Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  121) Campaniile din 1866, 1870-1871, 1877-1878
 • Opera
 • Imagini
Campaniile din 1866, 1870-1871, 1877-1878
9768. • Campaniile din 1866, 1870-71, 1877-78, luate după Generalul Horsetzky şi Căpitan Romagny. Textul este însoţit de planşe. Bucuresci (Stab. de Arte grafice Albert, Baer), 1900. (24,5 x 17). 1 f., 90 p. (II 141743)

Nu exista imagini
  122) CAMPE, IOACHIM HEINRICH
 • Opera
 • Imagini
CAMPE, IOACHIM HEINRICH
9769. ~ Cuvinte de auru seau Invetieturi întielepte date de unu părinte fiului seu. Din operele lui J. H. Campe. Tradusu în limb’a romana de Ioanu Sonea, preotu gr.-cat. în Seplacu. Cu permisiunea Pre Veneratului Ordinariatu. Gherl’a (cu press’a repede a tipografiei diecesane), 1892. (21 x 15). IX p., 1 f., 127 p. (II 535372)
Lipsă coperta. În prefaţă, traducătorul menţionează că a tradus "partea I a opului intitulatu în originalu: Esperientie şi invetiaturi".
9770. ~ Moralulu copiilor. Compusu de Campe amiculu tinerimei: şi tradusu în romîneşte de G. P.[anaitescu]. Profesoru la Aşezămintele Lazaro-Otetelişane din Craiova. Craova (Tip. lui Iosif şi Iancu Moisi), 1856. (18 x 11,5). 4 f., 135, III p. (I 1019)
Cu alfabet de tranziţie. Traducătorul, menţionat la sfârşitul unei dedicaţii către Marele Agă Grigore Otetelişanu.
9771. ~ Robinson Cruzoe seau Întâmplările cele minunate a unui tânăr. Compus de Campe şi tradus pe Românie de Sardariul Vasile Draghici. În două părţi: Partea I -II. Eşii (Tip. Albinei), 1835. (20 x 13). 4 f., IX, 312, XI p., 4 f.pl. (I 60646)
Cu caractere chirilice. P. de titlu Cu alfabet de tranziţie. La p. I-XI, lista prenumeranţilor. Lipsă coperta.
9772. ~ Robinson celu June, de I. Heinrich Kampe. Traducere de D. S. Pamfiliu, Directorulu scólei Tudor Vladimirescu. Partea I. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca (Typo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1883. (19 x 12,5). 137 p., 4 f.pl. (Biblioteca pentru Junimea) (I 179315)
9772 a. ~ Idem. Carte de citire pentru copii, compusă de Ioachim Heinrich Kampe şi tradusă de D. S. Pamfiliu, Directoare şi professore la Classe IV. de baeţi "Tudor Vladimirescu" No. 5. A 87-a ediţiune corectată. Partea II. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1883. (19 x 12,5). P. 139-326, 4 f. pl. (Biblioteca pentru Junimea) (I 179315)
9773. ~ Theofron sau Iscusitul Sfătuitoriu pentru neiscusita Tinerime. Carte morală de I. H. Campe întocmită, şi acum întâia oară în Limba Romanească prin Ioan Theodorovici, la Beserica Greco-Rumanească din Pesta, Paroh a Cinstitelor Consistorii Eparhialnici din Buda şi Verşeţ Assessor, precum şi a Cărţilor Romaneşti Cră. Int. Ţensor aşezata, şi Preaiubitei Sale Naţii Romaneşti dedicată. Cu o figură (faţă) în aramă tăiată. Erfahrner Rathgeber für die unerfahrne Iugend. Buda (Tip. Crăeştei Tipografii a Universitatei din Pesta), 1833. (20 x 12). 261[-271] p., 1 f. pl. (I 60586)
Cu caractere chirilice. La p. 262-271: "Însemnarea D. D. Prenumeranţi".
Vezi de asemenea:
POPA, GH. Robinson Crusoe. După ~. Sibiiu, 1873.

Nu exista imagini
  123) CAMPINIU, R. S.
 • Opera
 • Imagini
CAMPINIU, R. S.
Vezi: CÂMPINIU, R. S.

Nu exista imagini
  124) CAMPS, B.
 • Opera
 • Imagini
CAMPS, B.
9774. ~ Consideraţiuni generale asupra marşului parcurilor de artilerie şi despre improspetarea armatelor cu muniţiuni de artilerie de B. Camps, maior de artilerie, şef de stat maior[!] al artileriei Corpului II Armată. Traducere din limba franceză cu autorisaţia autorului de George Petrovici, locotenent guard de artilerie. Sibiiu (Inst. Tip. T. Liviu Albini), 1895. (19,5 x 12,5). 51 p. 2 lei. (I 411552)

Nu exista imagini
  125) CANANO, ERNEST CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CANANO, ERNEST CONSTANTIN
Vezi: CĂNĂNĂU, ERNEST CONSTANTIN

Nu exista imagini
  126) CANANO, NICOLAE (1867-1938)
 • Opera
 • Imagini
CANANO, NICOLAE (1867-1938)
Vezi: CĂNĂNĂU, NICOLAE (1867-1938)

Nu exista imagini
  127) CANARI, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
CANARI, THEODOR
9775.~ Modurile de dobândire a proprietăţii în dreptul roman şi dreptul român. Tesă pentru licenţă Presentată şi susţinută în luna Aprilie 1884 de Theodor Canari. Bucureşti (Tipografia Academiei Române (Laboratorii Români)), 1884. (20 x 12,5). 24 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (BCU-Iaşi II 69568)

Nu exista imagini
  128) Canarul. Istorie morală şi religioasă
 • Opera
 • Imagini
Canarul. Istorie morală şi religioasă
9776 • Canarul. Istorie morală şi religioasă. Cu 3 icoane. Tradusă din franţuzeşte de G. Pleşoian, Inginer cu diplomă, după înnalta voe, întot Prinţipatul Rumânu. Craiova (Tip. lui Constantin Leca), 1840. (13.5 x 9,5). 105 p., 3 f.pl. Un sfanţih. (I 70367)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  129) CANCEL, PETRU (1890-1947)
 • Opera
 • Imagini
CANCEL, PETRU (1890-1947)
9777.~ Data epistolei lui Uzun-Hasan către Ştefan cel Mare şi misiunea lui Isak-Beg. Partea din Relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Roma, Veneţia şi Genua, lucrare făcută în seminarul de istoria Românilor, sub direcţiunea D-lui Profesor D. Onciul. Tipărită de Fundaţiunea Universitară Carol I-iu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (23,5 x 16,5). 40 p. (Seminarul de istoria Românilor la Universitatea din Bucureşti) (II 33708)
9778. ~ Păstorind la poporul roman. Precizări etnografico-istorice cu prilejul apariţiei studiului D. O. Densuşeanu Păstoritul la popoarele romanice, de P. Cancel. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (23 x 16). 27 p. 1 leu. (Extras din "Convorbiri Literare", nr. 9, 1913) (II 33707)

Nu exista imagini
  130) CANCICOV, VASILE TH. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
CANCICOV, VASILE TH. (1873-?)
9779. ~ Apărarea Arhitectului Cristo Sotiriu în chestiunea furtului de 700000 lei dela Elena Kreţulescu. (După note stenografice), [de] Vasile Th. Cancicov. Pledoarie dezvoltată înaintea Tribunalului Ilfov Sec. IV-a Civ.-Corecţională, în şedinţa de zi şi noapte a zilei de 29-30 Mai 1915. Bucureşti (Atel. Socec & Co.), 1915. (24 x 16). 125 p. cu portr. (II 44716)
9780. ~ Substituţiunile în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Vasile Th. Cancicov. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1896. (23,5 x 16). 95 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 413040)

Nu exista imagini
  131) CANDALE, A.
 • Opera
 • Imagini
CANDALE, A.
În colaborare:
CRIŞAN, GR. ş.a. Expoziţia internaţională şi Congresul agricol şi silvic din Viena (1890). Bucureşti, 1891.

Nu exista imagini
  132) CANDIANI, ION A.
 • Opera
 • Imagini
CANDIANI, ION A.
9781. ~ Monografia Domeniului Buşteni din Judeţul Prahova, de Ion A. Candiani, Diplomat al Şcoalei speciale de silvicultură de la Brăneşti, silvicultor. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (24 x 16). 34[-36] p. cu il., 2 hărţi. (Biblioteca Populară a Administraţiei Domeniului Coroanei, Cărticica XLII) (II 122589)

Nu exista imagini
  133) CANDIANO-POPESCU, ALEXANDRU (1841-1901)
 • Opera
 • Imagini
CANDIANO-POPESCU, ALEXANDRU (1841-1901)
9782. ~ Cavaleria. Cum a fost, cum este şi cum trebuie să fie. Conferinţă ţinută la Cercul Militar în presenţa M. S. Regelui, ASR Principelui Ferdinand şi Oficerilor din garnisoana Bucuresci, de Generalul Candiano-Popescu. [Pe copertă: Partea I. Cavaleria cum a fost]. Bucuresci (Tip. şi Fond de Litere Thoma Basilescu), 1897. (23,5 x 15,5). 25 p. (II 398341)
9782 a. ~ Idem. Partea II. Cavaleria română cum este. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1897. (24 x 16,5). 28 p. (II 398341)
9782 b. ~ Idem. Partea III. Conferinţa despre: Cavaleria Română, cum trebuie să fie. Târgovişte (Tip. şi Leg. de Cărţi Viitorul, Elie Angelescu). 1898. (22,5 x 15,5). 34 p. (II 398341)
9783. ~ Cându n’aveamu [pe copertă: n’avém] ce face. Poesii, de Alexandru Candiano. Bucuresci (Tipografia Nationale), 1866. (21,5 x 14). 163, II p. 2 sfanţi. (II 241147)
9784. ~ Idem. (Ed. II, radicalmente îndreptată), Craiova (Typ. G. Chiţiu şi I. Theodorianu), 1875. (22,5 x 14,5). 141, II p. (II 57842)
9785. ~ Cuvîntărî Ostăşeşti de Generalul Candiano-Popescu. Bucureşti (Tip. Heliade), 1901. (17 x 11). 147 p., 1 h. 50 bani. (I 252940)
9786. ~ *O pagină din istoria resboiului poporului român din anul 1877-1878. Craiova, Benvenisti, 1878. 13°. 52 p. 50 b. (BR, 1(1879), nr. 3, martie, p. 15; Ceauşescu-Mocanu, p. 91, unde autorul nu este menţionat).
9787. ~ Războiul Neatârnărei. Istorie critică. Asaltul şi luarea redutei Griviţa, [de] General Candiano Popescu. Bucureşti, Instit. de Arte Grafice şi Editură. Flacăra, 1913. (24,5 x 17,5). 276[-278], III p., 1 f. erată, 3 f., 6 f. pl. (II 32260)
Cu portretul autorului.
9788. ~ Ţara, [de] Colonelul Candiano. Bucureşti. Edit. Libr. Socecu & Comp. (Stab. Grafic IV. Socecu), 1891. (19 x 12). 1 f., 45 p., 1 portr. 1 leu. (I 459637)
În colaborare:
KALINDERU, JEAN şi ~. Une poignée de vérités à nos prétendants par Un paysan du Danube. Bucureşti, 1888.
Vezi de asemenea:
• Rumänische Dichtungen. Deutsch von Carmen Sylva. Ed. II. Bonn, 1884; ed. III, 1889.

Nu exista imagini
  134) CANDID, I.
 • Opera
 • Imagini
CANDID, I.
9789. ~ Introducţie la organisarea muncei industriale în România, [de] I. Candid. I. Bucuresci (Stab. Grafic Albert Baer), [1903]. (17,5 x 11). 2 f., XI, 119 p. 1 leu. (Biblioteca Profesiunilor, nr. 1) (I 410963)
Data după nr. 4 al colecţiei (apărut în 1904).

Nu exista imagini
  135) Candidaţi conservatori în buna companie
 • Opera
 • Imagini
Candidaţi conservatori în buna companie
9790. • Candidaţi Conservatori în buna companie. [Paul P. Brătăşanu şi D. B. Locusteanu]. [Caracal, 1905]. (25 x 18). 1 f., 9[-11] p. cu il. (Supliment al Jurnalului Caracalul) (II 15878)
Datat după informaţiile apărute în ziarul Caracalul din febr. 1905, ziar naţional liberal, care a iniţiat o serie de articole de demascare a celor doi candidaţi conservatori.

Nu exista imagini
  136) CANDOLLE, ALPHONSE de
 • Opera
 • Imagini
CANDOLLE, ALPHONSE de
În colaborare:
9791.~ Darwin (Vieaţa, doctrina şi importanţa lui), [de] Alphonse de Candolles[ !] şi Albert Südekum. Cu portretul lui Darwin. Traducere de I. Husar. Craiova, Instit. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Nationale, Ralian şi Ignat Samitca). [1897]. (17 x 11). 84 p. cu 1 portr. 30 bani. (Biblioteca de Popularizare pentru Literatura, Ştiinţa, Arta, nr. 26) (I 293970)
Catalogul colecţiei, la p. 3-4. Data după nr. 38 al colecţiei (apărut în 1898).

Nu exista imagini
  137) CANDREA, GEORGE (1862-1899)
 • Opera
 • Imagini
CANDREA, GEORGE (1862-1899)
9792. ~ *Der Begriff des Erhabenen bei Burke und Kant. [Strasbourg, 1894]. (Teza de doctorat în filos.) (Adamescu II, p. 262)
În colaborare:
FRÂNCU, TEOFIL şi ~. Românii din Munţii Apuseni. Bucureşti, 1888.
FRÂNCU, TEOFIL şi ~. Rotacismul la Moli. Bucureşti, 1886.

Nu exista imagini
  138) CANDREA, ION-AUREL (1872-1950)
 • Opera
 • Imagini
CANDREA, ION-AUREL (1872-1950)
(Aurel Candrea, I. A. Candrea-Hecht, Brochet şi Senea)
9793. ~ *Câte-va substrate latine vulgare. Bucureşti, 1892. (Candrea, p. 2; Candréa. Cours, p. II ; Macrea, p. 11, cu an de apariţie: 1893)
9794. ~ Cours complet de grammaire roumaine, par J.-A. Candréa-Hecht. Paris, H. Welter, Editeur (Macon, Protat Frères, Impr.), 1900. (19 x 12). VIII, 364 p. (I 345856)
9795. ~ Cours complet de langue française. Troisième partie pour la troisième classe secondaire, par J. A. Candréa, Docteur ès lettres de l’Université de Paris, Professeur. Première édition. Bucarest, Socec & C-ie, Libraires-Editeurs. (Atel. graph. Socec & Co.), 1905. (20 x 13). 1 f., 160 p. 2,50 lei. (J.-A. Candrea & D. A. Teodoru. [Cours complet de langue française]) (I 2373)
9796. ~ Cours de langue française, par J.-A. Candréa. Troisième Livre destiné à la 3-e classe des lycées et gymnases, des écoles secondaires de jeunes filles et des écoles professionnelles. Bucarest (Imp. Minerva), 1913. (24 x 16,5). 195 p. cu il. 3,60 fr. (II 30293)
9797. ~ Idem. Ouvrage approuvé par le Ministère de l’Instruction publique et des Cultes. Bucureşti, Librairie Léon Alcalay & Co. (Tip Instit. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1914. (22,5 x 15,5). 200 p. cu il. 3,60 fr. (II 38642)
9798. ~ Idem. Bucarest, Librairie Leon Alcalay & Co. (Tip. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1915. (23,5 x 16). 200 p. cu il. 3,60 lei. (II 44309)
9799. ~ Idem. Troisième Livre destiné à la 3-e classe des écoles secondaires de jeunes filles et des écoles professionnelles. Bucarest, Libr. Alcalay & Co. (Tip. Inst. Minerva), 1916. (22,5 x 16,5). 200 p. cu il. 4 frs. (II 47998)
9800. ~ Cours complet de langue française. Quatrième partie pour la quatrième classe secondaire, par J.-A. Candréa, Docteur ès lettres de l’Université de Paris, Professeur. Première édition. Bucarest, Socec & C-ie, Libraires Editeurs (Atel. graph. Socec & Co.), 1906. (20 x 13). 172 p. 2,80 lei. (J. A. Candrea & D. A. Teodoru. [Cours complet de langue française]) (I 2373)
Pentru ediţiile ulterioare (1909-1915), vezi: Candrea, I.-A. şi D. A. Teodoru
9801. ~ Cours de langue française, par J.-A. Candréa. Cinquième Livre destiné à la 5-e classe des lycées, des écoles secondaires de jeunes filles et des écoles professionnelles. Bucarest (Impr. Minerva), 1913. (22,5 x 15,5). 2 f. , 220 p. cu il. 4 fr. (II 33668)
9802. ~ Idem. Bucarest, Libr. Alcalay & Co. (Tip. Institutului Minerva), 1916. (22,5 x 16,5). 224 p. cu il. 4,25 frs. (II 47997)
9803. ~ Curs de l. albaneză, ţinut de Dl. I.-Aurel Candrea, conferenţiar de filologie romanică la Facultatea de litere. Editat de Tache Papahagi. Bucureşti, 1914-1915. (21 x 17,5). 152 p. cu il. (II 505945)
Litografiat.
9804. ~ Curs practic de limba franceză. Metoda cea mai lesnicioasă: pentru a învăţa în scurt timp limba franceză fără profesor, [de] J. A. Candrea. Bucureşti, Libr. Leon Alcalay (Minerva, Instit. de Arte. Grafice şi Editură), 1913. (23 x 15). XX, 245 p. cu il., 1 f., 2 h. (II 31578)
Descriere după copertă.
9805.~ Dicţionar de proverbe şi zicători, [de] I. Aureliu Candrea. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională), [1912]. (16 x 15,5). IV, 316 p. 1,80 lei. (Biblioteca pentru toţi, 713-718) (I 26803)
La p. 295-316: Catalogul Bibiotecii pentru toţi.
9806.~ Dicţionar de rime, conţinînd tóte cuvintele româneci aşedate după rimă şi accent în ordine alfabetică, de Brochet şi Senea [I. A. Candrea]. Bucureci, Edit. Librăriei Pinath, 1890. (12 x 18). 48 p. (I 409687)
Autorul, identificat după: Straje, p. 121-122 ; Adamescu III, p. 240.
9807. ~ Din Bătrâni. Cum şi ce povestesc cronicarii despre vremile şi domniile din trecut, [de] I.-A. Candrea. Bucureşti, Minerva Instit. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (14,5 x 10). 128 p. 30 bani (Biblioteca Minervei, nr. 37) (I 14779)
9808. ~ Din elementele latineşti ale limbii române, de I. Aureliu Candrea, Doctor în litere Membru al Societăţii de Linguistică din Paris Seria I-III. Bucureşti (Atel. Grafice I. V. Socecu), 1904-1905. (24 x 16,5). 15 p. (I) ; 15 p. (II) ; 22 p. (III). (II 408649)
Seria II-III a apărut în 1905.
9809. ~ Les éléments latins de la langue roumaine. Le consonantisme, par J.-A. Candrea-Hecht, Thèse présentée pour le doctorat de l’Université de Paris (Lettres). Paris, Libr. Emile Bouillon, éditeur (Maçon, Protat frères, Impr.), 1902. (25,5 x 16,5). XXVII, 111 p. (II 547251)
9810. ~ Idem, par J.-A. Candréa-Hecht, Docteur ès lettres, Paris. Paris, Libr. Emile Bouillon, Editeur (Maçon, Protat Frères, Impr.), 1902. (25 x 16). XXVII, 110 p., 1 f. (II 44807)
9811. ~ Etymologies roumaines, par J. A. Candréa-Hecht. Paris (Maçon, Protat Frères, Impr.), 1902. (25 x 16,5). 21 p. (Extrait de la "România", tome XXXI, p. 296-314) (II 27780)
9812. ~ Graiul din Ţara Oaşului, de I. A. Candrea. Bucureşti (Atel. Socec), 1907. (24 x 16). 53 p., 3 f. pl., 1 h. 1,50 lei. (Extras din Buletinul Societăţei filologice, II) (II 8589)
9813. ~ *Influenţa Ţiganilor asupra literaturii poporane române. Bucureşti, 1893. (Candrea, p. 2 ; Candrea, Cours, p. II).
9814.~ Limba textelor rotacizante din veacul al XVI-lea, de I. A. Candrea. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1916. (24,5 x 17). 2 f., p. CXIII-CCXXVII. (Extras din Psaltirea Scheiană comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI şi XVII) (Comisia istorică a României) (II 47940)
9815.~ Poreclele la Români, [de] Aureliu Candrea. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (18,5 x 12). 140 p. (I 49998)
9816. ~ *Idem, 1907. (Macrea, p. 11)
9817.~ Psaltirea Scheiană comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. Ediţiune critică, de I.-A. Candrea, Conferenţiar la Facultatea de Litere din Bucureşti, [pe copertă şi: I. Introducerea cu unsprezece planşe]. II. Textul şi Glosarele. Bucureşti (Atel. Graf. Socec & Co.), 1916. (24 x 16,5). CCXXXVIII p., 1 f., XI f. pl. (I) ; 3 f., 551 p. (II). (Comisia Istorică a României) (II 48712)
9818. ~ Straturi de cultură şi straturi de limbă la popoarele romanice, de I.-Aurel Candrea, conferenţiar de filologie romanică la Facultatea de Litere. Bucureşti (Tip. profesională Dimitrie C. Ionescu), 1914. (25,5 x 16). 22 p. 1 leu. (II 36628)
În colaborare:
9819. ~ Cours de langue française, par J. A. Candrea & D. A. Teodoru. Quatrième Livre destiné à la 4-e classe des lycées et gymnases, des écoles secondaires de jeunes filles et des écoles professionnelles. Bucarest, Minerva, Instit. de Arte Grafice şi Editură Libr. de l’Indépendance roumaine, 1909. (20 x 13,5). 239 p. 3,80 fr. (I 15724)
9820. ~ Idem. Bucarest, Libr. de l’Indépendance Roumaine (Tip. Instit. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1911. (23,5 x 16). 3 f., 231 p. cu il., 1 pl. 3,80 fr. (II 23630)
9821. ~ Idem. Bucarest (Impr. Minerva), 1912. (23 x 15,5). 239 p. cu il. 4 fr. (II 28172)
9922. ~ Idem. Bucarest (Impr. Minerva), 1913. (22,5 x 15,5). 3 f., 216 p cu il. (II 33667)
9823. ~ Idem. Ouvrage approuvé par le Ministère de l’Instruction Publique et de Cultes. Bucarest, Libr. Léon Alcalay & Co, (Tip. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1915. (23,5 x 16). 244 p. cu il. 4 fr. (II 44311)
9824. ~ Dicţionarul etimologic al limbii romîne[!]. Elementele latine, de I. A. Candrea [şi] Ov. Densusianu. Publicat de Librăria Socec & Comp. cu ocasiunea a 50 de ani dela înfiinţarea Casei. Fasc. I-IV. Bucureşti (Atelierele Socec & Comp), 1907-1914. (23,5 x 15,5). 1 f. , 224 p. (II 631006)
Descriere după copertă. Fasc. I: A-Cere, 1907; II: Cere-Fîn, 1907; III. Fîn-Lat, 1910; IV. Laţ-Putea, 1914.
9825. ~ Idem. [Ed. II]. Fasc. I-IV. A-Putea. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Comp)., 1914. (24 x 17). 1 f., 224 p. (II 157119)
Descriere după copertă.
9826. ~ Dicţionar general al limbii române din trecut şi de astăzi cuprinzînd: formele literare cu citaţiuni din scriitorii vechi şi de astăzi, formele dispărute azi din limbă, cu indicarea izvoarelor din sec. al XVI-lea - XVIII-lea, formele populare din tot domeniul daco-român cu indicarea regiunii unde se întrebuinţează etimologia cuvintelor a căror orgine e bine stabilită, de I.-Aureliu Candrea [şi] Ovid Densusianu. Bucureşti, Libr. Edit. Socec & Co., 1909. (21,5 x 14). 192 p. (II 228879)
Descriere după copertă. Cuprinde: a-azvârli. Pe cop. 4: "Întreaga lucrare va forma un volum de aproape 100 de coale şi va apărea în fascicole de câte 8-10 coale la intervale de 2-3 luni". Preţul pentru subscriitori, 14 lei.
9827. ~ Din popor [pe copertă, în continuare: Cum grăeşte şi simte ţăranul român. Texte publicate de I. A. Candrea şi Ov. Densusianu]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1908. (15,5 x 9,5). 2 f., 192 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 351-352) (I 12242)
9828. ~ Graiul nostru. Texte din toate părţile locuite de români, publicate de I. A. Candrea. Ov. Densusianu, Th. D. Speranţia [pe copertă: Vol. I. România. Vol. II. Basarabia, Bucovina, Maramureş, Ţara Oaşului, Transilvania, Crişana, Bănat, Serbia. Graiul istro-românilor, megleniţilor şi aromânilor]. Bucureşti (Atel. Grafice Socec, & Co.), 1906 [pe copertă 1906-1907]-1908. (24,5 x 16,5). VIII p., 1 f., 553 p. 4 lei. (I) ; 2 f., 191 p. 2,50 lei (II) (Din publicaţiunile Ministerului Instrucţiunii şi al Cultelor cu prilejul jubileului de 40 de ani de domnie a M. S. Regelui Carol I) (II 14544)
După: Adamescu III, p. 240, ar fi apărut 3 vol. (1906-1908)
9829. ~ Poezii Populare din diferite regiuni locuite de români, [de] I. A. Candrea şi Ov. Densusianu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1909]. (14,5 x 10). 2 f., 116 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 522) (I 20018)
Datat după alte numere ale colecţiei.
9830. ~ Poveşti din diferitele ţinuturi locuite de Români, [de] I. A. Candrea şi Ovid Densusianu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Grossmann), 1909. (15,5 x 10,5). 2 f., 206[-208] p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 464-465) (I 15335)
Vezi şi:
CANIANU, MIHAIL şi ~. Dicţionar geografic al judeţului Putna. Bucureşti, 1897.
COMAN, G. şi ~. Curs de limbă germană, cl. IV-a sec. Bucureşti, 1913.
~. Curs de limba germană, cl. IV-a sec. Bucureşti, 1914.
CUMBARY, ANA ş.a. Dicţionar geografic al judeţului Doljiu... Bucureşti, 1896.
DENSUSIANU, OV. ş.a.. Curs de limba romană, cl. I sec. Ed. I. Bucureşti, 1910 ; ed. II, 1912 ; ed. III, 1914 ; 1915.
~. Curs de limba română, cl. II sec. Ed. I Bucureşti, 1910 ; ed. II, 1913 ; 1915.
~. Curs de limba romană, cl. III sec. Ed. I. Bucureşti, 1910; ed. V, [191?].
GHIACIOIU, V. şi ~. La classe de français en VII-e année. Édition pour les écoles sec. (filles). Bucureşti, 1914.
TEODORU, D. A. şi ~. Cours de langue française. Premier Livre destiné à la 1-re classe. Bucureşti, 1909; 1910; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916.
TEODORU, D. A. şi ~. Cours de langue française. Deuxième livre destiné à la 2-e classe. Bucureşti, 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916.

Nu exista imagini
  139) CANELLA, C.
 • Opera
 • Imagini
CANELLA, C.
Traduceri:
• Vocabular dé quâte-va vorbe synonime.Tad. de ~. Ed. I. Bucureşti, 1867.

Nu exista imagini
  140) CANIANU, MARGARETA R.
 • Opera
 • Imagini
CANIANU, MARGARETA R.
9831. ~ Legende din mitologia greacă şi romană, traduse dupe Hey, de Margareta R. Canianu. Ilustrate cu 12 cadre în culori. Bucureşti, Ig. Haimann, Librar-Editor (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1894 [pe copertă: 1895]. (21,5 x 15). 150 p., 12 f. pl. color. Broşat, 6 lei, în legătură de lux, 8 lei. (II 547424)

Nu exista imagini
  141) CANIANU, MIHAIL (1867-1933)
 • Opera
 • Imagini
CANIANU, MIHAIL (1867-1933)
9832. ~ Crestomaţie. Bucăţi alese din autori germani, traduse de Mihail Canianu. Cu note biografice şi literare urmate de un tabel resumativ al evoluţiunei literaturei germane şi al monumentelor principale literare din timpurile cele mai vechi până în zilele noastre. Bucureşti (Atel. I. V. Socec), 1901. (20,5 x 14). 638 p. 4 lei. (II 19938)
9833. ~ Idem. Traducere română [de Mihail Canianu]. Bucureşti, Edit. Casei Scoalelor de pe lângă Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice (Stab. grafic I. V. Socecu), 1901. (21 x 14). 638 p. (Administraţiunea Casei Şcólelor) (Biblioteca Rurală) (II 255051)
Diferă de precedenta prin p. de titlu şi tipar. Nesemnată.
9834. ~ Grigorie T. Brătianu, [de] Mihail Canianu. Bucureşti, Edit. Librăriei C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1893. (14,5 x 9,5). 112 p., 1 portr. (I 547753)
Pe copertă: "Grigorie T. Brătianu. Moartea şi înmormântarea lui, de Mihail Canianu".
9835. ~ Poezii populare. Doine. Culese şi publicate întocmai cum se zic, de Mihail Canianu. Iaşi, Edit. Librăriei fraţii Şaraga (Tipografia Naţională), 1888. (19,5 x 13). XV, 270 p. 4 lei. (I 156362)
9836. ~ Idem. Iaşi, Edit. Librăriei Fratii Şaraga (Tipografia Naţională), [1893]. (18 x 12). XV, 252 p., 1 f. erata. (Colecţia Şaraga, nr. 3) (BCU-Iaşi II 69393)
Lipsă coperta. Prefaţa datată: Iaşi, 1888, Fevruarie în 20. Pp. 241-252: "Explicaţiunea cuvintelor neobicinuite peste tot (ca la ed. precedentă)".
În colaborare:
9837. ~ Dicţionar geografic al judeţului Putna, de Mihail Canianu şi Aureliu Candrea, Lucrare premiată de Societatea Geografică Română în şedinţa adunărei generale din Martie 1893. Bucureşti (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1897. (24,5 x 17). 404 p. 3 lei. (Societatea Geografică Română. Premiul M. S. Regelui) (III 69113)
Vezi şi
CUMBARY, ANA ş.a. Dicţionar geografic al judeţului Doljiu. Bucureşti, 1896.
Traduceri:
DOSTOIEVSKI, T. Crimă şi pedeapsă. Trad. de ~. Vol. I-II. Bucureşti, 1899-1898/1902.
NORDAU, MAX. Minciunile convenţionale. Trad. de ~. Bucureşti, 1895 ;1909.

Nu exista imagini
  142) CANILLI, C.
 • Opera
 • Imagini
CANILLI, C.
9838. ~ Povaţa Romanului. Obiceiurile nunţilor aflate pe la ţară. Cronica Sinaia şi O poesie, de C. Canilli. Bucureşti (Stab. de tipo-lit. Dor. P.Cucu), 1884. (20 x 13). IV, 108 p. 2 lei. (I 410206)

Nu exista imagini
  143) CANINI, MARCO ANTONIO
 • Opera
 • Imagini
CANINI, MARCO ANTONIO
9839. ~ Il cinque Gennajo 1859 quando Alessandro-Giovanni I per unanimi voti elelto saliva il trono di Moldavia. Marco Antonio Canini. Alia România questo carme DDD. [Iaşi] (Tip. Buciumului Romanu, Proprietari T. Codrescu şi D.Guşti), [1859]. (24 x 17). 8 p. (II 105082)
Descriere după titlul de la p. 1. Text paralel în l. italiană şi română (cu alfabet de tranziţie).
9840. ~ Studii istorice asupra originei naţiunii române, de Marcu Antoniu Canini. Bucureşti (Tip. Copainig), 1858. (18,5 x 12). 82 p. 1,5 sfanţi. (I 66044)
Traduceri:
ALECSANDRI, V. La Rumania. Trad. de ~. Bucureşti, 1878.
ROMANI, FELICE. Norma. Trad. de ~. ş.a. Bucureşti, 1858.

Nu exista imagini
  144) Canoanele a născătoarei de Dumnezeu
 • Opera
 • Imagini
Canoanele a născătoarei de Dumnezeu
9841.• Canoanele. A Născătoarei de Dumnezeu 1. Apoi a Cuvioasăi[!] glas: 4. le facerea lui Meletie Surigu, avându stihii pe margine la greci: laudu pre Parascheva odrasla fecioriei. S.l., [185?]. (22 x 14,5). 46 p. (II 74822)
Descriere după titlul dela începutul textului. Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  145) Canoanele făcute în Sinodul Sfântei Biserici Archidiecesane gr cat. rom. de Alba-Iulia...
 • Opera
 • Imagini
Canoanele făcute în Sinodul Sfântei Biserici Archidiecesane gr cat. rom. de Alba-Iulia...
9842. • Canoanele făcute in Sinodulu Sântei Baserece Archidiecesane gr cat. rom. de Albia Julia-Fagarasiu, carele s’a tienutu la Blasiu in 20-22 Octobre anulu Domnului 1869. (20,5 x 13,5). 29 p. (BSS II 9612)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  146) Canoanele Mărturisirii religiei creştine păzite de Biserica Armenească
 • Opera
 • Imagini
Canoanele Mărturisirii religiei creştine păzite de Biserica Armenească
9843. • Canoanele Mărturisirii religii crescinesci păzite de Biserica Armenească. Uvraj al Prea Sfinţii Sale Arhiepiscopul Norodului Armenesc din Imperiul Rusii, Tradus din limba Rusească de V. I. Mustacov şi dat întâia oară în tipar cu cheltuiala D. A. Danilopul. Bucureşti (Tip. lui Anton Pann), 1850. (21 x 14). 183 p. (II 72432)
Pe copertă, după titlu, urmează: "Dată întîia oară în tipar cu cheltuiala D. A. Daniilopolu, prin îndemnarea şi dorinţa sfinţii sale părintelui Ohan-Melic, Protopopul Armenesc, şi a D-lui Hirurg Hagi Asadur". Cu caractere chirilice. Autorul originalului, neidentificat.

Nu exista imagini
  147) Canoanele Soborului Mare din 1833
 • Opera
 • Imagini
Canoanele Soborului Mare din 1833
9844. • *Canoanele Săborului mare din 1833. În Blaj, 3 Iulie 1833. (Pop, p. 30; Iarcu, p. 32; Urechia I, p. 253)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  148) Canoanicele îndatoriri ale preoţilor
 • Opera
 • Imagini
Canoanicele îndatoriri ale preoţilor
9845. • Canoanicele îndatoriri ale preoţilor. În zilele prea înălţatului Domnu Principatelor-Unite Alecsandru Ioan I. Cu binecuvîntarea înalt prea sfinţitului Arhiepiscopii şi Mitropolitu al Ungro-României. [Pe copertă: Cu bine-cuvîntarea Prea Sfinţitului Mitropolit al Ţării] D. D. Nifon. Tradusă din limba Slavă de Arhimandritu Visarion. Bucureşti (Tip. lui Toma Teodorescu), 1864. (19 x 12). 34 p. (I 73633)
Cu alfabet de tranziţie.
9846. • Idem. Bucureşti (Tip. lui Toma Teodorescu), 1865. (21,5 x 13,5). 36 p. (II 74520)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  149) Canon de paraclis şi Rugăciune către Preacurata Născătoare de Dumnezeu
 • Opera
 • Imagini
Canon de paraclis şi Rugăciune către Preacurata Născătoare de Dumnezeu
9847. • Canon de paraclis şi Rugăciune cătră Preacurata Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria Care să cîntă în vreme de Ciumă, şi la alte neprasnice boale. Acum întîia oară dată în tipăriu Cu blagosloveniia Preaosfinţitului Iubitoriului de D[u]mnezeu Episcopul Rîmnicului şi Ocîrmuitoriu Sf[i]ntei Mitropolii a Valahiei, Kyriu Kyr Neofyt. Prin osîrdiia Sf[i]nţiilor sale smeriţilor Ierodiaconi Ioanichie al Sf[i]ntei Mitropolii şi Climent al Sf[i]ntei Episcopii Rîmnicul. Bucureşti (Privilighiata Typografie), 1831. (24,5 x 18,5). 34 p. (II 7463)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  150) Canon de rugăciune către Domnul Nostru Iisus Christos
 • Opera
 • Imagini
Canon de rugăciune către Domnul Nostru Iisus Christos
9848. • Canon de rogăciune cătră Domnul Nostru Isus Christos. Ediţiune separată Iubiliară. Gherla (cu literile tipografiei diecesane), 1900. (19,5 x 14). 14 p. cu il. (Astra-S 8135)
Pe copertă, menţiunea: "Epistola Pastorală a Episcopului provinciei, gr.-catolice de sub N. 470 din 6/18 Januariu a.c. a dispus ca acest Canon se se cânte ori se se cetéscă cel pucin de 4 ori în decursul an 1900".
9849. ~ Idem. Ed. II. Gherla (Tipografia Diecezană), [1917]. 16 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)

Nu exista imagini
  151) Canonul, acatistul şi viaţa Sf. Muceniţe Ecaterina
 • Opera
 • Imagini
Canonul, acatistul şi viaţa Sf. Muceniţe Ecaterina
9850. • Canonul, acatistul şi viaţa Sf. Marei Muceniţe Ecaterina tipărite în dilele Prea înălţatului nostru Domn Carol I Regele României. Cu autorizarea şi bine-cuvîntarea Sfîntului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Bucuresci (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1897. (27 x 19). 45 p. 1 leu plus transportul 45 bani. (II 413670)
9851. • Canonul Domnului nostru Isus Hristos. La Pavecerniţă. în sfânta şi marea zi Vineri. S.l, s.a. [187?]. (21,5 x 16). 8 p. (II 410174)
Descriere după titlul de la începutul textului. La finalul textului, menţiunea: "Sa tipărit cu cheltueala Dumnealui Nicolae Gherman din Pitesci şi s-a împărţit bisericilor de către prot. Gheorghe Iconomul şi Coculescu". Cu alfabet de tranziţie.
9852. • Canonul sfinţilor. S.l., s.n., [185?]. (23 x 16). 23 p. (II 74946)
Descriere după titlul de la începutul textului. Cu caractere chirilice. Colon titlul: "Acaftistul Sfinţilor Mucenici".

Nu exista imagini
  152) Canonul şi acatistul Sf. Mucenic Mina
 • Opera
 • Imagini
Canonul şi acatistul Sf. Mucenic Mina
9853. • Canonul şi Acatistul S-lui Marelui Mucenic Mina (după ediţia din Iaşi 1862) [a Post. Manolaki Drăghici)]. Retipărit în dilele prea înălţatului nostru Domn Carol I Regele României. Cu autorizarea şi Bine-cuvântarea Sf. Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Bucuresci (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1897. (15 x 11). 47 p. (I 522872)
9854. • Idem. Tipărit în zilele Maiestăţii sale iubitorului de Hristos Ferdinand I Regele României. Cu aprobarea şi bine-cuvântarea Sf. Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ordodoxe Române. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1915 [pe copertă: 1916]. (16,5 x 12). 72 p. (I 70414)
Cuprinde şi: "Vieaţa sfântului marelui mucenic Mina", de Arhiereul Meletie, Directorul Tipografiei Cărţilor Bisericeşti, p. 49-72.

Nu exista imagini
  153) CANTA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CANTA, IOAN
Vezi:
KOGĂLNICEANU, M. Letopisiţile Ţării Moldovii. Tom. III. Iaşi, 1846/1847.

Nu exista imagini
  154) CANTACUZEN, NECULAI V. (1864-1948)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZEN, NECULAI V. (1864-1948)
9855. ~ Privilegiile în dreptul roman şi român. Teza de Licenţă Susţinută la... de Neculai V. Cantacuzen. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1889. (24 x 16). 2 f., 69 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 350239)

Nu exista imagini
  155) CANTACUZIN BAŞOTĂ, ALEX. C.
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZIN BAŞOTĂ, ALEX. C.
(fiul lui Gheorghe C. şi a Elenei Başotă, ramura mold.)
9856.~ Scrisoare cătră alegătorii Colegiului II de Iaşi de Alex. G. Cantacuzin Başotă. Iaşi (Tip. Fulgerul, D. Ghiorghiu), 1892. (19,5 x 12,5). 31 p. (I 70504)

Nu exista imagini
  156) CANTACUZINO
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO
Traduceri:
• Micul luntrasiu. Trad. de ~. Bucureşti, 1873.

Nu exista imagini
  157) CANTACUZINO, militar
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, militar
9857. ~ Încercări [de Sub-Lt.Cantacuzino]. I-II. Iaşi (Tipografia Comercială), 1918. (23,5 x 16,5). 11 p. (I) ;16 p. (II). 50 bani broşura. (II 49483)
Cu menţiunea în ceerneală pe exemplarul din BAR: "Pe chitanţa Tipografiei dela 29 Ianuarie 1919 se arată ca autor Sub. Lt. Cantacuzino". Povestirea "Amin" este semnată: GNBC. "Paserile călătoare" şi "Ion Pescarul", semnate Miron Dan.

Nu exista imagini
  158) CANTACUZINO, A. A., prinţ
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, A. A., prinţ
(fiul lui Alex.C. şi a Elisei Daragan; Min. de externe şi finanţe în 1862-63)
9858. ~ Răspunsul adresat D. redactor a ziarului Romanul spre întîmpinare la Corespondenţa Anonimului C... din Iaşi, începotă[!] în No. 33 a acelui ziaru. Iaşi (Tip. lui A. Bermann), 1862. (20 x 13,5). 14 p. (I 105709)
Cu alfabet de tranziţie. La finele textului, p. 14, semnează: "Pr. A. A. Cantacuzino".
9859. ~ Soluţia legală a chestiunei rurale. A. A. Cantacuzino. Galatz (Typ. Frédéric Thiel), 1861. (20,5 x 13,5). 2 f., 43 p. trei zwanzig. (II 12646)
P. de titlu cu caractre latine; textul, cu alfabet de tranziţie. Cu menţiunea: "Se vinde în folosul inundatzilor de Galatz".

Nu exista imagini
  159) CANTACUZINO ADOLF C. (1831-1911)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO ADOLF C. (1831-1911)
Vezi:
BESTELEI, M. A. Despre causele înmulţirii concubinatelor... şi Răspunsul D-lui Prim-Preşedinte ~ Bucureşti, 1886.
OECONOMU, CIRU Câteva cuvinte asupra istoriei dreptului român. Răspunsul de ~ Bucureşti, 1882.
OECONOMU, CIRU. Despre penalităţile la Români... Răspunsul de ~ Bucureşti, 1883.
POPULIANU, SIMEON. Despre unele dificultăţi ce întîmpină aplicarea legilor la populaţia rurală. Şi Răspunsul D-lui ~ Bucureşti, 1885.
PRETORE, IOAN. Discurs asupra divorţului... urmat de respunsul D-lui ~ Bucureşti, 1879.
STOICESCU, CONSTANTIN J. Despre detenţiunea preventivă... Urmat de răspunsul D-lui ~ Bucureşti, 1880.

Nu exista imagini
  160) CANTACUZINO, ALEXANDRU G. (1838-1922)
 • Opera
 • Imagini
CANTACUZINO, ALEXANDRU G. (1838-1922)
(Alca)
9860. ~ America vis-à-vis cu România, de Alexandru Cantacuzino. Octombrie. Bucuresci (Typ. Curţii, Lucr. Asociaţi), 1876. (22,5 x 14,5). 32 p. 1 leu nou. (II 70144)

Nu exista imagini