Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1071) CHIRIACHID, GEORGE I. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIACHID, GEORGE I. (1874-?)
12212. ~ Transacţiuni în Dreptul Roman şi Român. Tesă pentru Licenţă. G. Chiriachid. Bucuresci (Lito-Tip. Populara), 1896. (19,5 x 13). 83 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (I 508943)

Nu exista imagini
  1072) Chiriacodromion
 • Opera
 • Imagini
Chiriacodromion
• Chiriacodromion. Vezi: • Tîlcuiala Evangheliilor... (şi autorii respectivi)

Nu exista imagini
  1073) CHIRICĂ, CONSTANTIN D. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRICĂ, CONSTANTIN D. (1870-?)
12213. ~ Note sur les Mysidés que Von trouve dans les lacs d’eau douce, dans les eaux du Danube, ainsi que dans les lacs saumâtres et alés du bassin de la Mer Noire en Roumanie, [par] C. Chiriac. Jassy, 1914. (24 x 16,5). 1 f., p. 295-300. (Extrait des Annales scientifiques de l’Université de Jassy, T. VIII, fasc. 3) (II 40666)

Nu exista imagini
  1074) CHIRICĂ, GEORGE A. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRICĂ, GEORGE A. (1866-?)
12214. ~ Cercetări istorice asupra legislaţiei bisericei române din Secuiul al XVII şi XVIII. Teza pentru licenţă Prezentată şi susţinută la [3 Noembre] 1895 de George Chirică. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1895. (23,5 x 16,5). 97[-100] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 176342)
12215. ~ Discurs Ocazional ţinut în ziua de 24 Ianuarie 1909 de Preotul Gh. Chirică, profesor. Ploeşti (Tip. Lumina), 1909. (19 x 12,5). 8 p. (I 12410)
12216. ~ Dogmele Religiunei Creştine, conform programei analitice din 1899. pentru clasa III secundară. Ploeşti, 1900. 84 p. (Chirică G., cop. 4 ; Chirică G. Discurs, cop. 4)
Exemplar existent la Biblioteca Episcopiei Dunărea de Jos - Galaţi.
12217. ~ Istoria Sântă a Vechiului şi Noului Testament. Conform noului program pentru usul şcólelor secundare de ambele-sexe, de Diaconul George Chirică, Profesor de religiune, licenţiat în teologie. Ploesci (Tip. Gutenberg C. Niculescu & Stelian Ionescu), 1899. (20 x 13). 130 p., 1 h. 2 lei. (II 515077)
12218. ~ Responsabilitatea Omului pentru faptele sale. Cuvântare ţinută în faţa deţinuţilor de la Penitenciarul din Ploeşti, de Preotul Gh. Chirică, profesor. Ploeşti (Lumina, Stab. de Arte grafice), 1909. (21 x 13.5). 13 p. (II 22443)
12219. ~ Viaţa modernă în raport cu Educaţia morală. Conferenţa ţinută în sala tétrului Cooperativa cu ocasiunea aniversărei a X-a a scólei secundare de fete "Despina Dómna", de Preotul George Chirică. Licenţiat în teologie, Profesor. 9 Martie 1904. Ploesci (Tip. Lumina), 1904. (20,5 x 13). 17 p. 25 bani. (II 176552)
În colaborare:
12220. ~ Manual de morală creştină, pentru usul şcólelor secundare de ambele-sexe, de diaconul Gh. Chirică, Profesor la externatul secundar, şi Ión Andreiu, Profesor la liceul "Sf. Petru şi Paul", licenţiaţi în teologie. Carte aprobată de Sf. Sinod în şedinţa de la 22 Maiu 1898. Ploesci (Tip. Democratul), 1898. (18 x 12). V-104 p. (BSS I 14401)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1075) CHIPICĂ, ION A.
 • Opera
 • Imagini
CHIPICĂ, ION A.
12221. ~ Profeţiile despre Patimile lui Iisus Christos. Teză pentru Licenţă de Ión A. Chirică. Susţinută la ... Martie 1904. Ploesci (Tip. Lumina), 1904. (23 x 15,5). 2 f., II p., p. 7-57, III [-V] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (BCU-Iaşi III 70919)

Nu exista imagini
  1076) CHIRICĂ, THEODOSIE
 • Opera
 • Imagini
CHIRICĂ, THEODOSIE
În colaborare:
12222. ~ Conspecte pentru cursuri missionere-norodnice de înfruntarea învăţăturii cei minciunoase a lui ieromonahul Innochentie, alcătuite de missioneri - propoveduitori a eparhiei protoiereul Theodosie Chirica şi Alecsandru Timotheevici Scvoznicov. Tălmăcit de preotul Theodor Petrovici. Chişinev, Изданiе Кишиневскаго Православнаго Христо-Рождественскаго (Епaрхiальная тирографiя), 1916 (20,5 x 14,5). 36 p. (II 208659)
Cu caractere slave: Traducătorul şi instituţia editoare, la finalul textului (p. 36).

Nu exista imagini
  1077) CHIRICEANU, GHEORGHE SP. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRICEANU, GHEORGHE SP. (1879-?)
12223. ~ Contribuţiuni la studiul tetaniei gastrice şi a indicaţiilor operatorii. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 29 Martie 1905 de Chiriceanu Sp. Gheorghe din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tip. A. Grossmann), 1905. (23 x 16). 78 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 782) (II 486667)

Nu exista imagini
  1078) CHIRICESCU, CONSTANTIN (1863-1929)
 • Opera
 • Imagini
CHIRICESCU, CONSTANTIN (1863-1929)
(Un prea pios şi bun creştin)
12224. ~ Arheologia-biblică. Alcătuită în vederea programei analitice din 1902 pentru Seminarii şi a Adresei cu nr. 3168/1903 a Casei Scólelor, de Dr. Constantin Chiricescu, Profesor şi Decan al Facultăţei de Teologie din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1903. (22 x 14). 131 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Casa Şcoalelor) (II 2131)
12225. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii),1910. (20 x 13). 131 p. 1,75 lei. (Publicaţiunile Casei Şcoalelor) (II 486511)
12226. ~ Despre minune. Characterul supranatural al câtor-va din minunile relatate în cărţile canonice ale Testamentului Nou. Disertaţie ţinută cu ocasiunea serbărei Patronilor Seminarului Veniamin din Iaşi în anul 1893 (Ianuarie 30), de Dr. Const. Chiricescu, Profesor la Facultatea de teologie din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Curţii regale, F. Göbl Fii), 1895. (20 x 13). 29 p., 1 f. (I 267278)
La finalul textului, semnătura: "Dr. Const. Chiricescu (din Corn. Topeşti, pl. Tismana, Jud. Gorj). Profesor la Facultatea de teologie din Bucuresci, fost profesor la Seminarul Veniamin din Iaşi".
12227. ~ Despre Psaltire, conferinţă ţinută la Seminariul Nifon Mitropolitul din Bucureşti, [de] Dr. Const. Chiricescu, profesor la Facultatea de Teologie şi la Seminariul Nifon din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1915. (22,5 x 15). 21 p. (Reproducere din revista Biserica Ortodoxă Română) (II 46993)
12228. ~ Ermeneutică biblică, alcătuită de Dr. Const. Chiricescu, Profesor la Facultatea de Teologie din Bucuresci. Tipărită cu bine-cuventarea şi spesele Prea Sânţitului Episcop de Argeş D.D. Gherasim Timus, Doctor în teologie. Fost Decan şi Profesor la Facultatea de teologie din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (21,5 x 14). 165, VI p. 2 lei. (II 412031)
12229. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1899. (21 x 13,5). 164, IV p. 2 lei. (II 264550)
12230. ~ Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Alcătuită în vederea programei analitice din 1902 pentru Seminarii, şi a Adresei cu nr. 3168/1903 a Casei Şcolelor, de Dr. Constantin Chiricescu, Profesor şi Decan al Facultăţei de teologie din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1903. (22 x 14). 144 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Casa Şcoalelor) (II 2132)
12231. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (22,5 x 15). 136 p. (Publicaţiunile Cassei Şcoalelor) (II 23962)
12232. ~ Istoria Bisericei Române. Curs predat de Dr. C. Chiricescu la Facultatea de Theologie din Bucureşti, 1896. [Bucureşti, 1896]. (20 x 17). 263 p. (II 205485)
Curs litografiat. La finalul textului, menţiunile: scris de V. Marţiean. Litografiat de D. Ştefănescu.
12233. ~ Istoria Dogmelor, după prelegerile D-lui Profesor Universitar Dr. Const. Chiricescu dela Facultatea Teologică din Bucureşti. Bucureşti, [1904]. (20 x 16,5). 357 p. (BSS II 3059)
Curs litografiat de "Alexe Morosianu şi G. Creţu la 23 februarie 1904, Litografia Andreescu".
12234. ~ Omagiu unui înalt prelat de Un prea pios şi bun creştin [= Dr. C. Chiricescu]. Bucureşti, [1905]. (19 x 12). 118[-120] p. (I 5162)
Descriere după copertă. Pamflet îndreptat împotriva Episcopului de Rîmnic, Athanase Mironescu.
12235. ~ Prelegeri de Patrologie, făcute de Dl Dr. Const. Chiricescu. Reproduse de Studentul theolog Ierodiaconul Varlaam Dimitroff (Ribolovschy). [Bucureşti, 1897-1898]. (21 x 16,5). 576 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Theologie) (BE-Bz 1410)
Curs litografiat.
12236. ~ Patrologia. Curs litografiat, de Prof. Const. Chiricescu, Bucureşti. S.l., [1904]. (21 x 16,5). 548 p. (BSS II 3727)
Llitografiat de: "Iosif Stoilă, Crucea-de-sus, Putna, 1904 Ianuarie 31" (v. p. 548).
12237. ~ Privire asupra instituţiunei sinodale în diferite biserici ortodoxe de răsărit. Studiu alcătuit de Dr. Constantin Chiricescu, Profesor şi Decan al Facultăţei de Teologie din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1909. (22,5 x 15). 54 p. (II 12711)
12238. ~ Procesul D-lui prof. universitar Dr. C. Chiricescu. Apărarea rostită de d-sa înaintea comisiunei de judecată la 14, 15 şi 17 Iunie 1911. Bucureşti (Atelierele ziar. “Adeveiul), 1911. (23 x 15,5). 32 p. (II 24937)
12239. ~ Idem. Apărare rostita de d-sa înaintea comisiunei de judecată la 30 Iunie 1911. (Supliment). Bucureşti (Noua Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1911. (23 x 15,5). 14 p., 1 f.
Apărarea împotriva unor acuzaţii aduse de Mitropolitul Primat Athanasie Mironescu.
12240. ~ Răspuns Prea Sfinţitului Atanasie Mironescu Episcopul Râmnicului Noului Severin, [de] Dr. Constantin Chiricescu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1905. (24 x 15,5). 1 f., II-134, II p. (II 63590)
Constantin Chiricescu se apără împotriva acuzaţiilor de proastă gestiune în conducerea Tipografiei Cărţilor Bisericeşti.
12241. ~ Idem. [Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1905]. (24 x 15,5). 134 p. [imprimat greşit: 124]. (Direcţiunea Tipografiei Cărţilor Bisericeşti, nr. 102) (II 10604)
Tipărit ca mss., fără p. de titlu. Descriere, după ediţia definitivă.
12242. ~ Sfîntul Apostol Paul după Sfînta Scriptură, de Dr. Const. Chiricescu, Profesor la Facultatea de teologie din Bucuresti. Bucureşti (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericeşti), 1898. (23,5 x 15,5). 48 p. (Reproducere din Biserica Ortodoxă Română 1897-1898) (II 174219)
12243. ~ Trei instituţiuni bisericeşti din România (Facultatea de Teologie, Tipografia Cărţilor Bisericeşti şi Casa Bisericii), de Dr. Constantin Chiricescu. Profesor şi Decan al Facultatei de teologie şi Director al Tipografiei Cărţilor Bisericeşti din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1902. (22 x 15). 28 p. (Reproducere din revista Biserica Ortodoxă Română) (II 412286)
În colaborare:
12244. ~ Călăuza Predicatorului. Traducere, prelucrare şi alcătuire de Dr. Const. Chiricescu, Profesor Universitar şi Decan al Facultăţei de teologie din Bucureşti, [şi] Iconomul C. Nazarie, Agregat la Facultatea de teologie şi Director al Seminarului Central din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1901-1902. (19,5 x 13). XVI, 317 p. (I 263518)
12245. ~ 20 cuvîntări, de Dr. Const. Chiricescu, profesor universitar şi director al Cultelor, [şi] Iconomul C. Nazarie, directorul Seminarului Central din Bucureşti. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (24 x 15,5). 147[-149] p. cu il. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice) (II 413176)
Pe p. de titlu: "Tipărite cu cheltuiala Casei Scólelor spre a se împărţi în dar tuturor şcólelor şi parohiilor din România".
Traduceri, prefeţe, editări de texte:
DIDON, HENRI-GABRIEL. Jésus-Christ. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1900-1901.
• *Sfînta Evanghelie ce se dice la Vecernia din diua de Paşti. Ed. II. Pref. de ~. Bucureşti, 1902.
GUETTÉE, W. Expunerea doctrinei bisericei creştine ortodoxe. Ed. III de ~. Bucureşti, 1901.
• *Viaţa repausaţilor noştri... Pref. de ~. Ed. II. Bucureşti, 1899.

Nu exista imagini
  1079) CHIRICESCU, MATEI (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRICESCU, MATEI (1865-?)
12246. ~ Tovărăşia agricolă ţărănească din Vatra Monastirei Tismana - Gorj. Conferinţă ţinută în Amfiteatrul Gimnaziului Tudor Vladimirescu. din T.-Jiu, în 10 Aprilie 1906 de Mateiu Chiricescu, Învăţător diriginte, Topeşti-Gorj, Membru al ord. Coroana României în gradul de cavaler şi medaliat cu Răsplata muncei pentru învăţământul primar cl. II şi serviciul credincios cl. I (aur). Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1906. (23 x 15,5). 62 p. (II 6670)

Nu exista imagini
  1080) CHIRICUŢĂ, TOMA (?-197I)
 • Opera
 • Imagini
CHIRICUŢĂ, TOMA (?-197I)
12247. ~ Cortegiul păcei. de Preotul Toma Chiricuţă, Licenţiat în Teologie, Litere şi Filosofic Bărlad (Tip. şi Leg. de Cărţi, C. D. Lupascu), 1916. (21,5 x 13,5). 24 p. (Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române) (II 46784)
Descriere după copertă. Într-o notă de la finalul textului (p. 24) se menţionează că broşura se vinde în folosul Bisericei parohiale cu hramul Sfântului Spiridon, din oraşul Bârlad
12248 ~ Ne chiamă Christos... I. Învierea lui Christos - primăvara sufletului nostru. II. Lăsaţi copii să vie la mine. Scrise de preotul Toma Chiricuţă. Bârlad (Tip. Const. D. Lupascu), 1914. (22,5 x 15,5). 12 p. (Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române) (BSS II 1325)
Lipsă coperta.
12249. ~ Rătăcirile unui Antichrist românsc [=Ştefan Zeletin], [de] Preotul Toma Kiricuţă, Licenţiat în teologie, litere şi filosofie. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1916. (19 x 12,5). 67 p. 75 bani. (I 48371)
Răspuns cărţii prof. Ştefan (Motaş) Zeletin intitulată "Evanghelia Naturii", apărută în 1915.
12250. ~ Religia omului de ştiinţă (Răspuns dat libercugetătorilor), [de] Toma P. Chiricuţă. Cu o prefaţă de D-l Dr. N. C. Paulescu, profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sor), 1910. (23 x 15,5). 64 p. 1 leu. (II 21088)

Nu exista imagini