Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  121) Campaniile din 1866, 1870-1871, 1877-1878
 • Opera
 • Imagini
Campaniile din 1866, 1870-1871, 1877-1878
9768. • Campaniile din 1866, 1870-71, 1877-78, luate după Generalul Horsetzky şi Căpitan Romagny. Textul este însoţit de planşe. Bucuresci (Stab. de Arte grafice Albert, Baer), 1900. (24,5 x 17). 1 f., 90 p. (II 141743)

Nu exista imagini
  122) CAMPE, IOACHIM HEINRICH
 • Opera
 • Imagini
CAMPE, IOACHIM HEINRICH
9769. ~ Cuvinte de auru seau Invetieturi întielepte date de unu părinte fiului seu. Din operele lui J. H. Campe. Tradusu în limb’a romana de Ioanu Sonea, preotu gr.-cat. în Seplacu. Cu permisiunea Pre Veneratului Ordinariatu. Gherl’a (cu press’a repede a tipografiei diecesane), 1892. (21 x 15). IX p., 1 f., 127 p. (II 535372)
Lipsă coperta. În prefaţă, traducătorul menţionează că a tradus "partea I a opului intitulatu în originalu: Esperientie şi invetiaturi".
9770. ~ Moralulu copiilor. Compusu de Campe amiculu tinerimei: şi tradusu în romîneşte de G. P.[anaitescu]. Profesoru la Aşezămintele Lazaro-Otetelişane din Craiova. Craova (Tip. lui Iosif şi Iancu Moisi), 1856. (18 x 11,5). 4 f., 135, III p. (I 1019)
Cu alfabet de tranziţie. Traducătorul, menţionat la sfârşitul unei dedicaţii către Marele Agă Grigore Otetelişanu.
9771. ~ Robinson Cruzoe seau Întâmplările cele minunate a unui tânăr. Compus de Campe şi tradus pe Românie de Sardariul Vasile Draghici. În două părţi: Partea I -II. Eşii (Tip. Albinei), 1835. (20 x 13). 4 f., IX, 312, XI p., 4 f.pl. (I 60646)
Cu caractere chirilice. P. de titlu Cu alfabet de tranziţie. La p. I-XI, lista prenumeranţilor. Lipsă coperta.
9772. ~ Robinson celu June, de I. Heinrich Kampe. Traducere de D. S. Pamfiliu, Directorulu scólei Tudor Vladimirescu. Partea I. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca (Typo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1883. (19 x 12,5). 137 p., 4 f.pl. (Biblioteca pentru Junimea) (I 179315)
9772 a. ~ Idem. Carte de citire pentru copii, compusă de Ioachim Heinrich Kampe şi tradusă de D. S. Pamfiliu, Directoare şi professore la Classe IV. de baeţi "Tudor Vladimirescu" No. 5. A 87-a ediţiune corectată. Partea II. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1883. (19 x 12,5). P. 139-326, 4 f. pl. (Biblioteca pentru Junimea) (I 179315)
9773. ~ Theofron sau Iscusitul Sfătuitoriu pentru neiscusita Tinerime. Carte morală de I. H. Campe întocmită, şi acum întâia oară în Limba Romanească prin Ioan Theodorovici, la Beserica Greco-Rumanească din Pesta, Paroh a Cinstitelor Consistorii Eparhialnici din Buda şi Verşeţ Assessor, precum şi a Cărţilor Romaneşti Cră. Int. Ţensor aşezata, şi Preaiubitei Sale Naţii Romaneşti dedicată. Cu o figură (faţă) în aramă tăiată. Erfahrner Rathgeber für die unerfahrne Iugend. Buda (Tip. Crăeştei Tipografii a Universitatei din Pesta), 1833. (20 x 12). 261[-271] p., 1 f. pl. (I 60586)
Cu caractere chirilice. La p. 262-271: "Însemnarea D. D. Prenumeranţi".
Vezi de asemenea:
POPA, GH. Robinson Crusoe. După ~. Sibiiu, 1873.

Nu exista imagini
  123) CAMPINIU, R. S.
 • Opera
 • Imagini
CAMPINIU, R. S.
Vezi: CÂMPINIU, R. S.

Nu exista imagini
  124) CAMPS, B.
 • Opera
 • Imagini
CAMPS, B.
9774. ~ Consideraţiuni generale asupra marşului parcurilor de artilerie şi despre improspetarea armatelor cu muniţiuni de artilerie de B. Camps, maior de artilerie, şef de stat maior[!] al artileriei Corpului II Armată. Traducere din limba franceză cu autorisaţia autorului de George Petrovici, locotenent guard de artilerie. Sibiiu (Inst. Tip. T. Liviu Albini), 1895. (19,5 x 12,5). 51 p. 2 lei. (I 411552)

Nu exista imagini
  125) CANANO, ERNEST CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CANANO, ERNEST CONSTANTIN
Vezi: CĂNĂNĂU, ERNEST CONSTANTIN

Nu exista imagini
  126) CANANO, NICOLAE (1867-1938)
 • Opera
 • Imagini
CANANO, NICOLAE (1867-1938)
Vezi: CĂNĂNĂU, NICOLAE (1867-1938)

Nu exista imagini
  127) CANARI, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
CANARI, THEODOR
9775.~ Modurile de dobândire a proprietăţii în dreptul roman şi dreptul român. Tesă pentru licenţă Presentată şi susţinută în luna Aprilie 1884 de Theodor Canari. Bucureşti (Tipografia Academiei Române (Laboratorii Români)), 1884. (20 x 12,5). 24 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (BCU-Iaşi II 69568)

Nu exista imagini
  128) Canarul. Istorie morală şi religioasă
 • Opera
 • Imagini
Canarul. Istorie morală şi religioasă
9776 • Canarul. Istorie morală şi religioasă. Cu 3 icoane. Tradusă din franţuzeşte de G. Pleşoian, Inginer cu diplomă, după înnalta voe, întot Prinţipatul Rumânu. Craiova (Tip. lui Constantin Leca), 1840. (13.5 x 9,5). 105 p., 3 f.pl. Un sfanţih. (I 70367)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  129) CANCEL, PETRU (1890-1947)
 • Opera
 • Imagini
CANCEL, PETRU (1890-1947)
9777.~ Data epistolei lui Uzun-Hasan către Ştefan cel Mare şi misiunea lui Isak-Beg. Partea din Relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Roma, Veneţia şi Genua, lucrare făcută în seminarul de istoria Românilor, sub direcţiunea D-lui Profesor D. Onciul. Tipărită de Fundaţiunea Universitară Carol I-iu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (23,5 x 16,5). 40 p. (Seminarul de istoria Românilor la Universitatea din Bucureşti) (II 33708)
9778. ~ Păstorind la poporul roman. Precizări etnografico-istorice cu prilejul apariţiei studiului D. O. Densuşeanu Păstoritul la popoarele romanice, de P. Cancel. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (23 x 16). 27 p. 1 leu. (Extras din "Convorbiri Literare", nr. 9, 1913) (II 33707)

Nu exista imagini
  130) CANCICOV, VASILE TH. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
CANCICOV, VASILE TH. (1873-?)
9779. ~ Apărarea Arhitectului Cristo Sotiriu în chestiunea furtului de 700000 lei dela Elena Kreţulescu. (După note stenografice), [de] Vasile Th. Cancicov. Pledoarie dezvoltată înaintea Tribunalului Ilfov Sec. IV-a Civ.-Corecţională, în şedinţa de zi şi noapte a zilei de 29-30 Mai 1915. Bucureşti (Atel. Socec & Co.), 1915. (24 x 16). 125 p. cu portr. (II 44716)
9780. ~ Substituţiunile în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Vasile Th. Cancicov. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1896. (23,5 x 16). 95 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 413040)

Nu exista imagini