Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1251) CIOCANELLI, ARISTID P.
 • Opera
 • Imagini
CIOCANELLI, ARISTID P.
12619. ~ *Colecţiunea legilor pentru atribuţiunile ministerului public. Anularea clausei penale. Menţinerea şi esecutarea art. 7 din Legea rurală de la 15 August 1864. Legea rurală. Legea pentru judecătoriile comunale şi de ocóle. [de] Temis [!] P. Ciocanelli, Bucureşti Typ. Naţională; Typ. Rădulescu), 1879, 12°. 71 p. 80 bani. (Popescu. şi ese ani, p. 75; BR, 1(1879), nr. 7, iul., p. 73 şi nr. 5, maiu, p. 43)
12620. ~ *Despre administraţiunea tutorilor în dreptul roman şi dreptul civil. Thesă pentru licenţă. [de] Aristide P. Ciocanelli. Bucuresci (Typ. Rădulescu), 1879. 8°. 74 p. (BR: 1(1879). nr. 7, iul., p. 73)
12621. ~ Noua colecţiune a legilor. Bucureşti (Tip. Göbl fii), 1884 18°. (16 x 12). 64 p. 1,50 lei. (BR, 4-6 (1883-1884), p. 7) (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T. Severin)
12622. ~ Noua lege a timbrului şi inregistrărei cu adăogirile şi modificările introduse prin Legea din 8 Martie 1886 [pe copertă: şi Legea Monopolului Chibriturilor, Cărţilor de joc şi a Sărei] precum şi alte legi [pe copertă şi: de Aristid P. Ciocanelly, Licenţiat în drept]. Bueuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii). 1886. (15,5 x 11,5). 64 p. 1 leu. (I 391590)
12623. ~ Noua lege pentru recrutarea armatei din 1876, cu modificările aduse ei prin legea din 17 Noembrie 1882, 6 Martie 1883 şi 25 Mai 1884, avend formulare relative la scutire, [de] A. P. Ciocanelly. Bucuresci, [1887?]. (16 x 11). 71 p. 1 f. (BR, 10(1888). nr. 1, ian., p. 13) (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T. Severin.)
12624. ~ Noul Codice de legiuiri coprindend legi judiciare, financiare, administrative şi comunale, de Aristid P. Ciocanelly, Licenţiat în drept, advocat. Bucureşti (Typ. Curţii Regale Propr. F. Göbl Fii), 1886. (15,5 x 11,5). IV-144[146] p. 2 lei. (I 391376)
12624a. ~*Supliment la noul codice de legiuiri administrative, financiare şi comunale, coprinzend între altele: legea autentificarei actelor şi noua lege a timbrului şi inregistrărei, cu adăogirile şi modificările introduse prin legea din 8 Martie 1886, precum şi alte legi ca legea monopolului, chibriturilor, legea cărţilor de joc, legea sărei etc,. [de] Aristid P. Ciocanelly. Bucureşti (Tip. Curţii F. Göbl fii), 1886. (15 x 11). 92 p. 1 leu. (RR, 7-9(1885-1887), p. 18 şi 10(1888), nr. 1, ian., p. 13).

Nu exista imagini
  1252) CIOCANILLI, GEORGE E.
 • Opera
 • Imagini
CIOCANILLI, GEORGE E.
Vezi: EUSTATIU CIOCANILLI, G.

Nu exista imagini
  1253) CIOCANILLI, T. E.
 • Opera
 • Imagini
CIOCANILLI, T. E.
Vezi: EUSTATIU CIOCANILLI, T. E.

Nu exista imagini
  1254) CIOCANESCU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CIOCANESCU, DIMITRIE
12625. ~ Garanţia în materie de vindare în dreptul roman şi civil român. Tesa pentru licenţa susţinută de Dimitrie Ciocanescu. Târgu-Jiu (TipoLit. N. D. Miloşescu), 1899. (23,5 x 16). 93 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413108)

Nu exista imagini
  1255) CIOCAZAN, C. M.
 • Opera
 • Imagini
CIOCAZAN, C. M.
12626. ~ Cuvântarea D-lui Deputat C. M. Ciocazan dela 24 Martie 1904 la Cameră, cu ocazia împrumutului de 750000 lei, cerut de comuna Craiova. Craiova (Tip. şi Leg. de Cărţi F. Constantinescu), [1904]. (17 x 10,5). 29 p. (I 5242)
12627. ~ Patru scrisori, [publicate de C. M. Ciocazan] relative la escursiunea Românilor pentru Congresul Latin din Roma sub conducerea D-nului Gr. Tocilescu, Profesor Universitar. Craiova (Tip. şi Leg. de Cărţi C. M. Georgescu), 1903. (16 x 10,5). 16 p. 5 bani. (I 151 888)
Una din scrisori este răspunsul lui Gr. Tocilescu la atacul lui C. M. Ciocazan. Celelalte scrisori, de C. M. Ciocazan.
12628. ~ Regimul reprezentativ. Teză pentru licenţă în drept de C. M. Ciocazan. Craiova, (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1897. (19 x 12,5). 221 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (I 78381)
12629. ~ Idem. Studiu de C. M. Ciocazan, deputat. Craiova (Tip. şi Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1898. (18,5 x 12). 217, p. 1 leu. (I 109459)

Nu exista imagini
  1256) CIOCĂLTEU, IOAN M.
 • Opera
 • Imagini
CIOCĂLTEU, IOAN M.
12630. ~ Acţiunea pauliană în dreptul roman şi în dreptul civil român. Teza pentru licenţa susţinută de Ioan M. Ciocălteu în ziua de ... 1903. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1903. (24,5 x 16,5). 87 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 410077)

Nu exista imagini
  1257) CIOCÂLTEU, CONSTANTIN (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂLTEU, CONSTANTIN (1867-?)
12631. ~ Consideraţiuni asupra pântecelui mare în dispepsia gastro-intestinală cronică a copiilor. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 20 Iunie 1896 de Constantin Ciocâlteu, bacalaureat în Litere şi sciinţe, vechiu intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Imprimeria Statului). 1896. (22,5 x 16). 87 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 397) (II 83813)

Nu exista imagini
  1258) CIOCÂLTEU, HARALAMB M. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂLTEU, HARALAMB M. (1887-?)
Traduceri:
SIENKIEWICZ, H. În zadar... Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1259) CIOCÂLTEU, P. I.
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂLTEU, P. I.
12632. ~ Una din fazele energiei este şi Conştiinţa Naţională de Inginer P. I. Ciocâlteu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1915. (20 x 12,5). 48 p. 1 leu. (I 42401)

Nu exista imagini
  1260) CIOCÂLTEU, ST. I.
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂLTEU, ST. I.
12633. ~ Observaţiuni asupra raportului dintre plante cu microbii din solul în care cresc. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută, la... Februarie 1914 de St. I. Ciocâlteu, Intern al Spitalelor Civile. Bucureşti (Albert Baer), 1914. (24 x 16,5). 44[-47] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Laboratorul de Igienă, nr. 1330) (II 36471)

Nu exista imagini