Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1181) CHRISTODORESCU, LUCIA
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODORESCU, LUCIA
12456. ~ Însemnătatea dilei de 24 Ianuarie. Conferinţă ţinută de Lucia Christodorescu, elevă în cl. vezi: Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (17,5 x 10,5). 8 p. (I 408814)

Nu exista imagini
  1182) CHRISTODULO, APOSTOL
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODULO, APOSTOL
12457. ~ Cenni sull’architettura. Dissertazione presentata alla commissione esaminatrice della R. Scuola d’applicazione per gl’Ingegneri in Torino da Apostolu Christodulo per ottenere il Diploma di Laurea di Architetto. Torino (Tip. Fodratti), 1875. (22,5 x 14,5). 31 p., 2 pl. (BCU-Iaşi III B 21824)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1183) CHRISTODULO, GEORGE A. (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODULO, GEORGE A. (1860-?)
12458. ~ *Cestiuni militare economice. Schimbarea uniformelor oficereşti, [de] G. A. Christodulo. (Sumarul: Expunere de motive. Descrierea uniformelor oficereşti şi pentru trupă. Înfiinţarea atelierelor divizionale de echipare. Asociaţiele economice de echipare prin corpuri. Propuneri diverse). Redactate cu concursul mai multor camarazi. Bucuresci, Alexandru Degenmann, 1888. (30 x 23). 8 p. 40 b. (BR, 10(1888) nr. 6-11, iun.-nov., p. 64)
12459. ~ *Consideraţiuni şi reguli generale asupra marşurilor de resbel a trupelor de infanterie, după autorii cei mai acredinţaţi şi conform cu regulamentele nóstre tactice în vigóre şi cerinţele moderne ale resbelului, pentru usul d-lor oficeri din infanteria activă, din reservă şi miliţii, de Locotenent G. A. Cristodulo. S.l, [188?]. (Bavay, cop. 4)
12460. ~ Despre noul aparat vizual-telescopic de ochire, pentru armele de foc de calibru mare şi mic inventat de Sir Howard Grubb, M.S.R., vice-preşedinte al Societatei Regale din Dublin, [de] Maior G. A. Christodulo. (Cu 3 figuri în text şi o tabelă nr. XXVI) (Traducere din limba englesă cu permisiunea autorului). Craiova (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1902. (28,5 x 22,5). VIII, 11 p. cu il. Pentru Biblioteci 2,50 lei; pentru D-nii Oficeri 2 lei. (Din Analele Sciinţifice ale Societaţei Regale din Dublin (Irlanda) Volumul VII (Seria II). August, 1901. Buletinul X) (III 459155)
Autorul, identificat după catalogul-fişier al BAR.
12461. ~ Instrucţiuni speciale pentru redactarea recunoascerilor itinerare. întocmite conform Deciziei Ministeriale nr. 131 din 1882 cu numerose îmbunătăţiri şi propuneri pentru un nou model de itinerar militar. De Locotenet George A. Cristodulo din Regimentul 2 Dorobanţi, Râmnicu-Vâlcea. Absolvent al Scólei Superiore de Resbel Italiane. Ataşat la Comandamentul Corpului I de Armată. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1888. (18 x 11,5). 132 p., 1 pl. 2 lei. (I 410992)
12462. ~ Idem, întocmite conform Decisiei ministeriale nr. 137 din 1882 cu numerose îmbunătăţiri şi propuneri pentru un nou model de itinerar militar. De Căpitan George A. Christodulo din Regimentul 27 Dorobanţi, Bacău. Absolvent al Scolei Superiore de Resbel Italiane. Ataşai la Marele Stat Major. Ed. II reveduta, corijata şi complectată. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1889. (14,5 x 10). 139 p., XVI tab., 1 pl. 2,50 lei. Pentru abonaţi, 2 lei. (I 410756)
12463. ~ Instrumente pentru ridicarea automatica a intinerarelor. Dare de seama de Căpitan G. A. Christodulo din Statul-Major. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (24 x 16,5). 15 p., 2 pl. 1,50 lei. (Publicaţiile Militare, nr. 11) (II 274512)
La p. 15: (De pe Rivista d’Artigleria e Genio. 1887, Aprilie-August). Descriere după copertă.
12464. ~ Memoriu asupra Reorganisărei Infanteriei - Regimentele de Infanterie şi Bataliónele de Venători, de Maiorul G. A. Christodulo din Regimentul Radu Negru nr. 28. Craiova (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1900. (31,5 x 21,5). 12 p. (III 410415)
Traduceri:
BAVAY, AD. Studiu asupra tacticei focurilor infanteriei. Trad. de ~. Bucureşti, 1887 ; ed. II, 1888.
• Consideraţiuni asupra tacticei moderne a focurilor ... Trad. de ~. Bucureşti, 1887 ; ed. II, 1887.
*PAQUIÉ, E. Formele de resbel. Trad. de ~. S.l., [188?]
• *Regule generale pentru întrebuinţarea celor trei arme în luptă. Trad. de ~, 1888.

Nu exista imagini
  1184) CHRISTODULO, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODULO, GHEORGHE
12465. ~ Priviri generale asupra fracturilor gambei însoţite de observaţii luate din Spitalul de copii pe anii 1880-1906 (Iunie). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la 26 Iunie 1906 de Gheorghe Christodulo. Bucureşti (Inst. de Arte grafice “Eminescu), 1906. (23,5 x 15,5). 119 p. cu il., 4 tab. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 856) (II 580067)

Nu exista imagini
  1185) CHRISTODULO, NICOLAE C. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODULO, NICOLAE C. (1866-?)
12466. ~ Contribuţiune la studiul vegetaţiunilor veneriene. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută la 17 Maiu 1897 de Nicolae C. Christodulo, Fost Intern al Spitalelor civile şi al Institutului Maternitatea. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (22 x 14). 55[-59] p., 2 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 414) (II 376913)

Nu exista imagini
  1186) CHRISTODULO, VASILE S. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODULO, VASILE S. (1871-?)
12467. ~ Contribuţiuni la tratamentul operator al fistulelor vesico-utero-vaginale profunde, [de] Dr. Vasile S. Christodulo. [Tesa...]. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1900. (24,5 x 17). 68[-71] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 569) (II 413528)
Completat după: Crăinicianu, p. 148.
12468. ~ Curs elementar de medicină şi farmacie domestică, de Doctorul Vasile S. Christodulo. Întocmit conform programelor în vigoare pentru usul scólelor secundare de fete şi seminarii. [Pe copertă, şi: Cu supliment pentru subchirurgi, agenţi sanitari, móşe, Etc. Etc. Etc.]. Bucuresci, Edit. Librăriei Scólelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg. Joseph Göbl), 1902. (20 x 13). 152 p., 1 f. erata. 2 lei. (II 2223)
12469. ~ Idem. Bucuresci (Tip. M. M. Antonescu), 1904. (19,5 x 13). 143 p. 2 lei. (I 2581)
Pe p. de titlu: "Medicină şi farmacie domestică".
12470. ~ Idem. Aprobată de onor Consiliul sanitar superior prin jurnalul nr. 523 din 30 Mai 1903. Ed. III. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (19,5 x 13). 148 p. 2 lei. (I 8109)
Pe p. de titlu: "Medicină şi farmacie domestică".
12471. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1913. (20 x 14). 140 p. cu il. 2 lei. (II 34004)
Titlul de pe p. de titlu, identic cu cel de pe copertă.

Nu exista imagini
  1187) CHRISTOFF, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
CHRISTOFF, ŞTEFAN
12472. ~ *Cête-va consideraţiuni asupra sifilisului endemo-epidemic, de Ştefan Christoff. [Teză]. Bucureşti, 1877. 59 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 36) (Crăinicianu. p. 156; Teze Fac. Med-B., p. 120)

Nu exista imagini
  1188) CHRISTOFI, AL. (1821-1900?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTOFI, AL. (1821-1900?)
12473. ~ [Amintiri din 1848 cu ocazia jubileului de 52 de ani]. În numele poporului daco-roman. La toţi faţă şi viitor sănătate. Dreptate-Fraţie. [Craiova, 1900]. (23 x 16). 15 p. (II 408658)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la p. 14.
12474. ~ Amintiri şi fapte generoase. Din viaţa mea publică, [de Al. Christofi]. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1897. (22,5 x 14,5). 36 p. (II 412348)
Descriere după copertă. Titlul de la începutul textului (p. 1): "Nouă ani de exil. Amintiri şi fapte generoase din viaţa mea publică".
12475. ~ Biografia domnului Alex. Christofi. Dreptate-Frăţie. Craiova (Tip. Romana, N. I. Macavei), 1896. (22,5 x 14). 70 p., 2 f. nenumerotate. (II 522238)
Din felul în care este redactată biografia la persoana întiia, se vede că autorul este Alex. Christofi.
12476. ~ Idem. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1897.(22,5 x 15,5). 132, 11 p., 1 f. portr. (II 412330)
12477. ~ Idem, şi câte-va fapte bune şi generoase din viaţa sa publică. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1898. (22 x 15). 116 p., 1 portr. (II 412106)
Portretul este al Eugeniei Christofi, soţia lui Alex. Christofi. Din felul în care este redactată biografia (la pers. I) se vede că autorul este Alex. Christofi. Ed. din 1897 este semnată. Descriere după copertă. Lipsă cop. 3-4.
12478. ~ Din viaţa domnului Alex. Christofi-Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1899. (22 x 15). 144 p. (II 412279)
12479. ~ Biografia domnului Alex. Christofi. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1899. (21.5 x 14.5). 147 p. (II 444802)
12480. ~ Biografia Domnului Alex. Christofi [pe copertă: Cristofi]. Craiova (Libr. şi Tip. David J. Benvenisti), [1900]. (19,5 x 13). 23 p. (I 411547)
Autorul, la finalul textului (p. 23).
12481. ~ Culegere de mai multe articole publicate prin ziare de D-nu Al. Christofi. 1888 Maiu 10. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1888. (21,5 x 14). 168 [-171] p. (II 408708)
12482. ~ Idem. 1890 Mai 10. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1890. (21,5 x 15). 76 p. (II 350169)
12483. ~ Culegere de articolile D-lui Al. Christofi publicate prin ziare cu date istorice de la 848. 1892-Martie 25. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1892 (22 x 14,5). 89 p. (II 70090)
12484. ~ Idem. 1893 Iunie 17. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1893. (23,5 x 16). 34 p. (II 76403)

Nu exista imagini
  1189) CHRISTORIAN, DIMITRIE (1884-1938)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTORIAN, DIMITRIE (1884-1938)
12485. ~ Contribuţiuni la studiul clinic şi tratamentul hemoragiilor uterine în timpul Puerperalităţei. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie Prezentată şi susţinută în ziua ... de Aprilie 1915 de Dimitrie Christorian. fost extern al Spitalului Brâncovenesc. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1914. (23,5 x 16,5). 65[-67] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1420) (II 41876)

Nu exista imagini
  1190) Christos a Înviat
 • Opera
 • Imagini
Christos a Înviat
• Christos a Înviat. Vezi: CIOCOIU, C. Christos a înviat. Dorohoi, 1901 ; 1911.

Nu exista imagini