Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1111) CHIRVAI, VASILE L. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRVAI, VASILE L. (1884-?)
12344. ~ *Házasságjogi érvénylelenitő akadályok a magyarországi gőrőg kath. román egyházban, irta Kirvai L. Vazul. [Teza pentru doctorat în teologie]. Budapest. 1910. 8°. 160 p. 2 cor. (CultC, 1(1911), nr. 12, p. 404)

Nu exista imagini
  1112) CHISALICESCU, D. I.
 • Opera
 • Imagini
CHISALICESCU, D. I.
12345. ~ Memoriu asupra liniei fosta Papadopol şi a pietrişului din rîul Prahova, de D. I. Chisalicescu. Bucureşti, 1901. (25 x 17). 14 p. (II 83831)

Nu exista imagini
  1113) CHIŞ, MATEIU
 • Opera
 • Imagini
CHIŞ, MATEIU
12346. ~ *Algebră elementară, [de] Mateiu Chiş, profesor la liceul român din Biuş. S.l., 1853. (CultC, 8 (1919), nr. 3-4, p. 53; G. Trans, 16(1853), p. 319, unde este citată cu titlul: Matematica)

Nu exista imagini
  1114) CHITIU
 • Opera
 • Imagini
CHITIU
Vezi: CHIŢU

Nu exista imagini
  1115) CHITIU, LUCIA P.
 • Opera
 • Imagini
CHITIU, LUCIA P.
Vezi: CHIŢIU, LUCIA P. (1873-?)

Nu exista imagini
  1116) CHITUL, IULIAN
 • Opera
 • Imagini
CHITUL, IULIAN
12347. ~ *Ajutoriul prim în casuri de nenorociri şi boale repentine, de Dr. Iulian Chitul, medic în Bettlean [!]. Gherla, Edit. tipografiei diecesane, 1901. Ed. I. 180 p. 1 cor. (Tr, 33(1902), nr. III, iun. 30, p. 146: Prod. lit. pe 1901; nr. V, sept.-oct. p. 173: [Recenzie] de Simeon Stoica; Uni, 12(1902), nr. 11, mart. 13, p. 103: Bibliografie).
12348. ~ Boalele lipicioase. Două prelegeri pentru popor [pe copertă: poporale], de Dr. Iulian Chitul, medic. Sibiiu, Editura Asociaţiunii (Tipografia archidiecezana), 1914. (16,5 x 11,5). 58 p. 30 bani. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, an. IV, nr. 40) (I 644785)

Nu exista imagini
  1117) CHITUL, TIT. (1867-1905)
 • Opera
 • Imagini
CHITUL, TIT. (1867-1905)
12349. ~ O fată de tarabostos. Roman de pe têmpul dacilor. Scris de Tit Chitul. Tomul I-II. Gherla, Edit. tip. diecesane (Tip. diecesană), 1901. (20,5 x 14,5). 270 p. (I); 268 p. (II) (II 423899)

Nu exista imagini
  1118) CHIŢESCU, MIHAIL D. (1854-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢESCU, MIHAIL D. (1854-?)
12350. ~ *Geografia judeţului Argeşiu cu Charta judeţului şi planul oraşului Pitesci, de Mih. D. Chiţescu, Institutore, pentru usulu clasei a II-a Primare. Pitesci, Edit. Librăriei Raicoviceanu, [188?]. 75 bani. (Andreian, cop. 4)
12351. ~ *Curs de geografia judeţului Argeş, [de] Mihail Chiţescu, lucrată conform programei oficiale pentru usul scólelor primare urbane şi rurale de ambe-sexe din judeţul Argeşiu, ed. II, corectată şi adăogată. Pitesci, Raicoviceanu, 1881. (20 x 13). 32 p. 75 b. (BR, 3(1881), nr. 11, nov., p. 333).
12352. ~ Curs de Geografia judeţului Argeşiu. Lucrata conform programei oficiale. Pentru usulu scóleloru primare urbane şi rurale de ambele-sexe, de Mihail D. Chiţescu, Institutore. (Carte aprobată de onor. Ministeru alu Instrucţiunei Publice prin oficia No. 10937). Ed. VI, corectată şi adăogită. Pitesci, Edit. Librăriei I. Raicoviceanu (Tip. Rădulescu & Brătănescu), 1888. (17,5 x 12,5). 39 p., 1 h. 50 bani. (I 38024)

Nu exista imagini
  1119) CHIŢIBUŞ
 • Opera
 • Imagini
CHIŢIBUŞ
Vezi: MILLE, C.

Nu exista imagini
  1120) CHIŢIMIA, EUSTAŢIU (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIŢIMIA, EUSTAŢIU (1879-?)
12353. ~ Contribution à l’étude des vaccinations antianaphylactiques dans la sérothérapie anticharbonneuse [par] E. Chiţimia. Bucureşti (Atel. Socec), [1911]. (24,5 x 16,5). 34 p. (Extras din "Arhiva Veterinară", nr. 6, 1910 şi nr. 1, 1911) (II 23452)

Nu exista imagini