Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1121) CHIŢIU
 • Opera
 • Imagini
CHIŢIU
Vezi: CHIŢU

Nu exista imagini
  1122) CHIŢOIU, D. G.
 • Opera
 • Imagini
CHIŢOIU, D. G.
12354. ~ Cunoaşterea plugăriei româneşti, [de] D. G. Chiţoiu. (Conferinţă ţinută la Societatea Embrionul a elevilor Şcoalei de Agricultură Herăstrău în ziua de 16 Mai 1914). Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii). 1915. (23,5 x 16). 23 p. 70 bani. (II 44458)

Nu exista imagini
  1123) CHIŢU, GHEORGHE (1828-1397)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢU, GHEORGHE (1828-1397)
(KITZ ; G. K.)
12355. ~ Cînteculu Olteanului. De G.K.[itzu]. [Craiova, 1857]. (17 x 11). 4 p. 8 parale (Din jurnalul Oltulu) (I 571337)
Legată împreună cu: Alecsandri, V. Păcală şi Tândală... S.l., [1857]. Datat după anul în care jurnalul lui Gh. Chiţu, "Vocea Oltului" apărea cu titlul "Oltulu". Cu caractere chirilice.
12356. ~ Discursuri parlamentare şi alte mici lucrări literare ale lui George Chiţu publicate cu un studiu introductiv asupra vieţii şi operei sale de Gr. G. Tocilescu, Membru al Academiei Romane. Profesor universitar. Vol. I. Discursuri parlamentare 1868-1873. Bucuresci (Stab. de Arte grafice Universala), 1904. (25 x 17). VIII, 349 p., cu portret. (II 63538)
La p. 3, menţiunea: "Studiul introductiv asupra vieţei şi operei lui George Chiţu va apare o dată cu volumul al II-lea până cel mult la 15 Aprilie 1904".
Traduceri:
GAUTIER, T. ş.a. Evreica din Algeria. Trad. de ~. Vienna, 1851.

Nu exista imagini
  1124) CHIŢU, G. TH.
 • Opera
 • Imagini
CHIŢU, G. TH.
12357. ~ Noţiuni şi principie generali de [dreptu romanu. Studiu elementarul după professorii: Mackeldey, Maynz şi alţii, de G. Th. Chiţu. Decanu allu Corpului advocaţilor din distr. : Doljiu. Craiova (Typ. Naţionale, T. Macinca şi I. Samitca), 1864. (21 x 13). 2 f., 153 p. (II 80882)

Nu exista imagini
  1125) CHIŢU, IOAN I. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢU, IOAN I. (1880-?)
12358. ~ Despre complicitate. Teză pentru licenţă susţinută la... 1904 de Ioan I. Chiţu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1904. (23,5 x 15,5). 51[-55] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 6723)

Nu exista imagini
  1126) CHIŢIU, LUCIA P. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢIU, LUCIA P. (1873-?)
12359. ~ Au Clair du rêve, [par] Lucile Kitzo. Paris, Libr. Pion. Plon-Nourrit et C-ie, imprimeurs-éditeurs, [1903]. (19,5 x 12,5). 2 f., 204 p. (I 473276)
12360. ~ Le mouvement poétique en Roumanie par Lucile Kitzo. Craiova (Inst. Typ. Ralian et Ignat Samitca), 1896. (18 x 11,5). 76 p. 1 franc. (I 257667)
Studiul a apărut în "Moniteur universel" [nr. din 29 aprilie, 6, 18, 21, 23, 24, 31 mai şi 2 iunie] (completare făcută cu cerneală pe exemplarul din BAR).
12361. ~ Problema raporturilor dintre filosofie şi ştiinţă. Analisa critică a soluţiunilor date de Kant, Comte şi Spencer. Lucrare presintată ca teză pentru licenţă de Lucilla P. Chitiu. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1895. (20,5 x 13,5). 168 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci) (II 411940)
Prefeţe:
BRUN, J. La Viellée ... Pref. de ~. Paris, 1898.

Nu exista imagini
  1127) CHIŢIU, MARIA P. (1846-1930)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢIU, MARIA P. (1846-1930)
Traduceri:
DANTE. Divina Comedie. Trad. de ~. Infernulu. Craiova, 1883 ; Purgatoriulu, 1888.

Nu exista imagini
  1128) CHIŢIU, P.
 • Opera
 • Imagini
CHIŢIU, P.
12362. ~ Dimitrie Bolintineanu. Conferinţă publică ţinută la 5 Aprilie 1886 de P. Chitiu. Craiova (Tipo-Lit. naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1886. (20,5 x 13). 42 p. (Atheneul din Craiova) (I 103151)

Nu exista imagini
  1129) CHIŢULESCU, C. I.
 • Opera
 • Imagini
CHIŢULESCU, C. I.
Traduceri:
TOLSTOI, L. Mărturisiri (1879-1881). Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1130) CHIŢULESCU, ION I. (1892-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢULESCU, ION I. (1892-?)
12363. ~ Încercări ştiinţifice, [de] I. I. Chiţulescu. Ploeşti (Progresul), 1912. (17,5 x 11,5). 17 p. (I 28047)

Nu exista imagini
  1131) CHIURTU, IOAN V. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIURTU, IOAN V. (1878-?)
12364. ~ Evoluţia hipotecii. Teză pentru licenţa susţinută la 1903 [imprimat greşit 1893] de Ioan V. Chiurtu. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1903. (23,5 x 16). IX-79, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 410120)

Nu exista imagini
  1132) CHIUŢESCU, GRIGORE (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIUŢESCU, GRIGORE (1870-?)
12365. ~ Despre inalienabilitatea dotei în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Grigore Chiuţescu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1904. (23 x 16). 79 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3962)

Nu exista imagini
  1133) CHIVU, G.
 • Opera
 • Imagini
CHIVU, G.
12366. ~ Amorul pedepsit sau Corigerea infidelităţii. Snóvă populară, de G. Chivu. Bucuresci, Edit. revistei literare Noul Veac (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1900. (15 x 11,5). 13[-16] p. 5 bani. (Edit. revistei literare Noul Veac, nr. 2) (I 122112)

Nu exista imagini
  1134) CHIVULESCU, MARIN D.
 • Opera
 • Imagini
CHIVULESCU, MARIN D.
12367. ~ Actele autentice şi actele sub semnătură privată. Teză la licenţă susţinută de Marin D. Chivulescu. Bucuresci (Tip. Viitorul Nicolae N. Voicu), 1905. (23 x 16). 44 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept) (II 3776)

Nu exista imagini
  1135) CHIVULESCU, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
CHIVULESCU, THEODOR
12368. ~ Catechismul silvicultorului. Noţiuni de silvicultura (Generalităţi), de Theodor Chivulescu, Silvicultor. Pentru trebuinţa proprietarilor de păduri, brigadierilor silvici, pădurarilor, regisorilor etc., şi a tutulor persoanelor care se ocupa cu cultura pădurilor. Bucuresci (Tip. Curtii Regale, Proprietari F. Göbl Fii). 1886. (21 x 13,5). 1 f., VI-111 p. (II 411888)
12369. ~ Questiuni de Păduri de Theodor Chivulescu, Inginer Sylvic. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1890. (18 x 12). 318 p. cu fig. 4 lei. (I 411223)
12370. ~ Domeniul agricol şi sylvic al Bisericei Madona-Dudu din Craiova. Studiu, de Theodor Chivulescu, Inginer sylvic şi hotarnic. Şeful serviciului Sylvic al Bisericei Madona-Dudu. Craiova (Stab. industrial de arte grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1906. (23,5 x 16). 41[-43] p. , 9 h., 1 tab. (II 3095)
12371. ~ Împădurirea nisipurilor de pe Domeniul Maglavitu din judeţul Doljiu, de Inginer Theodor Chivulescu. [Craiova (Tip. F. Constantinescu)], 1899. 4 lei. (A-B. 3(1899), nr. 9, nov. 28, p. 251: Bibliogr. ; EcN, s.n., 23(1899), nr. 3, mart. p. 251: Cărţi intrate pentru recensiune ; Zăvoianu, cop. 4)
Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană Mehedinţi.
12372. ~ Necesitatea facerei şi Stabilirei Cadastrului la noi de inginer Theodor Chivulescu din Craiova. Craiova (Inst. Grafic Samtica, I. Samitca şi D. Baraş), 1911. (19 x 12,5). 36 p. 1 leu. (I 23835)

Nu exista imagini
  1136) CHMELNICKU, HERMANN
 • Opera
 • Imagini
CHMELNICKU, HERMANN
12373. ~ Despre diuretină. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1896 de Hermann Chmelnicku. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1896. (23 x 15,5). 1 f., 47[-50] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 65) (II 19320)

Nu exista imagini
  1137) CHODET, R.
 • Opera
 • Imagini
CHODET, R.
În colaborare:
GRINTZESCO, I. şi ~. *Sur les méthodes de culture pure des algues vertes... Sous le Saunier, 1900.

Nu exista imagini
  1138) CHODZKO, A.
 • Opera
 • Imagini
CHODZKO, A.
Vezi:
DOMIŢIAN, ieromonah. Legende slave din veaculu de mijlocu. Bucureşti, 1860.

Nu exista imagini
  1139) CHOISY, L.
 • Opera
 • Imagini
CHOISY, L.
12374. ~ Ce folosesc? sau Smochinul neroditor, [de] L. Choisy. Tălmăcire de D. Cornilescu. Tipărită pentru Societatea Creştină Română. Bucureşti (Tip. Bucovina), 1916. (20 x 16). 19 p. (II 47897)

Nu exista imagini
  1140) CHOLET, CONSTANTIN (1852-1933)
 • Opera
 • Imagini
CHOLET, CONSTANTIN (1852-1933)
12375. ~ Contribuţiune la studiul făinei, pâinei şi pesmeţilor întrebuinţaţi în Armata Română eşite din manutanţa militară, Bucuresci. Tesa presentată la concurs pentru obţinerea gradului de farmacist de corp de armată de Constantin Cholet, Farmacist de divisie. Bucuresci (Tipo.-Lit. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1891. (23.5 x 16). 1 f., II p., p. 5-56. (II 412884)

Nu exista imagini
  1141) CHOUSSERIE, URBANIU (1849-?)
 • Opera
 • Imagini
CHOUSSERIE, URBANIU (1849-?)
12376. ~ Traité de Versification française. Par Urbain Chousserie, professeur de literature française au lycée de Galatz. Galatz, G. D. Nebuneli & Fils Libraires-Editeurs, 1889. (19 x 12,5). 88 p. (I 411363)
Traduceri:
BUCKTON, CATHERINE M. *L’hygiène dans la famille. Trad. de ~. Galaţi, 1881.

Nu exista imagini
  1142) CHRISOKEFALE, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CHRISOKEFALE, NICOLAE
Vezi: CHRISSOCHEFAL, NICOLAE (1852-?)

Nu exista imagini
  1143) CHRISOPOL, IOAN N. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISOPOL, IOAN N. (1882-?)
12377. ~ Contribuţiuni la studiul complicaţiunilor orbito-oculare în sinuzilele feţei, cu cercetări asupra limfaticelor sinusurilor. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de I. Chrisopol. Bucureşti (Tip. modernă Cultura), 1911. (23 x 15,5). 63 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1194) (II 26014)

Nu exista imagini
  1144) CHRISOSCOLEU
 • Opera
 • Imagini
CHRISOSCOLEU
Vezi şi HRISOSCOLEU

Nu exista imagini
  1145) CHRISOSKOLÉE, GREGOIRE B.
 • Opera
 • Imagini
CHRISOSKOLÉE, GREGOIRE B.
12378. ~ Politique russe de ce siècle en Orient comme réponse a l’opuscule [anonyme] Une pensée politique. [Par Gregoire B. Chrisoskolée, de Platane, Ancien Conseiller à la haute Cour Princière de Roumanie (actuelle haute cour de Cassation)]. Bucarest (Impr. de la Cour, prop. F. Göbl), 1878. (23,5 x 15,5). 31 p. (II 76402)
Descriere după copertă. Autorul, la finalul textului. Datele editoriale, pe cop. 4.
12379. ~ *Règne de l’absolutisme actuel en Roumanie sous le libéral Bratiano. Les effets salutaires, [187?]. (Chrisoskolée, p. 2)
12380. ~ *Rétrocession de la Bessarabie à la Russie, après le traité de San-Stefano par la traité de Berlin, considéré tant au point de vue de l’équité que de la dignité Nationale Russe, [187?]. (Chrisoskolée, p. 2)
12381. ~ *La Roumanie devant l’Europe, sa politique pendant ces cinq année, sous la Ministère Bratiano comme Etat souverain et indépendante, [187?]. (Chrisoskolée, p. 2)
12382. ~ La Roumanie devant l’Europe par Un spectateur. S.l., 1877. (21,5 x 14). 10 p. (II 104521)
La exemplarul din BAR, lipsă coperta. Nu se poate preciza dacă este vorba de cartea lui Grégoire B. Chrisoskolée: "Platane Ancien Conseiller à la haute Cour Princière de Roumanie (actuelle haute cour de Cassation)", apărută, cam în aceeaşi epocă, cu titlul: "La Roumanie devant l’Europe, sa politique pendant ces cinq années, sous le Ministère Bratiano comme État souverain et indépendante" (v. Gr. R. Chrisoskolée. Politique russe ... Bucarest, 1878, cu o listă ataşată ulterior, cuprinzînd cărţile lui apărute pînă în mai 1882).

Nu exista imagini
  1146) CHRISOSCOLEU, SOFIA (1839-1861)
 • Opera
 • Imagini
CHRISOSCOLEU, SOFIA (1839-1861)
12383. ~ Operile doamnei Sofia Chrisoscolcu, născută Cocé. Precedate de viaţa autoarei, de doamna Iulia A[ricescu]. Bucuresci (Tip. Naţională a lui Ştefan Rasidescu), 1862. (21,5 x 13,5). 2 f., XI p., 269 p., 1 f. portr. (II 101046)
Text, cu alfabet de tranziţie; p. de titlu, cu caractere latine.

Traduceri:
GENLIS, Contesa de. Palmira şi Flaminia. Trad. de ~. Iaşii, 1852.
DUVAL, AL. Maria. Trad. de ~. Iaşi, 1852.

Nu exista imagini
  1147) CHRISOVERGHI
 • Opera
 • Imagini
CHRISOVERGHI
Vezi: HRISOVERGHI

Nu exista imagini
  1148) CHRISSENGHI, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
CHRISSENGHI, ALEXANDRU
12384. ~ Despre societăţile comerciale. Teza pentru licenţa de Alexandru Chrissenghy. Bucuresci (Tipo-Lit. Wiegand, C. Savoiu & C-nie), 1892. (23,5 x 16). 63 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 73289)

Nu exista imagini
  1149) CHRISSENGHI, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CHRISSENGHI, GRIGORE
12385. ~ Discuţiunea raportului comisiunei de informaţiuni asupra Dărei în judecată a Cabinetului I. C. Brătianu. Discursul rostit de d-lu Grigore Chrissenghi deputatul Colegiului al II-lea de Ialomiţa. în şedinţa de la 23 Ianuarie 1890. Bucuresci (Tip. Romanului, Vintila C.A. Rosetti), 1890. (16,5 x 12). 48 p. (1 86747)

Nu exista imagini
  1150) CHRISSOCHEFAL, NICOLAE (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISSOCHEFAL, NICOLAE (1852-?)
12386. ~ Alcoolismul. Expunere medico-socială, de Dr. N. Chrisokefale. Slatina (Typ. Costică Constantinescu), 1892. (22 x 14,5). 18 p. (II 24026)
12387. ~ Alimentaţiunea copiilor noi-născuţi ca una din căuşele principale ale descreşterei populaţiunei. Tesă pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Presentata şi susţinută în Martie 1887 de Nicolae Chrissochefal, Medic de Batalion în Rezervă. Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (23,5 x 16). 44 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 1) (II 412662)

Nu exista imagini
  1151) CHRISTEA, MIHAIL (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTEA, MIHAIL (1864-?)
12388. ~*De la tradition en droit romain. De la publicité des mutations à titre onéreux de la propriété immobilière en droit français. (Thèse). Paris, Giard, 1891. 8°. 268 p. (Rally I, p. 69)

Nu exista imagini
  1152) CHRISTEA, VASILE N.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTEA, VASILE N.
12389. ~ Asistolia cu hypertensiune. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... 1915 de Vasile N. Christea, fost intern al Spitalelor Eforiei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1915. (24 x 17), 105[-107] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1413) (II 41904)

Nu exista imagini
  1153) CHRISTEANU, CHRISANTA (1843-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTEANU, CHRISANTA (1843-?)
12390. ~ Memoriu asupra organisaţiei înveţămentului pentru fete în Republica Francesă presentat d-lui Ministru al Instrucţiunei Publice şi al Cultelor, de D-ra Chrisanta Christeanu (profesore la Scóla Centrală de fete din Bucuresci) Licenţiată în sc. fisico-chimice. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1890. (23,5 x 15,5). 51 p. (II 412663)

Nu exista imagini
  1154) CHRISTESCU
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU
Vezi şi CRISTESCU

Nu exista imagini
  1155) CHRISTESCU, C. (1837-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, C. (1837-?)
12391. ~ Essai sur la cataracte et sur ses divers modes de traitement. Thèse présentée et publiquement soutenue à la Faculté de Médecine de Montpellier, le 10 Août 1870 par Constantin Christescu, Docteur en médecine. Montpellier (Impr. Typographique de Gras), 1870. (27 x 21,5). 71 p. (ECU-ClN 189460)

Nu exista imagini
  1156) CHRISTESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, C.
12392. ~ Codicele Civil adnotat cu jurisprudenţa română urmat de un tabel indicativ pe articole de hotăririle pronunţate asupra vechilor legiuri Caragea şi Calimach şi asupra Regulamentelor Organice ale Munteniei şi Moldovei, de C. Christescu. Prim-Grefier la înalta Curte de Casaţie şi de Justiţie (Fost Prim-Preşedinte de Tribunal şi Consilier de Curte). Partea I (art. 1-1168). Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & Săvoiu), 1894. (15 x 12). 2 f., V p., 1 f. , 559, IV p. (Codicele Române Adnotate) (I 98641)
12392a. ~ Idem. Partea II (art. 1169-1914). Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & Săvoiu), 1894. (15 x 12). 3 f., p. 563-1036, 79 p. (Codicele Române Adnotate).

Nu exista imagini
  1157) CHRISTESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, CONSTANTIN
12393. ~ Contribuţini la studiul terapeutic al lecitinei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută în diua de 6 Iunie 1902 de Constantin Christescu. bacalaureat în litere şi sciinţe. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi. Marinescu & Serbau). 1902. (23,5 x 16). 78 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 634) (II 413101)
12394. ~ Idem. de Doctor Constantin Christescu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi. Marinescu & Serban), 1902. (23 x 15). 78 p. (II 348385)

Nu exista imagini
  1158) CHRISTESCU, CONSTANTIN (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, CONSTANTIN (1866-?)
12395. ~ Conferinţe asupra tacticei generale făcute de Colonelul C. Cristescu. [Bucureşti], Tip. Şcoalei Superioare de Răsboiu). [1912?]. (21,5 x 15.5). 1 f., 325 p. (Şcoala Superioară de Răsboiu) (II 131491)
12396. ~ Elemente de tactica generala. Rezumatul conferinţelor ţinute de Colonelul C. Christescu. [Bucureşti], (Litogr. Şc. sup. de Rasboi), 1911-1912. (26,5 x 21). 1 f., 436 p., XXII p., 3 h. (Scoală Superioară de Răsboi) (II 486767)
Litografiat.
12397. ~ [Strategie şi Tactică], [de C. Christescu]. [Bucureşti, 1905]. (26,5 x 21,5). 399 p. (II 138809)
Litografiat. Autorul şi titlul, pe coperta exemplarului din BAR. Datat după: Christescu, cop. 4.
12398. ~ Tactica generală. Conferinţe ţinute în anul II-lea, de Maiorul Christescu C-tin, Profesorul cursului. Bucureşti, 1905. (26,5 x 21). 1 f., 142, 170 p. (Şcoala Superioară de Răsboiu) (II 138810)
Litografiat.
12399. ~ Idem. Curs profesat de Locot. Colonel Cristescu Constantin. 1908. [Bucureşti], 1909. (27 x 21). 1 f., 430 p. cu il. (Şcoala Superioară de Răsboi) (II 531909)
Curs litografiat.

Nu exista imagini
  1159) CHRISTESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, C.
Traduceri:
REINACH, T. Istoria şi literatura poporului israelit. Trad. de ~. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  1160) CHRISTESCU, CONSTANTIN M.
 • Opera
 • Imagini
CHRISTESCU, CONSTANTIN M.
12400. ~ Formele testamentului în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Constantin M. Christescu. Piteşti. Bucuresci (Tip. Miulescu), 1902. (24 x 16,51). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413510)

Nu exista imagini