Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1111) CHIRVAI, VASILE L. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRVAI, VASILE L. (1884-?)
12344. ~ *Házasságjogi érvénylelenitő akadályok a magyarországi gőrőg kath. román egyházban, irta Kirvai L. Vazul. [Teza pentru doctorat în teologie]. Budapest. 1910. 8°. 160 p. 2 cor. (CultC, 1(1911), nr. 12, p. 404)

Nu exista imagini
  1112) CHISALICESCU, D. I.
 • Opera
 • Imagini
CHISALICESCU, D. I.
12345. ~ Memoriu asupra liniei fosta Papadopol şi a pietrişului din rîul Prahova, de D. I. Chisalicescu. Bucureşti, 1901. (25 x 17). 14 p. (II 83831)

Nu exista imagini
  1113) CHIŞ, MATEIU
 • Opera
 • Imagini
CHIŞ, MATEIU
12346. ~ *Algebră elementară, [de] Mateiu Chiş, profesor la liceul român din Biuş. S.l., 1853. (CultC, 8 (1919), nr. 3-4, p. 53; G. Trans, 16(1853), p. 319, unde este citată cu titlul: Matematica)

Nu exista imagini
  1114) CHITIU
 • Opera
 • Imagini
CHITIU
Vezi: CHIŢU

Nu exista imagini
  1115) CHITIU, LUCIA P.
 • Opera
 • Imagini
CHITIU, LUCIA P.
Vezi: CHIŢIU, LUCIA P. (1873-?)

Nu exista imagini
  1116) CHITUL, IULIAN
 • Opera
 • Imagini
CHITUL, IULIAN
12347. ~ *Ajutoriul prim în casuri de nenorociri şi boale repentine, de Dr. Iulian Chitul, medic în Bettlean [!]. Gherla, Edit. tipografiei diecesane, 1901. Ed. I. 180 p. 1 cor. (Tr, 33(1902), nr. III, iun. 30, p. 146: Prod. lit. pe 1901; nr. V, sept.-oct. p. 173: [Recenzie] de Simeon Stoica; Uni, 12(1902), nr. 11, mart. 13, p. 103: Bibliografie).
12348. ~ Boalele lipicioase. Două prelegeri pentru popor [pe copertă: poporale], de Dr. Iulian Chitul, medic. Sibiiu, Editura Asociaţiunii (Tipografia archidiecezana), 1914. (16,5 x 11,5). 58 p. 30 bani. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, an. IV, nr. 40) (I 644785)

Nu exista imagini
  1117) CHITUL, TIT. (1867-1905)
 • Opera
 • Imagini
CHITUL, TIT. (1867-1905)
12349. ~ O fată de tarabostos. Roman de pe têmpul dacilor. Scris de Tit Chitul. Tomul I-II. Gherla, Edit. tip. diecesane (Tip. diecesană), 1901. (20,5 x 14,5). 270 p. (I); 268 p. (II) (II 423899)

Nu exista imagini
  1118) CHIŢESCU, MIHAIL D. (1854-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢESCU, MIHAIL D. (1854-?)
12350. ~ *Geografia judeţului Argeşiu cu Charta judeţului şi planul oraşului Pitesci, de Mih. D. Chiţescu, Institutore, pentru usulu clasei a II-a Primare. Pitesci, Edit. Librăriei Raicoviceanu, [188?]. 75 bani. (Andreian, cop. 4)
12351. ~ *Curs de geografia judeţului Argeş, [de] Mihail Chiţescu, lucrată conform programei oficiale pentru usul scólelor primare urbane şi rurale de ambe-sexe din judeţul Argeşiu, ed. II, corectată şi adăogată. Pitesci, Raicoviceanu, 1881. (20 x 13). 32 p. 75 b. (BR, 3(1881), nr. 11, nov., p. 333).
12352. ~ Curs de Geografia judeţului Argeşiu. Lucrata conform programei oficiale. Pentru usulu scóleloru primare urbane şi rurale de ambele-sexe, de Mihail D. Chiţescu, Institutore. (Carte aprobată de onor. Ministeru alu Instrucţiunei Publice prin oficia No. 10937). Ed. VI, corectată şi adăogită. Pitesci, Edit. Librăriei I. Raicoviceanu (Tip. Rădulescu & Brătănescu), 1888. (17,5 x 12,5). 39 p., 1 h. 50 bani. (I 38024)

Nu exista imagini
  1119) CHIŢIBUŞ
 • Opera
 • Imagini
CHIŢIBUŞ
Vezi: MILLE, C.

Nu exista imagini
  1120) CHIŢIMIA, EUSTAŢIU (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢIMIA, EUSTAŢIU (1879-?)
12353. ~ Contribution à l’étude des vaccinations antianaphylactiques dans la sérothérapie anticharbonneuse [par] E. Chiţimia. Bucureşti (Atel. Socec), [1911]. (24,5 x 16,5). 34 p. (Extras din "Arhiva Veterinară", nr. 6, 1910 şi nr. 1, 1911) (II 23452)

Nu exista imagini
  1121) CHIŢIU
 • Opera
 • Imagini
CHIŢIU
Vezi: CHIŢU

Nu exista imagini
  1122) CHIŢOIU, D. G.
 • Opera
 • Imagini
CHIŢOIU, D. G.
12354. ~ Cunoaşterea plugăriei româneşti, [de] D. G. Chiţoiu. (Conferinţă ţinută la Societatea Embrionul a elevilor Şcoalei de Agricultură Herăstrău în ziua de 16 Mai 1914). Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii). 1915. (23,5 x 16). 23 p. 70 bani. (II 44458)

Nu exista imagini
  1123) CHIŢU, GHEORGHE (1828-1397)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢU, GHEORGHE (1828-1397)
(KITZ ; G. K.)
12355. ~ Cînteculu Olteanului. De G.K.[itzu]. [Craiova, 1857]. (17 x 11). 4 p. 8 parale (Din jurnalul Oltulu) (I 571337)
Legată împreună cu: Alecsandri, V. Păcală şi Tândală... S.l., [1857]. Datat după anul în care jurnalul lui Gh. Chiţu, "Vocea Oltului" apărea cu titlul "Oltulu". Cu caractere chirilice.
12356. ~ Discursuri parlamentare şi alte mici lucrări literare ale lui George Chiţu publicate cu un studiu introductiv asupra vieţii şi operei sale de Gr. G. Tocilescu, Membru al Academiei Romane. Profesor universitar. Vol. I. Discursuri parlamentare 1868-1873. Bucuresci (Stab. de Arte grafice Universala), 1904. (25 x 17). VIII, 349 p., cu portret. (II 63538)
La p. 3, menţiunea: "Studiul introductiv asupra vieţei şi operei lui George Chiţu va apare o dată cu volumul al II-lea până cel mult la 15 Aprilie 1904".
Traduceri:
GAUTIER, T. ş.a. Evreica din Algeria. Trad. de ~. Vienna, 1851.

Nu exista imagini
  1124) CHIŢU, G. TH.
 • Opera
 • Imagini
CHIŢU, G. TH.
12357. ~ Noţiuni şi principie generali de [dreptu romanu. Studiu elementarul după professorii: Mackeldey, Maynz şi alţii, de G. Th. Chiţu. Decanu allu Corpului advocaţilor din distr. : Doljiu. Craiova (Typ. Naţionale, T. Macinca şi I. Samitca), 1864. (21 x 13). 2 f., 153 p. (II 80882)

Nu exista imagini
  1125) CHIŢU, IOAN I. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢU, IOAN I. (1880-?)
12358. ~ Despre complicitate. Teză pentru licenţă susţinută la... 1904 de Ioan I. Chiţu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1904. (23,5 x 15,5). 51[-55] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 6723)

Nu exista imagini
  1126) CHIŢIU, LUCIA P. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢIU, LUCIA P. (1873-?)
12359. ~ Au Clair du rêve, [par] Lucile Kitzo. Paris, Libr. Pion. Plon-Nourrit et C-ie, imprimeurs-éditeurs, [1903]. (19,5 x 12,5). 2 f., 204 p. (I 473276)
12360. ~ Le mouvement poétique en Roumanie par Lucile Kitzo. Craiova (Inst. Typ. Ralian et Ignat Samitca), 1896. (18 x 11,5). 76 p. 1 franc. (I 257667)
Studiul a apărut în "Moniteur universel" [nr. din 29 aprilie, 6, 18, 21, 23, 24, 31 mai şi 2 iunie] (completare făcută cu cerneală pe exemplarul din BAR).
12361. ~ Problema raporturilor dintre filosofie şi ştiinţă. Analisa critică a soluţiunilor date de Kant, Comte şi Spencer. Lucrare presintată ca teză pentru licenţă de Lucilla P. Chitiu. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1895. (20,5 x 13,5). 168 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci) (II 411940)
Prefeţe:
BRUN, J. La Viellée ... Pref. de ~. Paris, 1898.

Nu exista imagini
  1127) CHIŢIU, MARIA P. (1846-1930)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢIU, MARIA P. (1846-1930)
Traduceri:
DANTE. Divina Comedie. Trad. de ~. Infernulu. Craiova, 1883 ; Purgatoriulu, 1888.

Nu exista imagini
  1128) CHIŢIU, P.
 • Opera
 • Imagini
CHIŢIU, P.
12362. ~ Dimitrie Bolintineanu. Conferinţă publică ţinută la 5 Aprilie 1886 de P. Chitiu. Craiova (Tipo-Lit. naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1886. (20,5 x 13). 42 p. (Atheneul din Craiova) (I 103151)

Nu exista imagini
  1129) CHIŢULESCU, C. I.
 • Opera
 • Imagini
CHIŢULESCU, C. I.
Traduceri:
TOLSTOI, L. Mărturisiri (1879-1881). Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1130) CHIŢULESCU, ION I. (1892-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢULESCU, ION I. (1892-?)
12363. ~ Încercări ştiinţifice, [de] I. I. Chiţulescu. Ploeşti (Progresul), 1912. (17,5 x 11,5). 17 p. (I 28047)

Nu exista imagini
  1131) CHIURTU, IOAN V. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIURTU, IOAN V. (1878-?)
12364. ~ Evoluţia hipotecii. Teză pentru licenţa susţinută la 1903 [imprimat greşit 1893] de Ioan V. Chiurtu. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1903. (23,5 x 16). IX-79, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 410120)

Nu exista imagini
  1132) CHIUŢESCU, GRIGORE (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIUŢESCU, GRIGORE (1870-?)
12365. ~ Despre inalienabilitatea dotei în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Grigore Chiuţescu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1904. (23 x 16). 79 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3962)

Nu exista imagini
  1133) CHIVU, G.
 • Opera
 • Imagini
CHIVU, G.
12366. ~ Amorul pedepsit sau Corigerea infidelităţii. Snóvă populară, de G. Chivu. Bucuresci, Edit. revistei literare Noul Veac (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1900. (15 x 11,5). 13[-16] p. 5 bani. (Edit. revistei literare Noul Veac, nr. 2) (I 122112)

Nu exista imagini
  1134) CHIVULESCU, MARIN D.
 • Opera
 • Imagini
CHIVULESCU, MARIN D.
12367. ~ Actele autentice şi actele sub semnătură privată. Teză la licenţă susţinută de Marin D. Chivulescu. Bucuresci (Tip. Viitorul Nicolae N. Voicu), 1905. (23 x 16). 44 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept) (II 3776)

Nu exista imagini
  1135) CHIVULESCU, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
CHIVULESCU, THEODOR
12368. ~ Catechismul silvicultorului. Noţiuni de silvicultura (Generalităţi), de Theodor Chivulescu, Silvicultor. Pentru trebuinţa proprietarilor de păduri, brigadierilor silvici, pădurarilor, regisorilor etc., şi a tutulor persoanelor care se ocupa cu cultura pădurilor. Bucuresci (Tip. Curtii Regale, Proprietari F. Göbl Fii). 1886. (21 x 13,5). 1 f., VI-111 p. (II 411888)
12369. ~ Questiuni de Păduri de Theodor Chivulescu, Inginer Sylvic. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1890. (18 x 12). 318 p. cu fig. 4 lei. (I 411223)
12370. ~ Domeniul agricol şi sylvic al Bisericei Madona-Dudu din Craiova. Studiu, de Theodor Chivulescu, Inginer sylvic şi hotarnic. Şeful serviciului Sylvic al Bisericei Madona-Dudu. Craiova (Stab. industrial de arte grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1906. (23,5 x 16). 41[-43] p. , 9 h., 1 tab. (II 3095)
12371. ~ Împădurirea nisipurilor de pe Domeniul Maglavitu din judeţul Doljiu, de Inginer Theodor Chivulescu. [Craiova (Tip. F. Constantinescu)], 1899. 4 lei. (A-B. 3(1899), nr. 9, nov. 28, p. 251: Bibliogr. ; EcN, s.n., 23(1899), nr. 3, mart. p. 251: Cărţi intrate pentru recensiune ; Zăvoianu, cop. 4)
Exemplar existent în Biblioteca Judeţeană Mehedinţi.
12372. ~ Necesitatea facerei şi Stabilirei Cadastrului la noi de inginer Theodor Chivulescu din Craiova. Craiova (Inst. Grafic Samtica, I. Samitca şi D. Baraş), 1911. (19 x 12,5). 36 p. 1 leu. (I 23835)

Nu exista imagini
  1136) CHMELNICKU, HERMANN
 • Opera
 • Imagini
CHMELNICKU, HERMANN
12373. ~ Despre diuretină. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1896 de Hermann Chmelnicku. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1896. (23 x 15,5). 1 f., 47[-50] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 65) (II 19320)

Nu exista imagini
  1137) CHODET, R.
 • Opera
 • Imagini
CHODET, R.
În colaborare:
GRINTZESCO, I. şi ~. *Sur les méthodes de culture pure des algues vertes... Sous le Saunier, 1900.

Nu exista imagini
  1138) CHODZKO, A.
 • Opera
 • Imagini
CHODZKO, A.
Vezi:
DOMIŢIAN, ieromonah. Legende slave din veaculu de mijlocu. Bucureşti, 1860.

Nu exista imagini
  1139) CHOISY, L.
 • Opera
 • Imagini
CHOISY, L.
12374. ~ Ce folosesc? sau Smochinul neroditor, [de] L. Choisy. Tălmăcire de D. Cornilescu. Tipărită pentru Societatea Creştină Română. Bucureşti (Tip. Bucovina), 1916. (20 x 16). 19 p. (II 47897)

Nu exista imagini
  1140) CHOLET, CONSTANTIN (1852-1933)
 • Opera
 • Imagini
CHOLET, CONSTANTIN (1852-1933)
12375. ~ Contribuţiune la studiul făinei, pâinei şi pesmeţilor întrebuinţaţi în Armata Română eşite din manutanţa militară, Bucuresci. Tesa presentată la concurs pentru obţinerea gradului de farmacist de corp de armată de Constantin Cholet, Farmacist de divisie. Bucuresci (Tipo.-Lit. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1891. (23.5 x 16). 1 f., II p., p. 5-56. (II 412884)

Nu exista imagini