Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1241) CIOBANU-PLENIŢA, COSTICA
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU-PLENIŢA, COSTICA
12596 bis. ~ Cuvântări adânci. Cântece din vechime culese dintr-un colţ al Olteniei de Costică Ciobanu-Pleniţa. Cu un dicţionar de provincialisme. Craiova, Libr. şi Tip. Sache Pavlovici, 1909. (21,5 x 14). 327 p. 3 lei. (II 12574)

Nu exista imagini
  1242) CIOBOTARIU, NECULAI
 • Opera
 • Imagini
CIOBOTARIU, NECULAI
În colaborare:
12597. ~ Analiză literară şi estetică a primelor şase cărţi din Analele lui Tacit (Tiberius), [de] Neculai Ciobotariu. Metoda psihologică la Tacit. Pesimismul său, ideile politice, morala, patriotismul, concepţia religioasă [de] Olga A. Tocilescu. [Pe copertă: Metoda psihologică la Tacit. Ideile sale]. Iaşi (Inst. de Arte grafice N. V. Stefaniu & Comp.), 1916. (24 x 16,5). 93 p. (Din lucrările Seminarului de Limba şi Literatura Latină dela Facultatea de Litere din Iaşi) (II 157111)
Prefaţa semnată de P. Mihaileanu.

Nu exista imagini
  1243) CIOBOTARU, VASILE I.
 • Opera
 • Imagini
CIOBOTARU, VASILE I.
12598. ~ Cercetări asupra unui nou semn de deslipire a placentei. Teza pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Aprilie 1907 de Vasile I. Ciobotaru. Iaşi (Tip.H. Goldner), 1907. (24,5 x 16). 42[-44] p.(Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 258) (II 6355)

Nu exista imagini
  1244) CIOC, C (?-1919)
 • Opera
 • Imagini
CIOC, C (?-1919)
În colaborare:
CRISTEA, GR. şi ~. Asupra obesităţei hypophysare infantile. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1245) CIOC, DUMITRU M.
 • Opera
 • Imagini
CIOC, DUMITRU M.
12599. ~ Câteva cuvinte despre Unire. Conferinţă rostită la serbarea Semicentenarului Unirei la 24 Ianuarie 1909, în Sala Uklar (Lehrer), de Dumitru M. Cioc, elev. cl. VIII-a liceală. Piteşti (Tip. Mihail Lazăr Fiu), [1909]. (20,5 x 13). 22 p. (II 12579)

Nu exista imagini
  1246) CIOCA, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
CIOCA, IOSIF
12600. ~ O sută şi şase doine, culese de pe Pogonici de Iosif Cioca. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1908. (17,5 x 10,5). 48 p. (BCU-ClN 145652)

Nu exista imagini
  1247) CIOCAN, I. N.
 • Opera
 • Imagini
CIOCAN, I. N.
12601. ~ Chemarea nóstru în societate. Cuvânt ţinut la deschiderea conferinţelor generale ale corpului didactic primar, din judeţul Muscel, de I. N. Ciocan, Revisor Şcolar. Câmpulung (Tip. Gheorghe N. Vladescu), 1899. (20 x 13). 33 p. 50 bani. (I 267277)
12602. ~ Conştiinţa individuală şi conştiinţa mulţimei. Conferinţă publică ţinută la Teatrul din Român în Martie 1909, de I. N. Ciocan, Licenţiat în drept. Institutor. Revizor şcolar. Roman (Tip. Leon Friedman), 1909. (22 x 15,5). 23 p. (Biblioteca Societăţii Culturale Miron Costin Roman) (II 15945)
12603. ~ Cuvântare ţinută la 30 Martie 1918 publicului cu ocazia sărbătorirei Unirei Basarabiei, de I. N. Ciocan, Inspector în învăţămîntul primar. Roman (Tip. “Leon Friedmann), 1918. (21,5 x 13,5). 21 p. 1 leu. (II 53459)
12604. ~ Despre succesiunile ab-intestat. Tesă pentru licenţă de I. N. Ciocan, Institutor-Bucuresci, Revisor şcolar al judeţului Roman. Bucureşti (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1902. (23,5 x 16). 56 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 267029)
12605. ~ Idealul în educaţie. Cuvânt ţinut la deschiderea conferinţelor generale a membrilor corpului didactic primar din Roman, 2 Aprilie 1909. De I. N. Ciocan. Institutor. Licenţiat în drept, Revizor şcolar. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1909. (23,5 x 15,5). 2 f., 26 p. (II 14314)
12606. ~ *Lupta pentru traiu, conferinţă ţinută în sala teatrului din Roman la 17 Decemvrie 1906. Roman (Tip. Lumina), 1907. 37 p. 30 bani. (A-B. 10(1907). nr. 29, apr. 15, p. 785: Cărţi primite la redacţie...)
12607. ~ Trei Cuventări, de I. N. Ciocan, Institutor, Licenţiat în drept, revisor şcolar al judeţului Roman. Dedicate învăţătorilor şi preoţilor. 1. Religie şi Naţiune. 2. Proprietate, agricultură. 3. Ce face şi ce trebue să facă şcóla primară de adi. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (22 x 14). 83 p. 1 leu. (BCU-ClN 187896)
12607. ~ Dece Maiu. Dare de seamă asupra serbării dilei de 10 Maiu la Roman, de I. N. Ciocan, Revisor-şcolar. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1901. (18 x 11). 48 p. (I 122290)
Pe copertă, menţiunea: "O mie exemplare din presenta monografie s’au tipărit cu cheltuela d-lui Al. V. Mortzun, Prefectul Judeţului".
12609. ~ 24 Ianuarie şi 10 Maiu. Două cuvîntări, de I. N. Ciocan, Institutor, Bucuresci. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1900. (18,5 x 11,5). 48 p. 50 bani. (Din lucrările membrilor Societăţei corpului didactic primar şi al revistei Convorbiri Didactice) (1411313)
În colaborare:
12610. ~ Abecedar. Partea I. Alcătuit conform programei în vigoare pentru clasa I primară urbană şi divisiunea I rurală, de I. N. Ciocan, I. C. Florescu şi B. B. Tuţuianu, institutori. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăsescu & G. Bratanescu), 1900. (20 x 12,5). 62 p. cu il. 40 bani. (I 2417)
12611. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1901. (20 x 13). 62 p. cu il. 40 bani. (12418)
Anul şi tip., numai pe copertă.
12612. ~ Abecedar, partea II, alcătuit conform programei în vigóre, de I. N. Ciocan, I. C. Florescu şi B. B. Tuţuianu, Institutori. Tergovişte (Tip., Libr. şi Leg. de cărţi Viitorul, El. Angelescu), 1900. (20 x 13). 75, III p., cu il. 50 bani. (I 2417)
12613. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1901. (20 x 13). 75, 111 p., cu il. 50 bani. (II 515093)
Anul şi tip., numai pe copertă.
12614. ~ Poveţuitor la Abecedarul. Partea I şi a II-a..., alcătuit de I. N. Ciocan, I. C. Florescu şi B. B. Tuţuianu, Institutori. Tergovişte (Tip. Libr. şi Leg. de cărţi Viitorul, El. Angelescu), 1900. (19 x 13). 31 p. (I 2346)
12615. ~ Geografia României. Ediţie specială pentru Divizia a II-a Rurală, Anul al II-lea, lucrată de I. N. Ciocan Institutor, Revizor şcolar al jud. Roman, Gh. Andrei, învăţător la Roman şi Ariton Sava, Institutor şi Director în Bacău. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1910-1911. (25,5 x 20,5). 52 p. cu il. 1 leu. (II 494975)
12616. ~ Noţiuni de drept civic, pentru usul clasei a IV-a primară întocmit, de Ioan N. Ciocan şi Ioan C. Florescu, institutori la scóla de băieţi nr. 16 din Capitală. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Steinberg (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & Co.), 1896. (18 x 15). 38 p. 40 bani. (I 411353)
Vezi şi:
CECROPID, D. ş.a. Carte de citire pentru clasa II-a urbană. Bucureşti, 1900.
~. Carie de citire pentru divizia II-a rurală (anul II). Bucureşti, 1900.
~. Prima carte de Religie ... pentru usul şcoalelor primare ... Bucureşti, 1901.
VELCULESCU, ILARION ş.a. Din lucrările membrilor revistei Convorbiri Didactice. Bucureşti, 1899.

Nu exista imagini
  1248) CIOCAN, ION
 • Opera
 • Imagini
CIOCAN, ION
12617. ~ Necesitatea religiunii. Folosul şi caracterele esenţiale ale religiunii. Teză pentru Licenţă Susţinută de Preotul Ioan Ciocan. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de litere Dor P. Cucu), 1906. (23,5 x 16,5). 59[-61] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 3249)

Nu exista imagini
  1249) CIOCAN, N.
 • Opera
 • Imagini
CIOCAN, N.
12618. ~ Protest Memoar, [de: N. Ciocan]. S. l., [1860]. (21 x 14). 32 p. (II 112209)
Descriere după p. de titlu falsă. Autorul, la p. 16. Anul, la p. 15. Cu alfabet de tranziţie. Autorul, arendaşul vămilor, protestează împotriva greutăţilor şi nedreptăţilor ce i s-au făcut de către guvern.

Nu exista imagini
  1250) CIOCAN, TH. C.
 • Opera
 • Imagini
CIOCAN, TH. C.
Traduceri:
PAPARRIGOPOULOS, C. Histoire de la Grèce moderne. Trad. de ~. Athenes, 1858.

Nu exista imagini
  1251) CIOCANELLI, ARISTID P.
 • Opera
 • Imagini
CIOCANELLI, ARISTID P.
12619. ~ *Colecţiunea legilor pentru atribuţiunile ministerului public. Anularea clausei penale. Menţinerea şi esecutarea art. 7 din Legea rurală de la 15 August 1864. Legea rurală. Legea pentru judecătoriile comunale şi de ocóle. [de] Temis [!] P. Ciocanelli, Bucureşti Typ. Naţională; Typ. Rădulescu), 1879, 12°. 71 p. 80 bani. (Popescu. şi ese ani, p. 75; BR, 1(1879), nr. 7, iul., p. 73 şi nr. 5, maiu, p. 43)
12620. ~ *Despre administraţiunea tutorilor în dreptul roman şi dreptul civil. Thesă pentru licenţă. [de] Aristide P. Ciocanelli. Bucuresci (Typ. Rădulescu), 1879. 8°. 74 p. (BR: 1(1879). nr. 7, iul., p. 73)
12621. ~ Noua colecţiune a legilor. Bucureşti (Tip. Göbl fii), 1884 18°. (16 x 12). 64 p. 1,50 lei. (BR, 4-6 (1883-1884), p. 7) (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T. Severin)
12622. ~ Noua lege a timbrului şi inregistrărei cu adăogirile şi modificările introduse prin Legea din 8 Martie 1886 [pe copertă: şi Legea Monopolului Chibriturilor, Cărţilor de joc şi a Sărei] precum şi alte legi [pe copertă şi: de Aristid P. Ciocanelly, Licenţiat în drept]. Bueuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii). 1886. (15,5 x 11,5). 64 p. 1 leu. (I 391590)
12623. ~ Noua lege pentru recrutarea armatei din 1876, cu modificările aduse ei prin legea din 17 Noembrie 1882, 6 Martie 1883 şi 25 Mai 1884, avend formulare relative la scutire, [de] A. P. Ciocanelly. Bucuresci, [1887?]. (16 x 11). 71 p. 1 f. (BR, 10(1888). nr. 1, ian., p. 13) (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T. Severin.)
12624. ~ Noul Codice de legiuiri coprindend legi judiciare, financiare, administrative şi comunale, de Aristid P. Ciocanelly, Licenţiat în drept, advocat. Bucureşti (Typ. Curţii Regale Propr. F. Göbl Fii), 1886. (15,5 x 11,5). IV-144[146] p. 2 lei. (I 391376)
12624a. ~*Supliment la noul codice de legiuiri administrative, financiare şi comunale, coprinzend între altele: legea autentificarei actelor şi noua lege a timbrului şi inregistrărei, cu adăogirile şi modificările introduse prin legea din 8 Martie 1886, precum şi alte legi ca legea monopolului, chibriturilor, legea cărţilor de joc, legea sărei etc,. [de] Aristid P. Ciocanelly. Bucureşti (Tip. Curţii F. Göbl fii), 1886. (15 x 11). 92 p. 1 leu. (RR, 7-9(1885-1887), p. 18 şi 10(1888), nr. 1, ian., p. 13).

Nu exista imagini
  1252) CIOCANILLI, GEORGE E.
 • Opera
 • Imagini
CIOCANILLI, GEORGE E.
Vezi: EUSTATIU CIOCANILLI, G.

Nu exista imagini
  1253) CIOCANILLI, T. E.
 • Opera
 • Imagini
CIOCANILLI, T. E.
Vezi: EUSTATIU CIOCANILLI, T. E.

Nu exista imagini
  1254) CIOCANESCU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CIOCANESCU, DIMITRIE
12625. ~ Garanţia în materie de vindare în dreptul roman şi civil român. Tesa pentru licenţa susţinută de Dimitrie Ciocanescu. Târgu-Jiu (TipoLit. N. D. Miloşescu), 1899. (23,5 x 16). 93 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413108)

Nu exista imagini
  1255) CIOCAZAN, C. M.
 • Opera
 • Imagini
CIOCAZAN, C. M.
12626. ~ Cuvântarea D-lui Deputat C. M. Ciocazan dela 24 Martie 1904 la Cameră, cu ocazia împrumutului de 750000 lei, cerut de comuna Craiova. Craiova (Tip. şi Leg. de Cărţi F. Constantinescu), [1904]. (17 x 10,5). 29 p. (I 5242)
12627. ~ Patru scrisori, [publicate de C. M. Ciocazan] relative la escursiunea Românilor pentru Congresul Latin din Roma sub conducerea D-nului Gr. Tocilescu, Profesor Universitar. Craiova (Tip. şi Leg. de Cărţi C. M. Georgescu), 1903. (16 x 10,5). 16 p. 5 bani. (I 151 888)
Una din scrisori este răspunsul lui Gr. Tocilescu la atacul lui C. M. Ciocazan. Celelalte scrisori, de C. M. Ciocazan.
12628. ~ Regimul reprezentativ. Teză pentru licenţă în drept de C. M. Ciocazan. Craiova, (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1897. (19 x 12,5). 221 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (I 78381)
12629. ~ Idem. Studiu de C. M. Ciocazan, deputat. Craiova (Tip. şi Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1898. (18,5 x 12). 217, p. 1 leu. (I 109459)

Nu exista imagini
  1256) CIOCĂLTEU, IOAN M.
 • Opera
 • Imagini
CIOCĂLTEU, IOAN M.
12630. ~ Acţiunea pauliană în dreptul roman şi în dreptul civil român. Teza pentru licenţa susţinută de Ioan M. Ciocălteu în ziua de ... 1903. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1903. (24,5 x 16,5). 87 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 410077)

Nu exista imagini
  1257) CIOCÂLTEU, CONSTANTIN (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂLTEU, CONSTANTIN (1867-?)
12631. ~ Consideraţiuni asupra pântecelui mare în dispepsia gastro-intestinală cronică a copiilor. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 20 Iunie 1896 de Constantin Ciocâlteu, bacalaureat în Litere şi sciinţe, vechiu intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Imprimeria Statului). 1896. (22,5 x 16). 87 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 397) (II 83813)

Nu exista imagini
  1258) CIOCÂLTEU, HARALAMB M. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂLTEU, HARALAMB M. (1887-?)
Traduceri:
SIENKIEWICZ, H. În zadar... Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1259) CIOCÂLTEU, P. I.
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂLTEU, P. I.
12632. ~ Una din fazele energiei este şi Conştiinţa Naţională de Inginer P. I. Ciocâlteu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1915. (20 x 12,5). 48 p. 1 leu. (I 42401)

Nu exista imagini
  1260) CIOCÂLTEU, ST. I.
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂLTEU, ST. I.
12633. ~ Observaţiuni asupra raportului dintre plante cu microbii din solul în care cresc. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută, la... Februarie 1914 de St. I. Ciocâlteu, Intern al Spitalelor Civile. Bucureşti (Albert Baer), 1914. (24 x 16,5). 44[-47] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, Laboratorul de Igienă, nr. 1330) (II 36471)

Nu exista imagini
  1261) CIOCÂRDEL, S. T.
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRDEL, S. T.
12634. ~ Ipoteca în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de S. T. Ciocârdel. Bucuresci (Tip. şi Fabrica de Pungi Thoma Basilescu), 1901. (23,5 x 16). 44 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413107)

Nu exista imagini
  1262) CIOCÂRDIA, MATEI GR.
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRDIA, MATEI GR.
12635. ~ Cumulul - Delictelor. Art. 40 cod. P. Discurs pronunţat de Mateiu Gr. Ciocârdia, procuror general. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23 x 15,5). 15 p. (Curtea de Apel din Bucuresci. Deschiderea anului judecătoresc 1900-1901) (II 413106)

Nu exista imagini
  1263) CIOCÂRDIA-MATILA, DIMITRIE (1798-1860)
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRDIA-MATILA, DIMITRIE (1798-1860)
(Unu Românu ; Unu Românu din Bucureşti ; Un valaque)
12636. ~ O aruncătură de ochi asupra administraţii Valahii, de la Anulu 1849 până la Anulu 1853. Scrisă de Unu Românu [=Dim. Ciocârdia-Matila]. Ediţie originală scrisă de autor în franţuzească. Praga, 1854. (21,5 x 15). VIII-64 p. (II 270709)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, identificat după: Dicţ. lit. rom.-Iaşi, p. 182.
12637. ~ O aruncătură de ochiu asupra unirei Principatelor Romăne de Uni românu din Bucureşti [=Dim. Ciocârdia-Matila]. [Bucureşti, 1857]. (18 x 12,5). 68 p. Gratisû. (I 111174)
Cu alfabet de tranziţie. Apărută cu ocazia Congresului de la Paris (martie 1856).
12638. ~ Ce se cuvine să cerem la Adunarea Ad-hoc, [de Dim. Ciocârdia-Matila]. Paris (Impr. de Gustave Gratiot & Comp.), 1857. (15,5 x 10,5). 11 p. Gratis. (I 410822)
Cu alfabet de tranziţie.
12639. ~ Coup d’oeil sur l’administration de la Principauté de Valachie (de 1849 à 1853), par Un valaque. Edition originale écrite en français par l’auteur. Paris, 1854. (23,5 x 15,5). XII-93 p. (II 25997)
12640. ~ Coup d’oeil sur le passé et le present des Principautés Moldo-Valaques [par Dim. Ciocârdia-Matila]. [Paris, 1857]. (19,5 x 12,5). 24 p. (I 380003)
Lipsă coperta.
12641. ~ *Privire asupra trecutului şi prezentului Principatelor, 1857. (Dict. Ut. rom.-Iasi, p. 182)
Vezi de asemenea:
ARICESCO, C. D. Satire politice. Bucuresci, 1884.

Nu exista imagini
  1264) CIOCÂRLAN, ION
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRLAN, ION
Vezi: CIOCÎRLAN, ION

Nu exista imagini
  1265) CIOCÂRLAN, TITU
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRLAN, TITU
Vezi: POPESCU-CIOCÂRLAN, TITU

Nu exista imagini
  1266) CIOCÂRLIE, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CIOCÂRLIE, IOAN
12642. ~ Didactica Specială [pe copertă: (Lecţii practice)], întocmită pe basa legilor psichologice şi conform programei pentru scólele normale, institutori şi înveţători, de I. Ciocârlie. Ed. I. Bucureşti (Tipo-Lit. Codreanu & Săvoiu), 1895. (24 x 15,5). 167 p. cu il. 2,50 lei. (II 413182)
12643. ~ Geografia judeţului Ilfov [pe copertă: plasa Dâmboviţa-Moştiştea], de Ioan Ciocârlie, pentru clasa II-a primară urbană şi a III-a rurală. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Typ. Th. Basilescu), 1890 [pe v. p. de titlu: 1891]. (18 x 11,5). VI-88 p. cu il., 1 h. 50 bani. (I 411261)
Tipografia, pe v. p. de titlu, împreună cu an. 1891.
12644. ~ Idem, aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunei Publice şi Cultelor pentru şcoalele primare de ambele-sexe, de Ioan Ciocârlie, pentru clasa II-a primară urbană şi a II-a şi a III-a rurală. întocmită după noua programă. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1893. (21,5 x 14). 59[-64] p., cu il., 1 h. 50 bani. (II 44222)
12645. ~ Lecţii practice de înveţăment geografic. Manual pentru institutori şi înveţători, de Ion Ciocârlie. Bucureşti (Tip. diarului Scóla Primară), 1890. (19 x 14). IV-96 p. 80 bani. (Biblioteca învăţătorului, V) (II 411717)
În colaborare:
12646. ~ Geografia continentelor şi a României, pentru clasa IV primara urbana şi divizia III-a şcoalelor rurale (anul al II-lea), întocmită în conformitate cu programa în vigoare, de I. Ciocârlie. Institutor şi fost revizor şcolar al jud. Ilfov şi al Capitalei, circ. II [şi] I. G. Saru, Institutor în şcoala primară de băeţi nr. 6 din Capitală. [Pe copertă: Ed. II]. Bucureşti, Edit. Soc. Librăria Naţională (Tiparul Inst. de arte grafice şi Editură Minerva), 1907. (26 x 20,5). 75 p. cu il., 8 h. 1,50 lei. (II 7578)
12647. ~ Geografia României şi provinciilor locuite de Români, pentru clasa III primară urbană şi divizia III, anul I, a şcoalelor rurale, de I. Ciocârlie. Revizor şcolar, şi I. G. Saru, Institutor. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. grafice Socec & Co.), 1905. (25 x 20). 52 p., 11 f. h. 1,25 lei. (II 2852)
12648. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Soc. Coop. Librăria Naţională (Inst. de arte grafice şi Editură Minerva), 1907. (26 x 20.5). 52 p. cu il., 8 h. 1,25 lei. (II 7577)
Vezi şi:
ALESSANDRESCU, C. ş.a. Geografia jud Ilfov, cl. II prim. urb. Ploieşti, 1906 ; ed. II, 1907 ; div. II, an I şi II a şc. rurale, 1906.
CONSTANTINESCU, D. ş.a. Didactica matematicilor. Ed. I. Bucureşti, 1897.
LEHLIU-NEGOESCU, L. ş.a. Carte de citire pentru cl. II urb. Ed. I. PIoesci, 1899 ; ed. II, [190?] ; cl. III urb. Ed. I, Bucureşti, 1899 ; cl. IV urb. Ed. I. Bucureşti, 1899 ; ed. II. Ploieşti, [190?] ; div. II rur., an. I şi II. Ed. I. Ploesci, 1899 ; ed. II, [190?] ; div. III rurală, an. I. Ed. I, Bucureşti, 1899 ; div. III rurală, an II. Ed. I. PIoesci, 1900.
~. Poveţuitor pentru cartea de cetire. Ploieşti, [189?]
LUPU-ANTONESCU, A. ş.a. Metodica limbii românesci. Ed. I. Bucureşti, 1898.
PATRICIU, GR. ş.a. Carte de aritmetică, cl. III prim. urb. Ed. I, Bucureşti, 1906 ; ed. III, 1908-1909 ; cl. IV prim. urb. Ed. I, Bucureşti, 1906 ; div. I prim. rur. Ed. I. Bucureşti 1906 ; div. II prim. rur. (anul I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1906 ; div. III prim. rur. (an I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1906.
PATRICIU, GR. ş.a. Exerciţii de gramatică şi compuneri cl. III prim. urb. Ed. IV. Bucureşti, 1909-1910 ; cl. IV prim. urb. Ed. III. Bucureşti 1908-1909 ; div. II prim. rur (anul I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1906-1907 ; div. III prim. rur. (an. I-II). Ed. I. Bucureşti, 1906-1907; ed. V, 1909-1910.
~. Îndreptar teoretic şi practic la cărţile de aritmetică, cl. III şi IV prim. urb. şi div. III rur., an I-II. Bucureşti, 1907.
~. Răspuns calomniatorului C. S. Popescu. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1267) CIOCEANU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CIOCEANU, DIMITRIE
12649. ~ Mica antologie română. Culegere de fabule, poesii populare, legende, poesii patriotice, balade, doine etc. etc. pentru Usul scolelor. Culese şi aranjate de Dimitrie Cioceanu, Institutor. Ed. II. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & Fii (Tipo-Lith. J. Schenk), 1893. (18,5 x 11,5). 245 p. 1 leu. (I 73070)
Cuprinde fabule de: Alex. Donici, G. Sion, H. Rădulescu, C. Negruzzi, A. Panu, G. Asachi ; Gr. Alexandrescu, Const. Bălăcescu, G. Creţeanu ; Poezii eroice de A. Mureşeanu, V. Alecsandri, D. Bolintineanu, D. Nicolescu, Col. Boteanu; Legende de V. Alecsandri, Ch. Rosescu, D. Bolintineanu, Gr. Alexandrescu, G. Asachi, T. D. ; Pasteluri de V. Alecsandri, M. Cugler-Poni, Diverse de H. Grandea, Carmen Sylva, Gh. Teutu, I. Eliade, M. Cugler-Poni, Const. Negruzzi, V. Alecsandri, G. Sion, C. Bolliac, A. Panu, D. Bolintineanu, M. Zamfirescu, Gr. Alexandrescu, C. Negri.

Nu exista imagini
  1268) CIOCHINESCU, COSTACHE
 • Opera
 • Imagini
CIOCHINESCU, COSTACHE
În colaborare:
BREZOIANU, I. ş.a. Amendamentul asupra Actului desvoltător al Adunării Ad-hoc. Bucureşti, 1857.
ROUCAREANO, N. ş.a. Amendament relatif à l’acte explicatif de l’Assemblée Ad-hoc. Bucureşti, 1857.

Nu exista imagini
  1269) CIOCÎRLAN, ION (1874-1942)
 • Opera
 • Imagini
CIOCÎRLAN, ION (1874-1942)
12650. ~ Călăuza podgorenilor şi a negustorilor de vinuri, scrisă pe înţelesul tuturor, de Ioan Ciocârlan, Publicist şi Viticultor. Craiova (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1913. (20 x 12,5). 78[-80] p. cu il. (I 39544)
12651. ~ Fără noroc. Schiţe, [de] Ioan [pe copertă: I.] Ciocârlan. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (16 x 11). 77[-79] p. 30 bani. (Biblioteca Minerva, nr. 146) (I 36048)
12652. ~ Inimă de mamă. Schiţe şi nuvele, [de] Ioan Ciocârlan. Bucureşti, Edit. Soc. coop. Librăria naţională, 1908. (19 x 12). 219 p. 2 lei. (I 8936)
12653. ~ Idem. [pe copertă şi menţiunea: nuvelă], [de] Ioan Ciocârlan. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (14,5 x 10). 109 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 104) (I 21610)
12654. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tiparul Inst. de Arte grafice Minerva), 1916. (15,5 x 10). 102 p. 55 bani. (Biblioteca Minerva, nr. 104) (I 576306)
12655. ~ Pe plaiu. Schiţe dela ţară, [de] Ion Ciocîrlan. [Bucureşti] (Inst. de arte grafice Eminescu), [1903]. (19,5 x 12,5). 147[-149] p. 2 lei. (I 337969)
Datat după: RBibliogr., 1(1903), nr. 5, sept.-oct., p. 130 ; Luc, 3(1904), nr. 4, p. 107: Cărţi şi reviste ; Adamescu II, p. 364.
12656. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (19 x 12,5). 238 p. (I 14091)
Coperta de R. Păcurariu.
12657. ~ Traiul nostru, de Ion Ciocîrlan. Budapesta, Inst. Tipografic şi de Editură Luceafărul, 1906. (20 x 13,5). 128 p. 1 cor. 50 fil. Pentru România 2 lei. (I 5037)
12658. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (19 x 12,5). 228[-231] p. 1,50 lei. (I 26913)
12659. ~ Vis de primăvară, [de] Ion Ciocârlan. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (14 x 9,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 42) (I 14784)
Vezi de asemenea:
• Rumänische Erzählungen... Bukarest, 1908

Nu exista imagini
  1270) CIOCÎRLAN, SCARLAT
 • Opera
 • Imagini
CIOCÎRLAN, SCARLAT
Traduceri :
MAREŞ, LEON. De noule arme ghintuite. Trad. de ~. Bucureşti, 1866.
• Tractat d’artillerie. Trad. de ~. Bucureşti 1856.

Nu exista imagini
  1271) CIOCOIU, CONSTANTIN GR. (1851-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOCOIU, CONSTANTIN GR. (1851-?)
12660. ~ Adeverurile moralei creştine Ortodoxe în prescurtare prelucrate după mai multe manuale, tratate cu combinări şi adăugiri de către Iconomul Constantin Ciocoiu, profesor gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu (Tip. şi Libr. N. Fainar), 1896. (22,5 x 15,5). 93 p. 2 lei (II 393453)
12661. ~ Apărarea Ortodoxiei prin Mărturisirea Ortodoxă la Sinodul dela Iaşi în anul 1642 contra Insinuărilor făcute de Catolici şi Protestanţi de a converti şi uni pe Ortodoxi, [de] Econom C. Ciocoiu. Dorohoi (Tip. Speranţa N. Mateescu), 1913. (20 x 13,5). 67 p. (I 37764)
12662. ~ Bisericuţa de lemn din Dorohoi cu hramul Naşterea Maicei Domnului, [de C. Ciocoiu, Iconom]. Dorohoi (Tip. Speranţa N. Mateescu), 1910. (15,5 x 10,5). 7 p. (I 21621)
Descriere după copertă. Autorul, la finalul textului.
12663. ~ Christos a înviat. [De C. Ciocoiu, Iconom]. [Dorohoi], 1901. (15,5 x 10). 11 p. (I 408861)
Autorul, la finalul textului.
12664. ~ Idem. [Ed. IV]. Dorohoiu, [1911]. (15 x 9,5). 16 p. (I 23297)
La finalul textului semnat: "C. Ciocoiu, Iconom Dorohoi". Pe cop. 4: "A IV ed. imprimată în mod gratuit de Nic. Mateescu, tipograf" (datată: 10 apr. 1911).
12665. ~ Cine am fost şi cum suntem? De ce indiferentism religios şi decădere morală, [de C. Ciocoiu, Iconom Dorohoi]. Dorohoi (Tip. Speranţa, N. Mateescu), 1911. (17 x 11). 53 p. (I 23777)
Descriere după copertă. Titlul de la începutul textului: "Cauzele indeferentismului religios şi a decăderei morale". Autorul, la finalul textului.
12666. ~ Credinţa creştină şi Rugăciunile necesare unui creştin, [de] Iconom C. Ciocoiu. Dorohoi (Tip. Speranţa, N. Mateescu), 1913. (15,5 x 10). 16 p. (I 34504)
Descriere după copertă.
12667. ~ Cuvîntare de patronul gimnasiului "Gr. Ghica Voevod" din Dorohoiu, rostită la Efectuarea Tedeumului, în Biserica Catedrală din Urba[!] Dorohoiu, în 30 Ianuarie 1898, [de Constantin Ciocoiu, Iconom. Profesor de Religie, Gimnasiul Dorohoiu]. Dorohoiu (Tip. N. Fainar), 1898. (22,5 x 15,5). 10 p. (II 412262)
Autorul, la finalul textului.
12668. ~ Din conferinţele preoţilor şi a învăţătorilor dela Dorohoi, [de] Econom C. Ciocoiu, Stavrofor. [Dorohoi] (Tip. judeţului), 1909. (19,5 x 12). 19 p. (I 16151)
Descriere după copertă. Cuprinde trei conferinţe ale econ. C. Ciocoiu.
12669. ~ Din conferinţele preoţeşti la Dorohoi. Aşezămintele de cultură naţionale şi de binefacere sprijinite la Români prin Biserică. Educaţia religioasă morală a copiilor şi a tineretului s’a menţinut la Români prin Biserică. Păstrarea sănătăţei şi paza de boale molipsitoare prin religie şi Biserică. Teze dezvoltate de Econom. C. Ciocoiu. Dorohoiu (Tip. Speranţa N. Mateescu), [1911]. (16 x 10). 23, 16, 15 p. (I 26836)
Descriere după copertă.
12670. ~ Dogmele Religiunei Creştine. Clasa III. Note, [de D. Ciocoiu Iconom, Profesor Gimna-siul Dorohoiu]. Dorohoiu (Tip. Judeţului), 1905. (16 x 10,5). 33 p. (I 424275)
Autorul, la finalul textului.
12671. ~ Dogmele şi misterele religiunei creştine ortodoxă în prescurtare. Prelucrate după mai multe manuale şi tratate, cu combinări şi adăugiri de către Iconomul Constantin Ciocoiu, Profesor Gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu, Libr. şi tip. I. L. Bercovici, 1896 [pe copertă: 1897]. (19,5 x 12,5). 105 p. (I 392624)
12672. ~ Geografia biblică în prescurtare adică Canaanu sau Palestina şi Regatul lui Iuda şi Israel, prelucrare de Iconomul Const. Ciocoiu, Profesor Gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu (Tip. N. Fainar), 1899. (23 x 16.5). 12 p., 1 h. (II 7515)
12673. ~ Introduceri în studiul religiunei necesare elevilor de clasa I-a şi a II-a cursul secundar. Prelucrate de Iconomul C. Ciocoiu, profesor gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu (Tip. şi Libr. N. Fainar), 1898 [pe copertă: 1899]. (23,5 x 15.5). 41 p. (II 2209)
12674. ~ Istoria Sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Prelucrare de Iconomul C. Ciocoiu, profesor gimnasiul Dorohoiu. Dorohoiu, (Libr. şi Tip. I. L. Bercovici), 1899 [pe copertă: 1900]. (21,5 x 15,5). 192 p., 1 f. (II 2208)
12675. ~ La Adormirea Sfintei Marii, [de C. Ciocoiu Iconom, Dorohoi]. [Dorohoiu, 1907]. (17,5 x 10,5). 10 p. (I 424187)
Autorul, la finalul textului. Datat după anul depozitului legal în BAR.
12676.~ La Iordan, [de Preotul C. Ciocoiu]. [Dorohoi, 1911]. (17 x 10,5). 6 p. (I 22115)
Descriere după titlul de la p. 1. La finalul textului, semnat: "C. Dorohoi, 6 Ianuarie 1911". Autorul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
12677. ~ Locurile istorice din Judeţul Dorohoiu care amintesc numele lui Ştefan cel Mare, Domnitorul Moldovei, cu Un tablou de Monostirile şi Bisericile fondate de numitul Voevod, [de C. Ciocoiu, Iconom]. Dorohoiu (Tip. şi Libr. N. Fainar), 1904. (20 x 13). 27 p. (I 180755)
Loc. şi tip., pe cop. 4. Autorul, la p. 27.
12678. ~ Morala creştină. Clasa IV. Note-program, [de C. Ciocoiu, Iconom. Profesor Gimnaziul Dorohoiu]. Dorohoiu (Tipografia judeţului). 1905. (15,5 x 10). 31 p. (BSS I 7364)
Autorul, la finalul textului.
12679. ~ Rugăciune de intrare în vechea stăpânire şi eliberarea fraţilor noştri români de peste Dunărea [de Preot C. Ciocoiu, Iconom]. Dorohoi (Tip. Speranţa, N. Mateescu), 1913. (I5,5 x 10). 15 p. (I 34503)
Lipsă coperta. Autorul, la p. 8.
12680. ~ 10 Maiu în 1898 [de C. Ciocoiu, Iconom Dorohoiu]. [Dorohoiu, 1898]. (17 x 11). 9 p. (I 424158)
Autorul, la finalul textului.

Nu exista imagini
  1272) CIOCOIU, STANCU
 • Opera
 • Imagini
CIOCOIU, STANCU
12681. ~ Legea asupra înscrierii firmelor. Promulgată cu înaltul Decret Regal No. 4207 din 31 Mai 1913 şi publicată în Monitorul Oficial No. 49 din 6 Iunie 1913 cu formularele relative la înscrieri, radieri şi diferite menţiuni de firme individuale şi sociale cu explicaţiunile necesare de Stancu Ciocoiu, ajutor de grefier la tribunalul judeţului Constanta. Constanţa (Tip. Aurora, I. M. Grigoriu), 1913. (16 x 10). 39 p. 1,50 lei. II 34480)
12682. ~ Idem. Prevăzută cu regulamentul ei de aplicaţiune, cu formularele uzitate şi un index alfabetic relativ la ştergeri, menţiuni şi adnotaţiuni de firme individuale şi sociale, cu extrase complecte din codul de comerţ relativ la modul tinerei, vizărei şi închiderei registrelor comerciale, şi cu formularele registrelor pentru înscrierea firmelor. Toate acestea revăzute, corectate şi completate de Stancu Ciocoiu, ajutor-grefier la Tribunalul judeţului Constanţa. Ed. II. Constanţa (Tip. Ovidiu, Dim. Constantzeanu), [1914]. (16 x 11,5). 68 p. 2 lei. (I 39129)

Nu exista imagini
  1273) CIOCULESCU, NICOLAE M.
 • Opera
 • Imagini
CIOCULESCU, NICOLAE M.
12683. ~ Influenţa reciprocă dintre Legi şi Moravuri. Teză pentru Licenţa de Nicolae Cioculescu. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae Voicu), 1901. (23,5 x 16). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412754)

Nu exista imagini
  1274) CIOFLAN, PAULINA C.
 • Opera
 • Imagini
CIOFLAN, PAULINA C.
12684. ~ Ideile lui John Locke asupra educaţiunei (studiu pedagogic), de D-ra Paulina C. Cioflan, licenţiată în istorie şi filosofie dela Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Alel. grafice I. V. Socecu). 1905. (23,5 x 16,5). 1 f.,305[-308] p., 1 f. portr. 4 lei. (II 2513)

Nu exista imagini
  1275) CIOFLAN, VIRGILIU C.
 • Opera
 • Imagini
CIOFLAN, VIRGILIU C.
12685. ~ Despre adopţiune în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă de Virgiliu C. Cioflan. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (24 x 16,5). 56 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413445)

Nu exista imagini
  1276) CIOFLEC, ROMULUS (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOFLEC, ROMULUS (1882-?)
12686. ~ Doamne Ajută-ne, [de] R. [pe copertă: Romulus] Cioflec. Bucureşti, [Edit. Autorului] (Tipografia Regală), 1907. (19 x 13). 247 p. 2 lei. (I 5931)
Pe copertă, cuprinsul: "Doamne Ajută-ne. Mânioşii. La Moară. Pentru pâine. Călin. Buric. Doi prieteni. Ceasul din urmă. Dascalu-Irimia. Un gând. Tabardin cântă. Dragul mamii. Suflete fără noroc".

Nu exista imagini
  1277) CIOFLEC, VIRGIL (1876-1945)
 • Opera
 • Imagini
CIOFLEC, VIRGIL (1876-1945)
12687. ~ Mălurenii, [de] Virgil Cioflec. Bucureşti, Minerva, 1916. (19 x 12). 282 p., 1 f. 2,50 lei. (I 47870)

Nu exista imagini
  1278) CIOGOLEA, LEON C (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOGOLEA, LEON C (1856-?)
12688. ~ Despre cesiunea obligaţiunilor în dreptul roman şi român. Teză pentru Licenţă. Susţinută de Leon C. Ciogolea. Iaşi (Tipografia Naţională), 1889. (23 x 15). 53 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 379386)

Nu exista imagini
  1279) CIOLAC, GRIGORE (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
CIOLAC, GRIGORE (1850-?)
12689. ~ Nephrita syphilitica, de Grigore Ciolac, Doctor în Medicină Universă. Facultatea Vienesă. Roman (Tip. W. Haber), 1896. (20 x 12,5). 40 p. (I 411623)
12690. ~ Observaţiuni de diphtherie. Cu privire la inoculaţiunea cu serum antediphtheric[!], de Doctor Grigore Ciolac. Roman (Tip. şi Leg. de Cărţi W. Haber). 1897. (21,5 x 17,5). 20 p. (II 412136)

Nu exista imagini
  1280) CIOLAC, MARDARE
 • Opera
 • Imagini
CIOLAC, MARDARE
Vezi: MARDARE, CIOLAC

Nu exista imagini