Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  111) CAMILLI, NICOLAE IOSIF (1840-1916)
 • Opera
 • Imagini
CAMILLI, NICOLAE IOSIF (1840-1916)
9738. ~ Actele pastorale ale Prea Sfinţiei Sale Părintelui P. Nicolae Iosif Camilli. Vol. I-II. Iaşi (Instit. de arte grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1913-1914. (23 x 16). IX, 83[-86] p. (I) ; 320 p. (II). (II 110240)
9739. ~ Cucernice înălţări de suflet pentru Novena către Sfântul Duh ca pregătire de sărbătoarea Rusaliilor, [de] Nicolae. Iosif Camilli, Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi, Comandor al Coroanei României. Traducere din limba italiană cu aprobarea autorului. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Stefaniu & Co.), 1912. (14,5 x 8,5). IX, 41 p. 25 bani. (I 28148)
9740. ~ Despre patrociniul Sfîntului Iosif de a se cere împreună cu acela al Feciórei Născătórei de Dumnedeu în timpurile grele ale Bisericei. Epistolă enciclică a Prea Sfîntului nostru Părintele şi Domn Papa Leon XIII. Publicată în Moldova de Mons. Nicolae Iosif Camilli, Episcop Catolic de Iaşi. Iaşi (Tipo-Lit. Goldner), 1889. (21,5 x 14,5). 29 p. (II 409041)
În afară de enciclica Papei Leon XIII, mai cuprinde o epistolă pastorală în care episcopul Nicolae Iosif Camilli prezintă epistola Papei şi ia şi anumite măsuri pentru citirea acesteia în Biserici. Mai cuprinde o Rugăciune către Sfintul Iosif.
9741. ~ Despre seminar. Epistolă pastorală a Mons. Nicolae Iosif Camilli, episcop catolic de Iaşi. Iaşi (Stab. grafic Miron Costin), 1893. (22,5 x 15). 15 p. (II 109167)
9742. ~ Epistola apostolică a Sanctităţii Sale Papa Piu X Exhortatio ad clerum catholicum comunicată de Monseniorele Nicolae Iosif Camilli, Arhiepiscop-Episcop de Iaşi clerului eparhiei sale. No. 1478. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu), 1908. (23 x 15,51). 13 p. (II 408670)
9743. ~ Epistola Monseniorului Nicolae Iosif Camilli, Episcop catolic de Iaşi către Cucernicia Sa Păr. Iosif Malinowski, administrator paro-chial al bisericei catedrale în ocasiunea unui recurs al câtorva enoriaşi încontra aceluiaşi cucernic părinte. Bucuresci (Tip. Ioan Weiss), 1893. (22,5 x 15). 57 p. (II 167211)
Epistola este emisă de Eparhia Catolică din Iaşi, cu No. 65.
9744. ~ Epistolă pastorală a Mons. Nicolae Iosif Camilli, arhiepiscop episcop de Iaşi, cu care se anunţă apropiata Lui sosire în Eparhia Sa. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23 x 15,5). 18 p. (II 164017)
9745. ~ Epistola pastorală cu care Monseniorul Nicolae Iosif Camilli, Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi publică în eparhia sa epistola enciclică Acerba nimis a Sanctităţei Sale Papa Piu X despre învăţătura creştinească. [Iaşi, 1905]. (22,5 x 15,5). 34 p. (II 408673)
1905 este data epistolei.
9746. ~ Epistola pastorală cu care Monseniorele Nicolae Iosif Camilli, Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi anunţă Parohiilor Eparhiei Sale Sfânta Vizită. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (24,5 x 16,5). 12 p. (II 6358)
9747. ~ Epistola pastorală a Monseniorului Nicolae Iosif Camilli, Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi pentru a cincizecia aniversare a apariţiunii Fecioarei Neprihănite la Lourdes. No. 1328. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1908. (22,5 x 15,5). 37 p. (II 408675)
9748. ~ Epistola pastorala a Mons. Nicolae Iosif Camilli, Arhiepiscop-episcop catolic de Iaşi cu ocaziunea holerei asiatice. No. 2218. Iaşi (Tip. Naţionala, I. S. Ioneseu), 1910. (22,5 x 15). 14 p. (II 156705)
9749. ~ Epistolă pastorală No. 2436 cu care Monseniorele Nicolae Camilli, Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi publică în eparhia sa decretul pontifical Quam singulari Christus amore cu privire la vrâsta pentru întâia sfântă împărtăşire a copiilor. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1911. (23 x 15,5). 32 p. (II 408661)
9750. ~ Epistola pastorală cu care I. P. Sf. S. Monseniorele Nicolae Iosif Camilli. Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi vesteşte: 1. Reîntoarcerea sa în eparhie şi administrarea Sf. Mir. 2. Iubileul universal acordat de Sanctitatea Sa Papa Piu X în amintirea păcii dată Sf. Biserici de către împăratul Constantin cel Mare. No. 3129. Iaşi (Instit. de Arte Grafice N. V. Stefaniu & Co.), 1913. (23 x 16). 16 p. (II 408645)
9751. ~ Indultum pro quadragesima et anno 1886. (Nr. 8). [Iaşii, 1886]. (21.5 x 15). 4 p. (II 418762)
Semnat: "Camilli, Episcop catolic de Iaşi Nicolae Iosif". Descriere după titlul de la începutul textului.
9752. ~ Întrebări la cari cucernicii părinţi administratori ai parohiilor eparhiei de Iaşi vor trebui să răspundă pentru Sfânta Vizită anunţată prin epistola pastorală No. 918 din 11 Februarie 1907, [de Nicolae Iosif Camilli]. Iaşi (Tip. Naţională. I. S. Ionescu), 1907. (27,5 x 20,5). 67 p. (II 5923)
Descriere după copertă.
9753. ~ Jubileul sacerdotal al Sanctităţii Sale Papei Leon XIII. Epistolă pastorală a Mons. Nicolae Iosif Camilli. Episcop catolic de Iaşi. (No. 12). Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (22 x 14). 16 p. (II 11094)
9754. ~ Jubileul sacerdotal al Sanctităţii Sale Papa Piu X. Epistolă pastorală a P. Sf. S. Monseniorului Nicolae Iosif Camilli. Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner). 1908. (24,5 x 16,5). 39 p.,1 portr. (II 408552)
9755. ~ Jubileul episcopal al Sanctităţii Sale Papa Piu X, Epistolă pastorală a I. P. Sf. S. Monseniorului Nicolae Iosif Camilli. Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu), 1909. (22,5 x 15,5). 13 p. (II 408667)
9756. ~ Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi in dioccesi Iassiensi iussu et auctoritate D. D. Nicolai Joseph Camilli Archiepiscopi-episcope Iassiensis Iuxta rubricas missalis et breviari Romani ad stylum Iulianurn dispositus Pro anno domini MCMXV. Iassiis (Typ. H. Goldner), 1914. (19,5 x 13). 98 p. (BCU-Iaşi II B 22566)
9757. ~ Retraites et allocutions préchées aux religieuses de Notre-Dame de Sion à Iassy et à Galatz en Roumanie, par Nicolas-Joseph Camilli, évêque titulaire de Gadara. Commandeur de l’Ordre La Couronne de Roumanie. Rome (École Typ. Salésienne), 1898. (18 x 12). XII, 609[-611] p. (I 544243)
Lipsă coperta.
Traduceri, prefeţe, editări de texte:
BENEDICT XV, Papă. Cea dintâi scrisoare enciclica. Ed. şi trad. ~. Iaşi, 1915.
• Catechism pentru catolicii din Moldova. Pref. de ~. Iaşi 1885 ; ed. II, 1915.
LEON XIII. Enciclica humanum genuni... Ed. şi pref. de ~. Iaşi, 1884.
~. Epistola enciclică... Ed. şi pref. de ~. Iaşi, 1889.

Nu exista imagini
  112) CAMIZ, ROBERTO
 • Opera
 • Imagini
CAMIZ, ROBERTO
9758. ~ Mémorial. V-e lot. Ligne Camanesti Palanca. Entreprise Edoardo & Roberto Camiz. Bucureşti (Lmpr. Dreptatea), 1900. (31 x 22,5). 45 p. (III 121152)
La finalul textului semnează: "pentru Edoardo, et Roberto Camiz, Roberto Camiz".

Nu exista imagini
  113) CAMMARANO, SALVADORE (1801-1852)
 • Opera
 • Imagini
CAMMARANO, SALVADORE (1801-1852)
9759. ~ Lucia de Lammermoor. Drama Lirika în trei acte. Tradusă din limba italiană de G. A. Baronzi. Poesia de S. Salvatore Cantarano, musica de Gaetano Donizetti. Bucureşti (Tip. la Iosif Kopainig), 1845. (16 x 10). VI, 62 p. (I 111158)
P. de titlu cu caractere latine; textul cu alfabet de tranziţie.
9760. ~ *Lucia, cu[!] românesce în prosă, din Salv. Camerano[!]. Nic Ţinc. Bucureşti, 1870. (Iarcu, p. 133)
9761. ~ Lucia de Lammermoor. Operă seriă în 3 Acte de S. Camarano. Musica de M-stru G. Donizetti. Tradusă de D. D. U. şi D. St. Rasianu. Ediţiune conform textului după care se cântă. Bucuresci, Edit. V. Spelser şi H. Melbeere (Tip. Isac Binder), 1885. (20,5 x 14,5). 32 p. 1 leu nou. (Opera Română din Bucuresci) (II 384942)
9762. ~ Saffo, tragedia lirica în trei părţi. Poesia de Salvadore Cammarano. Musica de Maestrul Cav. G. Paccini[!]. Traducţiune de Nicolae Ţinc. Bucuresci, Tip.-editor Ioan Weiss, 1871. (16,5 x 12). 61 p. (I 411000)
Text paralel în l. italiană şi română.

Nu exista imagini
  114) CAMNER, JULIAN
 • Opera
 • Imagini
CAMNER, JULIAN
9763. ~ Recherches sur la condensation de la Toluquinone avec Véther acétyl-acetique. Dissertation présentée à la faculté des sciences de l’Université de Genève pour obtenir le grade de Docteur ès-sciences par Julian Camner de Piatra (Roumanie). Genève (Impr. Taponnier et Studer), 1892. (23,5 x 16). 31 p. (II 52157)

Nu exista imagini
  115) CAMPAN, JEANNE-LOUISE-HENRIETTE GENET
 • Opera
 • Imagini
CAMPAN, JEANNE-LOUISE-HENRIETTE GENET
9764. ~ Pentru educaţia copiilor. Scrisă în limba franţozească de Doamna Campan şi tradusă în rumîneşte de O mumă pe care Esperienţa a povăţuit’o a adăoga şi de la sine oare-care însemnări [=Catinca Ghica]. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1839. (19,5 x 12). 1 f., 97 p. (I 70531)
Cu alfabet de tranziţie. Pentru traducător, vezi: Nicolescu, p. 16 ; Zaharia, p. 9. Iarcu, p. 41, atribuie traducerea Saftei Ştirbei.

Nu exista imagini
  116) Campania din 1913
 • Opera
 • Imagini
Campania din 1913
• Campania din 1913 (Secţiunea II-a de aviaţie militară)
Vezi: NAŢIONALĂ Aeriană. Campania din 1913. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  117) Campania liga presei contra farmaciştilor
 • Opera
 • Imagini
Campania liga presei contra farmaciştilor
• Campania liga presei contra farmaciştilor. Vezi: ALTÂN, A. D. NICOLAU ş.a A. Campania... Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  118) Campania română din 1916
 • Opera
 • Imagini
Campania română din 1916
9765. • Campania română din 1916. Traducere din limba engleză de X. Cu o prefaţă de Octavian Goga. Iaşi (Tip. Epoca), 1918. (24 x 16,5). V-142 p. (Biblioteca Rasboiului nostru, nr. 1) (The Times Historv and Encyclopedia of the War) (II 156805)
Pe cop. 4, anul 1919.

Nu exista imagini
  119) O campanie infama
 • Opera
 • Imagini
O campanie infama
9766 • O campanie infama. Începutul şi sfirşitul calomniilor fomentate împotriva D-lor Mrazec, Teisseyre şi Alimanestianu. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională). 1908. (23,5 x 16,5). 30 p. (II 8637)

Nu exista imagini
  120) O campanie mişelească
 • Opera
 • Imagini
O campanie mişelească
9767 • O campanie miselească. [Bucureşti], 1910. (23 x 15,5). 19 p. (II 20599)
Descriere după copertă. Textul, semnat: "Un creştin Ortodox". În apărarea Mitropolitului Primat Atanasie Mironescu.

Nu exista imagini