Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1241) CIOBANU-PLENIŢA, COSTICA
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU-PLENIŢA, COSTICA
12596 bis. ~ Cuvântări adânci. Cântece din vechime culese dintr-un colţ al Olteniei de Costică Ciobanu-Pleniţa. Cu un dicţionar de provincialisme. Craiova, Libr. şi Tip. Sache Pavlovici, 1909. (21,5 x 14). 327 p. 3 lei. (II 12574)

Nu exista imagini
  1242) CIOBOTARIU, NECULAI
 • Opera
 • Imagini
CIOBOTARIU, NECULAI
În colaborare:
12597. ~ Analiză literară şi estetică a primelor şase cărţi din Analele lui Tacit (Tiberius), [de] Neculai Ciobotariu. Metoda psihologică la Tacit. Pesimismul său, ideile politice, morala, patriotismul, concepţia religioasă [de] Olga A. Tocilescu. [Pe copertă: Metoda psihologică la Tacit. Ideile sale]. Iaşi (Inst. de Arte grafice N. V. Stefaniu & Comp.), 1916. (24 x 16,5). 93 p. (Din lucrările Seminarului de Limba şi Literatura Latină dela Facultatea de Litere din Iaşi) (II 157111)
Prefaţa semnată de P. Mihaileanu.

Nu exista imagini
  1243) CIOBOTARU, VASILE I.
 • Opera
 • Imagini
CIOBOTARU, VASILE I.
12598. ~ Cercetări asupra unui nou semn de deslipire a placentei. Teza pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Aprilie 1907 de Vasile I. Ciobotaru. Iaşi (Tip.H. Goldner), 1907. (24,5 x 16). 42[-44] p.(Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 258) (II 6355)

Nu exista imagini
  1244) CIOC, C (?-1919)
 • Opera
 • Imagini
CIOC, C (?-1919)
În colaborare:
CRISTEA, GR. şi ~. Asupra obesităţei hypophysare infantile. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1245) CIOC, DUMITRU M.
 • Opera
 • Imagini
CIOC, DUMITRU M.
12599. ~ Câteva cuvinte despre Unire. Conferinţă rostită la serbarea Semicentenarului Unirei la 24 Ianuarie 1909, în Sala Uklar (Lehrer), de Dumitru M. Cioc, elev. cl. VIII-a liceală. Piteşti (Tip. Mihail Lazăr Fiu), [1909]. (20,5 x 13). 22 p. (II 12579)

Nu exista imagini
  1246) CIOCA, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
CIOCA, IOSIF
12600. ~ O sută şi şase doine, culese de pe Pogonici de Iosif Cioca. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1908. (17,5 x 10,5). 48 p. (BCU-ClN 145652)

Nu exista imagini
  1247) CIOCAN, I. N.
 • Opera
 • Imagini
CIOCAN, I. N.
12601. ~ Chemarea nóstru în societate. Cuvânt ţinut la deschiderea conferinţelor generale ale corpului didactic primar, din judeţul Muscel, de I. N. Ciocan, Revisor Şcolar. Câmpulung (Tip. Gheorghe N. Vladescu), 1899. (20 x 13). 33 p. 50 bani. (I 267277)
12602. ~ Conştiinţa individuală şi conştiinţa mulţimei. Conferinţă publică ţinută la Teatrul din Român în Martie 1909, de I. N. Ciocan, Licenţiat în drept. Institutor. Revizor şcolar. Roman (Tip. Leon Friedman), 1909. (22 x 15,5). 23 p. (Biblioteca Societăţii Culturale Miron Costin Roman) (II 15945)
12603. ~ Cuvântare ţinută la 30 Martie 1918 publicului cu ocazia sărbătorirei Unirei Basarabiei, de I. N. Ciocan, Inspector în învăţămîntul primar. Roman (Tip. “Leon Friedmann), 1918. (21,5 x 13,5). 21 p. 1 leu. (II 53459)
12604. ~ Despre succesiunile ab-intestat. Tesă pentru licenţă de I. N. Ciocan, Institutor-Bucuresci, Revisor şcolar al judeţului Roman. Bucureşti (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1902. (23,5 x 16). 56 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 267029)
12605. ~ Idealul în educaţie. Cuvânt ţinut la deschiderea conferinţelor generale a membrilor corpului didactic primar din Roman, 2 Aprilie 1909. De I. N. Ciocan. Institutor. Licenţiat în drept, Revizor şcolar. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1909. (23,5 x 15,5). 2 f., 26 p. (II 14314)
12606. ~ *Lupta pentru traiu, conferinţă ţinută în sala teatrului din Roman la 17 Decemvrie 1906. Roman (Tip. Lumina), 1907. 37 p. 30 bani. (A-B. 10(1907). nr. 29, apr. 15, p. 785: Cărţi primite la redacţie...)
12607. ~ Trei Cuventări, de I. N. Ciocan, Institutor, Licenţiat în drept, revisor şcolar al judeţului Roman. Dedicate învăţătorilor şi preoţilor. 1. Religie şi Naţiune. 2. Proprietate, agricultură. 3. Ce face şi ce trebue să facă şcóla primară de adi. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (22 x 14). 83 p. 1 leu. (BCU-ClN 187896)
12607. ~ Dece Maiu. Dare de seamă asupra serbării dilei de 10 Maiu la Roman, de I. N. Ciocan, Revisor-şcolar. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1901. (18 x 11). 48 p. (I 122290)
Pe copertă, menţiunea: "O mie exemplare din presenta monografie s’au tipărit cu cheltuela d-lui Al. V. Mortzun, Prefectul Judeţului".
12609. ~ 24 Ianuarie şi 10 Maiu. Două cuvîntări, de I. N. Ciocan, Institutor, Bucuresci. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1900. (18,5 x 11,5). 48 p. 50 bani. (Din lucrările membrilor Societăţei corpului didactic primar şi al revistei Convorbiri Didactice) (1411313)
În colaborare:
12610. ~ Abecedar. Partea I. Alcătuit conform programei în vigoare pentru clasa I primară urbană şi divisiunea I rurală, de I. N. Ciocan, I. C. Florescu şi B. B. Tuţuianu, institutori. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăsescu & G. Bratanescu), 1900. (20 x 12,5). 62 p. cu il. 40 bani. (I 2417)
12611. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1901. (20 x 13). 62 p. cu il. 40 bani. (12418)
Anul şi tip., numai pe copertă.
12612. ~ Abecedar, partea II, alcătuit conform programei în vigóre, de I. N. Ciocan, I. C. Florescu şi B. B. Tuţuianu, Institutori. Tergovişte (Tip., Libr. şi Leg. de cărţi Viitorul, El. Angelescu), 1900. (20 x 13). 75, III p., cu il. 50 bani. (I 2417)
12613. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Eminescu), 1901. (20 x 13). 75, 111 p., cu il. 50 bani. (II 515093)
Anul şi tip., numai pe copertă.
12614. ~ Poveţuitor la Abecedarul. Partea I şi a II-a..., alcătuit de I. N. Ciocan, I. C. Florescu şi B. B. Tuţuianu, Institutori. Tergovişte (Tip. Libr. şi Leg. de cărţi Viitorul, El. Angelescu), 1900. (19 x 13). 31 p. (I 2346)
12615. ~ Geografia României. Ediţie specială pentru Divizia a II-a Rurală, Anul al II-lea, lucrată de I. N. Ciocan Institutor, Revizor şcolar al jud. Roman, Gh. Andrei, învăţător la Roman şi Ariton Sava, Institutor şi Director în Bacău. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1910-1911. (25,5 x 20,5). 52 p. cu il. 1 leu. (II 494975)
12616. ~ Noţiuni de drept civic, pentru usul clasei a IV-a primară întocmit, de Ioan N. Ciocan şi Ioan C. Florescu, institutori la scóla de băieţi nr. 16 din Capitală. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Steinberg (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & Co.), 1896. (18 x 15). 38 p. 40 bani. (I 411353)
Vezi şi:
CECROPID, D. ş.a. Carte de citire pentru clasa II-a urbană. Bucureşti, 1900.
~. Carie de citire pentru divizia II-a rurală (anul II). Bucureşti, 1900.
~. Prima carte de Religie ... pentru usul şcoalelor primare ... Bucureşti, 1901.
VELCULESCU, ILARION ş.a. Din lucrările membrilor revistei Convorbiri Didactice. Bucureşti, 1899.

Nu exista imagini
  1248) CIOCAN, ION
 • Opera
 • Imagini
CIOCAN, ION
12617. ~ Necesitatea religiunii. Folosul şi caracterele esenţiale ale religiunii. Teză pentru Licenţă Susţinută de Preotul Ioan Ciocan. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de litere Dor P. Cucu), 1906. (23,5 x 16,5). 59[-61] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 3249)

Nu exista imagini
  1249) CIOCAN, N.
 • Opera
 • Imagini
CIOCAN, N.
12618. ~ Protest Memoar, [de: N. Ciocan]. S. l., [1860]. (21 x 14). 32 p. (II 112209)
Descriere după p. de titlu falsă. Autorul, la p. 16. Anul, la p. 15. Cu alfabet de tranziţie. Autorul, arendaşul vămilor, protestează împotriva greutăţilor şi nedreptăţilor ce i s-au făcut de către guvern.

Nu exista imagini
  1250) CIOCAN, TH. C.
 • Opera
 • Imagini
CIOCAN, TH. C.
Traduceri:
PAPARRIGOPOULOS, C. Histoire de la Grèce moderne. Trad. de ~. Athenes, 1858.

Nu exista imagini