Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1281) CIOLAN, DANIEL V. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOLAN, DANIEL V. (1856-?)
12691. ~ Despre deosebitele. ordini de succesiune ab intestat în dreptul roman şi român. Thesă de licenţă susţinută la... de Daniel Ciolan. Iaşi (Tip. Lucrătorilor Români Asociaţi), 1885. (24,5 x 16,5). 72 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 413440)
12692. ~ Religia celor puţini. Răspuns D-lui Dr. N. Leon prin care se înlătură monismul materialistic ori ateismul, şi rămâne neclintită credinţa în D-zeu, conform religiunei şi moralei creştine şi conform filosofiei critice-cotimporane[!], de Daniel Ciolan, Profesor, Licenţiat în drept şi în istorie şi filosofic Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1910. (21 x 13,5). 16 p. 50 bani. (II 25950)

Nu exista imagini
  1282) CIOLOCA, DIMITRIE (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOLOCA, DIMITRIE (1874-?)
12693. ~ Cântece din războiu. I. Vitejeşti. 1. Adunate de Dr. Dimitrie Cioloca. Karansebeş (Caransebeş) (Tipar. Tip. Dicezane). 1915. (15,5 x XII). 96 p. 40 fil. (I 386367)
12693a. ~ Idem. II. Dor şi jale. 1. Adunate de Dr. Dimitrie Cioloca. Karansebeş (Caransebeş! (Tiparul Tip. diecezane), 1916. (15,5 x 12). 96 p. (I 386367)
Lipsă coperta.
Editări de texte:
TARNOVSCHI, T. ş.a. Predici... Ed. II, îngrijită de ~. Caransebeş, 1909-1911.

Nu exista imagini
  1283) CIOMAC, CHRISTIAN G. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOMAC, CHRISTIAN G. (1882-?)
12694. ~ Copiii naturali (în dreptul roman, german şi român). Teză pentru licenţă de Chr. Ciomac. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1904. (23,5 x 16). 136 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3844)

Nu exista imagini
  1284) CIOMAC, EMANOIL G. (1890-1962)
 • Opera
 • Imagini
CIOMAC, EMANOIL G. (1890-1962)
12695. ~ George Enescu, [de] Em. Ciomac. [Bucureşti] (Tip. Speranţa), [1915]. (19,5 x 14,5). 23 p. (I 45225)
Traduceri:
MUSSET, ALFRED de. Noaptea de Octombrie. Trad. de ~. Ed. II, Paris, 1910.

Nu exista imagini
  1285) CIONCA, AURELIA
 • Opera
 • Imagini
CIONCA, AURELIA
Despre
12696. • Aurelia Cionca. [Bukarest (Graphische Anstalt Albert Baer), 1908]. (19,5 x 14,5). 12 p. (I 10492)
Cuprinde cronicile muzicale apărute în anii 1905-1908 în presa din Germania şi România. Tip., la finalul textului.

Nu exista imagini
  1286) CIONCA, IOAN I. ST. (?-1910)
 • Opera
 • Imagini
CIONCA, IOAN I. ST. (?-1910)
12697. ~ Carte elementară pentru a inveţa a scrie şi citi intr’un timp foarte scurt, [de] Ioane I. St. Cionca. Bucureşti (Noua Typografie a Laboratorilor Romanii, 1876. (17 x 12). 64 p. (BSS I 12097)
12698. ~ Conducetorul copiilor la scriere şi citire. Carte întocmită după metoda cuvintelor normale, de I. Cionca, profesor. Ed. I. Bucureşti, Edit, Librăriei Carol Müller (Tipografia Nouă, Gr. Panaitescu), 1895. (20 x 13). 132 p. cu il. 1,25 lei. (I 411672)
12699. ~ Gramatica teoretică-practică a Limbei Germane pentru usulu tinerimei române, de Iónu Cionca, profesoru de Limba Română la Şcóla reală şi la Şcola superioară de fete a Comunităţii Evanghelice din Bucureşti. Etimologia şi Sintaxa cu o mulţime de teme şi versiuni precum şi un vocabularu bogatu. Bucureşti (Tip. Curtei Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1885. (20 x 13). 264, IV p. (II 247565)
În prefaţă, p. II, menţiunea: "La compunerea acestei gramatici autorulu s-a servitu de operile următorilor autori: Dr. L. Georg, E. Favre, S. Strebinger. Dr. E. Otto. P.S. Schieininger şi G. Traut".
12700. ~ Idem. Carte aprobată de On. Ministeru alu Culteloru şi Instrucţiunii publice, prin decisiunea No.11267, din 1886. Etimologia şi sintaxa cu o mulţime de teme şi versiuni. Ed. II revedută şi îmbunătăţită. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab, graficu Socecu & Teclu). 1887. (18,5 x 12). IV-330 p. (I 411395)
12701. ~ Practische[!] Grammatik der rumänischen Sprache (nach Dr. Ahn’s Methode), von Ioan I. St. Cionca, Lehrer der rumänischen Sprache an der röm. kath. Hauptschule und dem Seminar în Bucarest. Bucarest, Verlag Bibliografia Romana. Alexander Degenmann (Tip. Romanulu, Carol Göbl), 1880. (21 x 13). 127 p. 2 Francs. (II 257284)
12702. ~ Idem für den Schul- und Selbst-Unterricht von I. Cionca, Lehrer der rumänischen Sprache an der röm. kath. Hauptschule und dem Seminar în Bucarest. II. Aufl. Bucarest, Verlag der Bibliografia Romana Alexander Degenmann (Buchdruckerei Romanul, Carol Göbl), 1881. (19 x 13). 144 p. 2 fr. (I 372865)
12703. ~ Idem. III. verbesserte und vermehrte Auflage. Bucarest, Alexander Degenmann, Commissionverlag von Sotschek & Comp. (K. Hofbuchdruck. F. Göbl’s Söhne), 1885. (19,5 x 13). VIII-183 4- IV p. (BCU-ClN 98140)
Lipsă coperta.
12704. ~ *Idem. IV. verbesserte Auflage. [Bucureşti, 1888]. 2,50 lei. (RoL, 12(1888), nr. 3107, ian. 10(22), p. 3: Notiţe literare)
12705. ~ Idem. V. verbesserte und vermehrte Auflage. Bucarest (Druck und Verlag von Socecu & Comp.), 1892. (20 x 12,5). 1 f., 280 p. 2,50 lei. (II 71835)
12706. ~ Idem. VI. verbesserte und vermehrte Auflage. Bucarest, Druck und Verlag von Socecu &Comp., 1896. (19,5 x 13). 285 p. 2,50 lei (fl., 1,20) (I 467784)
12707. ~ Idem. VII. verbesserte Auflage. Bucarest, Druck und Verlag von Socec & Comp., 1908. (19 x 12,5). 138 p. (I 458358)
12708. ~ Prima carte de scriere şi citire după metoda cuvintelor normale, pentru clasa I-a primară de ambele sexe, de Ion Cionca. Partea I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (20 x 13,5). 98 p. 50 bani. (I 411679)
Partea a II-a a apărut în 1895.
12709. ~ Prima carte de citire, pentru clasa I primară de ambele sexe, de Ion Cionca. Carte didactică ilustrată, aprobată în 20 Maiu 1895 de Onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Partea II. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (20 x 12,5). 64 p. cu il. 10 bani. (II 428493)
12710. ~ Poveţuitorul inveţătorului de clasa I primară, de I. Cionca, Profesor. Bucuresci, Edit. Librăriei Carol Müller (Tipografia Noua, Gr. Panaitescu), 1894 [pe copertă: 1895]. (20 x 13). 35 p. (I 411680)

Nu exista imagini
  1287) CIONESCU, STERIU N.
 • Opera
 • Imagini
CIONESCU, STERIU N.
(S. C.)
12711. ~ Carte de scriere şi lectură séu Abecedaru pentru Românilli din Turcia, de S. C. [=Stere Cionescu, înveţătoriu în Cruşova]. Partea I-II. Bucuresci (Tip. modernă, Gr. Luis), [1883?]. (18 x 12). 7 p. (BCU-ClN 204025)
Lipsă coperta. Identificarea autorului făcută de BCU Cluj-Napoca. Datat după RoL, 8 (1884), nr. 1952, ian. 6, p. [3]: Bul. bibliogr.
Traduceri:
• Vieaţa şi mârturisirea sfântului Anastasiu Persul: Trad. de ~. Bucureşti, 1907
• Vieaţa sf. impăraţi Constantin şi Elena. Trad. de ~. Bucureşti, 1907
• Vieaţa şi faptele Sf. Haralambie. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa şi faptele sfintei Irina. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa şi mărturisirea sfintei Marina. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa sf. cuvioase Matrona. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa şi faptele cuviosului Onufriu Egipteanul. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa şi mărturisirea sfintei Varvara. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  1288) CIOPALĂ, ŞTEFAN C. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOPALĂ, ŞTEFAN C. (1883-?)
12712. ~ Reacţia Rivalta. Aplicaţia sa clinică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... 1911 de Ştefan C. Ciopală, Fost intern al Spitalelor şi Maternităţei. Bucureşti (Inst. Grafic Universala, Iancu Ionescu), 1911. (23 x 16). 88 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 1179) (II 22581)

Nu exista imagini
  1289) CIORAN, EMILIA
 • Opera
 • Imagini
CIORAN, EMILIA
Traduceri:
PAUL DE ALEP. Căletoriile Patriarchului Macarie. Tesă pentru licenţă de ~. Bucureşti, 1900.
Vezi de asemenea:
IOSIF, ST. O. Tablouri culturale din trecutul Românilor. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1290) CIORANU, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
CIORANU, CONSTANTIN I.
Traduceri:
BLOCH, ALBERT ş.a. Substanţa universală. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini