Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1161) CHRISTESCU, DEMETRU
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, DEMETRU
12401. ~ Dissertazione sulle cardeopatè organiche estratta a sorte e pubblicamente discussa da Christesco Demetrio da Bukarest (Romania) allievo interno nel R. Ospizio della Maternità di Torino per essere dichiarata dottore în Medicina. Chirurgia et Ostetricia. Addi 23 Luglio 1867. Torino (Tip. della Bandiera dello studente), 1867. (26 x 18). 40 p. (R. Università di Torino) (II 2914)

Nu exista imagini
  1162) CHRISTESCU, DIMITRIE (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, DIMITRIE (1865-?)
Traduceri:
VIAL, J. Curs de artă şi istorie militară. Ed. III. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1889-1890.

Nu exista imagini
  1163) CHRISTESCU, EUGENIU C.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, EUGENIU C.
12402. ~ Donaţiunile între soli în timpul căsătoriei în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Eugeniu Christescu. Bucuresci (Tipó-Lit. Societăţei Tiparul), 1902. (23,5 x 15,5). 65 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412891)
Pe copertă, numele autorului: "Eugeniu C. Christescu".

Nu exista imagini
  1164) CHRISTESCU, GEORGE I.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, GEORGE I.
(Delablidare)
12403. ~ Coteştii. Descriere originală dedicată familiei Cottescu, [de] De la Blidare. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1896. (21 x 13,5). 56 p. 70 bani. (II 411994)
12404. ~ Din pribegie. Versuri, [de] Delablidare. Constanţa. (Tip. Aurora, Fraţi[!] Grigoriu), 1901. (20 x 14.5). 1 f., 160 p. 1 leu. (II 4237531
Numele complet al autorului: "G. I. Christescu Delablidare", la p. 1.
12405. ~ Farmecul Dunărei şi Galaţi, [de] Gh. Christescu [pe copertă: George Christescu]. Galaţi. Edit. Soc. Moldova (Tipo-Lit. Schenk Burbeai, 1909. (19 x 12). 136 p. 1 leu. (I 15620)
Erata pe cop. 3.
12406. ~ Impresii din Slănic (Moldova) [de] Delablidare. Cu un tablou. Focşani (Tip. Aurora, Gh. A. Diaconescu). 1895. (14,5 x 11,5). 40 p., 1 tab. 50 bani. (1 410767)
12407. ~ Mângâieri. Poesii, [de] Delablidare. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1897. (17 x 12,5). 227[-230] p., 1 f. erată. 1 leu. (I 411037)
12408. ~ Taine. Nuvele, [de] Delablidare. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1897. (17,5 x 11) 205 p. 1 leu. (1411132)
12409. ~ Vrancea. Poemă istorică în 592 versuri, de George Christescu (Delablidare). Focşani (Tip., Leg. şi Steriotipia Gh. A. Diaconescu) [pe copertă: (Tip. Aurora, Gh. A. Diaconescu)]. 1906. (24 x 15,5). 26[-30] p. 50 bani. (II 5369)

Nu exista imagini
  1165) CHRISTESCU, GRIGORE (1847-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, GRIGORE (1847-?)
12410. ~ Câte-va consideraţiuni asupra pellagrei. Thesa pentru doctorat în medicină presentată şi susţinută la 8 Decembre 1878 de Gr. Christescu, Doctor în Medicină şi Chirurgiă. Vechiu licenţiat în medicină. Vechiu intern al Spitalelor Civile. Vechiu medic al Spital, din T.-Horez şi fost Medic Secondar în serviciul distinsului Dr. Theodori. Divisiunea IV-a medicală din Spitalul Militar Central. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Greeescu), 1878. (21 x 14). 104 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 56) (II 21382)
12411. ~ Raportul medicului urbei Tergovişte [Grigore Christescu] către Consiliul comunal. Tergovişte (Tip. şi Legătoria Viitorul, R. T. Rizescu), 1890. (16 x 10). 32 p. (BCU-ClN 184871)
Semnează medicul urbei: "Christescu".
12412. ~ Scrisóre deschisă D-lui Redactor al Progresului Medical Român [despre boalele constatate ca periculoase săteanului şi mijloacele indispensabile pentru combaterea acestor boale], de Dr. Grigore Christescu. medicul oraşului Tergoviştea. Târgovişte (Tip. Theodor Michaescu), 1886. (22 x 15,5). 18 p. (II 412107)

Nu exista imagini
  1166) CHRISTESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, GRIGORE
12413. ~ Studiu comparativ între Talia ipogastrică şi Litotriţie în tratamentul calculilor vesicali. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 11 Aprilie 1907 de Grigore Christescu. Bucureşti (Tip. Munca), 1907. (23,5 x 16,5). 78[-80] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 920) (II 6348)

Nu exista imagini
  1167) CHRISTESCU, ION (1814-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, ION (1814-?)
12414. ~ Biographia lui Christescu. Scriere practică de elu însuşi. Editor M. V. Bucuresci (Typ. Laboratorilor români), 1870. (22,5 x 15). XII, 332 p., 21 f. pl., 2 f. portr. (II 156682)

Nu exista imagini
  1168) CHRISTESCU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, MARIA
12415. ~ Geografia Judeţului Dâmboviţa. Lucrată conform programului pentru clasa II-a primară de D-na Maria S.-Lt. Christescu. Tergovişte, Edit. Libr. Universală. Vasile Mihăileseu (Stab. grafic I. V. Socecu), 1899. (24,5 x 19). 31 p. cu il. (II 413410)
12416. ~ Idem. Tergovişte, Edit. Libr. Universală Vasile Mihăilescu (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (24 x 18). 32 p. cu il. (II 2854)

Nu exista imagini
  1169) CHRISTESCU. NICOLAE (1853-1885)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU. NICOLAE (1853-1885)
12417. ~ Despre substituţiuni. Tesa pentru licenţia susţinuta la... 1879 de Nicolae Christescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1879. (23 x 15,5). 77 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412696)

Nu exista imagini
  1170) CHRISTESCU, NICOLAE (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, NICOLAE (1856-?)
12418. ~ *Cîte-va cuvinte asupra prelungirei vieţei omului. Ed. I. Craiova, Benvenisti, 1833. (18 x 11). 96 p. 1 leu. (BR, 4-6 (1882-1883--1884), p. 6; Crăinicianu, p. 147)
12419. ~ *Contribution a l’étude thérapeutique du Lupus vulgaire de la face. (Thèse). Paris, H. Jouve, 1887. 4°. 71 p. (Crăinicianu, p. 147)
Citat după Bengescu, în: Rally I, p. 69; Sp, 7(1887), nr. 5, mai, p. 112: Publ. primite)
12420. ~ Măsuri de apărare pentru Prelungirea vieţei omului, de D-r Nicolae Christescu de la Universitatea din Paris, medic al oraşului Slatina. Ed. II. Slatina (Tip. C. Constantinescu [pe copertă: Tipografia Societăţii], 1903. (21 x 13,5). 72 p. 1 leu. (II 410183)
Ed. I., posibil să fie broşura apărută în 1883 cu titlul: "Câte-va cuvinte asupra prelungirei vieţel omului".

Nu exista imagini
  1171) CHRISTESCU, SAVA I. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, SAVA I. (1866-?)
12421. ~ Condiţiunea juridică a femei[!] în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Sava I. Christescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1894. (23 x 16). IX-68[-70] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412695)

Nu exista imagini
  1172) CHRISTESCU, ŞTEFAN (1863-1929)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, ŞTEFAN (1863-1929)
12422. ~ Combustibilii industriali. Cu o introducere asupra energii[!] universale, de Ştefan Christescu, inginer de construcţii navale, fost elev al scolii de geniu maritim din Paris, Căpitan în arsenalul de construcţii al armatei. Bucuresci (Tip. Voinţa naţională), 1892. (21,5 x 15). VI, 74 p. 4 lei. (II 73294)
12423. ~ Construcţii de maşini cu mai multe expansiuni de Ştefan Christescu, inginer de marină. Nantes (Imp. Pottin, G. Meynieu, Successeur), 1890. (30 x 23). 3 f., 64[-67] p., 2 pl. (III 486783)
Litografiat.
12424. ~ Curbe integrale şi diferenţiale şi instrumente de calcol[!], de Ştefan Christescu, locotenent de marina. Paris (Impr. J. Ramolini), 1889. (26,5 x 17). XV, 128 p., 1 f. cu il. (II 277041)
12425. ~ Energia universală, electricitatea şi viaţa de Ştefan Christescu, inginer, fost elev al Şcoalei de geniu maritim din Paris. Conferinţă ţinută la Ateneu. Bucuresci (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1904. (23 x 15,5). 65 p. 2 lei. (II 1833)
12426. ~ L’origine de l’univers et son évolution sans fin, par Le Capitaine Ştefan Christesco, Ingénieur des Constructions Navales. Ancien chef du Service de la Marine Commerciale Roumaine. Paris, Schleicher Frères, Libraires-Editeurs (Paris, Impr. De Choisy-le-Roi), [1911], (19,5 x 13). 2 f., 292 p. (La science universelle de l’énergie, I) (I 28401)
Tip. la p. 292. Pe cop. 4: "Imp. Renaudie".
12427. ~ Priviri generale asupra istorii[!] marinei de Ştefan Christescu, Inginer. Fost elev al Scoalei de geniu maritim din Paris. [T.-Severin], 1894. (21,5 x 14,5). p. 3-54. (II 412153)
Cu o introducere asupra utilităţii unei Marine Comerciale în România. Această lucrare a servit de bază pentru votarea primelor credite necesare creării marinei de comerţ române şi în special a liniei maritime Constanţa-Constantinopole. (FB, 1(1926), nr. 8, apr. 4, p. [16]).
12428. ~ Synthèses énergétiques de la vie et de l’âme par Le Capitaine Ştéfan Christesco, Ingénieur des Constructions navales, Ancien chef de Marine de Commerce roumaine. Conférence à la Sorbonne faite la 19 février 1913. Paris, A. Schleicher, éditeur (Impr. de Choisy-le-Roi Gruffel et Cie), 1913. (19 x 12,5). 3 f., 70 p., 1 f. (La Science universelle de l’énergie, II) (I 34019)
Pe copertă, titlul: "Le Capitaine Stefan Christesco Ingénieur des Constructions Navales. Synthèses énergétiques de la Vie et de l’Ame. Conférence à la Sorbonne (Faite la 19 Février 1913). Démonstration d’un quatrième état de la matière. Critique des différentes doctrines philosophiques. Mon système de philosophie unitariste. Synthèse et Origine de la Vie. Synthèse et origine de l’Ame. Le sixième Sens. L’Ame est un sens organique. L’automatisme humain. Nous éveluons dans l’inconnu et sans but". Impr., la p. 71. Pe cop. 4: "Imp. Renaudie, Paris".
12429. ~ Tramwayuri electrice. Critica tuturor sistemelor. Aplicarea lor în oraşe, de înginer St. Cristescu, diplomat al Şcoalei de geniu maritim din Paris. Bucuresci [pe copertă: Bucureşti] (Tip. Speranţa), 1905. (23,5 x 16.5). 89 p. cu il., 1 f. 4 lei. (II 3243)
12430. ~ Tratat practic de iluminat electric, de Ştefan Christescu, Inginer de Construcţii Navale, Fost elev al şcoalei de Geniu Maritim din Paris. Bucuresci (Tip. G. Lazareanu), 1897. (22,5 x 15,5). 1 f., 11 , 128,VI p. 4 lei. (II 412336)
12431. ~ *Tratat de iluminat electric, cu un proiect pentru iluminatul oraşului T.-Severin, de căpitanul Ştefan Christescu. Bucureşti, 1902. (Christescu St., cop. 4 ; Christescu St. L’énergie, v. p. titlu falsă ; FB, 1(1926), nr. 8, apr. 4, p.16)

Nu exista imagini
  1173) CHRISTIAN, EUGENIU (1882-1954)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTIAN, EUGENIU (1882-1954)
12432. ~ Contribuţiuni la tratamentul chirurgical al apendicitelor. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în ziua de 24 maiu 1906 de Christian Eugeniu din Institutul medico-militar. Bucuresci (Tip. Regală). 1906. (23 x 15,5). 2 f., 78 p. (Facultatea de medicină din. Bucureşti, nr. 845) (II 3435)
12433. ~ Cura radicală a unui caz de Calcul renal oprit în regiunea bulbară a uretrei înapoia unei stricturi. Uretrotomie externă şi rezecţia parţială a uretrei, de Dr. Eug. Christian, Fost monitor al clinicei Neeker din Paris. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1911. (22,5 x 15,5). 11 p. cu il. (II 27607)

Nu exista imagini
  1174) CHRISTIANU, IOSIF (1851-1895)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTIANU, IOSIF (1851-1895)
12434. ~ Tratamentul Sifilisului prin Solicitatul de Mercur şi în special prin Injecţiuni Intra-Musculare. Tesa pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie presentată şi susţinută la ... Mart 1890 de Iosif Christianu, Medic militar, fost intern al spitalelor civile din Bucuresci. (Tipografia Naţională), 1890. (22,5 x 15,5). 56 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 11) (II 350189)

Nu exista imagini
  1175) CHRISTIAN, M.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTIAN, M.
12435. ~ *Ces dames, [par M. Christian]. Lausanne 1914. (Christian, M. Ces messieurs. Lavsanne, 1914, p. de titlu)
12436. ~ Ces messieurs. Silhouettes édifiantes par l’auteur de Ces Dames. Un ami. Les affaires sont les affaires. Petit culte à l’office. Une brouille. Un ange gardien. Crible-fumée. Lausanne et Evian, Libre Pensée internationale, 1914. (18,5 x 11). 108 p. (BCU-Iaşi II 61159)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1176) CHRISTIAN, VR.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTIAN, VR.
12437. ~ Osteoclastia la animalele domestice. Teza pentru obţinerea titlului de medic-veterinar de Vr. Christian. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (23,5 x 15,5). 35[39] p. (Scoală Superioară de Medicină Veterinară, nr. 54) (II 76401)

Nu exista imagini
  1177) CHRISTIDE, DIMITRIE ST.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTIDE, DIMITRIE ST.
12438. ~ Agricultura germană în pragul veacului al XX-lea, de Dimitrie St.-Christide. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1901. (24,5 x 16,5). 97[-99] p. (II 413531)
12439. ~ Amăgiţii. Roman, [de] D.St. Christide. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1907. (18 x 12,5). 361, III p., 1 pl. (BCU-ClN 178166)
12440. ~ Neutralitatea, studiu de drept internaţional public. Teză pentru licenţă de Dimitrie St. Christide. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1898. (23 x 15,5). 250 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 412664)
În colaborare:
12441. ~ 3 cuvîntări, [ţinute de] Christide-Dacianu. Caracal (Tip. Iorgu Petrescu), 1910. (20,5 x 13). 54 p., 1 f. erata. (II 22351)
Cuprinde: "Cum se face musica la noi, ţinută la 17.II.1908, la Ateneul din Caracal, de D. St. Christide; Lumina lor, ţinută de Ion P. Dacianu, la 17 Februarie 1907, cu ocazia festivalului pentru Vatra luminoasă; o cuvîntare ţinută de D. St. Christide în adunarea preoţilor din Romanaţi în Aprilie 1910".

Nu exista imagini
  1178) CHRISTODORESCU, AL. (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODORESCU, AL. (1858-?)
12442. ~ Contribuţiune la studiul tratamentului chirurgical al pleuresiilor purulente (Resecţiunea costala). Tesă pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în diua de... Iulie de Al. Christodorescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1888. (24 x 15,5). 77 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 179) (II 156958)

Nu exista imagini
  1179) CHRISTODORESCU, AUREL
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODORESCU, AUREL
12443. ~ Ipotecile convenţionale. Teză pentru licenţă susţinută la... 1904 de Aurel Christodorescu. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (23 x 15,5). 63 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3657)

Nu exista imagini
  1180) CHRISTODORESCU, G. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODORESCU, G. (1875-?)
12444. ~ Activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa de la înfiinţare şi până la 1 Aprilie 1906, de G. Christodorescu, Secretarul Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1906. (24 x 16,5). 109 p. (II 410089)
12445. ~ Camera de comerţ şi industrie din Constanţa. Doi ani de activitate, de G. Christodorescu, Licenţiat în ştiinţele comerciale din Anvers, Secretarul Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1905. (20 x 13). 36 p. (I 410205)
12446. ~ Câte-va cuvinte în cestiunea târgului de cereale de la Murfatlar, de G. Christodorescu secretarul Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Profesor. Această lucrare a fost aprobată, cu unanimitate de voturi de Camera de Comeţ şi Industrie din Constanţa, în şedinţa de la 1 Decembrie 1903. Constanţa (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1903. (20,5 x 13,5). 39 p. (Camera de Comerţ şi Industrie din Constanţa) (II 1939)
12447. ~ Comerţul României. O lecţiune de geografie comercială (cu 6 diagrame şi 1 figură în text), de G. Christodorescu, Licenţiat în ştiinţele comerciale, Profesor. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1902. (24 x 16). 36 p. cu il. (Extras din revista "Economia naţională") (II 105066)
12448. ~ Din nevoile Portului Constanţa. Răspuns la Memoriul Uniunei Comerciale şi Industriale din Galaţi, de G. Christodorescu, Licenţiat în ştiinţele Comerciale - Fost profesor Secretarul Camerei de Comerciu şi Industrie din Constanţa. [Pe copertă: Această lucrare a fost aprobată, cu unanimitatea de voturi de Camera de comerţ şi industrie din Constanţa, în şedinţa de la 21 Maiu. 1903]. Constanţa (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1903. (20,5 x 13,5). 78 p. (Camera de Comerţ şi Industrie din Constanţa) (II 410190)
12449. ~ Economia naţională şi căile noastre ferate. Conferinţă ţinută la Congresul Agrarienilor din Bucureşti, în ziua de 22 Octombrie 1906, de G. Christodorescu, Secretarul camerei de comerţ şi industrie din Constanţa. Constanta (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1906. (25 x 17). 23 p.(II 5580)
12450. ~ Obligaţiuni cari nasc din quasi contracte în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de George Christodorescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (24 x 16,5). 59 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci), (II 408577)
12451. ~ Păreri Economice, [de] Gh. Christodorescu, Secretarul Camerei de Comerţ din Constanţa, Profesor. Constanţa (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1907 [pe copertă: 1908]. (21,5 x 14). 184[-187] p. 2,50 lei. (II 8696)
12452. ~ Portul Constanţa. Mişcare Comercială şi Maritimă în anul 1903, de G. Christodorescu, Licenţiat în ştiinţele comerciale din Anvers. Secretarul Camerei de comerţ şi industrie din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1905. (24 16,5). 315 p., 1 h. 5 lei. (Camera de Comerţ şi Industrie din Constanţa 1880-1905) (II 410084)
12453. ~ Idem. Lucrările pentru construirea portului. Rolul portului Constanţa în desvoltarea comercială a ţărei. Mişcare maritimă. Activitate comercială. Un canal fluvial dela Dunăre la Mare. Planul Portului. Vederea Constanţei în prezent şi în anul 1855 de Gh. Christodorescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1909. (23,5 x 15,5). 23 p., 1 pl. 1 leu. (II 16408)
12454. ~ Problema agrară. Agricultura ţărănească. Starea ei de inferioritate faţă de agricultura de pe marile exploataţiuni, de Gh. Christodorescu, Directorul Uniunei Centrale a Sindicatelor Agricole. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1914. (23,5 x 16,5). 39 p. (Uniunea Centrală a Sindicatelor Agricole) (II 36463)
12455. ~ Taxa de jumătate la sută, de G. Christodorescu, secretarul Camerei de Comerţ şi Industrie din Constanţa. Profesor. Constanta (Tip. Ovidiu, H. Vurlis), 1904. (19 x 12). 31 p. (Camera de Comerţ şi Industrie din Constanţa) (I 2598)
În colaborare:
STAICOVICI, CHR. D. şi ~ Anul 1005 din punctul de vedere ecnnomic şi financiar. Bucureşti, 1906.
• Proiect de regulament pentru congresul Camerilor de Comerţ şi Industrie. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  1181) CHRISTODORESCU, LUCIA
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODORESCU, LUCIA
12456. ~ Însemnătatea dilei de 24 Ianuarie. Conferinţă ţinută de Lucia Christodorescu, elevă în cl. vezi: Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (17,5 x 10,5). 8 p. (I 408814)

Nu exista imagini
  1182) CHRISTODULO, APOSTOL
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODULO, APOSTOL
12457. ~ Cenni sull’architettura. Dissertazione presentata alla commissione esaminatrice della R. Scuola d’applicazione per gl’Ingegneri in Torino da Apostolu Christodulo per ottenere il Diploma di Laurea di Architetto. Torino (Tip. Fodratti), 1875. (22,5 x 14,5). 31 p., 2 pl. (BCU-Iaşi III B 21824)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1183) CHRISTODULO, GEORGE A. (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODULO, GEORGE A. (1860-?)
12458. ~ *Cestiuni militare economice. Schimbarea uniformelor oficereşti, [de] G. A. Christodulo. (Sumarul: Expunere de motive. Descrierea uniformelor oficereşti şi pentru trupă. Înfiinţarea atelierelor divizionale de echipare. Asociaţiele economice de echipare prin corpuri. Propuneri diverse). Redactate cu concursul mai multor camarazi. Bucuresci, Alexandru Degenmann, 1888. (30 x 23). 8 p. 40 b. (BR, 10(1888) nr. 6-11, iun.-nov., p. 64)
12459. ~ *Consideraţiuni şi reguli generale asupra marşurilor de resbel a trupelor de infanterie, după autorii cei mai acredinţaţi şi conform cu regulamentele nóstre tactice în vigóre şi cerinţele moderne ale resbelului, pentru usul d-lor oficeri din infanteria activă, din reservă şi miliţii, de Locotenent G. A. Cristodulo. S.l, [188?]. (Bavay, cop. 4)
12460. ~ Despre noul aparat vizual-telescopic de ochire, pentru armele de foc de calibru mare şi mic inventat de Sir Howard Grubb, M.S.R., vice-preşedinte al Societatei Regale din Dublin, [de] Maior G. A. Christodulo. (Cu 3 figuri în text şi o tabelă nr. XXVI) (Traducere din limba englesă cu permisiunea autorului). Craiova (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1902. (28,5 x 22,5). VIII, 11 p. cu il. Pentru Biblioteci 2,50 lei; pentru D-nii Oficeri 2 lei. (Din Analele Sciinţifice ale Societaţei Regale din Dublin (Irlanda) Volumul VII (Seria II). August, 1901. Buletinul X) (III 459155)
Autorul, identificat după catalogul-fişier al BAR.
12461. ~ Instrucţiuni speciale pentru redactarea recunoascerilor itinerare. întocmite conform Deciziei Ministeriale nr. 131 din 1882 cu numerose îmbunătăţiri şi propuneri pentru un nou model de itinerar militar. De Locotenet George A. Cristodulo din Regimentul 2 Dorobanţi, Râmnicu-Vâlcea. Absolvent al Scólei Superiore de Resbel Italiane. Ataşat la Comandamentul Corpului I de Armată. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1888. (18 x 11,5). 132 p., 1 pl. 2 lei. (I 410992)
12462. ~ Idem, întocmite conform Decisiei ministeriale nr. 137 din 1882 cu numerose îmbunătăţiri şi propuneri pentru un nou model de itinerar militar. De Căpitan George A. Christodulo din Regimentul 27 Dorobanţi, Bacău. Absolvent al Scolei Superiore de Resbel Italiane. Ataşai la Marele Stat Major. Ed. II reveduta, corijata şi complectată. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1889. (14,5 x 10). 139 p., XVI tab., 1 pl. 2,50 lei. Pentru abonaţi, 2 lei. (I 410756)
12463. ~ Instrumente pentru ridicarea automatica a intinerarelor. Dare de seama de Căpitan G. A. Christodulo din Statul-Major. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (24 x 16,5). 15 p., 2 pl. 1,50 lei. (Publicaţiile Militare, nr. 11) (II 274512)
La p. 15: (De pe Rivista d’Artigleria e Genio. 1887, Aprilie-August). Descriere după copertă.
12464. ~ Memoriu asupra Reorganisărei Infanteriei - Regimentele de Infanterie şi Bataliónele de Venători, de Maiorul G. A. Christodulo din Regimentul Radu Negru nr. 28. Craiova (Tipo-Lit. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1900. (31,5 x 21,5). 12 p. (III 410415)
Traduceri:
BAVAY, AD. Studiu asupra tacticei focurilor infanteriei. Trad. de ~. Bucureşti, 1887 ; ed. II, 1888.
• Consideraţiuni asupra tacticei moderne a focurilor ... Trad. de ~. Bucureşti, 1887 ; ed. II, 1887.
*PAQUIÉ, E. Formele de resbel. Trad. de ~. S.l., [188?]
• *Regule generale pentru întrebuinţarea celor trei arme în luptă. Trad. de ~, 1888.

Nu exista imagini
  1184) CHRISTODULO, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODULO, GHEORGHE
12465. ~ Priviri generale asupra fracturilor gambei însoţite de observaţii luate din Spitalul de copii pe anii 1880-1906 (Iunie). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la 26 Iunie 1906 de Gheorghe Christodulo. Bucureşti (Inst. de Arte grafice “Eminescu), 1906. (23,5 x 15,5). 119 p. cu il., 4 tab. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 856) (II 580067)

Nu exista imagini
  1185) CHRISTODULO, NICOLAE C. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODULO, NICOLAE C. (1866-?)
12466. ~ Contribuţiune la studiul vegetaţiunilor veneriene. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută la 17 Maiu 1897 de Nicolae C. Christodulo, Fost Intern al Spitalelor civile şi al Institutului Maternitatea. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (22 x 14). 55[-59] p., 2 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 414) (II 376913)

Nu exista imagini
  1186) CHRISTODULO, VASILE S. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTODULO, VASILE S. (1871-?)
12467. ~ Contribuţiuni la tratamentul operator al fistulelor vesico-utero-vaginale profunde, [de] Dr. Vasile S. Christodulo. [Tesa...]. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1900. (24,5 x 17). 68[-71] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 569) (II 413528)
Completat după: Crăinicianu, p. 148.
12468. ~ Curs elementar de medicină şi farmacie domestică, de Doctorul Vasile S. Christodulo. Întocmit conform programelor în vigoare pentru usul scólelor secundare de fete şi seminarii. [Pe copertă, şi: Cu supliment pentru subchirurgi, agenţi sanitari, móşe, Etc. Etc. Etc.]. Bucuresci, Edit. Librăriei Scólelor C. Sfetea (Tip. Gutenberg. Joseph Göbl), 1902. (20 x 13). 152 p., 1 f. erata. 2 lei. (II 2223)
12469. ~ Idem. Bucuresci (Tip. M. M. Antonescu), 1904. (19,5 x 13). 143 p. 2 lei. (I 2581)
Pe p. de titlu: "Medicină şi farmacie domestică".
12470. ~ Idem. Aprobată de onor Consiliul sanitar superior prin jurnalul nr. 523 din 30 Mai 1903. Ed. III. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (19,5 x 13). 148 p. 2 lei. (I 8109)
Pe p. de titlu: "Medicină şi farmacie domestică".
12471. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1913. (20 x 14). 140 p. cu il. 2 lei. (II 34004)
Titlul de pe p. de titlu, identic cu cel de pe copertă.

Nu exista imagini
  1187) CHRISTOFF, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
CHRISTOFF, ŞTEFAN
12472. ~ *Cête-va consideraţiuni asupra sifilisului endemo-epidemic, de Ştefan Christoff. [Teză]. Bucureşti, 1877. 59 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 36) (Crăinicianu. p. 156; Teze Fac. Med-B., p. 120)

Nu exista imagini
  1188) CHRISTOFI, AL. (1821-1900?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTOFI, AL. (1821-1900?)
12473. ~ [Amintiri din 1848 cu ocazia jubileului de 52 de ani]. În numele poporului daco-roman. La toţi faţă şi viitor sănătate. Dreptate-Fraţie. [Craiova, 1900]. (23 x 16). 15 p. (II 408658)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la p. 14.
12474. ~ Amintiri şi fapte generoase. Din viaţa mea publică, [de Al. Christofi]. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1897. (22,5 x 14,5). 36 p. (II 412348)
Descriere după copertă. Titlul de la începutul textului (p. 1): "Nouă ani de exil. Amintiri şi fapte generoase din viaţa mea publică".
12475. ~ Biografia domnului Alex. Christofi. Dreptate-Frăţie. Craiova (Tip. Romana, N. I. Macavei), 1896. (22,5 x 14). 70 p., 2 f. nenumerotate. (II 522238)
Din felul în care este redactată biografia la persoana întiia, se vede că autorul este Alex. Christofi.
12476. ~ Idem. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1897.(22,5 x 15,5). 132, 11 p., 1 f. portr. (II 412330)
12477. ~ Idem, şi câte-va fapte bune şi generoase din viaţa sa publică. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1898. (22 x 15). 116 p., 1 portr. (II 412106)
Portretul este al Eugeniei Christofi, soţia lui Alex. Christofi. Din felul în care este redactată biografia (la pers. I) se vede că autorul este Alex. Christofi. Ed. din 1897 este semnată. Descriere după copertă. Lipsă cop. 3-4.
12478. ~ Din viaţa domnului Alex. Christofi-Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1899. (22 x 15). 144 p. (II 412279)
12479. ~ Biografia domnului Alex. Christofi. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1899. (21.5 x 14.5). 147 p. (II 444802)
12480. ~ Biografia Domnului Alex. Christofi [pe copertă: Cristofi]. Craiova (Libr. şi Tip. David J. Benvenisti), [1900]. (19,5 x 13). 23 p. (I 411547)
Autorul, la finalul textului (p. 23).
12481. ~ Culegere de mai multe articole publicate prin ziare de D-nu Al. Christofi. 1888 Maiu 10. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1888. (21,5 x 14). 168 [-171] p. (II 408708)
12482. ~ Idem. 1890 Mai 10. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1890. (21,5 x 15). 76 p. (II 350169)
12483. ~ Culegere de articolile D-lui Al. Christofi publicate prin ziare cu date istorice de la 848. 1892-Martie 25. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1892 (22 x 14,5). 89 p. (II 70090)
12484. ~ Idem. 1893 Iunie 17. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1893. (23,5 x 16). 34 p. (II 76403)

Nu exista imagini
  1189) CHRISTORIAN, DIMITRIE (1884-1938)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTORIAN, DIMITRIE (1884-1938)
12485. ~ Contribuţiuni la studiul clinic şi tratamentul hemoragiilor uterine în timpul Puerperalităţei. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie Prezentată şi susţinută în ziua ... de Aprilie 1915 de Dimitrie Christorian. fost extern al Spitalului Brâncovenesc. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1914. (23,5 x 16,5). 65[-67] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1420) (II 41876)

Nu exista imagini
  1190) Christos a Înviat
 • Opera
 • Imagini
Christos a Înviat
• Christos a Înviat. Vezi: CIOCOIU, C. Christos a înviat. Dorohoi, 1901 ; 1911.

Nu exista imagini
  1191) CHRISTU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
CHRISTU, DUMITRU
12486. ~ *Criptografia militară. Craiova, 1892. 88 p. (Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană T.-Severin)
12487. ~ Studiu asupra secţiei de mitraliere şi întrebuinţarea ei de Colonel Christu Dumitru, Comandantul Brigadei 4-a Infanterie. Slatina (Tip. şi Leg. de cărţi C. Constantineseu), 1914. (19,5 x 12,5). 32 p. (BCU-Iaşi II B 22952)

Nu exista imagini
  1192) CHRISTU, PETRE
 • Opera
 • Imagini
CHRISTU, PETRE
12488. ~ *Instituţiunea căsătoriei în legislaţiunea romană şi română, tesă pentru licenţă, susţinută înaintea juriului esaminator al facultăţei de drept din Bucureşti. 8°. 183 p. (BB. 1(1879). nr. 7, iul., p. 73)

Nu exista imagini
  1193) CHTCHEDRINE, C. VAUŞEANU
 • Opera
 • Imagini
CHTCHEDRINE, C. VAUŞEANU
12489. ~ Glosar de cuvinte din judeţul Vîlcea. Bucureşti, 1831. 73 p. (Exemplar existent în Bibl. T. Severin)

Nu exista imagini
  1194) CIACHIR, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
CIACHIR, MIHAIL
Vezi: CEACHIR, MIHAIL (1861-1938)

Nu exista imagini
  1195) CIAPARA, TACHE G. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
CIAPARA, TACHE G. (1887-?)
12490. ~ Contribuţiuni la studiul pleureziilor reumatismale. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în ziua de [30] Iunie 1916 de Tache G. Ciapara. Bucureşti (Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva), 1916. (23,5 x 15.5). 68 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1491) (II 580068)
Bibliografie, la p. 67-68.

Nu exista imagini
  1196) CIAPÂRU, căpitan
 • Opera
 • Imagini
CIAPÂRU, căpitan
Vezi: CEAPÂRU, CHRISTEA D.

Nu exista imagini
  1197) CIATO, AUREL (1872-1933)
 • Opera
 • Imagini
CIATO, AUREL (1872-1933)
12491. ~ Cronici politice, [de] Aurel Ciato. [pe copertă: (Fascicolul I). Sumarul: Prefaţă, Spre ideal!... Puterea principiului. Psihologia Situaţiei. Pericolul românesc. Dacoromânism ?]. Blaj (Tip. Seminarului teol. gr. cat.), 1908. (20,5 x 14,5). 32 p., 4 f. reclame. Preţul unei fasc: 30 fil., pentru România 60 bani. (II 156464)
12492. ~ Note şi reflexiuni la situaţia politică a Românilor din regatul Ungar, de Aurel Ciato. Sibiiu (Tipografia Iosif Marschall), 1905. (23,5 x 15). 53[-55] p. Preţul: pentru Austro-Ungaria 1 Cor.; pentru România 1,20 Fr. (II 176272)
12493. ~ Poesii, [de] Aurel Ciato. Sibiiu (Tipografia). 1896. (20,5 x 12,5). 1 f., 101[-104] p. (II 191081)

Nu exista imagini
  1198) CIAUŞANU, GH. F. (1889-1963)
 • Opera
 • Imagini
CIAUŞANU, GH. F. (1889-1963)
12494. ~ Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare vechi şi nouă de Gh. F. Ciauşanu. Premiul Adamachi din 1913. Bucureşti (Tip. Cooperativă), 1914. (25 x 18). XIV, 432[-434] p. 4 lei. (Academia Română. Din viaţa poporului român. Culegeri şi Studii, XXI) (II 36615)
O bogată bibliogr. rom. la p. II; bibliogr. rom. şi străină, la p. XI-XIV.

Nu exista imagini
  1199) CIBIANU
 • Opera
 • Imagini
CIBIANU
Vezi: BĂICOIANU, CONSTANTIN. I.

Nu exista imagini
  1200) CIBU
 • Opera
 • Imagini
CIBU
Vezi: BRĂTIANU, C. I.

Nu exista imagini