Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1201) CICEAGOV, PAVEL VASILIEVICI (1765-1849)
 • Opera
 • Imagini
CICEAGOV, PAVEL VASILIEVICI (1765-1849)
12495. ~ Mémoires de l’Amiral Paul Tchitchagof. Commandant en chef de l’Armée du Danube, gouverneur des Principautées de Moldavie et de Valachie en 1812, publiés par Charles Gr. Lahovary, Ancien Député au Parlament roumain. Membre de la Société de Législation comparée de Paris, Officier de la Légion d’Honneur. Paris. Libr. Pion. Plon-Nourrit et C-ie Imprimeurs-Éditeurs, Bucarest, Socec et C-ie Libraires-Éditeurs (Niort. Imp. Coussillan et Chebron), 1909. (23 x 15). 3 f., VII -f 416 p. (II 19171)

Nu exista imagini
  1202) CICERO, MARCUS TULLIUS (106-43 i.Hr.)
 • Opera
 • Imagini
CICERO, MARCUS TULLIUS (106-43 i.Hr.)
12496. ~ M. Tullii Ciceronis Brutus, cu anotaţiuni în româneşte pentru clasa VI liceală de D. N. Burileanu, Profesor-Agregat la Universitate. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (20 x 13). 4 f., 151 p. 2 lei. (II 2153)
12497. ~ Idem. sau despre renumiţii oratori, [de] Cicerone. Capitolele după programa clasei a VI. Traducere românească vorbă cu vorbă fără textul latin de F. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1905. (21,5 x 14). 59 p. 1 leu. (II 1525)
12498. ~ Catilinarele séu Oraţiunile lui Cicerone contra lui Catilina. Traducţiune după ediţiunea lui J. Thibault de Alessandru Zanne. Cu annotaţiuni istorice archeologice şi geografice pentru înţelegerea testului. Bucuresci (Typ. Naţională intrep. C. N. Rădulescu), 1875. (20 x 12,5). 36 p. 1 leu nou. (Autori classici) (I 408757)
12499. ~ M. T. Ciceronis De Amicitia dialogus. Ediţiune cu unu argumentu şi note în românesce tradusse după A. Legouëz de C. Bottea. Bucuresci, Libr. H. C. Wartha (Tip. St. Rasidescu), 1866. (14,5 x 10). 51 p. (Classicii latini) (BCU-ClN 393269)
12500. ~ Marci Tullii Ciceronis De amicitia dialogus. Textulu latinu, cu studie şi adnotări, pentru clasa V-a liceală, de Teodoreseu G. Dem., licenţiatu în litere şi filosofiă de la universitatea din Paris, profesorii de literaturile română şi latină la liceulu Mateiu-Basarabu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1892. (19 x 12,5). 80 p. (Literatura clasică) (I 73107)
12501. ~ Idem. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (20 x 13). 80 p. (Literatura Clasică) (II 73170)
12502. ~ Dialog asupra amiciţiei, [de] Cicero. Traducere de N. G. Krupenski. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1894. (19 x 12). 66 p. 1 leu. (I 392613)
12503. ~ Despre prietenie (De Amicitia), [de] Cicerone. Din latinesce de N. Derera. Bucuresci, Edit. Librăriei Storck & Muller (Tip. Epoca), 1898. (16,5 x 11,5). 67 p. p. 90 bani. (Biblioteca Autorilor Clasici, nr. 2) (I 194685)
12504. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Universala Alcalay et Co., [1898]. (15 x 10). 61 p. (Biblioteca pentru toţi, 107) (I 187286)
Datat după: Uni, 8(1898), nr. 17, apr. 30, p. 136: Bibliogr. ; Stăncescu, p. 484: Catalogul Bibl. pentru toţi.
12505. ~ Idem. Bucuresci, Edit. Librăriei Storck & Muller (Tip. Epoca), 1899. (15,5 x 10,5). 67 p., 1 f. erata. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 107) (I 648841)
12506. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), [190?]. (14,5 x 9,5). 64 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 107) (I 648684)
La începutul textului, titlul: "Laelius sau Convorbire asupra prieteniei, către T. Pomponius Atticus". Lipsă cop. 3-4.
12507. ~ M. T. Ciceronis De senectute dialogus. Editiune noua redessa dupo V. Paret şi annotata de G. M. Antonescu. Bucuresci, Libr.-Edit. Georgiu Ioannide & Comp. (Typographia Curţii (Lucrătorii Associaţi)), 1871. (17 x 11). 57, 3 p. (=cat. Libr.). 40 bani (BCU-Iaşi I 32442)
12508. ~ Idem. Ed. noă. Cu notiţe explicative în textu de C. I. Stoiceseu, Profesore Licenţiată în littere. Bucuresci (Impr. naţ. C. N. Rădulescu), 1873. (16 x 10). 58 p. (I 61323)
Pe v. p. de titlu: "Autorisată de Ministeriulu Culteloru şi Instrucţiunii publice, qua carte didactică pentru classele lyceale".
12509. ~ Despre bătrineţe, [de] M. T. Cicerone. Traducere din limba latină de C. Stoicescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1908. (15 x 10,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 339) (I 12234)
12510. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Universala Alcalay & Co., [191?]. (14,5 x 9,5). 96 p. (Biblioteca pentru toţi, nr. 339) (I 78292)
12511. ~ Despre betranetie, [de] M. T. Cicerone, tradus de Andreiu P. Liviu, Canonicu-Abate gr.-cat. in Lugosiu, edatu de Gavrilu Popu, Canonicii in Blasiu. Blasiu (Tip. Seminar. Archidiecesanu), 1897. (20 x 12,5). 118 p. (I 544278)
Lipsă coperta. Text paralel în l. latină şi română.
12512. ~ Din questiunile tusculane, [de] M. T.Cicerone. Despretiulu morti. Culessu şi tradussu depre quei mai celebri commentatori mai alessu germani; adaussu cu note istorice, analitice şi esplicative; precessu de vieatia autorului şi de notitiuni critice despre Erasmu de Rotertidamu şi alţi erudiţi; successu de mai multe escursuri. Operă destinată junimii studinti, de G. A[ntonescu]. Bucuresci, Libr. Edit. Georgiu Ioannide (Impr. Naţionale à lui Iosif Romanov et comp.), 1858. (20,5 x 13,5). 1 f., 187 p. (II 176557)
Cu alfabet de tranziţie. Pe copertă: "Despretiulu morţii. Din Cicerone. Inversu în rumănesce". Pentru traducător, vezi: Iarcu, p. 81.
12513. ~ Filippicele sau Discursurile contra lui M. Amoniu, [de] M. Tulliu Cicerone. Traducere de D. Aug. Laurianu (după edit. Tauchnitz). Tipărita şi premiata de Societatea Academica Romana din Fondulu Cuza sub preveghiarea D-lui G. Sion, membru allu Societăţii. Bucuresci (Typ. Laboratoriloru Romani) [pe copertă: Nou’a Typ. a Laboratoriloru Romani]), 1877. (23,5 x 16). 248 p. (II 252496)
12514. ~ M. Tullii Ciceronis Oratio pro M. C. Marcello In Senatu ad C. Caesarem. Studiu istoricu, literaru şi criticu, cu adnotarea testului latinu de G. Dem. Teodorescu, Licenţiatu în litere de la universitatea din Paris, Profesore de limba latină (cursă superiorii) la liceulu Sf. Sava. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1878. (21 x 13). 68 p. (Literatura Clasica) (II 104455)
12515. ~ Cuvântarea pentru M. Marcellus, [de] Marcus Tullius Cicero. Traducere de Vasile Greciuc [=Vasile Grecu]. Bucureşti Edit. Libr. Universale Leon Alcalay Alcalay & Co., [1915]. (15 x 10). 80 p. (Biblioteca pentru toţi, 962) (I 252977)
Lipsă coperta. Datat după anul prefeţei.
12516. ~ M. T. Cicero. Oratio prima qua L. Catilinam emisit. Ediţiune clasică, cu adnotaţiuni sintactice, istorice şi geografice în limba Română, de Filon Th. Mitrescu, profesor. Buzgu, Edit. Librăriei Al. Georgescu (Tip. Al. Georgescu), 1894. (19 x 13). 1 f., 12 f. (numerotate a-x), 51[-53] p. (I 125773)
Tip., la p. 53.
12517. ~ M. T. Ciceronis In L. Catilinam Orationes quator. Ed. clasică cu note în limba Română de Filon Th. Mitrescu, Profesor. Ed. II adăogită. Buzeu, Edit. Tip. Al. Georgescu, 1895. (19,5 x 13). 1 f., 12 f. (a-x), 161 p. (II 125943)
12518. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci (Tip. Moderna, Gr. Luis), 1897. (20,5 x 13). XVI, 109 p. cu il. 2 lei. (II 125885)
12519. ~ Idem. Text latin cu note explicative şi o scurtă notiţă despre viaţa lui M. T. Cicero şi despre Conjuraţiunea Catilinară. Bucuresci, Edit. Libr. Şcoalelor, C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (16,5 x 10). 144 p. 1,50 lei. (Biblioteca Clasicilor Latini şi Eleni, nr. 3) (I 45731)
Editată deVirgiliu Popescu, "prof. Lic. Sf. Sava şi Dir. colecţiei"?.
12520. ~ Catilinarele, [de] Cicerone. Traducere de pe textul latin, însoţită de explicaţiuni istorice cum şi de un studiu introductiv asupra lui Cicero şi operei sale de Constantin Damianovici, profesor secundar. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1914]. (16,5 x 12). 171[-173] p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 803-804) (I 36001)
12521. ~ Pledoaria pentru Titus Annius Milo, [de] Marcus Tullius Cicero. După cursul Domnului Profesor Hildebrand Frollo. Cu o notiţă biografică şi bibliografică, cum şi o introducere. Bucureşli, Edit. Biroului Universal, Atanasie I. Niţeanu (Tip. Poporul), 1914. (19 x 12,5). 112 p. cu portr. 1 leu. (I 42545)
Cuprinde numai traducerea.
12522. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Biroului Universal, Atanasie I. Niţeanu (Tip. Poporul), 1914. (17 x 10,5). 112 p. cu portr. 50 bani. (Biblioteca Universală, nr. 56-57) (I 42731)
12523. ~ Cuvântarea de apărare pentru Titus Annius Milo (Pro Milone) [de] Marcus Tullius Cicero. Traducere din latineşte de Vasile Greciuc [= vezi: Grecu]. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay Alcalay & Co., [1915]. (15,5 x 10,5). VI, p. 6-160. (Biblioteca pentru toţi, 967-968) (I 252978)
Lipsă coperta. Prefaţa datată: 1915.
12524. ~ M.T. Ciceronis Somnium Scipionis. Ad editionem L. Quicherat collatum instituit notisque rumaenicis illustravit G. M. Autonescu, în Universitate berolinensi phil.-stud. Buccuresciis. Sumptibus Georgii Ioannidis & C-tii (Typ. Curţii (Lucrătorii Associaţi)), 1871. (17 x 11,5). VI-24 p. (1 176882)
Tip., la p. 24.

Nu exista imagini
  1203) CICHERSCHI, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CICHERSCHI, MARIA
12525 ~ Biologia şi femeia criminală, de Dr. Maria Cicherschi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (22 x 14,5). 86 p. 3 lei. (II 5887)
12526. ~ Contribuţiune la studiul Biologiei şi Criminalităţei femenine (Din punctul de vedere Medico-Legal). Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Iunie 1907 de Maria Cicherschi, Fostă Externă a Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi. Fostă Asistentă a Stabilimentului de Hidroterapie al Băilor Slănic-Moldova. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (22,5 x 15). 86[-88] p. (Documente de Medicină Legală şi de Criminologie) (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 266) (BCU-ClN 218656)

Nu exista imagini
  1204) CICULESCU, ALEXANDRINA
 • Opera
 • Imagini
CICULESCU, ALEXANDRINA
12526. ~ Curs de limba francesă, pentru clasa I-a a scólelor profesionale şi externatelor secundare de fete, de Alex. Ciculescu, profesóră de limba francesă la Scola Profesională de Fete No. 1 din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (20,5 x 13). 84 p. 1,25 lei. (II 411822)
12527. ~ Idem, pentru clasa I-a a scólelor profesionale de fete, de Alex. Ciculescu, profesóră de limba francesă la Scola Profesională de Fete No. 1 din Bucuresci. Ed. II Revedută şi modificată conform Programei publicată în Monitorul oficial No. 57 din 14 Iunie 1898. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (21 x 13,5). 112 p. 2,50 lei. (II 393133)
12528. ~ Curs special de limba francesă, pentru clasa a II-a a scólelor profesionale de fete conţinând: Bucăţi de citire, dialoguri, regule gramaticale, exerciţii, istorióre şi poesii, de Alex. Ciculescu, profesóră de limba francesă la Scola Profesională de Fete No. 1 din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1897. (20,5 x 13,5). IV, 100 p. 2,50 lei. (II 393132)

GIF, U.
Vezi: U. CIF.

Nu exista imagini
  1205) CIGARAS, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CIGARAS, GEORGE
12530. ~ Equilibrulu Unirei de Georges Cigaras, Avocatu. Iassy (Impr. Adolf Bermann), 1866. (24 x 16). 18 p. (II 111421)
12531. ~ Idem. Ed. II. Iassy (Impr. Adolf Bermann), 1866. (20,5 x 14). 18 p. (BCU-Iasi II A 13611)
Pe p. de titlu, "Cigara", la finalul textului: "Cigaras".

Nu exista imagini
  1206) CIHAC, ALEXANDER de (1825-1887)
 • Opera
 • Imagini
CIHAC, ALEXANDER de (1825-1887)
12532. ~ Dictionnaire d’étymologie daco-romane. Éléments latins comparés avec les autres langues romanes, par A. de Cihac. Francfort s/M, Ludolphe St. Goar (Mayence, Impr. H. Prickarts) 1870. (23 x 15,5). XII, 332 p. (II 50384)
Exemplarul din BAR este adnotat de Simion Mangiuca.
12533. ~ Idem. Eléments slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais de A. de Cihac. Francfort s/M, Ludolphe St. Goar (Mayence, Impr. J. Falk III), 1879. (22 x 14). XXIV p., 2 f., 816 p. (II 57839)
Imprimeria, la p. II.
12534. ~ Meine Antwort an H. Dr. M. Gaster, [de A. v. Cihac]. [Bonn, 1880]. (24,5 x 17). P. 451-476. (Romanische Studien, IV (1879-1880), Heft XV) (II 41389)
Răspuns la critica făcută de M. Gaster recenziei publicate de A.v. Cihac asupra cărţii lui B. P. Haşdeu, "Cuvente den bătrîni". Autorul, menţionat la finalul textului. Descriere după titlul de la începutul textului. Localitatea şi anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
12535. ~ Miklosich, Franz. Beiträge zur Lautlehre der rumunischen Dialecte. Vocalismus 1.8°. Separ.-Abdr. aus den Sitzungsber. der Wiener Academie. [Recenzie de A.v. Cihac]. S.l., [1882]. (29 x 22). 1 f. (Separatabdruck aus dem Literaturblatt für germanische und romanische Philologie, 1882, nr. 3) (III 117465)
Descriere după titlul de la începutul textului.
12536. ~ Sur Ies études roumaines de Mr. Hajdeu. B. Petriceicu-Hasdeu, Cuvente den bătrini, Limba română vorbită intre 1550-1600. Studiu paleografico-linguistic, cu observaţiuni filologice de Hugo Schuchardt; tomul I. Bucuresci 1878. [Recenzie de A. de Cihac]. [Bonn, 1879]. (24,5 x 17). p. 141-184. (Romanische Studien. IV. 1879-1880) (II 101550)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la finalul textului.
12537. ~ Le type homo-ille ille-bonus, [de A. de Cihac]. [Bonn, 1880]. (23,5 x 16). p. 431-450. [Extras din Romanische Studien, IV]. (II 117175)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la finalul textului. Localitatea şi anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  1207) CIHAC, JACOB (1800-1888)
 • Opera
 • Imagini
CIHAC, JACOB (1800-1888)
12538. ~ Beitrag zur Lehre von der Extra Uterin-Schwangerschaft. Von Dr. J. Ch. S. Ritter v. Czihak, Protomedicus in der Moldau. Würzburg, Verlag der Stahel’schen Buchund Kunsthandlung, 1859. (20,5 x 13). 101 p. (Separatabdruck aus Scanzoni’s Beiträgen, IV. Band) (BCU-Iaşi II B 2088)
Lipsă coperta.
12539. ~ Bericht über die Fortschritte der Civilisation in dem Fürstenthum Moldau. Mitgetheilt der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Freiburg im Sept. 1838, von Ritter J. Ch. S. von Czihak, Doctor der Medicin und Chirurgie. Oberstabsarzt, Profesor und mehrer gelehrten Gesellschaften Mitgliede. Freiburg im Breisgau (Druck und Papier von Friedrich Wagner), 1838. (19 x 11,5). 16 p. (I 411421)
Despre evoluţia şcolilor în Moldova.
12540. ~ Istoria naturală. Intăia-oară în limba romanească, compusă de doctorul medeţinei şi cavaler Cihac a mai multor Soţietăţi îmvăţate[!] Mădular şi Profesor Istorii Naturale la Academia din E şi, Şef Doctor a Miliţiei Moldovei, Viţeprezident Soţietăţii Istorico-Naturale în Eşi ş.č. Cu 20 stampe litografiate. Eşii (La Inst. Albinei), 1837. (21 x 13,5). 2 f., 507 p., XX pl. (II 65608)
12541. ~ Manual pentru învăţătura soldaţilor din Compania sanitară a oastei Moldo-Române. Cu XII tabele şi 58 figuri. Compus din ordinul Ştabului General de Dr. Iacob Cihac, Colonel Ştabului, Membru a mai multor Societăţi scientifice, Cavaler &. Iaşii (Tip. Inst. Albinei), 1859. (22 x 14,5). 84 p.,12 pl. (II 116884)
Cu alfabet de tranziţie.
În colaborare:
12542. ~ *Heil-u. Nahrungsmittel, Nutz-u. Hausgeräthe, welche die Ostromanen, Moldauer u. Walachen aus dem Pflanzenreiche gewinnen [von] Dr. I. Christ. St. Czihak und dr. Szabó. Aschaffenburg, 1863. (Conţine şi numirile populare pe lingă cele germane) (Crăinicianu, p. 18)
Vezi de asemenea:
STAMATI, TEODOR. Manual de istoria naturală. Iaşi, 1848.
COMITETUL Sănătăţii în Principatulu Moldovei. Instrucţiuni pentru droghişti. Iaşii, 1861.

Nu exista imagini
  1208) CIHAC, TEODOR, HENRIC (1822-1870)
 • Opera
 • Imagini
CIHAC, TEODOR, HENRIC (1822-1870)
12543. ~ Nouă metodă de cultura tiutiunului sau Manualu complectu pentru producţia tiutiunului în Europa de o egală bunătate cu acelu americanu sau turcescu, şi pentru realisarea unui folosu neaşteptatu de pe ori care pămăntu de cămpu sau de grădină, de Pastorul Evanghelic Holzşuher la Stetin lângă Gota tradusă şi prelucrată de Dr. H. Teodor de Cihac. Iaşii (Tip. Buciumului Românii), 1864. (23 x 15). 2 f., 36 p. (II 118778)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1209) CIHACEV, PETR ALEXANDROVICI
 • Opera
 • Imagini
CIHACEV, PETR ALEXANDROVICI
12544. ~ Pacea din Paris este sau nu solidă? De Unu vekiu diplomatu [Pierre Alexandrovici Tchihatcheff] traducere de P. M. G[eorgescu], [Bucuresci, Libr.-edit. George Ioanid, 1857]. (21,5 x 14,5). 72 p. ([Tăietură din Calendaru istoric şi popular ... pe anulu 1858, Bucuresci, Libr.-editoru George Ioanid]) (II 141990)
Cu alfabet de tranziţie. Pentru autor, vezi: Barbier III, col. 760. Datat după: Iarcu, p. 158.

Nu exista imagini
  1210) CIHAN, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CIHAN, CONSTANTIN
12545. ~ Drumul la Putna. Cu ocazia împlinirei a 400 ani dela moartea slăvitului Ştefan cel Mare şi Sfînt Domn al Moldovei (1504-1904), de Constantin Cihan. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (18 x 10). 24 p. 30 bani. (Pentru Poporul Român) (I 2665)

Nu exista imagini