Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1041) CHIFFA, EMIL A. (1882-1950)
 • Opera
 • Imagini
CHIFFA, EMIL A. (1882-1950)
12179. ~ Din zile de jale şi sânge. Poezii, de Emil A Chiffa. 1914-1915. Bistriţa (Tip. G. Matheiu), [1915]. (19 x 12). 118 p. (I 45229)
Descriere după copertă. Datat după: Drap, 15(1915), nr. 143, dec. 15/28, p. 3.
12180. ~ Din zile senine. Poezii 1906-1907, [de] Emil A. Chiffa. Bistriţa (Tip. G. Matheiu). 1908. (16 x 10). 67 p. (I 10388)
12181. ~ Freamăt de codru. Poezii, de Emil A. Chiffa. 1908-1912. Bistriţa (Tip. G. Matheiu), 1912. (19,5 x 12). 83 [-86] p. (I 30632)
12182. ~ Poezii 1903-1905, [de] Emil A. Chiffa. Bistriţa (Tip. G. Matheiu), 1905. (17 x 10). 95 p. (I 10446)
Pe copertă titlul: "Din primăvara vieţii".

Nu exista imagini
  1042) CHIFU, C.
 • Opera
 • Imagini
CHIFU, C.
12183. ~ Die Enhvickelung des Goltesbegriffes bei J. G. Fichte. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer hohen philosophischen Facultät der Universität Jena, vorgelegt von C. Chifu aus Silistea-Crucii (Rumänien). Weidai. Th. (Druck von Themas & Hubert, Spezialdruck. für Dissertationen), 1913. (23,5 x 15,5). 44 p. (II 37277)
12184. ~ Bolul social al credinţelor religioase în evoluţia popoarelor de C. Chifu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1908. (24,5 x 16,5). 68, IV p. (II 10671)
Traduceri:
FLAMMARION, C. Urania. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1911.
SKOVGAARD-PETERSEN, C. Însemnătatea credinţei în lupta pentru existenţă. Trad. de ~. Focşani, 1914.

Nu exista imagini
  1043) CHIHAIA
 • Opera
 • Imagini
CHIHAIA
Vezi şi: KIHAIA

Nu exista imagini
  1044) CHIHAIA, ION P.
 • Opera
 • Imagini
CHIHAIA, ION P.
În colaborare:
GALERIU, TH. ş.a. Act de expertisă asupra exploatărei de lemne din pădurea Glogova... Bucureşti, 1904.
Vezi de asemenea:
• Studii asupra situaţiunii serviciului silvic al Statului... Bucureşti, 1899.

Nu exista imagini
  1045) CHIHĂESCU, LEON
 • Opera
 • Imagini
CHIHĂESCU, LEON
12185. ~ Condiţiunea juridică a Femeei. Tesă pentru licenţă Susţinută la... 1902 de Leon Chihăescu. Caracal (Tip. Iorgu Petrescu), 1902. (23,5 x 15,5). 72 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412656)

Nu exista imagini
  1046) CHILARSKI, L.
 • Opera
 • Imagini
CHILARSKI, L.
12186. ~ Manual de limba germană. Metoda practică pentru a învăţa cu înlesnire această limbă, urmat de dialoguri precum şi de un Vocabular român-german şi german-român, cuprindend cele mai usitate cuvinte în limbagiul căii ferate, de L. Chilarski, profesor de limba germană la Şcoala specială de mişcare a C.F.R. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1900. (19,5 x 12,5). IV , 227 p. (I 7784)
12187. ~ Idem, [de] L. Chilarski, fost profesor la şcoala specială de mişcare a CFR. şi A. Riegler, Profesor la şcoala specială de mişcare a CFR. Ed. II. Bucureşti (Tip. Profesionala, Dimitrie C. Ionescu), 1909. (20 x 13). IV-244 p. (I 15701)
12188. ~ Idem. Metoda practică pentru a învăţa cu înlesnire această limbă, de L. Chilarski, fost profesor la şcoala specială de mişcare a CFR. Ed. III. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (20,5 x 13). IV-181 p. (II 33860)
12189. ~ Metodă practică pentru a învăţa cu înlesnire Limba germană, de L. Chilarski, profesor de limba germană la şcoala specială de mişcare a CFR. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1900. (19 x 12). IV, 170 p. (12819)
12190. ~ Memoriu privitor la Magazinul de Consum CFR, [de L. Chilarski]. Bucureşti, 1911. (23 x 15,5). 16 p. (II 23525)
Autorul, la finalul textului.

Nu exista imagini
  1047) CHIMANI, LEOPOLD
 • Opera
 • Imagini
CHIMANI, LEOPOLD
12191. ~ Providenţa sau Nici o faptă, fără răsplată. Tradusă după L. Simani de Z. A. [=Al. Zanne?]. Bucureşti (Tipografia Nazionala a lui Iosef Ramanov & Comp.), 1856. (20 x 12). 59 p. (BCU-ClN Sion 263)
Text, cu alfabet de tranziţie; p. de titlu, cu caractere latine.

Nu exista imagini
  1048) CHIMET, ŞTEFAN G.
 • Opera
 • Imagini
CHIMET, ŞTEFAN G.
Vezi: KIMET, ŞTEFAN G.

Nu exista imagini
  1049) Chimie organică
 • Opera
 • Imagini
Chimie organică
12192. • Chimie organică. [S.l., 1897]. (27 x 21,5). [21] f. cu il. (II 163529)
Litografiat. Curs scris de elevul Grigorescu George din Clasa VI-a. Anul şi numele menţionate pe ultima pagină. Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1050) CHINESU, ECATERINA
 • Opera
 • Imagini
CHINESU, ECATERINA
Traduceri:
• Istoria lui Ferdinando şi a Isabelei. Trad. de ~. Iassy, 1866/1865.

Nu exista imagini
  1051) CHINEZU, D. N.
 • Opera
 • Imagini
CHINEZU, D. N.
12193. ~ *Aritmetică prescurtată, [de] D. N. Chinezii, 1854. 12°. 8 p.(?) (Iarcu, p. 153 ; Beleş, p. 222)

Nu exista imagini
  1052) CHINEZU, EMANOIL
 • Opera
 • Imagini
CHINEZU, EMANOIL
Vezi: QUINEZU, EM.

Nu exista imagini
  1053) CHINTESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CHINTESCU, NICOLAE
Vezi: QUINTESCU, NICOLAE

Nu exista imagini
  1054) Chinuita sau Victima geloziei
 • Opera
 • Imagini
Chinuita sau Victima geloziei
12194. • Chinuita sau Victima geloziei. Mare roman tragic. [Fasc.] nr. 11-174. Bucureşti, Biroul de edit. A. Heller, [1907]. (23 x 17). 6038 p. cu il. Fascicola 5 bani (II 6601)
Descriere după copertă. Prima fascicola, gratis. Paginaţia greşită: 2100-3000; 2200-4000; 2300-5000; 3400-6000; 2428-6038.

Nu exista imagini
  1055) Chinurile Sf. Gheorghe
 • Opera
 • Imagini
Chinurile Sf. Gheorghe
• Chinurile Sf. Gheorghe. Vezi: CATALANY, GEORGE. Chinurile... Bârlad, 1902.

Nu exista imagini
  1056) CHIORPEC, OLVIAN D.
 • Opera
 • Imagini
CHIORPEC, OLVIAN D.
Edit. de texte:
TEODORESCU, IULIAN. Curs de drept penal şi procedură penală. Ed. de ~. Iaşii, 1918.

Nu exista imagini
  1057) CHIOSEA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CHIOSEA, IOAN
Vezi:
• Propoziţiile sciinţelor theologhiceşti... Bucureşti, 1841.

Nu exista imagini
  1058) CHIPER, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
CHIPER, MIHAIL
12195. ~ *Gesundheitslehre für das Volk, von Dr. Michael Kipper, K. K. Regimentsarzt în Evidenz der K. K. Landwehr und Lehrer der Hygiene an der gewerblichen Fortbildungsschule în Radautz. Czernowitz, 1888. Inhalt: Der menschliche Körper: die Ernährung; die Nahrung; die Zähne; die Hautpflege, die Kleidung; die Wohnung; die Lebensweise; die Hilfe în Unglüchsfällen und die ansteckenden Krankheiten. (RPol, 4(1889), nr. 7, apr. 1, p. 13: Bibliografie)

Nu exista imagini
  1059) CHIRCULESCU, DIM. (1833-1898)
 • Opera
 • Imagini
CHIRCULESCU, DIM. (1833-1898)
Traduceri :
MOLIÈRE. Tartufulu. Trad. de ~. Bucureşti, 1873.

Nu exista imagini
  1060) CHIRCULESCU, NICOLAE D. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRCULESCU, NICOLAE D. (1874-?)
12196. ~ Mandat. Locatio operarum. Tesă pentru licenţă de N. D. Chirculescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1896. (24,5 x 17). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413335)
12197. ~ Politica externă a României. Conferinţă ţinută la 27 Decembrie 1912 de către N.D. Chirculescu. Focşani (Tip. Putna Panaite Alexandrescu & Gh. D. Mircea). 1913. (24 x 16). 32 p. (Liga Culturală. Secţia Focşani) (II 55708)
12198. ~ România în războiul european. Conferinţă ţinută în ziua de 4 Ianuarie 1915 de către D-l N.D. Chirculescu, senator. Focşani (Tip. Unite Sporul), 1915. (20 x 13). 37 p. (Liga Culturală. Secţia Focşani) (I 42377)

Nu exista imagini
  1061) CHIRCULESCU, N.G.
 • Opera
 • Imagini
CHIRCULESCU, N.G.
Vezi: KIRCULESCU, N.G.

Nu exista imagini
  1062) CHIRIAC
 • Opera
 • Imagini
CHIRIAC
Vezi şi: KIRIAC

Nu exista imagini
  1063) CHIRIAC, ieromonah (1796-1878)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIAC, ieromonah (1796-1878)
12199. ~ Praştie Caré sau Tipărit în zilele bine Credinciosului Domn, Mihail Grigoriu Sturza Voevod. Cu Blagosloveniia Preosf[i]nţiei sale Kyrio Kyr Veniamin Mitropolit Sucevii şi Moldoviei. Prin osârdiia Prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al sf[i]ntelor Monastiri, Neamţului şi Secului Kyr Mardarie. în Sf[î]nta Monastire Neamţul Întru însăşi a sa Tipografie. La anul 1837. De Ieromonahul Chiriac Tipograful. (23,5 x 16,5). 4 f., 212 p. (II 64890)
Cu o "Înainte cuvântare cătră cetitori de Chiriac Ieromonah şi D[u]hovnic din Sf[î]nta Monastire Neamţul, din care reiese că el este autorul cărţii: nu am tâlmăcit-o din cuvânt în cuvânt, dupre rânduiala tălmăcirii, ce numai noimele întrebărilor, şi a răspunsurilor am luat ; şi încă am mai adaos la scopul cărticelei, şi din alte cărţi...". Cu caractere chirilice. Apărută, cu următoarea, într-un singur volum editorial.
12200. ~ Idem. Iar acum a doa oară s-a tipărit cu voea ţenzuri bisericeşti, de sfinţia sa părintele Ioil Duhovniculu şi directoru tipografiei Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolitului D.D. Nifon. Bucureşti (Tip. Nifon Mitropolitul), 1858. (22 x 17). VII, 218 p. (II 156680)
Cu alfabet de tranziţie. La p. 215-218: "lista de numele D.D. abonaţi". Autorul, la finalul prefeţei. Lipsă coperta.
12201. ~ Cartea numită Praştie[...] în sfânta Monastire Neamţul, întru însuşi a sa tipografie, la anul 1837. şi acum a doua oară dată la tipar. Tipărindu-se din literă veche în literă nouă latină ca să poată citi lumea. Pentru mântuirea sufletelor lor. Buzău, 1911. (23 x 15). 110 p. (Fascicola nr. 1, Anul 1911, Luna Martie 10) (II 33763)
Localitatea şi anul, numai pe copertă.
Traduceri:
• Oglinda omului celui din lăuntru... Sibiiu, 1839.

Nu exista imagini
  1064) CHIRIAC, FRUM.
 • Opera
 • Imagini
CHIRIAC, FRUM.
Vezi:
• Cazul de la Liceaul Militar din Mănăstirea Dealul. Acte... tipărite de profesorii demisionaţi. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  1065) CHIRIAC, ION
 • Opera
 • Imagini
CHIRIAC, ION
12202. ~ Plângerea răzeşilor de Văşeesti[!] către Înalta Locotinenţă Domnéscă! [de] Ion Chiriac. Bucuresci (Tip. lucrătorilor associaţi), 1866. (23,5 x 16). 36 p. (II 394102)
Descriere după copertă. Autorul, semnat la finalul textului: "Ionu Chiriacu, vechil al mosenilor de Vasesci".

Nu exista imagini
  1066) CHIRIAC, N. D.
 • Opera
 • Imagini
CHIRIAC, N. D.
Vezi: CHIRIAC-DIMANCE A. N.

CHIRIAC, NECULAI ION (1844-?)
12203. ~ Propovăduirea visului ce la[!] visat Neculai Ion Chiriac Născut la 16 Iulie 1844 în Comuna Matca, Jud. Tecuci. Tecuci (Tip. H.G. Movileanu), 1915. (16,5 x 11). 9 p. (I 45360)

Nu exista imagini
  1067) CHIRIAC, ŞTEFAN L.
 • Opera
 • Imagini
CHIRIAC, ŞTEFAN L.
12204. ~ Mizeria vieţei, de Ştefan D. Chiriac. Cu o prefaţă de D-l George Caïr, publicist. Târgovişte (Tip. şi Leg. Viitorul El. Angelescu), 1904. (18 x 11,5). 40 p. 80 bani. (I 2679)

Nu exista imagini
  1068) CHIRIAC-DIMANCEA, N. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIAC-DIMANCEA, N. (1880-?)
12205. ~ După doi ani de muncă. Dizertaţiuni, critice, prelegeri. (Activitatea societăţii literaro-ştiintifice şcolare, Bogdan Petriceicu Hasdeu dela liceul din Buzău). Lucrare întocmită de N. D. Chiriac, Profesor de L. Română la liceul din Buzău, Preşedinte al Societăţii, după dările de seamă critico-literaro-ştiinţifice ale şedinţelor, redactate şi comentate de elevul din clasa VII-a mod. a liceului. Ionescu C. Alexandru, Secretarul Societăţii. Buzău (Impr. Al. Georgescu, S-sor Dimitrie Bălănescu), 1914. (20,5 x 14). 224 [-231] p. 2,50 lei. (II 38342)
12206. ~ Disertaţiuni, Critice, Prelegeri. (Anul III). Activitatea societăţei literaro-ştiinţifice Bogdan Petriceicu Haşdeu dela liceul Al. Haşdeu din Buzău: Cuprinzând şi două analize estetico-literare, una asupra: Pastelurilor lui V. Alexandri[!] de N. D. Chiriac, profesor de l. română la liceu şi altă analiză estetico-literară, asupra Operei poetului Ştefan O. Iosif de Ionescu C. Alexandru, elev cl. VIII Modernă, liceul Haşdeu. Lucrare întocmită de N.D. Chiriac, Preşedinte al Societăţei, Profesor de limba română la liceu după dările de seamă critico-obiective redactate şi comentate de elevul din cl. VIII Modernă a liceului, Ionescu C. Alexandru. Secretarul societăţei. Buzău (Tip. I. Călinescu), 1915. (22,5 x 15). 203 p. 2 lei. (II 73278)
12207. ~ Epistola dogmatica De Communicatione idiomatum ad Flavianum a lui Leon I-iu cel Mare episcopul Romei 440-461. Interpretare (cu vieaţa şi activitatea autorului epistolii şi cu istoria dogmei monofiziţilor). Lucrare pentru seminarul de Patrologie şi Istoria dogmelor, alcătuită de N. D. Chiriac, defensor eclesiastic, profesor. Bucureşti (Tip. Cooperativa Jubileu), 1912. (23 x 15,5). 70 p. (II 27694)
12008. ~ Literatura apologetică creştină greacă. Quadrat, Aristide, Ariston din Pela, Claudiu Apolinare, Miltiade şi Meliton de Sardes, Justin filozoful Martirul, Taţian Assirianul şi Athenagora, Teofil de Anliochia şi Hermias Filozoful. Studiu ştiinţifico-critico-literar, întocmit de N. D. Chiriac. defensor eclesiastic. profesor. Bucureşti (Tip. Cooperativa Jubileu), 1912. (24 x 16). 2 f., 177 p. (II 27689)
12209. ~ Morala creştină, după programa în vigoare pentru cursul şcoalelor secundare, de N. D. Chiriac, licenţiat în Litere şi Teologie, profesor, fost defensor eclesiastic. Carte aprobată de Ministerul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice, de Consistoriul Superior Bisericesc precum şi de Sfântul Sinod. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1914. (20,5 x 13,5). 96 p. 1,60 lei. (I 87003)
12210. ~ Morala creştină. Bucureşti, 1916. 96 p. (Exemplar existent la Biblioteca Episcopiei Dunărea de Jos - Galaţi)
Traduceri:
ATHENAGORAS. Πρεσδεία περί τών χριστιανών. Traducere. Teză pentru licenţă de ~. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  1069) CHIRIACESCU, ROMULUS I. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIACESCU, ROMULUS I. (1883-?)
12211. ~ Consideraţiuni fiziologico-chimice moderne asupra patogeniei şi diagnosticului maladiei lui Stokes Adams. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la [13 Febr. 1910] de Romulus Chiriacescu. Craiova (Tip. şi Leg. de carii Fane Constantinescu), 1910. (23 x 15,5). 75 p., 3 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1134) (II 580160)
Bibliografie, la p. 69-75.

Nu exista imagini
  1070) CHIRIACHID, G.
 • Opera
 • Imagini
CHIRIACHID, G.
Traduceri:
ALFIERI. Tyrania. Trad. de ~. Bucureşti, 1866.

Nu exista imagini
  1071) CHIRIACHID, GEORGE I. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRIACHID, GEORGE I. (1874-?)
12212. ~ Transacţiuni în Dreptul Roman şi Român. Tesă pentru Licenţă. G. Chiriachid. Bucuresci (Lito-Tip. Populara), 1896. (19,5 x 13). 83 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (I 508943)

Nu exista imagini
  1072) Chiriacodromion
 • Opera
 • Imagini
Chiriacodromion
• Chiriacodromion. Vezi: • Tîlcuiala Evangheliilor... (şi autorii respectivi)

Nu exista imagini
  1073) CHIRICĂ, CONSTANTIN D. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRICĂ, CONSTANTIN D. (1870-?)
12213. ~ Note sur les Mysidés que Von trouve dans les lacs d’eau douce, dans les eaux du Danube, ainsi que dans les lacs saumâtres et alés du bassin de la Mer Noire en Roumanie, [par] C. Chiriac. Jassy, 1914. (24 x 16,5). 1 f., p. 295-300. (Extrait des Annales scientifiques de l’Université de Jassy, T. VIII, fasc. 3) (II 40666)

Nu exista imagini
  1074) CHIRICĂ, GEORGE A. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRICĂ, GEORGE A. (1866-?)
12214. ~ Cercetări istorice asupra legislaţiei bisericei române din Secuiul al XVII şi XVIII. Teza pentru licenţă Prezentată şi susţinută la [3 Noembre] 1895 de George Chirică. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1895. (23,5 x 16,5). 97[-100] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 176342)
12215. ~ Discurs Ocazional ţinut în ziua de 24 Ianuarie 1909 de Preotul Gh. Chirică, profesor. Ploeşti (Tip. Lumina), 1909. (19 x 12,5). 8 p. (I 12410)
12216. ~ Dogmele Religiunei Creştine, conform programei analitice din 1899. pentru clasa III secundară. Ploeşti, 1900. 84 p. (Chirică G., cop. 4 ; Chirică G. Discurs, cop. 4)
Exemplar existent la Biblioteca Episcopiei Dunărea de Jos - Galaţi.
12217. ~ Istoria Sântă a Vechiului şi Noului Testament. Conform noului program pentru usul şcólelor secundare de ambele-sexe, de Diaconul George Chirică, Profesor de religiune, licenţiat în teologie. Ploesci (Tip. Gutenberg C. Niculescu & Stelian Ionescu), 1899. (20 x 13). 130 p., 1 h. 2 lei. (II 515077)
12218. ~ Responsabilitatea Omului pentru faptele sale. Cuvântare ţinută în faţa deţinuţilor de la Penitenciarul din Ploeşti, de Preotul Gh. Chirică, profesor. Ploeşti (Lumina, Stab. de Arte grafice), 1909. (21 x 13.5). 13 p. (II 22443)
12219. ~ Viaţa modernă în raport cu Educaţia morală. Conferenţa ţinută în sala tétrului Cooperativa cu ocasiunea aniversărei a X-a a scólei secundare de fete "Despina Dómna", de Preotul George Chirică. Licenţiat în teologie, Profesor. 9 Martie 1904. Ploesci (Tip. Lumina), 1904. (20,5 x 13). 17 p. 25 bani. (II 176552)
În colaborare:
12220. ~ Manual de morală creştină, pentru usul şcólelor secundare de ambele-sexe, de diaconul Gh. Chirică, Profesor la externatul secundar, şi Ión Andreiu, Profesor la liceul "Sf. Petru şi Paul", licenţiaţi în teologie. Carte aprobată de Sf. Sinod în şedinţa de la 22 Maiu 1898. Ploesci (Tip. Democratul), 1898. (18 x 12). V-104 p. (BSS I 14401)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1075) CHIPICĂ, ION A.
 • Opera
 • Imagini
CHIPICĂ, ION A.
12221. ~ Profeţiile despre Patimile lui Iisus Christos. Teză pentru Licenţă de Ión A. Chirică. Susţinută la ... Martie 1904. Ploesci (Tip. Lumina), 1904. (23 x 15,5). 2 f., II p., p. 7-57, III [-V] p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (BCU-Iaşi III 70919)

Nu exista imagini
  1076) CHIRICĂ, THEODOSIE
 • Opera
 • Imagini
CHIRICĂ, THEODOSIE
În colaborare:
12222. ~ Conspecte pentru cursuri missionere-norodnice de înfruntarea învăţăturii cei minciunoase a lui ieromonahul Innochentie, alcătuite de missioneri - propoveduitori a eparhiei protoiereul Theodosie Chirica şi Alecsandru Timotheevici Scvoznicov. Tălmăcit de preotul Theodor Petrovici. Chişinev, Изданiе Кишиневскаго Православнаго Христо-Рождественскаго (Епaрхiальная тирографiя), 1916 (20,5 x 14,5). 36 p. (II 208659)
Cu caractere slave: Traducătorul şi instituţia editoare, la finalul textului (p. 36).

Nu exista imagini
  1077) CHIRICEANU, GHEORGHE SP. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRICEANU, GHEORGHE SP. (1879-?)
12223. ~ Contribuţiuni la studiul tetaniei gastrice şi a indicaţiilor operatorii. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 29 Martie 1905 de Chiriceanu Sp. Gheorghe din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tip. A. Grossmann), 1905. (23 x 16). 78 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 782) (II 486667)

Nu exista imagini
  1078) CHIRICESCU, CONSTANTIN (1863-1929)
 • Opera
 • Imagini
CHIRICESCU, CONSTANTIN (1863-1929)
(Un prea pios şi bun creştin)
12224. ~ Arheologia-biblică. Alcătuită în vederea programei analitice din 1902 pentru Seminarii şi a Adresei cu nr. 3168/1903 a Casei Scólelor, de Dr. Constantin Chiricescu, Profesor şi Decan al Facultăţei de Teologie din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1903. (22 x 14). 131 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Casa Şcoalelor) (II 2131)
12225. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii),1910. (20 x 13). 131 p. 1,75 lei. (Publicaţiunile Casei Şcoalelor) (II 486511)
12226. ~ Despre minune. Characterul supranatural al câtor-va din minunile relatate în cărţile canonice ale Testamentului Nou. Disertaţie ţinută cu ocasiunea serbărei Patronilor Seminarului Veniamin din Iaşi în anul 1893 (Ianuarie 30), de Dr. Const. Chiricescu, Profesor la Facultatea de teologie din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Curţii regale, F. Göbl Fii), 1895. (20 x 13). 29 p., 1 f. (I 267278)
La finalul textului, semnătura: "Dr. Const. Chiricescu (din Corn. Topeşti, pl. Tismana, Jud. Gorj). Profesor la Facultatea de teologie din Bucuresci, fost profesor la Seminarul Veniamin din Iaşi".
12227. ~ Despre Psaltire, conferinţă ţinută la Seminariul Nifon Mitropolitul din Bucureşti, [de] Dr. Const. Chiricescu, profesor la Facultatea de Teologie şi la Seminariul Nifon din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1915. (22,5 x 15). 21 p. (Reproducere din revista Biserica Ortodoxă Română) (II 46993)
12228. ~ Ermeneutică biblică, alcătuită de Dr. Const. Chiricescu, Profesor la Facultatea de Teologie din Bucuresci. Tipărită cu bine-cuventarea şi spesele Prea Sânţitului Episcop de Argeş D.D. Gherasim Timus, Doctor în teologie. Fost Decan şi Profesor la Facultatea de teologie din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (21,5 x 14). 165, VI p. 2 lei. (II 412031)
12229. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1899. (21 x 13,5). 164, IV p. 2 lei. (II 264550)
12230. ~ Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Alcătuită în vederea programei analitice din 1902 pentru Seminarii, şi a Adresei cu nr. 3168/1903 a Casei Şcolelor, de Dr. Constantin Chiricescu, Profesor şi Decan al Facultăţei de teologie din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1903. (22 x 14). 144 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Casa Şcoalelor) (II 2132)
12231. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (22,5 x 15). 136 p. (Publicaţiunile Cassei Şcoalelor) (II 23962)
12232. ~ Istoria Bisericei Române. Curs predat de Dr. C. Chiricescu la Facultatea de Theologie din Bucureşti, 1896. [Bucureşti, 1896]. (20 x 17). 263 p. (II 205485)
Curs litografiat. La finalul textului, menţiunile: scris de V. Marţiean. Litografiat de D. Ştefănescu.
12233. ~ Istoria Dogmelor, după prelegerile D-lui Profesor Universitar Dr. Const. Chiricescu dela Facultatea Teologică din Bucureşti. Bucureşti, [1904]. (20 x 16,5). 357 p. (BSS II 3059)
Curs litografiat de "Alexe Morosianu şi G. Creţu la 23 februarie 1904, Litografia Andreescu".
12234. ~ Omagiu unui înalt prelat de Un prea pios şi bun creştin [= Dr. C. Chiricescu]. Bucureşti, [1905]. (19 x 12). 118[-120] p. (I 5162)
Descriere după copertă. Pamflet îndreptat împotriva Episcopului de Rîmnic, Athanase Mironescu.
12235. ~ Prelegeri de Patrologie, făcute de Dl Dr. Const. Chiricescu. Reproduse de Studentul theolog Ierodiaconul Varlaam Dimitroff (Ribolovschy). [Bucureşti, 1897-1898]. (21 x 16,5). 576 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Theologie) (BE-Bz 1410)
Curs litografiat.
12236. ~ Patrologia. Curs litografiat, de Prof. Const. Chiricescu, Bucureşti. S.l., [1904]. (21 x 16,5). 548 p. (BSS II 3727)
Llitografiat de: "Iosif Stoilă, Crucea-de-sus, Putna, 1904 Ianuarie 31" (v. p. 548).
12237. ~ Privire asupra instituţiunei sinodale în diferite biserici ortodoxe de răsărit. Studiu alcătuit de Dr. Constantin Chiricescu, Profesor şi Decan al Facultăţei de Teologie din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1909. (22,5 x 15). 54 p. (II 12711)
12238. ~ Procesul D-lui prof. universitar Dr. C. Chiricescu. Apărarea rostită de d-sa înaintea comisiunei de judecată la 14, 15 şi 17 Iunie 1911. Bucureşti (Atelierele ziar. “Adeveiul), 1911. (23 x 15,5). 32 p. (II 24937)
12239. ~ Idem. Apărare rostita de d-sa înaintea comisiunei de judecată la 30 Iunie 1911. (Supliment). Bucureşti (Noua Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1911. (23 x 15,5). 14 p., 1 f.
Apărarea împotriva unor acuzaţii aduse de Mitropolitul Primat Athanasie Mironescu.
12240. ~ Răspuns Prea Sfinţitului Atanasie Mironescu Episcopul Râmnicului Noului Severin, [de] Dr. Constantin Chiricescu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1905. (24 x 15,5). 1 f., II-134, II p. (II 63590)
Constantin Chiricescu se apără împotriva acuzaţiilor de proastă gestiune în conducerea Tipografiei Cărţilor Bisericeşti.
12241. ~ Idem. [Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1905]. (24 x 15,5). 134 p. [imprimat greşit: 124]. (Direcţiunea Tipografiei Cărţilor Bisericeşti, nr. 102) (II 10604)
Tipărit ca mss., fără p. de titlu. Descriere, după ediţia definitivă.
12242. ~ Sfîntul Apostol Paul după Sfînta Scriptură, de Dr. Const. Chiricescu, Profesor la Facultatea de teologie din Bucuresti. Bucureşti (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericeşti), 1898. (23,5 x 15,5). 48 p. (Reproducere din Biserica Ortodoxă Română 1897-1898) (II 174219)
12243. ~ Trei instituţiuni bisericeşti din România (Facultatea de Teologie, Tipografia Cărţilor Bisericeşti şi Casa Bisericii), de Dr. Constantin Chiricescu. Profesor şi Decan al Facultatei de teologie şi Director al Tipografiei Cărţilor Bisericeşti din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1902. (22 x 15). 28 p. (Reproducere din revista Biserica Ortodoxă Română) (II 412286)
În colaborare:
12244. ~ Călăuza Predicatorului. Traducere, prelucrare şi alcătuire de Dr. Const. Chiricescu, Profesor Universitar şi Decan al Facultăţei de teologie din Bucureşti, [şi] Iconomul C. Nazarie, Agregat la Facultatea de teologie şi Director al Seminarului Central din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1901-1902. (19,5 x 13). XVI, 317 p. (I 263518)
12245. ~ 20 cuvîntări, de Dr. Const. Chiricescu, profesor universitar şi director al Cultelor, [şi] Iconomul C. Nazarie, directorul Seminarului Central din Bucureşti. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (24 x 15,5). 147[-149] p. cu il. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice) (II 413176)
Pe p. de titlu: "Tipărite cu cheltuiala Casei Scólelor spre a se împărţi în dar tuturor şcólelor şi parohiilor din România".
Traduceri, prefeţe, editări de texte:
DIDON, HENRI-GABRIEL. Jésus-Christ. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1900-1901.
• *Sfînta Evanghelie ce se dice la Vecernia din diua de Paşti. Ed. II. Pref. de ~. Bucureşti, 1902.
GUETTÉE, W. Expunerea doctrinei bisericei creştine ortodoxe. Ed. III de ~. Bucureşti, 1901.
• *Viaţa repausaţilor noştri... Pref. de ~. Ed. II. Bucureşti, 1899.

Nu exista imagini
  1079) CHIRICESCU, MATEI (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
CHIRICESCU, MATEI (1865-?)
12246. ~ Tovărăşia agricolă ţărănească din Vatra Monastirei Tismana - Gorj. Conferinţă ţinută în Amfiteatrul Gimnaziului Tudor Vladimirescu. din T.-Jiu, în 10 Aprilie 1906 de Mateiu Chiricescu, Învăţător diriginte, Topeşti-Gorj, Membru al ord. Coroana României în gradul de cavaler şi medaliat cu Răsplata muncei pentru învăţământul primar cl. II şi serviciul credincios cl. I (aur). Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1906. (23 x 15,5). 62 p. (II 6670)

Nu exista imagini
  1080) CHIRICUŢĂ, TOMA (?-197I)
 • Opera
 • Imagini
CHIRICUŢĂ, TOMA (?-197I)
12247. ~ Cortegiul păcei. de Preotul Toma Chiricuţă, Licenţiat în Teologie, Litere şi Filosofic Bărlad (Tip. şi Leg. de Cărţi, C. D. Lupascu), 1916. (21,5 x 13,5). 24 p. (Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române) (II 46784)
Descriere după copertă. Într-o notă de la finalul textului (p. 24) se menţionează că broşura se vinde în folosul Bisericei parohiale cu hramul Sfântului Spiridon, din oraşul Bârlad
12248 ~ Ne chiamă Christos... I. Învierea lui Christos - primăvara sufletului nostru. II. Lăsaţi copii să vie la mine. Scrise de preotul Toma Chiricuţă. Bârlad (Tip. Const. D. Lupascu), 1914. (22,5 x 15,5). 12 p. (Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române) (BSS II 1325)
Lipsă coperta.
12249. ~ Rătăcirile unui Antichrist românsc [=Ştefan Zeletin], [de] Preotul Toma Kiricuţă, Licenţiat în teologie, litere şi filosofie. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1916. (19 x 12,5). 67 p. 75 bani. (I 48371)
Răspuns cărţii prof. Ştefan (Motaş) Zeletin intitulată "Evanghelia Naturii", apărută în 1915.
12250. ~ Religia omului de ştiinţă (Răspuns dat libercugetătorilor), [de] Toma P. Chiricuţă. Cu o prefaţă de D-l Dr. N. C. Paulescu, profesor de fiziologie la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sor), 1910. (23 x 15,5). 64 p. 1 leu. (II 21088)

Nu exista imagini