Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1021) Chestiuni de discutat. Articole extrase din Revista Păstorul Ortodox, Piteşti
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni de discutat. Articole extrase din Revista Păstorul Ortodox, Piteşti
12143. • Chestiuni de discutat. Articole extrase din Revista Păstorul Ortodox Piteşti, de Un preot de mir. Piteşti (Tip. Transilvania, I. I. Şreier), 1909. (23 x 15,5). 1 f., 30 p. (II 16385)
Descriere după copertă. Cuprinde: "Înainte cuvântare, Ce lipseşte clerului nostru şi II. Ce lipseşte Seminariilor şi Facultăţei de Teologie".

Nu exista imagini
  1022) Chestiuni de fortificaţie, întocmite potrivit programului analitic al examenului pentru gradul de maior de infanterie, cavalerie şi artilerie
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni de fortificaţie, întocmite potrivit programului analitic al examenului pentru gradul de maior de infanterie, cavalerie şi artilerie
12144. • Chestiuni de fortificaţie, întocmite potrivit programului analitic al examenului pentru gradul de maior de infanterie, cavalerie şi artilerie (decisia ministerială No. 154 din 1900). Bucuresci (Tip. Heliade), 1902. (29 x 22). 8 p. (Enciclopedia militară) (III 413815)
12145. • *Chestiuni de strategie, întocmite pentru examenul căpitanilor pentru gradul de maior (decisia ministerială No. 154 din 1900). Bucuresci (Tip. Heliade), 1902. (29 x 22,5). 8 p. (Enciclopedia militară) (A 26139)
În prezent, lipsă BAR.
12146. • Chestiuni de topografie întocmite potrivit programului analitic al examenului pentru gradul de maior de infanterie, cavalerie şi artilerie (decisia ministerială No. 154 din 1900). Bucuresci (Tip. Heliade), 1902. (29 x 22,5). 8 p. (Enciclopedia militară) (A 26139)
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  1023) Chestiuni militare economice
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni militare economice
12147. • Cestiuni militare economice. Schimbarea uniformelor oficereşti. Sumarul: I) Expunere de motive. II) Descrierea nuoilor uniforme oficereşti şi pentru trupă. III) Înfiinţarea atelierelor divizionale de echipare. IV. Asociaţiile economice de echipare prin corpuri. V) Propuneri diverse. Redactate cu concursul mai multor camarazi de G. A. Ch., Căpitan de infanterie. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1888. (31 x 23). 8 p. 40 bani. (III 394519)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1024) Chestiuni rezolvate la congresele Camerelor de Comerţ din Cariova în 1902 şi din Bucureşti în 1900
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni rezolvate la congresele Camerelor de Comerţ din Cariova în 1902 şi din Bucureşti în 1900
12148. • Cestiuni resolvate la congresele Camerilor de comerciu din Craiova în 1902 şi din Bucuresci în 1900. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1903. (24 x 16). 15 p. (II 15248)

Nu exista imagini
  1025) Chestiuni şi răspunsuri pentru ofiţeri, sub-oficeri, caporali şi soldaţi
 • Opera
 • Imagini
Chestiuni şi răspunsuri pentru ofiţeri, sub-oficeri, caporali şi soldaţi
12149. • Chestiuni şi respunsuri pentru Oficeri, Sub-oficeri, Caporali şi Soldaţi. [Bucureşti, 189?]. (14 x 10). 69 p. (I 83506)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1026) Chestionar militar romano-bulgar
 • Opera
 • Imagini
Chestionar militar romano-bulgar
12150. • Chestionar militar romano-bulgar, [de] G. şi P. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (11 x 18). 48 p. 1,50 lei. (I 34632)
Descriere după copertă

Nu exista imagini
  1027) Chestionar pentru instrucţiile interiore în bateriile de artilerie
 • Opera
 • Imagini
Chestionar pentru instrucţiile interiore în bateriile de artilerie
12151. • Chestionar pentru instrucţiile interiore în bateriile de artilerie. În conformitate cu noile, reglemente: Serviciul interior, baterii înhămate, etc. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1900. (19 x 11). 88 p. 1,50 lei. (I 523451)

Nu exista imagini
  1028) CHESSYM, BOGDAN H. (1850-1900)
 • Opera
 • Imagini
CHESSYM, BOGDAN H. (1850-1900)
Vezi: CHESIM, BOGDAN H. (1850-1900)

Nu exista imagini
  1029) CHEŢEANU, ISIDOR B.
 • Opera
 • Imagini
CHEŢEANU, ISIDOR B.
12152. ~ Contractul de locaţiune în Dreptul Roman şi Dreptul Român. Teză pentru licenţă de I. B. Cheţeanu. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1899. (23,5 x 16). 75 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412820)

Nu exista imagini
  1030) CHEŢIANU, AMBROSIU (1863-1934)
 • Opera
 • Imagini
CHEŢIANU, AMBROSIU (1863-1934)
(Dr. A. Ch.)
12153. ~ Adatok a Ruppia Transsilvanica ismeretéhez. Novénytani tanulmány. Irta Cheţianu Ambrus. M. K. Tud. - egyetemi tanársegéd. Kolozsvárt, Nyomatott Ferdinand, Gombos és Sztupjárnál), 1891. (23,5 x 15). 48 p. (II 21302)
Teză de doctorat.
12154. ~ Bureţii comunei (Schizophyta, Eumycetes). Studiu de Dr. Ambrosiu Cheţianu, Profesor. Blaj (Tip. Seminarului archidiecezan gr.-cat.), 1905. (22 x 14,5). 67 p. cu il. 1 cor. (II 1674)
12155. ~ Cuvântarea funebrală, rostită de prof. dr. Ambrosiu Cheţianu, la înmormântarea lui Niculae Popescu, profesor penzionat în Blaj, la 19 Maiu 1909. Blaj (Tip. şi Libr. Semin. Teol. Gr. Cat.), 1909. (16,5 x 11). 14 p., 1 f. (I 14754)
12156. ~ Florian Porcius ca botanist, de Dr. Ambrosiu Cheţianu, profesor. Blaj (Tip. Seminarului teol. gr. cat.), 1908. (22,5 x 14,5). 39 p., 1 portr. 50 fil. (II 12007)
12157. ~ Geografie, pentru clasa I. gimnasială şi reală, de Dr. Ambrosiu Cheţianu, profesor gimnasial. I. Ungaria. Balázsfalva (Blaş) (Tip. Seminarului Archidiecesan), 1902. (22 x 15). 43 p. 1 cor. (II 2206)
12158. ~ Idem, pentru clasa II. gimnasială şi reală, de Dr. Ambrosiu Cheţianu, profesor gimnasial. II. Europa, Asia şi Africa. Balázsfalva. (Blaş) (Tip. Seminarului Archidiecesan), 1902. (22,5 x 15) 69 p. cu il. 1 cor. (II 2206)
12159. ~ Igiena şcolarului, de Dr. Ambrosiu Cheţianu, profesor. Blaj (Tip. Seminariului archidiecezan gr.-cat.), 1907. (23 x 15,5). 34 p. 50 fil. (Reproducere din Raportul institutelor de învăţămînt din Blaj, 1906-1907) (II 21267)
12160. ~ Istoria naturală, pentru clasa IV Gimnazială, de Dr. Ambrosiu Cheţianu, profesor I. Botanica. Balázsfalva (Tip. Seminariului arhidiecezan gr.-cat.), 1907. (22,5 x 14,5). 132 p. 1,50 cor. (II 21351)
12161. ~ Istoria naturală şi Museul de la scalele din Blaş. Schiţă istorică, de Dr. Ambrosiu Cheţianu, profesor gimnasial. Blaş (Tipografia Seminariului Archidiecesan), 1902. (22,5 x 15,5). XXXIV p. 40 fil. (II 124388)
12162. ~ Îngrijirea sănătăţii. Cuvântare rostită în Lunca la 1 Septemvrie 1907 cu ocaziunea adunării cercuali[!] a despărţământului Blaj al Asociaţiunii. De Dr. Ambrosiu Cheţianu, profesor. Blaj (Tip. Seminariului teologic gr.-cat.), 1907. (20 x 13). 15 p. (Retipărire din foaia "Unirea") (II 22324)
Descriere după copertă.
12163. ~ Sfaturi pentru păzirea sănătăţii, [de] Dr. A. Ch.[eţianu]. Blaj (Tip. Seminarului teologic greco-catolic), 1916. (21 x 14,5). 30 p. (BSS II 15002)
Traducere liberă a 5 ordinaţiuni ministeriale referitoare la 5 morburi contagioase (Cult C, 6(1916), nr. 8, p. 256; Uni, 26(1916), nr. 47, p. 4).
12164. ~ *Stăpînirea pămîntului prin muncă şi carte. Disertaţie de Dr. Ambroziu Cheţianu. Blaj, 1911. 16°. 14 p. (Tr, 42(1911), nr. V-VI, sept.-dec, p. 804: Cărţi primite)

Nu exista imagini
  1031) CHEZELL, F.
 • Opera
 • Imagini
CHEZELL, F.
Vezi:
TINCU, NIC. Monologuri în versuri. Trad. din ~ ş.a. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  1032) CHIBICI-RÂVNEANU, A.
 • Opera
 • Imagini
CHIBICI-RÂVNEANU, A.
Vezi:
• Culegeri literare 1891. Bucureşti, 1891.

Nu exista imagini
  1033) CHIC
 • Opera
 • Imagini
CHIC
Vezi: NICOLESCU-CHIC, I.

Nu exista imagini
  1034) CHICEA-COMĂNESCU, AUREL
 • Opera
 • Imagini
CHICEA-COMĂNESCU, AUREL
Vezi: COMĂNESCU, AUREL CHICEA

Nu exista imagini
  1035) CHICIREANU, NICOLAE GH. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CHICIREANU, NICOLAE GH. (1863-?)
12165. ~ Particularités de la langue française à l’usage des Roumains, par N. Chicireanu, Professeur au Lycée de Braïla. Braila (Impr. Minerva, Moscu Haravon), 1911. (24,5 x 17). 269[-272] p. 3 fr. (II 28608)
12166. ~ Politica noastră economică, de N. Chicireanu, Profesor. Brăila (Tip. Minerva, Moscu Haravon), 1912. (19,5 x 14). 68 p. 80 bani. (I 267289)

Nu exista imagini
  1036) CHICIU, CORNELIU
 • Opera
 • Imagini
CHICIU, CORNELIU
12167. ~ Spre Târziu, [de] Corneliu Chiciu. Poezii Craiova (Tip. David J. Benvenisti), [1900]. (18,5 x 12,5). 55 p. 1,50 lei. (I 411403)

Nu exista imagini
  1037) CHICIU, DUMITRU (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CHICIU, DUMITRU (1878-?)
12168. ~ Observaţiuni asupra conducerei focului de artilerie, de Locotenentul Chiciu Dumitru, Regimentul 14 Artilerie. Fost ataşat la stagiu în armata Austriacă. Craiova (Inst. grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), [1910]. (20,5 x 13,5). 57 p. (I 16560)

Nu exista imagini
  1038) CHICOŞ, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CHICOŞ, GEORGE
12169. ~ Glume româneşti. Snoave. Culese din gura poporului, [de] George Chicoş. Bucureşti, Edit. Librăriei Steinberg, 1897. (16 x 12). 92[-95] p. 2 lei. (I 391423)

Nu exista imagini
  1039) CHICOŞ, ŞTEFAN G.
 • Opera
 • Imagini
CHICOŞ, ŞTEFAN G.
12170. ~ Câte-va observaţiuni asupra regimului representativ la noi, de Ştefan G. Chicoş, advocat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (23,5 x 16,5). 20 p. (II 117243)
12171. ~ Congresele Internaţionale ale Camerilor de Comerţ, [de] Dr. Ştefan Chicoş. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1914. (24 x 16,5). 25 p. (II 40669)
12172. ~ Importanţa unei case de asigurări agricole, necesitatea înfiintărei ei de către Stat, de Ştefan Chicoş, doctor în ştiinţele sociale dela Universitatea din Berlin [pe copertă şi: licenţiat în drept], advocat. Bucureşti (Tip. ziar. Curierul Judiciar), 1906. (22,5 x 15,5). 57 p. 2 lei. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar" din 1906) (II 5402)
12173. ~ Meseriaşul român şi Legea Meseriilor, [de] Ştefan Chicoş, doctor în ştiinţele sociale de la Universitatea din Berlin, avocat. Piteşti (Tip. Mihail Lazar Fiu), 1907. (22,5 x 15,5). 29 p. (II 5388)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Broşura de faţă conţine o serie de şase articole publicate în ziarul Universul din Decembrie 1906 şi reproduse apoi în ziarele Meseriaşul Român şi Meseriaşul Independent".
12174. ~ Monografia Stărei Meseriilor în Piteşti, [de] Ştefan Chicoş, Doctor în ştiinţele economice dela Universitatea din Berlin [pe copertă şi: Licenţiat în Drept. Inspector comercial pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului]. Piteşti (Tip. Mihail Lazar Fiu), 1909. (24 x 17). 107[-109] p., 12 tab. (II 15833)
12175. ~ *Politica comercială a Engliterei. Bucureşti, 1903. (Chiru, cop. 4 ; Chicoş. Congresele, cop. 4 ; Chicoş, cop. 4)
12176. ~ Protecţionismul vamal şi viitoarele tratate de comerţ, [de] Dr. Ştefan Chicoş. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1914. (23 x 15,5). 75 p. (II 38896)
12177. ~ *Les richesses minieres de la Roumanie. Bucarest, Edition Ing. Lupaşcu, 1915. 8°. 122 p. (Rally I, p. 69)
12178. ~ Die Staatsmonopole în Rumänien. (I. Teil: Das Salzmonopol). Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, von Stefan Chicoş Rechtsanwalt în Bukarest. Tag der Promotion: 3 März 1906. [Berlin-Wilmersdorf], Dissertationen Verlag Carl Arnold (C. Schulze & Co. G.m.b.H., Gräfenhainischen), 1906. (22,5 x 15). 42 p. (II 156674)
La p. 40-41: "Lebenslauf".

Nu exista imagini
  1040) CHIFALOV, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
CHIFALOV, MIHAIL
Vezi: KIFALOV M. (1783-1868)

Nu exista imagini