Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1211) CIHODARIU, CONSTANTIN (1870-1930)
 • Opera
 • Imagini
CIHODARIU, CONSTANTIN (1870-1930)
12546. ~ Câteva consideraţiuni asupra sistematizărei Capitalei de Const. Cihodariu, inginer. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.). 1909. (24,5 x 16,5). 14 p. (Extras din Revista Cercului Comercial şi Industrial) (II 15823)

Nu exista imagini
  1212) CIHODARIU, DIMITRIE (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CIHODARIU, DIMITRIE (1875-?)
12547. ~ Fidejusiunea. Teză pentru licenţă susţinută de Dimitrie Cihodariu. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1897. (21,5 x 15). 2 f., 86[-88] p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 412182)

Nu exista imagini
  1213) CIHODARIU, GHEORGHE ST.
 • Opera
 • Imagini
CIHODARIU, GHEORGHE ST.
12548. ~ Despre deposit şi sequestru în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Gheorghe St. Cihodariu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1899. (23 x 15). 4 f.,76 p. (Facultatea de Drept din Iaşi) (II 412946)

Nu exista imagini
  1214) CIHOSKI, CONSTANTIN (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CIHOSKI, CONSTANTIN (1880-?)
12549. ~ Băncile de emisiune. Teză pentru doctorat de Const. Cihoski, Licenţiat în Drept. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1907. (24 x 16.5). 42 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 5786)

Nu exista imagini
  1215) CIHOSKI, EXRIK (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CIHOSKI, EXRIK (1871-?)
12550. ~ Operaţiunile diviziei X-a în ziua de 6 August 1917, [de Gral Enrik Cihoski]. S.l. [1918]. (26 x 18,5). 31 p., 2 h. (Divizia X. Serviciul de Stat-Major. Biuroul Operaţiilor) (II 269588)
Autorul, cu cenrală, pe p, de titlu a exemplarului din BAR.

Nu exista imagini
  1216) CIHOSKI, STANISLAS (1868-1924)
 • Opera
 • Imagini
CIHOSKI, STANISLAS (1868-1924)
12551. ~ Interpelarea D-lui Senator St. Cihoski relativă la Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat cu desbaterile urmate în şedinţa Senatului de la 8 Maiu 1913. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1913. (16,5 x 10). 34 p. (134490)
12552. ~ Românii şi Evreii din România în New-York, [de] Stanislas Cihoski, profesor la Şcoala Superioară de ştiinţe de Stat. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (24 x 16). 16 p. (Extras din revista "Viaţa Romînească") (II 65819)
12553. ~ Statistica generală. (Metodologia statistică), [de] Stanislas Cihoski, Profesor la Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1910. (21,5 x 14). V p., 1 f., 192 p. 5 lei. (II 17018)

Nu exista imagini
  1217) CILIBI, MOISE (1812-1870)
 • Opera
 • Imagini
CILIBI, MOISE (1812-1870)
12554. ~ Anecdote şi Poveţe. Din Reflecsiele lui Cilibi Moisi Vestitul din Térra Românésca. Bucureşti (Tip. Naţională alui St. Rassidescu), 1862. (13,5 x 10). 8 p. (BCU-ClN 201695)
Descriere după copertă. Coperta cu caractere latine, textul cu alfabet de tranziţie. Ed. III, 1862 şi ed. IV, 1863, citate în: Cilibi Moise, p. XXXI.
12555. ~ *Anul nou 1869. Apropourile lui Cilibi Moise Vestitulu din Ţera Rom. Bucureşti (Tip. Naţională antrepr. C. N. Rădulescu), 1869. în 16°, 16 p. Conţine 98 pilde şi apropouri. (Cilibi Moise, p. XXXII)
12556. ~ Diata lui Cilibi Moisi Vestitul. Bucureşti (Tip. Copainig), 1858. (12,5 x 10). 8 p. (BCU-ClN 201697)
Descriere după copertă. Cu menţiunea: "Preţul acestei cărţi după starea omului şi după iubirea lui Cilibi Moisi". Ed. II. 1859, citată în: Cilibi Moise, p. XXXI).
12557. ~ Gîndurile a 40 de nopţi alle lui Cilibi Moise vestitul din Ţérra Romanésca [pe copertă: Gîndurile...]. Bucuresci (Tip. Naţionale), [pe copertă: Anul 1867-Ianuarie 1]. (15,5 x 11,5). 19 p. (I 350018)
12558. ~ *Idem. Bucuresci, (la începutul textului: Anul 1870. Ianuarie 1). în 16°. 15 p. Conţine 120 pilde şi apropouri. (Cilibi Moise. p. XXXII)
12559. ~ Practica lui Cilibi Moisi. Vestitul din Ţéra Românească. Bucureşti (fără indic, tip.), 1 Ianuarie 1862, în 32°, 16 p. Cu slove. Conţine 75 pilde şi apr. şi de la p. 14: Voiajul lui Cilibi Moise. Această broşură e probabil din 1861 şi retip. în 1862. (Cilibi Moise, p. XXXI)
12560. ~ *Practica şi culegeri alle lui Cilibi Moisi. Vestitul din Ţera românéscă. Bucureşti (Imprim. Naţională a lui St. Rasidescu), 1863. în 16°, 11 p. Cu slove. Conţine 100 pilde şi apropouri. Ed. 3 :1864, 13 p. tipogr. idem. (Cilibi Moise, p. XXXI-XXXII)
12561. ~ Idem. [A patra ediţie]. Bucuresci (Imprimeria naţională a lui St. Rassidescu), 1864. (14 x 11). 15 p. (I 350009)
12562. ~ Practica lui Cilibi Moise vestitul din Ţeara Românească. Bucureşti (Imprimeria [greşit: Imprrimeria] Naţională St. Rassidescu [pe copertă: Tip. Stephan Rassidescu]), 1865. (14,5 x 11). 16 p. (I 350010)
12563. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Naţionale), 1866 [pe copertă: Anul 1866-Aprilie 1]. (15,5 x 11,5). 16 p. (I 350017)
12564. ~ *Idem. [Ed. II]. Bucureşti, 1868 în 16°, 16 p. Conţine 95 pilde şi apropouri. Titlul de la începutul textului: Anecdotele lui Cilibi Moise, etc. şi e probabil titlul ed. I a acestei cărticele. (Cilibi Moise, p. XXXII)
12565. ~ Practica şi apropourile lui Cilibi Moise vestitorul din Ţara Românească adunate şi aranjate după materii şi precedate de biografia lui Cilibi Moise de M. Schwarzfeld. Craiova. [Edit. S. Samitca] (Tip. Română Filip Lazăr), 1883. (16 x 10,5). XXXII, 120 [-122] p. 1 leu. (Biblioteca cărţilor populare) (I 344545)
Bibliografie, la p. XXXI-XXXII.
12566. ~ Idem. Adunate şi aranjate după materii şi precedate de biografia lui Cilibi Moise de M. Schwarzfeld. Ed. II cu adause noul. Prima ed. a apărut la 1883. Bucureşti, Edit. ziarului Egalitatea (Tip. Dor. P. Cucu), 1901. (16,5 x 11). XXXII, 118[-120] p., 1 f. portr. 2 lei. (I 164863)
12567. ~ *Viaţa şi Proverbele lui Cilibi Moise de la 1859, Decembrie 5. Preţul acestei cărţi dupe inima omului şi dupe meritul lui Cilibi Moise. Bucureşti (Tip. Adolf Ulrich), 1859. în 16°, 8 p. Cu slove. 101 pilde şi apropouri. Ed. II tipărită în 1859, aceeaşi tip. (Cilibi Moise, p. XXXI)
12568. ~ *Visulu de 48 de nopţi [de] Cilibi Moise. [Bucureşti (Rasidescu)], 1861. 16°. 8 p. (Iarcu, p. 93)
12569. ~ *Broşura 1860. (O intitulăm astfel fiindcă o posedăm fără copertă şi fără indicarea vreunui titlu. Anul tipăririi îl găsim însă oarecumindicat în pilda nr. 68). În 16°. 8 p. cu slove, conţine 75 pilde şi apropouri. (Cilibi Moise, p. XXXI)
Vezi de asemenea:
• Păcăliturile lui Tilu Buh-Oglindă împreună cu uă parte din Testamentul lui ~. Bucureşti 1876.

Nu exista imagini
  1218) Cinci nuvele culese de mai mulţi autori
 • Opera
 • Imagini
Cinci nuvele culese de mai mulţi autori
12571. • Cinci nuvele, culese de mai mulţi autori. Craiova. Edit. Mayer Feter, Anticuar (Tip. David J. Benvenisti), 1893. (21 x 13,5). 16 p. 50 bani. (II 393219)
Edit. menţionată la p. 16, fără menţiunea localităţii. Cuprinde: "Boem Dumnedeu şi Popa; Nevasta Morţei; Bubi; Nunta cea deadoua-i cu noroc; Darurile lui Dumnedeu".

Nu exista imagini
  1219) Cinci povestiri : culegere
 • Opera
 • Imagini
Cinci povestiri : culegere
12572.• Cinci povestiri. De Creangă - Odobescu - Gane - Delavrancea - Ispirescu. Cu portretele autorilor. Caransebeş. Edit. Bibl. noastre (Tipografia diecezană), 1901. (15,5 x 10). 64 p. 28 fil. (35 bani) (Biblioteca Noastră Director E. Hodoş, nr. 41) (Astra - S 21921)
Cuprinde: "Ioan Roată şi Cuza Vodă" de I. Creangă ; "Tigrul păcălit" de Odobescu ; "Astronomul şi doftorul" de N. Gane ; "Bunicul" de Delavrancea ; "Judecata vulpii" de P. Ispirescu.

Nu exista imagini
  1220) Cincizeci istorioare morale
 • Opera
 • Imagini
Cincizeci istorioare morale
12573. • *Cinci-deci istorióre morale, pentru băieţi se baiete, de amiculu prunciloru F.H., cu 6 chipuri colorate. [Editor: I.C. Hinţescu]. Sibiu, Edit. şi tiparul eredei de Closius, 1878. 16°. 127 p. 1 fl.v.a. (Ec, 5(1877), nr. 23, dec. 1/13, p. 183 : Varietăţi ; Tr, 10(1877), nr. 24, dec. 15, p. 288: Bibliogr. ; BSc, 1(1877), nr. 45, nov. 27/dec. 9, p. 361: Diverse ; Luc, 12(1913), nr. 9, mai 1, cop. 2 ; BR, 2(1879), nr. 6, iun., p. 61 şi nr. 10, oct., p. 118)

Nu exista imagini