Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1141) CHOUSSERIE, URBANIU (1849-?)
 • Opera
 • Imagini
CHOUSSERIE, URBANIU (1849-?)
12376. ~ Traité de Versification française. Par Urbain Chousserie, professeur de literature française au lycée de Galatz. Galatz, G. D. Nebuneli & Fils Libraires-Editeurs, 1889. (19 x 12,5). 88 p. (I 411363)
Traduceri:
BUCKTON, CATHERINE M. *L’hygiène dans la famille. Trad. de ~. Galaţi, 1881.

Nu exista imagini
  1142) CHRISOKEFALE, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CHRISOKEFALE, NICOLAE
Vezi: CHRISSOCHEFAL, NICOLAE (1852-?)

Nu exista imagini
  1143) CHRISOPOL, IOAN N. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISOPOL, IOAN N. (1882-?)
12377. ~ Contribuţiuni la studiul complicaţiunilor orbito-oculare în sinuzilele feţei, cu cercetări asupra limfaticelor sinusurilor. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de I. Chrisopol. Bucureşti (Tip. modernă Cultura), 1911. (23 x 15,5). 63 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1194) (II 26014)

Nu exista imagini
  1144) CHRISOSCOLEU
 • Opera
 • Imagini
CHRISOSCOLEU
Vezi şi HRISOSCOLEU

Nu exista imagini
  1145) CHRISOSKOLÉE, GREGOIRE B.
 • Opera
 • Imagini
CHRISOSKOLÉE, GREGOIRE B.
12378. ~ Politique russe de ce siècle en Orient comme réponse a l’opuscule [anonyme] Une pensée politique. [Par Gregoire B. Chrisoskolée, de Platane, Ancien Conseiller à la haute Cour Princière de Roumanie (actuelle haute cour de Cassation)]. Bucarest (Impr. de la Cour, prop. F. Göbl), 1878. (23,5 x 15,5). 31 p. (II 76402)
Descriere după copertă. Autorul, la finalul textului. Datele editoriale, pe cop. 4.
12379. ~ *Règne de l’absolutisme actuel en Roumanie sous le libéral Bratiano. Les effets salutaires, [187?]. (Chrisoskolée, p. 2)
12380. ~ *Rétrocession de la Bessarabie à la Russie, après le traité de San-Stefano par la traité de Berlin, considéré tant au point de vue de l’équité que de la dignité Nationale Russe, [187?]. (Chrisoskolée, p. 2)
12381. ~ *La Roumanie devant l’Europe, sa politique pendant ces cinq année, sous la Ministère Bratiano comme Etat souverain et indépendante, [187?]. (Chrisoskolée, p. 2)
12382. ~ La Roumanie devant l’Europe par Un spectateur. S.l., 1877. (21,5 x 14). 10 p. (II 104521)
La exemplarul din BAR, lipsă coperta. Nu se poate preciza dacă este vorba de cartea lui Grégoire B. Chrisoskolée: "Platane Ancien Conseiller à la haute Cour Princière de Roumanie (actuelle haute cour de Cassation)", apărută, cam în aceeaşi epocă, cu titlul: "La Roumanie devant l’Europe, sa politique pendant ces cinq années, sous le Ministère Bratiano comme État souverain et indépendante" (v. Gr. R. Chrisoskolée. Politique russe ... Bucarest, 1878, cu o listă ataşată ulterior, cuprinzînd cărţile lui apărute pînă în mai 1882).

Nu exista imagini
  1146) CHRISOSCOLEU, SOFIA (1839-1861)
 • Opera
 • Imagini
CHRISOSCOLEU, SOFIA (1839-1861)
12383. ~ Operile doamnei Sofia Chrisoscolcu, născută Cocé. Precedate de viaţa autoarei, de doamna Iulia A[ricescu]. Bucuresci (Tip. Naţională a lui Ştefan Rasidescu), 1862. (21,5 x 13,5). 2 f., XI p., 269 p., 1 f. portr. (II 101046)
Text, cu alfabet de tranziţie; p. de titlu, cu caractere latine.

Traduceri:
GENLIS, Contesa de. Palmira şi Flaminia. Trad. de ~. Iaşii, 1852.
DUVAL, AL. Maria. Trad. de ~. Iaşi, 1852.

Nu exista imagini
  1147) CHRISOVERGHI
 • Opera
 • Imagini
CHRISOVERGHI
Vezi: HRISOVERGHI

Nu exista imagini
  1148) CHRISSENGHI, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
CHRISSENGHI, ALEXANDRU
12384. ~ Despre societăţile comerciale. Teza pentru licenţa de Alexandru Chrissenghy. Bucuresci (Tipo-Lit. Wiegand, C. Savoiu & C-nie), 1892. (23,5 x 16). 63 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 73289)

Nu exista imagini
  1149) CHRISSENGHI, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CHRISSENGHI, GRIGORE
12385. ~ Discuţiunea raportului comisiunei de informaţiuni asupra Dărei în judecată a Cabinetului I. C. Brătianu. Discursul rostit de d-lu Grigore Chrissenghi deputatul Colegiului al II-lea de Ialomiţa. în şedinţa de la 23 Ianuarie 1890. Bucuresci (Tip. Romanului, Vintila C.A. Rosetti), 1890. (16,5 x 12). 48 p. (1 86747)

Nu exista imagini
  1150) CHRISSOCHEFAL, NICOLAE (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISSOCHEFAL, NICOLAE (1852-?)
12386. ~ Alcoolismul. Expunere medico-socială, de Dr. N. Chrisokefale. Slatina (Typ. Costică Constantinescu), 1892. (22 x 14,5). 18 p. (II 24026)
12387. ~ Alimentaţiunea copiilor noi-născuţi ca una din căuşele principale ale descreşterei populaţiunei. Tesă pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Presentata şi susţinută în Martie 1887 de Nicolae Chrissochefal, Medic de Batalion în Rezervă. Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (23,5 x 16). 44 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 1) (II 412662)

Nu exista imagini
  1151) CHRISTEA, MIHAIL (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTEA, MIHAIL (1864-?)
12388. ~*De la tradition en droit romain. De la publicité des mutations à titre onéreux de la propriété immobilière en droit français. (Thèse). Paris, Giard, 1891. 8°. 268 p. (Rally I, p. 69)

Nu exista imagini
  1152) CHRISTEA, VASILE N.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTEA, VASILE N.
12389. ~ Asistolia cu hypertensiune. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... 1915 de Vasile N. Christea, fost intern al Spitalelor Eforiei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1915. (24 x 17), 105[-107] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1413) (II 41904)

Nu exista imagini
  1153) CHRISTEANU, CHRISANTA (1843-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTEANU, CHRISANTA (1843-?)
12390. ~ Memoriu asupra organisaţiei înveţămentului pentru fete în Republica Francesă presentat d-lui Ministru al Instrucţiunei Publice şi al Cultelor, de D-ra Chrisanta Christeanu (profesore la Scóla Centrală de fete din Bucuresci) Licenţiată în sc. fisico-chimice. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1890. (23,5 x 15,5). 51 p. (II 412663)

Nu exista imagini
  1154) CHRISTESCU
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU
Vezi şi CRISTESCU

Nu exista imagini
  1155) CHRISTESCU, C. (1837-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, C. (1837-?)
12391. ~ Essai sur la cataracte et sur ses divers modes de traitement. Thèse présentée et publiquement soutenue à la Faculté de Médecine de Montpellier, le 10 Août 1870 par Constantin Christescu, Docteur en médecine. Montpellier (Impr. Typographique de Gras), 1870. (27 x 21,5). 71 p. (ECU-ClN 189460)

Nu exista imagini
  1156) CHRISTESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, C.
12392. ~ Codicele Civil adnotat cu jurisprudenţa română urmat de un tabel indicativ pe articole de hotăririle pronunţate asupra vechilor legiuri Caragea şi Calimach şi asupra Regulamentelor Organice ale Munteniei şi Moldovei, de C. Christescu. Prim-Grefier la înalta Curte de Casaţie şi de Justiţie (Fost Prim-Preşedinte de Tribunal şi Consilier de Curte). Partea I (art. 1-1168). Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & Săvoiu), 1894. (15 x 12). 2 f., V p., 1 f. , 559, IV p. (Codicele Române Adnotate) (I 98641)
12392a. ~ Idem. Partea II (art. 1169-1914). Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & Săvoiu), 1894. (15 x 12). 3 f., p. 563-1036, 79 p. (Codicele Române Adnotate).

Nu exista imagini
  1157) CHRISTESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, CONSTANTIN
12393. ~ Contribuţini la studiul terapeutic al lecitinei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută în diua de 6 Iunie 1902 de Constantin Christescu. bacalaureat în litere şi sciinţe. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi. Marinescu & Serbau). 1902. (23,5 x 16). 78 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 634) (II 413101)
12394. ~ Idem. de Doctor Constantin Christescu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi. Marinescu & Serban), 1902. (23 x 15). 78 p. (II 348385)

Nu exista imagini
  1158) CHRISTESCU, CONSTANTIN (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, CONSTANTIN (1866-?)
12395. ~ Conferinţe asupra tacticei generale făcute de Colonelul C. Cristescu. [Bucureşti], Tip. Şcoalei Superioare de Răsboiu). [1912?]. (21,5 x 15.5). 1 f., 325 p. (Şcoala Superioară de Răsboiu) (II 131491)
12396. ~ Elemente de tactica generala. Rezumatul conferinţelor ţinute de Colonelul C. Christescu. [Bucureşti], (Litogr. Şc. sup. de Rasboi), 1911-1912. (26,5 x 21). 1 f., 436 p., XXII p., 3 h. (Scoală Superioară de Răsboi) (II 486767)
Litografiat.
12397. ~ [Strategie şi Tactică], [de C. Christescu]. [Bucureşti, 1905]. (26,5 x 21,5). 399 p. (II 138809)
Litografiat. Autorul şi titlul, pe coperta exemplarului din BAR. Datat după: Christescu, cop. 4.
12398. ~ Tactica generală. Conferinţe ţinute în anul II-lea, de Maiorul Christescu C-tin, Profesorul cursului. Bucureşti, 1905. (26,5 x 21). 1 f., 142, 170 p. (Şcoala Superioară de Răsboiu) (II 138810)
Litografiat.
12399. ~ Idem. Curs profesat de Locot. Colonel Cristescu Constantin. 1908. [Bucureşti], 1909. (27 x 21). 1 f., 430 p. cu il. (Şcoala Superioară de Răsboi) (II 531909)
Curs litografiat.

Nu exista imagini
  1159) CHRISTESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, C.
Traduceri:
REINACH, T. Istoria şi literatura poporului israelit. Trad. de ~. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  1160) CHRISTESCU, CONSTANTIN M.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, CONSTANTIN M.
12400. ~ Formele testamentului în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Constantin M. Christescu. Piteşti. Bucuresci (Tip. Miulescu), 1902. (24 x 16,51). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413510)

Nu exista imagini
  1161) CHRISTESCU, DEMETRU
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, DEMETRU
12401. ~ Dissertazione sulle cardeopatè organiche estratta a sorte e pubblicamente discussa da Christesco Demetrio da Bukarest (Romania) allievo interno nel R. Ospizio della Maternità di Torino per essere dichiarata dottore în Medicina. Chirurgia et Ostetricia. Addi 23 Luglio 1867. Torino (Tip. della Bandiera dello studente), 1867. (26 x 18). 40 p. (R. Università di Torino) (II 2914)

Nu exista imagini
  1162) CHRISTESCU, DIMITRIE (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, DIMITRIE (1865-?)
Traduceri:
VIAL, J. Curs de artă şi istorie militară. Ed. III. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1889-1890.

Nu exista imagini
  1163) CHRISTESCU, EUGENIU C.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, EUGENIU C.
12402. ~ Donaţiunile între soli în timpul căsătoriei în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Eugeniu Christescu. Bucuresci (Tipó-Lit. Societăţei Tiparul), 1902. (23,5 x 15,5). 65 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412891)
Pe copertă, numele autorului: "Eugeniu C. Christescu".

Nu exista imagini
  1164) CHRISTESCU, GEORGE I.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, GEORGE I.
(Delablidare)
12403. ~ Coteştii. Descriere originală dedicată familiei Cottescu, [de] De la Blidare. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1896. (21 x 13,5). 56 p. 70 bani. (II 411994)
12404. ~ Din pribegie. Versuri, [de] Delablidare. Constanţa. (Tip. Aurora, Fraţi[!] Grigoriu), 1901. (20 x 14.5). 1 f., 160 p. 1 leu. (II 4237531
Numele complet al autorului: "G. I. Christescu Delablidare", la p. 1.
12405. ~ Farmecul Dunărei şi Galaţi, [de] Gh. Christescu [pe copertă: George Christescu]. Galaţi. Edit. Soc. Moldova (Tipo-Lit. Schenk Burbeai, 1909. (19 x 12). 136 p. 1 leu. (I 15620)
Erata pe cop. 3.
12406. ~ Impresii din Slănic (Moldova) [de] Delablidare. Cu un tablou. Focşani (Tip. Aurora, Gh. A. Diaconescu). 1895. (14,5 x 11,5). 40 p., 1 tab. 50 bani. (1 410767)
12407. ~ Mângâieri. Poesii, [de] Delablidare. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1897. (17 x 12,5). 227[-230] p., 1 f. erată. 1 leu. (I 411037)
12408. ~ Taine. Nuvele, [de] Delablidare. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1897. (17,5 x 11) 205 p. 1 leu. (1411132)
12409. ~ Vrancea. Poemă istorică în 592 versuri, de George Christescu (Delablidare). Focşani (Tip., Leg. şi Steriotipia Gh. A. Diaconescu) [pe copertă: (Tip. Aurora, Gh. A. Diaconescu)]. 1906. (24 x 15,5). 26[-30] p. 50 bani. (II 5369)

Nu exista imagini
  1165) CHRISTESCU, GRIGORE (1847-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, GRIGORE (1847-?)
12410. ~ Câte-va consideraţiuni asupra pellagrei. Thesa pentru doctorat în medicină presentată şi susţinută la 8 Decembre 1878 de Gr. Christescu, Doctor în Medicină şi Chirurgiă. Vechiu licenţiat în medicină. Vechiu intern al Spitalelor Civile. Vechiu medic al Spital, din T.-Horez şi fost Medic Secondar în serviciul distinsului Dr. Theodori. Divisiunea IV-a medicală din Spitalul Militar Central. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Greeescu), 1878. (21 x 14). 104 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 56) (II 21382)
12411. ~ Raportul medicului urbei Tergovişte [Grigore Christescu] către Consiliul comunal. Tergovişte (Tip. şi Legătoria Viitorul, R. T. Rizescu), 1890. (16 x 10). 32 p. (BCU-ClN 184871)
Semnează medicul urbei: "Christescu".
12412. ~ Scrisóre deschisă D-lui Redactor al Progresului Medical Român [despre boalele constatate ca periculoase săteanului şi mijloacele indispensabile pentru combaterea acestor boale], de Dr. Grigore Christescu. medicul oraşului Tergoviştea. Târgovişte (Tip. Theodor Michaescu), 1886. (22 x 15,5). 18 p. (II 412107)

Nu exista imagini
  1166) CHRISTESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, GRIGORE
12413. ~ Studiu comparativ între Talia ipogastrică şi Litotriţie în tratamentul calculilor vesicali. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 11 Aprilie 1907 de Grigore Christescu. Bucureşti (Tip. Munca), 1907. (23,5 x 16,5). 78[-80] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 920) (II 6348)

Nu exista imagini
  1167) CHRISTESCU, ION (1814-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, ION (1814-?)
12414. ~ Biographia lui Christescu. Scriere practică de elu însuşi. Editor M. V. Bucuresci (Typ. Laboratorilor români), 1870. (22,5 x 15). XII, 332 p., 21 f. pl., 2 f. portr. (II 156682)

Nu exista imagini
  1168) CHRISTESCU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, MARIA
12415. ~ Geografia Judeţului Dâmboviţa. Lucrată conform programului pentru clasa II-a primară de D-na Maria S.-Lt. Christescu. Tergovişte, Edit. Libr. Universală. Vasile Mihăileseu (Stab. grafic I. V. Socecu), 1899. (24,5 x 19). 31 p. cu il. (II 413410)
12416. ~ Idem. Tergovişte, Edit. Libr. Universală Vasile Mihăilescu (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (24 x 18). 32 p. cu il. (II 2854)

Nu exista imagini
  1169) CHRISTESCU. NICOLAE (1853-1885)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU. NICOLAE (1853-1885)
12417. ~ Despre substituţiuni. Tesa pentru licenţia susţinuta la... 1879 de Nicolae Christescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1879. (23 x 15,5). 77 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412696)

Nu exista imagini
  1170) CHRISTESCU, NICOLAE (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, NICOLAE (1856-?)
12418. ~ *Cîte-va cuvinte asupra prelungirei vieţei omului. Ed. I. Craiova, Benvenisti, 1833. (18 x 11). 96 p. 1 leu. (BR, 4-6 (1882-1883--1884), p. 6; Crăinicianu, p. 147)
12419. ~ *Contribution a l’étude thérapeutique du Lupus vulgaire de la face. (Thèse). Paris, H. Jouve, 1887. 4°. 71 p. (Crăinicianu, p. 147)
Citat după Bengescu, în: Rally I, p. 69; Sp, 7(1887), nr. 5, mai, p. 112: Publ. primite)
12420. ~ Măsuri de apărare pentru Prelungirea vieţei omului, de D-r Nicolae Christescu de la Universitatea din Paris, medic al oraşului Slatina. Ed. II. Slatina (Tip. C. Constantinescu [pe copertă: Tipografia Societăţii], 1903. (21 x 13,5). 72 p. 1 leu. (II 410183)
Ed. I., posibil să fie broşura apărută în 1883 cu titlul: "Câte-va cuvinte asupra prelungirei vieţel omului".

Nu exista imagini