Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1131) CHIURTU, IOAN V. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIURTU, IOAN V. (1878-?)
12364. ~ Evoluţia hipotecii. Teză pentru licenţa susţinută la 1903 [imprimat greşit 1893] de Ioan V. Chiurtu. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1903. (23,5 x 16). IX-79, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 410120)

Nu exista imagini
  1132) CHIUŢESCU, GRIGORE (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIUŢESCU, GRIGORE (1870-?)
12365. ~ Despre inalienabilitatea dotei în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Grigore Chiuţescu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1904. (23 x 16). 79 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3962)

Nu exista imagini
  1133) CHIVU, G.
 • Opera
 • Imagini
CHIVU, G.
12366. ~ Amorul pedepsit sau Corigerea infidelităţii. Snóvă populară, de G. Chivu. Bucuresci, Edit. revistei literare Noul Veac (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1900. (15 x 11,5). 13[-16] p. 5 bani. (Edit. revistei literare Noul Veac, nr. 2) (I 122112)

Nu exista imagini
  1134) CHIVULESCU, MARIN D.
 • Opera
 • Imagini
CHIVULESCU, MARIN D.
12367. ~ Actele autentice şi actele sub semnătură privată. Teză la licenţă susţinută de Marin D. Chivulescu. Bucuresci (Tip. Viitorul Nicolae N. Voicu), 1905. (23 x 16). 44 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept) (II 3776)

Nu exista imagini
  1135) CHIVULESCU, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
CHIVULESCU, THEODOR
12368. ~ Catechismul silvicultorului. Noţiuni de silvicultura (Generalităţi), de Theodor Chivulescu, Silvicultor. Pentru trebuinţa proprietarilor de păduri, brigadierilor silvici, pădurarilor, regisorilor etc., şi a tutulor persoanelor care se ocupa cu cultura pădurilor. Bucuresci (Tip. Curtii Regale, Proprietari F. Göbl Fii). 1886. (21 x 13,5). 1 f., VI-111 p. (II 411888)
12369. ~ Questiuni de Păduri de Theodor Chivulescu, Inginer Sylvic. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1890. (18 x 12). 318 p. cu fig. 4 lei. (I 411223)
12370. ~ Domeniul agricol şi sylvic al Bisericei Madona-Dudu din Craiova. Studiu, de Theodor Chivulescu, Inginer sylvic şi hotarnic. Şeful serviciului Sylvic al Bisericei Madona-Dudu. Craiova (Stab. industrial de arte grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1906. (23,5 x 16). 41[-43] p. , 9 h., 1 tab. (II 3095)
12371. ~ Împădurirea nisipurilor de pe Domeniul Maglavitu din judeţul Doljiu, de Inginer Theodor Chivulescu. [Craiova (Tip. F. Constantinescu)], 1899. 4 lei. (A-B. 3(1899), nr. 9, nov. 28, p. 251: Bibliogr. ; EcN, s.n., 23(1899), nr. 3, mart. p. 251: Cărţi intrate pentru recensiune ; Zăvoianu, cop. 4)
Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană Mehedinţi.
12372. ~ Necesitatea facerei şi Stabilirei Cadastrului la noi de inginer Theodor Chivulescu din Craiova. Craiova (Inst. Grafic Samtica, I. Samitca şi D. Baraş), 1911. (19 x 12,5). 36 p. 1 leu. (I 23835)

Nu exista imagini
  1136) CHMELNICKU, HERMANN
 • Opera
 • Imagini
CHMELNICKU, HERMANN
12373. ~ Despre diuretină. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1896 de Hermann Chmelnicku. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1896. (23 x 15,5). 1 f., 47[-50] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 65) (II 19320)

Nu exista imagini
  1137) CHODET, R.
 • Opera
 • Imagini
CHODET, R.
În colaborare:
GRINTZESCO, I. şi ~. *Sur les méthodes de culture pure des algues vertes... Sous le Saunier, 1900.

Nu exista imagini
  1138) CHODZKO, A.
 • Opera
 • Imagini
CHODZKO, A.
Vezi:
DOMIŢIAN, ieromonah. Legende slave din veaculu de mijlocu. Bucureşti, 1860.

Nu exista imagini
  1139) CHOISY, L.
 • Opera
 • Imagini
CHOISY, L.
12374. ~ Ce folosesc? sau Smochinul neroditor, [de] L. Choisy. Tălmăcire de D. Cornilescu. Tipărită pentru Societatea Creştină Română. Bucureşti (Tip. Bucovina), 1916. (20 x 16). 19 p. (II 47897)

Nu exista imagini
  1140) CHOLET, CONSTANTIN (1852-1933)
 • Opera
 • Imagini
CHOLET, CONSTANTIN (1852-1933)
12375. ~ Contribuţiune la studiul făinei, pâinei şi pesmeţilor întrebuinţaţi în Armata Română eşite din manutanţa militară, Bucuresci. Tesa presentată la concurs pentru obţinerea gradului de farmacist de corp de armată de Constantin Cholet, Farmacist de divisie. Bucuresci (Tipo.-Lit. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1891. (23.5 x 16). 1 f., II p., p. 5-56. (II 412884)

Nu exista imagini