Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1201) CICEAGOV, PAVEL VASILIEVICI (1765-1849)
 • Opera
 • Imagini
CICEAGOV, PAVEL VASILIEVICI (1765-1849)
12495. ~ Mémoires de l’Amiral Paul Tchitchagof. Commandant en chef de l’Armée du Danube, gouverneur des Principautées de Moldavie et de Valachie en 1812, publiés par Charles Gr. Lahovary, Ancien Député au Parlament roumain. Membre de la Société de Législation comparée de Paris, Officier de la Légion d’Honneur. Paris. Libr. Pion. Plon-Nourrit et C-ie Imprimeurs-Éditeurs, Bucarest, Socec et C-ie Libraires-Éditeurs (Niort. Imp. Coussillan et Chebron), 1909. (23 x 15). 3 f., VII -f 416 p. (II 19171)

Nu exista imagini
  1202) CICERO, MARCUS TULLIUS (106-43 i.Hr.)
 • Opera
 • Imagini
CICERO, MARCUS TULLIUS (106-43 i.Hr.)
12496. ~ M. Tullii Ciceronis Brutus, cu anotaţiuni în româneşte pentru clasa VI liceală de D. N. Burileanu, Profesor-Agregat la Universitate. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (20 x 13). 4 f., 151 p. 2 lei. (II 2153)
12497. ~ Idem. sau despre renumiţii oratori, [de] Cicerone. Capitolele după programa clasei a VI. Traducere românească vorbă cu vorbă fără textul latin de F. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1905. (21,5 x 14). 59 p. 1 leu. (II 1525)
12498. ~ Catilinarele séu Oraţiunile lui Cicerone contra lui Catilina. Traducţiune după ediţiunea lui J. Thibault de Alessandru Zanne. Cu annotaţiuni istorice archeologice şi geografice pentru înţelegerea testului. Bucuresci (Typ. Naţională intrep. C. N. Rădulescu), 1875. (20 x 12,5). 36 p. 1 leu nou. (Autori classici) (I 408757)
12499. ~ M. T. Ciceronis De Amicitia dialogus. Ediţiune cu unu argumentu şi note în românesce tradusse după A. Legouëz de C. Bottea. Bucuresci, Libr. H. C. Wartha (Tip. St. Rasidescu), 1866. (14,5 x 10). 51 p. (Classicii latini) (BCU-ClN 393269)
12500. ~ Marci Tullii Ciceronis De amicitia dialogus. Textulu latinu, cu studie şi adnotări, pentru clasa V-a liceală, de Teodoreseu G. Dem., licenţiatu în litere şi filosofiă de la universitatea din Paris, profesorii de literaturile română şi latină la liceulu Mateiu-Basarabu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1892. (19 x 12,5). 80 p. (Literatura clasică) (I 73107)
12501. ~ Idem. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (20 x 13). 80 p. (Literatura Clasică) (II 73170)
12502. ~ Dialog asupra amiciţiei, [de] Cicero. Traducere de N. G. Krupenski. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1894. (19 x 12). 66 p. 1 leu. (I 392613)
12503. ~ Despre prietenie (De Amicitia), [de] Cicerone. Din latinesce de N. Derera. Bucuresci, Edit. Librăriei Storck & Muller (Tip. Epoca), 1898. (16,5 x 11,5). 67 p. p. 90 bani. (Biblioteca Autorilor Clasici, nr. 2) (I 194685)
12504. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Universala Alcalay et Co., [1898]. (15 x 10). 61 p. (Biblioteca pentru toţi, 107) (I 187286)
Datat după: Uni, 8(1898), nr. 17, apr. 30, p. 136: Bibliogr. ; Stăncescu, p. 484: Catalogul Bibl. pentru toţi.
12505. ~ Idem. Bucuresci, Edit. Librăriei Storck & Muller (Tip. Epoca), 1899. (15,5 x 10,5). 67 p., 1 f. erata. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 107) (I 648841)
12506. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), [190?]. (14,5 x 9,5). 64 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 107) (I 648684)
La începutul textului, titlul: "Laelius sau Convorbire asupra prieteniei, către T. Pomponius Atticus". Lipsă cop. 3-4.
12507. ~ M. T. Ciceronis De senectute dialogus. Editiune noua redessa dupo V. Paret şi annotata de G. M. Antonescu. Bucuresci, Libr.-Edit. Georgiu Ioannide & Comp. (Typographia Curţii (Lucrătorii Associaţi)), 1871. (17 x 11). 57, 3 p. (=cat. Libr.). 40 bani (BCU-Iaşi I 32442)
12508. ~ Idem. Ed. noă. Cu notiţe explicative în textu de C. I. Stoiceseu, Profesore Licenţiată în littere. Bucuresci (Impr. naţ. C. N. Rădulescu), 1873. (16 x 10). 58 p. (I 61323)
Pe v. p. de titlu: "Autorisată de Ministeriulu Culteloru şi Instrucţiunii publice, qua carte didactică pentru classele lyceale".
12509. ~ Despre bătrineţe, [de] M. T. Cicerone. Traducere din limba latină de C. Stoicescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1908. (15 x 10,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 339) (I 12234)
12510. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Universala Alcalay & Co., [191?]. (14,5 x 9,5). 96 p. (Biblioteca pentru toţi, nr. 339) (I 78292)
12511. ~ Despre betranetie, [de] M. T. Cicerone, tradus de Andreiu P. Liviu, Canonicu-Abate gr.-cat. in Lugosiu, edatu de Gavrilu Popu, Canonicii in Blasiu. Blasiu (Tip. Seminar. Archidiecesanu), 1897. (20 x 12,5). 118 p. (I 544278)
Lipsă coperta. Text paralel în l. latină şi română.
12512. ~ Din questiunile tusculane, [de] M. T.Cicerone. Despretiulu morti. Culessu şi tradussu depre quei mai celebri commentatori mai alessu germani; adaussu cu note istorice, analitice şi esplicative; precessu de vieatia autorului şi de notitiuni critice despre Erasmu de Rotertidamu şi alţi erudiţi; successu de mai multe escursuri. Operă destinată junimii studinti, de G. A[ntonescu]. Bucuresci, Libr. Edit. Georgiu Ioannide (Impr. Naţionale à lui Iosif Romanov et comp.), 1858. (20,5 x 13,5). 1 f., 187 p. (II 176557)
Cu alfabet de tranziţie. Pe copertă: "Despretiulu morţii. Din Cicerone. Inversu în rumănesce". Pentru traducător, vezi: Iarcu, p. 81.
12513. ~ Filippicele sau Discursurile contra lui M. Amoniu, [de] M. Tulliu Cicerone. Traducere de D. Aug. Laurianu (după edit. Tauchnitz). Tipărita şi premiata de Societatea Academica Romana din Fondulu Cuza sub preveghiarea D-lui G. Sion, membru allu Societăţii. Bucuresci (Typ. Laboratoriloru Romani) [pe copertă: Nou’a Typ. a Laboratoriloru Romani]), 1877. (23,5 x 16). 248 p. (II 252496)
12514. ~ M. Tullii Ciceronis Oratio pro M. C. Marcello In Senatu ad C. Caesarem. Studiu istoricu, literaru şi criticu, cu adnotarea testului latinu de G. Dem. Teodorescu, Licenţiatu în litere de la universitatea din Paris, Profesore de limba latină (cursă superiorii) la liceulu Sf. Sava. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1878. (21 x 13). 68 p. (Literatura Clasica) (II 104455)
12515. ~ Cuvântarea pentru M. Marcellus, [de] Marcus Tullius Cicero. Traducere de Vasile Greciuc [=Vasile Grecu]. Bucureşti Edit. Libr. Universale Leon Alcalay Alcalay & Co., [1915]. (15 x 10). 80 p. (Biblioteca pentru toţi, 962) (I 252977)
Lipsă coperta. Datat după anul prefeţei.
12516. ~ M. T. Cicero. Oratio prima qua L. Catilinam emisit. Ediţiune clasică, cu adnotaţiuni sintactice, istorice şi geografice în limba Română, de Filon Th. Mitrescu, profesor. Buzgu, Edit. Librăriei Al. Georgescu (Tip. Al. Georgescu), 1894. (19 x 13). 1 f., 12 f. (numerotate a-x), 51[-53] p. (I 125773)
Tip., la p. 53.
12517. ~ M. T. Ciceronis In L. Catilinam Orationes quator. Ed. clasică cu note în limba Română de Filon Th. Mitrescu, Profesor. Ed. II adăogită. Buzeu, Edit. Tip. Al. Georgescu, 1895. (19,5 x 13). 1 f., 12 f. (a-x), 161 p. (II 125943)
12518. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci (Tip. Moderna, Gr. Luis), 1897. (20,5 x 13). XVI, 109 p. cu il. 2 lei. (II 125885)
12519. ~ Idem. Text latin cu note explicative şi o scurtă notiţă despre viaţa lui M. T. Cicero şi despre Conjuraţiunea Catilinară. Bucuresci, Edit. Libr. Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (16,5 x 10). 144 p. 1,50 lei. (Biblioteca Clasicilor Latini şi Eleni, nr. 3) (I 45731)
Editată deVirgiliu Popescu, "prof. Lic. Sf. Sava şi Dir. colecţiei"?.
12520. ~ Catilinarele, [de] Cicerone. Traducere de pe textul latin, însoţită de explicaţiuni istorice cum şi de un studiu introductiv asupra lui Cicero şi operei sale de Constantin Damianovici, profesor secundar. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1914]. (16,5 x 12). 171[-173] p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 803-804) (I 36001)
12521. ~ Pledoaria pentru Titus Annius Milo, [de] Marcus Tullius Cicero. După cursul Domnului Profesor Hildebrand Frollo. Cu o notiţă biografică şi bibliografică, cum şi o introducere. Bucureşli, Edit. Biroului Universal, Atanasie I. Niţeanu (Tip. Poporul), 1914. (19 x 12,5). 112 p. cu portr. 1 leu. (I 42545)
Cuprinde numai traducerea.
12522. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Biroului Universal, Atanasie I. Niţeanu (Tip. Poporul), 1914. (17 x 10,5). 112 p. cu portr. 50 bani. (Biblioteca Universală, nr. 56-57) (I 42731)
12523. ~ Cuvântarea de apărare pentru Titus Annius Milo (Pro Milone) [de] Marcus Tullius Cicero. Traducere din latineşte de Vasile Greciuc [= vezi: Grecu]. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay Alcalay & Co., [1915]. (15,5 x 10,5). VI, p. 6-160. (Biblioteca pentru toţi, 967-968) (I 252978)
Lipsă coperta. Prefaţa datată: 1915.
12524. ~ M.T. Ciceronis Somnium Scipionis. Ad editionem L. Quicherat collatum instituit notisque rumaenicis illustravit G. M. Autonescu, în Universitate berolinensi phil.-stud. Buccuresciis. Sumptibus Georgii Ioannidis & C-tii (Typ. Curţii (Lucrătorii Associaţi)), 1871. (17 x 11,5). VI-24 p. (1 176882)
Tip., la p. 24.

Nu exista imagini
  1203) CICHERSCHI, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CICHERSCHI, MARIA
12525 ~ Biologia şi femeia criminală, de Dr. Maria Cicherschi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (22 x 14,5). 86 p. 3 lei. (II 5887)
12526. ~ Contribuţiune la studiul Biologiei şi Criminalităţei femenine (Din punctul de vedere Medico-Legal). Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Iunie 1907 de Maria Cicherschi, Fostă Externă a Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi. Fostă Asistentă a Stabilimentului de Hidroterapie al Băilor Slănic-Moldova. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (22,5 x 15). 86[-88] p. (Documente de Medicină Legală şi de Criminologie) (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 266) (BCU-ClN 218656)

Nu exista imagini
  1204) CICULESCU, ALEXANDRINA
 • Opera
 • Imagini
CICULESCU, ALEXANDRINA
12526. ~ Curs de limba francesă, pentru clasa I-a a scólelor profesionale şi externatelor secundare de fete, de Alex. Ciculescu, profesóră de limba francesă la Scola Profesională de Fete No. 1 din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (20,5 x 13). 84 p. 1,25 lei. (II 411822)
12527. ~ Idem, pentru clasa I-a a scólelor profesionale de fete, de Alex. Ciculescu, profesóră de limba francesă la Scola Profesională de Fete No. 1 din Bucuresci. Ed. II Revedută şi modificată conform Programei publicată în Monitorul oficial No. 57 din 14 Iunie 1898. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (21 x 13,5). 112 p. 2,50 lei. (II 393133)
12528. ~ Curs special de limba francesă, pentru clasa a II-a a scólelor profesionale de fete conţinând: Bucăţi de citire, dialoguri, regule gramaticale, exerciţii, istorióre şi poesii, de Alex. Ciculescu, profesóră de limba francesă la Scola Profesională de Fete No. 1 din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1897. (20,5 x 13,5). IV, 100 p. 2,50 lei. (II 393132)

GIF, U.
Vezi: U. CIF.

Nu exista imagini
  1205) CIGARAS, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CIGARAS, GEORGE
12530. ~ Equilibrulu Unirei de Georges Cigaras, Avocatu. Iassy (Impr. Adolf Bermann), 1866. (24 x 16). 18 p. (II 111421)
12531. ~ Idem. Ed. II. Iassy (Impr. Adolf Bermann), 1866. (20,5 x 14). 18 p. (BCU-Iasi II A 13611)
Pe p. de titlu, "Cigara", la finalul textului: "Cigaras".

Nu exista imagini
  1206) CIHAC, ALEXANDER de (1825-1887)
 • Opera
 • Imagini
CIHAC, ALEXANDER de (1825-1887)
12532. ~ Dictionnaire d’étymologie daco-romane. Éléments latins comparés avec les autres langues romanes, par A. de Cihac. Francfort s/M, Ludolphe St. Goar (Mayence, Impr. H. Prickarts) 1870. (23 x 15,5). XII, 332 p. (II 50384)
Exemplarul din BAR este adnotat de Simion Mangiuca.
12533. ~ Idem. Eléments slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais de A. de Cihac. Francfort s/M, Ludolphe St. Goar (Mayence, Impr. J. Falk III), 1879. (22 x 14). XXIV p., 2 f., 816 p. (II 57839)
Imprimeria, la p. II.
12534. ~ Meine Antwort an H. Dr. M. Gaster, [de A. v. Cihac]. [Bonn, 1880]. (24,5 x 17). P. 451-476. (Romanische Studien, IV (1879-1880), Heft XV) (II 41389)
Răspuns la critica făcută de M. Gaster recenziei publicate de A.v. Cihac asupra cărţii lui B. P. Haşdeu, "Cuvente den bătrîni". Autorul, menţionat la finalul textului. Descriere după titlul de la începutul textului. Localitatea şi anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
12535. ~ Miklosich, Franz. Beiträge zur Lautlehre der rumunischen Dialecte. Vocalismus 1.8°. Separ.-Abdr. aus den Sitzungsber. der Wiener Academie. [Recenzie de A.v. Cihac]. S.l., [1882]. (29 x 22). 1 f. (Separatabdruck aus dem Literaturblatt für germanische und romanische Philologie, 1882, nr. 3) (III 117465)
Descriere după titlul de la începutul textului.
12536. ~ Sur Ies études roumaines de Mr. Hajdeu. B. Petriceicu-Hasdeu, Cuvente den bătrini, Limba română vorbită intre 1550-1600. Studiu paleografico-linguistic, cu observaţiuni filologice de Hugo Schuchardt; tomul I. Bucuresci 1878. [Recenzie de A. de Cihac]. [Bonn, 1879]. (24,5 x 17). p. 141-184. (Romanische Studien. IV. 1879-1880) (II 101550)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la finalul textului.
12537. ~ Le type homo-ille ille-bonus, [de A. de Cihac]. [Bonn, 1880]. (23,5 x 16). p. 431-450. [Extras din Romanische Studien, IV]. (II 117175)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la finalul textului. Localitatea şi anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  1207) CIHAC, JACOB (1800-1888)
 • Opera
 • Imagini
CIHAC, JACOB (1800-1888)
12538. ~ Beitrag zur Lehre von der Extra Uterin-Schwangerschaft. Von Dr. J. Ch. S. Ritter v. Czihak, Protomedicus in der Moldau. Würzburg, Verlag der Stahel’schen Buchund Kunsthandlung, 1859. (20,5 x 13). 101 p. (Separatabdruck aus Scanzoni’s Beiträgen, IV. Band) (BCU-Iaşi II B 2088)
Lipsă coperta.
12539. ~ Bericht über die Fortschritte der Civilisation in dem Fürstenthum Moldau. Mitgetheilt der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Freiburg im Sept. 1838, von Ritter J. Ch. S. von Czihak, Doctor der Medicin und Chirurgie. Oberstabsarzt, Profesor und mehrer gelehrten Gesellschaften Mitgliede. Freiburg im Breisgau (Druck und Papier von Friedrich Wagner), 1838. (19 x 11,5). 16 p. (I 411421)
Despre evoluţia şcolilor în Moldova.
12540. ~ Istoria naturală. Intăia-oară în limba romanească, compusă de doctorul medeţinei şi cavaler Cihac a mai multor Soţietăţi îmvăţate[!] Mădular şi Profesor Istorii Naturale la Academia din E şi, Şef Doctor a Miliţiei Moldovei, Viţeprezident Soţietăţii Istorico-Naturale în Eşi ş.č. Cu 20 stampe litografiate. Eşii (La Inst. Albinei), 1837. (21 x 13,5). 2 f., 507 p., XX pl. (II 65608)
12541. ~ Manual pentru învăţătura soldaţilor din Compania sanitară a oastei Moldo-Române. Cu XII tabele şi 58 figuri. Compus din ordinul Ştabului General de Dr. Iacob Cihac, Colonel Ştabului, Membru a mai multor Societăţi scientifice, Cavaler &. Iaşii (Tip. Inst. Albinei), 1859. (22 x 14,5). 84 p.,12 pl. (II 116884)
Cu alfabet de tranziţie.
În colaborare:
12542. ~ *Heil-u. Nahrungsmittel, Nutz-u. Hausgeräthe, welche die Ostromanen, Moldauer u. Walachen aus dem Pflanzenreiche gewinnen [von] Dr. I. Christ. St. Czihak und dr. Szabó. Aschaffenburg, 1863. (Conţine şi numirile populare pe lingă cele germane) (Crăinicianu, p. 18)
Vezi de asemenea:
STAMATI, TEODOR. Manual de istoria naturală. Iaşi, 1848.
COMITETUL Sănătăţii în Principatulu Moldovei. Instrucţiuni pentru droghişti. Iaşii, 1861.

Nu exista imagini
  1208) CIHAC, TEODOR, HENRIC (1822-1870)
 • Opera
 • Imagini
CIHAC, TEODOR, HENRIC (1822-1870)
12543. ~ Nouă metodă de cultura tiutiunului sau Manualu complectu pentru producţia tiutiunului în Europa de o egală bunătate cu acelu americanu sau turcescu, şi pentru realisarea unui folosu neaşteptatu de pe ori care pămăntu de cămpu sau de grădină, de Pastorul Evanghelic Holzşuher la Stetin lângă Gota tradusă şi prelucrată de Dr. H. Teodor de Cihac. Iaşii (Tip. Buciumului Românii), 1864. (23 x 15). 2 f., 36 p. (II 118778)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1209) CIHACEV, PETR ALEXANDROVICI
 • Opera
 • Imagini
CIHACEV, PETR ALEXANDROVICI
12544. ~ Pacea din Paris este sau nu solidă? De Unu vekiu diplomatu [Pierre Alexandrovici Tchihatcheff] traducere de P. M. G[eorgescu], [Bucuresci, Libr.-edit. George Ioanid, 1857]. (21,5 x 14,5). 72 p. ([Tăietură din Calendaru istoric şi popular ... pe anulu 1858, Bucuresci, Libr.-editoru George Ioanid]) (II 141990)
Cu alfabet de tranziţie. Pentru autor, vezi: Barbier III, col. 760. Datat după: Iarcu, p. 158.

Nu exista imagini
  1210) CIHAN, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CIHAN, CONSTANTIN
12545. ~ Drumul la Putna. Cu ocazia împlinirei a 400 ani dela moartea slăvitului Ştefan cel Mare şi Sfînt Domn al Moldovei (1504-1904), de Constantin Cihan. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (18 x 10). 24 p. 30 bani. (Pentru Poporul Român) (I 2665)

Nu exista imagini
  1211) CIHODARIU, CONSTANTIN (1870-1930)
 • Opera
 • Imagini
CIHODARIU, CONSTANTIN (1870-1930)
12546. ~ Câteva consideraţiuni asupra sistematizărei Capitalei de Const. Cihodariu, inginer. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.). 1909. (24,5 x 16,5). 14 p. (Extras din Revista Cercului Comercial şi Industrial) (II 15823)

Nu exista imagini
  1212) CIHODARIU, DIMITRIE (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CIHODARIU, DIMITRIE (1875-?)
12547. ~ Fidejusiunea. Teză pentru licenţă susţinută de Dimitrie Cihodariu. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1897. (21,5 x 15). 2 f., 86[-88] p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 412182)

Nu exista imagini
  1213) CIHODARIU, GHEORGHE ST.
 • Opera
 • Imagini
CIHODARIU, GHEORGHE ST.
12548. ~ Despre deposit şi sequestru în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Gheorghe St. Cihodariu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1899. (23 x 15). 4 f.,76 p. (Facultatea de Drept din Iaşi) (II 412946)

Nu exista imagini
  1214) CIHOSKI, CONSTANTIN (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CIHOSKI, CONSTANTIN (1880-?)
12549. ~ Băncile de emisiune. Teză pentru doctorat de Const. Cihoski, Licenţiat în Drept. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1907. (24 x 16.5). 42 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat) (II 5786)

Nu exista imagini
  1215) CIHOSKI, EXRIK (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CIHOSKI, EXRIK (1871-?)
12550. ~ Operaţiunile diviziei X-a în ziua de 6 August 1917, [de Gral Enrik Cihoski]. S.l. [1918]. (26 x 18,5). 31 p., 2 h. (Divizia X. Serviciul de Stat-Major. Biuroul Operaţiilor) (II 269588)
Autorul, cu cenrală, pe p, de titlu a exemplarului din BAR.

Nu exista imagini
  1216) CIHOSKI, STANISLAS (1868-1924)
 • Opera
 • Imagini
CIHOSKI, STANISLAS (1868-1924)
12551. ~ Interpelarea D-lui Senator St. Cihoski relativă la Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat cu desbaterile urmate în şedinţa Senatului de la 8 Maiu 1913. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1913. (16,5 x 10). 34 p. (134490)
12552. ~ Românii şi Evreii din România în New-York, [de] Stanislas Cihoski, profesor la Şcoala Superioară de ştiinţe de Stat. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (24 x 16). 16 p. (Extras din revista "Viaţa Romînească") (II 65819)
12553. ~ Statistica generală. (Metodologia statistică), [de] Stanislas Cihoski, Profesor la Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1910. (21,5 x 14). V p., 1 f., 192 p. 5 lei. (II 17018)

Nu exista imagini
  1217) CILIBI, MOISE (1812-1870)
 • Opera
 • Imagini
CILIBI, MOISE (1812-1870)
12554. ~ Anecdote şi Poveţe. Din Reflecsiele lui Cilibi Moisi Vestitul din Térra Românésca. Bucureşti (Tip. Naţională alui St. Rassidescu), 1862. (13,5 x 10). 8 p. (BCU-ClN 201695)
Descriere după copertă. Coperta cu caractere latine, textul cu alfabet de tranziţie. Ed. III, 1862 şi ed. IV, 1863, citate în: Cilibi Moise, p. XXXI.
12555. ~ *Anul nou 1869. Apropourile lui Cilibi Moise Vestitulu din Ţera Rom. Bucureşti (Tip. Naţională antrepr. C. N. Rădulescu), 1869. în 16°, 16 p. Conţine 98 pilde şi apropouri. (Cilibi Moise, p. XXXII)
12556. ~ Diata lui Cilibi Moisi Vestitul. Bucureşti (Tip. Copainig), 1858. (12,5 x 10). 8 p. (BCU-ClN 201697)
Descriere după copertă. Cu menţiunea: "Preţul acestei cărţi după starea omului şi după iubirea lui Cilibi Moisi". Ed. II. 1859, citată în: Cilibi Moise, p. XXXI).
12557. ~ Gîndurile a 40 de nopţi alle lui Cilibi Moise vestitul din Ţérra Romanésca [pe copertă: Gîndurile...]. Bucuresci (Tip. Naţionale), [pe copertă: Anul 1867-Ianuarie 1]. (15,5 x 11,5). 19 p. (I 350018)
12558. ~ *Idem. Bucuresci, (la începutul textului: Anul 1870. Ianuarie 1). în 16°. 15 p. Conţine 120 pilde şi apropouri. (Cilibi Moise. p. XXXII)
12559. ~ Practica lui Cilibi Moisi. Vestitul din Ţéra Românească. Bucureşti (fără indic, tip.), 1 Ianuarie 1862, în 32°, 16 p. Cu slove. Conţine 75 pilde şi apr. şi de la p. 14: Voiajul lui Cilibi Moise. Această broşură e probabil din 1861 şi retip. în 1862. (Cilibi Moise, p. XXXI)
12560. ~ *Practica şi culegeri alle lui Cilibi Moisi. Vestitul din Ţera românéscă. Bucureşti (Imprim. Naţională a lui St. Rasidescu), 1863. în 16°, 11 p. Cu slove. Conţine 100 pilde şi apropouri. Ed. 3 :1864, 13 p. tipogr. idem. (Cilibi Moise, p. XXXI-XXXII)
12561. ~ Idem. [A patra ediţie]. Bucuresci (Imprimeria naţională a lui St. Rassidescu), 1864. (14 x 11). 15 p. (I 350009)
12562. ~ Practica lui Cilibi Moise vestitul din Ţeara Românească. Bucureşti (Imprimeria [greşit: Imprrimeria] Naţională St. Rassidescu [pe copertă: Tip. Stephan Rassidescu]), 1865. (14,5 x 11). 16 p. (I 350010)
12563. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Naţionale), 1866 [pe copertă: Anul 1866-Aprilie 1]. (15,5 x 11,5). 16 p. (I 350017)
12564. ~ *Idem. [Ed. II]. Bucureşti, 1868 în 16°, 16 p. Conţine 95 pilde şi apropouri. Titlul de la începutul textului: Anecdotele lui Cilibi Moise, etc. şi e probabil titlul ed. I a acestei cărticele. (Cilibi Moise, p. XXXII)
12565. ~ Practica şi apropourile lui Cilibi Moise vestitorul din Ţara Românească adunate şi aranjate după materii şi precedate de biografia lui Cilibi Moise de M. Schwarzfeld. Craiova. [Edit. S. Samitca] (Tip. Română Filip Lazăr), 1883. (16 x 10,5). XXXII, 120 [-122] p. 1 leu. (Biblioteca cărţilor populare) (I 344545)
Bibliografie, la p. XXXI-XXXII.
12566. ~ Idem. Adunate şi aranjate după materii şi precedate de biografia lui Cilibi Moise de M. Schwarzfeld. Ed. II cu adause noul. Prima ed. a apărut la 1883. Bucureşti, Edit. ziarului Egalitatea (Tip. Dor. P. Cucu), 1901. (16,5 x 11). XXXII, 118[-120] p., 1 f. portr. 2 lei. (I 164863)
12567. ~ *Viaţa şi Proverbele lui Cilibi Moise de la 1859, Decembrie 5. Preţul acestei cărţi dupe inima omului şi dupe meritul lui Cilibi Moise. Bucureşti (Tip. Adolf Ulrich), 1859. în 16°, 8 p. Cu slove. 101 pilde şi apropouri. Ed. II tipărită în 1859, aceeaşi tip. (Cilibi Moise, p. XXXI)
12568. ~ *Visulu de 48 de nopţi [de] Cilibi Moise. [Bucureşti (Rasidescu)], 1861. 16°. 8 p. (Iarcu, p. 93)
12569. ~ *Broşura 1860. (O intitulăm astfel fiindcă o posedăm fără copertă şi fără indicarea vreunui titlu. Anul tipăririi îl găsim însă oarecumindicat în pilda nr. 68). În 16°. 8 p. cu slove, conţine 75 pilde şi apropouri. (Cilibi Moise, p. XXXI)
Vezi de asemenea:
• Păcăliturile lui Tilu Buh-Oglindă împreună cu uă parte din Testamentul lui ~. Bucureşti 1876.

Nu exista imagini
  1218) Cinci nuvele culese de mai mulţi autori
 • Opera
 • Imagini
Cinci nuvele culese de mai mulţi autori
12571. • Cinci nuvele, culese de mai mulţi autori. Craiova. Edit. Mayer Feter, Anticuar (Tip. David J. Benvenisti), 1893. (21 x 13,5). 16 p. 50 bani. (II 393219)
Edit. menţionată la p. 16, fără menţiunea localităţii. Cuprinde: "Boem Dumnedeu şi Popa; Nevasta Morţei; Bubi; Nunta cea deadoua-i cu noroc; Darurile lui Dumnedeu".

Nu exista imagini
  1219) Cinci povestiri : culegere
 • Opera
 • Imagini
Cinci povestiri : culegere
12572.• Cinci povestiri. De Creangă - Odobescu - Gane - Delavrancea - Ispirescu. Cu portretele autorilor. Caransebeş. Edit. Bibl. noastre (Tipografia diecezană), 1901. (15,5 x 10). 64 p. 28 fil. (35 bani) (Biblioteca Noastră Director E. Hodoş, nr. 41) (Astra - S 21921)
Cuprinde: "Ioan Roată şi Cuza Vodă" de I. Creangă ; "Tigrul păcălit" de Odobescu ; "Astronomul şi doftorul" de N. Gane ; "Bunicul" de Delavrancea ; "Judecata vulpii" de P. Ispirescu.

Nu exista imagini
  1220) Cincizeci istorioare morale
 • Opera
 • Imagini
Cincizeci istorioare morale
12573. • *Cinci-deci istorióre morale, pentru băieţi se baiete, de amiculu prunciloru F.H., cu 6 chipuri colorate. [Editor: I.C. Hinţescu]. Sibiu, Edit. şi tiparul eredei de Closius, 1878. 16°. 127 p. 1 fl.v.a. (Ec, 5(1877), nr. 23, dec. 1/13, p. 183 : Varietăţi ; Tr, 10(1877), nr. 24, dec. 15, p. 288: Bibliogr. ; BSc, 1(1877), nr. 45, nov. 27/dec. 9, p. 361: Diverse ; Luc, 12(1913), nr. 9, mai 1, cop. 2 ; BR, 2(1879), nr. 6, iun., p. 61 şi nr. 10, oct., p. 118)

Nu exista imagini
  1221) CINCU, NEGULAI TEODOR
 • Opera
 • Imagini
CINCU, NEGULAI TEODOR
12574. ~ Cuvănt pentru pomenirea morţilor, [de Neculai Teodor Cincu]. Iaşii (Tip. lui A. Bertmann), 1858. (20,5 x 13). 32 p. (I 29717)
După cum reiese din notiţa de la p. 27, autorul acestei cuvîntări, rostită la Tecuci, la 23 noembrie 1856, este Neculai Teodor Cincu. La p. 28-32: "Cuvântul cetit la înmormîntarea, în 8 Decembrie 1849 reposatei Catinca Burduja, născută Cincu, compus de fratele mai mare a nepoatei Catinca Burduja, născută Cincu, Dimitrie Cincu". Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1222) Cine am fost şi cum suntem
 • Opera
 • Imagini
Cine am fost şi cum suntem
• Cine am fost şi cum suntem! Vezi: Ciocoiu, C. Cine am fost şi cum suntem. Dorohoi, 1911.

Nu exista imagini
  1223) Cine ce face
 • Opera
 • Imagini
Cine ce face
• Cine ce face, lui-şi face. Vezi: BOLOGA, V. Cine ce face, lui-şi face. Comedie... Ed. II. Sibiiu, 1898.

Nu exista imagini
  1224) Cine este culpabil?
 • Opera
 • Imagini
Cine este culpabil?
• Quine este culpabil? Vezi: KREŢULESCU, S. Quine este culpabil? Bucureşti, 1867.
• Cine-i culpabil? Vezi: PORUMBESCU, I. Cine-i culpabil? Braşov, 1894.

Nu exista imagini
  1225) Cine mânecă, nu întunecă
 • Opera
 • Imagini
Cine mânecă, nu întunecă
12574 bis. • *Cine mânecă, nu întunecă. Illustrat. Bucureşti (Graeve), 1880. 12°, 8 p. 75 b. (BR, 2(1880), nr. 11, nov., p. 250)

Nu exista imagini
  1226) Cine nu cunoaşte misterele jidovului
 • Opera
 • Imagini
Cine nu cunoaşte misterele jidovului
12575. • Cine nu cunoaşte misterele jidovului să le cunoască. S.l., 1905. (18 x 11,5). 14 p. (I) ; 14 p. (II) ; 15 p. (III) ; 15 p. (V). 25 bani exemplarul. (I 22066)

Nu exista imagini
  1227) Cinstea Economului N. Popescu-Ţăţa
 • Opera
 • Imagini
Cinstea Economului N. Popescu-Ţăţa
12576. • Cinstea Economului N. Popescu-Ţăţa, Protoierul judeţului Dâmboviţa, în administraţia bisericii şi a clerului. [Tîrgovişte], 1910. (16,5 x 10,5). 27 p. (I 28716)

Nu exista imagini
  1228) Cinsteşte pe tatăl şi pe mama
 • Opera
 • Imagini
Cinsteşte pe tatăl şi pe mama
12577. • *Cinstesce pe tatăl şi pe mama, ca să-ţi fie ţie bine şi se trăeşti mulţi ani pe păment. Illustrat. Bucureşti (Graeve), 1880. 12°. 8p. 75 b. (BR, 2(1880), nr. 11, nov., p. 250)

Nu exista imagini
  1229) Cinstitul Paraclis
 • Opera
 • Imagini
Cinstitul Paraclis
• Cinstitul Paraclis... Vezi: • Paraclis

Nu exista imagini
  1230) CINTA, PETRE (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CINTA, PETRE (1879-?)
12578. ~ *Uzufructul legal în dreptul roman şi român. Teză de licenţă, [190?]. (Cornel, p. 62)

Nu exista imagini
  1231) CIOARĂ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CIOARĂ, IOAN
12579. ~ Conferinti’a ce au tienut’o preoţii si invetiatorii din protopresviteratulu rom. ort. alu Aradului la Arad în 26 Novembre 1885. Fiindu preşedinte: Moise Bocsianu, protopresviteru alesu, inspectoru scolariu, asesoru in Forulu metropolitanu şi la Consistoriulu diecesanu, parochu în Curticiu. Publicaţiunea oficiósa de Ioanu Cióra asesoru consistorialu, parochu in Micalac’a, ca notariu. Aradu (Tipariulu Tip. Diecesei Romane ort.), 1886. (19,5 x 13,5). 24 p. (BCU-ClN 63340)

Nu exista imagini
  1232) CIOBAN, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CIOBAN, MARIA
12580. ~ Doina (Legendă), [de] Maria Cioban. Arad (Tip. Concordia), 1912. (20 x 14). 18 p. 30 bani. (I 176668)
12581. ~ Poezii, [de] Maria Cioban. Arad (Tip. tipografiei diec. gr.-ort. rom.), 1905. (21 x 13,5). 78 p. (I 2034)
12582. ~ Scrisori cătră eleve, [de] Maria Cioban. Sibiiu (Tipariul Tip. Archidiecesane), 1900. (19,5 x 13). 2 f., 111 p. 1 cor. (I 494701)
12583. ~ Idem. Ed. II. Arad (Tipografia Diecesana), 1902. (19 x 13). 114[-116] p. (I 216645)
Vezi de asemenea:
• Poesii şi Nuvele. Orăştie, 1902. (Biblioteca literara a ziarului Libertatea, nr. 1, 2, 3)

Nu exista imagini
  1233) CIOBAN, POMPIL
 • Opera
 • Imagini
CIOBAN, POMPIL
12584. ~ Creditul nostru. Studiu economic-financiar, de Dr. Pompil Cioban. Arad (Tip. Concordia), 1912. (19,5 x 14). IV-75[-77] p. (I 47880)

Nu exista imagini
  1234) CIOBAN, VIRGIL
 • Opera
 • Imagini
CIOBAN, VIRGIL
În colaborare:
12585. ~ Acte şi documente [privind mişcările Românilor din Ardeal în anii 1791-1792] culese şi publicate de Dr. Virgil Cioban şi Dr. Silviu Dragomir. Cu o prefaţă. Sibiiu (Tiparul Tip Arhidiecezane), 1914. (25 x 17). VI, 26 p. (II 207579)

Nu exista imagini
  1235) CIOBANOFF, CHRISTU R.
 • Opera
 • Imagini
CIOBANOFF, CHRISTU R.
12586. ~ Despre pellagra. Thesa pentru doctorat in medicina presentată şi susţinută la 1 Iuliu 1874 de Christu R. Ciobanoff, Doctor în Medicina, Vechiu internă al spitalelor civile. Bucureştii (Tip. Svoboda), 1874. (21,5 x 13,5). 64 p. (Facultatea de Medicină, nr. 5) (II 21380)

Nu exista imagini
  1236) CIOBANU, C.
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU, C.
În colaborare:
HAIDUCESCU, I. ş.a. Abecedaru. Ed. I. Târgu-Jiu, 1890 ; ed. II, 1891;
~. Elemente de geometrie. Ed. I. Târgu-Jiu, 1890;
~. Geografia descriptivă a jud. Gor-Jiu. Ed. I. Târgu-Jiu, 1889.

Nu exista imagini
  1237) CIOBANU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU, NICOLAE
Traduceri :
THOMAS, P. FÉLIX. Educaţiunea în familie... Trad. de ~. Vălenii-de-Munte, 1910.

Nu exista imagini
  1238) CIOBANU, ŞTEFAN C.
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU, ŞTEFAN C.
12587. ~ *Despre adopţiune. Teză de licenţă. Bucureşti, [1903?]. (Scărlătescu, p. [96]).

Nu exista imagini
  1239) CIOBANU, ŞTEFAN N. (1883-1950)
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU, ŞTEFAN N. (1883-1950)
12588. ~ Carte de citire pentru şcolile primare alcătuită de Ştefan Ciobanu, profesor secundar. Aprobată de Comisiunea Şcolară Moldovenească. Chişinău (Tipografia Românească), 1918. (22 x 14,5). 190 p. 7 lei. (II 509785)
12589 ~ Досиөей, митрполить Сочавскій и его книжная деятельность. К исторіи румынской писменности и румыно-русскихъ літературныхь отношеній XVII в., (de) С. Н. Чебань. [Dosoftei, mitropolitul Sucevei şi activitatea lui literară. Cu privire la istoria literaturii române şi la relaţiile literare româno-ruse]. Kieвь (літо-тип. M.Т. Mейнандера. 1915. (26 x 18). VIII, 160 p., 2 pl. 2 ruble. (Издание отделенія русскаго языка и словености Императорской Академіи Наукь) (II 42115)
12590. ~ Dosoftei mitropolitul Moldovei şi activitatea lui literară. (Contribuţii la istoria literaturei româneşti şi a legăturilor româno-ruse literare din secolul al XVII-lea), de Ştefan Ciobanu, Directorul învăţămîntului din Basarabia. Traducere din ruseşte de Ştefan Berechet. Iaşi, 1918. (19 x 13). IV, 220 p. (I 68584)
12591. ~ Kъ вonpocy o гигиническихъ предписаніяъ вя Древне-русской литературě, [de] Ч. Чебань. (C-Петербург, 1913) (23 x 16). P. 101-121. (Extras din Журнал Министерсва Hapoдного Образованiя, 1913) (II 31086)
Descriere după titlul de la începutul textului Autorul, la finalul textului.
12592. ~ Idem. C-Петербург (Сенатская Tип), 1913. (24 x 15). 24 p. (Извлечено изь журнала Министерсва Hapoдного Просвещеiя за, 1913 годъ) (II 31211)
12593. ~ Мифъ объ ApaxнѢ въ Богородичной Легендě C. H. Чебань. C-Петербург (Tипo–Литографiя A.З. Винеке), 1912. (24 x 16). 1 f., 15 p. (II 31092)
12594. ~ Pyмынкiя легенды БогородицѢ C.H. Чебань. Mocква (Tип. Импиратоскаго Масковскаго Университета), 1912. (25,5 x 17). 57 p. (Оттиск изъ «Этнографическаго ОбозрѢнiя», кн. XC-XCI) (II 27789)
Descriere după copertă.
12595. ~ Слаяно-румынскiй словарь библiотеки Московскаго Обещества Исторiи и Древностей Россiйскихъ н. 240, [de] C.H. Чебань. Варшава (Tип. Варшавскаго Учебного Округа), 1914. (24,5 x 13). 16 p. (Оттиск изъ "Русск. Филологич. ВѢстника"), (II 34795)

Nu exista imagini
  1240) CIOBANU-BOROAEA, V.
 • Opera
 • Imagini
CIOBANU-BOROAEA, V.
12596. ~ Mobilizarea. La arme. Versuri patriotice de V. Ciobanu-Boroaea. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1913. (24,5 x 14,5). 16 p. 35 bani. (II 34857)
Pe copertă, menţiunea: "Se vinde în folosu Scoalei private de meserii din Vânători Nemţişor-Neamţ".

Nu exista imagini