Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1101) CHIROVICI, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CHIROVICI, GEORGE
12289. ~ Călăuza. Carte de interes general. Partea I. Pentru combaterea oidiumului (Oïdium) şi manei viilor. Partea II. Pentru combaterea manei plantelor potagere (leguminose) şi pomilor. Partea III. Pentru combaterea mălurei. Partea IV. Pentru preparatul rapiţei de semînţă ca să nu o atace vermii în stare de plantă, precum şi pentru distrugerea omidilor din pomi. Partea V. Pentru apărarea viţelor, pomilor, florilor, etc. etc., de brumă. Despre aparate de prăfuit şi stropit de G. Chirovici, Technic. Ed. II. Turnu-Măgurele (Typo-Libr. Petre S. Vorvorénu), [1903]. (18 x 10). 22 p. 50 bani. (I 408851)
Mss. datat: "T.-Măgurele, 1903, Ianuarie 29".
12290. ~ Călăuza grădinarului practic pentru cultura şi conservatul plantelor potagere (zarzavaturilor) cu apendice de Cultura plantelor industriale pentru sustras Uleiuri şi tecstile. Instrucţiuni pentru preparatul seminţei de rapiţă. spre a nu fi distrusă de gândaci. Instrucţiuni pentru stârpirea omizilor de pe plante şi pomi [pe copertă, în continuare: Efectele medicamentoase ale plantelor potagere]. Carte de interes general. Lucrată de George Chirovici (technician), premiat: Cu diploma de onóare şi mica medalie de argint din Austria; Cu medalia de aur de ministerul Agriculturei din România, recomandat de către juriul comiţiului agricol al jud. Teleorman, şi cu premiul de încurajare de către Societatea Agricolă din România. Ed. III. Turnu-Măgurele (Tip. şi Libr. Naţionale Vasile C. Kirovici), 1916. (24 x l6,5). 45[-47] p. 80 bani. (II 47946) Ed. I a apărut pînă în 1903 (Chirovici, p. 4 cop].
12291. ~ Călăuza pentru uscatul fructelor în aparate mecanice sistem G. Chirovici cu apendice de cultura pomilor fructiferi şi cultura plantelor industriale, lucrată de George Chirovici (technic). Premiat: Cu diploma de onóre şi mica medalie de argint din Austria; cu medalia de aur de Ministerul Agriculturei, etc. din România (recomandat de către juriul comiţiului agricol al jud. Teleorman) şi cu premiu de încurajare de către Societatea Centrală Agricolă din România, lucrare făcută întru îndeplinirea ordinului d-lui Ministru al Agriculturei, Industriei, Comerţului şi Domeniilor cu nr. 35397 din 11 August 1889. Ed. I (cu figuri în text). Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1899. (23,5 x 15,5). 53[-55] p. cu il. 2 lei. (II 412657)

Nu exista imagini
  1102) CHIRTOIU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CHIRTOIU, MARIA
12292. ~ *Recherches sur les Lacestémacées et les Symphocacées. (Thèse) [par] Marie Chirtoiu. Genève (Impr. de Jent), 1918. 8°. 50 p. fig. (Rally I, p. 69)

Nu exista imagini
  1103) CHIRU, CONSTANTIN (1848-1933)
 • Opera
 • Imagini
CHIRU, CONSTANTIN (1848-1933)
12293. ~ Canalisarea rîurilor şi irigaţiunii, de Constantin Chiru, inginer. Cu 40 figuri în tecst, cu 19 planşe şi cu charta hydrografică a României. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socec), 1893. (25,5 x 16,5). XIV, 319[-322] p. cu il., 16 f. pl., 1 h. (II 52111)
12294. ~ Conferinţă ţinută la Societatea geografică română Sub înalta preşedinţie a Majestăţei Sale Regelui în şedinţa de la 7 Martie 1898 asupra Călătoriei în Statele-Unite ale Americei de către Inginer Constantin Chiru, Directorul General al Telegrafelor şi Poştelor. [Bucureşti, 1898]. (24 x 16). P. 37-90 cu il., 1 h. (Buletin geogr. Sem. I. 1898. Extras) (II 507319)
12295. ~ Cugetări asupra cestiunei agrarie, de C. Chiru. Bucuresci (Tip. Moderna, Gr. Luis), 1888. (23 x 16). 66 p. (II 87162)
12296. ~ Dunărea şi Rectificarea Rîurilor, [de] C. Chiru, Inginer. Conferinţă ţinută la Congresul Agricol în 22 mai 1916. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1916. (24 x 15,5). 31 p. (II 46860)
12297. ~ Exploatarea telefoanelor, de Constantin Chiru, inginer şef, directorul general al poştelor şi telegrafelor. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1896. (24 x 15,5). 1 f., 35 p.,1 pl., 1 hartă. (II 413219)
12298. ~ Irigaţiuni şi drenagiuri. Conferinţa ţinută la Societatea naţională centrală de agricultură în şedinţa de la 23 Decembrie 1889, de C. Chiru, inginer. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (22 x 14,5). 34 p. (II 61939)
12298. ~ Îmbunătăţirea[!] Agriculturei prin Irigaţiuni şi Drenagiuri. Conferinţă ţinută în 20 Noembrie 1911 în prima şedinţă a Congresului Agricol a Absolvenţilor din Şcoalele de Agricultură, de Constantin Chiru, inginer. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1912. (23,5 x 16,5). 41 p. (II 25983)
12300. ~ Mărirea avuţiei ţărei prin buna. întrebuinţare a apelor rîurilor, de C. Chirii, inginer. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1902. (24 x 16). 10 p. (Suplement gratuit la Revista Agrarul) (Biblioteca Societăţei Agrare a Marilor Proprietari din România. Conferinţa nr. 3) (II 118776)
12301. ~ Rectificarea Rîurilor şi Irigaţiuni. Conferinţă ţinută la Craiova în 25 Septembrie 1905 în prima şedinţă a Congresului Asociaţiunei Române pentru înaintarea şi răspândirea Ştiinţelor, de Constantin Chiru, inginer. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F Göbl Fii), 1905. (24,5 x 16,5). 53 p. (II 3411)

Nu exista imagini
  1104) CHIRU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CHIRU, GEORGE
(G.C.)
12302. ~ *Becri Mustafa, [189-?]. 50 bani. (Chiru II, cop. 4)
12303. ~ *Califul Abderam, [189-?]. 50 bani. (Chiru II, cop. 4)
12304. ~*Cămaşa ferintului, [189-?]. 30 bani. (Chiru II, cop. 4)
12305. ~ Despre succesiunile ab-intestat în dreptul roman şi în dreptul român de George Chiru Născut în Bucuresci. Tesa pentru licenţă susţinută la [27] octombriu 1879. Bucuresci (Tipografia Academiei Române (Laboratorii Romani)), 1879. (21,5 x 14). 122 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (BCU-Iaşi III B 40837)
12306. ~ Istoria lumii. Arabia. Părerile scriitorilor vechi asupra Arabiei. Divisiunile adoptate de Arabi. Arabia propriu numită. Monăstirea Sinaia. Luptele Romanilor în Arabia. Poesiele şi proverbele Arabilor, de G. C. [=George Chiru]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laborat. Români), 1889 [pe copertă: 1890]. (16,5 x 11,5). 144 p. [50 bani]. (Biblioteca Universală) (I 380384)
Numele complet al autorului, la p. 6.
12307. ~ Idem. China. Primitivele tradiţiuni ale Chinei. Asemănarea Chinezilor cu Egiptenii. Ştiinţa, morala, limba şi religiunea Chinezilor. Mandarinii. Confucius. Lao Tsen Mencius. Dinastiele Chinezilor, de G. C. [=George Chiru]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laborat. Români), 1886 [pe copertă: 1887]. (16,5 x 12). 144 p. 50 bani. (Biblioteca universală) (I 180585)
Autorul, la p. 8.
12308. ~ Idem. Grecia. Timpii primitivi şi istorici. Troia. Sparta şi Lycurg. Atena şi Solon. Pisistrat. Bătălia de la Maraton, de G. C. [=George Chiru]. Bucuresci (Tip. Academii[!] Române (Laboratorii Români)), 1885. (16,5 x 12). 136 p. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 380382)
12309. ~ *Idem. India. Timpii primitivi şi istorici; artele şi ştiinţele indienilor; teologia brahmanilor; Brahma, Vişnu şi Şiva; instituţiunile politice şi sociale; Bachus, primul biruitor al Indiei; expediţia lui Alexandru Macedon în India, de G[eorge] C[hiru]. [Bucureşti], (Tip. Academiei Române, [1888?]. 128 p. (Biblioteca Universală). 50 b. (BR, 10(1888), nr. 3, mart., p. 38; Chiru I, cop. 4 ; Chiru II, cop. 4)
12310. ~ Idem. Italia. Tradiţiuni primitive. Saturaia. Oenotria. Hesperia şi Ausonia Satura gonit din Creta de fiul său Jupiter Lupta Titanilor şi a Uriaşilor. Colonia Arcadienilor. Eneia şi Troieni, de G. C. [= George Chiru]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laborat. Români), 1889. (16 x 11). 144 p. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 380383)
Numele complet al autorului, la p. 5.
12311. ~ Idem. Macedonia. Nobleţa casei lui Perdicas. Filip şi Alexandru Macedon. Paul Emil şi Perseu. Bătălia de la Pidna. Bătălia de la Farsala, de G. C. [=George Chiru]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratori Români)), 1886. (16,5 x 11,5). 144 p. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 380381)
12312. ~ Idem. Timpii primitivi. Moise. Egiptul, de G. C. [=George Chiru]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratori Români), 1885. (17 x 12). 132 p. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 380380)
12313. ~ Logodnica principelui Mateiu Basarab, de G. Chiru. Bucuresci (Typ. Universul), 1894. (16,5 x 11). 171[-173] p. 1 leu. (Biblioteca Romancieră) (I 391860)
12314. ~ Luptele vieţei sau O preumblare la Cişmigiu de G. C. [= Gheorghe Chiru]. Bucuresci (Tip. Ioan Weiss), 1890. (16 x 12). 48 p. 25 bani. (Biblioteca Romancieră) (I 51819)
12315. ~ Idem, sau O preumblare la Panteleimon, de G. C. [=George Chiru]. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laborat. Români)), 1890. (16 x 12). 64 p. 25 bani. (Biblioteca Romancieră) (I 54148)
12316. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laborat. Români)), 1890. (16,5 x 12,5). 64 p. (Biblioteca romancieră) (I 597681)
Diferă de precedenta prin tipar (ultima pagină). Autorul identificat după indicaţiile date la p. 5 din "Introducţia" lui cu privire la alte opere ale sale.
12317. ~ Napoleon Bonaparte la Şcoala din Brienne, de G. C. [=George Chiru]. Bucuresci (Tip. Joan Weiss), 1890. (16 x 12,5). 128 p. (Biblioteca Universală) (I 164848)
Autorul, menţionat de mînă pe pagina de titlu.
12318. ~ Napoleon Bonaparte în timpul revoluţiei [de George Chiru]. [Cartea II]. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1891. (15,5 x 11,5). 96 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca universală) (I 53369)
Descriere după copertă.
12319. ~ Idem, în Italia, [de George Chiru] [Cartea III]. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională) 1891. (16 x 11,5). 96 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca universală) (I 56903)
Descriere după copertă.
12320. ~ Idem, în Egiptu, [de George Chiru]. (Cartea IV]. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1892. (15,5 x 11). 96 p. cu il. 25 bani. [Biblioteca universală]. (I 418945)
Descriere după copertă. Autorul, identificat după: Chiru II, cop. 4.
12321. ~ Idem, prim consul [pe copertă: Vitejiile lui Napoleon I], de George Chiru. Bucuresci (Tip. Miulescu [pe copertă: Typ. Universul]), 1894. (16,5 x 12,5). 152 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 62233)
12322. ~ Idem, Imperatore de George Chiru. Bucuresci (Typ. Universul). 1896. (16 x 11,5). 164 p. 50 bani. (BibliotecaUniversală) (I 410859)
Pe copertă titlul: "Bătălia de la Austerlitz".
12323. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Motzătzeanu & Lambru), 1897. (15 x 11). IX-128 p. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 410857)
Pe copertă, titlul: "Campania din Polonia". Cu portretul autorului.
12324. ~ Idem. [Cartea II]. Bucuresci (Tip. Universul, L. Cazzavillan). 1897. (16 x 12). 144 p. 1 leu. (Biblioteca Universală) (I 410859)
Pe copertă, titlul: "Napoleon Bonaparte".
12325. ~ Idem. [Cartea III]. Bucuresci (Typ. Universul. L. Cazzavillan). 1898. (16 x 11.5). 96 p. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 410859)
Pe copertă, titlul: "Bătălia de la Eylau", semnat "Gheorghe Chiru".
12326. ~ Napoleon Bonaparte în Campania din Ispania, de George Chiru. Bucureşti (Tip. Miulescu) [pe copertă: Tip. Adevărul], 1898. (15 x 11,5). 96 p. 50 bani. (Biblioteca Universală) (I 410858)
Pe copertă: "Resbelele lui Napoleon I în Ispania de G. C.".
12327. ~*Patru-spre-dece dile fericite în doue deci ani de domnie, [188?]. 50 bani. (Museul Literar. Biblioteca Romancieră) (Cat. Steinberg, cop. 3 ; Chiru I, cop. 4 ; Chiru II, cop. 4)
123287. ~ *Vecinul bătrîn, [188?]. 50 bani. (Museul Literar. Biblioteca Romancieră) (Cat. Steinberg, cop. 3 ; Chiru I, cop. 4 ; Chiru II, cop. 4)
Traduceri:
• Aventurile unui corsar... Trad. de ~. Bucureşti, 1896 ; 1897.
• Locaşul fericirei... Trad. de ~. Bucureşti, 1888.

Nu exista imagini
  1105) CHIRU, GEORGE DEM. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRU, GEORGE DEM. (1875-?)
12329. ~ Studiul Actinomycosei şi Tratamentul prin Iodur de potasiu. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de George Dem. Chiru. Bucuresci (Tip. “Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1899. (23,5 x 15,5). 55[-58] p. (Şcoala Superioară de Medicină-Veterinară, 119) (II 412749)

Nu exista imagini
  1106) CHIRU, ION (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRU, ION (1845-?)
12330. ~ Educaţia naţională. Conferinţă, ţinută la 15 februarie 1898, de Ion Chiru. profesor. Bacău (Tip. H. Margulius). 1898. (19 x 13). 26 p. 1 leu. (Ateneul din Bacău) (I 452885)

Nu exista imagini
  1107) CHIRU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
CHIRU, ŞTEFAN
12331. ~ Dorinţele şi ideele unui adevăratu românu sincer. Redactată în Iaşi, de Ştefan Chiru. Cu o prefaţă. Iaşii (Tip. D. Gheorghiu), 1883. (22 x 14). 1 f., 68 p. 1 fr. 50 bani. (II 410171)

Nu exista imagini
  1108) CHIRU, VASILE D. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRU, VASILE D. (1886-?)
12332. ~ *Isbânda. Piesă într’un act. [Bucureşti], 1913. (Chiru V., cop. 4 ; Chiru V. Suflete, cop. 4)
12333. ~ Încercări de sociologie criminală. Criminali Morali, de Vasile D. Chiru. Bucureşti (Tip. Victoria), 1907. (20 x 14,5). 2 f., 91 p. (I 5933)
12334. ~ Un oftat în umbră, [de] Vasile D. Chiru. Novele şi schiţe. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1913. (49,5 x 12,5): 128 p. 1,50 lei. (I 42542)
Cu o pref. de Const. Rîuleţ. Pe cop. 4, menţiunea: "Autorul fiind militar, volumul s-a tipărit cu autorizaţia Marelui Stat Major General al Armatei".
12335. ~ Suflete mari. Piesă în două acte, [de] Vasile D. Chiru. [Pe copertă: Ed. II]. Bucureşti (Impr. Independenta), 1913. (18 x 11,5). 2 f., 59 p. (I 42479)

Nu exista imagini
  1109) CHIRU-NANOV, ION (1882-1917)
 • Opera
 • Imagini
CHIRU-NANOV, ION (1882-1917)
12336. ~ Aşa i-a fost scris... Nuvele, [de] Ion Chiru-Nanov. Bucureşti (Tip. Profesională Dim. C. Ionescu). 1911. (20 x 19). 138[-140] p. 1,75 lei. (I 21793)
12337. ~ Moara din Repezeanca. Nuvele, [de] I. Chiru Nanov. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg & Fiu (Tip. Albert Baer), [1916]. (14 x 9.5). 111 p. 40 bani. (Căminul. Biblioteca Literară şi Ştiinţifică, rir. 26) (I 467703)
12338. ~ Ochiul dracului. Schiţe şi nuvele, [de] I. Chiru-Nanov. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu), 1914. (19 x 12,5). 157p., 1 f. [2] lei. (I 42576)
Tip., numai pe copertă.
12339. ~ Păcate vechi. Nuvele şi schiţe, [de] Ioan Chiru-Nanov. Bucureşti. Edit. Librăriei Leon Alcalay. [1910]. (15,5 x 11). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 575) (I 20056)
12340. ~ Pe căile profeţilor, atunci şi acum. Stambul. Palestina, Valea Nilului [de] I. Chiru-Xanov. [Pe copertă: cu 76 ilustraţii]. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Energia), 1916. (20,5 x 15). 382 p. cu il., 1 f. erata. (II 47896)
12341. ~ Peste Dorna, [de] I. Chiru-Nanov. [Pe copertă: Cu 25 ilustraţii în text]. Bucureşti, Edit. Revistei Flacăra (Albert Baer), 1912. (20 x 13). 161[-164] p. cu il. 1,50 lei. (I 26633)
12342. ~ Prăbuşirea tronurilor, [de] I. Chiru-Nanov. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1914. (18,5 x 11,5). 32 p. 50 bani. (I 39494)

Nu exista imagini
  1110) CHIRULESCU, ROMAN I. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRULESCU, ROMAN I. (1873-?)
12343. ~ Contribuţiuni la studiul surmenajului neuro-muscular (supra-munca fisică a animalelor) şi încercări experimentale asupra urotoxiei la bovinele în stare normală şi la cele surmenate. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar. Presentată şi susţinută la ... Decembre 1896 de Roman I. Chirulescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1896]. (23 x 15,5). 50[-52] p. (Scóla Superioară de Medicină Veterinară, nr. 101) (II 156717)

Nu exista imagini