Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1161) CHRISTESCU, DEMETRU
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, DEMETRU
12401. ~ Dissertazione sulle cardeopatè organiche estratta a sorte e pubblicamente discussa da Christesco Demetrio da Bukarest (Romania) allievo interno nel R. Ospizio della Maternità di Torino per essere dichiarata dottore în Medicina. Chirurgia et Ostetricia. Addi 23 Luglio 1867. Torino (Tip. della Bandiera dello studente), 1867. (26 x 18). 40 p. (R. Università di Torino) (II 2914)

Nu exista imagini
  1162) CHRISTESCU, DIMITRIE (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, DIMITRIE (1865-?)
Traduceri:
VIAL, J. Curs de artă şi istorie militară. Ed. III. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1889-1890.

Nu exista imagini
  1163) CHRISTESCU, EUGENIU C.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, EUGENIU C.
12402. ~ Donaţiunile între soli în timpul căsătoriei în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Eugeniu Christescu. Bucuresci (Tipó-Lit. Societăţei Tiparul), 1902. (23,5 x 15,5). 65 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412891)
Pe copertă, numele autorului: "Eugeniu C. Christescu".

Nu exista imagini
  1164) CHRISTESCU, GEORGE I.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, GEORGE I.
(Delablidare)
12403. ~ Coteştii. Descriere originală dedicată familiei Cottescu, [de] De la Blidare. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1896. (21 x 13,5). 56 p. 70 bani. (II 411994)
12404. ~ Din pribegie. Versuri, [de] Delablidare. Constanţa. (Tip. Aurora, Fraţi[!] Grigoriu), 1901. (20 x 14.5). 1 f., 160 p. 1 leu. (II 4237531
Numele complet al autorului: "G. I. Christescu Delablidare", la p. 1.
12405. ~ Farmecul Dunărei şi Galaţi, [de] Gh. Christescu [pe copertă: George Christescu]. Galaţi. Edit. Soc. Moldova (Tipo-Lit. Schenk Burbeai, 1909. (19 x 12). 136 p. 1 leu. (I 15620)
Erata pe cop. 3.
12406. ~ Impresii din Slănic (Moldova) [de] Delablidare. Cu un tablou. Focşani (Tip. Aurora, Gh. A. Diaconescu). 1895. (14,5 x 11,5). 40 p., 1 tab. 50 bani. (1 410767)
12407. ~ Mângâieri. Poesii, [de] Delablidare. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1897. (17 x 12,5). 227[-230] p., 1 f. erată. 1 leu. (I 411037)
12408. ~ Taine. Nuvele, [de] Delablidare. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1897. (17,5 x 11) 205 p. 1 leu. (1411132)
12409. ~ Vrancea. Poemă istorică în 592 versuri, de George Christescu (Delablidare). Focşani (Tip., Leg. şi Steriotipia Gh. A. Diaconescu) [pe copertă: (Tip. Aurora, Gh. A. Diaconescu)]. 1906. (24 x 15,5). 26[-30] p. 50 bani. (II 5369)

Nu exista imagini
  1165) CHRISTESCU, GRIGORE (1847-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, GRIGORE (1847-?)
12410. ~ Câte-va consideraţiuni asupra pellagrei. Thesa pentru doctorat în medicină presentată şi susţinută la 8 Decembre 1878 de Gr. Christescu, Doctor în Medicină şi Chirurgiă. Vechiu licenţiat în medicină. Vechiu intern al Spitalelor Civile. Vechiu medic al Spital, din T.-Horez şi fost Medic Secondar în serviciul distinsului Dr. Theodori. Divisiunea IV-a medicală din Spitalul Militar Central. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Greeescu), 1878. (21 x 14). 104 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 56) (II 21382)
12411. ~ Raportul medicului urbei Tergovişte [Grigore Christescu] către Consiliul comunal. Tergovişte (Tip. şi Legătoria Viitorul, R. T. Rizescu), 1890. (16 x 10). 32 p. (BCU-ClN 184871)
Semnează medicul urbei: "Christescu".
12412. ~ Scrisóre deschisă D-lui Redactor al Progresului Medical Român [despre boalele constatate ca periculoase săteanului şi mijloacele indispensabile pentru combaterea acestor boale], de Dr. Grigore Christescu. medicul oraşului Tergoviştea. Târgovişte (Tip. Theodor Michaescu), 1886. (22 x 15,5). 18 p. (II 412107)

Nu exista imagini
  1166) CHRISTESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, GRIGORE
12413. ~ Studiu comparativ între Talia ipogastrică şi Litotriţie în tratamentul calculilor vesicali. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 11 Aprilie 1907 de Grigore Christescu. Bucureşti (Tip. Munca), 1907. (23,5 x 16,5). 78[-80] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 920) (II 6348)

Nu exista imagini
  1167) CHRISTESCU, ION (1814-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, ION (1814-?)
12414. ~ Biographia lui Christescu. Scriere practică de elu însuşi. Editor M. V. Bucuresci (Typ. Laboratorilor români), 1870. (22,5 x 15). XII, 332 p., 21 f. pl., 2 f. portr. (II 156682)

Nu exista imagini
  1168) CHRISTESCU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, MARIA
12415. ~ Geografia Judeţului Dâmboviţa. Lucrată conform programului pentru clasa II-a primară de D-na Maria S.-Lt. Christescu. Tergovişte, Edit. Libr. Universală. Vasile Mihăileseu (Stab. grafic I. V. Socecu), 1899. (24,5 x 19). 31 p. cu il. (II 413410)
12416. ~ Idem. Tergovişte, Edit. Libr. Universală Vasile Mihăilescu (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (24 x 18). 32 p. cu il. (II 2854)

Nu exista imagini
  1169) CHRISTESCU. NICOLAE (1853-1885)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU. NICOLAE (1853-1885)
12417. ~ Despre substituţiuni. Tesa pentru licenţia susţinuta la... 1879 de Nicolae Christescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1879. (23 x 15,5). 77 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412696)

Nu exista imagini
  1170) CHRISTESCU, NICOLAE (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, NICOLAE (1856-?)
12418. ~ *Cîte-va cuvinte asupra prelungirei vieţei omului. Ed. I. Craiova, Benvenisti, 1833. (18 x 11). 96 p. 1 leu. (BR, 4-6 (1882-1883--1884), p. 6; Crăinicianu, p. 147)
12419. ~ *Contribution a l’étude thérapeutique du Lupus vulgaire de la face. (Thèse). Paris, H. Jouve, 1887. 4°. 71 p. (Crăinicianu, p. 147)
Citat după Bengescu, în: Rally I, p. 69; Sp, 7(1887), nr. 5, mai, p. 112: Publ. primite)
12420. ~ Măsuri de apărare pentru Prelungirea vieţei omului, de D-r Nicolae Christescu de la Universitatea din Paris, medic al oraşului Slatina. Ed. II. Slatina (Tip. C. Constantinescu [pe copertă: Tipografia Societăţii], 1903. (21 x 13,5). 72 p. 1 leu. (II 410183)
Ed. I., posibil să fie broşura apărută în 1883 cu titlul: "Câte-va cuvinte asupra prelungirei vieţel omului".

Nu exista imagini