Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1151) CHRISTEA, MIHAIL (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTEA, MIHAIL (1864-?)
12388. ~*De la tradition en droit romain. De la publicité des mutations à titre onéreux de la propriété immobilière en droit français. (Thèse). Paris, Giard, 1891. 8°. 268 p. (Rally I, p. 69)

Nu exista imagini
  1152) CHRISTEA, VASILE N.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTEA, VASILE N.
12389. ~ Asistolia cu hypertensiune. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... 1915 de Vasile N. Christea, fost intern al Spitalelor Eforiei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1915. (24 x 17), 105[-107] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1413) (II 41904)

Nu exista imagini
  1153) CHRISTEANU, CHRISANTA (1843-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTEANU, CHRISANTA (1843-?)
12390. ~ Memoriu asupra organisaţiei înveţămentului pentru fete în Republica Francesă presentat d-lui Ministru al Instrucţiunei Publice şi al Cultelor, de D-ra Chrisanta Christeanu (profesore la Scóla Centrală de fete din Bucuresci) Licenţiată în sc. fisico-chimice. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1890. (23,5 x 15,5). 51 p. (II 412663)

Nu exista imagini
  1154) CHRISTESCU
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU
Vezi şi CRISTESCU

Nu exista imagini
  1155) CHRISTESCU, C. (1837-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, C. (1837-?)
12391. ~ Essai sur la cataracte et sur ses divers modes de traitement. Thèse présentée et publiquement soutenue à la Faculté de Médecine de Montpellier, le 10 Août 1870 par Constantin Christescu, Docteur en médecine. Montpellier (Impr. Typographique de Gras), 1870. (27 x 21,5). 71 p. (ECU-ClN 189460)

Nu exista imagini
  1156) CHRISTESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, C.
12392. ~ Codicele Civil adnotat cu jurisprudenţa română urmat de un tabel indicativ pe articole de hotăririle pronunţate asupra vechilor legiuri Caragea şi Calimach şi asupra Regulamentelor Organice ale Munteniei şi Moldovei, de C. Christescu. Prim-Grefier la înalta Curte de Casaţie şi de Justiţie (Fost Prim-Preşedinte de Tribunal şi Consilier de Curte). Partea I (art. 1-1168). Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & Săvoiu), 1894. (15 x 12). 2 f., V p., 1 f. , 559, IV p. (Codicele Române Adnotate) (I 98641)
12392a. ~ Idem. Partea II (art. 1169-1914). Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & Săvoiu), 1894. (15 x 12). 3 f., p. 563-1036, 79 p. (Codicele Române Adnotate).

Nu exista imagini
  1157) CHRISTESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, CONSTANTIN
12393. ~ Contribuţini la studiul terapeutic al lecitinei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută în diua de 6 Iunie 1902 de Constantin Christescu. bacalaureat în litere şi sciinţe. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi. Marinescu & Serbau). 1902. (23,5 x 16). 78 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 634) (II 413101)
12394. ~ Idem. de Doctor Constantin Christescu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi. Marinescu & Serban), 1902. (23 x 15). 78 p. (II 348385)

Nu exista imagini
  1158) CHRISTESCU, CONSTANTIN (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, CONSTANTIN (1866-?)
12395. ~ Conferinţe asupra tacticei generale făcute de Colonelul C. Cristescu. [Bucureşti], Tip. Şcoalei Superioare de Răsboiu). [1912?]. (21,5 x 15.5). 1 f., 325 p. (Şcoala Superioară de Răsboiu) (II 131491)
12396. ~ Elemente de tactica generala. Rezumatul conferinţelor ţinute de Colonelul C. Christescu. [Bucureşti], (Litogr. Şc. sup. de Rasboi), 1911-1912. (26,5 x 21). 1 f., 436 p., XXII p., 3 h. (Scoală Superioară de Răsboi) (II 486767)
Litografiat.
12397. ~ [Strategie şi Tactică], [de C. Christescu]. [Bucureşti, 1905]. (26,5 x 21,5). 399 p. (II 138809)
Litografiat. Autorul şi titlul, pe coperta exemplarului din BAR. Datat după: Christescu, cop. 4.
12398. ~ Tactica generală. Conferinţe ţinute în anul II-lea, de Maiorul Christescu C-tin, Profesorul cursului. Bucureşti, 1905. (26,5 x 21). 1 f., 142, 170 p. (Şcoala Superioară de Răsboiu) (II 138810)
Litografiat.
12399. ~ Idem. Curs profesat de Locot. Colonel Cristescu Constantin. 1908. [Bucureşti], 1909. (27 x 21). 1 f., 430 p. cu il. (Şcoala Superioară de Răsboi) (II 531909)
Curs litografiat.

Nu exista imagini
  1159) CHRISTESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, C.
Traduceri:
REINACH, T. Istoria şi literatura poporului israelit. Trad. de ~. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  1160) CHRISTESCU, CONSTANTIN M.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, CONSTANTIN M.
12400. ~ Formele testamentului în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Constantin M. Christescu. Piteşti. Bucuresci (Tip. Miulescu), 1902. (24 x 16,51). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413510)

Nu exista imagini