Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1271) CIOCOIU, CONSTANTIN GR. (1851-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOCOIU, CONSTANTIN GR. (1851-?)
12660. ~ Adeverurile moralei creştine Ortodoxe în prescurtare prelucrate după mai multe manuale, tratate cu combinări şi adăugiri de către Iconomul Constantin Ciocoiu, profesor gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu (Tip. şi Libr. N. Fainar), 1896. (22,5 x 15,5). 93 p. 2 lei (II 393453)
12661. ~ Apărarea Ortodoxiei prin Mărturisirea Ortodoxă la Sinodul dela Iaşi în anul 1642 contra Insinuărilor făcute de Catolici şi Protestanţi de a converti şi uni pe Ortodoxi, [de] Econom C. Ciocoiu. Dorohoi (Tip. Speranţa N. Mateescu), 1913. (20 x 13,5). 67 p. (I 37764)
12662. ~ Bisericuţa de lemn din Dorohoi cu hramul Naşterea Maicei Domnului, [de C. Ciocoiu, Iconom]. Dorohoi (Tip. Speranţa N. Mateescu), 1910. (15,5 x 10,5). 7 p. (I 21621)
Descriere după copertă. Autorul, la finalul textului.
12663. ~ Christos a înviat. [De C. Ciocoiu, Iconom]. [Dorohoi], 1901. (15,5 x 10). 11 p. (I 408861)
Autorul, la finalul textului.
12664. ~ Idem. [Ed. IV]. Dorohoiu, [1911]. (15 x 9,5). 16 p. (I 23297)
La finalul textului semnat: "C. Ciocoiu, Iconom Dorohoi". Pe cop. 4: "A IV ed. imprimată în mod gratuit de Nic. Mateescu, tipograf" (datată: 10 apr. 1911).
12665. ~ Cine am fost şi cum suntem? De ce indiferentism religios şi decădere morală, [de C. Ciocoiu, Iconom Dorohoi]. Dorohoi (Tip. Speranţa, N. Mateescu), 1911. (17 x 11). 53 p. (I 23777)
Descriere după copertă. Titlul de la începutul textului: "Cauzele indeferentismului religios şi a decăderei morale". Autorul, la finalul textului.
12666. ~ Credinţa creştină şi Rugăciunile necesare unui creştin, [de] Iconom C. Ciocoiu. Dorohoi (Tip. Speranţa, N. Mateescu), 1913. (15,5 x 10). 16 p. (I 34504)
Descriere după copertă.
12667. ~ Cuvîntare de patronul gimnasiului "Gr. Ghica Voevod" din Dorohoiu, rostită la Efectuarea Tedeumului, în Biserica Catedrală din Urba[!] Dorohoiu, în 30 Ianuarie 1898, [de Constantin Ciocoiu, Iconom. Profesor de Religie, Gimnasiul Dorohoiu]. Dorohoiu (Tip. N. Fainar), 1898. (22,5 x 15,5). 10 p. (II 412262)
Autorul, la finalul textului.
12668. ~ Din conferinţele preoţilor şi a învăţătorilor dela Dorohoi, [de] Econom C. Ciocoiu, Stavrofor. [Dorohoi] (Tip. judeţului), 1909. (19,5 x 12). 19 p. (I 16151)
Descriere după copertă. Cuprinde trei conferinţe ale econ. C. Ciocoiu.
12669. ~ Din conferinţele preoţeşti la Dorohoi. Aşezămintele de cultură naţionale şi de binefacere sprijinite la Români prin Biserică. Educaţia religioasă morală a copiilor şi a tineretului s’a menţinut la Români prin Biserică. Păstrarea sănătăţei şi paza de boale molipsitoare prin religie şi Biserică. Teze dezvoltate de Econom. C. Ciocoiu. Dorohoiu (Tip. Speranţa N. Mateescu), [1911]. (16 x 10). 23, 16, 15 p. (I 26836)
Descriere după copertă.
12670. ~ Dogmele Religiunei Creştine. Clasa III. Note, [de D. Ciocoiu Iconom, Profesor Gimna-siul Dorohoiu]. Dorohoiu (Tip. Judeţului), 1905. (16 x 10,5). 33 p. (I 424275)
Autorul, la finalul textului.
12671. ~ Dogmele şi misterele religiunei creştine ortodoxă în prescurtare. Prelucrate după mai multe manuale şi tratate, cu combinări şi adăugiri de către Iconomul Constantin Ciocoiu, Profesor Gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu, Libr. şi tip. I. L. Bercovici, 1896 [pe copertă: 1897]. (19,5 x 12,5). 105 p. (I 392624)
12672. ~ Geografia biblică în prescurtare adică Canaanu sau Palestina şi Regatul lui Iuda şi Israel, prelucrare de Iconomul Const. Ciocoiu, Profesor Gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu (Tip. N. Fainar), 1899. (23 x 16.5). 12 p., 1 h. (II 7515)
12673. ~ Introduceri în studiul religiunei necesare elevilor de clasa I-a şi a II-a cursul secundar. Prelucrate de Iconomul C. Ciocoiu, profesor gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu (Tip. şi Libr. N. Fainar), 1898 [pe copertă: 1899]. (23,5 x 15.5). 41 p. (II 2209)
12674. ~ Istoria Sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Prelucrare de Iconomul C. Ciocoiu, profesor gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu, (Libr. şi Tip. I. L. Bercovici), 1899 [pe copertă: 1900]. (21,5 x 15,5). 192 p., 1 f. (II 2208)
12675. ~ La Adormirea Sfintei Marii, [de C. Ciocoiu Iconom, Dorohoi]. [Dorohoiu, 1907]. (17,5 x 10,5). 10 p. (I 424187)
Autorul, la finalul textului. Datat după anul depozitului legal în BAR.
12676.~ La Iordan, [de Preotul C. Ciocoiu]. [Dorohoi, 1911]. (17 x 10,5). 6 p. (I 22115)
Descriere după titlul de la p. 1. La finalul textului, semnat: "C. Dorohoi, 6 Ianuarie 1911". Autorul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
12677. ~ Locurile istorice din Judeţul Dorohoiu care amintesc numele lui Ştefan cel Mare, Domnitorul Moldovei, cu Un tablou de Monostirile şi Bisericile fondate de numitul Voevod, [de C. Ciocoiu, Iconom]. Dorohoiu (Tip. şi Libr. N. Fainar), 1904. (20 x 13). 27 p. (I 180755)
Loc. şi tip., pe cop. 4. Autorul, la p. 27.
12678. ~ Morala creştină. Clasa IV. Note-program, [de C. Ciocoiu, Iconom. Profesor Gimnaziul Dorohoiu]. Dorohoiu (Tipografia judeţului). 1905. (15,5 x 10). 31 p. (BSS I 7364)
Autorul, la finalul textului.
12679. ~ Rugăciune de intrare în vechea stăpânire şi eliberarea fraţilor noştri români de peste Dunărea [de Preot C. Ciocoiu, Iconom]. Dorohoi (Tip. Speranţa, N. Mateescu), 1913. (I5,5 x 10). 15 p. (I 34503)
Lipsă coperta. Autorul, la p. 8.
12680. ~ 10 Maiu în 1898 [de C. Ciocoiu, Iconom Dorohoiu]. [Dorohoiu, 1898]. (17 x 11). 9 p. (I 424158)
Autorul, la finalul textului.

Nu exista imagini
  1272) CIOCOIU, STANCU
 • Opera
 • Imagini
CIOCOIU, STANCU
12681. ~ Legea asupra înscrierii firmelor. Promulgată cu înaltul Decret Regal No. 4207 din 31 Mai 1913 şi publicată în Monitorul Oficial No. 49 din 6 Iunie 1913 cu formularele relative la înscrieri, radieri şi diferite menţiuni de firme individuale şi sociale cu explicaţiunile necesare de Stancu Ciocoiu, ajutor de grefier la tribunalul judeţului Constanta. Constanţa (Tip. Aurora, I. M. Grigoriu), 1913. (16 x 10). 39 p. 1,50 lei. II 34480)
12682. ~ Idem. Prevăzută cu regulamentul ei de aplicaţiune, cu formularele uzitate şi un index alfabetic relativ la ştergeri, menţiuni şi adnotaţiuni de firme individuale şi sociale, cu extrase complecte din codul de comerţ relativ la modul tinerei, vizărei şi închiderei registrelor comerciale, şi cu formularele registrelor pentru înscrierea firmelor. Toate acestea revăzute, corectate şi completate de Stancu Ciocoiu, ajutor-grefier la Tribunalul judeţului Constanţa. Ed. II. Constanţa (Tip. Ovidiu, Dim. Constantzeanu), [1914]. (16 x 11,5). 68 p. 2 lei. (I 39129)

Nu exista imagini
  1273) CIOCULESCU, NICOLAE M.
 • Opera
 • Imagini
CIOCULESCU, NICOLAE M.
12683. ~ Influenţa reciprocă dintre Legi şi Moravuri. Teză pentru Licenţa de Nicolae Cioculescu. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae Voicu), 1901. (23,5 x 16). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412754)

Nu exista imagini
  1274) CIOFLAN, PAULINA C.
 • Opera
 • Imagini
CIOFLAN, PAULINA C.
12684. ~ Ideile lui John Locke asupra educaţiunei (studiu pedagogic), de D-ra Paulina C. Cioflan, licenţiată în istorie şi filosofie dela Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Alel. grafice I. V. Socecu). 1905. (23,5 x 16,5). 1 f.,305[-308] p., 1 f. portr. 4 lei. (II 2513)

Nu exista imagini
  1275) CIOFLAN, VIRGILIU C.
 • Opera
 • Imagini
CIOFLAN, VIRGILIU C.
12685. ~ Despre adopţiune în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă de Virgiliu C. Cioflan. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (24 x 16,5). 56 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413445)

Nu exista imagini
  1276) CIOFLEC, ROMULUS (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOFLEC, ROMULUS (1882-?)
12686. ~ Doamne Ajută-ne, [de] R. [pe copertă: Romulus] Cioflec. Bucureşti, [Edit. Autorului] (Tipografia Regală), 1907. (19 x 13). 247 p. 2 lei. (I 5931)
Pe copertă, cuprinsul: "Doamne Ajută-ne. Mânioşii. La Moară. Pentru pâine. Călin. Buric. Doi prieteni. Ceasul din urmă. Dascalu-Irimia. Un gând. Tabardin cântă. Dragul mamii. Suflete fără noroc".

Nu exista imagini
  1277) CIOFLEC, VIRGIL (1876-1945)
 • Opera
 • Imagini
CIOFLEC, VIRGIL (1876-1945)
12687. ~ Mălurenii, [de] Virgil Cioflec. Bucureşti, Minerva, 1916. (19 x 12). 282 p., 1 f. 2,50 lei. (I 47870)

Nu exista imagini
  1278) CIOGOLEA, LEON C (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOGOLEA, LEON C (1856-?)
12688. ~ Despre cesiunea obligaţiunilor în dreptul roman şi român. Teză pentru Licenţă. Susţinută de Leon C. Ciogolea. Iaşi (Tipografia Naţională), 1889. (23 x 15). 53 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 379386)

Nu exista imagini
  1279) CIOLAC, GRIGORE (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOLAC, GRIGORE (1850-?)
12689. ~ Nephrita syphilitica, de Grigore Ciolac, Doctor în Medicină Universă. Facultatea Vienesă. Roman (Tip. W. Haber), 1896. (20 x 12,5). 40 p. (I 411623)
12690. ~ Observaţiuni de diphtherie. Cu privire la inoculaţiunea cu serum antediphtheric[!], de Doctor Grigore Ciolac. Roman (Tip. şi Leg. de Cărţi W. Haber). 1897. (21,5 x 17,5). 20 p. (II 412136)

Nu exista imagini
  1280) CIOLAC, MARDARE
 • Opera
 • Imagini
CIOLAC, MARDARE
Vezi: MARDARE, CIOLAC

Nu exista imagini