Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1261) CIOCÂRDEL, S. T.
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRDEL, S. T.
12634. ~ Ipoteca în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de S. T. Ciocârdel. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1901. (23,5 x 16). 44 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413107)

Nu exista imagini
  1262) CIOCÂRDIA, MATEI GR.
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRDIA, MATEI GR.
12635. ~ Cumulul - Delictelor. Art. 40 cod. P. Discurs pronunţat de Mateiu Gr. Ciocârdia, procuror general. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23 x 15,5). 15 p. (Curtea de Apel din Bucuresci. Deschiderea anului judecătoresc 1900-1901) (II 413106)

Nu exista imagini
  1263) CIOCÂRDIA-MATILA, DIMITRIE (1798-1860)
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRDIA-MATILA, DIMITRIE (1798-1860)
(Unu Românu ; Unu Românu din Bucureşti ; Un valaque)
12636. ~ O aruncătură de ochi asupra administraţii Valahii, de la Anulu 1849 până la Anulu 1853. Scrisă de Unu Românu [=Dim. Ciocârdia-Matila]. Ediţie originală scrisă de autor în franţuzească. Praga, 1854. (21,5 x 15). VIII-64 p. (II 270709)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, identificat după: Dicţ. lit. rom.-Iaşi, p. 182.
12637. ~ O aruncătură de ochiu asupra unirei Principatelor Romăne de Uni românu din Bucureşti [=Dim. Ciocârdia-Matila]. [Bucureşti, 1857]. (18 x 12,5). 68 p. Gratisû. (I 111174)
Cu alfabet de tranziţie. Apărută cu ocazia Congresului de la Paris (martie 1856).
12638. ~ Ce se cuvine să cerem la Adunarea Ad-hoc, [de Dim. Ciocârdia-Matila]. Paris (Impr. de Gustave Gratiot & Comp.), 1857. (15,5 x 10,5). 11 p. Gratis. (I 410822)
Cu alfabet de tranziţie.
12639. ~ Coup d’oeil sur l’administration de la Principauté de Valachie (de 1849 à 1853), par Un valaque. Edition originale écrite en français par l’auteur. Paris, 1854. (23,5 x 15,5). XII-93 p. (II 25997)
12640. ~ Coup d’oeil sur le passé et le present des Principautés Moldo-Valaques [par Dim. Ciocârdia-Matila]. [Paris, 1857]. (19,5 x 12,5). 24 p. (I 380003)
Lipsă coperta.
12641. ~ *Privire asupra trecutului şi prezentului Principatelor, 1857. (Dict. Ut. rom.-Iasi, p. 182)
Vezi de asemenea:
ARICESCO, C. D. Satire politice. Bucuresci, 1884.

Nu exista imagini
  1264) CIOCÂRLAN, ION
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRLAN, ION
Vezi: CIOCÎRLAN, ION

Nu exista imagini
  1265) CIOCÂRLAN, TITU
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRLAN, TITU
Vezi: POPESCU-CIOCÂRLAN, TITU

Nu exista imagini
  1266) CIOCÂRLIE, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRLIE, IOAN
12642. ~ Didactica Specială [pe copertă: (Lecţii practice)], întocmită pe basa legilor psichologice şi conform programei pentru scólele normale, institutori şi înveţători, de I. Ciocârlie. Ed. I. Bucureşti (Tipo-Lit. Codreanu & Săvoiu), 1895. (24 x 15,5). 167 p. cu il. 2,50 lei. (II 413182)
12643. ~ Geografia judeţului Ilfov [pe copertă: plasa Dâmboviţa-Moştiştea], de Ioan Ciocârlie, pentru clasa II-a primară urbană şi a III-a rurală. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Typ. Th. Basilescu), 1890 [pe v. p. de titlu: 1891]. (18 x 11,5). VI-88 p. cu il., 1 h. 50 bani. (I 411261)
Tipografia, pe v. p. de titlu, împreună cu an. 1891.
12644. ~ Idem, aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunei Publice şi Cultelor pentru şcoalele primare de ambele-sexe, de Ioan Ciocârlie, pentru clasa II-a primară urbană şi a II-a şi a III-a rurală. întocmită după noua programă. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1893. (21,5 x 14). 59[-64] p., cu il., 1 h. 50 bani. (II 44222)
12645. ~ Lecţii practice de înveţăment geografic. Manual pentru institutori şi înveţători, de Ion Ciocârlie. Bucureşti (Tip. diarului Scóla Primară), 1890. (19 x 14). IV-96 p. 80 bani. (Biblioteca învăţătorului, V) (II 411717)
În colaborare:
12646. ~ Geografia continentelor şi a României, pentru clasa IV primara urbana şi divizia III-a şcoalelor rurale (anul al II-lea), întocmită în conformitate cu programa în vigoare, de I. Ciocârlie. Institutor şi fost revizor şcolar al jud. Ilfov şi al Capitalei, circ. II [şi] I. G. Saru, Institutor în şcoala primară de băeţi nr. 6 din Capitală. [Pe copertă: Ed. II]. Bucureşti, Edit. Soc. Librăria Naţională (Tiparul Inst. de arte grafice şi Editură Minerva), 1907. (26 x 20,5). 75 p. cu il., 8 h. 1,50 lei. (II 7578)
12647. ~ Geografia României şi provinciilor locuite de Români, pentru clasa III primară urbană şi divizia III, anul I, a şcoalelor rurale, de I. Ciocârlie. Revizor şcolar, şi I. G. Saru, Institutor. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. grafice Socec & Co.), 1905. (25 x 20). 52 p., 11 f. h. 1,25 lei. (II 2852)
12648. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Soc. Coop. Librăria Naţională (Inst. de arte grafice şi Editură Minerva), 1907. (26 x 20.5). 52 p. cu il., 8 h. 1,25 lei. (II 7577)
Vezi şi:
ALESSANDRESCU, C. ş.a. Geografia jud Ilfov, cl. II prim. urb. Ploieşti, 1906 ; ed. II, 1907 ; div. II, an I şi II a şc. rurale, 1906.
CONSTANTINESCU, D. ş.a. Didactica matematicilor. Ed. I. Bucureşti, 1897.
LEHLIU-NEGOESCU, L. ş.a. Carte de citire pentru cl. II urb. Ed. I. PIoesci, 1899 ; ed. II, [190?] ; cl. III urb. Ed. I, Bucureşti, 1899 ; cl. IV urb. Ed. I. Bucureşti, 1899 ; ed. II. Ploieşti, [190?] ; div. II rur., an. I şi II. Ed. I. Ploesci, 1899 ; ed. II, [190?] ; div. III rurală, an. I. Ed. I, Bucureşti, 1899 ; div. III rurală, an II. Ed. I. PIoesci, 1900.
~. Poveţuitor pentru cartea de cetire. Ploieşti, [189?]
LUPU-ANTONESCU, A. ş.a. Metodica limbii românesci. Ed. I. Bucureşti, 1898.
PATRICIU, GR. ş.a. Carte de aritmetică, cl. III prim. urb. Ed. I, Bucureşti, 1906 ; ed. III, 1908-1909 ; cl. IV prim. urb. Ed. I, Bucureşti, 1906 ; div. I prim. rur. Ed. I. Bucureşti 1906 ; div. II prim. rur. (anul I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1906 ; div. III prim. rur. (an I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1906.
PATRICIU, GR. ş.a. Exerciţii de gramatică şi compuneri cl. III prim. urb. Ed. IV. Bucureşti, 1909-1910 ; cl. IV prim. urb. Ed. III. Bucureşti 1908-1909 ; div. II prim. rur (anul I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1906-1907 ; div. III prim. rur. (an. I-II). Ed. I. Bucureşti, 1906-1907; ed. V, 1909-1910.
~. Îndreptar teoretic şi practic la cărţile de aritmetică, cl. III şi IV prim. urb. şi div. III rur., an I-II. Bucureşti, 1907.
~. Răspuns calomniatorului C. S. Popescu. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1267) CIOCEANU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CIOCEANU, DIMITRIE
12649. ~ Mica antologie română. Culegere de fabule, poesii populare, legende, poesii patriotice, balade, doine etc. etc. pentru Usul scolelor. Culese şi aranjate de Dimitrie Cioceanu, Institutor. Ed. II. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & Fii (Tipo-Lith. J. Schenk), 1893. (18,5 x 11,5). 245 p. 1 leu. (I 73070)
Cuprinde fabule de: Alex. Donici, G. Sion, H. Rădulescu, C. Negruzzi, A. Panu, G. Asachi ; Gr. Alexandrescu, Const. Bălăcescu, G. Creţeanu ; Poezii eroice de A. Mureşeanu, V. Alecsandri, D. Bolintineanu, D. Nicolescu, Col. Boteanu; Legende de V. Alecsandri, Ch. Rosescu, D. Bolintineanu, Gr. Alexandrescu, G. Asachi, T. D. ; Pasteluri de V. Alecsandri, M. Cugler-Poni, Diverse de H. Grandea, Carmen Sylva, Gh. Teutu, I. Eliade, M. Cugler-Poni, Const. Negruzzi, V. Alecsandri, G. Sion, C. Bolliac, A. Panu, D. Bolintineanu, M. Zamfirescu, Gr. Alexandrescu, C. Negri.

Nu exista imagini
  1268) CIOCHINESCU, COSTACHE
 • Opera
 • Imagini
CIOCHINESCU, COSTACHE
În colaborare:
BREZOIANU, I. ş.a. Amendamentul asupra Actului desvoltător al Adunării Ad-hoc. Bucureşti, 1857.
ROUCAREANO, N. ş.a. Amendament relatif à l’acte explicatif de l’Assemblée Ad-hoc. Bucureşti, 1857.

Nu exista imagini
  1269) CIOCÎRLAN, ION (1874-1942)
 • Opera
 • Imagini
CIOCÎRLAN, ION (1874-1942)
12650. ~ Călăuza podgorenilor şi a negustorilor de vinuri, scrisă pe înţelesul tuturor, de Ioan Ciocârlan, Publicist şi Viticultor. Craiova (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1913. (20 x 12,5). 78[-80] p. cu il. (I 39544)
12651. ~ Fără noroc. Schiţe, [de] Ioan [pe copertă: I.] Ciocârlan. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (16 x 11). 77[-79] p. 30 bani. (Biblioteca Minerva, nr. 146) (I 36048)
12652. ~ Inimă de mamă. Schiţe şi nuvele, [de] Ioan Ciocârlan. Bucureşti, Edit. Soc. coop. Librăria naţională, 1908. (19 x 12). 219 p. 2 lei. (I 8936)
12653. ~ Idem. [pe copertă şi menţiunea: nuvelă], [de] Ioan Ciocârlan. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (14,5 x 10). 109 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 104) (I 21610)
12654. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tiparul Inst. de Arte grafice Minerva), 1916. (15,5 x 10). 102 p. 55 bani. (Biblioteca Minerva, nr. 104) (I 576306)
12655. ~ Pe plaiu. Schiţe dela ţară, [de] Ion Ciocîrlan. [Bucureşti] (Inst. de arte grafice Eminescu), [1903]. (19,5 x 12,5). 147[-149] p. 2 lei. (I 337969)
Datat după: RBibliogr., 1(1903), nr. 5, sept.-oct., p. 130 ; Luc, 3(1904), nr. 4, p. 107: Cărţi şi reviste ; Adamescu II, p. 364.
12656. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (19 x 12,5). 238 p. (I 14091)
Coperta de R. Păcurariu.
12657. ~ Traiul nostru, de Ion Ciocîrlan. Budapesta, Inst. Tipografic şi de Editură Luceafărul, 1906. (20 x 13,5). 128 p. 1 cor. 50 fil. Pentru România 2 lei. (I 5037)
12658. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (19 x 12,5). 228[-231] p. 1,50 lei. (I 26913)
12659. ~ Vis de primăvară, [de] Ion Ciocârlan. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (14 x 9,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 42) (I 14784)
Vezi de asemenea:
• Rumänische Erzählungen... Bukarest, 1908

Nu exista imagini
  1270) CIOCÎRLAN, SCARLAT
 • Opera
 • Imagini
CIOCÎRLAN, SCARLAT
Traduceri :
MAREŞ, LEON. De noule arme ghintuite. Trad. de ~. Bucureşti, 1866.
• Tractat d’artillerie. Trad. de ~. Bucureşti 1856.

Nu exista imagini