredei de Closius), 1876. (18 x 12). 120 p. (I 96051)
Tip., la p. 120. Lipsă coperta.
12759. ~ *Idem. Ed. VI, edată de profesorulu Silvestru Nestoru. [Blaj, 1892?] (Uni, 2(1892), nr. 2, p. 14: Literat, bisericescă şi scolastică sub. guvernulu E. S. Mitrop. Vancea)
12760. ~ Idem, pentru scólele primari şi secundari. Ed. VII de Silvestru Nestor, profesor. Blaş (Tip. Seminarului gr.-cat.), 1897. (19 x 13,5). 2 f., 112 p. 35 cr. v.a. (I 531604)
La p. 109-112: "Bucăţi de cetire cu litere cirile".
12761. ~ Crestomaţia sau Analecte literarie dein cartile mai vechi şi noue romanesci, tipărite şi manuscrise, incepundu dela secolulu XVI pana la alu XIX, cu notitia literaria, adunate şi alese de Tim. Cipariu. Blasiu (Cu tipariulu Seminariului), 1858. (19 x 12). XXXVIII p., 1 f., 256 p. (I 56003)
La p. V-XXXVIII: "Prefatiune" de T. Cipariu, cu caractere latine, restul cu caractere chirilice.
12762. ~ Idem. Blaj (Tip. Seminarului teologic greco-catolic), 1916. (21 x 13,5). 1 f., XXXVIII, 257 p. (II 46624)
Pe prima faţă a foii de la începutul textului, menţiunea: "Dr. Victor Mihály de Apşa aflând că ezemplarele Analectelor s’au petrecut toate, s’a hotărît să le retipărească întocmai cu spesele sale (reproducînd p. de titlu a ediţiei din 1858)".
12763. ~ Cuventu la inaugurarea Asociatiunei Rom. transilv. in IV, Nov. MDCCCLXI Aparatu în cuntr’a unei critice. De T. Cipariu. Blasiu (Cu tiparulu Seminariului A. diecesanu), 1862. (18,5 x 11,5). 136 p. (I 31799)
12764. ~ Idem, in IV Nov MDCCCLXI aparatu în cuntr’a unei critice de T Cipariu [Pe copertă şi: Ed. II. Dupa Gazet’a Transilvaniei]. Blasiu cu tipariulu Seminariului A. diecesanu), 1862. (19,5 x 13). 135 p. (I 267281)
12765. ~ *De latinitate linguae valachicae. Blasiu, 1855. (Extras din Analele gimnaziului din Blaj) (Adamescu, I, p. 82)
12766. ~ Discursu tienutu în Adunarea generale a Asociatiunei romane transilvane pentru literatur’a şi cultur’a poporului romanii în 29 Juliu 1862 de Timotei Cipariu, canonicu metropolitanu etc. etc. şi Vice-Presiedentele Asociatiunei. Brasiovu (Cu tipariulu lui Joane Gött), 1862. (18 x 11,5). 24 p. (I 116560)
12767. ~ Ecloga întru mărirea Măriei Sale prealuminatului şi prea-santitului domnu d. Joanu Lemenyi prin m. principatu al Ardealului şi partiloru împreunate, episcopulu Fagarasiului greco-catholicu la diua installatiei sale în diecesu II. July 1833, subtu numele clerului tineru din Blasiu o închină umilitulu fiu şi capelanu Timotheu Cipariu al S. theologie dogmatice professoru etc. Blasiu (Cu tipariulu Collegiului Reformaţii din Aiudu), 1833. (18 x 11.5). 26 p., 1 f. (I 1009)
12768. ~ Elemente de filosofia, dupa W. T. Krug, de T. Cipariu. [Vol. I]. Blasiu (Cu Tipariulu Seminarului Diecesanu), 1861. (18 x 10,5). 336 p. (I 31798)
12768a. ~ Idem. vol. II. Blasiu (Cu Tipariulu Seminariului Diecesanu), 1863. (18 x 10,5). 2 f., p. 337 -676. (I 31798)
Lipsă coperta.
12769. ~ Elemente de limb’a romana dupa dialecte şi monumente vechi, de Tim. Cipariu, canonicu gr. catolicu etc. Blasiu (cu tipariulu Sem. Diecesanu), 1854. (18 x 11). VIII, 200 p. (I 31815)
12770. ~ Elemente de poetica, metrica şi versificatiune. Scrisa de Tim. Cipariu. Blasiu (Cu tipariulu Seminariului), 1860. (19 x 11,5). 224 p. ,
1 f. errata. (I 31801)
Spre deosebire de cealaltă ed. din 1860, de 200 p., aceasta cuprinde, pentru exemplificare una mica drama în metru italienescu compusa inca la an. 1832... (ed. I în 1833), intitulată: Drama Pastorale. Ediţiunea II. [Personagii. Damon, Philetas, Aminta,...].
12771. ~ Idem. Blasiu (Cu Tipariulu Seminariului), 1860. (19 x 11,5). 200 p., 1 f. erata. (I 529336)
Lipsă coperta.
12772. ~ *Ermeneutica cu litere latine (1841-42), [de] T. Cipariu. Blasiu, 1841. (Iarcu, p. 44)
12773. ~ Ecstract de Ortografie cu litere latinesci pre temeiul limbeii[!] şi ortografiei Besereceşti şi osebirea Dialectelor; precum sau urmat dela 1835 în Typografia de mai jos, [de T. Cipariu]. Blaj (Tipografia Seminariului), 1841. (18,5 x 12). 2 f., 16 p. (I 118219)
Cuvînt înainte de T. Cipariu, Prof. şi Tipograf. Cu caractere chirilice. Autorul identificat după catalogul-fişier din BAR.
2774. ~ Gramateca latina, pentru II. III. şi IV. clase a gimnasiului de diosu, dupa M. Schinagl, de T. Cipariu. Partea I. Blasiu (Cu Tipariulu Seminariului), 1857. (19 x 11,5). 277 p. (I 31800)
12775. ~ Gramatica latina, pentru II, III. şi IV. clase a gimnasiului de diosu, dupa M. Schinagl, de T. Ciparie. Ed. II emendata. Partea I. Sabiiu (tip. în provedietura lui S. Filtsch), 1865. (19 x 11,5). 239 p. (BCU-ClN 205706)
12776. ~ Idem. Partea II. Blasiu (Cu tipariulu sem. diecesanu), 1860. (19 x 11,5). 272 p. (I 31800)
12777. ~ Idem. Ed. II. Partea II. Blasiu (Cu Tipariulu Sem. Archidiecesanu), 1869. (18 x 12). 304 p. (I 116563)
12778. ~ Gramatec’a limbei romane. Partea I. Analitica, de Tim. Cipariu, Canonicu Metropolitana etc. (Cu spesele Societatei Academice Romane). Bucureşti (Cu tipariulu Seminariului A. Diecesanu dein Blasiu), 1869 [pe copertă: 1870]. (23,5 x 16,5). XIV, 388 p. (II 117160)
12779. ~ Idem. Partea II. Sintetica, de Tim. Cipariu, Prepositu Capital. Metrop. etc. (Cu spesele Societatei Academice Romane). Bucureşti (Tip. lui S. Filtsch (W. Krafft) în Sabiniu), 1877. (23,5 x 16,5). IV, 355 p. (II 117160)
12780. ~ Despre limb’a romana. Suplementu la Sintactica. De Tim. Cipariu. Blasiu (Tip. lui S. Filtsch (W. Krafft) în Sabiniu), 1877. (23,5 x 16,5). 59 p. (II 117160)
12781. ~ Istori’a santa seau biblica a Testamentului rechiu şi nou pentru inceputori scrisa de Tim. Cipariu. Blasiu (Cu tipariulu Seminariului), 1855. (19,5 x 12). 80 p. (Astra-S 3513)
12782. ~ Idem. Ed. II. Blasiu (Cu Tipariulu Seminariului), 1859. (19 x 11,5). 80 p. (I 116668)
12784. ~ Inceputulu crestinariei Romanilor în părţile orientali ale imperiului rom. şi anume pre marginile Dunărei în Daci’a şi Moesi’a date autentice prein T. Cipariu. Blasiu (Tipariulu Seminariului Archi-Diecesanu), 1865. (19 x 12). XXXI p. (Dein Schematismulu archi-diecesanu) (BCU-ClN 61425 şi I 116626)
12784. ~ Principia de limba şi de scriptura, de T. Cipariu. Ed. II revediuta şi immultita. Blasiu (Cu Tipariulu Seminariului), 1866. (19,5 x 12). IV, 407 p. (I 116653)
Fragmentele publicate în "Organul Luminării" din 1847-1848 au fost considerate ca o primă ediţie a acestei lucrări. Vezi prefaţa, p. III.
12785. ~ Scienti’a S. Scripture de Timoteu Cipariu, canonicu G.r.c. şi profes. de limbele şi scientiele biblice. Blasiu (Cu Tipariulu Seminar. Diecesanu), 1854. (19,5 x 12,5). VI, 240[-242] p (I 105727)
Traduceri:
• Portarea de buna cuvenentia intre omeni. Trad. de ~. Blasiu, 1855 ; ed. II. Sabiniu, 1863.
Vezi de asemenea:
NĂDEJDE, I. Gramatica limbei române. După ~. Iaşi, 1884.
NEAGOE, Ş. Gramatic’a romana. După ~. Barladu, 1869.

Nu exista imagini
  1313) CIPĂIANU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CIPĂIANU, GEORGE
În colaborare:
POPOVICI, M. şi ~ Manual de agricultură. Ed. I. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1314) CIPLEA, ALEXANDRU (1885-1938)
 • Opera
 • Imagini
CIPLEA, ALEXANDRU (1885-1938)
12786. ~ Documente privitoare la Episcopia din Maramurăş, de preotul Dr. Alexandru Cziple. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (27,5 x 22). 128 p. 1,20 lei. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXVIII. Memoriile Secţiunii Istorice, nr. 9, p. 249-376) (II 47965)
Descriere după copertă.
12787. ~ A máramarosi püspökség kérdése. Doktor értekezés. Cziple Sandor. Budapest (Nagel Istvan), 1910. (21,5 x 14,5). 154 p. 4 kor. (II 21520)
Descriere după copertă.
12788. ~ Mica biblie sau Istoria descoperirii dumnezeieşti. Partea primă: Legea veche. Manual pentru şcolile secundare, alcătuit de Preotul Dr. Alexandru Cziple. Cu hartă şi ilustraţii. Blaj (Tip. Seminarului Teologic Greco-Catolic), 1918. (19 x 13,5). 160 p. cu il. (1 340735)
12789. ~ Poezii populare din Maramureş, adunate de Alexandru Ţiplea. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1916. (27,5 x 21). 120 p. 1,20 lei. (Extras din: Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVIII. Memoriile Secţiunii Literare, nr. 7, p. 413-532) (II 5638)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1315) CIPOLLONI, ULDERIC M.
 • Opera
 • Imagini
CIPOLLONI, ULDERIC M.
12790. ~ *Calea cerului. Carte de rugăciuni, [de p. Ulderic M. Cipolloni]. Iaşi, 1907, 1 leu. (Biblioteca religioasă, nr. 6) (CdRC, 1908, cop. 2)
12791. ~ *Idem. Ed. II. [Roman?, 1914?]. 32 p. (CdC, 1915, cop. 3)
Ed. a III-a a apărut la Huşi în anul? (v. Alm V, 1925, p. 59: Bibliografia franciscana din Moldova, de P.M.).
12792. ~ Cuvântare funebră, rostită de Fr. Ulderic Ma. Cipolloni, O.M.C. Vicar General în Catedrala Catolică din Iaşi la înmormîntarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Mons. Nicolae Iosif Camilli Arhiepiscop-Episcop Catolic de Iaşi. Iaşi (Inst. Grafic N.V. Ştefăniu & Co.), [1916]. (18 x 12). 14 p. cu portr. (BCU-Iaşi I 27655)
La finalul textului, data: "Iaşi, 2 Ianuarie 1916".
12793. ~ Istoria Vechiului şi a Noului Testament, prelucrata de Fr. Ulderic M. Cipolloni, Preot din ordinul Minorilor Conventuali ai S. Francisc. Roman (Tip. Fraţi Rothenberg), 1904. (21,5 x 14). 230,VI p., 1 f.pl. 1 leu. (II 1351)
12794. ~ *Idem. Iaşi, 1907. 1 leu. (Biblioteca religioasă, nr. [4]) (CdRC, 1908, p. 2 cop).
12795. ~ *Viaţa sfântului Francisc de Assisi întemeietorul celor trei ordine franciscane, [de Sfinţia Sa Fr. Ulderic M. Cipolloni, O.M.C. superiorul franciscanilor din România]. Iaşi (Inst N.V. Ştefăniu), 1916. 96 p. 30 bani. (Biblioteca populară catolică, nr. 5) (CultC, 6(1916), nr. 7, p. 224)

Nu exista imagini
  1316) CIPRIANI, AMILCARE
 • Opera
 • Imagini
CIPRIANI, AMILCARE
Prefeţe:
PETRESCU, C. *La seconde moisson. Pref. de ~. Paris, 1910/1909.

Nu exista imagini
  1317) CIPRIAN, sfânt
 • Opera
 • Imagini
CIPRIAN, sfânt
Vezi: CYPRIANUS THASCIUS CAECILIUS, episcopul Cartaginei.

Nu exista imagini
  1318) CIRCA, IRIMIA
 • Opera
 • Imagini
CIRCA, IRIMIA
12796. ~ Cáte-va norme didactice dedicate instrucţiunii primare, de Irimia Circa, Profesoru licealu. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1881. (23,5 x 15,5). 24 p. (I 55706)
12797. ~ Gramatic’a Limbei Romanesci. Partea I Etimologi’a, de Irimi’a Circa, vechiu bursieru al academiei teresiane d’en Vien’a, licentiatu en dreptu dela facultatea d’en Vien’a, profesoru en clasele superiore ale liceului Mateiu Basarabu bene merenti clas’a II. Bucuresci, Edit. Libr. Socecu & Comp. (Stab. en Artele Grafice So-cecu, Sander & Teclu), 1878. (21 x 13). 146 p. (2 lei noui) (II 374766)
12798. ~ Sintas’a limbei latine lucrata dupa [pe copertă: după] sistemul Dr. Ferd. Schultz şi publicata en [pe copertă: în] usul şcólelor romane, de Irimi’a Çirea, profesoru en Liceul Mateiu Basarabu. Carte autorisata de Onor, ministeriu al instrucţiunii publice. Bucuresci, Librari-Editori G. Ioanid şi A. Spirescu (Typ. Naţionale, Intreprindiatoriu: C.N. Rădulescu), 1872. (24 x 16,5). 339 p. 5 lei nuoi. (II 55529)
Editorii, numai ne copertă.

Nu exista imagini
  1319) CIREŞ, VASILE ST. (1866-1930)
 • Opera
 • Imagini
CIREŞ, VASILE ST. (1866-1930)
12799. ~ Art. 132 din constituţie şi legiuirile la care se referă, de V. Cireş, Doctorand în drept. Cu oprefaţă de Dim. Alexandresco, Decanul Facultăţii juridice din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1914. (20 x 13). VIII, 64 p. 1 leu. (II 38395)
12800. ~ Consideraţiuni estetice asupra poeziei populare române. Teză de licenţă în litere şi filosofie de V. Cireş. Focşani (Tip. Alexandru Codreanul, 1888. (20,5 x 13). 41 p. (II 428402)
Lipsă coperta.
12801. ~ Cum judecă D. judecător V. M. Popovici dela Ocolul II Rural-Iaşi, [de V. Cireş. Avocat-Iaşi] Iaşi (Tip. Nouă C. Abermann) 1911. (23 x 15,5). 16 p. (II 23495)
Descriere după copertă. Autorul, la finalul textului.
12802. ~ În chestia reformei Invăţămîntului, de V. Cireş, Profesor de limba romînă[!] la gimnaziul Ştefan cel Mare. din Iaşi. Fost la Seminarul Veniamin. [Iaşi, 1905]. (17 x 10). 48 p., 1 tab. 25 bani. (Extras din "Evenimentul", nr. 144-156 din August 1905) (I 2723)
Lipsă coperta.
12803. ~ Legende şi poesii, pentru învăţămîntul istoriei în clasa II şi III primară rurală, conform programei în vigoare. Cu întrebări şi note, de V. Cireş. Focşani, Edit. Librăriei Al. Codreanu (Tip. Al. Codreanu), 1892. (18 x 13). 95 p. cu il. (I 73076)
12804. ~ Note din gramatica franceză, pentru uzu scoalelor[!] secondare, de V. Cireş, Fost elev al şcoalei normale superioare din Iaşi, Licenţiat în litere şi filosofie, Profesor. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1890. (19,5 x 12,5). 163 p. (BCU-Iaşi II 63867)
Lipsă coperta.
12805. ~ Presa şi poşta. Un proces interesant, [de V. Cireş]. [Iaşi, 1905]. (16 x 10,5). 15 p. 10 bani. (Extras din "Evenimentul", nr 117 din August, 1905) (I 6499)
Descriere după copertă. În legătură cu refuzul lui P. A. Zahariade, care, în calitate de dir. gen. al Poştelor, a confiscat o broşură, apărută la Iaşi, de demascare a unui scandal de la schitul Tărîţă.
12806. ~ Studii. Participiul şi supinul în limba română. Cronicarul Ioan Neculcea. Limba română în Seminarii. Estetica poeziei populare. Din goana vieţii de Al. Vlahuţă (recensiune). Câte-va anomalii în învăţâmîntul secundar, de V. Cireş, Licenţiat în litere şi filosofie dela facultatea de litere din Iaşi; profesor de limba şi literatura română la Seminarul Veniamin. Iaşi (Tipografia Naţională), 1899. (21,5 x 13,5). 176 p. (II 412140)
În colaborare:
PAMFIL, G. I. şi ~ Cîteva observaţiuni asupra programelor liceelor clasice. Focşani, 1889.

Nu exista imagini
  1320) CIREŞEANU, BADEA (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
CIREŞEANU, BADEA (1859-?)
12807. ~ Curs de Catihetică, după prelegerile D-lui Dr. B. Cireşanu, Profesor. Litografiate de G. Stephanescu, Student, Com. Lipia-Buzeu. S.l., 1899. (20,5 x 17). 81 p. (BSS II 3478).
Curs litografiat.
12808. ~ Omiletica, după prelegerile D-lui Profesor Dr. B. Cireşeanu. Litografiată de I. C. Popescu, Gura Padini-Romanaţi. S.l., [1904]. (21,5 x 17). 254 p. (BSS II 7541)
Curs litografiat început în nov. 1903 şi terminat la 14 ian. 1904 (v. p. de titlu şi p. 254). Cuprinde şi "Catehetica" litografiată în 1903, în Litografia Andreescu.
12809. ~ Tezaurul liturgic al Sfintei Biserici creştine ortodoxe de răsărit. Tomul I. Istoria şi literatura liturgică cuprinzînd monumentele şi scrierile liturgice răsăritene şi apusene, împreună cu autorii lor, dela începutul creştinismului şi pînă astăzi. Cursuri universitare rostite de Badea Cireşeanu, Doctor în teologie, profesor de liturgică, pastorală, omiletica şi catechetică la facultatea de teologie a Universităţii din Bucureşti. Cu 44 ilustraţii. Acest Tezaur Liturgic este aprobat de sfântul Sinod din Bucureşti al Bisericei ortodoxe române în şedinţa sa din 23 Octombre, anul 1909. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1910. (26 x 18). LIX, 164 p. cu il., 1 f. erori de tipar. 6 lei. (II 30004)
Cu portretul autorului.
12809a. ~ Idem. Tomul II. Studiul liturgic general. Cuprinzînd cercetări ştiinţifice cu privire la cultele păgâne, începuturile caselor de rugăciune ale creştinilor, bisericile din epoca de aur a creştinismului şi din timpurile următoare, architectura, pictura, ierarhia, odoarele liturgice, cântarea, rugăciunea bisericeasca, simbolica cultului, etc, întemeiate pe ştiinţa proprie, şi pe texte originale clasice din scrierile sfinţilor părinţi şi ale marilor scriitori. Cursuri universitare rostite de Badea Cireşeanu, doctor în teologie, profesor de liturgică, pastorală, omiletica şi catehetica la facultatea de teologie din Bucureşti. Cu 112 ilustraţii. Acest Tezaur Liturgic este aprobat de Sfântul Sinod din Bucureşti al Bisericei ortodoxe române, în şedinţa sa din 23 Octombrie, anul 1909. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1911. (26 x 18). 624 p. 20 lei.
12809b. ~ Idem. Tomul III. Studiul liturgic special Cuprinzând cercetări ştiinţifice asupra cultului dumnezeesc public, asupra sfintelor liturgii ortodoxe cu explicaţiuni amănunţite, cercetări serbatorale, cum şi asupra sfinţirilor, binecuvântărilor bisericeşti, posturilor, etc. Întemeiate pe ştiinţa proprie, şi texte originale clasice, din scrierile sfinţilor părinţi şi ale marilor scriitori. Cursuri universitare rostite de Badea Cireşeanu, doctor în teologie, profesor de liturgică, pastorală, omiletica şi catehetica la facultatea de teologie a Universităţei din Bucureşti. Cu 62 ilustraţii. Acest Tezaur Liturgic este aprobat de Sfântul Sinod din Bucureşti al Bisericii ortodoxe române, în şedinţa sa din 23 Octombrie, anul 1909. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1912. (26 x 18). 430 p. cu il., 1 f. erori de tipar. 14 lei.

Nu exista imagini