Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1191) CHRISTU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
CHRISTU, DUMITRU
12486. ~ *Criptografia militară. Craiova, 1892. 88 p. (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T.-Severin)
12487. ~ Studiu asupra secţiei de mitraliere şi întrebuinţarea ei de Colonel Christu Dumitru, Comandantul Brigadei 4-a Infanterie. Slatina (Tip. şi Leg. de cărţi C. Constantineseu), 1914. (19,5 x 12,5). 32 p. (BCU-Iaşi II B 22952)

Nu exista imagini
  1192) CHRISTU, PETRE
 • Opera
 • Imagini
CHRISTU, PETRE
12488. ~ *Instituţiunea căsătoriei în legislaţiunea romană şi română, tesă pentru licenţă, susţinută înaintea juriului esaminator al facultăţei de drept din Bucureşti. 8°. 183 p. (BB. 1(1879). nr. 7, iul., p. 73)

Nu exista imagini
  1193) CHTCHEDRINE, C. VAUŞEANU
 • Opera
 • Imagini
CHTCHEDRINE, C. VAUŞEANU
12489. ~ Glosar de cuvinte din judeţul Vîlcea. Bucureşti, 1831. 73 p. (Exemplar existent în Bibl. T. Severin)

Nu exista imagini
  1194) CIACHIR, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
CIACHIR, MIHAIL
Vezi: CEACHIR, MIHAIL (1861-1938)

Nu exista imagini
  1195) CIAPARA, TACHE G. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
CIAPARA, TACHE G. (1887-?)
12490. ~ Contribuţiuni la studiul pleureziilor reumatismale. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în ziua de [30] Iunie 1916 de Tache G. Ciapara. Bucureşti (Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva), 1916. (23,5 x 15.5). 68 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1491) (II 580068)
Bibliografie, la p. 67-68.

Nu exista imagini
  1196) CIAPÂRU, căpitan
 • Opera
 • Imagini
CIAPÂRU, căpitan
Vezi: CEAPÂRU, CHRISTEA D.

Nu exista imagini
  1197) CIATO, AUREL (1872-1933)
 • Opera
 • Imagini
CIATO, AUREL (1872-1933)
12491. ~ Cronici politice, [de] Aurel Ciato. [pe copertă: (Fascicolul I). Sumarul: Prefaţă, Spre ideal!... Puterea principiului. Psihologia Situaţiei. Pericolul românesc. Dacoromânism ?]. Blaj (Tip. Seminarului teol. gr. cat.), 1908. (20,5 x 14,5). 32 p., 4 f. reclame. Preţul unei fasc: 30 fil., pentru România 60 bani. (II 156464)
12492. ~ Note şi reflexiuni la situaţia politică a Românilor din regatul Ungar, de Aurel Ciato. Sibiiu (Tipografia Iosif Marschall), 1905. (23,5 x 15). 53[-55] p. Preţul: pentru Austro-Ungaria 1 Cor.; pentru România 1,20 Fr. (II 176272)
12493. ~ Poesii, [de] Aurel Ciato. Sibiiu (Tipografia). 1896. (20,5 x 12,5). 1 f., 101[-104] p. (II 191081)

Nu exista imagini
  1198) CIAUŞANU, GH. F. (1889-1963)
 • Opera
 • Imagini
CIAUŞANU, GH. F. (1889-1963)
12494. ~ Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare vechi şi nouă de Gh. F. Ciauşanu. Premiul Adamachi din 1913. Bucureşti (Tip. Cooperativă), 1914. (25 x 18). XIV, 432[-434] p. 4 lei. (Academia Română. Din viaţa poporului român. Culegeri şi Studii, XXI) (II 36615)
O bogată bibliogr. rom. la p. II; bibliogr. rom. şi străină, la p. XI-XIV.

Nu exista imagini
  1199) CIBIANU
 • Opera
 • Imagini
CIBIANU
Vezi: BĂICOIANU, CONSTANTIN. I.

Nu exista imagini
  1200) CIBU
 • Opera
 • Imagini
CIBU
Vezi: BRĂTIANU, C. I.

Nu exista imagini