Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1261) CIOCÂRDEL, S. T.
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRDEL, S. T.
12634. ~ Ipoteca în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de S. T. Ciocârdel. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1901. (23,5 x 16). 44 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413107)

Nu exista imagini
  1262) CIOCÂRDIA, MATEI GR.
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRDIA, MATEI GR.
12635. ~ Cumulul - Delictelor. Art. 40 cod. P. Discurs pronunţat de Mateiu Gr. Ciocârdia, procuror general. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23 x 15,5). 15 p. (Curtea de Apel din Bucuresci. Deschiderea anului judecătoresc 1900-1901) (II 413106)

Nu exista imagini
  1263) CIOCÂRDIA-MATILA, DIMITRIE (1798-1860)
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRDIA-MATILA, DIMITRIE (1798-1860)
(Unu Românu ; Unu Românu din Bucureşti ; Un valaque)
12636. ~ O aruncătură de ochi asupra administraţii Valahii, de la Anulu 1849 până la Anulu 1853. Scrisă de Unu Românu [=Dim. Ciocârdia-Matila]. Ediţie originală scrisă de autor în franţuzească. Praga, 1854. (21,5 x 15). VIII-64 p. (II 270709)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, identificat după: Dicţ. lit. rom.-Iaşi, p. 182.
12637. ~ O aruncătură de ochiu asupra unirei Principatelor Romăne de Uni românu din Bucureşti [=Dim. Ciocârdia-Matila]. [Bucureşti, 1857]. (18 x 12,5). 68 p. Gratisû. (I 111174)
Cu alfabet de tranziţie. Apărută cu ocazia Congresului de la Paris (martie 1856).
12638. ~ Ce se cuvine să cerem la Adunarea Ad-hoc, [de Dim. Ciocârdia-Matila]. Paris (Impr. de Gustave Gratiot & Comp.), 1857. (15,5 x 10,5). 11 p. Gratis. (I 410822)
Cu alfabet de tranziţie.
12639. ~ Coup d’oeil sur l’administration de la Principauté de Valachie (de 1849 à 1853), par Un valaque. Edition originale écrite en français par l’auteur. Paris, 1854. (23,5 x 15,5). XII-93 p. (II 25997)
12640. ~ Coup d’oeil sur le passé et le present des Principautés Moldo-Valaques [par Dim. Ciocârdia-Matila]. [Paris, 1857]. (19,5 x 12,5). 24 p. (I 380003)
Lipsă coperta.
12641. ~ *Privire asupra trecutului şi prezentului Principatelor, 1857. (Dict. Ut. rom.-Iasi, p. 182)
Vezi de asemenea:
ARICESCO, C. D. Satire politice. Bucuresci, 1884.

Nu exista imagini
  1264) CIOCÂRLAN, ION
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRLAN, ION
Vezi: CIOCÎRLAN, ION

Nu exista imagini
  1265) CIOCÂRLAN, TITU
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRLAN, TITU
Vezi: POPESCU-CIOCÂRLAN, TITU

Nu exista imagini
  1266) CIOCÂRLIE, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRLIE, IOAN
12642. ~ Didactica Specială [pe copertă: (Lecţii practice)], întocmită pe basa legilor psichologice şi conform programei pentru scólele normale, institutori şi înveţători, de I. Ciocârlie. Ed. I. Bucureşti (Tipo-Lit. Codreanu & Săvoiu), 1895. (24 x 15,5). 167 p. cu il. 2,50 lei. (II 413182)
12643. ~ Geografia judeţului Ilfov [pe copertă: plasa Dâmboviţa-Moştiştea], de Ioan Ciocârlie, pentru clasa II-a primară urbană şi a III-a rurală. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Typ. Th. Basilescu), 1890 [pe v. p. de titlu: 1891]. (18 x 11,5). VI-88 p. cu il., 1 h. 50 bani. (I 411261)
Tipografia, pe v. p. de titlu, împreună cu an. 1891.
12644. ~ Idem, aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunei Publice şi Cultelor pentru şcoalele primare de ambele-sexe, de Ioan Ciocârlie, pentru clasa II-a primară urbană şi a II-a şi a III-a rurală. întocmită după noua programă. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1893. (21,5 x 14). 59[-64] p., cu il., 1 h. 50 bani. (II 44222)
12645. ~ Lecţii practice de înveţăment geografic. Manual pentru institutori şi înveţători, de Ion Ciocârlie. Bucureşti (Tip. diarului Scóla Primară), 1890. (19 x 14). IV-96 p. 80 bani. (Biblioteca învăţătorului, V) (II 411717)
În colaborare:
12646. ~ Geografia continentelor şi a României, pentru clasa IV primara urbana şi divizia III-a şcoalelor rurale (anul al II-lea), întocmită în conformitate cu programa în vigoare, de I. Ciocârlie. Institutor şi fost revizor şcolar al jud. Ilfov şi al Capitalei, circ. II [şi] I. G. Saru, Institutor în şcoala primară de băeţi nr. 6 din Capitală. [Pe copertă: Ed. II]. Bucureşti, Edit. Soc. Librăria Naţională (Tiparul Inst. de arte grafice şi Editură Minerva), 1907. (26 x 20,5). 75 p. cu il., 8 h. 1,50 lei. (II 7578)
12647. ~ Geografia României şi provinciilor locuite de Români, pentru clasa III primară urbană şi divizia III, anul I, a şcoalelor rurale, de I. Ciocârlie. Revizor şcolar, şi I. G. Saru, Institutor. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. grafice Socec & Co.), 1905. (25 x 20). 52 p., 11 f. h. 1,25 lei. (II 2852)
12648. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Soc. Coop. Librăria Naţională (Inst. de arte grafice şi Editură Minerva), 1907. (26 x 20.5). 52 p. cu il., 8 h. 1,25 lei. (II 7577)
Vezi şi:
ALESSANDRESCU, C. ş.a. Geografia jud Ilfov, cl. II prim. urb. Ploieşti, 1906 ; ed. II, 1907 ; div. II, an I şi II a şc. rurale, 1906.
CONSTANTINESCU, D. ş.a. Didactica matematicilor. Ed. I. Bucureşti, 1897.
LEHLIU-NEGOESCU, L. ş.a. Carte de citire pentru cl. II urb. Ed. I. PIoesci, 1899 ; ed. II, [190?] ; cl. III urb. Ed. I, Bucureşti, 1899 ; cl. IV urb. Ed. I. Bucureşti, 1899 ; ed. II. Ploieşti, [190?] ; div. II rur., an. I şi II. Ed. I. Ploesci, 1899 ; ed. II, [190?] ; div. III rurală, an. I. Ed. I, Bucureşti, 1899 ; div. III rurală, an II. Ed. I. PIoesci, 1900.
~. Poveţuitor pentru cartea de cetire. Ploieşti, [189?]
LUPU-ANTONESCU, A. ş.a. Metodica limbii românesci. Ed. I. Bucureşti, 1898.
PATRICIU, GR. ş.a. Carte de aritmetică, cl. III prim. urb. Ed. I, Bucureşti, 1906 ; ed. III, 1908-1909 ; cl. IV prim. urb. Ed. I, Bucureşti, 1906 ; div. I prim. rur. Ed. I. Bucureşti 1906 ; div. II prim. rur. (anul I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1906 ; div. III prim. rur. (an I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1906.
PATRICIU, GR. ş.a. Exerciţii de gramatică şi compuneri cl. III prim. urb. Ed. IV. Bucureşti, 1909-1910 ; cl. IV prim. urb. Ed. III. Bucureşti 1908-1909 ; div. II prim. rur (anul I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1906-1907 ; div. III prim. rur. (an. I-II). Ed. I. Bucureşti, 1906-1907; ed. V, 1909-1910.
~. Îndreptar teoretic şi practic la cărţile de aritmetică, cl. III şi IV prim. urb. şi div. III rur., an I-II. Bucureşti, 1907.
~. Răspuns calomniatorului C. S. Popescu. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1267) CIOCEANU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CIOCEANU, DIMITRIE
12649. ~ Mica antologie română. Culegere de fabule, poesii populare, legende, poesii patriotice, balade, doine etc. etc. pentru Usul scolelor. Culese şi aranjate de Dimitrie Cioceanu, Institutor. Ed. II. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & Fii (Tipo-Lith. J. Schenk), 1893. (18,5 x 11,5). 245 p. 1 leu. (I 73070)
Cuprinde fabule de: Alex. Donici, G. Sion, H. Rădulescu, C. Negruzzi, A. Panu, G. Asachi ; Gr. Alexandrescu, Const. Bălăcescu, G. Creţeanu ; Poezii eroice de A. Mureşeanu, V. Alecsandri, D. Bolintineanu, D. Nicolescu, Col. Boteanu; Legende de V. Alecsandri, Ch. Rosescu, D. Bolintineanu, Gr. Alexandrescu, G. Asachi, T. D. ; Pasteluri de V. Alecsandri, M. Cugler-Poni, Diverse de H. Grandea, Carmen Sylva, Gh. Teutu, I. Eliade, M. Cugler-Poni, Const. Negruzzi, V. Alecsandri, G. Sion, C. Bolliac, A. Panu, D. Bolintineanu, M. Zamfirescu, Gr. Alexandrescu, C. Negri.

Nu exista imagini
  1268) CIOCHINESCU, COSTACHE
 • Opera
 • Imagini
CIOCHINESCU, COSTACHE
În colaborare:
BREZOIANU, I. ş.a. Amendamentul asupra Actului desvoltător al Adunării Ad-hoc. Bucureşti, 1857.
ROUCAREANO, N. ş.a. Amendament relatif à l’acte explicatif de l’Assemblée Ad-hoc. Bucureşti, 1857.

Nu exista imagini
  1269) CIOCÎRLAN, ION (1874-1942)
 • Opera
 • Imagini
CIOCÎRLAN, ION (1874-1942)
12650. ~ Călăuza podgorenilor şi a negustorilor de vinuri, scrisă pe înţelesul tuturor, de Ioan Ciocârlan, Publicist şi Viticultor. Craiova (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1913. (20 x 12,5). 78[-80] p. cu il. (I 39544)
12651. ~ Fără noroc. Schiţe, [de] Ioan [pe copertă: I.] Ciocârlan. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (16 x 11). 77[-79] p. 30 bani. (Biblioteca Minerva, nr. 146) (I 36048)
12652. ~ Inimă de mamă. Schiţe şi nuvele, [de] Ioan Ciocârlan. Bucureşti, Edit. Soc. coop. Librăria naţională, 1908. (19 x 12). 219 p. 2 lei. (I 8936)
12653. ~ Idem. [pe copertă şi menţiunea: nuvelă], [de] Ioan Ciocârlan. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (14,5 x 10). 109 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 104) (I 21610)
12654. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tiparul Inst. de Arte grafice Minerva), 1916. (15,5 x 10). 102 p. 55 bani. (Biblioteca Minerva, nr. 104) (I 576306)
12655. ~ Pe plaiu. Schiţe dela ţară, [de] Ion Ciocîrlan. [Bucureşti] (Inst. de arte grafice Eminescu), [1903]. (19,5 x 12,5). 147[-149] p. 2 lei. (I 337969)
Datat după: RBibliogr., 1(1903), nr. 5, sept.-oct., p. 130 ; Luc, 3(1904), nr. 4, p. 107: Cărţi şi reviste ; Adamescu II, p. 364.
12656. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (19 x 12,5). 238 p. (I 14091)
Coperta de R. Păcurariu.
12657. ~ Traiul nostru, de Ion Ciocîrlan. Budapesta, Inst. Tipografic şi de Editură Luceafărul, 1906. (20 x 13,5). 128 p. 1 cor. 50 fil. Pentru România 2 lei. (I 5037)
12658. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (19 x 12,5). 228[-231] p. 1,50 lei. (I 26913)
12659. ~ Vis de primăvară, [de] Ion Ciocârlan. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (14 x 9,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 42) (I 14784)
Vezi de asemenea:
• Rumänische Erzählungen... Bukarest, 1908

Nu exista imagini
  1270) CIOCÎRLAN, SCARLAT
 • Opera
 • Imagini
CIOCÎRLAN, SCARLAT
Traduceri :
MAREŞ, LEON. De noule arme ghintuite. Trad. de ~. Bucureşti, 1866.
• Tractat d’artillerie. Trad. de ~. Bucureşti 1856.

Nu exista imagini
  1271) CIOCOIU, CONSTANTIN GR. (1851-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOCOIU, CONSTANTIN GR. (1851-?)
12660. ~ Adeverurile moralei creştine Ortodoxe în prescurtare prelucrate după mai multe manuale, tratate cu combinări şi adăugiri de către Iconomul Constantin Ciocoiu, profesor gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu (Tip. şi Libr. N. Fainar), 1896. (22,5 x 15,5). 93 p. 2 lei (II 393453)
12661. ~ Apărarea Ortodoxiei prin Mărturisirea Ortodoxă la Sinodul dela Iaşi în anul 1642 contra Insinuărilor făcute de Catolici şi Protestanţi de a converti şi uni pe Ortodoxi, [de] Econom C. Ciocoiu. Dorohoi (Tip. Speranţa N. Mateescu), 1913. (20 x 13,5). 67 p. (I 37764)
12662. ~ Bisericuţa de lemn din Dorohoi cu hramul Naşterea Maicei Domnului, [de C. Ciocoiu, Iconom]. Dorohoi (Tip. Speranţa N. Mateescu), 1910. (15,5 x 10,5). 7 p. (I 21621)
Descriere după copertă. Autorul, la finalul textului.
12663. ~ Christos a înviat. [De C. Ciocoiu, Iconom]. [Dorohoi], 1901. (15,5 x 10). 11 p. (I 408861)
Autorul, la finalul textului.
12664. ~ Idem. [Ed. IV]. Dorohoiu, [1911]. (15 x 9,5). 16 p. (I 23297)
La finalul textului semnat: "C. Ciocoiu, Iconom Dorohoi". Pe cop. 4: "A IV ed. imprimată în mod gratuit de Nic. Mateescu, tipograf" (datată: 10 apr. 1911).
12665. ~ Cine am fost şi cum suntem? De ce indiferentism religios şi decădere morală, [de C. Ciocoiu, Iconom Dorohoi]. Dorohoi (Tip. Speranţa, N. Mateescu), 1911. (17 x 11). 53 p. (I 23777)
Descriere după copertă. Titlul de la începutul textului: "Cauzele indeferentismului religios şi a decăderei morale". Autorul, la finalul textului.
12666. ~ Credinţa creştină şi Rugăciunile necesare unui creştin, [de] Iconom C. Ciocoiu. Dorohoi (Tip. Speranţa, N. Mateescu), 1913. (15,5 x 10). 16 p. (I 34504)
Descriere după copertă.
12667. ~ Cuvîntare de patronul gimnasiului "Gr. Ghica Voevod" din Dorohoiu, rostită la Efectuarea Tedeumului, în Biserica Catedrală din Urba[!] Dorohoiu, în 30 Ianuarie 1898, [de Constantin Ciocoiu, Iconom. Profesor de Religie, Gimnasiul Dorohoiu]. Dorohoiu (Tip. N. Fainar), 1898. (22,5 x 15,5). 10 p. (II 412262)
Autorul, la finalul textului.
12668. ~ Din conferinţele preoţilor şi a învăţătorilor dela Dorohoi, [de] Econom C. Ciocoiu, Stavrofor. [Dorohoi] (Tip. judeţului), 1909. (19,5 x 12). 19 p. (I 16151)
Descriere după copertă. Cuprinde trei conferinţe ale econ. C. Ciocoiu.
12669. ~ Din conferinţele preoţeşti la Dorohoi. Aşezămintele de cultură naţionale şi de binefacere sprijinite la Români prin Biserică. Educaţia religioasă morală a copiilor şi a tineretului s’a menţinut la Români prin Biserică. Păstrarea sănătăţei şi paza de boale molipsitoare prin religie şi Biserică. Teze dezvoltate de Econom. C. Ciocoiu. Dorohoiu (Tip. Speranţa N. Mateescu), [1911]. (16 x 10). 23, 16, 15 p. (I 26836)
Descriere după copertă.
12670. ~ Dogmele Religiunei Creştine. Clasa III. Note, [de D. Ciocoiu Iconom, Profesor Gimna-siul Dorohoiu]. Dorohoiu (Tip. Judeţului), 1905. (16 x 10,5). 33 p. (I 424275)
Autorul, la finalul textului.
12671. ~ Dogmele şi misterele religiunei creştine ortodoxă în prescurtare. Prelucrate după mai multe manuale şi tratate, cu combinări şi adăugiri de către Iconomul Constantin Ciocoiu, Profesor Gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu, Libr. şi tip. I. L. Bercovici, 1896 [pe copertă: 1897]. (19,5 x 12,5). 105 p. (I 392624)
12672. ~ Geografia biblică în prescurtare adică Canaanu sau Palestina şi Regatul lui Iuda şi Israel, prelucrare de Iconomul Const. Ciocoiu, Profesor Gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu (Tip. N. Fainar), 1899. (23 x 16.5). 12 p., 1 h. (II 7515)
12673. ~ Introduceri în studiul religiunei necesare elevilor de clasa I-a şi a II-a cursul secundar. Prelucrate de Iconomul C. Ciocoiu, profesor gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu (Tip. şi Libr. N. Fainar), 1898 [pe copertă: 1899]. (23,5 x 15.5). 41 p. (II 2209)
12674. ~ Istoria Sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Prelucrare de Iconomul C. Ciocoiu, profesor gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu, (Libr. şi Tip. I. L. Bercovici), 1899 [pe copertă: 1900]. (21,5 x 15,5). 192 p., 1 f. (II 2208)
12675. ~ La Adormirea Sfintei Marii, [de C. Ciocoiu Iconom, Dorohoi]. [Dorohoiu, 1907]. (17,5 x 10,5). 10 p. (I 424187)
Autorul, la finalul textului. Datat după anul depozitului legal în BAR.
12676.~ La Iordan, [de Preotul C. Ciocoiu]. [Dorohoi, 1911]. (17 x 10,5). 6 p. (I 22115)
Descriere după titlul de la p. 1. La finalul textului, semnat: "C. Dorohoi, 6 Ianuarie 1911". Autorul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
12677. ~ Locurile istorice din Judeţul Dorohoiu care amintesc numele lui Ştefan cel Mare, Domnitorul Moldovei, cu Un tablou de Monostirile şi Bisericile fondate de numitul Voevod, [de C. Ciocoiu, Iconom]. Dorohoiu (Tip. şi Libr. N. Fainar), 1904. (20 x 13). 27 p. (I 180755)
Loc. şi tip., pe cop. 4. Autorul, la p. 27.
12678. ~ Morala creştină. Clasa IV. Note-program, [de C. Ciocoiu, Iconom. Profesor Gimnaziul Dorohoiu]. Dorohoiu (Tipografia judeţului). 1905. (15,5 x 10). 31 p. (BSS I 7364)
Autorul, la finalul textului.
12679. ~ Rugăciune de intrare în vechea stăpânire şi eliberarea fraţilor noştri români de peste Dunărea [de Preot C. Ciocoiu, Iconom]. Dorohoi (Tip. Speranţa, N. Mateescu), 1913. (I5,5 x 10). 15 p. (I 34503)
Lipsă coperta. Autorul, la p. 8.
12680. ~ 10 Maiu în 1898 [de C. Ciocoiu, Iconom Dorohoiu]. [Dorohoiu, 1898]. (17 x 11). 9 p. (I 424158)
Autorul, la finalul textului.

Nu exista imagini
  1272) CIOCOIU, STANCU
 • Opera
 • Imagini
CIOCOIU, STANCU
12681. ~ Legea asupra înscrierii firmelor. Promulgată cu înaltul Decret Regal No. 4207 din 31 Mai 1913 şi publicată în Monitorul Oficial No. 49 din 6 Iunie 1913 cu formularele relative la înscrieri, radieri şi diferite menţiuni de firme individuale şi sociale cu explicaţiunile necesare de Stancu Ciocoiu, ajutor de grefier la tribunalul judeţului Constanta. Constanţa (Tip. Aurora, I. M. Grigoriu), 1913. (16 x 10). 39 p. 1,50 lei. II 34480)
12682. ~ Idem. Prevăzută cu regulamentul ei de aplicaţiune, cu formularele uzitate şi un index alfabetic relativ la ştergeri, menţiuni şi adnotaţiuni de firme individuale şi sociale, cu extrase complecte din codul de comerţ relativ la modul tinerei, vizărei şi închiderei registrelor comerciale, şi cu formularele registrelor pentru înscrierea firmelor. Toate acestea revăzute, corectate şi completate de Stancu Ciocoiu, ajutor-grefier la Tribunalul judeţului Constanţa. Ed. II. Constanţa (Tip. Ovidiu, Dim. Constantzeanu), [1914]. (16 x 11,5). 68 p. 2 lei. (I 39129)

Nu exista imagini
  1273) CIOCULESCU, NICOLAE M.
 • Opera
 • Imagini
CIOCULESCU, NICOLAE M.
12683. ~ Influenţa reciprocă dintre Legi şi Moravuri. Teză pentru Licenţa de Nicolae Cioculescu. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae Voicu), 1901. (23,5 x 16). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412754)

Nu exista imagini
  1274) CIOFLAN, PAULINA C.
 • Opera
 • Imagini
CIOFLAN, PAULINA C.
12684. ~ Ideile lui John Locke asupra educaţiunei (studiu pedagogic), de D-ra Paulina C. Cioflan, licenţiată în istorie şi filosofie dela Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Alel. grafice I. V. Socecu). 1905. (23,5 x 16,5). 1 f.,305[-308] p., 1 f. portr. 4 lei. (II 2513)

Nu exista imagini
  1275) CIOFLAN, VIRGILIU C.
 • Opera
 • Imagini
CIOFLAN, VIRGILIU C.
12685. ~ Despre adopţiune în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă de Virgiliu C. Cioflan. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (24 x 16,5). 56 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413445)

Nu exista imagini
  1276) CIOFLEC, ROMULUS (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOFLEC, ROMULUS (1882-?)
12686. ~ Doamne Ajută-ne, [de] R. [pe copertă: Romulus] Cioflec. Bucureşti, [Edit. Autorului] (Tipografia Regală), 1907. (19 x 13). 247 p. 2 lei. (I 5931)
Pe copertă, cuprinsul: "Doamne Ajută-ne. Mânioşii. La Moară. Pentru pâine. Călin. Buric. Doi prieteni. Ceasul din urmă. Dascalu-Irimia. Un gând. Tabardin cântă. Dragul mamii. Suflete fără noroc".

Nu exista imagini
  1277) CIOFLEC, VIRGIL (1876-1945)
 • Opera
 • Imagini
CIOFLEC, VIRGIL (1876-1945)
12687. ~ Mălurenii, [de] Virgil Cioflec. Bucureşti, Minerva, 1916. (19 x 12). 282 p., 1 f. 2,50 lei. (I 47870)

Nu exista imagini
  1278) CIOGOLEA, LEON C (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOGOLEA, LEON C (1856-?)
12688. ~ Despre cesiunea obligaţiunilor în dreptul roman şi român. Teză pentru Licenţă. Susţinută de Leon C. Ciogolea. Iaşi (Tipografia Naţională), 1889. (23 x 15). 53 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 379386)

Nu exista imagini
  1279) CIOLAC, GRIGORE (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOLAC, GRIGORE (1850-?)
12689. ~ Nephrita syphilitica, de Grigore Ciolac, Doctor în Medicină Universă. Facultatea Vienesă. Roman (Tip. W. Haber), 1896. (20 x 12,5). 40 p. (I 411623)
12690. ~ Observaţiuni de diphtherie. Cu privire la inoculaţiunea cu serum antediphtheric[!], de Doctor Grigore Ciolac. Roman (Tip. şi Leg. de Cărţi W. Haber). 1897. (21,5 x 17,5). 20 p. (II 412136)

Nu exista imagini
  1280) CIOLAC, MARDARE
 • Opera
 • Imagini
CIOLAC, MARDARE
Vezi: MARDARE, CIOLAC

Nu exista imagini
  1281) CIOLAN, DANIEL V. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOLAN, DANIEL V. (1856-?)
12691. ~ Despre deosebitele. ordini de succesiune ab intestat în dreptul roman şi român. Thesă de licenţă susţinută la... de Daniel Ciolan. Iaşi (Tip. Lucrătorilor Români Asociaţi), 1885. (24,5 x 16,5). 72 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 413440)
12692. ~ Religia celor puţini. Răspuns D-lui Dr. N. Leon prin care se înlătură monismul materialistic ori ateismul, şi rămâne neclintită credinţa în D-zeu, conform religiunei şi moralei creştine şi conform filosofiei critice-cotimporane[!], de Daniel Ciolan, Profesor, Licenţiat în drept şi în istorie şi filosofic Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1910. (21 x 13,5). 16 p. 50 bani. (II 25950)

Nu exista imagini
  1282) CIOLOCA, DIMITRIE (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOLOCA, DIMITRIE (1874-?)
12693. ~ Cântece din războiu. I. Vitejeşti. 1. Adunate de Dr. Dimitrie Cioloca. Karansebeş (Caransebeş) (Tipar. Tip. Dicezane). 1915. (15,5 x XII). 96 p. 40 fil. (I 386367)
12693a. ~ Idem. II. Dor şi jale. 1. Adunate de Dr. Dimitrie Cioloca. Karansebeş (Caransebeş! (Tiparul Tip. diecezane), 1916. (15,5 x 12). 96 p. (I 386367)
Lipsă coperta.
Editări de texte:
TARNOVSCHI, T. ş.a. Predici... Ed. II, îngrijită de ~. Caransebeş, 1909-1911.

Nu exista imagini
  1283) CIOMAC, CHRISTIAN G. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOMAC, CHRISTIAN G. (1882-?)
12694. ~ Copiii naturali (în dreptul roman, german şi român). Teză pentru licenţă de Chr. Ciomac. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1904. (23,5 x 16). 136 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3844)

Nu exista imagini
  1284) CIOMAC, EMANOIL G. (1890-1962)
 • Opera
 • Imagini
CIOMAC, EMANOIL G. (1890-1962)
12695. ~ George Enescu, [de] Em. Ciomac. [Bucureşti] (Tip. Speranţa), [1915]. (19,5 x 14,5). 23 p. (I 45225)
Traduceri:
MUSSET, ALFRED de. Noaptea de Octombrie. Trad. de ~. Ed. II, Paris, 1910.

Nu exista imagini
  1285) CIONCA, AURELIA
 • Opera
 • Imagini
CIONCA, AURELIA
Despre
12696. • Aurelia Cionca. [Bukarest (Graphische Anstalt Albert Baer), 1908]. (19,5 x 14,5). 12 p. (I 10492)
Cuprinde cronicile muzicale apărute în anii 1905-1908 în presa din Germania şi România. Tip., la finalul textului.

Nu exista imagini
  1286) CIONCA, IOAN I. ST. (?-1910)
 • Opera
 • Imagini
CIONCA, IOAN I. ST. (?-1910)
12697. ~ Carte elementară pentru a inveţa a scrie şi citi intr’un timp foarte scurt, [de] Ioane I. St. Cionca. Bucureşti (Noua Typografie a Laboratorilor Romanii, 1876. (17 x 12). 64 p. (BSS I 12097)
12698. ~ Conducetorul copiilor la scriere şi citire. Carte întocmită după metoda cuvintelor normale, de I. Cionca, profesor. Ed. I. Bucureşti, Edit, Librăriei Carol Müller (Tipografia Nouă, Gr. Panaitescu), 1895. (20 x 13). 132 p. cu il. 1,25 lei. (I 411672)
12699. ~ Gramatica teoretică-practică a Limbei Germane pentru usulu tinerimei române, de Iónu Cionca, profesoru de Limba Română la Şcóla reală şi la Şcola superioară de fete a Comunităţii Evanghelice din Bucureşti. Etimologia şi Sintaxa cu o mulţime de teme şi versiuni precum şi un vocabularu bogatu. Bucureşti (Tip. Curtei Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1885. (20 x 13). 264, IV p. (II 247565)
În prefaţă, p. II, menţiunea: "La compunerea acestei gramatici autorulu s-a servitu de operile următorilor autori: Dr. L. Georg, E. Favre, S. Strebinger. Dr. E. Otto. P.S. Schieininger şi G. Traut".
12700. ~ Idem. Carte aprobată de On. Ministeru alu Culteloru şi Instrucţiunii publice, prin decisiunea No.11267, din 1886. Etimologia şi sintaxa cu o mulţime de teme şi versiuni. Ed. II revedută şi îmbunătăţită. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab, graficu Socecu & Teclu). 1887. (18,5 x 12). IV-330 p. (I 411395)
12701. ~ Practische[!] Grammatik der rumänischen Sprache (nach Dr. Ahn’s Methode), von Ioan I. St. Cionca, Lehrer der rumänischen Sprache an der röm. kath. Hauptschule und dem Seminar în Bucarest. Bucarest, Verlag Bibliografia Romana. Alexander Degenmann (Tip. Romanulu, Carol Göbl), 1880. (21 x 13). 127 p. 2 Francs. (II 257284)
12702. ~ Idem für den Schul- und Selbst-Unterricht von I. Cionca, Lehrer der rumänischen Sprache an der röm. kath. Hauptschule und dem Seminar în Bucarest. II. Aufl. Bucarest, Verlag der Bibliografia Romana Alexander Degenmann (Buchdruckerei Romanul, Carol Göbl), 1881. (19 x 13). 144 p. 2 fr. (I 372865)
12703. ~ Idem. III. verbesserte und vermehrte Auflage. Bucarest, Alexander Degenmann, Commissionverlag von Sotschek & Comp. (K. Hofbuchdruck. F. Göbl’s Söhne), 1885. (19,5 x 13). VIII-183 4- IV p. (BCU-ClN 98140)
Lipsă coperta.
12704. ~ *Idem. IV. verbesserte Auflage. [Bucureşti, 1888]. 2,50 lei. (RoL, 12(1888), nr. 3107, ian. 10(22), p. 3: Notiţe literare)
12705. ~ Idem. V. verbesserte und vermehrte Auflage. Bucarest (Druck und Verlag von Socecu & Comp.), 1892. (20 x 12,5). 1 f., 280 p. 2,50 lei. (II 71835)
12706. ~ Idem. VI. verbesserte und vermehrte Auflage. Bucarest, Druck und Verlag von Socecu &Comp., 1896. (19,5 x 13). 285 p. 2,50 lei (fl., 1,20) (I 467784)
12707. ~ Idem. VII. verbesserte Auflage. Bucarest, Druck und Verlag von Socec & Comp., 1908. (19 x 12,5). 138 p. (I 458358)
12708. ~ Prima carte de scriere şi citire după metoda cuvintelor normale, pentru clasa I-a primară de ambele sexe, de Ion Cionca. Partea I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (20 x 13,5). 98 p. 50 bani. (I 411679)
Partea a II-a a apărut în 1895.
12709. ~ Prima carte de citire, pentru clasa I primară de ambele sexe, de Ion Cionca. Carte didactică ilustrată, aprobată în 20 Maiu 1895 de Onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Partea II. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (20 x 12,5). 64 p. cu il. 10 bani. (II 428493)
12710. ~ Poveţuitorul inveţătorului de clasa I primară, de I. Cionca, Profesor. Bucuresci, Edit. Librăriei Carol Müller (Tipografia Noua, Gr. Panaitescu), 1894 [pe copertă: 1895]. (20 x 13). 35 p. (I 411680)

Nu exista imagini
  1287) CIONESCU, STERIU N.
 • Opera
 • Imagini
CIONESCU, STERIU N.
(S. C.)
12711. ~ Carte de scriere şi lectură séu Abecedaru pentru Românilli din Turcia, de S. C. [=Stere Cionescu, înveţătoriu în Cruşova]. Partea I-II. Bucuresci (Tip. modernă, Gr. Luis), [1883?]. (18 x 12). 7 p. (BCU-ClN 204025)
Lipsă coperta. Identificarea autorului făcută de BCU Cluj-Napoca. Datat după RoL, 8 (1884), nr. 1952, ian. 6, p. [3]: Bul. bibliogr.
Traduceri:
• Vieaţa şi mârturisirea sfântului Anastasiu Persul: Trad. de ~. Bucureşti, 1907
• Vieaţa sf. impăraţi Constantin şi Elena. Trad. de ~. Bucureşti, 1907
• Vieaţa şi faptele Sf. Haralambie. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa şi faptele sfintei Irina. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa şi mărturisirea sfintei Marina. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa sf. cuvioase Matrona. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa şi faptele cuviosului Onufriu Egipteanul. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.
• Vieaţa şi mărturisirea sfintei Varvara. Trad. de ~. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  1288) CIOPALĂ, ŞTEFAN C. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOPALĂ, ŞTEFAN C. (1883-?)
12712. ~ Reacţia Rivalta. Aplicaţia sa clinică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la ... 1911 de Ştefan C. Ciopală, Fost intern al Spitalelor şi Maternităţei. Bucureşti (Inst. Grafic Universala, Iancu Ionescu), 1911. (23 x 16). 88 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 1179) (II 22581)

Nu exista imagini
  1289) CIORAN, EMILIA
 • Opera
 • Imagini
CIORAN, EMILIA
Traduceri:
PAUL DE ALEP. Căletoriile Patriarchului Macarie. Tesă pentru licenţă de ~. Bucureşti, 1900.
Vezi de asemenea:
IOSIF, ST. O. Tablouri culturale din trecutul Românilor. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1290) CIORANU, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
CIORANU, CONSTANTIN I.
Traduceri:
BLOCH, ALBERT ş.a. Substanţa universală. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini