Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1171) CHRISTESCU, SAVA I. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, SAVA I. (1866-?)
12421. ~ Condiţiunea juridică a femei[!] în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Sava I. Christescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1894. (23 x 16). IX-68[-70] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412695)

Nu exista imagini
  1172) CHRISTESCU, ŞTEFAN (1863-1929)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, ŞTEFAN (1863-1929)
12422. ~ Combustibilii industriali. Cu o introducere asupra energii[!] universale, de Ştefan Christescu, inginer de construcţii navale, fost elev al scolii de geniu maritim din Paris, Căpitan în arsenalul de construcţii al armatei. Bucuresci (Tip. Voinţa naţională), 1892. (21,5 x 15). VI, 74 p. 4 lei. (II 73294)
12423. ~ Construcţii de maşini cu mai multe expansiuni de Ştefan Christescu, inginer de marină. Nantes (Imp. Pottin, G. Meynieu, Successeur), 1890. (30 x 23). 3 f., 64[-67] p., 2 pl. (III 486783)
Litografiat.
12424. ~ Curbe integrale şi diferenţiale şi instrumente de calcol[!], de Ştefan Christescu, locotenent de marina. Paris (Impr. J. Ramolini), 1889. (26,5 x 17). XV, 128 p., 1 f. cu il. (II 277041)
12425. ~ Energia universală, electricitatea şi viaţa de Ştefan Christescu, inginer, fost elev al Şcoalei de geniu maritim din Paris. Conferinţă ţinută la Ateneu. Bucuresci (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1904. (23 x 15,5). 65 p. 2 lei. (II 1833)
12426. ~ L’origine de l’univers et son évolution sans fin, par Le Capitaine Ştefan Christesco, Ingénieur des Constructions Navales. Ancien chef du Service de la Marine Commerciale Roumaine. Paris, Schleicher Frères, Libraires-Editeurs (Paris, Impr. De Choisy-le-Roi), [1911], (19,5 x 13). 2 f., 292 p. (La science universelle de l’énergie, I) (I 28401)
Tip. la p. 292. Pe cop. 4: "Imp. Renaudie".
12427. ~ Priviri generale asupra istorii[!] marinei de Ştefan Christescu, Inginer. Fost elev al Scoalei de geniu maritim din Paris. [T.-Severin], 1894. (21,5 x 14,5). p. 3-54. (II 412153)
Cu o introducere asupra utilităţii unei Marine Comerciale în România. Această lucrare a servit de bază pentru votarea primelor credite necesare creării marinei de comerţ române şi în special a liniei maritime Constanţa-Constantinopole. (FB, 1(1926), nr. 8, apr. 4, p. [16]).
12428. ~ Synthèses énergétiques de la vie et de l’âme par Le Capitaine Ştéfan Christesco, Ingénieur des Constructions navales, Ancien chef de Marine de Commerce roumaine. Conférence à la Sorbonne faite la 19 février 1913. Paris, A. Schleicher, éditeur (Impr. de Choisy-le-Roi Gruffel et Cie), 1913. (19 x 12,5). 3 f., 70 p., 1 f. (La Science universelle de l’énergie, II) (I 34019)
Pe copertă, titlul: "Le Capitaine Stefan Christesco Ingénieur des Constructions Navales. Synthèses énergétiques de la Vie et de l’Ame. Conférence à la Sorbonne (Faite la 19 Février 1913). Démonstration d’un quatrième état de la matière. Critique des différentes doctrines philosophiques. Mon système de philosophie unitariste. Synthèse et Origine de la Vie. Synthèse et origine de l’Ame. Le sixième Sens. L’Ame est un sens organique. L’automatisme humain. Nous éveluons dans l’inconnu et sans but". Impr., la p. 71. Pe cop. 4: "Imp. Renaudie, Paris".
12429. ~ Tramwayuri electrice. Critica tuturor sistemelor. Aplicarea lor în oraşe, de înginer St. Cristescu, diplomat al Şcoalei de geniu maritim din Paris. Bucuresci [pe copertă: Bucureşti] (Tip. Speranţa), 1905. (23,5 x 16.5). 89 p. cu il., 1 f. 4 lei. (II 3243)
12430. ~ Tratat practic de iluminat electric, de Ştefan Christescu, Inginer de Construcţii Navale, Fost elev al şcoalei de Geniu Maritim din Paris. Bucuresci (Tip. G. Lazareanu), 1897. (22,5 x 15,5). 1 f., 11 , 128,VI p. 4 lei. (II 412336)
12431. ~ *Tratat de iluminat electric, cu un proiect pentru iluminatul oraşului T.-Severin, de căpitanul Ştefan Christescu. Bucureşti, 1902. (Christescu St., cop. 4 ; Christescu St. L’énergie, v. p. titlu falsă ; FB, 1(1926), nr. 8, apr. 4, p.16)

Nu exista imagini
  1173) CHRISTIAN, EUGENIU (1882-1954)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTIAN, EUGENIU (1882-1954)
12432. ~ Contribuţiuni la tratamentul chirurgical al apendicitelor. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în ziua de 24 maiu 1906 de Christian Eugeniu din Institutul medico-militar. Bucuresci (Tip. Regală). 1906. (23 x 15,5). 2 f., 78 p. (Facultatea de medicină din. Bucureşti, nr. 845) (II 3435)
12433. ~ Cura radicală a unui caz de Calcul renal oprit în regiunea bulbară a uretrei înapoia unei stricturi. Uretrotomie externă şi rezecţia parţială a uretrei, de Dr. Eug. Christian, Fost monitor al clinicei Neeker din Paris. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1911. (22,5 x 15,5). 11 p. cu il. (II 27607)

Nu exista imagini
  1174) CHRISTIANU, IOSIF (1851-1895)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTIANU, IOSIF (1851-1895)
12434. ~ Tratamentul Sifilisului prin Solicitatul de Mercur şi în special prin Injecţiuni Intra-Musculare. Tesa pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie presentată şi susţinută la ... Mart 1890 de Iosif Christianu, Medic militar, fost intern al spitalelor civile din Bucuresci. (Tipografia Naţională), 1890. (22,5 x 15,5). 56 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 11) (II 350189)

Nu exista imagini
  1175) CHRISTIAN, M.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTIAN, M.
12435. ~ *Ces dames, [par M. Christian]. Lausanne 1914. (Christian, M. Ces messieurs. Lavsanne, 1914, p. de titlu)
12436. ~ Ces messieurs. Silhouettes édifiantes par l’auteur de Ces Dames. Un ami. Les affaires sont les affaires. Petit culte à l’office. Une brouille. Un ange gardien. Crible-fumée. Lausanne et Evian, Libre Pensée internationale, 1914. (18,5 x 11). 108 p. (BCU-Iaşi II 61159)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1176) CHRISTIAN, VR.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTIAN, VR.
12437. ~ Osteoclastia la animalele domestice. Teza pentru obţinerea titlului de medic-veterinar de Vr. Christian. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (23,5 x 15,5). 35[39] p. (Scoală Superioară de Medicină Veterinară, nr. 54) (II 76401)

Nu exista imagini
  1177) CHRISTIDE, DIMITRIE ST.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTIDE, DIMITRIE ST.
12438. ~ Agricultura germană în pragul veacului al XX-lea, de Dimitrie St.-Christide. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1901. (24,5 x 16,5). 97[-99] p. (II 413531)
12439. ~ Amăgiţii. Roman, [de] D.St. Christide. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1907. (18 x 12,5). 361, III p., 1 pl. (BCU-ClN 178166)
12440. ~ Neutralitatea, studiu de drept internaţional public. Teză pentru licenţă de Dimitrie St. Christide. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1898. (23 x 15,5). 250 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 412664)
În colaborare:
12441. ~ 3 cuvîntări, [ţinute de] Christide-Dacianu. Caracal (Tip. Iorgu Petrescu), 1910. (20,5 x 13). 54 p., 1 f. erata. (II 22351)
Cuprinde: "Cum se face musica la noi, ţinută la 17.II.1908, la Ateneul din Caracal, de D. St. Christide; Lumina lor, ţinută de Ion P. Dacianu, la 17 Februarie 1907, cu ocazia festivalului pentru Vatra luminoasă; o cuvîntare ţinută de D. St. Christide în adunarea preoţilor din Romanaţi în Aprilie 1910".

Nu exista imagini
  1178) CHRISTODORESCU, AL. (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODORESCU, AL. (1858-?)
12442. ~ Contribuţiune la studiul tratamentului chirurgical al pleuresiilor purulente (Resecţiunea costala). Tesă pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în diua de... Iulie de Al. Christodorescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1888. (24 x 15,5). 77 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 179) (II 156958)

Nu exista imagini
  1179) CHRISTODORESCU, AUREL
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODORESCU, AUREL
12443. ~ Ipotecile convenţionale. Teză pentru licenţă susţinută la... 1904 de Aurel Christodorescu. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (23 x 15,5). 63 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3657)

Nu exista imagini
  1180) CHRISTODORESCU, G. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODORESCU, G. (1875-?)
12444. ~ Activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa de la înfiinţare şi până la 1 Aprilie 1906, de G. Christodorescu, Secretarul Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1906. (24 x 16,5). 109 p. (II 410089)
12445. ~ Camera de comerţ şi industrie din Constanţa. Doi ani de activitate, de G. Christodorescu, Licenţiat în ştiinţele comerciale din Anvers, Secretarul Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1905. (20 x 13). 36 p. (I 410205)
12446. ~ Câte-va cuvinte în cestiunea târgului de cereale de la Murfatlar, de G. Christodorescu secretarul Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Profesor. Această lucrare a fost aprobată, cu unanimitate de voturi de Camera de Comeţ şi Industrie din Constanţa, în şedinţa de la 1 Decembrie 1903. Constanţa (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1903. (20,5 x 13,5). 39 p. (Camera de Comerţ şi Industrie din Constanţa) (II 1939)
12447. ~ Comerţul României. O lecţiune de geografie comercială (cu 6 diagrame şi 1 figură în text), de G. Christodorescu, Licenţiat în ştiinţele comerciale, Profesor. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1902. (24 x 16). 36 p. cu il. (Extras din revista "Economia naţională") (II 105066)
12448. ~ Din nevoile Portului Constanţa. Răspuns la Memoriul Uniunei Comerciale şi Industriale din Galaţi, de G. Christodorescu, Licenţiat în ştiinţele Comerciale - Fost profesor Secretarul Camerei de Comerciu şi Industrie din Constanţa. [Pe copertă: Această lucrare a fost aprobată, cu unanimitatea de voturi de Camera de comerţ şi industrie din Constanţa, în şedinţa de la 21 Maiu. 1903]. Constanţa (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1903. (20,5 x 13,5). 78 p. (Camera de Comerţ şi Industrie din Constanţa) (II 410190)
12449. ~ Economia naţională şi căile noastre ferate. Conferinţă ţinută la Congresul Agrarienilor din Bucureşti, în ziua de 22 Octombrie 1906, de G. Christodorescu, Secretarul camerei de comerţ şi industrie din Constanţa. Constanta (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1906. (25 x 17). 23 p.(II 5580)
12450. ~ Obligaţiuni cari nasc din quasi contracte în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de George Christodorescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (24 x 16,5). 59 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci), (II 408577)
12451. ~ Păreri Economice, [de] Gh. Christodorescu, Secretarul Camerei de Comerţ din Constanţa, Profesor. Constanţa (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1907 [pe copertă: 1908]. (21,5 x 14). 184[-187] p. 2,50 lei. (II 8696)
12452. ~ Portul Constanţa. Mişcare Comercială şi Maritimă în anul 1903, de G. Christodorescu, Licenţiat în ştiinţele comerciale din Anvers. Secretarul Camerei de comerţ şi industrie din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1905. (24 16,5). 315 p., 1 h. 5 lei. (Camera de Comerţ şi Industrie din Constanţa 1880-1905) (II 410084)
12453. ~ Idem. Lucrările pentru construirea portului. Rolul portului Constanţa în desvoltarea comercială a ţărei. Mişcare maritimă. Activitate comercială. Un canal fluvial dela Dunăre la Mare. Planul Portului. Vederea Constanţei în prezent şi în anul 1855 de Gh. Christodorescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1909. (23,5 x 15,5). 23 p., 1 pl. 1 leu. (II 16408)
12454. ~ Problema agrară. Agricultura ţărănească. Starea ei de inferioritate faţă de agricultura de pe marile exploataţiuni, de Gh. Christodorescu, Directorul Uniunei Centrale a Sindicatelor Agricole. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1914. (23,5 x 16,5). 39 p. (Uniunea Centrală a Sindicatelor Agricole) (II 36463)
12455. ~ Taxa de jumătate la sută, de G. Christodorescu, secretarul Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Profesor. Constanta (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1904. (19 x 12). 31 p. (Camera de Comerţ şi Industrie din Constanţa) (I 2598)
În colaborare:
STAICOVICI, CHR. D. şi ~ Anul 1005 din punctul de vedere ecnnomic şi financiar. Bucureşti, 1906.
• Proiect de regulament pentru congresul Camerilor de Comerţ şi Industrie. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini